Page 3

Costitución do Clúster Galego das TIC Maio – novenbro 2007

Análise previo A Consellería de Innovación e Industria ten entre os seus obxectivos modernización do tecido produtivo galego. Para o seu cumprimento, correspóndelle Dirección Xeral de Promoción Industrial e Sociedade da Información, dende Subdirección Xeral de Promoción Industrial, realizar as accións necesarias para impulso de asociacións tipo Clúster.

a á a o

No presente informe, detállanse o estudio e accións desenvolvidas para a formación do Clúster Galego das TIC.

1. Antecedentes En marzo de 2006, a Dirección Xeral de Promoción Industrial e Sociedade da Información realizou a primeira toma de contacto a través dunha reunión na que participaron os responsábeis de goberno da Consellería de Innovación e Industria e destacados representantes de empresas e organizacións empresariais e profesionais do sector TIC. O principal obxectivo era a exposición dos proxectos da Consellería xunto co establecemento dun clima de traballo e colaboración apropiado para a creación do Clúster. Como consecuencia desta reunión, acordouse formar unha comisión de traballo para o establecemento das principais liñas de actuación para a formación do Clúster para o que a Dirección Xeral aportaría os servicios auxiliares de asistencia técnica á comisión de traballo. A coordinación deste grupo de traballo foi asumida inicialmente por unha das asociacións do sector, Ineo, dada a súa recente experiencia e estudios realizados para a constitución da súa asociación. Sen embargo, a propia dinámica de consolidación interna resultou ser un freo para a axilización das reunións de traballo do Clúster, polo

Pág. 2 de 56

Estudo e actuacions para a constitucion do Clúster Galego das TIC  

Noviembre 2007

Estudo e actuacions para a constitucion do Clúster Galego das TIC  

Noviembre 2007

Advertisement