Page 1

Fatih Kiraz

Resmi websitesi

ifyayinlari.com

Bedava Alışveriş

ifyayinlari.com/ifstore

Video dersler Takip et Sorular & Gruplar

youtube.com/ifyayinlari twitter.com/ifyayinlari facebook.com/groups/ifyayinlari


Genel Yayın Koordinatörü Fatih KİRAZ İletişim E-mail: iletisim@ifyayinlari.com Tel: +90 506 912 17 29

www.ifyayinlari.com


İçindekiler Tablosu A.

PARAGRAF SORULARI HAKKINDA GENEL YAKLAŞIMLAR________________________________ 2

B.

PARAGRAF SORU TÜRÜ SORU KÖKLERİ ____________________________________________ 2

Görmeden geçme: _________________________________________________________________ 3 C.

PARAGRAFIN ANALİZ EDİLMESİ ___________________________________________________ 4

Görmeden Geçme: ________________________________________________________________ 4

1

|

www.ifyayinlari.com


A. PARAGRAF SORULARI HAKKINDA GENEL YAKLAŞIMLAR Değerli adaylar, paragraf soruları belki de adayları en çok zorlayan soru başlıklarından bir tanesidir. Lakin bunun sebebi, genel itibariyle Türkçe dahi okuma alışkanlığımızın olmamasıdır. Bundan dolayı adaylarımız İngilizce okuma çalışmasını sadece kelime tabanlı yürüttükleri için yorumlama ve analiz basamakları eksik kalmakta. Aday kelime dağarcığını geliştirmekte, fakat paragraf sorularını gene de yapamamaktadır. Öncelikli olarak bu dersimiz de sizlerle paragraf sorularının genel olarak dayandığı işleyişi soru türlerini yaklaşım tarzlarını ve paragraf sorularının çözümüne dair belli başlı yaklaşımları anlatacağız. Öncelikli olarak bilinmesi gerekir ki, paragraf soru çözümlerinde takip edilen iki önemli yaklaşım bulunmaktadır. Bunlardan ilki, Direkt paragrafı okuyarak başlamak ve sonrasında sorulara geçmektir. Diğer ve daha yağın olarak kullanılan soru çözme yaklaşımı ise öncelikli olarak sorulara ve soru köklerine odaklanmak sonrasında ise paragrafa geçerek sorularda istenilen detayları y da çıkarımları bulmaya çalışmaktır. Okuma ve anlama yetisi kişiden kişiye değiştiği için istediğiniz yaklaşımı takip edebilirsiniz. Ancak direkt paragraftan okumaya başlamak sizin soruları okuduktan sonra tekrar paragrafa dönmenize neden olacaktır. Bunu engellemek için ise, takip edilecek en kolay yol ise, paragrafı okurken bazı noktaları not almaktır. Hangi noktaların not alınacağı ya da göz önünde tutulması gerektiği ilerleyen bölümlerde anlatılacaktır. Hangi yaklaşımı takip ederseniz edin; unutulmaması gereken en önemli iki nokta paragrafın ve soru köklerinin anlaşılmasıdır. O halde öncelikle soru köklerinin bize ne işaret ettiğine bir değinelim. Paragraf soru türünde, soru köklerini net soru dolaylı soru, çıkarım, vesaire gibi farklı türlerde gruplayabiliriz. Genel bir hat çizecek olursak; •

Paragrafta yer alan bilgilere göre sorulan BİLGİ soruları

Paragrafta yer alan bilgiler ışığında ulaşacağımız ÇIKARIMLARIN sorulduğu sorular.

Paragrafın geneline hâkim olan anlayışın sorulduğu ANA FİKİR soruları.

B. PARAGRAF SORU TÜRÜ SORU KÖKLERİ Yukarıda soru türlerini 3 ana başlık altında sıralamıştık. Şimdi ise bu başlıklar altında gelecek soru köklerinin içeriğine bir göz atalım.

