Page 1

Timisoara

SEP-DEC

2013 EVENIMENTE CULTURALE - CURSURI - MEDIATECĂ


CUPRINS SOMMAIRE ÉDITORIAL 3 CURSURI ŞI EXAMENE 4 CERTIFICĂRI INTERNAŢIONALE 5 DIPLOME DE FRANCEZĂ PROFESIONALĂ

6

TRADUCERI ŞI INTERPRETARIAT

6

TUTORAT CNED 6 CURSURI ÎN CONTEXT PROFESIONAL

7

CINEMATECA FRANCOFONĂ 8 CINÉMATHÈQUE FRANCOPHONE

FUTUROTEXTILES 10 CE A VĂZUT PARISUL, ALEXANDRU POTCOAVĂ 12 CE QUE PARIS A VU, ALEXANDRU POTCOAVĂ

CLAUDE SIMON 14 XAVIER MACHAULT & ROBERTO NEGRO - MARELE CONCERT PE SCENĂ

16

ZILELE PORȚILOR DESCHISE

18

MODA AFRICANĂ PRIN OBIECTIVUL LUI FRÉDÉRIC DE LA CHAPELLE

20

FESTIVALUL FILMULUI FRANCEZ

22

XAVIER MACHAULT & ROBERTO NEGRO - LE GRAND CONCERT EN SCÈNE JOURNÉES PORTES OUVERTES

LA MODE AFRICAINE PAR L’OBJECTIF DE FRÉDÉRIC DE LA CHAPELLE FESTIVAL DU FILM FRANÇAIS

ELASTIQUE AXENIA ROȘCA 24 CĂSUȚA PITICILOR 26 LA MAISON DES LUTINS

MEDIATECA „ANDRÉ FRANÇOIS”

28

CREE „PIERRE RABHI” 29 CARDUL CONFLUENŢA CULTURILOR

32

BIROUL CAMPUS FRANCE 33 DEPARTAMENTUL DE LIMBĂ FRANCEZĂ ŞI FRANCOFONIE

34

UNIVERSITĂŢI 35 AFTERSCHOOL «ACTIVITATE AFARĂ» « ACTIVITÉ DEHORS » APRÈS L’ÉCOLE

36

ECHIPA IFT 38 2


EDITORIAL SEPTEMBRIE 2013 Dragi prieteni, Septembrie, un nou început, și iată, deja, un nou program la Institutul Francez din Timișoara! El debutează cu extraordinara expoziție Futurotextiles3, eveniment care deschide sezonul cultural francez în România, „Tendințe”, îndelung salutat de public și de presă. Nu ratați acest eveniment până în 29 septembrie! Vă dăm în continuare întâlnire la cursurile de franceză, la mediatecă, la cinema, concerte, expoziții... Personal descopăr Timișoara cu șarmul său și am plăcerea de a vă primi la toate evenimentele noastre organizate de o echipă dinamică și motivată. Franța va fi prezentă în România și la Timișoara mai mult ca niciodată! Pe curând, Daniel MALBERT, director regional și echipa Institutului Francez din Timișoara

ÉDITORIAL SEPTEMBRE 2013 Chers amis, Septembre, la rentrée, et déjà un nouveau programme à l’Institut Français de Timișoara! Il commence avec la magnifique exposition Futurotextiles3, évènement qui ouvre la saison culturelle française en Roumanie, «Tendances», salué par la presse et par le public. Ne manquez pas cet évènement jusqu’au 29 septembre ! Vous retrouvez également dans le programme tous vos rendez-vous avec les cours de français, la médiathèque, le cinéma, les concerts, les expositions… Je découvre Timișoara et ses multiples charmes et j’aurai le plaisir de vous accueillir avec toute l’équipe engagée et dynamique de l’Institut, tout au long de cette année. Plus que jamais la France sera présente en Roumanie et à Timișoara ! A bientôt, Daniel MALBERT, directeur régional et l’équipe de l’Institut Français de Timișoara 3


CURSURI ŞI EXAMENE

SEPTEMBRIE - DECEMBRIE 2013

CURSURI DE FRANCEZĂ GENERALĂ

într-un nou format:

• formule adaptate nevoilor şi obiectivelor de învăţare ale cursanţilor: standard, intensive sau „à la carte” - sesiuni de formare personalizată individuale sau în grupe restrânse. • cursuri de iniţiere în limba franceză pentru preşcolari şi şcolari mici, cursuri pentru adolescenţi (pregătirea examenelor DELF şi exersarea competenţelor de comunicare în limba franceză).

CURSURI DE FRANCEZĂ DE SPECIALITATE cursuri de pregătire

pentru certificările internaţionale (DELF/DALF, TEF, TEFaQuébec, TCF, TCF pour le Québec, diplomele de franceză profesională ale Camerei de Comerţ şi Industrie din Paris) Ilede-France, cursuri de conversaţie şi alte formări tematice.

CURSURI DE LIMBA ROMÂNĂ PENTRU STRĂINI ce oferă o abordare

pragmatică a limbii române ca limbă de comunicare în viaţa personală sau profesională.

