Page 1

Informazio-Konpetentziak ikasgaia Ikus-Entzunezko Komunikazioa Gradua

IZENA: Miren Ormazabal eta Itxaso Frau

Irakurketa-galderak Monereo, C.; Fuentes, M. (2007). Aprender a buscar y seleccionar en Internet. In: Internet y competencias básicas. Barcelona: Graó. • Lehenengo artikulu osoa irakurri eta gero erantzun galdera hauek. • Koadroen barruan idatzi ordenagailuarekin. • Bukatzean Internetera igo. Gero zuen blogean Irakurketa 3 ekarpena egin eta esteka txertatu. 1. Zergatik gaur egun da inportantea informazioa bilatu, aukeratu eta interpretatzen ondo jakitea? (Hiru arrazoi gutxienez)

-Lehenik eta behin ezagutza etengabe berritzen dagoelako, gaur dakiguna bihar aldaketa sakona jaso ahal duelako. -Jendea bai arlo pertsonalean zein profesionalean haien ezagutzak handitzeko beharra dutelako. -Informazio okerra eta zuzena desberdintzen ikasi behar dugu eta horretarako informazioa bilatzen, aukeraketzen eta interpretatzen ondo jakin behar dugu. -Ikasketak prozesu jarraiak dira, ez diogulako tope bat jarri behar, lan autonomoaren bitartez eskola zein unibertsitatea amaitu ondoren gure kabuz ikasten jarraitu behar dugulako eta horretarako informazioaren bilaketa baita aukeraketa eta interpretazioa beharrekoa dugu.

2. Zer da euskarri hipertestuala? Zergatik definitzen da Internet “hipermercado hipermedia” bezala? 1


Informazio-Konpetentziak ikasgaia Ikus-Entzunezko Komunikazioa Gradua

Euskarri hipertestualak modu erraz eta sinplean usten digu informazio batetik bestera abiatzea. Internet hipermerkado hipermedia bezala definitzen da, bertan benetako hipermerkatu batean bezala informazioa modu erakargarri batean ematen zaigulako eta kontsumitu behar ditugun produktuak gordetzen goazelako.

3. Egileak aipatzen ditu Interneten arrisku batzuk. Zure ustez zein da arrisku handiena?

Nire ustez internet zabala denez gero, bertan aurkitu ditzakegun arriskuak asko dira eta horien artean garrantzitsuena, informazioa etengabe jasotzen dituen aldaketak dira. Etengabe aldatzen ari den informazioa ezin zaigu oso fidagarri egin, ezin baitugu oinarri bazala erabili azertarako. Gainera gaur egun publizitatea edonon aurki dezakegu baita interneten ere eta egunero ikusten dugunez honen eragina handia da. Azkenik ezango nuke, gure ezagutza informazio bilaketaren arloan ez dela nahikoa informazio apropoza aurki dezakegun ala ez jakiteko.

2


Informazio-Konpetentziak ikasgaia Ikus-Entzunezko Komunikazioa Gradua

4. Informazioa era estrategikoan bilatzerakoan kontuan izan beharreko faktore batzuk aipatzen dira. Zeintzuk dira?

Informazioa era estrategikoan bilatzeko orduan kontuan izan beharreko faktoreak asko dira. -Lehenik egingo dugun bilaketaren helburua aldez aurretik pentsatu egin behar dugu, planifikazioa oso garrantzitsua da kasu hauetan. -Bilatuko dugun informazioa zehaztu behar dugu, interneten aurki egin dezakegun informazioa oso zabala izan ahal delako eta horrek nahastu egin ahal gaitu. -Erabiliko ditugun tresnak eta hizkuntza ere kontuan hartzeko faktoreak ditugu, hauek gure bilaketa mugatu edo zabaldu egin ahal dutelako.

3


Informazio-Konpetentziak ikasgaia Ikus-Entzunezko Komunikazioa Gradua

5. Zergatik uste duzu esaten duela hau “ llevar a termino un proceso de planificación-revisión-regulación y evaluación sistemático puede compensar la falta de conocimientos temáticos previos”?

-Azken finean,

lehenagotik pentsatzen baduzu dena, hau da, ondo

planifikatzen baduzu dena eta informazio egokia bilatzen baduzu, azkenean ezagutzaren bat edukitzera iristen zara eta hori lehenagoko ezagutzaren parekoa da. Ondorioz, ezagutza maila bat lortzen dugu bilaketa estrategikoaz baliatzen bagara eta horrek konpentsatzen du lehenagotik dakiguna edo lehenagotik jakin ahal duguna.