BİLGİ SORU KÖKLERİ

• • • • • • •

• YORUM SORU • • KÖKLERİ • • • ANA FİKİR • SORU KÖKLERİ • •

2

|

According to the passage that --It is stated in the passage that --It is pointed out in the passage that --It is explained in the passage that --It is clear in the passage that --It is obvious in the passage that --It is mentioned in the passage that --It is implied in the passage that --One can understand from the passage that --It can be concluded form the passage that --The writer / author concludes that --It can be inferred from the passage that ----. The main subject of the passage is that --The main idea of the passage is that --The main point of the passage is that --Describe / focus on / concern ---

www.ifyayinlari.com

• Özellikle bu soru kökünde THAT ifadesinin ardından bir açıklama gelebilir. O halde bu açıklamaya çok dikkat edilmesi gerekir, çünkü vermeniz gereken cevap bu cümleyle ilgilidir. • Paragrafın geneliyle alakalı olabileceği gibi THAT ifadesinin arkasından gelen ifadeyle ilgili de olabilir.


Yukarıda verilen örneklerde en önemli unsur ise THAT ifadesinden sonra gelecek soru kökünün içeriğidir. Çünkü, 2013 – 1 YDS It is clearly stated in the passage that the Marshall Plan ----. A) was redesigned as the Morgenthau Plan to be applied in Germany B) was very comprehensive in its scope to develop Europe C) was a program of investment from which the Allies expected to benefit directly D) was ill-formed for its objectives according to Erik Reinert and Ha-Joon Chang E) turned out to be a failed attempt to industrialize various European nations

Mesela yukarıda yer örnekte “the Marshall Plan” ifadesi kullanılmıştır. Demek oluyor ki sorunun çözümü için paragrafta “the Marshall Plan” ifadesinin geçtiği ya da REFER* edildiği yerlere bakmamız gerekmektedir. 2013 – 1 YDS According to the passage, regardless of how impartially they are written, history textbooks ----. A) need to teach both the past and the future B) serve a purpose other than intended C) are the best options for cultural transmission D) affect ideologically the youth more than adults E) can never be completely objective and neutral

Keza soru kökünün sonrasında yer alan ifade içinde bağlaç gibi anahtar ifadeler de sorulabilir. Örnek olarak yukarıdaki örnekte “regardless of” ifadesi kullanılmış ve “ne kadar tarafsız (impartially) şekilde yazılmış olurlarsa olsun…” denilerek size bir yönlendirmede bulunulmuştur. “REGARDLESS OF” ifadesinin eş anlamlılarına bir göz atalım “nevertheless, nonetheles, yet, after all, but, despite” Demek oluyor ki soru kökünde bir zıtlık ifadesi bulunmaktadır. Yani “ne kadar tarafsız şekilde yazılmış olurlarsa olsun…” aslında öyle ya da böyle, biraz da olsa taraflılık olması beklenen bir durumdur. Bu ifadeyi de bize E şıkkı vermektedir.

Görmeden geçme:

3

|

www.ifyayinlari.com


2013 – 1 YDS According to the passage, the global banking crisis was resolved because governments ----. A) cooperated closely with the industry B) sold off large supplies of cash C) involved the necessary organizations D) bought new supplies of vital materials E) acted quickly to find a solution

Örnekte yer alan ifadeye bakacak olursak daha karmaşık bir yapı görmek mümkündür. Sorumuz bizden Küresel bankacılık krizinin çözülmesinin hükümetlerle ilişkilendirmesini istemiş ve bir NEDEN* istemektedir.

C. PARAGRAFIN ANALİZ EDİLMESİ YDS’de karşımıza çıkan paragraflar bilinenin aksine tek düze metinler değildir. Soru yazarları bir metinden 4 soru çıkardıklarını düşünecek olursak metin tek paragraf gibi dursa da kendi için de bölümlere ayırılmaktadır. Bu bölümlerinde ekendi aralarında soru getirecek anlam geçişleri taşıdığınıza dikkat edelim. İsterseniz öncelikli olarak bir paragrafın işleyişine bakalım.

ANA FİKİR Paragrafın geri kalanında el alınacak

ÖRNEKLEME

ÖRNEKLEME

ÖRNEKLEME

SONUÇ

Görmeden Geçme: Görüldüğü gibi akademik metinlerde beklenen metin işleyişi böyledir. Ama

YDS çıkan her sorunun bu işleyişe sahip olmadığını unutmayalım. Örneğin, belirli bir kimsenin geçmişinden bahsederken ve hayatından kesitler bir araya getirirken bu şekilde bir grafik oluşturamayız.