CALENDAR

Sesiuni de cursuri standard şi intensive (publicul larg): 9/09 – 11/10, înscrieri: 2 – 6/9 14/10 – 20/12, înscrieri: 2/9 – 11/10 „Club jeunes” - cursuri pentru copii şi adolescenţi: 1/10 – 7/12, înscrieri: 2 – 27/9

4


CERTIFICĂRI INTERNAŢIONALE PENTRU ELEVI, STUDENŢI ŞI PUBLICUL LARG! DELF (nivel: A1, A2, B1, B2) şi DALF (nivel: C1, C2) • validează în mod echilibrat, fiabil şi obiectiv, competenţele de comunicare în conformitate cu nivelurile descrise de Cadrul European Comun de Referinţă pentru limbile străine • sunt utile celor care doresc să urmeze studii universitare în Franţa; valabilitatea diplomelor este nelimitată. • dispensează de examenul de limba franceză din cadrul bacalaureatului (în conformitate cu prevederile Ministerului român al Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului) CALENDARUL EXAMENELOR: DELF/DALF public general: 16 - 17/11, înscrieri: 2/9 - 31/10 Facebook : DELF-DALF Timișoara


DIPLOMELE DE FRANCEZĂ PROFESIONALĂ (DFP) ale Camerei de Comerţ şi Industrie din Paris Ile-de-France DFP nivel A2 sau B1, DFP Medical, DFP Juridic, DFP Secretariat, DFP Turism şi Industrie Hotelieră Sesiune de examene: 2 – 6/12 Înscrieri: 1 – 18/10

TESTE DE LIMBA FRANCEZĂ : TEF

(Test d’Evaluation de Français), TEFaQuébec (adaptat celor care doresc să emigreze în Québec), TCF (Test de Connaissance du Français), TCF pentru Québec Cursuri de pregătire sau de simulare a examenelor disponibile în cadrul institutului sau în centrele de pregătire delocalizate.

SERVICIUL DE TRADUCERI ŞI INTERPRETARIAT Traduceri de texte generale sau de specialitate Interpretariat simultan sau consecutiv în cadrul şedinţelor de lucru sau al conferinţelor.

TUTORAT CNED (CENTRE NATIONAL D’ENSEIGNEMENT À DISTANCE) Destinat copiilor francezilor care lucrează în Timişoara. Efectuat în conformitate cu programele Ministerului francez al Educaţiei şi validat de evaluatorii de la CNED.

6


CURSURI ÎN CONTEXT PROFESIONAL

Dobândirea de competenţe de comunicare în franceză sau în română în domeniul relaţiilor profesionale prin formări modulabile respectând specificul şi cerinţele mediului profesional şi de afaceri. Încadrare pedagogică permanentă: • teste de evaluare la început şi la final de curs • urmărire personalizată a progresiei cursanţilor • orientare pedagogică • certificări de sfârşit de modul

NOU

Cursuri în imersiune: stagii lingvistice intensive de tip „crash course” pentru atingerea de obiective specifice. Formări interculturale pentru expatriaţi: pentru o mai bună cunoaştere a componentelor culturale şi de mentalităţi ale ţării gazdă – România, în scopul integrării optime într-un cadru profesional multicultural. Business pack – o abordare a limbii franceze sau a limbii române pentru străini combinând elemente de gramatică şi lexic, pronunţie şi multe exerciţii de conversaţie. În funcţie de domeniul de activitate al beneficiarilor, formatorul adaptează conţinutul şi tematicile cursului pentru o bună operativitate în limba de studiu.

7


CINEMATECA FRANCOFONĂ CINEMA

CINEMATECA FRANCOFONĂ

23 octombrie, 27 noiembrie, 11 decembrie Institutul francez din Timişoara, Lectoratul francez din Timişoara şi Asociaţia Hexagone vă invită pentru cel de-al treilea an consecutiv să descoperiţi o cinematecă francofonă originală. În luna octombrie, vă propunem o comedie delirantă cu fimul „Nebuna poveste de iubire a lui Simon Eskenazy” de JeanJacques Zilbermann. În noiembrie, vom avea ocazia să pătrundem în universul filmului poliţist „Camera morţilor” de Alfred Lot. Cu puţin timp înainte de Crăciun, cinemateca francofonă vine cu filmul „Cântecele de dragoste” de Christophe Honoré, încercând să vadă dacă cântecele de dragoste au un final trist. 19:30 Aula Magna – Universitatea de Vest din Timişoara Intrarea liberă Pentru mai multe informații: www.institutulfrancez.ro

CINÉMA

CINÉMATHÈQUE FRANCOPHONE

23 octobre, 27 novembre, 11 décembre

L’Institut français de Timişoara, le Lectorat français de Timişoara et l’Association Hexagone vous proposent pour une troisième année consécutive de découvrir un cinéma francophone original. En octobre, nous vous proposons une comédie délirante avec le film «La Folle histoire d’amour de Simon Eskenazy» de JeanJacques Zilbermann. En novembre, ce sera l’occasion de rentrer dans l’univers policier du film «La chambre des morts» d’Alfred Lot. Un peu avant Noël, la cinémathèque francophone essaiera de voir si les chansons d’amour finissent mal avec «Les chansons d’amour» de Christophe Honoré. 19h30 Aula Magna - Université de l’Ouest de Timișoara Entrée libre Plus d’informations: www.institutulfrancez.ro

