Page 1

Lavvolt Skinnesystemer

It’smagic!


It’smagic! Kjære kunde, Du har nå mottatt Art Luce katalogen hvor vi er meget stolte av å presentere et av markedets vakreste program av lavvolt lysskinner. Her presenteres 4 systemer i fire varianter: Krom (KR), matt krom (KRM), gull (GU) og nikkel satinert (NS). Med et meget stort utvalg av spotter og pendler, begrenses mulighetene kun av fantasien. Vi tar forbehold om endringer av illustrasjoner. Ved bestilling, ber vi om at de angitte el-nummer benyttes. Våre leveringsbetingelser er FOB Oslo. Vedrørende priser, be om vår Art Luce prisliste.

ordre informasjon Åpningstider: Mandag til fredag: Kl. 0800 – 1600 Ordrefaks: +47 23 37 81 20 E-mail ordre: post@ifoelectric.no Telefon, sentral: +47 23 37 81 10 Ifö Electric AS Besøksadresse:

En stor del av produktene vist i denne katalog er beskyttet av registrerte varemerker og konstruksjonspatenter.

Brobekkveien 115b 0582 Oslo

All bruk av katalogens materiale uten vår skriftlige tillatelse vil bli strafferettslig forfulgt.

Post: Postboks 336 Alnabru N-0614 Oslo

Det tas vanlig forbehold om trykkfeil i denne katalog og den tilhørende prisliste. Oslo, 1. januar 2013

internett: www.ifoelectric.no

by


Generelle salgs- og leveringsbetingelser Disse generelle betingelser gjelder i den utstrekning de ikke fravikes ved skriftlig avtale mellom kjøper og selger. Ifö Electric AS (selger) forutsetter at kjøper har gjort seg kjent med disse betingelser og har akseptert disse ved bestilling av varer. Alt salg skjer til gjeldene priser pr. ordredato, selger har rett til å endre avgitte priser i perioden mellom ordredato og levering dersom følgende forhold endres: valutakurser, toll- eller avgiftsatser, produsent og underleverandør priser, eller andre forhold utenfor selgers kontroll. For ordrer med netto fakturabeløp eks. frakt, under kr. 500,00 eks. mva., tilkommer ekspedisjonskostnader på kr. 100,00 eks. mva. All levering er fritt selgers lager i Brobekkveien 115b, Oslo. Selger sørger for all forsendelse med vanlig transportmiddel til kjøpers adresse i hht. ordre/bestilling. Etter anmodning besørger selger for transportforsikring for kjøpers regning. Selger har intet ansvar for forsinkelser eller force majeure. Varene er selgers eiendom inntil full innfrielse. Betalingsbetingelser er netto pr 15 dager fra fakturadato om ikke annet er avtalt. Ved for sen betaling belastes morarente etter dagens satser. Alle opplysninger og beskrivelser om våre produkter og deres anvendelse, gitt i kataloger, brosjyrer, korrespondanse eller på annen måte, er etter beste skjønn og kun til veiledning. Risiko og ansvar for at varen og dens tekniske data og spesifikasjoner passer kjøpers behov påhviler kjøper. Selger har rett til uten forhåndsvarsel å gjøre endringer i produktutvalget samt disses tekniske spesifikasjoner. Selger har salgspant i de solgte varer i henhold til panteloven §3.13 til §3.22, til sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger. Kjøper har ikke rett til å videreselge gjenstandene før de krav salgspantet omfatter er betalt i sin helhet til Ifö Electric AS. Kjøper plikter å undersøke varen straks den er kommet i hans besittelse og senest innen 8 dager reklamere eventuelle mangler. Feil og mangler som først oppdages etter montasje eller prøvekjøring, skal reklameres straks disse konstateres. Enhver reklamasjon må være framsatt senest innen 12 måneder etter at varen er levert. Alle reklamasjoner på varer eller tjenester levert av selger må skje skriftlig og innenfor ovennevnte frister. Selgers ansvar begrenses til defekter eller mangler som er en direkte følge av material- og/eller produksjonsfeil. Ansvaret er begrenset til å avhjelpe mangelen, enten ved utskifting eller reparasjon av defekt del. Selgers ansvar bortfaller dersom de leverte varer anvendes under andre driftsforhold enn forutsatt eller beskrevet i pkt. 5. Utover det ansvar som her er beskrevet, fraskriver selger seg ethvert ansvar som direkte eller indirekte måtte være foranlediget av mangler ved de leverte gjenstander. Ansvaret er under omstendighet begrenset av varens kostende. Selger fraskriver seg dog ikke skade som måtte følge av ufravikelige bestemmelser i henhold til lov om produktansvar. Varer tas ikke i retur uten forutgående skriftlig avtale med selger. Akseptert retur skal være i original emballasje og merket med faktura- eller pakkseddelnummer og skal skje senest innen to måneder etter at kjøper har mottatt varen. Retur av spesial- produserte / bestilte varer som normalt ikke er lagervare hos selger, aksepteres normalt ikke. Akseptert retur godskrives til innkjøpspris minus 25 % returgebyr. Ved prosjekter godskrives akseptert retur til innkjøpspris minus 45 % returgebyr. Minstebeløp er Kr. 100,00. All retur skjer for kjøpers regning og risiko. Ved uenighet om tolkningen av disse betingelser og oppfyllelsen av disse, avgjøres ved ordinær domstol. Oslo Byrett vedtas som rett verneting Oslo, 1. januar 2013 Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil.

Ifö Electric AS Besøksadresse: Brobekkveien 115B, 0582 Oslo Postboks 336, 0614 Oslo Telefon: +47 23 37 81 10, Telefaks: +47 23 37 81 20, e-mail: post@ifoelectric.no


ONEline

004-047

MICROline

048-059

JAZZ

060-085

SINGLE

086-127

Glass Teknikk

128-129 130-139

InnholdsFORTEGNELSE


ONEline

design by christian H mair & thomas brunner

Licht - mehr als nur ein Mittel zur Wahrnehmung.

Das NV-Systeme ONEline - durch verschiedene Leuchtenkörper als Akzentbeleuchtung, Zonierung, Deckenaufhellung usw. adaptierbar - dient dazu, Wohlbefinden für den Menschen in Räumen zu schaffen sowie das ästhetische Erleben der Umgebung zu ermöglichen. Durch die Verformbarkeit der Schiene und die grazilen Leuchtkörper wird ONEline ein integraler Bestandteil des architektonischen Gesamtentwurfes. Spots und Hängeleuchten können beliebig ohne Aufwand versetzt werden. Dies ermöglicht es, mit dem Informationsträger „LICHT“ und mit dem verbundenen Erlebnis „SEHEN“ zu experimentieren und eröffnet Wege, verschiedene Emotionsräume zu erzeugen. Akzentuierungen werden durch die vielfältigen Möglichkeiten der Lichtlenkung geschaffen.


ONEline design by christian H mair & thomas brunner

Lys - mer enn bare en vei til virkelighet

Lavvoltsystemet ONEline - med forskjellige armaturer kan man sone og områdebelyse, samt punktmarkere detaljer i ethvert miljø for å oppnå følelse av velvære og estetiske omgivelser. Grunnet skinnenes formbarhet og lampenes elegante design, kan ONEline enkelt intergreres i et arkitektonisk miljø. Spotter og pendler lar seg enkelt tilpasse og flyttes, dersom miljøet krever dette. Eksperimentering i lys og visjon muliggjøres av systemets fleksibilitet.


Hotel Aurora, Meran (www.aurora-meran.com)/ Photo: J端rgen Eheim


ONEline

007

ACROBAT

KR 278102 El. Nr. 3212767

GU 278103 El. Nr. 3212768

Gu 5.3 12 V max. 50 W Gu 5.3 12 V LED Retrofit

130

exkl.

KRM 278104 El. Nr. 3212769

55

NS 278101 El. Nr. 3212766


GLEN

KRM 278694 El. Nr. 3213248

Gu 5.3 12 V max. 50 W Gu 5.3 12 V LED Retrofit

100 mm KR 277902 El. Nr. 3213226

009

GU 277903 El. Nr. 3213227

NS 277901 El. Nr. 3222677

200 mm KR 277952 El. Nr. 3213230

NS 277951 El. Nr. 3213229

GU 277953 El. Nr. 3213231

KRM 277904 El. Nr. 3213228

KRM 277954 El. Nr. 3213232

o QR 111 G 53 12 V max. 50 W G 53 12 V LED Retrofit f

100/200

NS 278691 El. Nr. 3213245

exkl.

GU 278693 El. Nr. 3213247

62 Ø

55

30

53

exkl.

KR 278692 El. Nr. 3213246

60

ONEline

SAMMY


KR 278202 El. Nr. 3212771

GU 278203 El. Nr. 3212772

011

PURPUR KRM 278204 El. Nr. 3212773

NS 278201 El. Nr. 3212770

KR

GU

KRM

NS

278212 278213 278214 278211 El. Nr. El. Nr. El. Nr. El. Nr. 3212775 3212776 3212777 3212774

Gu 5.3 12 V max.2 x 35 W Gu 5.3 12 V LED Retrofit

61

Gu 5.3 12 V max. 50 W Gu 5.3 12 V LED Retrofit

exkl.

exkl.

50

ONEline

PURE

50


PURE DISPLAY

KR 278232 El. Nr. 3213234

exkl.

