Page 1

1


GA Lindberg utvecklar för att möta framtiden! Kunskap och kvalitet Med vår historia och våra varumärken har vi den kunskap och erfarenhet som krävs för att kunna leverera kvalitet. Vi erbjuder ett brett sortiment av produkter för smörjning, limning, tätning, lödning, dosering, rengöring och rostskydd från teknikledande leverantörer. Våra ingenjörer tar fram tekniska lösningar och rekommendationer utifrån era önskemål. Tillsammans med er ger vi våra slutkunder den kvalitet och lönsamhet som de vill ha.

Miljö och kvalitet Vi strävar efter att minska vår påverkan på miljön med bibehållen kvalitet. För att våra produkter ska kunna användas på ett för miljön bra sätt har vi kemister med miljökompetens. Vi är också certifierade enligt ISO

90001 och ISO 140001 för att kunna bibehålla vår kvalitet och ha ett aktivt miljöarbete. På vår hemsida finns information om våra produkter. Där finns alltid den senaste informationen på datablad när det gäller teknik och säkerhet. Gå in på www.galindberg.se, klicka på ChemTech, och därefter datablad. Hittar du inte vad du söker kan du kontakta Kristoffer Karström. Kristoffer besvarar gärna era frågor om miljö eller arbetsmiljö, 08-703 02 31 eller kristoffer. karstrom@galindberg.se. När det gäller kvalitet besvarar Ulf Helin gärna era frågor, 08-703 02 00 eller ulf.helin@galindberg.se

Kort om G A Lindberg Chemtech AB

Vår affärsidé

G A Lindberg ChemTech AB ingår i teknikförsäljningsbolaget Indutrade AB. I vårt sortiment ingår produkter avsedda för industriellt bruk från de absolut världsledande tillverkarna inom limning, lödning, tätning, silikoner, smörjning, dosering och automatisering, skärvätskor samt rengöring. Vi uppfyller vårt producentansvar för insamling och återvinning av våra förpackningar genom att vara anslutna till REPA.

Försäljning av kemikalier för sammanfogning, tätning och därtill relaterade produkter, smörjmedel och bearbetningsvätskor, samtliga produkter från ledande tillverkare avsedda för svensk industri. Kostnadseffektiva systemlösningar, hög kompetens och god service skall göra oss till en naturlig partner i industrins produkt- och produktivitetsutveckling.

Sammanfattning av vår miljö- och kvalitetspolicy G A Lindberg ChemTech AB skall uppfylla de miljö- och kvalitetskrav som ställs på oss från myndigheter, kunder och marknad. Vi skall arbeta med ständiga förbättringar av vår verksamhet, den rådande lagstiftningen betraktar vi som lägsta kravnivå. Vi arbetar för utbytet av t.ex. produkter, transporter och tjänsteresor till sådana som har minsta möjliga miljöpåverkan men samtidigt högsta möjliga kvalitet.

Hemsida: www.galindberg.se (här ligger även säkerhetsdatablad och tekniska datablad). E-post: info@galindberg.se Beställningar: chemorder@galindberg.se

Box 6044, SE-164 06 KISTA /iÊän‡ÇäÎÊäÓÊääÊUÊ>ÝÊän‡ÇäÎÊäÓÊ{n ‡«œÃÌ\ʈ˜vœJ}>ˆ˜`LiÀ}°ÃiÊUÊÜÜÜ°}>ˆ˜`LiÀ}°Ãi


Innehåll ALLMÄNT G A Lindberg utvecklar för att möta framtiden .............2 Försäljningsvillkor ..................................................3

Kort om oss och vårt program .................................58 Vad GA Lindberg ChemTech erbjuder ......................59

SMÖRJMEDEL Brenntag kylarglykol ...............................................27 Chemtrend släppmedel ...........................................28 Curtis Systems skärvätskor........................................23 Krytox smörjmedel för extrema temperaturer ................23

Mobil smörjmedel.....................................................4 Molykote specialsmörjmedel, pastor, glidlacker ............20 Rocol skärvätskor och oljor .......................................25 Sealtite avfettning och smörjmedel ............................39

LIM, INKAPSLING OCH LÖDNING AOS värmeledande interfacematerial .........................31 Araldite konstruktionslim...........................................34 Araldite Gör det själv epoxilimserie för underhåll & småfix .35 Bühnen smältlim för elektronikproduktion .....................32 Dow Corning elektroniksilikoner, pads ........................29 Dow Corning silikoner RTV-1, RTV-2 ...........................33 Dymax ljushärdande lim ..........................................38

Kester lödprodukter.................................................32 Permabond lim -och låsvätskor ..................................36 Polytec PT lim för elektronik och optik .........................32 PPI tejp och etiketter................................................40 Sealtite lim- och underhållsprodukter...........................39 Wevo elgjutmassa ..................................................31

RENGÖRING OCH ROSTSKYDD Chemtronics elektronikrengöring, maskningsmedel, lackning, avlödningsflätor, elektronikpennor, renrumsdukar..41 Handrengöring rengöringskrämer och -dukar ..............46

Kema underhållsprodukter ........................................45 LPS rengöring, avfettning, rostskydd ...........................44 Tectyl rostskydd ......................................................43

UTRUSTNINGAR OCH TILLBEHÖR Abnox smörjsprutor, doseringssystem, limpistoler, pumpar 47 EFD doseringsutrustningar, dispenseringsventiler............49 Dymax UV-lampor ..................................................55

Janome robotar .....................................................56 Simalube automatsmörjare, verktyg, induktionsvärmare ..54

Försäljningsvillkor Priser Alla priser är i SEK och gäller exklusive mervärdesskatt. Orderdagens priser och rabatter gäller. Order med nettovärde under 1000 kr accepteras ej. Valutajustering: Vi justerar mot föregående veckas snittkurs. Valutajusteringen visas under varje artikel på orderbekräftelse och faktura. Vi förbehåller oss rätten att genomföra prisförändring då detta påkallats av förhållanden som vi inte rimligen kunnat förutse och inte heller kunnat råda över.

till REPA. Vi betalar förpackningsavgifter och tar därmed vårt producentansvar för återvinning av förpackningar.

Hjälp oss värna vår miljö G A Lindberg ChemTech AB vill dra sitt strå till stacken för att minska pappersanvändningen i samhället samt minska utsläppen till följd av transporter av våra pappersfakturor. Därför erbjuder vi dig som tycker att detta är ett bra miljöval, att få din faktura via e-post.

betalas av kunden. Märk förpackningen tydligt med ”elektronikavfall”.

Returer Kontakta kundservice och begär registrering av aviserad retur, tel 08-703 02 00. Returadress: Metallvägen 20, 435 33 Mölnlycke. Endast av oss i förväg godkänd retur av oöppnade originalförpackningar krediteras. Kreditering av felbeställningar krediteras till 80 % av produktpriset.

Reservation

Maila till britt-marie.helander@galindberg. se så lägger vi in er e-postadress.

Samtliga produkter som G A Lindberg ChemTech AB marknadsför är avsedda för yrkesmässig användning inom industrin.

Emballage och miljöavgift

Elektronikavfall

Äganderättsförbehåll

Avfall från elektriska och elektroniska produkter inköpta från G A Lindberg ChemTech AB tas kostnadsfritt emot på vårt lager på adressen Metallvägen 20, 435 33 Mölnlycke. Eventuell fraktkostnad

Varorna förblir G A Lindberg ChemTech AB:s egendom tills full betalning erhållits. Beträffande övriga leveransvillkor, beroende på produkttyp, hänvisar vi till KemiPlast 94 eller efterföljande.

Emballage debiteras på varufakturan. Miljöavgift 0,5 % uttages vid fakturering. Förpackningarna i detta parti omfattas av producentansvar enligt förordningen SFS 2006:1273. Vårt företag är anslutet

VITT PRODUKTION AB

Intyg och certifikat tillhandahålls mot avgift.


FORDONSSMĂ–RJMEDEL

Mobil smÜrjmedel Mobil är ett av världens mest kända varumärken. G A Lindberg ChemTech AB säljer och marknadsfÜr ett brett program av Mobils hÜgkvalitativa smÜrjmedel fÜr industriella applikationer samt inom omrüdena tung transport, jord- och skogsbruk.

Innehüll FORDONSSMÖRJMEDEL Personbilar ........................ 4 Tunga fordon ..................... 6 Transmissionsoljor .............. 7 Entreprenad ........................ 8 2-taktsoljor .......................... 9 Motorcykeloljor.................. 10 Övrigt fordon .................... 10 INDUSTRISMÖRJMEDEL Hydrauloljor ...................... 10 Kugg- och snäckväxeloljor.. 12 Kompressoroljor ................ 14 Cirkulationsoljor ............... 15 SmÜrjfett ........................... 16 Övrigt industri ................... 16 FLYG & MARIN Övrigt ............................... 19

FORDONSSMĂ–RJMEDEL MOTOROLJOR PERSONBILAR Motoroljor personbilar Syntet

4

Art.nr:

Produkt

150027 150029 150031 150030 146228 146230 146235 146240

MOBIL 1 NEW LIFE 0W-40 –�– –�– –�– MOBIL 1 ESP FORMULA 5W-30 –�– –�– –�–

Storlek

208 liter 20 liter 4 x 4 liter 12 x 1 liter 208 liter 20 liter 4 x 4 liter 12 x 1 liter Tabellen fortsätter pü nästa sida

2UGHUWHO‡2UGHUID[ 2UGHUPDLOFKHPRUGHU#JDOLQGEHUJVH‡ZZZJDOLQGEHUJVH


Art.nr:

Produkt

Storlek

150958 151497 143504 142058 143081 150035 150036 150038 150037

MOBIL 1 0W-20 ADVANCED FUEL ECONOMY MOBIL 1 ESP 0W-40 MOBIL 1 FUEL ECONOMY 0W-30 –”– –”– MOBIL 1 PEAK LIFE 5W-50 –”– –”– –”–

12 x 1 liter 4 x 4 liter 20 liter 4 x 4 liter 12 x 1 liter 208 liter 20 liter 4 x 4 liter 12 x 1 liter

151218 150010 150011 150013 150012

MOBIL SUPER 3000 FORMULA LD 0W-30 MOBIL SUPER 3000 X1 5W-40 –”– –”– –”–

208 liter 208 liter 20 liter 4 x 4 liter 12 x 1 liter

Motoroljor personbilar Semisyntet Art.nr:

Produkt

Storlek

150014 150015 150016 150018 150017 151526 151520

MOBIL SUPER 2000 X1 10W-40 –”– –”– –”– –”– MOBIL SUPER 3000 X1 FORMULA FE 5W-30 –”–

Tankbil 208 liter 20 liter 4 x 4 liter 12 x 1 liter 4 x 4 liter 12 x 1 liter

FORDONSSMÖRJMEDEL

Motoroljor personbilar Syntet, forts.

Motoroljor personbilar Mineral Art.nr:

Produkt

Storlek

150024 150026 150025

MOBIL SUPER 1000 X1 15W-40 –”– –”–

208 liter 4 x 4 liter 12 x 1 liter

5


FORDONSSMÖRJMEDEL

MOTOROLJOR TUNGA FORDON Motoroljor tunga fordon Syntet Art.nr:

Produkt

Storlek

141551 141543 148368 150683 150684 150685 127677

MOBIL DELVAC 1 5W-40 –”– –”– MOBIL DELVAC 1 LE 5W-30 –”– –”– MOBIL DELVAC 1 SHC 5W-40

208 liter 20 liter 4 x 4 liter Tankbil 208 liter 20 liter 20 liter

Motoroljor tunga fordon Semisyntet Art.nr:

Produkt

Storlek

121732 121737 148369 146488 146489 150428 149620 144716 144718

MOBIL DELVAC XHP EXTRA 10W-40 –”– –”– MOBIL DELVAC XHP LE 10W-40 –”– –”– –”– MOBIL DELVAC MX EXTRA 10W-40 –”–

208 liter 20 liter 4 x 4 liter Tankbil 208 liter 20 liter 4 x 4 liter 208 liter 20 liter

Motoroljor tunga fordon Mineral

6

Art.nr:

Produkt

Storlek

Art.nr:

Produkt

Storlek

151021 151070 151071 151072 150774 150775 104420 121643 121641 121650 148370

MOBIL DELVAC MX ESP 10W30 –”– –”– –”– MOBIL DELVAC MX ESP 15W40 –”– MOBIL DELVAC MX 15W-40 –”– –”– –”– –”–

Tankbil 208 liter 20 liter 4 x 4 liter 208 liter 20 liter Tankbil 1000 liter 208 liter 20 liter 4 x 4 liter Tabellen fortsätter på nästa sida


Art.nr:

Produkt

Storlek

149524 149526 149527 152160 152162 121490 121545 127616 142128 142127 121556 121565 121574

MOBIL DELVAC SUPER 1400 10W-30 –”– –”– MOBIL DELVAC SUPER 1400E 15W-40 –”– MOBIL DELVAC 1240 MOBIL DELVAC 1330 –”– –”– –”– MOBIL DELVAC 1340 –”– –”–

Tankbil 208 liter 20 liter 208 liter 20 liter 20 liter 208 liter 20 liter 4 x 4 liter 12 x 1liter Tankbil 208 liter 20 liter

Motoroljor gasmotorer Art.nr:

Produkt

Storlek

125046 127880 104432 125089 104411 150147

MOBIL PEGASUS 1 MOBIL PEGASUS 605 MOBIL PEGASUS 610 –”– MOBIL PEGASUS 705 MOBIL PEGASUS 1005

208 liter 208 liter Tankbil 208 liter Tankbil 208 liter

FORDONSSMÖRJMEDEL

Motoroljor tunga fordon Mineral, forts.

TRANSMISSIONSOLJOR Transmissionsoljor Syntet Art.nr:

Produkt

Storlek

104480 123716 142123 150628 150629 150466 150467 150464 149762 124845 122902 151800

MOBILUBE 1 SHC 75W-90 –”– –”– MOBILUBE SYN LS 75W-90 –”– MOBIL DELVAC SGO 75W-140 –”– MOBIL DELVAC SGO 75W-90 MOBILUBE PTX 75W-90 MOBILTRANS MBT 75W-90 GEARLUBE VS 500 MOBIL DELVAC SYNTH. TRANSM.OIL V30

208 liter 20 liter 12 x 1liter 20 liter 12 x 1liter 208 liter 20 liter 208 liter 20 liter 208 liter 20 liter 208 liter

Transmissionsoljor Mineral Art.nr:

Produkt

152008 152007 150883 143912 143914 150883 150884 123771 141064 142116 143943 143870 123570 127732 142122

MOBIL DELVAC XHP TRANS OIL 75W-80 –”– MOBILUBE HD-A PLUS 80W-90 MOBILUBE HD-A 85W-90 –”– MOBILUBE HD-A PLUS 80W-90 –”– MOBILUBE GX 80W-90 –”– –”– MOBILUBE GX-A 80W –”– MOBILUBE HD 80W-90 –”– –”–

Storlek

208 liter 20 liter 208 liter 208 liter 20 liter 208 liter 20 liter 208 liter 20 liter 12 x 1liter 208 liter 20 liter 208 liter 20 liter 4 x 4 liter Tabellen fortsätter på nästa sida

7


FORDONSSMÖRJMEDEL

Transmissionsoljor Mineral, forts. Art.nr:

Produkt

Storlek

142132 123805 127838 123801 141699 124693 127646 124698 124701 127632 124838

MOBILUBE HD 80W-90 MOBILUBE LS 85W-90 –”– MOBILUBE HD-N 80W-140 –”– MOBILTRANS HD 10W –”– MOBILTRANS HD 30 –”– –”– MOBILTRANS HD 50

12 x 1liter 208 liter 20 liter 208 liter 20 liter 208 liter 20 liter Tankbil 208 liter 20 liter 208 liter

Automatväxelådsoljor Syntet Art.nr:

Produkt

Storlek

120887 141043 142099 121201 127579 142100 150612 150613 150271 150272 150274 150687 150688

MOBIL 1 SYNTHETIC ATF –”– –”– MOBIL ATF SHC –”– –”– MOBIL DELVAC SYNTHETIC ATF –”– MOBIL ATF 3309 –”– –”– MOBIL ATF 134 –”–

208 liter 20 liter 12 x 1liter 208 liter 20 liter 12 x 1liter 208 liter 20 liter 208 liter 20 liter 12 x 1liter 208 liter 20 liter

Automatväxellådsoljor Mineral Art.nr:

Produkt

Storlek

121132 143096 121169 127577 142106 146408 146409 146410 146476

MOBIL ATF 200 –”– MOBIL ATF 220 –”– –”– MOBIL ATF 320 –”– –”– –”–

208 liter 20 liter 208 liter 20 liter 12 x 1liter 208 liter 20 liter 4 x 4 liter 12 x 1liter

ENTREPRENAD Motoroljor Entreprenad Art.nr:

Produkt

Storlek

120980 120983

MOBIL AGRI EXTRA 10W-40 –”–

208 liter 20 liter

Kombioljor Entreprenad

8

Art.nr:

Produkt

Storlek

150434 151228 151230 144892 144894 144896

MOBIL HYDRAULIC 10W –”– –”– MOBILFLUID 426 –”– –”–

Tankbil 208 liter 20 liter Tankbil 208 liter 20 liter


Art.nr:

Produkt

Storlek

102380 111767 111430 100234 111768 111444 111769 111462

MOBIL UNIVIS N 32 –�– –�– MOBIL UNIVIS N 46 –�– –�– MOBIL UNIVIS N 68 –�–

Tankbil 208 liter 20 liter Tankbil 208 liter 20 liter 208 liter 20 liter

Hydrauloljor Zinkfri Mineral (HĂśgt VI) Art.nr:

Produkt

Storlek

150672

MOBIL DTE 10 EXCEL 15

208 liter

150673

–�–

20 liter

150651

MOBIL DTE 10 EXCEL 32

Tankbil

150652

–�–

1000 liter

150653

–�–

208 liter

150654

–�–

20 liter

150653.10U

–�–

10 liter

150655

MOBIL DTE 10 EXCEL 46

Tankbil

150656

–�–

1000 liter

150657

–�–

208 liter

150658

–�–

20 liter

150661

MOBIL DTE 10 EXCEL 68

208 liter

150662

–�–

20 liter

150665

MOBIL DTE 10 EXCEL 100

208 liter

150666

–�–

20 liter

150669

MOBIL DTE 10 EXCEL 150

208 liter

FORDONSSMĂ–RJMEDEL

Hydrauloljor Entreprenad

Hydrauloljor Biologiskt nedbrytbara Art.nr:

Produkt

Storlek

146074 146075 146077 146078

MOBIL EAL HYDRAULIC OIL 32 –�– MOBIL EAL HYDRAULIC OIL 46 –�–

208 liter 20 liter 208 liter 20 liter

2-TAKTSOLJOR 2-taktsoljor Syntet Art.nr:

Produkt

Storlek

142079 143092

MOBIL 1 RACING 2T MOBIL 2-STROKE SNOWMOBILE

12 x 1liter 12 x 1liter

2-taktsoljor Semisyntet Art.nr:

Produkt

Storlek

142082 142092

MOBIL EXTRA 2T –�–

4 x 4 liter 12 x 1liter

2UGHUWHO‡2UGHUID[ 2UGHUPDLOFKHPRUGHU#JDOLQGEHUJVH‡ZZZJDOLQGEHUJVH

9


FORDONSSMÖRJMEDEL / INDUSTRISMÖRJMEDEL

2-taktsolja Utombordare Art.nr:

Produkt

Storlek

142087 142086

MOBIL OUTBOARD PLUS –”–

4 x 4 liter 12 x 1liter

Transmissionsolja Utombordare Art.nr:

Produkt

Storlek

145175

MOBIL OUTBOARD GEAR

12 x 250 ml

MOTORCYKELOLJOR MC Motor- Transmissionoljor Syntet Art.nr:

Produkt

Storlek

143518 142090 142089

MOBIL 1 RACING 4T 15W-50 –”– –”–

208 liter 4 x 4 liter 12 x 1liter

MC Motor- Transmissionoljor Semisyntet Art.nr:

Produkt

Storlek

142083

MOBIL EXTRA 4T 10W-40

4 x 4 liter

ÖVRIGT FORDON Bromsvätska Art.nr:

Produkt

Storlek

150905 150906

MOBIL BRAKE FLUID DOT 4 –”–

4 x 5 liter 12 x 0,5 liter

Art.nr:

Produkt

Storlek

149999 150000 150001 150002 150004

MOBIL CHAINSAW OIL –”– –”– –”– –”–

Tankbil 208 liter 20 liter 4 x 4 liter 12 x 1liter

Sågkedjeolja

Sågkedjeolja Biologisk Art.nr:

Produkt

Storlek

125606

MOBIL SILTAC EAL 68

20 liter

Motorolja Gräsklippare Art.nr:

Produkt

Storlek

142047

MOBIL GARDEN OIL 4T

12 x 1 liter

INDUSTRISMÖRJMEDEL HYDRAULOLJOR Hydrauloljor Syntet Art.nr:

Produkt

ISO VG

Storlek

125464 125309 127659 125316

MOBIL SHC 522 MOBIL SHC 524 –”– MOBIL SHC 525

15 32 32 46

208 liter 208 liter 20 liter 208 liter Tabellen fortsätter på nästa sida

10


INDUSTRISMĂ–RJMEDEL

Hydrauloljor Syntet forts. Art.nr:

Produkt

ISO VG

Storlek

125322 125329

MOBIL SHC 526 MOBIL SHC 527

68 100

208 liter 208 liter

Hydrauloljor Mineral Art.nr:

Produkt

ISO VG

Storlek

121883 127675 121894 121899 127695 121907 127649 104417 127635 121842 127674 121918 127630 121935 127688 141089

MOBIL DTE 21 –�– MOBIL DTE 22 –�– MOBIL DTE 24 –�– –�– MOBIL DTE 25 –�– –�– –�– MOBIL DTE 26 –�– MOBIL DTE 27 –�– MOBIL DES 46

10 10 22 22 32 32 32 46 46 46 46 68 68 100 100 46

208 liter 20 liter 208 liter 20 liter 1000 liter 208 liter 20 liter Tankbil 1000 liter 208 liter 20 liter 208 liter 20 liter 208 liter 20 liter 20 liter

Hydrauloljor Mineral (Extra hĂśgt VI) Art.nr:

Produkt

VG

Storlek

144411 144412 144408 144409

MOBIL UNIVIS HVI 13 –�– MOBIL UNIVIS HVI 26 –�–

13 13 26 26

208 liter 20 liter 208 liter 20 liter

2UGHUWHO‡2UGHUID[ 2UGHUPDLOFKHPRUGHU#JDOLQGEHUJVH‡ZZZJDOLQGEHUJVH

11


INDUSTRISMÖRJMEDEL

Hydrauloljor Zinkfri Mineral Art.nr:

Produkt

ISO VG

Storlek

121973 121978 121977 127652 121983 121969

MOBIL DTE EXCEL 32 MOBIL DTE EXCEL 46 –”– –”– MOBIL DTE EXCEL 68 MOBIL DTE EXCEL 150

32 46 46 46 68 150

208 liter 1000 liter 208 liter 20 liter 208 liter 208 liter

Hydrauloljor Zinkfri Mineral (Högt VI) Art.nr:

Produkt

ISO VG

Storlek

150672 150673 150651 150652 150653 150654 150653.10U 150655 150656 150657 150658 150661 150662 150665 150666 150669

MOBIL DTE 10 EXCEL 15 –”– MOBIL DTE 10 EXCEL 32 –”– –”– –”– –”– MOBIL DTE 10 EXCEL 46 –”– –”– –”– MOBIL DTE 10 EXCEL 68 –”– MOBIL DTE 10 EXCEL 100 –”– MOBIL DTE 10 EXCEL 150

15 15 32 32 32 32 32 46 46 46 46 68 68 100 100 150

208 liter 20 liter Tankbil 1000 liter 208 liter 20 liter 10 liter Tankbil 1000 liter 208 liter 20 liter 208 liter 20 liter 208 liter 20 liter 208 liter

KUGG- & SNÄCKVÄXELOLJOR Växellådsoljor Helsyntet Art.nr:

Produkt

ISO VG

Storlek

151650 151651 151653 151655 122849 122852 151656 151657 151659 151850 151851 151854 151855 151858 151859 151814 151815 151861 151862 151817 151818 151864 151865

MOBIL SHC GEAR 150 –”– MOBIL SHC GEAR 220 –”– MOBILGEAR SHC XMP 320 –”– MOBIL SHC GEAR 460 –”– MOBIL SHC GEAR 680 MOBIL SHC 624 –”– MOBIL SHC 626 –”– MOBIL SHC 629 –”– MOBIL SHC 630 –”– MOBIL SHC 632 –”– MOBIL SHC 634 –”– MOBIL SHC 639 –”–

150 150 220 220 320 320 460 460 680 32 32 68 68 150 150 220 220 320 320 460 460 1000 1000

208 liter 20 liter 208 liter 20 liter 208 liter 20 liter 208 liter 20 liter 208 liter 208 liter 20 liter 208 liter 20 liter 208 liter 20 liter 208 liter 20 liter 208 liter 20 liter 208 liter 20 liter 208 liter 20 liter

Växellådsoljor Polyglykol Syntet

12

Art.nr:

Produkt

ISO VG/VG

Storlek

123020 123024

MOBIL GLYGOYLE 11 –”–

85 85

208 liter 20 liter Tabellen fortsätter på nästa sida


INDUSTRISMÖRJMEDEL

Växellådsoljor Polyglykol Syntet forts. Art.nr:

Produkt

ISO VG/VG

Storlek

123027 127804 123039 127805 148818 148820 148821 148822 148823

MOBIL GLYGOYLE 22 –”– MOBIL GLYGOYLE 30 –”– MOBIL GLYGOYLE 320 MOBIL GLYGOYLE 460 –”– MOBIL GLYGOYLE 680 –”–

180 180 220 220 320 460 460 680 680

208 liter 20 liter 208 liter 20 liter 20 liter 208 liter 20 liter 208 liter 20 liter

Växellådsoljor Mineral Art.nr:

Produkt

ISO VG

Storlek

122867 122873 149610 149663 149632 149635 149637 149640 149641 149642 149645 149647 149650 149652 149655 149657 149659 124196

MOBILGEAR XMP 220 MOBILGEAR XMP 460 MOBILGEAR 600 XP 68 –”– MOBILGEAR 600 XP 100 –”– MOBILGEAR 600 XP 150 –”– MOBILGEAR 600 XP 220 –”– –”– MOBILGEAR 600 XP 320 –”– MOBILGEAR 600 XP 460 –”– MOBILGEAR 600 XP 680 –”– MOBILFLUID 125

220 460 68 68 100 100 150 150 220 220 220 320 320 460 460 680 680 32

208 liter 208 liter 208 liter 20 liter 208 liter 20 liter 208 liter 20 liter Tankbil 208 liter 20 liter 208 liter 20 liter 208 liter 20 liter 208 liter 20 liter 208 liter

Kuggspray Art.nr:

Produkt

Storlek

148467 146426

MOBILGEAR SHC 3200 AEROSOL MOBILGEAR OGL 007 AEROSOL

12 x 0,4 liter 12 x 0,4 liter

13


INDUSTRISMĂ–RJMEDEL

SMĂ–RJMEDEL LIVSMEDELSINDUSTRI Art.nr:

Produkt

ISO VG / NLGI

Storlek

150784 150785 150787 150788 150790 150791 150820 150821 150793 150794 150796 150797 150799 150800 150845 148818 148820 148821 148822 148823 122538 122553 122554 122557 122563 122568 127585 150923 151073 151075 151077 149998 149991 148360 148361 150907

MOBIL SHC CIBUS 32 –�– MOBIL SHC CIBUS 46 –�– MOBIL SHC CIBUS 68 –�– MOBIL SHC CIBUS 150 –�– MOBIL SHC CIBUS 220 –�– MOBIL SHC CIBUS 320 –�– MOBIL SHC CIBUS 460 –�– MOBIL SHC CIBUS 32 HT MOBIL GLYGOYLE 320 MOBIL GLYGOYLE 460 –�– MOBIL GLYGOYLE 680 –�– MOBIL GARGOYLE ARCTIC SHC 224 MOBIL GARGOYLE ARCTIC SHC 226E –�– MOBIL GARGOYLE ARCTIC SHC 228 –�– MOBIL GARGOYLE ARCTIC SHC 230 –�– MOBIL SHC POLYREX 005 MOBIL SHC POLYREX 222 –�– –�– MOBIL SHC POLYREX 462 (35LB) MOBIL SHC POLYREX 462 MOBILGREASE FM 222 –�– MOBILGREASE FM 101

32 32 46 46 68 68 150 150 220 220 320 320 460 460 32 320 460 460 680 680 32 68 68 100 100 220 220 00 2 2 2 2 2 2 2 1

208 liter 20 liter 208 liter 20 liter 208 liter 20 liter 208 liter 20 liter 208 liter 20 liter 208 liter 20 liter 208 liter 20 liter 208 liter 20 liter 208 liter 20 liter 208 liter 20 liter 208 liter 208 liter 20 liter 208 liter 20 liter 208 liter 20 liter 16 kg 174 kg 16 kg 10 x 0,39 kg 16 kg 10 x 0,39 kg 16 kg 40 x 0,4 kg 180 kg

KOMPRESSOROLJOR Luftkompressoroljor Syntet Art.nr:

Produkt

ISO VG

Storlek

125369 125370 125373 125376 125379 125382

MOBIL RARUS SHC 1024 –�– MOBIL RARUS SHC 1025 –�– MOBIL RARUS SHC 1026 –�–

32 32 46 46 68 68

208 liter 20 liter 208 liter 20 liter 208 liter 20 liter

Luftkompressoroljor Syntetisk ester

14

Art.nr:

Produkt

ISO VG

Storlek

151579 151578 151711

MOBIL RARUS 827 –�– MOBIL RARUS 829

100 100 150

208 liter 20 liter 20 liter

2UGHUWHO‡2UGHUID[ 2UGHUPDLOFKHPRUGHU#JDOLQGEHUJVH‡ZZZJDOLQGEHUJVH


INDUSTRISMÖRJMEDEL

Luftkompressoroljor Mineral Art.nr:

Produkt

ISO VG

Storlek

125269 125272 125279 127691 125299 127602

MOBIL RARUS 424 –”– MOBIL RARUS 425 –”– MOBIL RARUS 427 –”–

32 32 46 46 100 100

208 liter 20 liter 208 liter 20 liter 208 liter 20 liter

Gaskompressorolja Polyglykol Syntet Art.nr:

Produkt

VG

Storlek

149400

MOBIL GAS COMPRESSOR OIL

175

216 kg

Kylkompressoroljor Syntet Art.nr:

Produkt

ISO VG

Storlek

122629 122630 146455 146264 146458 146459 122279 122230

MOBIL GARGOYLE ARCTIC SHC NH 68 –”– MOBIL EAL ARCTIC 22 MOBIL EAL ARCTIC 32 –”– MOBIL EAL ARCTIC 46 MOBIL EAL ARCTIC 68 MOBIL EAL ARCTIC 100

68 68 22 32 32 46 68 100

208 liter 20 liter 4 x 5 liter 20 liter 4 x 5 liter 4 x 5 liter 20 liter 20 liter

Kylkompressoroljor Mineral Art.nr:

Produkt

ISO VG

Storlek

122520 127624

MOBIL GARGOYLE ARCTIC 300 –”–

68 68

208 liter 20 liter

CIRKULATIONSOLJOR Cirkulationsoljor Helsyntet Art.nr:

Produkt

ISO VG

Storlek

125583 125588 125592

MOBIL SHC PM 150 MOBIL SHC PM 220 MOBIL SHC PM 320

150 220 320

208 liter 208 liter 208 liter

Storlek

Cirkulationsoljor Mineral Art.nr:

Produkt

ISO VG

149970 122197 122202

MOBIL DTE 746 MOBIL DTE PM 150 MOBIL DTE PM 220

46 150 220

208 liter 208 liter 208 liter Tabellen fortsätter på nästa sida

15


INDUSTRISMร–RJMEDEL

Cirkulationsoljor Mineral, forts. Art.nr:

Produkt

ISO VG

Storlek

148973 126566

MOBIL VACUOLINE 528 MOBIL VACUOLINE 533

150 220

20 liter 208 liter

SMร–RJFETT Smรถrjfett Syntet Art.nr:

Produkt

NLGI

Storlek

150923 151073 151075 151077 149998 149991 150907 148360 148361 124398 149611 147800 148992 149612 148994 148995 148996 149613 148989 124408 148990 149049

MOBIL SHC POLYREX 005 MOBIL SHC POLYREX 222 โ€“โ€โ€“ โ€“โ€โ€“ MOBIL SHC POLYREX 462 (35LB) MOBIL SHC POLYREX 462 MOBILGREASE FM 101 MOBILGREASE FM 222 โ€“โ€โ€“ MOBILITH SHC 100 โ€“โ€โ€“ MOBILITH SHC 220 โ€“โ€โ€“ โ€“โ€โ€“ MOBILITH SHC 460 โ€“โ€โ€“ โ€“โ€โ€“ โ€“โ€โ€“ MOBILITH SHC 1500 โ€“โ€โ€“ โ€“โ€โ€“ MOBILITH SHC 007 (35,2 LB)

00 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 00

16 kg 174 kg 16 kg 10 x 0,39 kg 16 kg 10 x 0,39 kg 180 kg 16 kg 40 x 0,4 kg 16 kg 12 x 0,38 kg 16 kg 50 kg 12 x 0,38 kg 174 kg 50 kg 16 kg 12 x 0,38 kg 174 kg 50 kg 16 kg 16 kg

Smรถrjfett Special

16

Art.nr:

Produkt

NLGI

Storlek

148997 149001 149002 149709 148983 149617 143996 126168 149824 145651 145662 149854 149853 149420 151721 143987 122786 144569 122771 144567 143985 123297

MOBILITH SHC PM 220 MOBILITH SHC PM 460 โ€“โ€โ€“ MOBILITH SHC 1000 SPECIAL MOBILTEMP SHC 100 โ€“โ€โ€“ t โ€“โ€โ€“ MOBIL SHC GREASE 460 WT MOBIL POLYREX EM (119 LB) MOBIL POLYREX EM MOBILGREASE 28 โ€“โ€โ€“ โ€“โ€โ€“ MOBILGREASE XHP 322 MINE MOBILTEMP 1 MOBILGEAR OGL 461 โ€“โ€โ€“ MOBILGEAR OGL 007 โ€“โ€โ€“ MOBIL CHASSIS GREASE LBZ MOBILGREASE XTC (35 LB)

1,5 1,5 1,5 2 2 2 1 1 1,5 2 2 1 1 1 2 1 1,5 1,5 0 / 00 0 / 00 00 / 000 1

174 kg 50 kg 16 kg 16 kg 18 kg 12 x 0,38 kg 18 kg 180 kg 12 x 0,38 kg 54 kg 12 x 0,4 kg 174 kg 16 kg 4 x 2 kg 24 x 0,4 kg 18 kg 180 kg 18 kg 180 kg 18 kg 18 kg 15,8 kg

2UGHUWHOย‡2UGHUID[ 2UGHUPDLOFKHPRUGHU#JDOLQGEHUJVHย‡ZZZJDOLQGEHUJVH


INDUSTRISMÖRJMEDEL

Smörjfett Mineral Art.nr:

Produkt

NLGI

Storlek

123275 123277 146379 149410 127590 124899 143992 149623 124874 143991 146374 124929 143990 123249 123251 143986 149621 145324 145326

MOBILGREASE XHP 222 –”– –”– –”– MOBILUX EP 2 –”– –”– –”– MOBILUX EP 1 –”– MOBILUX EP 0 MOBILUX EP 004 –”– MOBILGREASE SPECIAL –”– –”– –”– UNIREX N 2 UNIREX N 3

2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 00 00 2 2 2 2 2 3

180 kg 50 kg 18 kg 12 x 0,4 kg 180 kg 50 kg 18 kg 12 x 0,4 kg 180 kg 18 kg 18 kg 180 kg 18 kg 180 kg 50 kg 18 kg 12 x 0,4 kg 12 x 0,4 kg 12 x 0,4 kg

ÖVRIGT INDUSTRI Gejdoljor Art.nr:

Produkt

Storlek

Storlek

151558 151559 151560 151564 151572 151566

MOBIL VACTRA OIL NO. 1 –”– MOBIL VACTRA OIL NO. 2 –”– MOBIL VACTRA OIL NO. 3 –”–

32 32 68 68 150 150

208 liter 20 liter 208 liter 20 liter 208 liter 20 liter Tabellen fortsätter på nästa sida

17


INDUSTRISMÖRJMEDEL

Gejdoljor, forts. Art.nr:

Produkt

ISO VG

Storlek

151568 151570

MOBIL VACTRA OIL NO. 4 –”–

220 220

208 liter 20 liter

Art.nr:

Produkt

ISO VG

Storlek

145008 145012 145014 145017 145020

MOBIL VELOCITE OIL NO.3 MOBIL VELOCITE OIL NO.4 MOBIL VELOCITE OIL NO. 6 –”– MOBIL VELOCITE OIL NO. 10

2 5 10 10 22

20 liter 20 liter 208 liter 20 liter 208 liter

Spindeloljor

Luftverktygsoljor Art.nr:

Produkt

ISO VG

Storlek

149870 149867 149871 149872

MOBIL ALMO 525 –”– MOBIL ALMO 527 –”–

46 46 100 100

208 liter 20 liter 208 liter 20 liter

VG

Storlek

Kedjeoljor Syntet Art.nr:

Produkt

125245 127782 146432

MOBIL PYROLUBE 830 190 –”– 190 MOBIL SYNTHETIC CHAIN AEROSOL (SPRAY) 190

208 liter 20 liter 12 x 0,4 liter

Art.nr:

Produkt

ISO VG

Storlek

122346

MOBIL EXTRA HECLA SUPER CYLINDER OIL MINERAL MOBIL 600 W SUPER CYLINDER OIL –”–

1000 460 460

208 liter 208 liter 20 liter

Cylinderoljor

120933 120940X

Turbinoljor/Cirkulationsoljor Art.nr:

Produkt

ISO VG

Storlek

127612 122166 127687 127613 122180 127683 127723 122150 127673 122133 127692

MOBIL DTE OIL LIGHT –”– –”– MOBIL DTE OIL MEDIUM –”– –”– MOBIL DTE OIL HEAVY MEDIUM –”– –”– MOBIL DTE OIL HEAVY –”–

32 32 32 46 46 46 68 68 68 100 100

1000 liter 208 liter 20 liter 1000 liter 208 liter 20 liter 1000 liter 208 liter 20 liter 208 liter 20 liter

Värmeöverföringsoljor Art.nr:

Produkt

ISO VG/VG

Storlek

124800 151745 151746 150845

MOBILTHERM 603 MOBILTHERM 605 –”– MOBIL SHC CIBUS 32 HT

20,2 30,4 30,4 32

208 liter 208 liter 20 liter 208 liter

Transformatorolja

18

Art.nr:

Produkt

VG

Storlek

148916

MOBILECT 44

7,6

182 kg


Art.nr:

Produkt

Storlek

149780 147808 145454

MOBILARMA MT MOBILARMA 798 (5 GAL) MOBILARMA 524 (55 USG)

20 liter 18,925 liter 208 liter

Skäroljor Art.nr:

Produkt

VG

Storlek

124474 124487 124543 124552 145766 124585

MOBILMET 423 MOBILMET 426 MOBILMET 763 MOBILMET 766 MOBILMET XLM 543 –”–

15 32 18 36 14,3 14,3

208 liter 208 liter 208 liter 208 liter 1000 liter 208 liter

Skärvätskor vattenblandbara Art.nr:

Produkt

Mineraloljehalt

Storlek

151324 151325 151329 151335 151336 151342

MOBILCUT 100 MOBILCUT 100 MOBILCUT 140 MOBILCUT 230 –”– MOBILCUT 320

80% 80% 48% 47% 47% 0%

208 liter 20 liter 20 liter 208 liter 20 liter 20 liter

Glykol Art.nr:

Produkt

Storlek

126806

MOBIL MACHINE LONG LIFE COOLANT

20 liter

Vitolja Art.nr:

Produkt

VG

Storlek

BN15001 BN15002

MOBIL MARCOL 82 –”–

14,5 - 17,5 14,5 - 17,5

200 liter 20 liter

FLYG & MARIN Motoroljor Fartyg Art.nr:

Produkt

SAE / TBN

Storlek

124357 124277 127621 124242

MOBILGARD ADL 40 MOBILGARD 312 –”– MOBILGARD 1 SHC

40 / 12 30 / 15 30 / 15 40 / 15

208 liter 208 liter 20 liter 208 liter

INDUSTRISMÖRJMEDEL / FLYG & MARIN

Rostskydd

Smörjfett Fartyg Art.nr:

Produkt

Storlek

149367

STERN TUBE LUBE (5 USG)

18,9 liter

Art.nr:

Produkt

Storlek

124434 124436 124429

MOBILJET OIL II (24X0,25USG) MOBILJET OIL II (55 USG) MOBILJET OIL 254 (24X0,25USG)

24 x 0,94 liter 208 liter 24 x 0,94 liter

Art.nr:

Produkt

Storlek

120953

MOBIL AERO HF (5 USG)

18,9 liter

Motoroljor Flyg

Hydraulolja Flyg

19


INDUSTRISMĂ–RJMEDEL

MOLYKOTE smÜrjmedel Molykote är pionjär och marknadsledare inom specialsmÜrjmedel. FÜretaget har ett stort kunnande inom tribologi och bred erfarenhet sedan decennier tillbaka. Lager-, montageoch skruvsmÜrjning är bara nügra av de applikationsomrüden som vi har produkter fÜr. Vill du ha hjälp i ditt smÜrjmedelsval sü har vi ett rikt urval av litteratur och dokumentation. Kontakta oss!

Montagepastor Art.nr:

Produkt:

FĂśrp

Storlek

Ant/kart

MPD.50 MPD.1 MPGNP.100 MPGNP.250 MPGNP.1 MPGRP.400SPR MPGRP.50 MPGRP.250 MPGRP.1 MPUN.1

D, vit montagepasta –�– G-n Plus, allmän montagepasta –�– –�– G Rapid Plus, snabb montagepasta –�– –�– –�– Pasta U-N, synt. montagepasta (koksar ej)

Tub Burk Tub Burk Burk Spray Tub Burk Burk Burk

50 g 1 kg 100 g 250 g 1 kg 400 ml 50 g 250 g 1 kg 1 kg

10 10 10 10 10 12 10 10 10 10

SkruvfĂśrbandspastor Art.nr:

Produkt:

FĂśrp

Storlek

Ant/kart

MP1000.400SPR MP1000.100 P1000.310 MP1000.1 MPP37.500

1000, exakt skruvfĂśrbandspasta –â€?– –â€?– –â€?– P37, Ultra-ren, metallfri, tĂĽl +1400°C med pensel 3*UDĂ€WPHWDOOIULPHGSHQVHO 3*UDĂ€WPHWDOOIULXWDQSHQVHO

Spray Tub Patron Burk Burk

400 ml 100 g 310 ml 1 kg 500 g

12 10 10 10 10

Burk Burk

500 g 1 kg

10 10

Art.nr:

Produkt:

FĂśrp

Storlek

Ant/kart

MCU7439P.400SPR MCU7439P.100 MCU7439P.500 MCU7439P.1 MCU7439P.5 MPP40.1 PP40.100

CU7439 Plus, kopparpasta –�– –�– –�– –�– P40, metallfri smÜrjpasta –�–

Spray Tub Burk Burk Burk Burk Tub

400 ml 100 g 500 g 1 kg 5 kg 1 kg 100 g

12 10 10 10 1 10 10

MPP74.500 MPP74.1

SmĂśrjpastor

20


INDUSTRISMÖRJMEDEL

Smörjpastor, forts. Art.nr:

Produkt:

Förp

Storlek

Ant/kart

MPTP42.100 MPTP42.500 MPTP42.1 MPX.1

TP42, chuckpasta –”– –”– Smörjpasta med MoS2

Tub Patron Burk Burk

100 g 500 g 1 kg 1 kg

10 10 10 10

Art.nr:

Produkt:

Förp

Storlek

Ant/kart

BG20.400 MBG20.1 MBR2P.400 MBR2P.1 MBR2P.5 MG4700.400 MLT2P.400 MLT2P.1 MLT2P.5 MLTW2.400 MLTW2.1 MML.100 MML.1 MML.400

BG20, för höghastighetslager, spindlar –”– BR 2 Plus, universalfett med MoS2 –”– –”– Syntetiskt lagerfett med MoS2 Long Term 2 Plus, EP-fett med MoS2 –”– –”– Long Term W2, vitt EP-fett utan MoS2 –”– Multilub, universalfett utan MoS2 –”– –”–

Patron Burk Patron Burk Burk Patron Patron Burk Burk Patron Burk Tub Burk Patron

400 g 1 kg 400 g 1 kg 5 kg 400 g 400 g 1 kg 5 kg 400 g 1 kg 100 g 1 kg 400 g

10 10 10 10 1 10 10 10 1 10 10 10 10 10

Art.nr:

Produkt:

Förp

Storlek

Ant/kart

DC4.100

Silikonfett transparent, FDA godkänt

Tub

100 g

10

M33M.100

33 Medium, lågtemperaturfett

Tub

100 g

10

M33M.1

–”–

Burk

1 kg

10

M44M.100

44 Medium, universalfett

Tub

100 g

10

M44M.1

–”–

Burk

1 kg

10

Lagerfett

Silikonfett

M44M.5

–”–

Burk

5 kg

55M.10 55M.310 M55M.100 M55M.1 M111C.100 111C.310 M111C.6P M111C.1 MHVF.50

55 Medium, för pneumatik & O-ringar –”– –”– –”– 111 Compound, O-ringsfett, FDA-godkänt –”– –”– –”– Högvakuumfett (avgasat)

Tub Patron Tub Burk Tub Patron Påse Burk Tub

10 g 310 ml 100 g 1 kg 100 g 310 ml 6g 1 kg 50 g

1 100 12 10 10 10 12 1000 10 10

21


INDUSTRISMĂ–RJMEDEL

Specialfett Art.nr:

Produkt:

FĂśrp

Storlek

Ant/kart

AL-FG400 AL-FG454 KSG.20 M1122.400SPR 165LT.310 M165LT.1 MFS3451.100 MFS3451.1 MFS3452.100

7Hà RQI|UVWlUNWV\QWHWIHWW –�– Kuggfett utan MoS2 1122, kuggväxelfett 165LT, kuggväxelfett med MoS2 –�– Extremt kemikalieresistent Floursilikonfett fÜr universalanvändning .HPLVNWUHVLVWHQWà RXUVLOLNRQIHWWI|UYHQ tiler, mekaniska tätningar i svüra miljÜer Silikonfett fÜr armaturer, extrem vidhäftQLQJLQQHKnOOHUWHà RQ

Patron Burk Hink Spray Patron Burk Tub Burk Tub

400 g 454 g 20 kg 400 ml 310 ml 1 kg 100 g 1 kg 100 g

10 10 1 12 10 10 10 10 10

Burk

1 kg

10

Produkt:

FĂśrp

Storlek

Ant/kart

MQ7508.1

KedjesmĂśrjmedel Art.nr:

M1504.5

1504, vidhäftande hÜgtemp. utan MoS2

Burk

5 kg

MMKLN.400SPR

MKL-N, kedjefett

Spray

400 ml

12

1

MMKLN.1

–�–

Burk

1 kg

10

MM30.1

M30, kedjeolja med MoS2, max 450°

Burk

1 kg

10

Art.nr:

Produkt:

FĂśrp

Storlek

Ant/kart

MD7409.500 MD7409.5 MD321R.400SPR MD321R.1 MPTFENUV.400SPR

D-7409, ugnshärdande –�– D321R, lufthärdande universal –�– 7Hà RQEDVHUDGJOLGODFNI|USODVWRFKPHWDOO

Burk Burk Spray Burk Spray

500 g 5 kg 400 ml 1 kg 400 ml

10 1 12 10 12

Glidlacker

Oljesuspensioner Art.nr:

Produkt:

FĂśrp

Storlek

Ant/kart

MA.125 MA.1 MM55P.1 MM55P.5

A-AntifÜrslitningstillsats fÜr bilar (motor, växellüdsoljor) M55 Plus, tillsatsmedel fÜr smÜrj- och växellüdsolja fÜr maskiner

Burk Burk Burk Dunk

125 ml 1 liter 1 liter 5 liter

20 10 10 1

Art.nr:

Produkt:

FĂśrp

Storlek

Ant/kart

MPM.1

0LNURĂ€QH0R62 pulver

Burk

1 kg

10

MPZ.1

Pulver Z, MoS2 pulver

Burk

1 kg

10

Art.nr:

Produkt:

FĂśrp

Storlek

Ant/kart

MMG.400SPR MMP.400SPR MMP.8 MOG.400SPR MPGN.400SPR MSG.400SPR MS.400SPR

Multigliss, rostlÜsande, rostskyddande, Metall Protector Plus, korrosionsskydd –�– Omnigliss, rostolja med EP-tillsatser Polygliss-N, vattenbest. vidhäftn.fett Supergliss, MIL-norm, rostlÜsande Separatorspray, släppmedel – silikon

Spray Spray Dunk Spray Spray Spray Spray

400 ml 400 ml 8 kg 400 ml 400 ml 400 ml 400 ml

12 12 1 12 12 12 12

TorrsmĂśrjmedel

UnderhĂĽll

Foodgrade smÜrjmedel fÜr livsmedelsindustrin enligt FDA och USDA H–I Art.nr:

Produkt:

FĂśrp

Storlek

Ant/kart

MG0051FG.380 MG0052FG.380

EP Lagerfett NLGI 1 EP lagerfett NLGI 2

Patron Patron

380 g 380 g

10 10

Tabellen fortsätter pü nästa sida

22


INDUSTRISMÖRJMEDEL/SKÄRVÄTSKOR

Foodgrade smörjmedel för livsmedelsindustrin enligt FDA och USDA H–I, forts. Art.nr:

Produkt:

Förp

Storlek

Ant/kart

MG0052FG.25 MFGOIL.400SPR G4500.310 MG4500.400 MG4500.400SPR MG4501.400 MP1900.400 MP1900.1

–”– Universalolja Syntetiskt lagerfett NLGI 2 –”– Syntetiskt sprayfett Syntetiskt lagerfett NLGI 1 Vit montage- och antiskärpasta –”–

Fat Spray Patron Patron Spray Patron Patron Burk

25 kg 400 ml 310 ml 400 g 400 ml 400g 400 g 1 kg

1 12 12 10 12 10 10 10

KRYTOX smörjmedel för extrema temperaturer KRYTOX® specialsmörjmedel utvecklades ursprungligen till speciella applikationer inom det amerikanska rymdprogrammet. Idag har programmet växt och blivit tillgängligt för industrin. Krytox används där kraven är extrema gällande hög temperatur, upp till 380°C eller aggressiva kemikalier. Detta är bara ett litet urval av produkter och förpackningar – mycket mer på förfrågan. Art.nr:

Produkt:

Förp

Storlek

KRYXGPL100.500 KRYXGPL103.500 KRYXGPL106.500 KRYXGPL205.56 KRYXGPL205.800 KRYXGPL206.56 KRYXGPL207.56 KRYXGPL226F.800 KRYXGPL227.800 KRYXHTBDX.56 KRYXLVP.56

PFPE olja för brett temp.intervall -70–+66°C PFPE olja för brett temp.intervall -60–+153°C PFPE olja för brett temp.intervall -36–+260°C Specialfett med brett temp.intervall -36–+204°C –”– Specialfett med brett temp.intervall -36–+260°C Specialfett med brett temp.intervall -30–+288°C Hög temp. lagerfett max 260°C H1-godkänd Hög temperatur lagerfett max 288°C Fett för extrema temperaturer max 350°C Hög vakuumfett, Oxygen kompatibelt

Burk Burk Burk Tub Patron Tub Tub Patron Patron Tub Tub

500 g 500 g 500g 56 g 800 g 56 g 56 g 800 g 800 g 56 g 56 g

Ant/kart

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CURTIS SYSTEMS skärvätskor Curtis Systems GmbH är en global leverantör av skäroljor och skär -vätskor för alla typer av bearbetning inom metallindustrin. Mer än 40-års erfarenhet har idag resulterat i högkvalitativa skärvätskor som kännetecknas av lång hållbarhet, lägre verktygsslitage och optimal ytkvalitet. Skärvätskorna är anpassade efter svenska förhållanden med mjukt vatten och produkWHUÀQQVI|UDOODW\SHUDYPHWDOOHURFKGHVVOHJHULQJDU3DVVDUVnYlOLVLQJHOPDVNLQHUVRP stora centralsystem. Nedan är endas ett fåtal ur hela sortimentet.

Skäroljor Art.nr:

Produkt:

Förp

Storlek

CU91SE.200 CU91SE.18 CUG6CC.198 CUG6CC.20

91 Special E – Skärolja för gängning och borrning –”– Grind 6 CC – Helsyntetisk Slip-/Heningsolja PAO –”–

Fat Hink Fat Hink

200 liter 18 liter 198 liter 20 liter

23


SKÄRVÄTSKOR /SMÖRJMEDEL

Skärvätskor vattenblandbara Den nya användarvänliga och stabila skärvätskan Curtis HiSpeed 441 eco använder sig av nya kombinationer av tillsatser som gör den tekniskt överlägsen. Curtis är först med denna teknologi som dom kallar eco-tec, där eco står för Ekonomi. Besparing på 30-40% koncentrat samtidigt som den är arbetsvänlig. Art.nr:

Produkt:

CUHS441ECO.196 HiSpeed 441 Eco - Skärvätska för allmän bearbetning, ekonomisk CUHS441ECO.20 – ” – CUHS400X.208 HiSpeed 400 X - Skärvätska för allmän bearbetning CUHS400X.20 –”– UHS400S.208 HiSpeed 400-S – Skärvätska för allmän bearbetning, märkningsfri CUHS400S.20 –”–

Förp

Storlek

Fat

196 liter

Hink Fat Hink Fat

20 liter 190 liter 19 liter 208 liter

Hink

20 liter

Slipvätskor - vattenblandbara Grimax CK är den främsta slipvätskan för hårdetall i Curtis sortiment. Den innehåller Kobolt inhibitor och är fri från oönskade konserveringsämnen. Curtis Systems GmbH är en global leverantör av slipvätskor för hårdmetall med 40% av världsmarknaden. Art.nr:

Produkt:

Förp

Storlek

CUGCK.175 CUGCK.20 CUSC6000.210

Grimax CK – Slipvätska för hårdmetall –”– SynCut 6000 – Syntet, Högsmörjande skärvätska (Ej Oljeinnehåll) –”–

Fat Hink Fat

175 liter 18 liter 208 liter

Hink

20 liter

CUSC6000.20

Plastisk bearbertning - vattenblandbara Art.nr

Produkt:

Förp

Storlek

CUS70B.196 CUS70B.20

Curtis S-70 Bio - Drag och formvätska, högsmörjande –”–

Fat Hink

196 liter 20 liter

Systemrengörare

24

Art.nr:

Produkt:

Förp

Storlek

CULZCB1.20 CULZCST1.5

Lubrizol Contram CB-1 – Systemrengörare för emulsioner Lubrizol Contram ST 1/50 - Baktericid

Hink Dunk

20 liter

5 liter


SKĂ„RVĂ„TSKOR/SMĂ–RJMEDEL

ROCOL skärvätskor och oljor mm Rocol ingür i koncernen ITW, USA. De är kända fÜr sina hÜgklassiga skärvätskor, smÜrjmedel, oljor, slipvätskor samt pü senare tid Easy Line färger, markeringssystem och halkskydd. I sortimentet ingür även absorbtionsmaterial fÜr vätskeoch oljesanering. Vi har sammanställt ett urval av de populäraste produkterna ur det stora Rocol-sortimentet.