8


9


09 EXPOZIŢIE

FUTUROTEXTILES

10-29 septembrie

Prin intermediul acestei expoziţii de o bogăţie extraordinară, veţi descoperi multiplele faţete ale textilelor şi veţi fi surprinşi. Organizată de asociaţia Lille 3000, o instituţie importantă în peisajul cultural francez, expoziţia pune sub lumina reflectoarelor textilele inovatoare folosite mai ales în industria modei şi a designului, dar şi în domeniul transporturilor, al arhitecturii, al habitatului... Inovaţii incredibile ale creatorilor, prototipuri, eşantioane: Futurotextiles îşi începe călătoria în premieră mondială la Timişoara înainte de a fi expusă în Japonia, China, Brazilia. Vernisaj: 10 septembrie, ora 19 Orar de vizitare: marți – duminică: 10 –19; luni închis (Str. Circumvalațiunii, nr. 8-12) Intrarea liberă Expoziţie prezentată la Timişoara din 10 până în 29 septembrie la Halele TIMCO, apoi la Bucureşti din 15 octombrie până în 17 noiembrie, la Muzeul Național de Istorie a României

EXPOSITION

FUTUROTEXTILES

10-29 septembre

À travers cette exposition d’une incroyable richesse, vous allez découvrir les multiples facettes du textile et aussi les plus inattendues. Organisé par lille3000, grande institution du paysage culturel français, l’exposition met en scène le textile innovant qui se déploie désormais dans les domaines de la mode et du design mais également les transports, l’architecture, l’habitat ... Innovations incroyables de créateurs, prototypes, échantillons: Futurotextiles débute son voyage en première mondiale à Timișoara avant d’être exposée au Japon, en Chine et au Brésil. Vernissage le 10 septembre à 19h Horaires de visite : mardi – dimanche: 10h – 19h; lundi fermé (8-12, Rue Circumvalațiunii) Entrée libre Exposition à Timişoara du 10 au 29 septembre Halles Timco, puis à Bucarest du 15 octobre au 17 novembre au Musée National d’Histoire de la Roumanie

10


11


10 LITERATURĂ

LANSAREA CĂRŢII CE A VĂZUT PARISUL, ALEXANDRU POTCOAVĂ

(Ed.Herg Benet, 2012) 2 octombrie, ora 18

Cartea propune o imagine a Parisului de azi, amestec de civilizație milenară și metisaj recent, de tradiție și atitudine politic corectă, de locuință și squat. Evitând clișeele turistice și ideile preconcepute, nuvelele aduc Parisul mai aproape și-l fac mai pe înțelesul cititorului. „Geografic, Parisul e împărţit net de Sena în Rive Droite şi Rive Gauche. Dar stânga şi dreapta nu mai sunt aşa clare când vine vorba de oameni, de opiniile şi opţiunile acestora, de felul în care îşi locuiesc oraşul şi viaţa.” – Alexandru Potcoavă Prezintă: Radu Pavel Gheo Institutul Francez Timișoara Bd. C.D. Loga, nr.46 Intrarea Liberă

LITTÉRATURE

LANCEMENT DU LIVRE CE QUE PARIS A VU, ALEXANDRU POTCOAVĂ

(Ed.Herg Benet, 2012) 2 octobre, 18h

Le livre propose une image telle quelle de Paris d’aujourd’hui, mélange d’une civilisation millénaire et d’un métissage récent, d’une tradition et d’une attitude politiquement correcte, d’une habitation et d’un squat. En évitant les clichées touristiques et les idées préconçues, les nouvelles font la ville de Paris plus familière pour le lecteur. « Géographiquement, la ville de Paris est divisée nettement par la Seine en Rive Droite et Rive Gauche. Mais la gauche et la droite ne sont plus si claires quand il s’agit des gens, de leurs opinions et de leurs options ou de la modalité dans laquelle ils habitent leur ville et leur vie. » – Alexandru Potcoavă Présentation du livre : Radu Pavel Gheo Institut Français Timișoara 46, Bd. C.D.Loga Entreé libre

12


13


10 EXPOZIȚIE

CLAUDE SIMON

10 – 31 octombrie

Laureat al Premiului Nobel pentru literatură în 1985, Claude Simon rămâne unul dintre principalii reprezentanţi ai modernităţii literare franceze. Cu ocazia centenarului naşterii sale, Institutul francez retrasează viaţa autorului lucrării „Géorgiques”, confruntând extrase literare din operele sale cu cele ale marilor pictori ai secolului XX. O ocazie unică de a descoperi sau de a redescoperi acest scriitor discret care a produs o operă de o calitate indiscutabilă. Vernisaj: 10 octombrie, ora 18, lectură de extrase din opera autorului. Institutul Francez Timișoara Bd. C.D. Loga, nr. 46 Intrarea liberă