GU 278233 El. Nr. 3213235

KRM 278234 El. Nr. 3213236

NS 278231 El. Nr. 3213233

Gu 5.3 12 V max. 50 W Gu 5.3 12 V LED Retrofit

260

80


ONEline

013


SUULU

KR 27350052 El. Nr. 3213254

LUCA

GU 27350053 El. Nr. 3213255

KRM 27350054 El. Nr. 3213256

NS 27350051 El. Nr. 3213253

KR 277102 El. Nr. 3212746

GU 277103 El. Nr. 3212747

exkl.

Gu 5.3 12 V max. 50 W Gu 5.3 12 V LED Retrofit

75

75

exkl.

Gu 5.3 12 V max. 50 W Gu 5.3 12 V LED Retrofit

KRM 277104 El. Nr. 3212748

50

NS 277101 El. Nr. 3212745

60


ONEline

015


ONEline

017

SPECTRAL ONE

SPECTRAL LILLI

Swarovski Reflektor brillant

Swarovski Reflektor brilliant NS

277712 El. Nr. 3213223

277713 El. Nr. 3213224

277714 El. Nr. 3213225

277711 El. Nr. 3213222

Gy 6,35 12 V max. 50 W

GU 277493 El. Nr. 3213220

KRM 277494 El. Nr. 3213221

NS 277491 El. Nr. 3213218

Gy 6,35 12 V max. 50 W inkl.

KR 277092 El. Nr. 3212742

GU 277093 El. Nr. 3212743

KRM 277094 El. Nr. 3212744

NS 277091 El. Nr. 3212741

Gy 6,35 12 V max. 35 W exkl.

63

80

Ø63

91

125

70

inkl.

KR 277492 El. Nr. 3213219

exkl.

KRM

exkl.

GU

exkl.

KR

LILLI

60

COPPA MINI Ø=60, H=50mm MINI KRITTHVIT Ø=60, H=60mm


Chalet am Der L채rchenhof / Erpfendorf


ONEline

019

GRANAT

KR 276902 El. Nr. 3212738

GU 276903 El. Nr. 3212739

KRM 276904 El. Nr. 3212740

NS 276901 El. Nr. 3212737

LEO

FIBIA

KR 277602 El. Nr. 3212754

GU 277603 El. Nr. 3212755

KRM 277604 El. Nr. 3212756

NS 277601 El. Nr. 3212753

KR 277502 El. Nr. 3212750

GU 277503 El. Nr. 3212751

exkl.

exkl

Gy 6,35 12 V max. 50 W

Gu 5.3 12 V max. 50 W Gu 5.3 12 V LED Retrofit

exkl.

exkl.

140

140

70

70

60

85

60 50

exkl.

.

Gy 6,35 12 V max. 50 W

KRM 277504 El. Nr. 3212752

COPPA MINI Ø=60, H=50mm MINI KRITTHVIT Ø=60, H=60mm

COPPA MINI Ø=60, H=50mm

96

NS 277501 El. Nr. 3212749


BEN

inkl. høyglans aluminium reflektor eloksert, 2x20° GU 278493 El. Nr. 3213239

KRM 278494 El. Nr. 3213240

NS 278491 El. Nr. 3213237

Gy 6,35 12 V max. 50 W

80

inkl.

70

exkl.

KR 278492 El. Nr. 3213238


ONEline

021

Glas Max

EDDI

UHURA MR16

UHURA

NS 2750161 El. Nr. 3218373

KRM 27350314 El. Nr. 3213268

NS 27350311 El. Nr. 3213265

Gu 5.3 12 V max. 50 W Gu 5.3 12 V LED Retrofit

KR 27350112 El. Nr. 3213258

GU 27350113 El. Nr. 3213259

Gy 6,35 12 V max. 50 W

KRM 27350114 El. Nr. 3213260

exkl.

55

75

70

60

60

inkl.

COPPA MINI MR16 Ø=60, H=50mm

COPPA MINI Ø=60, H=50mm

45

MAX Ø=55, H=65mm

61

Ø

MINI KRITTHVIT Ø=60, H=60mm Glassvarianter og fargevalg: se side 118-119

NS 27350111 El. Nr. 3213257

Gy 6,35 12 V max. 50 W

exkl.

70

KRM 2750164 El. Nr. 3218376

exkl.

GU 2750163 El. Nr. 3218375

GU 27350313 El. Nr. 3213267

70

exkl.

KR 2750162 El. Nr. 3218374

KR 27350312 El. Nr. 3213266

70

inkl. høyglans aluminium reflektor eloksert, 2x20°

exkl.


POINT

Glass. hvit KR 278092 El. Nr. 3212762

GU 278093 El. Nr. 3212764

KRM 278094 El. Nr. 3212765

NS 278091 El. Nr. 3212761

Glass, blå

exkl.

KR 278092-BL El. Nr. 3212763

GU 278093-BL El. Nr. 3213076

G4 12 V max. 20 W BL max. 10 W

inkl.

90

Ø20

Glass, blå

KRM 278094-BL El. Nr. 3213080

NS 278091-BL El. Nr. 3212761


023

KR 27S2212 El. Nr. 3212787

GU 27S2213 El. Nr. 3212788

exkl.

ONEline

OLBIA KRM 27S2214 El. Nr. 3212789

NS 27S2211 El. Nr. 3212786

Gy 6,35 12 V max. 50 W exkl.

BELLA Ø=80, H=90mm

1520

BELL Ø=95, H=108mm

CUPPOLA Ø=125, H=70mm SWING Ø=136, H=98mm

CORDA Ø=94, H=110mm

Glassvarianter og fargevalg: se side 118-119

98 98

SILK Ø=136, H=98mm

Ø136 136


CUBE

KIRA

KR GU 271042 271043 El. Nr. El. Nr. 3213171 3213172

NS 271041 El. Nr. 3213170

KR 27S1112 El. Nr. 3213159

GU 27S1113 El. Nr. 3213161

KRM 27S1114 El. Nr. 3213163

NS 27S1111 El. Nr. 3220220

Gy 6,35 12 V max. 50 W

Gy 6,35 12 V max. 50 W

exkl.

inkl.

1520

BELL Ø=95, H=108mm BELLA Ø=80, H=90mm

1520

CUPPOLA Ø=125, H=70mm

100

SWING Ø=136, H=98mm SILK Ø=136, H=98mm 70

exkl.

KRM 271044 El. Nr. 3213173

exkl.

ONEline

025

CORDA Ø=94, H=110mm

80x80

125

Glassvarianter og fargevalg: se side 118-119


ELLA

KR 271262 El.Nr. 3213187

GU 271263 El.Nr. 3213188

KRM 271264 El.Nr. 3213189

NS 271261 El.Nr. 3213186

exkl.

Gy 6,35 12 V max. 50 W exkl.

BELL Ø=95, H=108mm BELLA Ø=80, H=90mm

1520

CUPPOLA Ø=125, H=70mm COPPA Ø=95, H=97mm DOME Ø=150, H=95mm

95 95

SWING Ø=136, H=98mm SILK Ø=136, H=98mm CORDA Ø=94, H=110mm

150 150

Glassvarianter og fargevalg: se side 118-119


ONEline

027

DOC

KR 27350142 El.Nr. 3213262

GU 27350143 El.Nr. 3213263

exkl.

KRM 27350144 El.Nr. 3213264

NS 27350141 El.Nr. 3213261

Gy 6,35 12 V max. 50 W exkl.

BELLA Ø=80, H=90mm

1520

BELL Ø=95, H=108mm

CUPPOLA Ø=125, H=70mm SWING Ø=136, H=98mm SILK Ø=136, H=98mm 70

CORDA Ø=94, H=110mm 80

Glassvarianter og fargevalg: se side 118-119


DISCUS

KR 27S1012 El.Nr. 3212783

GU 27S1013 El.Nr. 3212784

exkl.

KRM 27S1014 El.Nr. 3212785

NS 27S1011 El.Nr. 3212782

Gy 6,35 12 V max. 50 W exkl.

BELL Ø=95, H=108mm BELLA Ø=80, H=90mm 1520

CUPPOLA Ø=125, H=70mm SWING Ø=136, H=98mm SILK Ø=136, H=98mm

108

CORDA Ø=94, H=110mm

Ø95

Glassvarianter og fargevalg: se side 118-119


ONEline

029


Restaurant Miil Tscherms / Foto Ulrich Egger Meran/o


ONEline

031

Restaurant Miil Tscherms / Foto Ulrich Egger Meran/o


MARLA

KR 271272 El.Nr. 3213191

GU 271273 El.Nr. 3213192

exkl.

uten glass

KRM 271274 El.Nr. 3213193

NS 271271 El.Nr. 3213190

Gy 6,35 12 V max. 50 W

Ved bestilling, velg ønsket farge sammen med El.nr. for pendellampen.

inkl.

1520

2400420 kritthvit

140

2400480 venge

Ø90

2400440 titan


GU 270913 El.Nr. 3212808

Gy 6,35 12 V max. 50 W

1520

CUPPOLA Ø=125, H=70mm SWING Ø=136, H=98mm

CORDA Ø=94, H=110mm

110 110

SILK Ø=136, H=98mm

Ø94 Ø94

Glassvarianter og fargevalg: se side 118-119

KRM 270914 El.Nr. 3212810

KR 270912 El.Nr. 3212806

exkl.

BELL Ø=95, H=108mm

exkl.

NS 270911 El.Nr. 3222678

033 ONEline

MILES


CARA VETRO

Høydestillbar, inklusive høyverdig Swarovski glassreflektor brilliant eller Coppa Mini glass og klart glassrør.

Swarovski brilliant KR 271222 El.Nr. 3213175

GU 271223 El.Nr. 3213176

KRM 271224 El.Nr. 3213177

NS 271221 El.Nr. 3213174

KRM 271224-5

NS 271221-5

KR 271222-5

GU 271223-5

exkl.