TorrsmĂśrjmedel Ar.nr:

Produkt:

FĂśrp

Storlek

Ant/kart

ROCDPTFE.400SPR ROCDM.400SPR ROCDMP.750 ROCDMP.100

7RUUWHà RQÀOP Torr Moly spray (tidigare AS spray) Antiskär Dry Moly Pasta (tidigare ASP pasta) Antiskär –�–

Spray Spray Burk Tub

400 ml 400 ml 750 g 100 g

12 12 12 12

Art.nr:

Produkt:

FĂśrp

Storlek

Ant/kart

ROCSAPE.400 ROCSAPE.5 ROCSAP2.400 ROCSAP2.5 ROCSAPAQSIL.500 ROCSAPHT2.380 ROCSAPAQ2.380 ROCSAPHL2.400

Sapphire extrem hÜg temp-hÜg belastning –�– Sapphire NLGI-2, universal –�– Sapphire Aqua-Sil, silikonfett Sapphire HÜg-Temp 2 Sapphire Aqua 2 Sapphire High-Load 2

Patron Dunk Patron Dunk Burk Patron Patron Patron

400 g 5 kg 400 g 5 kg 500 g 380 g 380 g 400 g

12 1 12 1 12 12 12 12

Lagerfett

Livsmedelsgodkända smÜrjmedel enligt NSF (Till livsmedelsindustrin) Art.nr:

Produkt:

FĂśrp

Storlek

Ant/kart

ROCFL.300SPR ROCFLU2.380 ROCFLCH.400SPR ROCFLMP.500 ROCFLDIS.300SPR ROCFLPRO.300SPR

FL Foodlube Foodlube Universalfett 2 Livsmedelsgodkänd kedjespray Livsmedelsgodkänd montagepasta Livsmedelsgodkänd rostlÜsare Livsmedelsgodkänt rostskydd

Spray Patron Spray Burk Spray Spray

300 ml 380 g 400 ml 500 g 300 ml 300 ml

12 12 12 12 12 12

2UGHUWHO‡2UGHUID[ 2UGHUPDLOFKHPRUGHU#JDOLQGEHUJVH‡ZZZJDOLQGEHUJVH

25


SKÄRVÄTSKOR /SMÖRJMEDEL

Kedje- och växelsmörjmedel Art.nr:

Produkt:

ROCCHGHL.300SPR Kedjespray, heavy duty med MoS2 ROCTUFGEAR.5 –”–

Förp

Storlek

Ant/kart

Spray Dunk

300 ml 5 liter

12 1

Diverse Rocol-produkter Art.nr:

Produkt:

Förp

Storlek

Ant/kart

ROCFOMYNX.100 ROCREM.300SPR ROCSL.400SPR ROCTUFS.450

Syrgas kompatibelt fett Belt dressing, remspray Precision Silicone spray Tufshield kabelsko/polfett

Tub Spray Spray Burk

100 ml 300 ml 400 ml 450 g

10 12 12 12

Förp

Storlek

Ant/kart

Dunk Dunk

5 liter 20 liter

1 1 1

Dunk Dunk Dunk Dunk Dunk Fat Dunk Dunk Fat

5 liter 20 liter 5 liter 20 liter 60 liter 200 liter 18 liter 20 liter 200 liter

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Skär- och slipvätskor Art.nr:

Produkt:

ROCREFRAKTOM ROCUC260.5 ROCUC280A.20

Rocol refraktometer 15 % Ultracut 260, hög EP tillsats Ultracut 280A, grov till medelgrov bearbetning av aluminium och dess legeringar Ultracut 370 Plus skär- & slipvätska –”– Ultracut 390H Universal semi syntetisk –”– –”– –”– Ultracut 483, vegetabilisk Ultraqrind Carbide, slipvätska för +C210 hårdmetall Rak skärolja

ROCUC370P.5 ROCUC370P.20 ROCUC390H.5 ROCUC390H.20 ROCUC390H.60 ROCUC390H.200 ROCUC483.18 ROCUGC.20 ROCUC560.200

Skärolja och skärpasta

26

Art.nr:

Produkt:

Förp

Storlek

Ant/kart

ROCRTDCC.350 ROCRTDCC.5 ROCRTD.400SPR ROCRTDL.400 ROCRTDL.5 ROCRTDL.20 ROCRTDSP.50 ROCRTDSP.500 ROCRTDSP.5 ROCRTDSP.18 ROCRTDKF.400SPR ROCRTDLKF.350 ROCRTDLKF.5 ROCRTDSPKF.450 ROCRTDSPKF.4,5

RTD Cleancut, spädbar med vatten –”– RTD skärolja –”– –”– –”– RTD skärpasta –”– –”– –”– RTD klorfri skärolja –”– –”– RTD klorfri skärpasta –”–

Flaska Dunk Spray Flaska Dunk Dunk Tub Burk Hink Hink Spray Flaska Dunk Burk Hink

350 ml 5l 400 ml 400 ml 5 liter 20 liter 50 g 500 g 5 kg 18 kg 400 ml 350 ml 5 liter 450 g 4,5 kg

12 1 12 12 1 1 12 12 1 1 12 12 1 12 1


Art.nr:

Produkt:

Förp

Storlek

ROCSVETSV.5 ROCSVETSV.20

Oljefri SR svetsvätska –”–

Dunk Fat

5 liter 20 liter

Ant/kart

1 1

Rostskydd Art.nr:

Produkt:

Förp

Storlek

Ant/kart

ROCCG.400SPR ROCMG.400SPR ROCMG.5

Kallgalvanisering Moistureguard grön –”–

Spray Spray Dunk

400 ml 400 ml 5 liter

12 12 1

Släppmedel till formar vid plastgjutning Art.nr:

Produkt:

Förp

Storlek

Ant/kart

ROCMRS.400SPR ROCMPT.400SPR

MRS spray, silikonfritt släppmedel med PTFE *ODVVÁR037

Spray Spray

400 ml 400 ml

12 12

Ant/kart

KYLARGLYKOL

Anti Spatter, svetsspray

Press-, stans- och dragoljor Art.nr:

Produkt:

Förp

Storlek

ROCUF1126N.20

Universell vattenblandbar mineraloljefri stans- och dragolja Kallformningsolja

Dunk

20 liter

1

Dunk

18 kg

1

ROCKF8050.18

Aerosoler, linjemarkering Art.nr:

Produkt:

Färg

Förp

Storlek

ROCEEB.750SPR ROCEEG.750SPR ROCEEO.750SPR

Easyline Edge –”– –”–

Blå Gul Orange

Spray Spray Spray

750 ml 750 ml 750 ml

Ant/kart

6 6 6

Aerosoler, linjemarkering, forts. Art.nr:

Produkt:

Färg

Förp

Storlek

ROCEER.750SPR ROCEES.750SPR ROCEEV.750SPR

Easyline Edge –”– –”–

Röd Svart Vit

Spray Spray Spray

750 ml 750 ml 750 ml

Ant/kart

6 6 6

Easyline sprayburkar fungerar i tidigare linjemålningsvagn ROCLMV504 tillsammans med vit dysa. I nya vagnar skall gul dysa användas.

Linjemaskiner, tillbehör Art.nr:

Produkt:

ROCLMV5075100

Linjemålningsvagn till Easyline Edge sprayfärg (gult munstycke)

Ant/kart

1

Säkerhetstejp Art.nr:

Produkt:

Storlek

ROCHALKTEJP.50S

Halkskyddstape, svart

50 mm x 18,25 m

Ant/kart

1

BRENNTAG kylarglykol Brenntag är en världsledande distributör av kemikalier. Sortimentet innehåller ett brett register av kylarglykoler. Vår kvalitet BS 6580/2010 är baserad på etylenglykol och med en modern formulering av antikorrosionsadditiver som ger ett långvarigt och effektivt korrosionsskydd för kylsystemet. Produkten är biologiskt nedbrytbar och möter kraven från användare på hög teknisk standard och låg miljöpåverkan.

Kylarglykoler Art.nr:

Produkt:

Färg

Förp

Storlek

BN143622 BN14361 BN14362

Kylarglykol BS6580/92 –”– –”–

Blå/Grön Blå/Grön Blå/Grön

IBC Fat Hink

1000 liter 200 liter 25 liter

Tabellen fortsätter på nästa sida

27


SLĂ„PPMEDEL

Kylarglykoler, forts. BN13945 BN13947 BN13949 BN13950 BN207151 BN7058-1

Kylarglykol OEM 774C –�– Kylarglykol OEM 774F –�– MPG-Kylarvätska, Propylenglykol –�–

BlĂĽ/GrĂśn BlĂĽ/GrĂśn Orange/rĂśd Orange/rĂśd

Fat Hink Fat Hink Fat Hink

200 liter 25 liter 202 liter 25 liter 200 liter 25 liter

Ant/kart

CHEMTRENDŽ – släppmedel Chem-TrendŽ släppmedel fÜr gjutning i formar. Används vid alla typer av komposit- och gummitillverkning mm. Varumärken ChemleaseŽ, Mono-CoatŽ och PuraŽ. Semipermanenta släppmedel vilket ger fÜrdel PHGPLQGUH¾GRZQWLPH¾à HUDYIRUPQLQJDUVQDEEDUHDSSOLFHULQJ bättre värmetülighet och ingen onÜdig �build-up�.Art.nr:

CTMCEZ.3,8 CTMPP712EZ.0,93 CT15EZ.0,72 CT15EZ.3,5 CT255.3,54 CT75EZ.0,68 CT75EZ.3,4 CT41-90EZ.0,68 CT41-90EZ.3,4 CT2185.2.78

Produkt:

Chemlease Mould Cleaner EZ – RengÜring MPP 712 EZ Primer – bästa fÜrslutning av formen Chemlease 15 EZ Sealer*) Chemlease 15 EZ*) Chemlease 255 Släppmedel fÜr epoxi*) Chemlease 75 EZ Släppmedel Standard*) –�– Chemlease 41-90 EZ fÜr vinylester*) –�– Chemlease 2185 fÜr de som använt vax i formen innan CTPMR90EZ.3,4 PMR-90 EZ Släppmedel fÜr �svüra former�*) CT2172.3,31 Släppmedel – stora �plana� ytor – fÜrhindrar fÜrsläpp CT16WS.1 Chemlease 16 W Sealer (vattenburen) CT803W.5 2Chemlease 803 W Släppmedel (vattenburet) CT5141FW.0,38 9D[I|UIRUPà lQVHQ²I|UHQNODUHGHOQLQJDYIRUPHQ CTRE.500SPR Silikonsläppmedel med torr yta. CTCC-1 Putsduk av bomull – dammfri *) = lÜsningsmedelsburen

28

FĂśrp

Storlek

Dunk Dunk Dunk Dunk Dunk Dunk Dunk Dunk Dunk Dunk

3,8 kg 0,93 kg 0,72 kg 3,5 kg 3,54 kg 0,68 kg 3,4 kg 0,68 kg 3,4 kg 2,78 kg

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Dunk Dunk Dunk Dunk Burk Spray Rulle

3,4 kg 3,31 kg 1 kg 5 kg 0,38 kg 500 ml

1 1 1 1 12 12 1


LIM OCH TĂ„TNING

Dow Corning elektroniksilikoner Dow Corning är marknadsledande pü silikonmaterial till elektronikindustrin. 6RUWLPHQWHWlUEnGHEUHWWRFKGMXSW+lUÀQQHU1LPDWHULDOI|UOLPQLQJ tätning, ingjutning, lackering, värmeledning, elektriskt ledning osv. Nedan anges ett urval av sortimentet. Ring fÜr mer information.Elektroniksilikon Art.nr:

Produkt:

Färg

FĂśrp

Storlek

Ant/kart

170.2-1 DC184.1-1

Ingjutning av elektronik, 2 komp, UL-94-V0 Ingjutning av elektronik, optisk klar, 2 komp, UL-94-V0 744 Elektroniksilikon, pastÜs, stÜdlimning UL-94-HB –�– 748 RTV1, pastÜs MIL-A-46146, FDA 177.2600 och UL 94 HB 3140 Elektroniksilikon, fuktskydd, självutjämnande, MIL-normerad 3145 RTV1 MIL-normerad, lim/tätning, pastÜs –�– 3145 RTV1 MIL-normerad, lim/tätning, pastÜs –�– 340 Heat sink compound, värmeledande pasta RTV1 Skyddslack fÜr elektronik, lufttorkande snabb 1-komp. värmeledande silikonlim 0,9 W/mk 1-komp. värmeledande silikon lim 1,9 W/mk

SvartgrĂĽ Transp

Kit Kit

2 kg 1 kg

1 1

Vit

Tub

90 ml

10

Vit Vit

Patron Patron

310 ml 300 ml

12 12

Transp Transp GrĂĽ Transp GrĂĽ Transp Vit

Tub Patron Tub Tub Patron Patron Tub

90 ml 310 ml 90 ml 90 ml 310 ml 310 ml 100 g

10 12 10 10 12 12 10

Transp

Patron

175 ml

12

Vit Vit

Patron Patron

330ml 330 ml

20 10

DC744.90V DC744.310V DC748.300V DC3140.90T DC3140.310T DC3145.90G DC3145.90T DC3145.310G DC3145.310T DC340.100 DC1953.175 DCSE4420.330 DCSE4485L.330

2UGHUWHO‡2UGHUID[ 2UGHUPDLOFKHPRUGHU#JDOLQGEHUJVH‡ZZZJDOLQGEHUJVH

29


LIM OCH TÄTNING PADS Art.nr

Produkt

Färg

Förpackning

Format

DCTP15000252001

Värmeledande pad av silikon 1,30 W/mK, elektriskt isolerande, tjocklek 0,25 mm Värmeledande pad av silikon 1,30 W/mK, elektriskt isolerande, tjocklek 1,0 mm Värmeledande pad av silikon 3,5 W/mK, elektriskt isolerande, tjocklek 0,5 mm Värmeledande pad av silikon 3,5 W/mK, elektriskt isolerande, tjocklek 1,5 mm

Grå

Ark

A4

Grå

Ark

A4

Grå

Ark

A4

Grå

Ark

A4

DCTP150012001 DCTP35600052001 DCTP3560152001

Ovanstående produkter och priser är endast ett litet urval ur vårt breda silikonsortiment. G A Lindberg ChemTech är svensk agent för Dow Corning som är världens största producent av silikonprodukter. Begär särskilda priser på silikonmaterial för elektronikapplikationer, tvåkomponentsmaterial för gjutning m m.

30


LIM OCH TĂ„TNING

AOS värmeledande interface material AOS har ett mycket brett sortiment av värmeledande produkter framWDJQDPRWHOHNWURQLNLQGXVWULQ+lUÀQQVHWWEUHWWXUYDODYVLOLNRQIULD värmeledande pastor, med olika värmeledningstal, samt pads. Ring fÜr vidare information. Ant/kart

Art.nr:

Produkt:

Storlek

Ant/kart

AOSHSC400.3 AOSHSC400.30EFD AOSHSC400.454 AOSMFA010

Värmeledande pasta Värmeledande pasta i EFD-spruta Värmeledande pasta Micro Faze A Värmelledande pad, silikonfri, 4,5 W/mK, tjocklek 0,004 inch Micro Face K Värmeledande pad, silikonfri,elektriskt isolerande, 0,9W/mK @ 6 mil, tjocklek 0,006 inch

Tub EFD-spruta Burk Ark

3g 10 30 ml 5 454 g 12 12 x 12 tum

Ark

12 x 12 tum

AOSMFK010

WEVO elgjutmassa WEVO utvecklar och tillverkar produkter fÜr ingjutning av elektronik. Produkterna skyddar känslig elektronik frün fukt, hÜga temperaturer, kemikalier, damm och främmande partiklar. Omfattande sortiment av polyuretaner. Temperaturresistens upp till YlUPHNODVV)RFK8/9PMXNDWLOOKnUGDÀQQVLVRUWLPHQWHW Art.nr:

Produkt:

Storlek

Ant/kart

WVHA300M.1U

Härdare HA 300M

1 kg

1

WVHA300M.10

–�–

10 kg

1

WVHA300M.30

–�–

30 kg

1

WVPU390.1U

PU-390 Universal PU fĂśr ingjutning, UL-94 V-2

1 kg

1

WVPU390.10

–�–

10 kg

1

WVPU390.30

–�–

30 kg

1

WVPU552FL.30

PU-522FL Självslocknande UL-94 V-0 listad, RTI 130°C

30 kg

1

WVPU7140ML.1U

PU-71/40ML Hürd, hÜgspänningsapplikationer

1 kg

1

WVPU7140ML.10

–�–

10 kg

1

WVPU7140ML.30

–�–

30 kg

1

WWPU9251FL.30

38)/0MXNĂ H[LEHO38VMlOYVORFNQDQGH8/OLVWDG

30 kg

1

WVPS.20

RengÜringsvätska PS

30 kg

1

2UGHUWHO‡2UGHUID[ 2UGHUPDLOFKHPRUGHU#JDOLQGEHUJVH‡ZZZJDOLQGEHUJVH

31


LIM OCH TĂ„TNING

POLYTEC PT lim fÜr Elektronik och Optik Polytec PT är en Europeisk producent av elektriskt- och termiskt ledande lim fÜr elektroQLNLQGXVWULQRFKGHVVXWRPOLPVSHFLHOOWDQSDVVDGHI|U2SWRLQGXVWULQ'Hà HVWDSURGXNWHUÀQQVVRPNRPSRQHQW och färdigblandad 1-komponent fryst. Art.nr:

Produkt:

POLPU1000.30

PU-1000 Elektriskt ledande. Extremt snabbhärdande enkomponent PU-dispersion

POLEC101.30

EC-101 Elektrisk ledande silverfylld standardepoxilim

POLEC112L.30

EC-112-L Elektriskt ledande, screentryckbar med lĂĽgt CTE

POLEC151L.30

EC-115-L Elektriskt ledande lim fĂśr hĂśgvolymproduktion

POLEP601.250

EP-601 Optiskt epoxilim standardprodukt

POLEP610.250

(32SWLVNWĂ H[LEHOWHSR[LOLPI|UROLNDPDWHULDONRPELQDWLRQHU

POLEP630.250

EP-630 HĂśg temptĂĽlighet, kemikalietĂĽligt epoxilim, medicinklassat USP VI. Klarar >1000 autoklaveringar i ĂĽnga

POLTC430.30

TC-430 Termiskt ledande 1,7 W/mK

BĂœHNEN smältlim fĂśr elektronikproduktion Art.nr:

Produkt:

BH460-STAV.6

BĂœHNEN 460 Smältlim brandklassat UL-94-V0, Stav Ă˜12mm 300 ca temptĂĽligt 110°C, FDA-klassat Smältlimspistol manuell fĂśr 12mm stav Ă€QQVlYHQWU\FNOXIWVGULYQD

MANDOS12

FĂśrp

Storlek

Ant/kart

KESTER lÜdprodukter /|VQLQJDUI|UKHODGLQO|GSURFHVV/|GWUnGà XVVPHGHORFKO|GSDV tor frün en världsledande tillverkare. Ett axplock av de produkter VRPYLODJHUI|U7UnGRFKSDVWRUNDQInVPHGROLNDà XVVPlQJGHU och legeringar. Övriga artiklar kan beställas, vissa artiklar har minimum orderkvantiteter beroende pü typ av produkt.