EXPOSITION

CLAUDE SIMON

10 - 31 octobre

Prix Nobel de littérature en 1985, Claude Simon demeure l’un des principaux représentants de la modernité littéraire française. À l’occasion du centenaire de sa naissance, l’Institut français retrace la vie de l’auteur des Géorgiques en confrontant des extraits littéraires de ses œuvres à celles de grands peintres du XXe siècle. Une occasion unique de découvrir ou redécouvrir cet écrivain discret qui a produit une œuvre d’une qualité indiscutable. Vernissage le 10 octobre à 18h, lecture d’extraits des œuvres de l’auteur. Institut Français Timișoara 46, Bd. C.D.Loga Entree libré

14


15


10 MUZICĂ

CONCERT – POST-CABARET XAVIER MACHAULT & ROBERTO NEGRO, MARELE CONCERT PE SCENĂ Prin acest „duo în trei”, artiştii curăţă de praf „la chanson française” şi transformă acest concert într-un spectacol nebun, cu alură de cabaret. Cântece, un pian, un strop de umor şi trei artişti talentaţi, iată elementele care aduc succesul acestui postcabaret deja celebru în toată Franţa. Xavier Machault şi Roberto Negro vor veni la Timişoara cu ocazia concertului de deschidere a festivalului AMIFRAN de la Arad. Concert : 26 octombrie, ora 20 Club Jazzissimo Lounge (str. Hector nr. 3) Intrarea liberă

MUSIQUE

CONCERT – POST-CABARET XAVIER MACHAULT & ROBERTO NEGRO, LE GRAND CONCERT EN SCÈNE Dans ce duo à trois têtes, les artistes dépoussièrent la chanson française et transforment ce concert en un spectacle déjanté aux allures de cabaret. Des chansons, un piano, un zeste d’humour et trois artistes talentueux, voici les éléments qui font le succès de ce post-cabaret déjà célébré partout en France. Xavier Machault et Roberto Negro viendront à Timișoara à l’occasion du concert d’ouverture du Festival Amifran d’Arad. Concert : 26 octobre à 20h Club Jazzissimo Lounge (3, rue Hector) Entrée libre

16


17


ZILELE PORȚILOR DESCHISE

25 – 26 octombrie

Institutul francez din Timişoara îşi deschide larg porţile şi vă invită în 25 şi 26 octombrie să îi treceţi pragul. Veţi avea ocazia să ne cunoaşteţi, să vedeţi cum lucrăm, cine suntem şi mai ales veţi putea participa la activităţile pe care le-am pregătit pentru cele două zile : • Târg de carte nouă şi veche (cu participarea librăriilor partenere) • Vizite de descoperire a mediatecii şi consultarea gratuită a documentelor • Ateliere ludice de iniţiere în limba franceză • Atelier de prezentare a examenelor DELF /DALF • Zoom asupra cursurilor de limba franceză • Atelier de conversaţie • Activitatea afară (programe educațional – sportive pentru copii și adolescenți) • Descoperirea întreprinderilor francofone din regiune Pe parcursul celor două zile puteți achiziţiona cardul Confluenţa culturilor la un tarif redus !!! 25.10, orele 12-19 ; 26.10, orele 10-19 Institutul Francez Timișoara Bd. C.D. Loga, nr.46 Pentru program, vizitați site-ul nostru: www.institutulfrancez.ro

JOURNÉES PORTES OUVERTES

25-26 octobre

L’Institut français de Timișoara vous ouvre ses portes et vous invite les 25 et 26 octobre à le visiter. À cette occasion, vous pourrez faire notre connaissance, découvrir nos méthodes de travail et participer aux activités prevués pour les 2 jours: • Foire aux livres neufs et d’occasion (avec la participation des librairies partenaires) • Visites de découverte de la médiathèque et consultation gratuite des documents • Ateliers ludiques d’initiation au français • Atelier de présentation des examens DELF / DALF • Zoom sur les cours de français • Ateliers de conversation • Activitatea afară (programmes educationnels et de loisir pour enfants et adolescents) • Découverte des entreprises francophones de la region À cette occasion vous pouvez acheter la carte Carrefour cultures à un tarif spécial ! 25.10, de 12h à 19h ; 26.10, de 10h à 19h Institut Français Timișoara 46, Bd. C.D.Loga Plus de details sur le programme sur notre site internet: www.institutulfrancez.ro 18


19


11 EXPOZIȚIE

MODA AFRICANĂ PRIN OBIECTIVUL LUI FRÉDÉRIC DE LA CHAPELLE

Expoziţie de fotografie de modă 4 – 30 noiembrie

Fotografiile lui Frédéric de La Chapelle din această expoziţie au fost publicate în reviste africane de modă şi au fost realizate în Niger, Gana, Senegal, Burkina Faso, Congo, Benin, Camerun, dar şi Guadalupe… sau Paris! Ele reprezintă expresia unei creativităţi debordante, având adesea ca sursă de inspiraţie o tradiţie repusă în valoare de creatori tineri şi talentaţi Vernisaj: 4 noiembrie, ora 18 Institutul Francez Timișoara Bd. C.D. Loga, nr.46