Coppa Mini hvit

Gy 6,35 12 V max. 50 W

210

800...1500

inkl.

Ø70


CARA

KR 271242 El.Nr. 3213183

GU 271243 El.Nr. 3213184

exkl.

Gy 6,35 12 V max. 50 W

820...1530

exkl.

CUPPOLA Ø=125, H=70mm

98 98

SWING Ø=136, H=98mm SILK Ø=136, H=98mm

NS 271241 El.Nr. 3213182

BELL Ø=95, H=108mm

KRM 271244 El.Nr. 3213185

CORDA Ø=94, H=110mm

136

Ø136

Glassvarianter og fargevalg: se side 118-119

035 ONEline

Høydestillbar


Alpinhotel Jesacherhof**** - Gourmet & Spa


CARINA VETRO

exkl.

Gy 6,35 12 V max. 50 W

210

1520

inkl.

Ø70

Glassvarianter og fargevalg: se side 118-119

037 ONEline

Inklusive høyverdig Swarovski glassreflektor brilliant eller Coppa Mini glass og klart glassrør. Swarovski brilliant KR GU KRM NS 271232 271233 271234 271231 El.Nr. El.Nr. El.Nr. El.Nr. 3213179 3213180 3213181 3213178 Coppa Mini hvit KR GU KRM NS 271232-5 271233-5 271234-5 271231-5


TAKFESTE

STRØMSKINNE

Rett skinne, kan bøyes/kappes på plass uten bruk av spesialverktøy Belastning: max. 300 VA KR 271312 El.Nr. 3212632 L= 950mm 271322 El.Nr. 3212635 L=1950mm

Skinne, fabrikkbøyd radius etter ønske

GU 271313 El.Nr. 3220241 L= 950mm 271323 El.Nr. 3212636 L= 1950mm KRM 271314 El.Nr. 3212633 L= 950mm 271324 El.Nr. 3212637 L= 1950mm NS 271311 El.Nr. 3212631 L= 950mm 271321 El.Nr. 3212634 L= 1950mm

Merpris 259401 skinne 950mm El.Nr. 3220242 259301 skinne 1950mm El.Nr. 3220243

TAKFESTE

L= 40mm KR 271412 El.Nr. 3212639 GU 271413 El.Nr. 3212640 KRM 271414 El.Nr. 3212641 NS 271411 El.Nr. 3212638

kan kuttes, Ø 5 mm, L= 120mm KR 271422 El.Nr. 3212644 GU 271423 El.Nr. 3212646 KRM 271424 El.Nr. 3212648 NS 271421 El.Nr. 3212642 L= 270mm KR 271442 El.Nr. 3212655 GU 271443 El.Nr. 3212843 KRM 271444 El.Nr. 3212658 NS 271441 El.Nr. 3212842 L= 500mm

KR GU KRM NS

271452 271453 271454 271451

El.Nr. 3212846 El.Nr. 3212847 El.Nr. 3212848 El.Nr. 3222679

6

12

40

120/270/500

Ø15

andre lengder på spesialbestilling

Ø15


ONEline

039

TAKFESTE MED LEDD

WIREFESTE

VEGGFESTE

Veggavstand = 10 mm

L= 270mm

KR GU KRM NS

271442-G 271443-G 271444-G 271441-G

El.Nr. 3212656 El.Nr. 3212657 El.Nr. 3212659 El.Nr. 3212654

KR 271002 El.Nr. 3212620 GU 271003 El.Nr. 3212621 KRM 271004 El.Nr. 3212622 NS 271001 El.Nr. 3212619

L= 2000mm

L= 2000mm

GU 271473 El.Nr. 3212666 L= 50mm 271483 El.Nr. 3212670 L= 110mm KRM 271474 El.Nr. 3212667 L= 50mm 271484 El.Nr. 3212671 L= 110mm

L= 2000mm

KR 271432 El.Nr. 3212651 GU 271433 El.Nr. 3212652 KRM 271434 El.Nr. 3212653 NS 271431 El.Nr. 3212650

El.Nr. 3212661 El.Nr. 3212662 El.Nr. 3212663 El.Nr. 3212660

27 Ø15

NS 271471 El.Nr. 3212664 L= 50mm 271481 El.Nr. 3212668 L= 110mm

120/270/500

50 34

271452-G 271453-G 271454-G 271451-G

KR 271472 El.Nr. 3212665 L= 50mm 271482 El.Nr. 3212669 L=110mm

L= 500mm

KR GU KRM NS

L= 2000mm

Ø13

for skråtak, 0-90° stillbar, ledd: Ø 10 mm L= 120mm KR 271422-G El.Nr. 3212645 GU 271423-G El.Nr. 3212647 KRM 271424-G El.Nr. 3212649 NS 271421-G El.Nr. 3212643

VEGGFESTE

Ø15

110

18


max. 25A

FLEKSIBEL SKJØT

VINKELSKJØT 90°

max. 25A

KR 271532 El.Nr. 3212681 KR 271542 El.Nr. 3212685 GU 271533 El.Nr. 3212682 GU 271543 El.Nr. 3212686 KRM 271534 El.Nr. 3212683 KRM 271544 El.Nr. 3212687 NS 271541 El.Nr. 3212684 NS 271531 El.Nr. 3212680 isolert KR 271542-ISO El.Nr. 3213275 GU 271543-ISO El.Nr. 3213276 KRM 271544-ISO El.Nr. 3213277 NS 271541-ISO El.Nr. 3213274

KR

max 25A

271512 GU 271513 KRM 271514 NS 271511

El.Nr. 3212673 El.Nr. 3212674

El.Nr. 3212675 El.Nr. 3212672

KR 271612 El.Nr. 3212706 GU 271613 El.Nr. 3212707 KRM 271614 El.Nr. 3212708 NS 271611 El.Nr. 3212705

Ø24

14

max. 25A

VINKELSKJØT 90° MED WIREFESTE

30

30

19

50

27

SKINNESKJØT, LEDENDE

20 19

20 andre lengder på spesialbestilling

Ø24


ONEline

041

max 25A

max. 25A

KR

271562 El.Nr. 3212690 GU 271563 El.Nr. 3212691 KRM 271564 El.Nr. 3212692 NS 271561 El.Nr. 3212689

KR 271602 El.Nr. 3212702 GU 271603 El.Nr. 3212703 KRM 271604 El.Nr. 3212704 NS 271601 El.Nr. 3212701

max. 25A

max 25A

KR 271522 El.Nr. 3212677 GU 271523 El.Nr. 3212678 KRM 271524 El.Nr. 3212679 NS 271521 El.Nr. 3212676

KRYSSKJØT MED WIREFESTE

KR 271572 El.Nr. 3212694 GU 271573 El.Nr. 3212695 KRM 271574 El.Nr. 3212696 NS 271871 El.Nr. 3212693

Ø30

18

18

27

Ø30

18

KRYSSKJØT

27

T-SKØT MED WIREFESTE

Ø30

18

T-VERBINDER

Ø30


Ø40

transparent 271555 El.Nr. 3212688

KR 271582 El.Nr. 3212698 GU 271583 El.Nr. 3212699 KRM 271584 El.Nr. 3212700 NS 271581 El.Nr. 3212697

direkteinnføring for ekstern trafo

L= 120mm

KR

271822

El.Nr. 3212710

GU

271823

El.Nr. 3212711

KRM 271824

El.Nr. 3212712

NS

271821

El.Nr. 3212709

L= 270mm

KR

271842

El.Nr. 3212917

GU

271843

El.Nr. 3212918

KRM 271844

El.Nr. 3212919

NS

El.Nr. 3222680

271841

Ø72 22

KR 27A512 El.Nr. 3212779 GU 27A513 El.Nr. 3212780 KRM 27A514 El.Nr. 3212781 NS 27A511 El.Nr. 3212778

max. 25 A, inkl. kabel 1000 mm, 2x4 mm2

TRAFO

15

30

Parvis sett av 2 stk.

exkl.

INNFØRING, TAKROSETT

120/270

KABELINNFØRING

30

Skinneføring fra vegg ttil tak, max. 25 VA

ENDEKAPPER

15

VINKELSKJØT HORISONTAL 90°

20

20


ONEline

043

Chalet am Der L채rchenhof / Erpfendorf


exkl.

Med innebygget sikring, tilkoblingsklar for jernkjernetrafo, 150-300 VA, med kabelinnføring. Uten transformator

KR 251612 El.Nr. 3212614

GU 251613 El.Nr. 3212615

exkl.

exkl. A1 TRAFO

A TRAFO

KRM 251614 El.Nr. 3212616

NS 251611 El.Nr. 3212613

Inklusive staginnføring, med innebygget sikring, tilkoblingsklar for jernkjernetrafo: 150-300 VA, uten transformator.

L 120mm

KR 271652 El.Nr. 3212876

GU 271653 El.Nr. 3212877

KRM 271654 El.Nr. 3212878

NS 271651 El.Nr. 3212875

GU 271643 El.Nr. 3212872

KRM 271644 El.Nr. 3212873

NS 271641 El.Nr. 3220245

A2 TRAFO

exkl. A3 TRAFO

Inklusive endeinnføring, med innebygget sikring, tilkoblingsklar for jernkjernetrafo: 150-300 VA, uten transformator.

Inklusive midtinnføring, med innebygget sikring, tilkoblingsklar for jernkjernetrafo: 150-300 VA, uten transformator.