LĂśdtrĂĽd Blyfri 275

32

Art.nr:

Produkt:

FĂśrp

Storlek

Ant/kart

KES40510756 KES40510763

LÜdtrüd 275 58 Sn96,5Ag3Cu0,5 – 0,25 kg LÜdtrüd 275 58 Sn96,5Ag3Cu0,5 – 0,5 kg

Rulle Rulle

0,4 mm 0,6 mm

25 25


LIM OCH TÄTNING

Lödtråd No clean 245 Art.nr:

Produkt:

Förp

Storlek

Ant/kart

KES40510227

Lödtråd 245 50 Sn60Pb40 – 0,5 kg

Rulle

0,6 mm

25

Lödtråd RMA 285 Art.nr:

Produkt:

Förp

Storlek

Ant/kart

KES40500560

Lödtråd 285 58 Sn62Pb36Ag2 – 0,5 kg

Rulle

0,8 mm

25

Art.nr:

Produkt:

Förp

Storlek

Ant/kart

KES40010008

Tacka SnPb37

Tacka

1000 g

108

Art.nr:

Produkt:

Förp

Storlek

Ant/kart

KES42000009

TSF6502 för exempelvis BGA, CSP, PGA,Flip chip. Högaktiv för svåra metalliseringar

Spruta

10 g

30

Tackor

Flussmedel TSF

Flussmedel VOC-fria Art.nr:

Produkt:

Förp

Storlek

Ant/kart

KES41000316

Flussmedel 979T Utmärkt vätning samt blanka lödfogar Flussmedel 977

Dunk

25 l

12

Dunk

25 l

12

KES41000233

Flussmedel Alc.BAS Art.nr:

Produkt:

Förp

Storlek

6WDIÁLQJ

KES41000243

Flussmedel 952S

Dunk

25 l

12

Art.nr:

Produkt:

Förp

Storlek

6WDIÁLQJ

KES41000105

Flusspenna 952D6

Penna

10g

10

Art.nr:

Produkt:

Förp

Storlek

Ant/kart

KES41500412 KES41500457

Lödpasta EM918 11.5% Sn96.5Ag3Cu0.5 Lödpasta EM919G 12% Sn96.5Ag3Cu.5

Burk Burk

500 g 500 g

10 10

Flusspenna

Lödpasta

Dow Corning silikoner RTV-1 och RTV-2 Dow Corning är världens största producent av silikoner med stort kunnande och ett otroligt EUHWWRFKGMXSWVRUWLPHQW9LKDUSURGXNWHUI|UGHÁHVWDDSSOLNDWLRQHULQRPYHUNVWDGVRFK elektronikindustrin. I prislistan presenterar vi ett litet urval av nyckelprodukterna. För mer information och dokumentation var vänlig kontakta vår tekniska avdelning eller gå in på www.galindberg.se och klicka på silikoner!Industrisilikon Art.nr:

Produkt:

Färg

Förp

Storlek

Ant/kart

DC730FS.90

Fluorsilikon RTV1, lösningsmedelsbeständigt Universal lim/tätningsmedel, FDA godkänt (livsmedel) MIL -17-46106B

Vit

Tub

90 ml

10

Transp

Tub

7 ml

100

732TUB.7T

Tabellen fortsätter på nästa sida

33


LIM OCH TĂ„TNING

Industrisilikon, forts. Art.nr:

Produkt:

DC732.90T

Universal lim/tätningsmedel, FDA godkänt (livsmedel) MIL -17-46106B DC732.90V –�– DC732.90S –�– DC732.310S –�– DC732.310V –�– DC732.310T –�– DC734.90V 734 Universal tätning, självutjämnande DC734.90T MIL-normerad, FDA-godkänd DC736.90R Temperaturbeständig RTV1, FDA-godkänd DC736.300R –�– DC738.310V HÜgtemperatur +260°C limmande DC752.90T Universal tätningsmedel DC752.90V –�– DC752.90S –�– DC752.300T –�– DC752.300V –�– DC752.300S –�– DC1566.310S Q3-1566 HÜgtemp. 350°C, DC3463.90B Q3-3463, universalsilikon fÜr tätning av DC3463.310B motorer, lagerhus, pumpar, max 265°C DC7091.310S 7091 Oljeresistent tätningsmedel. Bra DC7091.310V vidhäftning pü plast, fÜr tätning av DC7091.310G à lQVDULGHODGHSODQ DC7091.600G –�– DC7094.310S 7094 Självutjämnande universal DCAS7096N.310T Transparent version av 7091 DC4.100 Silikonfett, FDA-godkänd DC1200OS.500 Primer fÜr silikonlim DC20050 Silikonolja 200, 50 CST DC200350 Silikonolja 200, 350 CST

Blandn.

FĂśrp

Storlek

Ant/kart

Transp

Tub

90 ml

12

Vit Svart Svart Vit Transp Vit Transp RĂśd RĂśd Vit Transp Vit Svart Transp Vit Svart Svart BlĂĽ BlĂĽ Svart Vit GrĂĽ GrĂĽ Svart Transp Transp Transp Transp Transp

Tub Tub Patron Patron Patron Tub Tub Tub Patron Patron Tub Tub Tub Patron Patron Patron Patron Tub Patron Patron Patron Patron

90 ml 90 ml 310 ml 310 ml 310 ml 90 ml 90 ml 90 ml 300 ml 310 ml 90 ml 90 ml 90 ml 300 ml 300 ml 300 ml 310 ml 90 ml 310 ml 310 ml 310 ml 310 ml 600 ml 310 ml 310 ml 100 g 500 ml Hela kg Hela kg

12 12 12 12 12 10 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 12 12 12 12 20 12 12 10 4 1 1

Plastkorv

Patron Patron Tub Burk

ARALDITE konstruktionslim Araldite lim tillverkas av Huntsman, som har tillverkat konstruktionslim sedan 30-talet. I huvudsak är det epoxilim, polyuretan samt metakrylatlimmer. Vill du limma stül, metaller, plast, trä, keramik mm även i kombination med varandra sü är det svürt att misslyckas med Araldite. Enkel dosering med nya användarvänliga fÜrpackningar med mixermunstycken och passande doseringspistoler – verkstadsvänligt och ekonomiskt!

Epoxi-, akrylat- och polyuretanlim Art.nr:

Produkt:

Blandn.

FĂśrp

Storlek

Ant/kart

ARFUSION.3

Fusion 90-sekunders epoxim

1:1

Patron

3g

48

AR2010-1.200

6QDEEKlUGDQGHPM|ONYLWHMĂ \WDQGH

1:1

Patron

200 ml

6

AR2011.50

2011 Universallim, ljusgul

1:1

Patron

50 ml

6

Tabellen fortsätter pü nästa sida

34


Art.nr:

Produkt:

Blandn.

FĂśrp

Storlek

Ant/kart

AR2011.200

2011 Universallim, ljusgul

1:1

Patron

200 ml

6 12

AR2011.300

– � – (2 x 150 g kit)

1:1

Tub

300 g

AR2011.2

– � – (2 x 1 kg kit)

1:1

Burk

2 kg

6

AR2012.50

2012 Snabbhärdande universal, ljusgul

1:1

Patron

50 ml

6

AR2012.200

–�–

1:1

Patron

200 ml

6

AR2012.2

– � – (2 x 1kg kit)

1:1

Burk

2 kg

6

AR2013.50 AR2013.200 AR2014-1.50 AR2014-1.200 AR2014-1.2 AR2015.50 AR2015.200 AR2015.2 AR2018.200 AR2020.500

2013 Metallim, grü 1:1 –�– 1:1 2014 Värme – kemikaliebeständigt, grü 2:1 –�– 2:1 – � – (2 x 1 kg kit) 2:1 2015 Slaghüllfast, beige 1:1 –�– 1:1 – � – (2 x 1 kg kit) 1:1 2018 Flexibelt polyuretanlim, mjÜlkvit 1:1 10:3 2020 Transparent fÜr glas, allt-i-ettfÜrp. Lim, spatlar, blandningskopp och pipetter 2021 Allround, slagsegt snabbt akrylat- 1:1 lim, ljusgul –�– 1:1 2022 Kemikaliebeständigt medelsnabbt 1:1 akrylatlim, beige 2028-1 Polyuretanlim, transparent 1:1 2031 Slaghüllfast, svart 1:1 –�– 1:1 2033 UL-94-V0 Godkänt epoxilim 1:1 2047 Minimal fÜrbehandling, spaltfyl10:1 lande akrylatlim, brunt 2048 Minimal fÜrbehandling, spaltfyl10:1 lande akrylatlim, rÜd 2052 Snabbhärdande, värmetüligt 10:1 akrylatlim, rÜd 2055 Väderbeständigt polyuretanlim, 1:1 ljusbeige ARA Cleaner, rengÜr frün epoxi, polyuretan, metakrylat mm

Patron Patron Patron Patron Burk Patron Patron Burk Patron Burk

50 ml 200 ml 50 ml 200 ml 2 kg 50 ml 200 ml 2 kg 200 ml 0,5 kg

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Patron

50 ml

6

Patron Patron

400 ml 50 ml

6 6

Patron Patron Patron Patron Patron

50 ml 50 ml 400 ml 50 ml 50 ml

6 6 20 6 6

Patron

50 ml

6

Patron

500 ml

6

Patron

400 ml

20

AR2021.50 AR2021.400 AR2022.50 AR2028-1.50 AR2031.50 AR2031.400 AR2033.50 AR2047-1.50 AR2048.50 AR2052.500 AR2055.400 ARARA.20

LIM OCH TĂ„TNING

Epoxi-, akrylat- och polyuretanlim, forts.

TillbehĂśr till ovanstĂĽende hittar ni pĂĽ sidan 48.

ARALDITE *|U'HW6MlOYHSR[LOLPVHULHI|UXQGHUKnOORFKVPnÀ[ Samtliga utom Fusion blandas fÜr hand Art.nr:

Produkt:

FĂśrp

Storlek

Ant/kart

ARSTANDARD.100

$UDOGLWH6WDQGDUG6WDUNWOLPI|UGHà HVWDPDWHULDO tuber $UDOGLWH6WDQGDUG6WDUNWOLPI|UGHà HVWDPDWHULDO dubbelpatron $UDGOLWH5DSLG6QDEEKlUGDQGHVWDUNWOLPI|UGHà HVWD material, tuber $UDGOLWH5DSLG6QDEEKlUGDQGHVWDUNWOLPI|UGHà HVWD material, dubbelpatron Araldite Crystal, Glasklart snabbhärdande lim, tuber Araldite Instant, Etremt snabbhärdande lim fÜr de à HVWDPDWHULDOGXEEHOSDWURQ

Tub

2x50ml

12

Patron

24ml

12

Tub

2x50ml

12

Patron

24ml

12

Tub Patron

2x15ml 24ml

12 12

ARSTANDARD.24 ARRAPID.100 ARRAPID.24 ARCRYSTAL.30 ARINSTANT.24

Tabellen fortsätter pü nästa sida

35


LIM OCH TĂ„TNING

ARALDITE GĂśr Det Själv epoxilimserie fĂśr underhĂĽll och smĂĽďŹ x, forts. Art.nr:

Produkt:

FĂśrp

Storlek

Ant/kart

ARFUSION-B.3

Araldite Fusion, Extremt snabbhärdande lim, kommer ut blandat och klart fÜr användning Araldite Fusion, Extremt snabbhärdande lim, kommer ut blandat och klart fÜr användning Araldite Repair Bar, härdande knüdmassa fÜr reparationer, korv Araldite Steel, Metallfärgad epoxi fÜr reparationer, tuber

Patron

3g

10

Patron

10g

10

Korv

50g

10

Tub

2x15ml

12

ARFUSION-B.10 ARREPAIR.50 ARSTEEL.30

PERMABOND lim och lüsvätskor 3HUPDERQGWLOOYHUNDUOLPDQDHUREDOnVRFKWlWQLQJVYlWVNRUVDPWVQDEEOLPI|UGHà HVWD applikationer. Fastsättning av lager, bussningar samt reparation av uppglappade kilfÜrband, lüsning av skruvfÜrband mm är nügra vanligt fÜrekommande applikationer. Permabond tillverkar även ett brett sortiment av konstruktionslim – begär info!

Gänglüsning Art.nr:

Produkt:

Storlek

Ant/kart

A011.50 A011.200 A130.50 A130.200 A118.50 A118.200 A126.50 A126.200 A134.50 A134.200 A1042.50 A1042.200 HM129.50 HM129.200 HH131.50 HH167.75

Gänglüsning svag RÜd –�– Gänglüsning medelstark Blü –�– Gänglüsning, dricksvattengodkänd stark GrÜn –�– Penetrerande/kapillär gänglüsning stark GrÜn –�– Cylindrisk fastsättning grova spalter 70.000 mPa.s GrÜn –�– Gänglüsning medelstark. Extra snabb Blü HÜg temperatur, oljetolerant Stark gänglüsning/tätning. HÜg temp + 230°C RÜd Godkänd fÜr gas. 400-600 mPa.s. Tixotrop Tixotrop gänglüsning 6000-15.000 mPa.s. RÜd. Metallreparationer; slitna splines och gängor Tixotrop Färg: Silver ArbetsmiljÜvänligare gänglüsning, medelstark

50 ml 200 ml 50 ml 200 ml 50 ml 200 ml 50 ml 200 ml 50 ml 200 ml 50 ml 200 ml 50 ml 200 ml 50 ml

10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10

75 ml 50 ml

10 10

MM070.50

36


Art.nr:

Produkt:

Storlek

Ant/kart

A136.50 A136.200 LH197.50

Flänstätning, dricksvattengodkänd RÜd –�– HÜgviskÜs; 34.000 mPa.s. Tixotrop. Flexibel Medium styrka. Färg: GrÜn. Praktisk tubfÜrpackning HÜgviskÜs; 34.000 mPa.s. Tixotrop. Flexibel. Medium styrka. Färg: GrÜn

50 ml 200 ml

10 5

50 ml

10

75 ml

10

LH197.75

LIM OCH TĂ„TNING

Flänstätning

Gängtätning Art.nr:

Produkt:

Storlek

Ant/kart

A131.50 A131.200 A1044.50 A1044.200 A1058.250

Gängtätning fÜr hydraulik, gas, olja, vatten Vit –�– Gängtätning extra snabb, hÜg temp., oljetolerant Vit –�– RÜrtätning gas, olja, vatten, direkttätande och justerbar. Dricksvattengodkänd 400.000 mPa.s. Transp. ArbetsmiljÜvänligare gängtätning, medelstark

50 ml 200 ml 50 ml 200 ml 250 ml

10 5 10 5 10

75 ml

10

MH072.75

Cylindrisk fastsättning Art.nr:

Produkt:

Storlek

Ant/kart

A118.50 A118.200 A1046.50 A1046.200 HM071.50 HM162.50 HM162.200 HM165.50 HM165.200

Gänglüsning, dricksvattengodkänd, stark GrÜn –�– Gänglüsning, stark GrÜn –�– ArbetsmiljÜvänligare fastsättning, stark Bussningar, kullager, kugghjul mm 700-1000 mPa.s HÜg styrka. GrÜn HÜg styrka. HÜg temp; +230°C. Tixotrop 10.000, mPa.s. GrÜn –�–

50 ml 200 ml 50 ml 200 ml 50 ml 50 ml 200 ml 50 ml 200 ml

10 5 10 5 10 10 5 10 5

Cyanoakrylatlim Art.nr:

Produkt:

Storlek

Ant/kart

C101.20 C102.3 C102.20 C105.20 C240.20 C240.500 C735.20 C737.20 C737.500

7XQQĂ \WDQGHNDSLOOlUYHUNDQGH )G&

Universallim fÜr metall, keramik mm, USP VI (Fd C2) –�– Lim fÜr svürlimmade gummikvaliteter, USP VI (Ersatt C6) Spaltfyllande, fÜrdrÜjd härdtid! (Fd C4) Gür att justera (Fd C4) Slaghüllfast gummiarmerat snabblim, svart, 300 mPa.s Slaghüllfast gummiarmerat snabblim, svart, 3000 mPa.s –�–

20 g 3g 20 g 20 g 20 g 500 g 20 g 20 g 500 g

15 75 15 15 15 1 15 15 1

Tabellen fortsätter pü nästa sida

37


LIM OCH TĂ„TNING

Cyanoakrylatlim, forts. Art.nr:

Produkt:

Storlek

Ant/kart

C791.20 C791.500 C792.20 C792.500 C910.20 C920.20 C2010.20 C2010.500 C2011.20 C2050.20 C802.20 C820.20 C940.20 C941.20 C943.20 C947.20

LĂĽgviskĂśst, snabbhärdande –â€?– Snabbhärdande, generellt fĂśr plast, gummi, metall, läder, papp mm. Lim fĂśr metall (Fd C3) 7XQQĂ \WDQGHWHPSHUDWXUUHVLVWHQWXSSWLOOPD[ƒ& Thixotropt, droppfritt lim –â€?– 7U|JĂ \WDQGHJHOGURSSIUL Flexibel HĂśg temp + 160 gr Viskositet 100mPa.s HĂśgtemperaturlim +200°C Lite lukt. Ingen vitfärgning. 7 mPa.s Lite lukt. Ingen vitfärgning. 30 mPa.s Lite lukt. Ingen vitfärgning. 100-150 mPa.s Lite lukt. Ingen vitfärgning. 1100-1600 mPa.s

20 g 500 g 20 g 500 g 20 g 20 g 20 g 500 g 20 g 20 g 20 g 20 g 20 g 20 g 20 g 20 g

15 1 15 1 15 15 15 1 20 15 15 15 15 15 15 15

Art.nr:

Produkt:

FĂśrp

Storlek

Ant/kart

A905.200SPR

Aktivator fĂśr anaeroba lim

Spray

200 ml

12

CSA.200SPR

Aktivator fĂśr cyanoakrylatlim

Spray

200 ml

12

CSA.1

–�–

Burk

1 liter

CSANF.150SPR

$NWLYDWRUI|UF\DQRDNU\ODWÀOP(MEUDQGIDUOLJ och arbetsmiljÜvänligare

Pumpspray

150 ml

POP.50

3RO\ROHĂ€QSULPHUI|UÂľIHWDÂľSODVWHU

Flaska

50 ml

Säljs endast i kartong

Aktivatorer

1 6 6

Reparation Art.nr:

Produkt:

Storlek

Ant/kart

EP

Double-Bubble, portionsfĂśrpackad epoxi

3g

50

DYMAX ljushärdande lim och lacker fÜr plaster, glas, metall �Härdar pü kommando!� – Härdning inom sekunder med UV- och/eller blüljus eller LEDlampa. Dymax är specialiserade pü ljushärdande produkter och utrustning fÜr härdning av GHVVD%ODQGSURGXNWHUQDÀQQVOLPPHUI|USODVWJODVRFKPHWDOOPP/LPODFNPDVNHULQJ  men även produkter speciellt anpassade fÜr elektronik, optik och medicinteknik.Lim Art.nr:

Produkt:

FĂśrp

Storlek

Ant/kart

3069GEL.30M

'\PD[à H[LEHOWOLPI|USODVWKlUGDUPHG89 %OnOMXVRFK/('*HO WU|Jà \WDQGH 6RPRYDQPHQOlWWà \WDQGH 6-621 lim fÜr glas, metall, plast – UV/Blüljus/aktiYDWRU*HO WU|Jà \WDQGH 9-20318-F, fÜr tillfällig maskering vid lÜdning och lackering, UV/Blüljus /98)/lWWà \WDQGHNUHWVNRUWVODFNPHG à XRUHFHQW

Patron

30 g

10

Patron

30 g 30 g

10 10

Patron

30 g

10

Flaska

1 kg

1

3069STD.30M 6-621STD.30M 9-20318FSTD.30M 984LVUF.1

Tabellen fortsätter pü nästa sida

38


Art.nr:

Produkt:

FĂśrp

Storlek

Ant/kart

9-911ASTD.10M

9-911-A, lim fÜr vibrationsskydd eller fästa komponenter, UV/Blüljus Glaslim – Slagsegt/glasklart – UV-ljus F6WOlWWà \WDQGHPHGLFLQNODVVDW cyanoakrylatlim/snabblim

Patron

10 g

10

Patron Flaska

30 g 28 g

10 10

429STD.30M 2223.28

Vi fÜr ett stort urval av UV/blüljushärdande lim samt utrustning. Begär pris och utfÜrlig information! Dymax UVODPSRUÀQQHUGXXQGHUVHNWLRQHQXWUXVWQLQJDUSnVLGDQ

LIM OCH TĂ„TNING

Lim, forts.

