__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Janette Sadik-Khan, Comisar al Departamentului de Transport din New York City

„Aceast` carte dezvolt` multe dintre primele idei ale lui Gehl, analizeaz` câteva dintre ora[ele lumii care au evoluat cu succes de-a lungul ultimelor decenii [i arat` care sunt provoc`rile pentru viitor. Multe genera]ii vor duce o via]` mai fericit` [i ora[ele vor  mai competitive dac` edilii iau aminte la sfaturile sale.“ Enrique Peñalosa, fostul Primar al ora[ului Bogotá, Columbia [i pre[edintele Consiliului

Institutului pentru Politici de Transport [i Dezvoltare din New York

„Jan Gehl continu` s` ne uimeasc` prin intui]ia sa cu privire la ceea ce face cu adev`rat ora[ele s` func]ioneze. Aceast` carte are o acoperire global`, bazat` pe proiectele sale din Europa, Australia [i America, cu date comparative despre modul în care pietonii utilizeaz` spa]iile publice. Este impresionant` rapiditatea cu care a reu[it s` ajute anumite ora[e s` \[i transforme str`zile n`p`dite de trac în spa]ii foarte atractive pentru oameni.“ Peter Newman, Profesor de Sustenabilitate, Curtin University, Australia, [i coautor al volumului Resilient Cities (Island Press)

Ora[e pentru oameni

„Jan Gehl este un observator admirabil al calit`]ii urbane [i un losof indispensabil al ora[elor ca solu]ii la crizele de mediu [i de s`n`tate cu care ne confrunt`m. Cu peste jum`tate din popula]ia lumii tr`ind în zone urbane, ast`zi \ntreaga planet` are nevoie de lec]iile pe care acesta le ofer` în Ora[e pentru oameni.“

Jan Gehl

Jan Gehl este arhitect [i fost profesor la Royal Danish Academy of Fine Arts. Este partener fondator al Gehl Architects - Urban Quality Consultants [i autor al c`r]ilor Via]a \ntre cl`diri, New City Spaces, Public Spaces - Public Life [i New City Life. Proiectele sale de \mbun`t`]ire a ora[elor s-au desf`[urat \n Copenhaga, Stockholm, Rotterdam, Londra, Amman, Muscat, Melbourne, Sydney, San Francisco, Seattle [i New York. Este membru de onoare al RIBA, AIA, RAIC [i PIA.

Jan Gehl

Ora[e

pentru oameni

Profile for igloo media

Jan Gehl. Orașe pentru oameni  

Oraşe pentru oameni”, o lucrare de referinţă pentru toţi cei interesaţi de evoluţia spaţiului urban contemporan. Un veteran al proiectării u...

Jan Gehl. Orașe pentru oameni  

Oraşe pentru oameni”, o lucrare de referinţă pentru toţi cei interesaţi de evoluţia spaţiului urban contemporan. Un veteran al proiectării u...

Advertisement