Page 45

Costitución do Clúster Galego das TIC Maio – novenbro 2007

profesionais que integran o sector e para proporcionarlles un plan de carreira, destacándose a colaboración entre as empresas como vía importante para impulsar actuacións nesta materia. Dentro do sector das TIC, hai subsectores que as veces teñen intereses enfrontados. Para estruturar o sector, o Clúster debe organizarse en subgrupos de intereses (exemplo Aetic). Ameazas

Oportunidades

Decisión a nivel panaeuropeos.

europeo

e

provedores Sector moi competido, con forte crecemento e pouco maduro, con pouca capacidade para dedicar recursos a proxectos estratéxicos a corto prazo, como o Clúster. Interese de todos e necesidade de achegar e vencellar aos provedores con Galiza. Ser o xerme dun coñecemento e saber/facer que faga atractiva Galiza para novos investimentos Incorporar a todo o sector, incluíndo ás asociacións xa existentes ou aos distribuidores. Basearse na promoción da innovación, o coñecemento e o negocio, como obxectivos principais do Clúster. Creación de comisións transversais dentro do Clúster (innovación, formación e coñecemento, regulación, estudios e análises normativos, relacións externas). Aproveitar o coñecemento xa existente no resto do Estado e en empresas de fora de Galicia. Manter relacións con asociacións máis potentes e máis estruturadas. Pódese comezar xa cunha comisión de relacións estrutural entre o Clúster das TIC e o Clúster do Audiovisual, para chegar incluso no futuro a un hiperclúster das TIC-Audiovisual.

PROPOSTAS DE ESTRUTURA: 1. Fundamentos

Pág. 44 de 56

Estudo e actuacions para a constitucion do Clúster Galego das TIC  

Noviembre 2007

Estudo e actuacions para a constitucion do Clúster Galego das TIC  

Noviembre 2007

Advertisement