SEALTITE lim- och underhüllsprodukter Under Sealtite-namnet marknadsfÜr vi produkter fÜr underhüll och tillverkande industri. Produktprogrammet omfattar bland annat lim, tätningsmedel, värmeledande produkter och smÜrjmedel. I sortimentet ingür även vissa av vüra standardprodukter i �kundanpassade� fÜrpackningar. Samma krav pü kvalitet, ekonomi och miljÜ som pü vürt Üvriga program.

Lim, underhĂĽllsprodukter mm Art.nr:

Produkt:

Färg

FĂśrp

Storlek

Ant/kart

LL.20G-1 ST200ACC.235 ST210.90S ST210.310S ST901.3LP ST970.1,5 STBG.400SPR STELEC2.310T

Lüslack �fÜrseglingslack� Snabbhärd. silikonlim, 2-komponents Packningsersättare, kemisk resistent –�– Limpenna fÜr gummi/plast Stark skruvlüsning Bilglans fÜr plast & gummi (OHNWURQLNVLOLNRQKDOYà \WDQGH

GrĂśn GrĂĽ Svart Svart Transp GrĂśn

Flaska Patron Tub Patron Penna Tub Spray Patron

20 g 235 ml 90 ml 310 ml 3g 1,5 g 400 ml 310 ml

1 5 10 12 10 10 6 12

Transp

MS-polymerer, specialfĂśrpackade produkter mm Art.nr:

Produkt:

Färg

FĂśrp

Storlek

Ant/kart

744.55VEFD-1 7091.55GEFD-A 7091.55SEFD 3140.30TEFD-1 ST100.55EFD-1 ST830MS.290T-1 ST850MS.300S ST850MS.300G-1 VA.1 LRB300.400SPR

DC 744 i EFD-patron DC7091 i EFD-patron DC7091 i EFD-patron DC 3140 i EFD-patron LÜdmask i EFD-patron MS-polymer 06SRO\PHU ÀQQVlYHQVRPYLW

MS-polymer starkt limmande Vaselin Vaselinspray

Vit GrĂĽ Svart Transp

EFD-pat EFD-pat EFD-pat EFD-pat EFD-pat Patron Patron Patron Burk Spray

55 ml 55 ml 55 ml 30 ml 55 ml 290 ml 300 ml 300 ml 1 kg 400 ml

10 10 10 10 10 12 12 12 12

FĂśrp

Storlek

Transp Svart GrĂĽ

Kallavfettning Art.nr:

Produkt:

ST307.5 ST307.25

Sealtite 307 – Kallavfettning fÜr t ex tvättmusslor –�–

Dunk 5 liter Dunk 25 liter Tabellen fortsätter pü nästa sida

39


LIM OCH TĂ„TNING

Kallavfettning, forts. Art.nr:

Produkt:

FĂśrp

Storlek

ST309.5

Sealtite 309 – Kallavfettning fÜr fett och olja, fungerar även pü vüta ytor –�– –�–

Dunk

5 liter

Dunk Dunk

25 liter 210 liter

ST309.25 ST309.210

SmĂśrjmedel Art.nr:

Produkt:

FĂśrp

Storlek

STV702EP.180

Sealtite V 702 EP – Vismut specialsmÜrjfett fÜr pelletspressar

Fat

180 kg

PPI – tejp Tejpning är ett alternativ till limning och delar mycket av limmernas fÜrdelar. ,33,ҋVVRUWLPHQWÀQQVWHMSI|UVWUXNWXUHOOVDPPDQIRJQLQJVRPHWWGLUHNWDOWHUQDWLYWLOOOLPPHQ SURJUDPPHWRPIDWWDUlYHQWHMSHUVSHFLHOOWI|UHOHNWURQLNSURGXNWLRQ7HMSHUQDÀQQVLHQUDG andra bredder och tjocklekar än de som anges nedan – kontakta oss fÜr mer information.

 

Akrylfoam tejp Art.nr:

Produkt:

FĂśrp

Bredd

Ant/kart

PPIDB110.6X33 PPIDB110.9X33 PPIDB110.12X33 PPIDB210.6X33 PPIDB210.9X33 PPIDB210.12X33 PPIDB310.6X33 PPIDB310.9X33 PPIDB310.12X33

PPI DB-110, stark akrylfoamtejp transparent. Tjocklek 1,0 mm. Längd 33 m –�– PPI DB-210, stark akrylfoamtejp vit. Tjocklek 1,1 mm. Längd 33 m –�– PPI DB-310, stark akrylfoamtejp grü. Tjocklek 1,1 mm. Längd 33 m –�–

Rulle Rulle Rulle Rulle Rulle Rulle Rulle Rulle Rulle

6 mm 9 mm 12 mm 6 mm 9 mm 12 mm 6 mm 9 mm 12 mm

10 10 5 10 10 5 10 10 5

Polyimid (KaptonÂŽ)-tejp fĂśr lĂśdmaskering samt andra elektroniktejper Art.nr:

Produkt:

FĂśrp

Storlek

Ant/kart

PPI701-25.12X33 PPI701-50.12x33 PPI7011C.16x33

701 Polyimid 25 Îźm, L 33 m 701 Polyimid 50 Îźm, L 33 m 7011C Polyimid UL-klassad 25 Îźm, L 33 m

Rulle Rulle Rulle

12 mm 12 mm 12 mm

25 25 25

Tabellen fortsätter pü nästa sida

40


Art.nr:

Produkt:

FĂśrp

Storlek

Ant/kart

PPIRD042D.12X33 PPI65100.15X55 PPI1040W.9X66

PPI-RD-042 Polyimid Antistat 25 Οm, L 33 m 65100 Nomex UL-klassad, värmeklass F, L 55 m PPI 1040W Polyestertejp fÜr maskering Tjocklek 0,025/0,050 mm, längd 66 m

Rulle Rulle Rulle

12 mm 15 mm 9 mm

25 20 33

Polyimid (KaptonÂŽ)-Duttar/rondeller fĂśr lĂśdmaskering Art.nr

Produkt

FĂśrp

Diameter

Ant/kart

PPI701-25.D8S PPI701-25.D10S PPI701-25.D12S

701 Polyimid duttar Ă˜ 8 mm, 2000st/rulle 701 Polyimid duttar Ă˜ 10 mm, 2000st/rulle 701 Polyimid duttar Ă˜ 12 mm, 2000st/rulle

Rulle Rulle Rulle

8 mm 10 mm 12 mm

6 6 6

CHEMTRONICS elektronikrengÜring, maskningsmedel, lackning och elektronikpennor Chemtronics som ingür i koncernen ITW, USA, är en ledande tillverkare av produkter fÜr elektronikrengÜring och elektriskt ledande pennor fÜr reparation och prototyptillverkning. Dessutom ingür maskningsmedel fÜr att användas vid bearbetning av kretskort. I sortimentet ingür även Soder-Wick DYO|GQLQJVà lWRUVRPEOLYLWHWWEHJUHSSSnPDUNQDGHQ

Elektronik kem Art.nr:

Produkt:

FĂśrp

Storlek

Ant/kart

CHECM.250 CHEUAW.200SPR CHEFREEZ.400SPR CHEFDP.9 CHEFDPR.9 CHECPS.8,5 CHECP.8,5 CHEOP.4,9 CHEOPG.4,9 CHESCG.6,5 CHESIP.100

Mask peelable Luft spray ultra ren, vändbar Frysspray normal )OX[GLVSSHQ1RFOHDQà X[ Flux disp pen Type R, RMA Conductive pen normal 1.27 Conductive pen smal spets 0.7 Over coat pen lackpenna transp. Over coat pen lackpenna grÜn Elektriskt/termiskt ledande fett Vüta servetter (isopropyl alkohol)

Flaska Spray Spray Penna Penna Penna Penna Penna Penna Tub Burk

250 ml 200 ml 400 ml 9g 9g 8,5 g 8,5 g 4,9 g 4,9 g 6,5 g 100 st/burk

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6

Soder-Wick (avlÜdningsätor) Art.nr:

Produkt:

FĂśrp

Storlek

Ant/kart

CHESW60-1-5 CHESW60-2-5 CHESW60-4-5 CHESW60-1-10 CHESW60-2-10 CHESW60-3-10

SW No Clean SD 0.8 SW No Clean SD 1.5 SW No Clean SD 2.8 SW No Clean SD 0.8 SW No Clean SD 1.5 SW No Clean SD 2.0

PĂĽse PĂĽse PĂĽse PĂĽse PĂĽse PĂĽse

1,5 m 1,5 m 1,5 m 3,0 m 3,0 m 3,0 m

25 25 25 25 25 25

LIM OCH TĂ„TNING /RENGĂ–RING OCH ROSTSKYDD

Polyimid (KaptonÂŽ)-tejp fĂśr lĂśdmaskering samt andra elektroniktejper, forts.

Tabellen fortsätter pü nästa sida

2UGHUWHO‡2UGHUID[ 2UGHUPDLOFKHPRUGHU#JDOLQGEHUJVH‡ZZZJDOLQGEHUJVH

41


RENGÖRING OCH ROSTSKYDD

Soder-Wick (avlödningsflätor), forts. Art.nr:

Produkt:

Förp

Storlek

Ant/kart

CHESW60-4-10 CHESW60-5-10 CHESW80-1-5 CHESW80-2-5 CHESW80-3-5 CHESW80-4-5 CHESW80-1-10 CHESW80-2-10 CHESW80-3-10 CHESW80-4-10 CHESW80-5-10 CHESW16015 CHESW16025 CHESW16035 CHESW16045 CHESW16055 CHESW18015 CHESW18025 CHESW18035 CHESW18045 CHESW18055

SW No Clean SD 2.8 SW No Clean SD 3.7 SW Rosin SD 0.8 SW Rosin SD 1.5 SW Rosin SD 2.0 SW Rosin SD 2.8 SW Rosin SD 0.8 SW Rosin SD 1.5 SW Rosin SD 2.0 SW Rosin SD 2.8 SW Rosin SD 3.7 SW – Vakupak 0.8 No Clean SW – Vakupak 1.5 No Clean SW – Vakupak 2.0 No Clean SW – Vakupak 2.8 No Clean SW – Vakupak 3.7 No Clean SW – Vakupak 0.8 Rosin SW – Vakupak 1.5 Rosin SW – Vakupak 2.0 Rosin SW – Vakupak 2.8 Rosin SW – Vakupak 3.7 Rosin

Påse Påse Påse Påse Påse Påse Påse Påse Påse Påse Burk Burk Burk Burk Burk Burk Burk Burk Burk Burk Burk

3,0 m 3,0 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m 3,0 m 3,0 m 3,0 m 3,0 m 10 st 10 st 10 st 10 st 10 st 10 st 10 st 10 st 10 st 10 st 10 st

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Rengöringspinnar Art.nr:

Produkt:

Förp

Storlek

CHECT100 CHECOCF50 CHECOCF2050 CHECOCXM50

Bomull med träskaft Skum med träskaft typ 100 Skum med plastskaft typ 120 Skum med plastskaft

Påse Påse Påse Påse

100 st 50 st 50 st 50 st

Total längd mm Huvudets material Huvudets bredd x längd mm Skaftets material

42

Skaftets bredd x tjocklek mm

CHECOCC50

CHECOCX50

CHECOCF4050

CHECOCF2050

CHECOCF50

CHECT200

CHECT100

Rengöringspinnar – mått

152

152

155

130

73

113

82

Bomull

Bomull

Skum, öppna celler

Skum, öppna celler

Skum, öppna celler

Skum, öppna celler

Chamois Syntet

4,8 x 16,0

4,8 x 16,0

9,6 x 22,3

12,7 x 25,4

4,8 x 12,7

6,3 x 20,5

9,6 x 22,3

Trä

Trä

Trä

Polypropyren

Polypropyren

Nylon/ Propylen

ABS

2,0 x 2,0

2,0 x 2,0

2,0 x 2,0

4,8 x 1,3

2,7 x 2,7

4,0 x 4,0

9,6 x 1,7


RENGĂ–RING OCH ROSTSKYDD

Renrumsdukar Art.nr:

Produkt:

FĂśrp

Storlek

CHECOC910

Polyester/cellulosa, hĂśg uppsugningsfĂśrmĂĽga 23 x 23 cm Polyester putsduk 23 x 23 cm

PĂĽse

150 st

PĂĽse

150 st

CHECO6209

Tectyl rostskydd Välkänt rostskyddsprogram frün marknadsledande Valvoline. Klarar de à HVWDSnPDUNQDGHQI|UHNRPPDQGHEHKRYDYURVWVN\GG)UDPWDJQLQJ DYà HURFKà HUYDWWHQEDVHUDGHURVWVN\GGVSURGXNWHUlUHQPHGYHWHQVWUlYDQDWWWLOOKDQGDKnOOD sü miljÜvänliga produkter som mÜjligt utan att fÜr den skull ge avkall pü funktion och kvalitet.

 

Art.nr:

Produkt:

Färg

FĂśrp

Storlek

Ant/kart

TECBS.500SPR TECML.500SPR TEC190.500SPR TEC5015W.25 TEC300G.20SV TEC300G.20TR TEC127CGW.25 TEC502C.25 TEC506WD.400SPR

�Bodysafe� Underredsmassa 0/WXQQà \WDQGHURVWVN\GG 190, stenskottsskydd Vattenbaserad, f.d. 5006W Vattenbaserad, hürd, Üvermülningsbar –�– 6N\GGVÀOPOnQJWLGVVN\GG –�– ¾0XOWLSXUSRVH¾WXQQà \WDQGH vattenundanträngande ¾0XOWLSXUSRVH¾WXQQà \WDQGH –�–

Svart Brun Svart Brun Svart Transp Alumin Brun Brun

Spray Spray Spray Dunk Dunk Dunk Dunk Dunk Spray

500 ml 500 ml 500 ml 25 liter 20 liter 20 liter 25 liter 25 liter 400 ml

6 6 12 1 1 1 1 1 12

Brun Brun

Dunk Dunk

5 liter 25 liter

1 1

TEC506.5 TEC506.25

Tabellen fortsätter pü nästa sida

2UGHUWHO‡2UGHUID[ 2UGHUPDLOFKHPRUGHU#JDOLQGEHUJVH‡ZZZJDOLQGEHUJVH

43


RENGÖRING OCH ROSTSKYDD

Tectyl rostskydd, forts. Art.nr:

Produkt:

Färg

Förp

Storlek

Ant/kart

TEC511M.25 TEC800D.1 TEC800D.25 TEC5765W-A.20

511M, penetrerande, rostskydd 800D, lösningsmedelsfri –”– Underredsprodukt med goda stenskotts- och slitageegenskaper för fordon, snabbtorkande Mycket goda penetrerande egenskaper Ljuddämpning, Vattenbaserad ljuddämpningsprodukt sprayas

Brun Transp Transp Mörkgrå

Dunk Burk Dunk Dunk

25 liter 1 liter 25 liter 20 liter

1 12 1 1

Ljusgul Mörkgrå

Dunk Dunk

25 liter 20 liter

1 1

TEC4D750.25 TEC5638W.20

LPS rengöring, avfettning, rostskydd LPS som ingår i koncernen ITW, USA, är en ledande tillverkare av underhållsprodukter för rengöring, smörjning och rostskydd. LPS har godkännanden från GHVWRUDÁ\JSODQVWLOOYHUNDUQDVDPW0,/QRUPHUDGHVP|UMRFKURVWVN\GGVPHGHO LPS står för mycket höga krav på miljövänlighet och kvalitet.Underhållsprodukter

44

Art.nr:

Produkt:

Förp

LPS1.400SPR LPS1.3,78 LPS1.18,9 LPS2.400SPR LPS2.3, 78 LPS3.400SPR LPS3.3,78 LPS3.18,9 LPSZT.400SPR LPSZT.18,9 LPSPS.400SPR LPSPS.18,9 LPSCFC.400SPR LPSBIO.800PSPR LPSBIO.3,78 LPSLST.400SPR LPSM.400SPR

1, vattenundanträngande smörjmedel –”– –”– 2, oljeförstärkt smörjmedel –”– 3, rostskyddande, vaxartad –”– –”– ZeroTri, superrengöring utan tri –”– PreSolve, elektronikrengöring, långsam – ” –g CFC-Free, elektronikrengöring, snabb Precision Clean, BIO vatten baserad avfettning –”– LST, rostlösande, starkt penetrerande 8QLYHUVDOROMDI|UVWlUNWPHGWHÁRQ

Spray 400 ml 12 Dunk 3,78 liter 1 Fat 18,9 liter 1 Spray 400 ml 12 Dunk 3,78 liter 1 Spray 400 ml 12 Dunk 3,78 liter 1 Fat 18,9 liter 1 Spray 400 ml 12 Fat 18,9 liter 1 Spray 400 ml 12 Fat 20 liter 1 Spray 400 ml 12 Pumpspr 800 ml 12 Dunk 3,78 liter 1 Spray 400 ml 12 Spray 400 ml 12 Tabellen fortsätter på nästa sida

Storlek

Ant/kart


Underhüllsprodukter är ett spännande komplement till vürt Üvriga program, det lUHWWP\FNHWEUHWWVRUWLPHQWLKXYXGVDNVSUD\HURFKRPIDWWDUGHà HVWDRPUn den som rengÜring, avfettning, smÜrjning, märkfärg, märkpennor, släpp- och glidmedel.Färg och primers Art.nr:

Produkt:

FĂśrp

Storlek

Ant/kart

KMRL1013.400SPR KMRL5003.400SPR KMRL7040.400SPR KMRL9016.400SPR KMZA550.500SPR KMLG90.500SPR KMRBG80.500SPR KMZN595.500SPR