KR 271672 El.Nr. 3213199

GU 271673 El.Nr. 3213200

KRM 271674 El.Nr. 3213201

NS 271671 El.Nr. 3213198

KR 271682 El.Nr. 3213203

GU 271683 El.Nr. 3213204

KRM 271684 El.Nr. 3213205

NS 271681 El.Nr. 3213202

L 270mm

KR 271642 El.Nr. 3212871

TRIDONIC 230/11,5 V, 50/60 HZ - TRANSFORMATOR FOR A, A1, A2 OG A3 magnetisk sikkerhetsskilletrafo med overtemperaturbeskyttelse.

150VA 020150 El.Nr.3220244 200VA 020200 El.Nr. 3212602 300VA 0203001 El.Nr. 3212603

118 57

30

57

120/270

260

118

20

260

118 57

260

118 57

260


ONEline

045

inkl. B TRAFO

inkl. B1 TRAFO

inkl. REKTANGEL TRAFO

inkl. REKTANGEL LED TRAFO

INKLUSIVE innebygget elektronisk sikkerhetstrafo 300 VA, for bruk med kabelinnføring.

inkl. staginnføring og INKLUSIVE innebygget elektronisk sikkerhetstrafo: 300 VA.

INKLUSIVE innebygget elektronisk sikkerhetstrafo 150 VA,brukes med kabelinnføring. Eloksert aluminium.

Leveres komplett med 50 VA AC eller 30W DC elektronisk transformator, dimmbar med fase avsnitt dimmer. For bruk med strømkabel

KR 3820422 El.Nr. 3213250

GU 3820423 El.Nr. 3213251

KRM NS 3820424 3820421 El.Nr. El.Nr. 3213252 3213249

KR GU KRM NS 271772 271773 271774 271771 El.Nr. El.Nr. El.Nr. El.Nr. 3213207 3213208 3213209 3213206 L 270mm KR GU KRM NS 271782 271783 271784 271781 El.Nr. El.Nr. El.Nr. El.Nr. 3213211 3213212 3213213 32113210 L 120mm

KR GU KRM NS 251602-150 251603-150 251604-150 251601-150

KR GU KRM NS 251602-L50 251603-L50 251604-L50 251601-L50 50VA AC

30W DC KR GU KRM NS 251602-L30 251603-L30 251604-L30 251601-L30 El.Nr. El.Nr. El.Nr. El.Nr. 3212609 3212610 3212611 3213270

Tekniske data: trafo 300 VA / elektronisk sikkerhetstrafo, egnet for skinnelengder inntil 20 meter (ved midtinnføring), kortsluttningssikker

110

220

30 20

50 46

120/270

50

220

110 50

220

220

110 46

med automatisk restart, overtemperatur- og overlastbeskyttet ved effektredusering, konstant DC utgangsspenning ved 230-240 V nettspenning. Dimming: DSI, DALI, switch DIM - enkel støysvak drift også ved dimming. Inklusive strømkontroll.


MICROline design by christian H. mair

Microline ist ein elegantes, variables Beleuchtungssystem für kreative Lichtgestaltung auf Niedervoltbasis. Speziell, wo es auf engsten Raum um Lichtlösungen geht, ist Microline erste Wahl.

Microline is an elegant and flexible low voltage system for creative illumination. Particularly usefull where space is limited, Microline offers a perfect lighting solution.

Con la collezione Microline è stato realizzato un sistema in bassa tensione che propone varie soluzioni illuminotecniche per piccoli spazi, come ad esempio vetrine.

Microline est un système d`éclairage en très basse tension élégant et modulable. Il répond à des besoins de mise en lumière spécifiques: aménagement de meubles, étagères, vitrines.

Microline er et elegant, variabelt, lavvolt belysningssystem for kreative lyssettinger, spesielt i små, begrensede områder. Til slike oppgaver er Microline et første valg.


Skinne Den U-formete skinneprofilen med invendige ledere gir en absolutt driftsikkerhet i alle brukssituasjoner.

Montering Microline kan limes direkte på glass: Enten i hjørner som rammekonstruksjon for et glasskap, eller direkte på skapveggene eller andre glassoverflater.

I tillegg, ved bruk av festeclips eller justerbare oppheng, er en mengde forskjellige monteringsløsninger mulig.

MICROline

047

Microline kan også monteres nedfrest i underlaget (fresebredde 8,5 mm, 13 mm dybde) slik at bare spotter og lamper er synlige.

Glasskap For bruk i montere eller glasskap, kan man montere spesielle hylleholdere, 4 stk. pr. hylle er nødvendig.

Strøminnføring Strøminnføring kan gjøres “usynlig” ved endemontering eller på skinnens bakside.


MICROline

049

MICRO SPOT GU 5.3

MICRO SPOT LED Retrofit

MICRO SPOT GU 4

El.Nr. El.Nr. 3222607 3222609

El.Nr. El.Nr. 3222607 3222609

Gu 5.3 12 V LED Retrofit

KR KRM 39317102 39317104 El.Nr. El.Nr. 3222619 3222621 exkl.

Gu 5.3 12 V max. 50 W Gu 5.3 12 V LED Retrofit

KR KRM 39317202 39317204

exkl .

exkl.

KR KRM 39317202 39317204

Gu 4 12 V max. 35 W

48

48

48


TRIPLED

3x Power-LED 1,25W, 12V=/350mA Fargetemperatur: ca 3200° K Strålevinkel: 10° (nær), 25° (medium) Lysutbytte (lm): 250 Lystyrke (cd): ca. 3500 (10°) ca. 730 (25°) 10° nær varmhvit

KR 39317502 KRM 39317504

El.Nr. 3222610 El.Nr. 3222612

25° varmhvit

KR 39317602 KRM 39317604

El.Nr. 3222613 El.Nr. 3222615

LED 3 x 1,25 W PowerLED Optik 10°/25°

KONVERTER

1 TripLED-Spot

LxBxH:

3931002 El.Nr. 3222616 42 x 40 x 21 mm

1-4 TripLED-Spots 3931003

LxBxH:

El.Nr. 3222617 112 x 40 x 21 mm

2-8 TripLED-Spots 3931004

30

Ø

40

LxBxH:

El.Nr. 3222618 108 x 67 x 36 mm


MICROline

051


MICRO SKINNE

ENDSTYKKE

FESTECLIP

U-Profil aluminium med invendige ledere, kan forkortes enkelt. KR

3932602 El.Nr. 3222637

L= 980mm

3933602 El.Nr. 3222638

L= 1960mm

KRM

3932604 El.Nr. 3222641

L= 980mm

3933604 El.Nr. 3222642

L= 1960mm

Grå 3933100 El.Nr. 3222644 (1 stk.)

8

Ø 15mm

KR 39312002 El.Nr. 3222645 KRM 39312004 El.Nr. 3222647

KR 39313112 El.Nr. 3222654 KRM 39313114 El.Nr. 3222656

13.5

13.5

8 13.5

SKINNESKJØT

21

20


ENDEINNFØRING II

TOPPINNFØRING

inkl. kabel: 600 mm 2x2,5 mm2 KR 39313012 El.Nr. 3222666 KRM 39313014

for innfrest skinnemontering inkl. kabel: 600 mm 2x2,5 mm2 3933130 El.Nr. 3222669

El.Nr. 3222668

inkl. TRAFOSET TRAFO

FORMONTERT INNFØRING

inkl. kabel: 600 mm 2x2,5 mm2 3933120 El.Nr. 3222670

med elektronisk trafo H 30 x B 80 x L 120 mm

KR 389720412 105VA El.Nr. 3222674

KRM 389720424

105VA El.Nr. 3222676

15

30

80

32

120

MICROline

053


MICROline

055


JAZZ

design by christian H. mair

Licht sehen - auf elegante Art

Lys - på den elegante måte

Leichte Linien, schlichte und zeitlose Zurückhaltung, die sich perfekt

Enkle linjer, i tidløst design, passer perfekt i et hvert miljø. JAZZ - kon-

in jeden Raum integriert.

sekvent i form og funksjonalitet i minste detalj. JAZZ er kombinerbar

JAZZ - konsequent in Form und Funktionalität bis ins Detail. JAZZ ist

med lamper og tilbehør i forskjellige former og funksjoner.

kombinierbar mit Leuchten und Zubehör verschiedenster Form und

Bruksområdene er mangesidige - JAZZ for stemningsfullt belysning

Funktion. Der Einsatzbereich ist mannigfaltig - JAZZ für stimmungs-

i boligrom, eller som område- belysning i resepsjoner, til under-

volles Licht im Privatbereich, als Akzentbeleuchtung in

streking av en attraktiv varepresentasjon. Perfekt for å kreere en

Empfangsräumen, zur Inszenierung einer attraktiven Warenpräsen-

passende atmosfære i bar- eller restaurantområder.

tation in Geschäftsräumen oder als Lichtquelle für Atmosphäre im

Skinnen består av 2 aluminiumsprofiler som leveres i satinert

Bar- und Restaurantbereich. Die Schiene besteht aus 2 Aluminium-

utførelse.

Profilen und ist in der Ausführung aluminium satiniert erhältlich. Die

JAZZ skinnen kan bøyes i radier inntil 30 cm uten bruk av spesial-

JAZZ Schiene ist ohne Werkzeug vor Ort bis zu einem Radius von 30

verktøy.

cm biegbar. Durch diese Flexibilität sind originelle und ausdrucksvol-

Høy funksjonalitet og estetikk er vår målestokk for et suksessfult

le Gestaltungsformen mit Licht ohne Einschränkung möglich. Hohe

økonomisk produkt.

Funktionalität und Ästhetik ist unser Maßstab für ein wirtschaftlich

JAZZ - signaliserer mer enn bare lys!

erfolgreiches Produkt. JAZZ - signalisiert mehr als nur Helligkeit!

