Page 1

KEEP CALM AND LEARN IF CLAUSES


Genel Yayın Koordinatörü Fatih KİRAZ İletişim E-mail: iletisim@ifyayinlari.com Tel: +90 506 912 17 29

www.ifyayinlari.com


TYPE 3

TYPE 2

TYPE 1

TYPE 0

TYPE

• •

Anlam PAST'dır.

Geçmişe yönelik hayali (gerçekleşmemiş) sonuçları ve şartları ifade ederken kullanılır.

Anlam PRESENT'dır

Anlam olarak PRESENT olmasına rağmen günümüze dair hayali durumlardan bahsederken kullanılır. bahsi geçen şart yerine getirilmemiş, ve sonuç ortaya çıkmamamıştır.

Anlam PRESENT 'dır

Mutemel bir sebep ve buna göre ortaya çıkacak muhtemel sonuçları yansıtır.

Anlam PRESENT'dır.

Bilimsel gerçekler Toplum tarafından gerçekliği kabul edilmiş durumlar

KULLANIM ALANLARI

+

WILL (MODAL)

+ WOULD COULD BE DOING MIGHT

IF + PAST PERFECT TENSES + WOULD HAVE V3/BEEN Ving COULD HAVE V3/BEEN Ving MIGHT HAVE V3/BEEN Ving

WAS -> WERE şeklinde kullanılır.

COULD

IF + PAST SIMPLE TENSE + WOULD/COULD/MIGHT

PRESENT MODALS

IF + PRESENT SIMPLE TENSE + PRESENT SIMPLE TENSE

IF + PRESENT SIMPLE TENSE + PRESENT SIMPLE TENSE

YAPISI

• • •

• •

• • •

If she had been studying last weekend, She could have passed final exam last Friday. If it hadn't rained yesterday, we would have enjoyed a nice picnic. If I had found her address, I would have sent her an invitation.

If it rained, the pavement would get wet. (Eğer yağmur yağsaydı,kaldırım ıslanırdı. Ama yağmur yağmamış ve kaldırımlar da ıslak değildir.) My mom could be better if that medicine were useful. If I won a million dollars, I would travel around the world. She would quit school if her parents agreed.

If they don't arrive soon, we will have to leave without them. If they are late, my mom is going to get angry with them. You will always be able to take another test if you fail.

If it rains, roads get wet. (Bilimsel) If you boil water, it evaporates. (Bilimsel) If Ayşe doesn't drink coffee in the morning, she has a headache all day. (Genel inanış) If something bad happens, next one follows it.

ÖRNEK

IF CLAUSES TYPES 1 - 3

IF yapılarında durum, hayali ifadelerden oluşuyorsa orjinal zamanlarının bir derece past'ı alınır.

"IF" ifadesinin yerine; when, unless, until, as soon as, after, before, while kullanılabilir.

UNUTMA!


KULLANIM ALANLARI

YAPISI

MIX 2 (TYPE 2 + TYPE 3 )

MIX 1 (TYPE 3 + TYPE 2 )

Geçmişte gerçekleşmeyen bir şartın gerçekleşmeyen günümüz sonucunu anlatırken kullanılır. (Eğer geçmişte şöyle olmuş olsaydı/ olmamış olmasaydı; Şimdi şöyle olurdu / olmazdı)

Şart kısmında TYPE 2 kullanılır böylece hayali present şartın oluşturulması sağlanır. (Eğer şöyle olsa(ydı), geçmişte şöyle olurdu / olmazdı.)

IF + TYPE 2 , TYPE 3

IF + TYPE 3 , TYPE 2

MIX TYPE BİLGİLENDİRME Mix Types ikiye ayrılır. • Mix Type 1 • Mix Type 2 Bu iki kullanımda conditional TYPE 2 ve TYPE 3 kullanımlarının bir araya gelmesiyle oluşmuştur.

TYPE

If Galatasaray had beaten its opponent last week, They would draw Real Madrid today. (Eğer Galatasaray geçen hafta rakibini yenmiş olsaydı, bugun kurada R.Madrid'İ çekeceklerdi.

If National football team of the UK were so good as you said, They would have beaten France last week. (Eğerİngiltere milli takımı dediğin kadar iyi olsa, geçen hafta Fransa'yı yenerlerdi. ) If you weren't such a poor dancer, you would've got a job in the chorus line in that musical. (Eğer bu kadar zavallı bir dansçı olmasan, bu müzikalde bir iş bulabilirdin.)

If Barış MANÇO had been more careful about his health, He might live today. (Barış MANÇO sağlığına dikkat etmiş olsaydı, bugün hala yaşıyor olacaktı.)

ÖRNEK

IF CLAUSES MIX TYPES 1 / 2 UNUTMA!


TYPE 3

TYPE 2

TYPE 1

TYPE

IF yerine "SHOULD" kullanılır.

IF yerine "WERE" kullanılır.

IF yerine "HAD" kullanılır.

Anlam Past'dır

Anlam PRESENT'dır

Anlam PRESENT'dır.