RAL1030 pärlvit Industrilack RAL5003 blü industrilack RAL7040 grü Industrilack 5$/WUDÀNYLWLQGXVWULODFN Zink/aluminium korrosionsskydd Grundfärg (ljus) Grundfärg (rÜdbrun) Zinkspray

Spray Spray Spray Spray Spray Spray Spray Spray

400 ml 400 ml 400 ml 400 ml 500 ml 500 ml 500 ml 500 ml

6 6 6 6 12 12 12 12

RENGĂ–RING OCH ROSTSKYDD

KEMA – underhüllsprodukter

Diverse underhĂĽllsprodukter Art.nr:

Produkt:

FĂśrp

Storlek

Ant/kart

KMGM12.500SPR KMKEMSIL.215S KMKEMSIL.215R KMKYL.300SPR KMSTARTGAS.500 KMTRV36.500SPR KMTRV36.5 KMUK60.500SPR KMEMC02.500SPR VCSLIPPASTA.42

Silikonbaserat släpp- och glidmedel Âľ$HUREODFNVLOLFRQH¾à \WDQGHSDFNQLQJ Âľ$HURUHGVLOLFRQH¾à \WDQGHSDFNQLQJ Kylspray Startgas Silikonfritt släppmedel –â€?– Kontaktlim UK-60 Svetsspray, silikonfri Versachem metallslippasta

Spray Spray Spray Spray Spray Spray Dunk Spray Spray Tub

500 ml 215 ml 215 ml 300 ml 500 ml 500 ml 5 liter 500 ml 500 ml 42 g

12 12 12 12 12 12 1 12 12 12

Art.nr:

Produkt:

FĂśrp

Storlek

Ant/kart

KMCU1200.500 KMEP25.400 KMKK2002.500SPR KMMG270.500SPR KMRGA1100.500SP KMRG1100.500 KMRTF169.500SPR

CU-1200 montagepasta, koppar EP-25 universalfett Kedjeolja klar Universalfett med PTFE RG-1100 montagepasta (tidigare NS-160) –�– RostlÜsare med PTFE

Burk Patron Spray Spray Spray Burk Spray

500 g 400 ml 500 ml 500 ml 500 ml 500 g 500 ml

12 12 12 12 12 12 12

SmĂśrjmedel

Tabellen fortsätter pü nästa sida

2UGHUWHO‡2UGHUID[ 2UGHUPDLOFKHPRUGHU#JDOLQGEHUJVH‡ZZZJDOLQGEHUJVH

45


RENGĂ–RING OCH ROSTSKYDD

SmĂśrjmedel, forts. Art.nr:

Produkt:

FĂśrp

Storlek

Ant/kart

KMSC4.500SPR KMTRI17.500SPR KMUS45.500SPR

Silikonfett SC-4 Olja med PTFE Universal smĂśrjning, rostlĂśsande och avvisar fukt

Spray Spray Spray

500 ml 500 ml 500 ml

12 12 12

RengĂśringsprodukter Art.nr:

Produkt:

FĂśrp

Storlek

Ant/kart

KMDL44.500SPR KMELK80.500SPR KMGF154.500SPR KMIW.150 KMMA4000.500SPR KMMW.40 KMSSP630.500SPR

RengĂśring, etikettbortagare Kontakt rengĂśring GF-154 fĂśnsterputs Industry wipes torkdukar Metallavfettning Mini wipes torkdukar SSP-630 industripolish fĂśr rostfritt stĂĽl

Spray Spray Spray Burk Spray Burk Spray

500 ml 500 ml 500 ml 150 st/burk 500 ml 40 st/burk 500 ml

12 12 12 4 12 6 12

Märkpennor Art.nr:

Produkt:

Färg

FĂśrp

Storlek

Ant/kart

BRITEM62100 BRITEM62110 BRITEM62120 BRITEM62130 BRITEM62140 BRITEM62150 BRITEM62160 DKHSBLUE.28

Brite mark märkpenna –�– –�– –�– –�– –�– –�– Dykem hi-spot märkfärgspasta

Svart BlĂĽ RĂśd GrĂśn Gul Vit Orange BlĂĽ

Penna Penna Penna Penna Penna Penna Penna Tub

28 g

12 12 12 12 12 12 12 36

Storlek

Ant/kart

HandrengÜring Effektiva och miljÜvänliga handrengÜringar i form av rengÜrningskräm. DMSCRUBS – praktiska och effektiva rengÜringsdukar büde fÜr händer och verktyg. RengÜULQJHQÀQQVEnGHI|UERUGVSODFHULQJHOOHUKlQJDQGH

46

Art.nr:

Produkt:

FĂśrp

DMSCRUBS.72

HandrengĂśringsdukar

Hink

72 st

6

ROL.2,5

�Renolen�, handrengÜring

Dunk

2,5 liter

4

ROL.START

2 dunkar, spene, kedja och konsol

Kit

2,5 liter

1

2UGHUWHO‡2UGHUID[ 2UGHUPDLOFKHPRUGHU#JDOLQGEHUJVH‡ZZZJDOLQGEHUJVH


ABN30650 – WANNER enhandsspruta, 400/500 cm3.

ABNOX smörjsprutor Smörjsprutor från en ledande kvalitetsmedveten, schweizisk tillverkare med lång erfarenhet. Allt ifrån enkla handhållna smörjsprutor till smörjaggregat för oljefat. Nivåglas och smörjnipplar ingår också i sortimentet.

Smörjsprutor Art.nr:

Produkt:

Storlek

ABN30955 ABN30957 ABN30960 ABN30650 ABN30658 ABN37590 ABN37575 ABN37565 ABN37550 ABN32050 ABN31960

”Wanner” enhands ”Wanner” enhands med fyllnippel ”Wanner” enhands för olja ”Wanner” enhands ”Wanner” enhands för olja ”Muralt” hävarm, koppling ingår ej! ”Muralt” hävarm, koppling ingår ej! ”Muralt” hävarm för olja, koppling ingår ej! ”Muralt” hävarm, komplett med slang och nippel Handsmörjpump – ” –, för olja

120 cm3 120 cm3 120 cm3 400/500 cm3 500 cm3 400/500 cm3 1300 cm3 500 cm3 400/500 cm3 150 cm3 120 cm3

ABN41956 - 41961.

UTRUSTNINGAR OCH TILLBEHÖR

ABN37590 – ”Muralt” hävarm (koppling ingår ej), 400/500 cm3.

ABN41957 - 41962.

ABN41956.01 - 41961-01. ABN31650 - 31960.

ABN40310 - 40342.

ABN41990.

47


UTRUSTNINGAR OCH TILLBEHร–R

Skottventiler och fatpumpar fรถr fettdosering Art.nr:

Produkt:

Storlek

ABN41957 ABN41962 ABN41956 ABN41961 ABN41956.01 ABN41961.01 ABN41990 ABN40310 ABN40311 ABN40312 ABN40340 ABN40341 ABN40342

Skottventil med montageblock โ€“โ€โ€“ Skottventil med pistolgrepp โ€“โ€โ€“ Skottventil fรถr balansblock โ€“โ€โ€“ Skottventil med magasin 500 cm3 Komplett 10:1 fatpump fรถr 14-18 kg fat Komplett 10:1 fatpump fรถr 20-25 kg fat Komplett 10:1 fatpump fรถr 50 kg fat Komplett 60:1 fatpump fรถr 14-18 kg fat Komplett 60:1 fatpump fรถr 20-25 kg fat Komplett 60:1 fatpump fรถr 14-18 kg fat

0,2-2,0 cm3/skott 1,0-6,0 cm3/skott 0,2-2,0 cm3/skott 1,0-6,0 cm3/skott 0,2-2,0 cm3/skott 1,0-6,0 cm3/skott 0,05-1,4 cm3/skott

2YDQlUEDUDHWWOLWHWXUYDOยฒPHUร€QQVSnI|UIUnJDQlYHQNRPSOHWWDO|VQLQJDUXWIRUPDGHHIWHUNXQGHQVGHWDOMHU och รถnskemรฅl.

Oljenivรฅglas serie B (siktfรถnster av naturglas) Art.nr:

Produkt:

ABN21245 ABN21250 ABN21255 ABN21260 ABN21265 ABN21270 ABN21275 ABN21280

G 1/4โ€ G 3/8โ€ G 1/2โ€ G 3/4โ€ G 1โ€ G 1 1/4โ€ G 1 1/2โ€ G 2โ€

Tillbehรถr till lim, patroner/pistoler Art.nr:

Produkt:

Antal/kart

MANDOS50/10:1 MANDOS235/345 ADAPTER.GRร… MIXER50ARF-H MIXER50ARF MIXER200ARF MIXERMBX5,4X16S MIXERMCX8X18 STEGE50/2:1 STEGE50/10:1

Pistol fรถr 50 ml patron endast 10:1 Pistol fรถr 235 ml patron 7:1 Fรถr EFD-nรฅl, passar till 200 ml mixer Mixerrรถr fyrkantigt till Araldite 50 ml patron, m. fรคste fรถr EFD-nรฅl Mixerrรถr fyrkantigt till Araldite 50 ml patron, standard Mixerrรถr fyrkantigt till Araldite 200 ml patron, standard Mixerrรถr till 50 ml patron 10:1 Mixerrรถr till 500 ml patron 10:1 (Araldite 2052) Stege till MANDOS50, blandningsfรถrhรฅllande 2:1 Stege till MANDOS50, blandningsfรถrhรฅllande 10:1

1 1 1 50 50 50 10 10 1 1

Limpistoler fรถr patroner

MANDOS310M Handspruta, metall, fรถr 310 ml patron

MANDOS50MR Pistol fรถr 50ml patron 1:1, 1:2 och 1:10

48

PNEUDOS310X Handspruta, tryckluftsdriven fรถr 310 ml patron

PNEUDOS310K Handspruta, tryckluftsdriven med kolv fรถr 310 ml patron

MANDOS50E Pistol fรถr 50 ml patron 1:1, ekonomiutfรถrande

MANDOS50 Pistol fรถr 50 ml patron 1:1 (stege fรถr 2:1 och 1:10 patron sรคljes separat) *Not 1

Not 1: MANDOS50 passar รคven till vissa 10:1 patroner mindre รคn 50 ml som tex 37,5 ml. Till 50 ml patroner 10:1 passar MANDOS50/10:1


MANDOSPG50 Pistol ”PURGLUE 50” för smältlimspatron

PNEUDOS50 tryckluftsdriven för 50 ml patron 1:1, 2:1

MANDOS200 Handspruta för 200 ml patron 1:1, 2:1

MANDOS400X Handspruta för 400 ml patron 1:1

MANDOS600 Handspruta för 600ml korvförpackning

PNEUDOS200 Handspruta, tryckluftsdriven för 200 ml patron 1:1, 2:1

MANDOS200E Handspruta för 200 ml patron 1:1, ekonomiutförande

PNEUDOS235/345 Handspruta, tryckluftsdriven för 235 ml patron 7:1

PNEUDOS600 Handspruta, tryck -luftdriven för 600 ml korvförpackning

MANDOS500/10:1 Handspruta för 500 ml patron 10:1 (Araldite 2052)

MANDOS12 Smältlimspistol för 12mm stav

UTRUSTNINGAR OCH TILLBEHÖR

Limpistoler för patroner, forts.

EFD doseringsutrustningar 9LWYHNDULQWHDWWVlJDDWWGHWKlUlUGHElVWDSURGXNWHUVRPÀQQVDWWWLOOJnLGDJI|UHQ enkel och precis dosering med höga krav på repetitionsnoggrannhet. Doserar lim, silikoner, märkfärg, bläck, olja, fett mm. Produkterna nedan är bara ett axplock ur vårt breda sortiment A NORDSON COMPANY av dispensers, ventiler och styrutrustningar som vi marknadsför från EFD. Begär specialprospekt för våra doseringsutrustningar och tillbehör för produktion. Tillsammans med våra Janome robotar kan vi automatisera och kvalitetssäkra din tillverkningsprocess.

Doseringsutrustningar Art.nr:

Produkt:

Storlek

EFDDG10 EFDDG30 EFDDG55 EFDHPD3K EFDHPD5 EFDHPD10K

Enkel, precis dosering av lim, fett, olja, silikon mm –”– –”– Helgjuten, gul. Enkel, bekväm dosering av lim, fett, lödpasta mm –”– –”–

10 ml 30 ml 55 ml 3 ml 5 ml 10 ml

Ant/kart

1 1 1 1 1 1

Tabellen fortsätter på nästa sida

DG30

HPD

49


UTRUSTNINGAR OCH TILLBEHÖR

Doseringsutrustningar, forts. Art.nr:

Produkt:

Storlek

EFDHPD30K EFD2400 EFD2415 EFD7012332 EFD7012334

Helgjuten, gul. Enkel, bekväm dosering av lim, fett, lödpasta mm Dispenser med tidsinställning och minnesfunktion, 0-7 bar –”– , 0-1 bar Dispenser Performus III med tidsinställning, 0-7 bar Dispenser Performus V med tidsinställning, teach läge samt I/O 5-24 VDC

30 ml

Optimum cylinderbehållare inkl vita kolvar Art.nr:

Produkt:

Storlek

Ant/kart

EFD7012074 EFD7012096 EFD7012114 EFD7012136 EFD7012153

Cylinderbehållare inkl vit kolv i polyeten –”– –”– –”– –”–

3 ml 5 ml 10 ml 30 ml 55 ml

50 40 30 20 15

Optimum patronförslutare Art.nr:

Produkt:

Storlek

Ant/box

EFD7012198

Förslutare till cylinderbehållare, blå

Alla strl

50

Optimum kolvar – Smoothflow Art.nr:

Produkt:

Storlek

Ant/kart

EFD7012166 EFD7012172 EFD7012178 EFD7012184 EFD7014602 EFD7014600

Kolv i vit polyeten –”– –”– –”– Blå kolv för snabblim och lösningsmedel –”–

3 ml 5 ml 10 ml 30/55 ml 3 ml 10 ml

50 40 30 20 50 30

Ant/kart

Optimum cylinderadaptrar

50

Art.nr:

Produkt:

Storlek

EFD7012341 EFD7012054 EFD7012339 EFD7012338

Blå adapter i acetal med 0,9 m slang –”– –”– –”–

3 ml 5 ml 10 ml 30/55 ml

1 1 1 1

Ant/kart

1 1 1 1 1


Art.nr:

Produkt:

Färg

Längd

Innerdiam.

Ant/ask

EFD5114TT-B EFD5116TT-B EFD5118TT-B EFD5120TT-B EFD5122TT-B EFD5125TT-B

Konisk plastnül –�– –�– –�– –�– –�–

Olivgr GrĂĽ GrĂśn Rosa BlĂĽ RĂśd

31,5 mm 31,5 mm 31,5 mm 31,5 mm 31,5 mm 31,5 mm

Ă˜ 1,54 mm Ă˜ 1,19 mm Ă˜ 0,84 mm Ă˜ 0,61 mm Ă˜ 0,41 mm Ă˜ 0,25 mm

50 50 50 50 50 50

Art.nr:

Produkt:

Färg

Längd

Innerdiam.

Ant/ask

EFD5115PPS-B

Flexibel plastnül, normallängd –�– –�– –�– Flexibel plastnül, extra lüng –�– –�– –�–

Bärnst

12,5 mm

Ă˜ 1,36 mm

50

GrÜn Rosa RÜd Bärnst

12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm 38,1 mm

Ă˜ 0,84 mm Ă˜ 0,61 mm Ă˜ 0,25 mm Ă˜ 1,36 mm

50 50 50 50

GrĂśn Rosa RĂśd

38,1 mm 38,1 mm 38,1 mm

Ă˜ 0,84 mm Ă˜ 0,61 mm Ă˜ 0,25 mm

50 50 50

Art.nr:

Produkt:

Färg

Längd

Innerdiam.

Ant/ask

EFD5115OVAL-B

Oval stĂĽlnĂĽl

Bärnst

12,5 mm

Ă˜ 1,36 mm

50

UTRUSTNINGAR OCH TILLBEHĂ–R

Koniska nĂĽlar

Flexibla nĂĽlar

EFD5118PPS-B EFD5120PPS-B EFD5125PPS-B EFD5115PP-B EFD5118PP-B EFD5120PP-B EFD5125PP-B

Ovala nĂĽlar

Teonklädda nülar Art.nr:

Produkt:

Färg

Längd

Innerdiam.

Ant/ask

EFD5121TLCS-B

7Hà RQNOlGGVWnOQnO normallängd –�– 7Hà RQNOlGGVWnOQnOOnQJ –�–

GrĂĽ

12,5 mm

Ă˜ 0,51 mm

50

Rosa GrĂĽ Rosa

12,5 mm 25,4 mm 25,4 mm

Ă˜ 0,15 mm Ă˜ 0,51 mm Ă˜ 0,25 mm

50 50 50

EFD5125TLCS-B EFD5121TLC-B EFD5125TLC-B

PrecisionsnĂĽlar i rostfritt stĂĽl Art.nr:

Produkt:

Färg

Längd

Innerdiam.

Ant/ask

EFD5114-0.25-B EFD5115-0.25-B EFD5118-0,25-B EFD5120-0.25-B EFD5121-0.25-B EFD5122-0.25-B EFD5123-0.25-B EFD5125-0.25-B EFD5127-0.25-B EFD5130-0,25-B EFD5132-0.25-B EFD5114-B EFD5115-B EFD5118-B EFD5120-B EFD5121-B EFD5122-B EFD5123-B EFD5125-B EFD5127-B EFD5130-B

Stülnül, kort –�– –�– –�– –�– –�– –�– –�– –�– –�– –�– Stülnül, normallängd –�– –�– –�– –�– –�– –�– –�– –�– –�–

Olivgr Bärnst GrÜn Rosa M.lila Blü Orange RÜd Transp Lavndl Gul Olivgr Bärnst GrÜn Rosa M.lila Blü Orange RÜd Transp Lavndl

6,35 mm 6,35 mm 6,35 mm 6,35 mm 6,35 mm 6,35 mm 6,35 mm 6,35 mm 6,35 mm 6,35 mm 6,35 mm 12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm

Ă˜ 1,54 mm Ă˜ 1,36 mm Ă˜ 0,84 mm Ă˜ 0,61 mm Ă˜ 0,51 mm Ă˜ 0,41 mm Ă˜ 0,33 mm Ă˜ 0,25 mm Ă˜ 0,20 mm Ă˜ 0,15 mm Ă˜ 0,10 mm Ă˜ 1,54 mm Ă˜ 1,36 mm Ă˜ 0,84 mm Ă˜ 0,61 mm Ă˜ 0,51 mm Ă˜ 0,41 mm Ă˜ 0,33 mm Ă˜ 0,25 mm Ă˜ 0,20 mm Ă˜ 0,15 mm

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Tabellen fortsätter pü nästa sida

51


UTRUSTNINGAR OCH TILLBEHÖR

Precisionsnålar i rostfritt stål, forts. Art.nr:

Produkt:

Färg

Längd

Innerdiam.