4


Informazio-Konpetentziak ikasgaia Ikus-Entzunezko Komunikazioa Gradua

6. Artikuluan ikasle askok egiten duten bilaketa desegokia deskribatzen da. Horietatik, aipatu zuk maiz egiten dituzun hiru jarduera eta azaldu zure ustez zergatik egiten dituzun.

-Ez dut ezer planifikatzen bilatzen hasi baino lehenago: hain erraza iruditzen zaigunez zerbait bilatzea interneten, azkenean ez dugula ezer pentsatzen aurretik. - Ez diot hizkuntzari garrantzia ematen:

Askotan gaztelanian bilatzen ditut

gauzak kontuan hartu gabe euskarazko lan batean errazagoa egingo zaidala euskaraz bilatzea. Hala ere, egia da gaztelaniazko informazio gehiago dagoela interneten euskarazkoa baino. -Bilatu beharreko hitzak ez ditut zehazten: Zerbait bilatzerakoan interneten ez naiz korapilatzen. Badakit gaizki dagoela, baina galderaren bat erantzun beharretan baldin banago, galdera osoa idazten dut interneten, kontuan hartu gabe, askotan hiru hitz idatzita nabigatzailean, askoz ere egokiago dela.

7. Zer esan nahi du “las revisiones deben ser constantes a lo largo de todo el proceso hasta concluir en una selección critica de la información encontrada”?

- Ikaslea aukeratzen joan behar dela informazio baliagarriena modu kritiko batean, ikusiz eta jakinez zer dagoen zuzen eta zer oker bilatutako informazioan eta ezagutuz zer izango den baliagarrien egin beharreko lanarentzat.

8. Aztertu 2. Koadroa, bilaketa-estrategiaren ingurukoa. “Condiciones” atalean dauden hiru puntuak zer esan nahi dute? 5


Informazio-Konpetentziak ikasgaia Ikus-Entzunezko Komunikazioa Gradua

- Bilaketa estrategikoa gertatzeko 3 gauza beharrezko ditugula esan nahi du: zer nahi dugun bilatu aldez aurretik ondo zehaztea, subjektu bat (informazio hori eskuratu nahi duen pertsona, hau da, gu geu) eta inguru bat (ordenagailu bat beharrezkoa dugu interneten bilaketaren bat egin nahi badugu).

9. Informazioa bilatu aurretik inportantea da jakitea zenbat informazio behar duzun? Zergatik?

Interneten gai baten inguruan aurkitu ahal dugun ingormazioa, masiboa izan ahal da eta horrek informazio desegokia edo okerra hartzea ekarri ahal du, hori ez gertatzeko lehenengoz informazioa zehaztu behar dugu baita informazio kopurua aurreikusi ere.

10. Informazioa bilatu aurretik zergatik da inportantea jakitea ze informazio eta ze kalitateko informazioa behar duzun?

6


Informazio-Konpetentziak ikasgaia Ikus-Entzunezko Komunikazioa Gradua

Bilatu aurretik inportantea da jakitea ze informazio, ze kalitatekoa eta baita ere zenbat informazio nahi dugun, modu honetan gure helburua errazago aurkituko dugulako. Hau lehendik pentsatzen ez baldin badugu, aurkituko dugun informazio guztiaren artean, behar bada asko soberan egongo da eta beste asko ere desegokia izango da. Hala ere esan behar da pauso hauek jarraituz gero ez dugula beti arrakasta lortuko informazioa bilatzen baina lortzen ditugun emaitzak hobeagoak izango dirla bai.

11. Ze ezberdintasun da “aprendiz permanente” eta “aprendiz autonomo” artean?

Aprendiz permanente,bere bizitza osoan zehar ikasten jarraitzen duen pertsona da, aldaketa teknologikoei aurre eginez eta egoera berriei egokitzen ikasten duen pertsona dugu. Aprendiz autonomo oredea bere errekurtsoan erabiltzen dituen pretsona bere buruak zuzenduta baina honek ez du esan nahi pertsona autodidaktikoa denik.

12. Ze erlazio dago informazioan-konpetente izatea eta “aprendiz estrategico” artean?

7


Informazio-Konpetentziak ikasgaia Ikus-Entzunezko Komunikazioa Gradua

Informazioan konpetente izango den ikaslea, ikasle estrategikoa da. Ikasle estrategikoa delako informazioa bilatu baino lehen, planifikazioa egiten duena eta bilaketa burutzen den bitartean modu kritikoan aritzen da informazioa sailkatu eta aukeratzeko beraz ikasle estrategikoa izango da ezkenean informazio konpetentea lortuko duena

8

2. Ekarpena Aprender a buscar Irakurketaren galderak  

Informazio-konpetentziak klasean landutako irakurketari buruzko galderak.