L´eleganza della Luce Un sistema in bassa tensione, linee leggere, di forma snella; da integrare in ogni ambiente. Il binario consiste di due profili dí alluminio líalta qualità garantisce uníefficienza nel tempo. Informazioni di montaggio: - E preferibile collegare il trasformatore direttamente al binario. - Dopo un breve tempo di accensione

Elègance et lumière Sobriété et douceur des lignes, intemporalité... le rail JAZZ s´intègre parfaitement dans chaque environnement. Sa forme cohérente et sa fonctionnalité jusque dans le moindre détail permettent á la ligne JAZZ une adaptation parfaite á des luminaires et accessoires de formes et fonctions diverses. Ses applications sont multiples : chez soi, pour sa fonction décorative, pour la mise en lumiére d´un hall d´accueil, dans une boutique pour valoriser les articles présentés, dans un bar ou un restaurant pour créer une atmosphère...


SAMMY

GLEN

DAVE

KRM 358694

El.Nr. 3218629

80mm

KRM

200mm

KRM

KRM 358204 El.Nr. 3218619 057

80

Gu 5.3 12 V max. 50 W Gu 5.3 12 V LED Retrofit

60

80

exkl.

o QR 111 G 53 12 V max. 50 W G 53 12 V LED Retrofit f

80/200

exkl.

Gu 5.3 12 V max. 50 W Gu 5.3 12 V LED Retrofit

80

30

55

Ø 53

exkl.

JAZZ

357904 El.Nr. 3218611 57954 El.Nr. 3218613


FIBIA

LEO

EDDI

357504

El.Nr. 3218591

200mm

357554

El.Nr. 3218595

inkl. reflektor i eloksert høyglans aluminium eloksert 2x20° KRM 358404 El.Nr. 3218625

El.Nr. 3218597

exkl.

Gy 6,35 12 V max. 50 W

Gy 6,35 12 V max. 50 W

exkl.

inkl.

42

70

80

80/200

Gu 5.3 12 V max. 50 W Gu 5.3 12 V LED Retrofit

exkl.

80/200

61

Ø

COPPA MINI Ø=60, H=50mm Glassvarianter og fargevalg: se side 118-119

70

60

Ø

50

exkl.

El.Nr. 3218593

50

KRM

KRM 357604 200mm KRM 357654 80mm

80mm

KRM


JAZZ

059


KRM

Gy 6,35 12 V max. 50 W exkl.

Glas Coppa Mini

(uten glass)

3535114

UHURA MR 16 (uten glass)

El.Nr. 3218588

KRM

Gy 6,35 12 V max. 50 W

3535114-K El.Nr. 3218589 Gu 5.3 12 V max. 50 W Gu 5.3 12 V LED Retrofit

exkl.

80

80

80

Ø

Ø

55

60

75

60

COPPA MINI Ø=60, H=50mm

exkl.

60

El.Nr. 3218588

60

exkl.

3535114

Ø

KRM

UHURA

(uten glass)

exkl.

UHURA

Glas Max

exkl.

Glas Coppa Mini

MAX Ø=55, H=65mm

Glassvarianter og fargevalg: se side 118-119

COPPA MINI MR 16 Ø=60, H=50mm


JAZZ

061


CARA

exkl.

høyde justerbar KRM 351244 El.Nr. 3218532

Gy 6,35 12 V max. 50 W

820...1530

exkl.

BELL Ø=95, H=108mm CUPPOLA Ø=125, H=70mm SWING Ø=136, H=98mm

98 98

SILK Ø=136, H=98mm 136 Ø136

CORDA Ø=94, H=110mm

Glassvarianter og fargevalg: se side 118-119


MILES (uten glass) KRM

exkl.

350914

El.Nr. 3218515

Gy 6,35 12 V max. 50 W exkl.

BELL Ø=95, H=108mm

1560

JAZZ

063

CUPPOLA Ø=125, H=70mm

SILK Ø=136, H=98mm CORDA Ø=94, H=110mm

110 110

SWING Ø=136, H=98mm

Ø94 Ø94

Glassvarianter og fargevalg: se side 118-119


DISCUS (uten glass) KRM

35S1014

El.Nr. 3218631

exkl.

Gy 6,35 12 V max. 50 W exkl.

1560

BELL Ø=95, H=108mm BELLA Ø=80, H=90mm CUPPOLA Ø=125, H=70mm

108

SWING Ø=136, H=98mm SILK Ø=136, H=98mm CORDA Ø=94, H=110mm

Ø95

Glassvarianter og fargevalg: se side 118-119


JAZZ

065

Restaurant Miil Tscherms / Foto Ulrich Egger Meran/o


CARA VETRO

Gy 6,35 12 V max. 50 W

820...1530

inkl.

210

exkl.

høydejusterbar, inklusive høyverdig Swarovski glassreflektor brilliant eller Coppa Mini hvit og klart glassrør. Swarovski brilliant KRM 351224 El.Nr. 3218525 Coppa Mini hvit KRM 351224-5

Ø70


CARINA VETRO

Inklusive høyverdig Swarovski glassreflektor, brilliant eller Coppa Mini glass og klart glassrør Swarovski brilliant KRM 351234 El.Nr. 3218529

exkl.

Coppa Mini hvit KRM 351234-5

Gy 6,35 12 V max. 50 W inkl.

210

1560

JAZZ

067

Ø70


CUBE

351044

exkl.

El.Nr. 3218522

Gy 6,35 12 V max. 50 W inkl.

100

KRM

1560

80x80


ELLA (uten glass) KRM

351264

El.Nr. 3218534

exkl.

Gy 6,35 12 V max. 50 W exkl.

BELLA Ø=80, H=90mm

1500

CUPPOLA Ø=125, H=70mm COPPA Ø=95, H=97mm DOME Ø=150, H=95mm SWING Ø=136, H=98mm

95 95

SILK Ø=136, H=98mm

150 Ø150

CORDA Ø=94, H=110mm

069 JAZZ

BELL Ø=95, H=108mm


OLBIA (uten glass) KRM

352214

El.Nr. 3218585

exkl.

Gy 6,35 12 V max. 50 W exkl.

BELL Ø=95, H=108mm 1560

BELLA Ø=80, H=90mm CUPPOLA Ø=125, H=70mm SWING Ø=136, H=98mm

70

SILK Ø=136, H=98mm CORDA Ø=94, H=110mm

Ø125

Glassvarianter og fargevalg: se side 118-119


DOC (uten glass) KRM

350144

exkl..

El.Nr. 3218510

Gy 6,35 12 V max. 50 W exkl.

JAZZ

071

BELLA Ø=80, H=90mm CUPPOLA Ø=125, H=70mm

1560

BELL Ø=95, H=108mm

SWING Ø=136, H=98mm SILK Ø=136, H=98mm 70

CORDA Ø=94, H=110mm Ø125


MARLA

eksklusive glasskjerm

exkl.

KRM

El.Nr. 3218536

351274

Gy 6,35 12 V max. 50 W inkl.

Ved bestilling, velg ønsket farge sammen med El.Nr. for pendellampen.

1560 1560

2400420 kritthvit

140 140

2400480 venge

2400440 titan Ø90 Ø90


JAZZ

073


STRØMSKINNE Rett skinne, kan bøyes på arbeidsplass uten bruk av verktøy. Minste radie: 30 cm. Max belastning: 300 VA. Aluminium satinert 351324 L= 2000mm

El.Nr. 3218542

351334

El.Nr. 3218543

L= 3000mm

TAKOPPHENG

TAKOPPHENG

TAKOPPHENG, justerbar

kan kappes

KRM 351424 L= 100 mm El.Nr. 3218548

KRM 351414 L=60 mm El.Nr. 3218545

351444

L= 200 mm

El.Nr. 3218552

KRM 351424-K L= 100 mm El.Nr. 3218549 351444-K L= 200 mm El.Nr. 3218553

spesiallengder på forespørsel

100/200

100/200

60

23

6


SKINNESKJØT

HJØRNEKOBLING 90°

KRM 351544 El.Nr. 3218561

60

max. 25A

Uten illustrasjon (isolert)

KRM

351544-ISO El.Nr. 3218562

25 25

KRM 351004 El.Nr. 3218520

max. 25 A, ledende

50 5 0

KRM

351514

El.Nr. 3218555

med wirefeste max. 25 A KRM 351524 L= 2000 mm El.Nr. 3218556

Ø24

30

30

L= 2000mm

HJØRNEKOBLING 90° S

Ø24

075 JAZZ

WIREOPPHENG


T-KOBLING

T-KOBLING S

KRYSSKOBLING

max. 25 A KRM 351594 El.Nr. 3218571

med wirefeste max. 25 A KRM 351604 L= 2000 mm El.Nr. 3218573

Ø30

max. 25 A

KRM 351564 El.Nr. 3218565

KRYSSKOBLING S

max. 25 A KRM 351574 L= 2000 mm El.Nr. 3218567

Ø30

30

30

30 30

30

Ø30 Ø30

Ø30 Ø30


ENDEKAPPE

KABELINNFØRINH

2 stk. transparent

max. 25 A inkl. 1000 mm kabel 2x4 mm2 KRM 351584 El.Nr. 3218569

077

26

JAZZ

351555 El.Nr. 3218563

15 51

27


inkl. RECTANGLE TRAFO

INKLUSIVE innebygget elektronisk sikkerhetstrafo 150 VA, brukes med kabelinnføring

KRM 251604-150

med innebygget sikkring, tilkoblingsklar for jernkjernetrafo 150-300 VA, må brukes med kabelinnføring.

