{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

ADRIAN SPIRESCU Adrian Spirescu este nu numai arhitectul care semneaz` cl`diri [i proiecte valoroase, care s-au remarcat de-a lungul timpului – Muzeul Na]ional de Art` Contemporan`, Casa C`lin, Centrul de conferin]e din Neptun, Hotelul [i Centrul de conferin]e de la Ol`ne[ti sau Imobilul de birouri Crystal Tower –, ci [i profesorul care propune noi atitudini \n [coala de arhitectur`. Poate cele mai importante idei care l-au c`l`uzit \n carier` sunt: arhitectura este o îmbinare de lucru în echip`, dar ea este crea]ia de autor (nu de firm`); arhitectura poate fi studiat` [i \n]eleas` prin experiment, ascultare activ` sau asumarea unei atitudini critice chiar [i fa]` de propriile convingeri; schi]a sau crochiul de proiect constituie o parte important` a oric`rei lucr`ri. Adrian Spirescu is not only the architect who designed many valuable buildings and projects – the National Museum of Contemporary Art, the C`lin House, the Conference Centre in Neptun, the Hotel and Conference Centre in Ol`ne[ti or the Crystal Tower office building – but also the professor who proposed new attitudes in the teaching of architecture. Perhaps the most important ideas that have guided his career over the years are: architecture is teamwork, but a project itself is the creation of one author (and not a studio); architecture can be studied and understood through experiment, active listening and the assumption of a critical stance even towards one’s own convictions; the architecture sketch or croquis is an important part of any project.

iglooprofil

ADRIAN SPIRESCU interferen]e [i nelini[ti

PAGINI DE ARHITECTUR~ ARCHITECTURE PAGES iglooprofil

interferences and anxieties

Profile for igloo media

Adrian Spirescu. Pagini de arhitectură. Interferențe și neliniști  

Adrian Spirescu abordează creaţia arhitecturală prin conceptul cunoaşterii complexe a tuturor factorilor care o determină şi o compun: conte...

Adrian Spirescu. Pagini de arhitectură. Interferențe și neliniști  

Adrian Spirescu abordează creaţia arhitecturală prin conceptul cunoaşterii complexe a tuturor factorilor care o determină şi o compun: conte...

Advertisement