4

|

www.ifyayinlari.com


59. It is clearly stated in the passage that the support given by certain drugs ----. A) is largely accepted for its positive contribution to performance B) has been proven by many studies around the world C) has led authorities to take the necessary measures against these drugs D) has been openly disputed by most of the athletes E) results in the improved performances of all the athletes who take them

60. According to the results of the study funded by the World Anti-Doping Agency, ---. A) the study participants were all aware they were given a placebo B) those who knew that they were given real drugs failed to show improvement in fitness tests C) the athletes who did not know they were given a placebo did well on fitness tests D) the preliminary findings showed the increased popularity of drugs E) the effects of HGH are incompatible with those found in other studies

61. It is understood from the passage that the placebo effect ----.

62. It can be inferred from the passage that ----.

A) is highly esteemed among those who are interested in athletics

A) external interventions may have negative impacts on one’s performance

B) can play a significant role in improving the performances of athletes

B) every athlete should be involved in a study to increase his or her performance

C) has been monitored in the participating groups that consist of people taking doping drugs

C) success lies in the power of one’s mind no matter which treatment he or she is exposed to

D) was also tested in other branches of sports where competition exists

D) the World Anti-Doping Agency should be much more careful about the use of drugs in sports

E) was very high in the studies where participants were informed in advance

E) much more research should be done on the placebo effect among athletes

Yukarıdaki örnekler 2013 YDS sınavından alınmıştır. Sorularda görüldüğü üzere (kırımızı olarak belirtilen) soruların her birisi paragrafın farklı bir bölümünü işaret etmektedir. O zaman buradan anladığımız nokta paragrafta yer alan bölümleri birbirinden ayırabilirsek işte o zaman soruların tam olarak nereden geldiğini de görebiliriz demektir. Bunun için ise uygulanması gereken şey ise TEXT SCAN (paragraf tarama) yaklaşımı olabilir. Hızlı bir şekilde kelimeler üzerinden paragrafı tarayarak bölümlerine ulaşabiliriz.

5

|

www.ifyayinlari.com


Many athletes credit drugs with improving their performance, but some of them may want to thank their brain instead. Mounting evidence suggests that the boost from human growth hormone (HGH), an increasingly popular doping drug, might be caused by the placebo effect. In a new double-blind trial funded by the World Anti-Doping Agency, in which neither researchers nor participants knew who was receiving HGH and who was taking a placebo, the researchers asked participants to guess whether or not they were on the real drug. Then they examined the results of the group who guessed that they were getting HGH when, in fact, they had received a placebo. That group improved at four fitness tests measuring strength, endurance, power and sprint capacity. The study participants who guessed correctly that they were taking a placebo did not improve, according to preliminary results presented at the Society for Endocrinology meeting in June 2011. “The finding really shows the power of the mind” said Ken Ho, an endocrinologist at the Garvan Institute in Sydney, Australia, who led the study. She maintains that many athletes are reaping the benefits of the placebo effect, without knowing whether what they are taking is beneficial or not. Görüldüğü üzere paragrafı ilk elden taradıktan sonra paragrafın bölümleri hakkında bir görüş sahibi oluyoruz. Lakin unutulmaması gerekir ki, bu yaklaşımın uygulanabilmesi öncelikli olarak sorulara bakmakla mümkün olacaktır. Şimdi yukarıdaki paragraf ve soruların cevaplandırılmasına bir göz atalım.