Ant/ask

EFD5114-1-B EFD5115-1-B EFD5118-1-B EFD5120-1-B EFD5121-1-B EFD5122-1-B EFD5123-1-B EFD5125-1-B EFD5114-1.5-B EFD5115-1.5-B EFD5118-1,5-B EFD5120-1.5-B EFD5121-1.5-B EFD5122-1,5-B EFD5123-1,5-B EFD5125-1,5-B EFD5114-B-45 EFD5115-B-45 EFD5118-B-45 EFD5120-B-45 EFD5121-B-45 EFD5122-B-45 EFD5123-B-45 EFD5125-B-45 EFD5127-B-45 EFD5130-B-45 EFD5114-B-90 EFD5115-B-90 EFD5118-B-90 EFD5120-B-90 EFD5121-B-90 EFD5122-B-90 EFD5123-B-90 EFD5125-B-90 EFD5127-B-90 EFD5130-B-90 EFD2173-B

Stålnål, lång –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– Stålnål, extra lång –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– Stålnål, vinklad 45° –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– Stålnål, vinklad 90° –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– –”– Stålnål, vinklad 90°, extra lång –”–

Olivgr Bärnst Grön Rosa M.lila Blå Orange Röd Olivgr Bärnst Grön Rosa M.lila Blå Orange Röd Olivgr Bärnst Grön Rosa M.lila Blå Orange Röd Transp Lavndl Olivgr Bärnst Grön Rosa M.lila Blå Orange Röd Transp Lavndl Olivgr

25,4 mm 25,4 mm 25,4 mm 25,4 mm 25,4 mm 25,4 mm 25,4 mm 25,4 mm 38,1 mm 38,1 mm 38,1 mm 38,1 mm 38,1 mm 38,1 mm 38,1 mm 38,1 mm 12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm 38,1 mm

Ø 1,54 mm Ø 1,36 mm Ø 0,84 mm Ø 0,61 mm Ø 0,51 mm Ø 0,41 mm Ø 0,33 mm Ø 0,25 mm Ø 1,54 mm Ø 1,36 mm Ø 0,84 mm Ø 0,61 mm Ø 0,51 mm Ø 0,41 mm Ø 0,33 mm Ø 0,25 mm Ø 1,54 mm Ø 1,36 mm Ø 0,84 mm Ø 0,61 mm Ø 0,51 mm Ø 0,41 mm Ø 0,33 mm Ø 0,25 mm Ø 0,20 mm Ø 0,15 mm Ø 1,54 mm Ø 1,36 mm Ø 0,84 mm Ø 0,61 mm Ø 0,51 mm Ø 0,41 mm Ø 0,33 mm Ø 0,25 mm Ø 0,20 mm Ø 0,15 mm Ø 1,54 mm

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Grön

38,1 mm

Ø 0,84 mm

50

EFD2174-B

Borstnålar Art.nr:

Produkt:

Längd

EFD5140A EFD5141A EFD5140HF EFD5141HF

Borstnål standard, mjuk – ” –, hård Borstnål High Flow, mjuk – ” –, hård

50,8 mm 50,8 mm 50,8 mm 50,8 mm

Sortimentaskar

52

Art.nr:

Produkt:

EFD1000NDL-S EFD5100

Sortimentask liten – Nålar Sortimentask stor – Nålar, kolvar mm

Ant/kart

1 1

Ant/kart

1 1 1 1


Art.nr:

Produkt:

Längd x hül

Ant/pĂĽse

EFD5180-B EFD5181-B EFD5182-B EFD5183-B

Munstycke –�– –�– –�–

63,5 x 3,18 mm 63,5 x 1,59 mm 101,6 x 1,59 mm 106,6 x 0,79 mm

10 10 10 10

Ant/kart

Patronenhet fĂśr 310 ml standardpatroner Art.nr:

Produkt:

Storlek

EFD5201-SYS EFD918

Patronenhet fĂśr 310 ml patroner Koppling mellan 310 ml patron och nĂĽladapter 2186

310 ml

1 1

Patron

EFD2186

Nüladapter 1/4 NPT utvändig gänga

Tryckstegrare Art.nr:

Produkt:

Storlek

EFDHP7X

Tryckstegrare fĂśr 3 ml cylinderbehĂĽllare Tryckstegrare fĂśr 10 ml cylinderbehĂĽllare

3 ml

1

7 ml

1

EFDHP4X

Ant/kart

Pistolhandtag Pistolhandtag som ger operatĂśren ett stabilt hĂĽllande av cylinderbehĂĽllare eller doseringsventiler vidmanuell applicering. Finns i tvĂĽ utfĂśranden en med elektrisk avtryckare och en med helt pneumatisk version. Art.nr:

Produkt:

EFD7028717

Pistolgrepp pneumatiskt, fĂśr cylinderbehĂĽllare och doseringsventiler Pistolgrepp elektrisk fĂśr cylinderbehĂĽllare och doseringsventiler

EFD7028718

Ant/kart

1

UTRUSTNINGAR OCH TILLBEHĂ–R

Polypropenmunstycken

1

VätskeďŹ lter Art.nr:

Produkt:

EFD2435 EFD1000FLT-Y

9lWVNHĂ&#x20AC;OWHU IlOOD I|UGLVSHQVHU 9lWVNHĂ&#x20AC;OWHUI|UVODQJ<'Âľ PP

Ant/kart

1 1

Doseringsverktyg Equalizer fĂśr dubbelpatroner Art.nr:

Produkt:

EFD7015703

Dosering frĂĽn 50 ml dubbelpatron 1:1 och 2:1

Regulatorer Art.nr:

Produkt:

Ant/kart

EFD2000F755

Fem-mikrons regulator

1

EFD2000F756

)HPPLNURQVUHJXODWRUPHGLQWHJUDWLRQVĂ&#x20AC;OWHU

1

2UGHUWHOÂ&#x2021;2UGHUID[ 2UGHUPDLOFKHPRUGHU#JDOLQGEHUJVHÂ&#x2021;ZZZJDOLQGEHUJVH

53


UTRUSTNINGAR OCH TILLBEHĂ&#x2013;R 54

SIMALUBE automatiskt smĂśrjsystem 

6LPDOXEHlUHQOXEULNDWRUDYVHGGDWWPRQWHUDVLQSnEHĂ&#x20AC;QWOLJDVP|UMVWlOOHQ.DQDNWLYHUDVRFK fĂśrse smĂśrjstället med fett eller olja frĂĽn 1â&#x20AC;&#x201C;12 mĂĽnader. Kan avaktiveras under semester eller andra uppehĂĽll. Simalube är tillfĂśrlitlig och ger en trygghet i smĂśrjunderhĂĽllet. Levereras fylld med fett eller olja eller tom sĂĽ att du kan fylla den själv med eget ÂŽ IDEULNDW6LPDOXEHĂ&#x20AC;QQVLROLNDVWRUOHNDURFKPO$UEHWVWU\FNHW KDURFNVn|NDWYDUI|UGHWĂ&#x20AC;QQVROLNDGULYJDVFHOOHUI|UGHQQ\DRFKJDPODYDULDQWHQ

simatec

smart teknik

Art.nr:

Produkt:

Storlek

Ant/kart

SL00.30 SL00.60 SL00.125 SL00.250 SL01.30 SL01.60 SL01.125 SL01.250 SL02.125 SL04.125 SL10.125 SL14.125 SL14.250 SL15.125 SL2010 SL2034 SL2035 SL2036 SL2037 SL3012 SL5004 SL5006 SL5008 SL5010 SL5060 SL06MULTI SL1170MULTI SL14MULTI SL2100MULTI SL2900MULTI

Tom fĂśr självfyllning (med drivkropp) â&#x20AC;&#x201C;â&#x20AC;?â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C;â&#x20AC;?â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C;â&#x20AC;?â&#x20AC;&#x201C; Universalfett â&#x20AC;&#x201C;â&#x20AC;?â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C;â&#x20AC;?â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C;â&#x20AC;?â&#x20AC;&#x201C; Universalfett med MoS2 HĂśgtemperaturfett Livsmedelsfett Kedjeolja (mineralolja) â&#x20AC;&#x201C;â&#x20AC;?â&#x20AC;&#x201C; Kedjeolja (syntetolja) MidjehĂĽllare fĂśr Simalube, plast Rundborste Fyrkantborste â&#x20AC;&#x201C;â&#x20AC;?â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C;â&#x20AC;?â&#x20AC;&#x201C; Fyllnadsnippel fĂśr Simalube Gasgenerator â&#x20AC;&#x201C;â&#x20AC;?â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C;â&#x20AC;?â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C;â&#x20AC;?â&#x20AC;&#x201C; Backventil (fĂśr oljedosering) 0XOWLOXEULNDWRUĂ \WIHWWXWJnQJDU PHGGULYNURSS

Slangkoppling fĂśr slang till multilubrikator Multilubrikator kedjeolja 5 utgĂĽngar (med drivkropp) Slang till multilubrikator Montageblock med 5 utgĂĽngar fĂśr multilubrikator

30 ml 60 ml 125 ml 250 ml 30 ml 60 ml 125 ml 250 ml 125 ml 125 ml 125 ml 125 ml 250 ml 125 ml 125 ml Ă&#x2DC; 25 mm 23 x 40 mm 23 x 70 mm 23 x 100 mm

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 1 1 1 1 1 10 10 10 10 1 1 1 1 1 1

30 ml 60 ml 125 ml 250 ml 5 x 8 ml 5 x 8 ml


Art.nr:

Produkt:

SLFT33 SLBP61 SLMK10-30 SLSP50

Lagermonteringssats för 10-50 mm håldiameter Avdragarsats för lagerdemontering för 10-100 mm Underhållskit för montering och demontering av lager 10-30 mm Tätningsutdragare med slagmejsel för enkel demontering av svåråtkomliga axeltätningar Värmeplatta för termostatreglerad lageruppvärmning Induktionsvärmare för mindre lager upp till 30 kg Induktionsvärmare för medelstora lager upp till 80 kg /LNQDQGH,+PHQPHGN\ODUà lNWI|UNRQWLQXHUOLJGULIW Induktionsvärmare för arbetsstycken upp till 300 kg Induktionsvärmare för större arbetsstycken upp till 800 kg

SLHP200C SLIH030 SLIH070 SLIH090 SLIH210 SLIH240

Storlek

Antal/kart

1 1 1 50°C-200°C Ă&#x2DC; 20-400 mm Ă&#x2DC; 20-400 mm Ă&#x2DC; 20-400 mm Ă&#x2DC; 60-600 mm Ă&#x2DC; 142-850 mm

1 1 1 1 1 1

Vi skräddarsyr även utrustningar efter kundbehov.

DYMAX UV-lampor Dymax tillverkar och utvecklar egna UVlampor fÜr härdning. Spot- eller punktlampor fÜr härdning av smü ytor upp till nügra cm samt lampor fÜr belysning av VW|UUHGHWDOMHUHOOHUà HUDVPnGHWDOMHU samtidigt. Det senaste är LED-lampan med hÜg intensitet och extremt lüng livslängd.

Dymax lampor fÜr härdning av lim Art.nr:

Produkt:

BLUEWAVELED BLUEWAVE200 5000PC DY35285

LED lampenhet, 15W/cm2, 50 000 timmar livslängd, passar vissa lim bäst, exkl ljusledare UV/blĂĽljus spot/punkt-lampenhet 17W/cm2, passar â&#x20AC;?allaâ&#x20AC;? ljushärdandelim, exkl ljusledare UV/blĂĽljus, lampenhet, belyst yta 12 x 12 cm SkyddsglasĂśgon

Vi fĂśr ett stort urval av UV/blĂĽljushärdande lim samt utrustning. Begär pris och utfĂśrlig information! '\PD[89OLPĂ&#x20AC;QQHUGXXQGHUVHNWLRQHQOLPSnVLGDQ

2UGHUWHOÂ&#x2021;2UGHUID[ 2UGHUPDLOFKHPRUGHU#JDOLQGEHUJVHÂ&#x2021;ZZZJDOLQGEHUJVH

UTRUSTNINGAR OCH TILLBEHĂ&#x2013;R

Simatool och Simatherm lagermonteringsverktyg och induktionsvärmare

55


JANOME robotar Högkvalitativa bordsrobotar med enkel inlärningsmetod, ger en mycket bra prestanda utan komplicerad programmering. Med en dispenseringsrobot kan man enkelt dispensera med mycket hög precision och repeterbarhet. Lim, smörjmedel, lödpastor, lacker, lösningsmedel silikoner och gjutmassor är bara några exempel. Kontakta oss för vidare information och förslag.

Arbetsyta

Vikter Max hastighet Repeterbarhet

56

3-axlig modell (synkronisk kontroll)

4-axlig modell (synkronisk kontroll)

JR2203N

JR2303N

JR2403N

JR2204N

JR2304N

JR2404N

X- och Y-axel, mm

200 x 200

300 x 320

400 x 400

510 x 510

200 x 200

300 x 320

400 x 400

510 x 510

Z-axel, mm

50

100

150

150

50

100

150

150

R-axel, mm

±360°

±360°

±360°

±360°

JR2503N

JR2504N

Detalj, kg

7

11

11

11

7

11

11

11

Verktyg, kg

3,5

6

6

6

3,5

6

6

6

XYZ, mm/sek

500

800

800

800

500

800

800

800

X- och Y-axel, mm

±0,006

±0,007

±0,007

±0,008

±0,01

±0,01

±0,01

±0,01

Z-axel, mm

±0,006

±0,007

±0,007

±0,008

±0,01

±0,01

±0,01

±0,01

R-axel, mm

±0,008°

±0,008°

±0,008°

±0,008°


Noteringar

57


Kort om oss och vårt program G A Lindberg ChemTech AB ingår i handelskoncernen Indutrade AB, vilken är noterad på Stockholmsbörsen sedan oktober 2005. Huvudkontor i Kista, lager och distribution i Mölnlycke. 25-30 anställda, omsättning SEK 150 milj. Gå in på www.galindberg.se för utförlig information om oss och våra produkter!

Smörjmedel U MOBIL smörjmedel U MOLYKOTE specialsmörjmedel, pastor, glidlacker U KRYTOX smörjmedel för extrema temperaturer U ROCOL skärvätskor och oljor

U U U U

BRENNTAG kylarglykol CHEMTREND släppmedel CURTIS skärvätskor SEALTITE avfettning och smörjmedel

Lim, inkapsling och lödning U DOW CORNING silikoner RTV-1, RTV-2 samt elektroniksilikoner och värmeledande pads. U ARALDITE konstruktionslim U PERMABOND lim och låsvätskor U DYMAX ljushärdande lim U WEVO elgjutmassa

U PPI tejp, etiketter U SEALTITE lim- och underhållsprodukter U AOS värmeledande interface material U KESTER lödprodukter U POLYTEC lim för elektronik & optik

Rengöring och rostskydd U TECTYL rostskydd U LPS rengöring, avfettning, rostskydd U HANDRENGÖRING – U KEMA underhållsprodukter rengöringskrämer och -dukar U CHEMTRONICS elektronikrengöring, maskningsmedel, lackning, avlödnings- för händer och verktyg flätor, elektronikpennor, renrumsdukar

Utrustningar och tillbehör U EFD doseringsutrustningar, dispenseringsventiler U ABNOX smörjsprutor, doseringssystem, limpistoler, pumpar 58

U DYMAX UV-lampor U SIMALUBE automatsmörjare, verktyg, induktionsvärmare U JANOME robotar U SCANREX pumpar


GA Lindberg erbjuder dig dessutom följande:

GA Lindberg ChemTech AB – marknadens mest kompletta leverantör med produkter från teknikledande tillverkare! U UL-godkännanden (vissa produkter).

TEKNISK SUPPORT

U Erfarna försäljningsingenjörer för optimalt produktval. U Eget laboratorium där våra kemiingenjörer kan genomföra enklare tester för kunder. U Världsledande leverantörer med resurser till forskning och utveckling. U Expertråd redan på konstruktionsstadiet för att ge bästa förutsättningar för bra resultat. U Råd och hjälp från prototyp till färdig produkt. U Hjälp med dosering och automatisering för kvalitetssäkring av limprocessen. U Utbildning för enskilda personer eller i större grupper, hos kund eller i våra välutrustade lokaler i Kista.

U Godkännanden för gas och dricksvatten (vissa produkter).

Smörjmedel MARKNADSLEDANDE PRODUKTER Mobil – Molykote – KrytoxSamtliga – Rocol – kommer från världsledande tillverprodukter kare med resurser till forskning och produktutveckling. Lubra – Chemtrend – Brenntag – Curtis Produkterna har funnits på marknaden under längre tid – referenser och intyg från stora kunder ger dig trygghet vid val av produkt.

Lim, tätning och lödning PÅ INTERNET Dow Corning – Araldite – HEMSIDA Permabond – Wevo – U På vår hemsida www.galindberg.se hittar du säkerhetsDymax – Kester – Sealtite –datablad, PPI –skyddsblad AOSsamt tekniska datablad.

KUNDANPASSADE FÖRPACKNINGAR

KEMISTER MED MILJÖKOMPETENS

produkt, rätt teknik, rätt handhavande är förutsättRengöring och rostskydd Rätt ningar för ett gott slutresultat. Ta hjälp av vår miljöansvarige för att säkerställa att produkterna används på ett så Tectyl – LPS – KEMA – Chemtronics

U Hjälp med specialförpackningar med eget tryck och detaljnummer. U Kvalitetskontroll.

skonsamt och miljömässigt sätt som möjligt.

BATCHKODNING, HÅLLBARHETSKONTROLL, SPÅRBARHET Utrustningar och tillbehör LEVERANSSÄKERHET U Produkterna är kodade med tillverkningsdatum. U Noggrann hållbarhetskontroll av lagrade artiklar. U Okulärbesiktning av emballage och förpackning. U Full kontroll och spårbarhet genom hela leveranskedjan till kund.

Våra återförsäljare svarar för närservice med snabba leveranser. Leveranser sker annars från vårt centrallager ”just in time” enligt önskat transportsätt.

EFD – Dymax – Janome – Abnox – Simalube

CERTIFIKAT OCH DOKUMENTKONTROLL GA Lindberg ChemTech AB är certifierade enligt ISO 9001 samt ISO 14001 och tillhandahåller följande nde dokumentation: U Tekniska datablad. U Säkerhetsblad (varuinformationsblad). U Certificate of analysis (tillverkarens testrapport). ). U Certificate of conformance (bekräftelse på att produkten tt prohåller angivna data enligt spec.) U Mil-specifikationer.

Box 6044, SE-164 06 KISTA /iÊän‡ÇäÎÊäÓÊääÊUÊ>ÝÊän‡ÇäÎÊäÓÊ{n ‡«œÃÌ\ʈ˜vœJ}>ˆ˜`LiÀ}°ÃiÊUÊÜÜÜ°}>ˆ˜`LiÀ}°Ãi

59


60

GA Lindberg ChemTech Produktkatalog 2013  

Produktkatalog 2013

Advertisement