KULLANIM ALANLARI

HAD + SUBJECT + SENTENCE + WOULD/COULD/MIGHT HAVE V3 + W / C / M HAVE BEEEN Ving

WERE + SUBJECT + TO V1 + WOULD/COULD/MIGHT V1 + W / C / M be Ving

WERE + SUBJECT + SENTENCE + WOULD/COULD/MIGHT V1 + W / C / M be Ving

SHOULD+ SUBJECT + V1 + PRESENT SIMPLE TENSE + FUTURE TENSE (WILL)

YAPISI

• • •

Had it rained, the pavement would get wet. (Eğer yağmur yağsaydı,kaldırım ıslanırdı. Ama yağmur yağmamış ve kaldırımlar da ıslak değildir.) Had that medicine were useful, my mom could be better Had I won a million dollars, I would travel around the world.

Were they to arrive soon, we would leave without them. Were they not late, my mom could not get angry with them. Were you to fail, You would always take another test.

Should it rain, roads get wet. Should you boil water, it evaporates. Should Ayşe not drink coffee in the morning, she has a headache all day. Should they not arrive soon, we will leave without them.

ÖRNEK

IF CLAUSES INVERSIONS UNUTMA!

• Olumsuz yapılarda NOT olumsuzluk eki özneden hemen sonra kullanılır.

• Were kullanılan cümlede şayet fiil varsa fiilin öncesine "TO" eklenir.

• Olumsuz yapılarda NOT olumsuzluk eki özneden hemen sonra kullanılır.

• If cümlesi kısımında "should" kullanılmasından dolayı fiilerin kullanımına dikkat ediniz.

• Olumsuz yapılarda NOT olumsuzluk eki özneden hemen sonra kullanılır.


PROVIDED (THAT) PROVIDING (THAT) ON THE CONDITION THAT AS LONG AS SO LONG AS

UNLESS (IF NOT)

SUPPOSING (THAT) SUPPOSE (THAT)

WHAT IF

EVEN IF

IN CASE

ONLY IF

• •

-

-

-

-

-

-

DİĞER CONDITIONAL İFADELERİ

• • • • •

TYPE

"Ancak" anlamıyla if'den daha kuvvetli bir şart ifade eder.

"-sa diye" anlamıyla önlem alma ifdesi olarak kullanılır.

"- sa bile" şeklinde kodlanabilir.

Eğer şöyle olsaydı / olmasaydı diye başlayarak tek bir cümleden oluşan şart ifadesi barınıdıdır.

"Farzet ki" anlamına gelir karşı tarafına genelde bir soru cümlesi gelir.

"-madikça" anlami verir ve şart ifadesinde olumsuzluk ieçerir.

Bunların tamamı "ŞARTIYLA" anlamı taşımaktadır.If clause'larda uygulanan hükümler bunlar için de geçerlidir. Yalnız ONLY IF cümle başında kullanıldığında deva meden cümre devrik olur.

ANLAMI

They can't pass the exam unless they study. (Çalışmadıkça sınavı geçemezler.) Unless you leave now, you will be late. (Şimdi gitmedikçe geç kalacaksın.) Suppose that I lost all the money, what would you do? (Farz etki bütün parayı kaybettim, ne yapardın?)

What if the bus's late (Otobüs geç gelse ne olur?) What if you hadn't passed your exams? (Sınavlarını geçmeseydin ne olurdu?) Even if you take a taxi, you'll still miss your train. (Taksi tutsan bile treni hala kaçırıyorsun.) Even if they invite me, I won't go there. (Beni davet etseler bile oraya gitmeyeceğim.) They will come with you in case you have problems (Problem yaşarsın diye gelecekler)(TEDBİR) They will come with you if you have problems. (Problem yaşarsan gelecekler)(ŞART - EĞER PROBLEM OLURSA GELECEKLER) She's welcome to come along, only if she behaves herself. (Ancak kendisi gibi davranırsa, gelebilir.) I will let you go only if you tell all details. (Sadece tüm detayları anatırsan gitmene izin vereceğim.)

• •

• •

?

We'd love to visit you on Sunday, supposing (= if) my husband doesn't have to work that day. (Eğer pazar günü kocamın çalışmadığını farzedersek, sizi ziyaret etmeyi isteriz.)

She can come in as long as she promises to keep silent. (Sessiz durduğu sürecegelenilir.)

I can afford to live in this flat providing (provided) that I earn $1.500 a month. (Ayda 1.500 dolar kazanmam şartıyla bu evde geçimimi sağlayabilirim.)

ÖRNEK

ALTERNATIVE CONDITIONALS

In case ile If kullanımı arasında belirgin anlam farkları vardır. IN CASE arkasından cümle alırken IN CASE OF ise arkasından isim ya da gerund alır.

Arkasına direk soru cümlersi alır. Tek cümleden oluşur.

Çok büyük oranla IF TYPE 1 ile kullanılır. UNLESS ekli olan cümle gramer olarak olumlu halde yazılır. Çünkü UNLESS anlam olarak olumsuzdur.

UNUTMA!


IF CLAUSES AND ALTERNATIVE CONDITIONALS  

IF CLAUSES AND ALTERNATIVE CONDITIONALS

IF CLAUSES AND ALTERNATIVE CONDITIONALS  

IF CLAUSES AND ALTERNATIVE CONDITIONALS

Advertisement