EXPOSITION

LA MODE AFRICAINE PAR L’OBJECTIF DE FRÉDÉRIC DE LA CHAPELLE

Exposition de photographie de mode 4 – 30 novembre

Les photographies de Frédéric de La Chapelle présentées dans cette exposition ont pour la plupart été publiées dans des magazines de mode en Afrique. Elles ont été prises au Niger, au Ghana, au Sénégal, au Burkina Faso, au Congo, au Bénin, au Cameroun, mais aussi en Guadeloupe… ou à Paris ! Elles sont le reflet d’une créativité débordante, souvent inspirée par une tradition revisitée par des créateurs jeunes et talentueux. Vernissage: 4 novembre, 18h Institut Français Timișoara 46, Bd. C.D.Loga

20


21


11 CINEMA

FESTIVALUL FILMULUI FRANCEZ

6 - 9 noiembrie

Festivalul Filmului Francez se desfăşoară de obicei toamna, o perioadă foarte favorabilă pentru organizarea evenimentelor de amploare datorită reluării activităţilor culturale şi a celei mai crescute disponibilităţi a publicului. În acest an, festivalul se va desfăşura între 1 şi 10 noiembrie la Bucureşti, Timişoara, Cluj-Napoca, Iaşi, Sibiu şi Oradea. Această a 17-a ediţie va fi consacrată promovării şi difuzării tinerilor realizatori francezi prin intermediul unei competiţii a filmelor lor de debut, opere care nu pătrund ușor în circuitul de exploatare tradiţional şi pentru care festivalurile reprezintă o importantă oportunitate de expunere atât în Franţa cât şi în străinătate. Secțiunea filmelor în competiție va fi completată şi de alte secţiuni necompetitive. Pentru prima dată va fi organizat în cadrul festivalului și un vot al publicului, în parteneriat cu TV5 Monde. Sala Aula Magna a Universității de Vest (Bd. Vasile Pârvan, nr.4) Intrarea liberă Pentru program, vizitați site-ul nostru: www. institutulfrancez.ro

CINEMA

FESTIVAL DU FILM FRANÇAIS

6 – 9 novembre

Le Festival du Film Français se tient traditionnellement à l’automne, période particulièrement favorable à l’organisation de grands évènements en raison de la reprise de la saison culturelle et de la plus grande disponibilité du public. Cette année le festival se déroulera à Bucarest, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Sibiu et Oradea entre le 1er et le 10 novembre. Cette 17e édition sera consacrée à la promotion et à la diffusion de la jeune création française à travers une compétition de premiers et seconds films, des oeuvres n’ayant pas ou peu accès au circuit d’exploitation traditionnel et pour lesquelles les festivals représentent une fenêtre d’exposition importante en France et à l’étranger. D’autres sections non compétitives viendront compléter cette sélection. Un vote du public sera organisé en partenariat avec TV5 Monde. Salle Aula Magna de l’Université de l’Ouest (4, Bd. Vasile Pârvan) Entrée libre Le programme en détail sur notre site internet: www. institutulfrancez.ro 22


23


11 EXPOZIȚIE/INSTALAȚIE

ELASTIQUE AXENIA ROȘCA

Facultatea de Artă și Design,Cluj Napoca Premiul Institutului Francez Cluj Napoca în cadrul concursului Expo Maraton 2013 19 noiembrie – 12 decembrie Proiectul are ca punct de pornire conceptul creativ legat de spațiul scenografic. În acest proiect fiind vorba de labirintul imaginativ, artista a pornit de la ideea posibilității de a experimenta metode de modelare a unui ambient scenografic realizat din materiale textile utilizând diferite caracteristici ale acestora: transparență/ opacitate, elasticitate etc. Noul spațiu creat are rolul de a modifica stările emoționale ale spectatorului, acesta fiind implicat direct, ca și participant și parte integrată a instalației ambientale. În sprijinul acestui fapt vin efecte vizuale (lumini colorate, proiecții video), efecte sonore și olfactive. Vernisaj:19 noiembrie, ora 18 Muzeul de Artă din Timișoara (Piața Unirii nr. 1) Galeria de la subsol

EXPOSITION / INSTALLATION

ELASTIQUE AXENIA ROȘCA

Faculté d’Art et de Design, Cluj – Napoca Prix de l’Institut Français de Cluj Napoca au concours Expo Maraton 2013 19 novembre – 12 décembre Le projet a comme point de départ le concept créatif lié à l’espace scénographique du labyrinthe. Au début, l’artiste expérimente des façons de modelage d’un univers scénographique constitué de textiles, en utilisant ses différentes caractéristiques : transparence / opacité, élasticité, etc. Le nouvel espace créé a comme rôle, celui de modifier les émotions du spectateur, directement impliqué, participant et faisant partie intégrante de l’installation. Des effets visuels (lumières colorées, projections vidéo), des effets sonores et des odeurs vont compléter cette expérience. Vernissage:19 novembre, 18h Musée d'Art de Timișoara (1, Place Unirii) / Galérie du sous-sol