El.Nr. 3212611

KRM 251614 El.Nr. 3212616

inklusive staginnføring, med innebygget sikkring, tilkoblingsklar for jernkjernetrafo 150-300 VA, uten transformator

L 100mm

KRM 351654 L 200mm KRM 351644

El.Nr. 3218577

El.Nr. 3218575

TRIDONIC 230/11,5 V, 50/60 HZ - TRANSFORMATOR FOR A OG A1 magnetisk sikkerhetstrafo med overtemperaturbeskyttelse

260

118

260

118 57

50

100/200

220

020150 El.Nr. 3220244 020200 El.Nr. 3212602 0203001 El.Nr. 3212603

57

150VA 200VA 300VA

46

exkl. A1 TRAFO

exkl. A TRAFO


inkl.

inkl.

inkl.

B TRAFO

B1 TRAFO

RECTANGLE LED TRAFO

INKLUSIVE innebygget elektronisk sikkerhetstrafo 300 VA, brukes med kabelinnføring.

inkl. staginnføring og INKLUSIVE innebygget elektronisk sikkerhetstrafo: 300 VA

Leveres komplett med 50 VA AC eller 30W DC elektronisk transformator, dimmbar med fase avsnitt dimmer. For bruk med strømkabel

KRM 3820424 El.Nr. 3213252

L 100mm

KRM 351674 El.Nr. 3218581 L 200mm KRM 351684 El.Nr. 3218583

50VA AC

KRM 251604-L50 30W DC KRM 251604-L30

Tekniske data: Trafo 300 VA TRIDONIC TE-DC one4all 230-240V/50-60 Hz

elektronisk sikkerhetstransformator egnet for skinnelengder intil 20 meter. (ved midtinnføring), kortsluttningsbryter med automatisk gjenstart, overtemperatur- og overlastbeskyttelse gjennom effektredusering, konstant DC utgangsspenning ved 230-240 V nettspenning, dimming: DSI, DALI, switchDIM - impulsbryter, støysvak drift også ved dimming, inklusive strømkontroll.

100/200

20

50 46

220

110 50

220

110 50

220

079 JAZZ


SINGLe

design by christian H. mair HAPPY HOUR Single Lamper

SINGLe serien er den perfekte løsningen der hvor skinnesystemer ikke passer inn, eller der hvor man ønsker andre lyssettinger. SINGLe produktene tilbyr et vell av muligheter: innebygning- eller påbygningslamper, med eller uten innebygd trafos, leveres i fire materialutgaver og et stort utvalg av tilbehør, hvilket gir muligheter for varierte lyssettinger av ethvert miljø


SINGLE SINGLE HÄNGELEUCHTEN PENDELLAMPER SINGLE PENDANT LUMINAIRES MONTASJE OPSJONER SINGLE SOSPENSIONI SUSPENSIONS SINGLE

MONTAGEMÖGLICHKEITEN MOUNTING OPTIONS SOLUZIONI DI MONTAGGIO POSSIBILITES DE MONTAGE

EINBAUMODUL INNEBYGNINGSMODUL

AUFBAUMODUL PÅBYGNINGSMODUL

RECESSED BASE PLATE BASE INCASSO PATÈRE ENCASTRÉE

SURFACE BASE PLATE ROSONE PATÈRE APPARENTE

AUFBAU MR 50 VA PÅBYGGSMODUL

MED 50 VA TRAFO SURFACE BASE PLATE MR 50 VA ROSONE MR 50 VA PATÈRE AVEC TRANSFO 50 VA

SINGLe

08

60

60 45

45

45

2

72

Ø50-55

SINGLE

081


KIRA

KR GU KRM NS 2601112 2601113 2601114 2601111 El.Nr. El.Nr. El.Nr. El.Nr. 3218212 3218213 3218214 3218211

KR GU KRM NS 2611112 2611113 2611114 26111111 El.Nr. El.Nr. El.Nr. El.Nr. 3218264 3218265 3218266 3218263 TRAFO

exkl.

KR GU KRM NS 2631112 2631113 2631114 2631111 El.Nr. El.Nr. El.Nr. El.Nr. 3218328 3218329 3218330 3218327 Gy 6,35 12 V max. 50 W exkl.

BELL Ø=95, H=108mm BELLA Ø=80, H=90mm 1500

CUPPOLA Ø=125, H=70mm SWING Ø=136, H=98mm

70

SILK Ø=136, H=98mm

Ø125

CORDA Ø=94, H=110mm


MARLA

uten glasskjerm

KR GU KRM NS 2601272 2601273 2601274 2601271 El.Nr. El.Nr. El.Nr. El.Nr. 3218224 3218225 3218226 3218223 KR GU KRM NS 2611272 2611273 2611274 2611271 El.Nr. El.Nr. El.Nr. El.Nr. 3218284 3218285 3218286 3218283 KR GU KRM NS 2631272 2631273 2631274 2631271 El.Nr. El.Nr. El.Nr. El.Nr. 3218348 3218349 3218350 3218347 Gy 6,35 12 V max. 50 W

Ved bestilling, velg ønsket farge sammen med El.nr. for pendellampen.

exkl.

TRAFO

inkl.

1500

2400420 kritthvit

083

140

SINGLE

2400480 venge

2400440 titan

Ø90


DOC

KR GU KRM NS 2600142 2600143 2600144 2600141 El.Nr. El.Nr. El.Nr. El.Nr. 3218196 3218197 3218198 3218195 KR GU KRM NS 2610142 2610143 2610144 2610141 El.Nr. El.Nr. El.Nr. El.Nr. 3218244 3218245 3218246 3218243 KR GU KRM NS 2630142 2630143 2630144 2630141 El.Nr. El.Nr. El.Nr. El.Nr. 3218312 3218313 3218314 3218311 Gy 6,35 12 V max. 50 W

exkl.

TRAFO

exkl.

1500

BELL Ø=95, H=108mm BELLA Ø=80, H=90mm CUPPOLA Ø=125, H=70mm SWING Ø=136, H=98mm

70

SILK Ø=136, H=98mm

Ø125

CORDA Ø=94, H=110mm


OLBIA

KR GU KRM NS 2602212 2602213 2602214 2602211 El.Nr. El.Nr. El.Nr. El.Nr. 3218232 3218233 3218234 3218231 KR GU KRM NS 2612212 2612213 2612214 2612211 El.Nr. El.Nr. El.Nr. El.Nr. 3218300 3218301 3218302 3218299 KR GU KRM NS 2632212 2632213 2632214 2632211 El.Nr. El.Nr. El.Nr. El.Nr. 3218360 3218361 3218362 3218359 Gy 6,35 12 V max. 50 W

exkl..

TRAFO

exkl.

BELLA Ø=80, H=90mm CUPPOLA Ø=125, H=70mm

1500

BELL Ø=95, H=108mm

SWING Ø=136, H=98mm

98 98

CORDA Ø=94, H=110mm 136 Ø136

Glassvarianter og fargevalg: se side 118-119

SINGLE

085

SILK Ø=136, H=98mm


SINGLE

087


ELLA

KR GU KRM NS 2601262 2601263 2601264 2601261 El.Nr. El.Nr. El.Nr. El.Nr. 3218220 3218221 3218222 3218219 KR GU KRM NS 2611262 2611263 2611264 2611261 El.Nr. El.Nr. El.Nr. El.Nr. 3218280 3218281 3218282 3218279 KR GU KRM NS 2631262 2631263 2631264 2631261 El.Nr. El.Nr. El.Nr. El.Nr. 3218344 3218345 3218346 3218343 Gy 6,35 12 V max. 50 W

exkl.

TRAFO

exkl.

BELL Ø=95, H=108mm

1500

BELLA Ø=80, H=90mm CUPPOLA Ø=125, H=70mm COPPA Ø=95, H=97mm DOME Ø=150, H=95mm

95 95

SWING Ø=136, H=98mm

150 Ø150

SILK Ø=136, H=98mm CORDA Ø=94, H=110mm


DISCUS

KR GU KRM NS 2601012 2601013 2601014 2601011 El.Nr. El.Nr. El.Nr. El.Nr. 3218208 3218209 3218210 3218207 KR GU KRM NS 2611012 2611013 2611014 2611011 El.Nr. El.Nr. El.Nr. El.Nr. 3218260 3218261 3218262 3218259 KR GU KRM NS 2631012 2631013 2631014 2631011 El.Nr. El.Nr. El.Nr. El.Nr. 3218324 3218325 3218326 3218223

exkl.

TRAFO

Gy 6,35 12 V max. 50 W

BELL Ø=95, H=108mm BELLA Ø=80, H=90mm

1500

exkl.

CUPPOLA Ø=125, H=70mm SWING Ø=136, H=98mm

108

CORDA Ø=94, H=110mm Ø95

Glassvarianter og fargevalg: se side 118-119

SINGLE

089

SILK Ø=136, H=98mm


CARA VETRO Justerbar i høyde, inklusive høyverdig Swarovski glassreflektor brilliant eller Coppa Mini hvit og klart glasskjerm. Swarovski brilliant

KR 2631222 El.Nr. 3218332

GU 2631223 El.Nr. 3218333

KRM 2631224 El.Nr. 3218334

NS 2631221 El.Nr. 3218331

KRM 2631224-5

NS 2631221-5

Coppa Mini hvit

exkl.

KR 2631222-5

GU 2631223-5

Gy 6,35 230V max. 50 W inkl.

inkl.

