Igen, tessék! Kolozsvár közösségi havilap áprilisi lapszáma

Page 1

7 Tehetséggondozás és közösségépítés A K Plusz kˆzˆssÈgi teret nem csak a projekt partnerei haszn·lj·k. A FıtÈr szomszÈds·g·ban megnyitott pincÈt b·rki igÈnybe veheti, aki tehetsÈggondoz·ssal vagy kˆzˆssÈgÈpÌtÈssel foglalkozik.

12 Egy leves meg tudja menteni a napod KÌv¸lrıl Kolozsv·r egyik sikertˆrtÈnete. Bel¸lrıl sokszor szabadnap nÈlk¸l tˆltˆtt heteket, megold·sra v·rÛ problÈm·k tucatjait jelenti a h·rom tulajdonosnak. PÈldaÈrtÈk˚ rovatunkban a SoupeR levesb·r kulissz·i mˆgÈ pillantunk be.

19 Erdélyiként nézve a Saul fiát közösségi havilap • IV. évfolyam, 4. szám • 2016. április megjelenik 18 000 példányban • www.igentessek.ro

MikÈnt is beszÈlhetnÈnk kritikai attit˚d nÈlk¸l a holokausztrÛl? Lovassy Cseh Tam·s Ìr·sa.

GERGELY BALÁZS ÑLok·lpatriÛta vagyokî

4


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.