24


25


11 CĂSUȚA PITICILOR

ediția a doua 23 – 24 noiembrie

După succesul primei ediţii, Institutul francez din Timișoara se transformă din nou într-o căsuță pentru pitici de toate vârstele. Copii, părinți, bunici sunteţi aşteptaţi cu multă voie bună şi distracţie să participaţi la ateliere şi spectacole gratuite. Împreună cu partenerii noştri vă propunem ateliere de dans sportiv şi zumba atomic, ateliere de creaţie, ateliere de muzică şi mişcare, ateliere de comunicare, ateliere distractive de franceză şi germană, minidisco, spectacol de teatru de păpuşi, facepainting, distracţie pentru toate vârstele cu clownul Zuzi. Institutul francez din Timişoara Bd. C.D. Loga, nr 46 Intrarea liberă Pentru program, vizitați site-ul nostru: www. institutulfrancez.ro

LA MAISON DES LUTINS

2ème édition 23 – 24 novembre

Après le grand succès de la prémière édition, la Maison des lutins revient! Du 23 au 24 novembre l’Institut français de Timişoara se transforme de nouveau en maison pour les lutins de tous les âges. Enfants, parents, grands-parents vous y êtes conviés chaleureusement! Venez participer aux événements que nous vous proposons avec nos partenaires du projet Carte Carrefour Cultures: ateliers de danse sportive et zumba atomique, de création, de musique, de parenting et communication, de français, d’allemand, un spectacle de théâtre de marionnettes, minidisco, maquillage pour enfants, jeux amusants pour tous les âges avec le clown Zuzi. Institut Français Timișoara 46, Bd. C.D.Loga Entrée libre Plus de details sur le programme sur notre site internet: www. institutulfrancez.ro

26


27


MEDIATECA ANDRÉ FRANÇOIS

a Institutului francez Timișoara URMĂREŞTE-NE PE BLOG MEDIATHEQUETIMISOARA.WORDPRESS.COM

BIBLIOTECĂ MULTIMEDIA ÎN LIMBA FRANCEZĂ • cărţi, reviste, CD-uri şi DVD-uri în limbile franceză şi română

ORAR

• mini loc de joacă Colecţiile noastre pot fi consultate în sala de lectură şi împrumutate acasă pe baza unui abonament

L, Mi, V 10:00–18:00 Ma, J 14:00–20:00 S 10:00–14:00

ABONAMENTE MEDIATECĂ TARIF ÎNTREG

TARIF REDUS*

TARIF PROMO**

12 LUNI

65 lei

55 lei

45 lei

3 LUNI

35 lei

25 lei

15 lei

1 ZI Consultare pe loc

5 lei

*elevi, studenţi, profesori de limba franceză, şomeri, pensionari ** Abonaţii Bibliotecii Lectoratului francez din Timişoara

28


NOU ! Mediateca se reinventează şi inovează ! Click! Și ești peste tot! WIFI! TABLETE! APLICAȚII! eBOOKS! FILME ȘI REVISTE ONLINE - Totul la îndemâna ta! Tablete la mediatecă ! 4 tablete și 2 e-book reader sunt puse la dispoziţia cititorilor nostri. Vă invităm să descoperiți acest nou suport de lectură şi de informare.

Culturethèque

= mediateca digitală a Institutului francez, accesibilă de la calculatorul dumneavoastră sau de pe tableta și telefoanele mobile de oriunde din România! +380 de titluri de reviste, 11000 de cărți, 200 de benzi desenate, 350 de video pentru copii și 370 de manuale pentru autoformare sunt accesibile on line. www.culturetheque.ro

CREE CENTRUL DE RESURSE ŞI DE EDUCAŢIE ECOLOGICĂ „PIERRE RABHI” în cadrul Mediatecii André François

este constituit dintr-o bibliotecă în limba franceză, care cuprinde lucrări şi instrumente pedagogice de referinţă (reviste, cărţi, albume, filme artistice, de animaţie şi documentare) în scopul sensibilizării şi educaţiei ecologice. www.creecotim.org

29


MEDIATECA ANDRÉ FRANÇOIS

a Institutului francez Timișoara URMĂREŞTE-NE PE BLOG MEDIATHEQUETIMISOARA.WORDPRESS.COM

NOUTĂŢI

DVD-URI

ABONAMENTE NOI

CĂRŢI

30


LES RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE ANIMAŢII PERMANENTE (gratuite pentru cititorii noştri) desfăşurate la Mediatecă: Ateliere ludice de iniţiere în limba franceză, sâmbătă (4 -7 ani 11:00 – 12:00 şi 8 – 12 ani 12:00 – 13:00) Le club des tout petits, 2-4 ani, marţi, 17:30-18:00 (orarul atelierului poate suferi modificări) Pentru grupuri şcolare pe bază de programare: Atelier de experienţe ştiinţifice distractive, atelier de origami, ora de poveşti, atelier de teatru, atelier de desen şi pictură, vizite de descoperire a mediatecii.