210

800...1500

TRAF O

Ø70


CARINA VETRO inklusive høyverdig Swarovski glassreflektor brilliant eller Coppa Mini glass og klart glassrør

Swarovski brilliant

KR 2601232 El.Nr. 3218216

GU 2601233 El.Nr. 3218217

KRM 2601234 El.Nr. 3218218

NS 2601231 El.Nr. 3218215

KR 2631232 El.Nr 3218336

GU 2631233 El.Nr 3218337

KRM 2631234 El.Nr 3218338

NS 2631231 El.Nr 3218335

Coppa Mini hvit

GU 2601233-5

KRM 2601234-5

NS 2601231-5

KR 2631232-5

GU 2631233-5

KRM 2631234-5

NS 2631231-5

Gy 6,35 12 V max. 50 W

SINGLE

091

210

inkl.

1500

exkl.

KR 2601232-5

Ø70

Hotel Bergblick / Foto Studio Ernst


CARA VETRO II

Coppa Mini hvit KRM 2651224-5

exkl.

Justerbar i høyde, inklusive høyverdig Swarovski glassreflektor brilliant eller Coppa Mini glass og klart glasskjerm. Swarovski brilliant KRM 2651224 El.Nr. 3218371

Gy 6,35 230 V 12 V max. 2x50 W inkl.

inkl. TRAF O

210

820...1530

30

600

Ø70


CARA VETRO III

Coppa Mini hvit KRM 2651294-5

exkl.

Justerbar i høyde, inklusive høyverdig Swarovski glassreflektor brilliant eller Coppa Mini glass og klart glasskjerm. Swarovski brilliant KRM 2651294

Gy 6,35 230 V 12 V max. 3 2x50 W inkl.

inkl. TRAF O

093

210

SINGLE

820...1530

30

1000 1000

Ø70


MILES

KR GU KRM NS 2600912 2600913 2600914 2600911 El.Nr. El.Nr. El.Nr. El.Nr. 3218200 3218201 3218202 3218199

KR GU KRM NS 2630912 2630913 2630914 2630911 El.Nr. El.Nr. El.Nr. El.Nr. 3218316 3218317 3218318 3218315

KR GU KRM NS 2610922 2610923 2610924 2610921 El.Nr. El.Nr. El.Nr. El.Nr. 3218252 3218253 3218254 3218251

exkl.

exkl.

KR GU KRM NS 2610912 2610913 2610914 2610911 El.Nr. El.Nr. El.Nr. El.Nr. 3218248 3218249 3218250 3218247 TRAFO

Gy 6,35 (230 V) 12 V max. 50 W

G 9 230 V max. 60 W

exkl.

exkl.

1500

BELL Ø=95, H=108mm CUPPOLA Ø=125, H=70mm SWING Ø=136, H=98mm

95 98

SILK Ø=136, H=98mm CORDA Ø=94, H=110mm

150 Ø136

Glassvarianter og fargevalg: se side 118-119


CARA

Høydejusterbar KR GU KRM NS 2631242 2631243 2631244 2631241 El.Nr. El.Nr. El.Nr. El.Nr. 3218340 3218341 3218342 3218339 Gy 6,35 230 V 12 V max. 50 W exkl.

inkl. TRAF O

BELL Ø=95, H=108mm CUPPOLA Ø=125, H=70mm

800...1500

SWING Ø=136, H=98mm

95 SINGLE

SILK Ø=136, H=98mm CORDA Ø=94, H=110mm

95 95

exkl.

TRAFO

135 Ø135

Glassvarianter og fargevalg: se side 118-119


ELLA II

ELLA III

exkl.

exkl.

KRM 2651264 El.Nr. 3218372

KRM 2651284

Gy 6,35 230 V 12 V max. 2x50W exkl.

Gy 6,35 230 V 12 V max. 2x50W exkl.

inkl.

inkl. TRAF O

TRAF O

BELL Ø=95, H=108mm BELLA Ø=80, H=90mm CUPPOLA Ø=125, H=70mm COPPA Ø=95, H=97mm DOME Ø=150, H=95mm SWING Ø=136, H=98mm SILK Ø=136, H=98mm CORDA Ø=94, H=110mm

1000

97

120

120

SINGLE

1500

1500

30

30

600

Ø90

Ø90

Glassvarianter og fargevalg: se side 118-119


SIDE

KR GU KRM NS 2612002 2612003 2612004 2612001 El.Nr. El.Nr. El.Nr. El.Nr. 3218292 3218293 3218294 3218291 KR GU KRM NS 2632002 2632003 2632004 2632001 El.Nr. El.Nr. El.Nr. El.Nr. 3218356 3218357 3218358 3218355 exkl.

TRAFO

Gy 6,35 (230 V) 12 V max. 50 W exkl.

exkl.

KR GU KRM NS 2632012 2632013 2632014 2632011 El.Nr. El.Nr. El.Nr. El.Nr. 3218664 3218665 3218666 3218667

BELL Ø=95, H=108mm

G 9 230 V max. 60 W exkl.

BELLA Ø=80, H=90mm CUPPOLA Ø=125, H=70mm 1500

COPPA Ø=95, H=97mm DOME Ø=150, H=95mm SWING Ø=136, H=98mm

97

CORDA Ø=94, H=110mm

Ø95

Glassvarianter og fargevalg: se side 118-119

SINGLE

99

SILK Ø=136, H=98mm


ENANO

ENANITOS

Gu 4 12 V max. 35 W

Gu 4 12 V max. 2 x 35 W

exkl.

exkl.

TRAF O

TRAF O

90x40

60

35

35

Ø 72 Ø72

60

exkl.

KR KRM 390022 390024 El.Nr. El.Nr. 3222628 3222630 exkl.

KR KRM 390012 390014 El.Nr. El.Nr. 3222634 3222636


GRANAT

GRANAT

GRANAT

KR GU KRM NS 2516902 2516903 2516904 2516901 El.Nr. El.Nr. El.Nr. El.Nr. 3219921 3219922 3219923 3219924

KR GU KRM NS 2536902 2536903 2536904 2536901 El.Nr. El.Nr. El.Nr. El.Nr. 3219925 3219926 3219927 3219928

exkl.

Gy 6,35 12 V max. 50 W

exkl.

exkl.

TRAFO

Gy 6,35 12 V max. 50 W

exkl.

exkl.

TRAF O

TRAF O

Ø72

Ø90 Ø72

75

40

40

40

22

Ø72

inkl. TRAF O

101

75 75

COPPA MINI Ø=60, H=50mm MINI KRITTHVIT Ø=60, H=60mm Glassvarianter og fargevalg: se side 118-119

SINGLE

exkl.

40

exkl.

Gy 6,35 12 V max. 50 W

exkl.

50mm KR GU KRM NS 2506902 2506903 2506904 2506901 El.Nr. El.Nr. El.Nr. El.Nr. 3219917 3219918 3219919 3219920


LUCA

LUCA

LUCA

Gu 5.3 12 V max. 50 W Gu 5.3 12 V LED Retrofit

KR GU KRM NS 2537102 2537103 2537104 2537101 El.Nr. El.Nr. El.Nr. El.Nr. 3219901 3219902 3219903 3219904 exkl.

TRAFO

Gu 5.3 12 V max. 50 W Gu 5.3 12 V LED Retrofit

exkl.

exkl.

inkl.

TRAFO

TRAF O

TRAFO

Ø72

Ø72

Ø90 Ø72

40

40

40 22

40

exkl.

Gu 5.3 12 V max. 50 W Gu 5.3 12 V LED Retrofit

KR GU KRM NS 2517102 2517103 2517104 2517101 El.Nr. El.Nr. El.Nr. El.Nr. 3218697 3218698 3218699 3219900

exkl.

50mm KR GU KRM NS 2507102 2507103 2507104 2507101 El.Nr. El.Nr. El.Nr. El.Nr. 3218693 3218694 3218695 3218696

60 60

60


LUCA DUO inkl. 105 VA trafo

KR GU KRM NS 2547102 2547103 2547104 2547101 El.Nr. El.Nr. El.Nr. El.Nr. 3218186 3218187 3218188 3218185

exkl.

Gu 5.3 12 V max. 2 x 50 W Gu 5.3 12 V LED Retrofit inkl. TRAF O

46

220

SINGLE

40

103

60

60


UHURA

MAYA SW

GU 26050113 El.Nr. 3218379

KRM 26050114 El.Nr. 3218380

NS 26050111 El.Nr. 3218377

KR 26350112 El.Nr. 3218386

GU 26350113 El.Nr. 3218387

KRM 26350114 El.Nr. 3218388

NS 26350111 El.Nr. 3218385

exkl.

KR 26050112 El.Nr. 3218378

Swarovski brilliant 60mm KR GU KRM NS 373012-SW 373013-SW 373014-SW 373011-SW El.Nr. El.Nr. El.Nr. El.Nr. 3219953 3219954 3219955 3219956

Gy 6,35 12 V max. 50 W inkl.

exkl. TRAF O

exkl

Gy 6,35 12 V max. 50 W Ø60

30

COPPA MINI Ø=60, H=50mm

60

94

exkl.