6

Many athletes’ credit drugs with improving their performance, but some of them may want to thank their brain instead. Mounting evidence suggests that the boost from human growth hormone (HGH), an increasingly popular doping drug, might be caused by the placebo effect. In a new double-blind trial funded by the World Anti-Doping Agency, in which neither researchers nor participants knew who was receiving HGH and who was taking a placebo, the researchers asked participants to guess whether or not they were on the real drug. Then they examined the results of the group who guessed that they were getting HGH when, in fact, they had received a placebo. That group improved at four fitness tests measuring strength, endurance power and sprint capacity. The study participants who guessed correctly that they were taking a placebo did not improve, according to preliminary results resented at the Society for Endocrinology meeting in June 2011. “The finding really shows the power of the mind” said Ken Ho, an endocrinologist at the Garvan Institute in Sydney, Australia, who led the study. She maintains that many athletes are reaping the benefits of the placebo effect, without knowing whether what they are taking is beneficial or not.

|

www.ifyayinlari.com

59. It is clearly stated in the passage that the support given by certain drugs ----. A) is largely accepted for its positive contribution to performance*** B) has been proven by many studies around the world C) has led authorities to take the necessary measures against these drugs D) has been openly disputed by most of the athletes E) results in the improved performances of all the athletes who take them 60. According to the results of the study funded by the World Anti-Doping Agency, ---. A) the study participants were all aware they were given a placebo B) those who knew that they were given real drugs failed to show improvement in fitness tests C) the athletes who did not know they were given a placebo did well on fitness tests*** D) the preliminary findings showed the increased popularity of drugs E) the effects of HGH are incompatible with those found in other studies


Many athletes’ credit drugs with improving their performance, but some of them may want to thank their brain instead. Mounting evidence suggests that the boost from human growth hormone (HGH), an increasingly popular doping drug, might be caused by the placebo effect. In a new double-blind trial funded by the World Anti-Doping Agency, in which neither researchers nor participants knew who was receiving HGH and who was taking a placebo, the researchers asked participants to guess whether or not they were on the real drug. Then they examined the results of the group who guessed that they were getting HGH when, in fact, they had received a placebo. That group improved at four fitness tests measuring strength, endurance power and sprint capacity. The study participants who guessed correctly that they were taking a placebo did not improve, according to preliminary results resented at the Society for Endocrinology meeting in June 2011. “The finding really shows the power of the mind” said Ken Ho, an endocrinologist at the Garvan Institute in Sydney, Australia, who led the study. She maintains that many athletes are reaping the benefits of the placebo effect, without knowing whether what they are taking is beneficial or not.

61. It is understood from the passage that the placebo effect ----. A) is highly esteemed among those who are interested in athletics B) can play a significant role in improving the performances of athletes*** C) has been monitored in the participating groups that consist of people taking doping drugs D) was also tested in other branches of sports where competition exists E) was very high in the studies where participants were informed in advance 62. It can be inferred from the passage that ----.*** A) external interventions may have negative impacts on one’s performance B) every athlete should be involved in a study to increase his or her performance C) success lies in the power of one’s mind no matter which treatment he or she is exposed to*** D) the World Anti-Doping Agency should be much more careful about the use of drugs in sports E) much more research should be done on the placebo effect among athletes

Paragrafın parçalanmasında dikkat edilmesi gereken unsurları özetleyecek olursak; • • •

Soru köklerinde yer alan ifadeler Paragraf içinde anlam geçişi sağlayan bağlaçlar, yer alan bağlaçlardan her zaman soru gelmektedir. Özellikle çıkarım soruları gelmektedir. Zaman sıralaması, tarihle alakalı metinlerde bolca görüldüğü üzere farklı tarihlerde gerçekleşen olaylar arasında karşılaştırma ya da neden – sonuç soruları gelebilmektedir.

Paragrafın analiz edilmesinde dikkat edilmesi gereken unsurları özetleyecek olursak; • • • •

7

Tarih ve yer ifadeleri Bağlaçlar özellikle zıtlık bağlaçları İkili ifadeler ve terimler Adjective Clause (Sıfat cümlecikleri) ifadeleri

|

www.ifyayinlari.com


www.ifyayinlari.com

YDS Paragraf Soruları Çözüm Yaklaşımları  

YDS Paragraf Soruları Çözüm Yaklaşımları anlatımını içermektedir. FATİH KİRAZ (IF) tarafından hazırlanmıştır.

YDS Paragraf Soruları Çözüm Yaklaşımları  

YDS Paragraf Soruları Çözüm Yaklaşımları anlatımını içermektedir. FATİH KİRAZ (IF) tarafından hazırlanmıştır.

Advertisement