31

BAL en déLIRE (EDIȚIA A 4-A):

SEARĂ DE LITERATURĂ, MUZICĂ ŞI DANS

Spectacol interactiv în care muzica, literatura şi personajele de poveste se vor îmbina şi se vor completa pe ritmuri de dans. 4 decembrie 2013, ora 19, intrarea liberă, Institutul francez din Timişoara (bd. C.D. Loga nr 46)

31


CE ESTE CARDUL CONFLUENŢA CULTURILOR ? Abonament valabil 12 luni de la data înscrierii care oferă acces la Mediateca franceză şi numeroase avantaje la partenerii noştri:

32

CU

LT U

R IL

OR

Biblioteca Centrului Cultural German >> acces gratuit Muzeul de Artă Timişoara >> acces gratuit Filarmonica Banatul >> 50% reducere la concertele FB Teatrul Naţional „Mihai Eminescu” >> 50% reducere la spectacolele TNT Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” >> 50% reducere la spectacoleleTMSCG Teatrul German de Stat >> 10% reducere la spectacole TGS Teatrul de păpuşi „Merlin” >>intrare gratuită pentru al doilea copil însoţit de un adult Librăria „Cartea de Nisip” >> 15% reducere la cărţi Libraria Diverta (Iulius Mall) >> 5-15% reducere la cărţi Librăriile Cărtureşti >> 15% reducere la fiecare ceai servit FasTracKids Timişoara >> 10% reducere la abonamentul lunar Clubul pentru copii „Arta în nori” >> 10% reducere la abonamentul lunar Şcoala Mamei Junior >>10% reducere la cursurile prenatale, de puericultură sau de parenting Asociaţia DoReMi pentru copii >>7-10% la programele de muzică şi parenting Clubul de Dans Sportiv „Magnum V.R.D.” >> 10-20% reducere la cursurile de dans pentru copii şi adulţi Clubul „Zumba Fitness” cu Claudiu Guţu >> 20% reducere la abonamentele lunare pentru copii şi adulţi Arena AquaSport >> 20% reducere la abonamentele de piscină şi fitness Beauty Center Timişoara >>10% reducere la toate tipurile de abonamente Cafeneaua Mokum >>10% reducere la orice cafea

32


BIROUL CAMPUS FRANCE Lectoratul francez din Timişoara găzduieşte un spaţiu Campus France destinat studenţilor care doresc să efectueze studii în Franţa. În fiecare săptămână studenţii români sunt invitaţi să se informeze asupra modalităţilor de organizare a sistemului universitar francez. Acest serviciu de informare şi consiliere pune la dispoziţie resurse documentare în limbile franceză şi română, studenţii putând obţine informaţii în mod direct sau on-line despre diversele posibilităţi de formare din Franţa. Reprezentant Campus France Timişoara: Virgile Prod’homme - prodhommev@yahoo.fr şi www.lectofr.ro/fr/campus-france

BUREAU CAMPUS FRANCE Le Lectorat français de Timişoara abrite un espace Campus France ouvert aux étudiants qui désirent effectuer des études en France. Chaque semaine, des étudiants roumains peuvent se renseigner sur les modalités du système universitaire français. Ce service d’information et de conseil est doté de ressources documentaires en français et en roumain, mis à la disposition des étudiants pour effectuer des recherches gratuites, directes ou en ligne sur l’ensemble de l’offre française de formation. Représentant Campus France Timișoara : Virgile Prod’homme - prodhommev@yahoo.fr et www.lectofr.ro/fr/campus-france

33


DEPARTAMENTUL DE LIMBĂ FRANCEZĂ ŞI FRANCOFONIE Începând cu data de 1 ianuarie 2012, Institutul francez din Timişoara dispune de un departament de „limbă franceză şi francofonie” care gestionează cooperarea educativă în regiunea de sud-vest a României, cuprinzand nouă judeţe : Arad, Caraş-Severin, Dolj, Gorj, Hunedoara, Mehedinţi, Olt, Timiş și Vâlcea. Obiectivele sale: • Supervizarea secţiilor bilingve • Implicarea în formarea profesorilor de limba franceză • Difuzarea materialelor pedagogice şi de informare • Dezvoltarea dispozitivului de certificări internaţionale Pentru mai multe informații : www.institutulfrancez.ro

34


UNIVERSITĂȚI

LECTORATUL FRANCEZ AL UNIVERSITĂȚII DE VEST DIN TIMIŞOARA

24-25 septembrie - Colocviul „ Culturi şi Comunicare în România Europeană” ANTICHITATE ŞI MODENITATE: PARADIGME ŞI EVOLUŢII ÎN ROMÂNIA, Universitatea de Vest ; 10 octombrie - Ziua porţilor deschise la Lectoratul francez din Timişoara 23 octombrie - „ Nebuna poveste de iubire a lui Simon Eskenazy», prima ediţie a Cinematecii francofone din anul universitar 20132014, Aula Magna, Universitatea de Vest; 27 noiembrie - „Camera morţilor”, Cinemateca francofonă, Aula Magna, Universitatea de Vest; 2-3-4 decembrie - „Tim’prophonies”, Formare - teatru de improvizaţie pentru studenţi cu spectacol în 4 decembrie; 11 decembrie - „Cântecele de dragoste”, francofonă, Aula Magna, Universitatea de Vest.

