Page 10

Costitución do Clúster Galego das TIC Maio – novenbro 2007

Información e Comunicación, con 26 categorías novas. Cando esta Clasificación estea lista na súa versión para España, a descrición de este Sector mellorará substancialmente. ESTRUTURA E CENSO DE EMPRESAS Se ben se tiveron en conta diversas fontes publicadas (como a relación de empresas que figura na publicación “Análsis del Clúster de la Información y el Conocimiento en Galici. Plan Director 2003”), para a realización desta fase do traballo, utilizouse a base de datos Ardan que, a maio de 2007, se refire a o último exercicio fiscal pechado e presentado polas empresas no Rexistro. A relación inclúe os seguintes apartados da CNAE CNAE

ACTIVIDADE

EMP

30

FAB MAQS DE OFICINA E EQS INFORMÁTICOS

6

31

FAB MAQ E MAT ELECT.

42

32

FAB MAT ELECT, EQ RADIO,TV, COMUNIC

13

64

CORREOS E TELECOMUNICACIONES

43

72

ACTIVS INFORMATICAS

302 406

TOTAL

RELACIÓN DE EMPRESAS POR CNAE 1. CNAE 30 EMPRESA

EXERC. EMPREGO FACTURACION

INDUCOM MEDIA, S.L.

2003

5

135774,64

SOFIREC, S.L.

2005

4

365511,52

JET MACHINE COMPUTERS, S.L.

2005

4

606679,65

SISTEMAS OLTON, S.L.

2005

4

388097,56

PERIFERICOS Y COMPONENTES, S.L.

2005

4

421351,56

COMPONENTES EQUIPOS INFORMATICOS, S.L.

2005

3

487036,17

2. CNAE 32 EMPRESA ARTEIXO TELECOM, S.A.

EXERC. EMPREGO FACTURACION 2005

Pág. 9 de 56

192

16876041,25

Estudo e actuacions para a constitucion do Clúster Galego das TIC  

Noviembre 2007

Estudo e actuacions para a constitucion do Clúster Galego das TIC  

Noviembre 2007

Advertisement