Cinemateca

www.lectofr.ro

LECTORATUL FRANCEZ DE LA CRAIOVA Pentru mai multe informaţii puteţi consulta blogul lectoratFrançaiscraiova.unblog.fr

35


INSTITUTUL FRANCEZ TIMIȘOARA SPRIJINĂ CU DRAG PROIECTUL Afterschool «Activitate Afară» Educație prin experiență! Programele noastre educațional-sportive oferă copiilor șansa să petreacă cât mai mult timp afară, să facă mișcare, să socializeze în mediul offline, să își facă prieteni și să învețe lucruri noi prin sport și activități în aer liber. Prin acest program provocăm toate persoanele, dar în special copiii să iasă afară din zona de confort (acasă, în fața televizorului, în fața calculatorului, pe facebook) în zona de provocare, unde se întâmplă învățarea și dezvoltarea personală. Copiii care participă la activitățile noastre au parte de o experiență activă, în care se dezvoltă personal, social și emoțional. Programul se desfășoară în Timișoara începând cu 1 Octombrie 2013. Locația programului: Bd. C.D.Loga, Nr. 46, Timișoara. Pentru informații despre tehnici de lucru și lista completă de activități, vizitați-ne la www.activitateafara.ro.

L’INSTITUT FRANÇAIS DE TIMIȘOARA A LE PLAISIR DE SOUTENIR LE PROJET « Activité dehors » après l’école -Education par l’expérience ! Nos programmes éducationnels à l’aide des activités sportives donnent aux enfants la chance de passer plus de temps dehors, de faire des activités physiques, de socialiser dans le milieu horsligne, de se faire des amis et d’apprendre des choses nouvelles par le biais du sport et des activités en plein air. En proposant ce programme, nous lançons un défi à toutes les personnes, mais plus particulièrement aux enfants pour qu’ils sortent de leur zone de confort (chez eux, devant la télé, sur facebook) en faveur d’une zone de provocation où on retrouve l’apprentissage et le développement personnel. Les enfants qui participent à nos activités bénéficient d’une expérience active qui favorise le développement personnel, social et émotionnel. Le programme se déroule à Timișoara à partir du 1er Octobre 2013.Lieu: 46, Bd. C.D.Loga, Timișoara. Plus d’informations sur les techniques de travail et la liste des activités sur: www.activitateafara.ro.

36


37


ECHIPA INSTITUTULUI FRANCEZ DIN TIMIȘOARA Stanislas PIERRET Director IFR Daniel MALBERT Director IFT Virgile PROD’HOMME Responsabil misiune pentru cooperarea educativă / Lector francez la Universitatea de Vest

RELAŢII CU PUBLICUL Veronica ARSENIE Secretară relaţii cu publicul

CURSURI

Veronica CRISTODORESCU Director de cursuri

Florentina CIOBANU Relaţii cu publicul

Camelia GINTARU Asistent lingvistic

CULTURĂ Delia CRĂCIUN Responsabilă proiecte culturale şi comunicare

Ingrid DIAC Responsabilă proiecte culturale şi comunicare

ADMINISTRAŢIE Mihaela BĂRBIER Economist

MEDIATECĂ

Flaminia PRODAN Responsabila Mediatecii

Marius PREDA Informatician, sysadmin

Roxana BUCUR Bibliotecar

Alexandra BUTOI Ajutor bibliotecar (sâmbăta)

PERSONAL TEHNIC ŞI DE ÎNTREŢINERE Ioan IUŞAN Tehnician / Întreţinere

38


COORDONATE

Institutul francez din Timişoara bd. C. D. Loga nr. 46 300020, Timişoara, România Tel.:

0040 (0) 256 490 544

0040 (0) 256 201 453

0040 (0) 256 201 439

Fax:

0040 (0) 256 490 543

E-mail: equipe.timisoara@institutfrancais-roumanie.com Website: www.institutulfrancez.ro Facebook: Institut français de Timișoara (Institutul francez Timișoara) Twitter: IF Timişoara

PROGRAM RELAȚII CU PUBLICUL

Luni – Joi 10-18 Vineri 10-17

ÎNSCRIERI CURSURI

Luni – Vineri 10-13, 14- 18

MEDIATECA

Luni, Miercuri, Vineri 10-18 Marți, Joi 14-20 Sâmbătă 10-14

MULȚUMIM PARTENERILOR NOȘTRI

CONSILIUL LOCAL SI PRIMARIA TIMISOARA

CONSILIUL JUDETEAN TIMIS

cultural german

CONSILIUL JUDETEAN TIMIS

PREFECTURA TIMIȘ

centrul

centrul

deutsches

CONSILIUL LOCAL SI PRIMARIA PREFECTURA TIMISOARA TIMIȘ

deutsches

cultural german

TRIADE Interart FoundationTRIADE Interart Foundation


la Institutul francez din Timișoara Cursuri pentru copii şi adolescenţi 1/10 – 7/12/2013 înscrieri: 2 – 27/09 Cursuri pentru adulţi: franceză generală şi de specialitate 14/10 – 20/12/2013 înscrieri: 2/09 – 11/10 Centru de examene şi cursuri de pregătire : DELF/DALF, TEF, TEFaQuébec, TCF, TCF pour le Québec, DFP - CCIP Cursuri pentru întreprinderi Bd. C.D. Loga, nr 46 / Tel.: 0256 49 05 44 / Fax: 0256 49 05 43 institutulfrancez.ro equipe.timisoara@institufrancais-roumanie.com

Brochure IFT  

Programme des activités et departements de l'Institut français de Timişoara du septembre à décembre 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you