50

Ø63 Ø

60

Glassvarianter og fargevalg: se side 118-119


SINGLE

105


Kinderhotel Buchau / Photography Rabensteiner Mario


GLEN

SAMMY KRM 2607904 El.Nr. 3218238

NS 2607901 El.Nr. 3218235

KR 2608692 El.Nr. 3218240

GU 2608693 El.Nr. 3218241

KRM 2608694 El.Nr. 3218242

NS 2608691 El.Nr. 3218239

KR 2617902 El.Nr. 3218304

GU 2617903 El.Nr. 3218305

KRM 2617904 El.Nr. 3218306

NS 2617901 El.Nr. 3218303

KR 2618692 El.Nr. 3218308

GU 2618693 El.Nr. 3218309

KRM 2618694 El.Nr. 3218310

NS 2618691 El.Nr. 3218307

KR 2637902 El.Nr. 3218364

GU 2637903 El.Nr. 3218365

KRM 2637904 El.Nr. 3218366

NS 2637901 El.Nr. 3218363

KR 2638692 El.Nr. 3218368

GU 2638693 El.Nr. 3218369

KRM 2638694 El.Nr. 3218370

NS 2638691 El.Nr. 3218367

Gu 5.3 12 V max. 50 W Gu 5.3 12 V LED Retrofit 107

30 53

30

55 Ø

60

96

96

SINGLE

exkl.

o QR 111 G 53 12 V max. 50 W G 53 12 V LED Retrofit f

.

GU 2607903 El.Nr. 3218237

exkl.

KR 2607902 El.Nr. 3218236


Gy 6,35 12 V max. 50 W

MAYA V

KR GU KRM NS 375012 375013 375014 375011 El.Nr. El.Nr. El.Nr. El.Nr. 3213288 3213289 3213290 3213287

COPPA MINI Ø=60, H=50mm

Gy 6,35 12 V max. 50 W

KR GU KRM NS 373012 373013 373014 373011 El.Nr. El.Nr. El.Nr. El.Nr. 3213282 3219961 3219962 3213281

Gy 6,35 12 V max. 50 W

inkl.

inkl.

30

30 Ø61 Ø80

109

Ø60

Ø60

61

71/61/47 30

Ø60

exkl.

60

exkl.

KR GU KRM NS 374012-20 374013-20 374014-20 374011-20 El.Nr. El.Nr. El.Nr. El.Nr. 3213284 3213285 3213286 3213283 2x30° H=61mm KR GU KRM NS 374012-30 374013-30 374014-30 374011-30 El.Nr. El.Nr. El.Nr. El.Nr. 3219963 3219964 3219965 3219966 2x40° H=47mm KR GU KRM NS 374012-40 374013-40 374014-40 374011-40 El.Nr. El.Nr. El.Nr. El.Nr. 3219967 3219968 3219969 3219970

MAYA RA

SINGLE

2x20° H=71mm

exkl.

exkl.

MAYA RS

Ø65 Ø80

Ø60 Ø80

Glassvarianter og fargevalg: se side 118-119


PHILIPP PICTURE 230

GU KRM NS 372012 372013 372014 372011 El.Nr. El.Nr. El.Nr. El.Nr. 3220089 3220090 3220091 3213280 500mm KR GU KRM NS 372002 372003 372004 372001 El.Nr. El.Nr. El.Nr. El.Nr. 3220092 3220093 3220094 3213279 300mm KR

exkl

Gu 10 230/240 V max. 75 W Gu 10 230/240 V LED Retrofit

22

75

Ø72

300/500


FIXL I

exkl.

50mm

TRAFO

KR GU KRM 25071F2-200 25071F3-200 25071F4-200 El.Nr. El.Nr. El.Nr. 3220007 3220008 3220009 L=200mm

KR GU KRM 25071F2-350 25071F3-350 25071F4-350 El.Nr. El.Nr. El.Nr. 3220010 3220011 3220012 L=350mm

exkl. TRAFO

KR GU KRM 25171F2-200 25171F3-200 25171F4-200 El.Nr. El.Nr. El.Nr. 3220013 3220014 3220015 L=200mm

PHILIPP 230

KR GU KRM 25171F2-350 25171F3-350 25171F4-350 El.Nr. El.Nr. El.Nr. 3220016 3220017 3220018 L=350mm

inkl.

Gu 10 230/240 V max. 75 W Gu 10 230/240 V LED Retrofit

TRAFO

KR GU 25371F2-200 25371F3-200 El.Nr. El.Nr. 3220019 3220020 L=350mm KR GU 25371F2-350 25371F3-350 El.Nr. El.Nr. 3220022 3220023 TRAFO

L=200mm

Ø72

KRM 25371F4-200 El.Nr. 3220021 KRM 25371F4-350 El.Nr. 3220024

111

60

SINGLE

200/350/500

40 75

exkl.

Ø55 20

exkl

50mm KR GU KRM NS 303512 303513 303514 303511 El.Nr. El.Nr. El.Nr. El.Nr. 3220066 3220067 3220068 3220069

Gu 5.3 12 V max. 50 W Gu 5.3 12 V LED Retrofit


70 Ø70

DALAJA 45 45

7W / 374lm / 3000K / >50.000h 200 mm

AL 20070147-4

Hvit 20070147-5

Sort 20070147-6

Hvit 20070247-5

Sort 20070247-6

Hvit 20070347-5

Sort 20070347-6

AL 20070247-4

100 100

400 mm

600 mm

LED

KELVIN

7W CRI>90 240V 50-60Hz inkl.

47°

DRIVER

ww 3000K

K E LV I N

200 / 400 / 600 200/400/600

AL 20070347-4

Ø35 35


SINGLE

113


RA`NAA I

RA`NAA II

1x3W / 265lm / 3000K

2x3W / 530lm / 3000K

Hvit 1913700605

Hvit 1913700615

3W 240V 50-60Hz IP20

72

65

LED inkl.

60°

DRIVER

IP20

K E LV I N

65

65

Børstet alu 191370061

KELVIN

KELVIN 2x3W 240V 50-60Hz

ww 3000K

72

LED

Børstet alu 191370060

inkl.

60°

65

DRIVER

ww 3000K

K E LV I N


SINGLE

115

RA`NAA II


KUBUS

KUBUS LED

Hvit 238910495

Sort 238910496

9W / 850lm / 3000K Hvit 238911095

Sort 238911096

15W / 1100lm / 3000K

exkl

Hvit 238911155

Gu 10 230/240 V max. 50 W Gu 10 230/240 V LED Retrofit

LED

Sort 238911156

IP44 IP20

45째

inkl.

45째

111100

90

130 130

102

9900

KELVIN

9/15W CRI >90 240V 50-60Hz

110

110

DRIVER

1111 00

ww 3000K

K E LV I N


SINGLE

117

Apartments Chalet Anna


COPPA MINI

MINI

ø=60 mm, H=50 mm

ø=60 mm, H=60 mm

HVIT 250035 El.Nr. 3212606

AMBER 2500311 El.Nr. 3220254

KRITTHVIT 2500313 El.Nr.

HVIT 250135 El.Nr. 3220264

BLÅ 250136 El.Nr. 3220265

ORANGE 2501310 El.Nr. 3220266

AMBER 2501311 El.Nr. 3220267

GRÅ SØLV 240181 El.Nr. 3220285

GRÅ HVIT 240201 El.Nr. 3220288

GEO AMBRA 240214 El.Nr. 3220289

MAX

ø=55 mm, H=65 mm

CUPPOLA

ø=125mm, H=70 mm

MARRONE GULL 240183 El.Nr. 3220283

BELL

BELLA

ø=95 mm, H=108 mm

ø=80 mm, H=90 mm

MARONE GULL 240193 El.Nr. 3220291

KRITTHVIT 240194

CORDA

ø=94 mm, H=110 mm

OPAL HVIT 240175

OPAL SORT 240176

GEO NERO 240210 El.Nr. 3220290


CONO

ø=90 mm, H=140 mm

WENGE 2400480 El.Nr. 3220295

TITAN 2400440 El.Nr. 3220296

COPPA

ø=95mm, H=97 mm

KRITTHVIT 2500420 El.Nr. 3220297

WENGE 2500480 El.Nr. 3220298

TITAN 2500440 El.Nr. 3220299

WENGE 2400380 El.Nr. 3222601

TITAN 2400340 El.Nr. 3222602

DOME

ø=150 mm, H=95 mm

KRITTHVIT 2400320 El.Nr. 3222600

Swing

ø=136 mm, H=98 mm

HVIT/ORANGE 240162

SILK

ø=136 mm, H=95 mm

HVIT SATINIERT 240095

HVIT/ TRANSPARENT 240165

HVIT/GRØNN 240167

119 Gläser

KRITTHVIT 2400420 El.Nr. 3220292


Glassoversikt Lampetype

Glassform

Coppa Mini Mini Max Cuppola Bell Bella Cono Coppa Dome Swing Corda Silk

Granat

Leo

Lilli

Uhura

Cara

Discus


Gl채ser

121

Doc

Ella

Kira

Marla

Miles

Olbia


Teknisk informasjon for alle 12V systemer Installasjonen må kun utføres av fagmann og etter monteringsanvisningen. Systemene er ikke egnet for bruk i våtrum. Etter en kort brukstid, må alle forskruvninger ettertrekkes! Den foreskrevne, maksimale lampebestykkning må ikke overskrides! System og lamper må aldri koples direkte uten trafo til størmnettet! Lampene må kun monteres ved frakoblet spenning! Monter trafo nærmest mulig skinnesystemet! Alle lamper leveres uten lyskilder! Vennligst bruk kun kvalitets lyskilder. De i denne katalog viste bilder og informasjoner tjener kun som illustrasjon og er uforbindtlig i form, farge og utførelse. Illustrasjonenes mål er oppgitt i mm. Det taes forbehold om endringer i konstruksjon og tekniske endringer. Videre viktig informasjon finnes i avsnittet generelle salgsbetingelser.


Symboler Forklaring symboler

Dreieområde

LED

45°

Vinkelområde inkl. DRIVER

Glass eller reflektor; inklusiv

Strålevinkel lysemisjon direkte / indirekte

Pendellampe med koaksialkabel, kan forkortes. Pendellampe med stagoppheng: leveres på forespørsel.

123

LED

ww 3000K

IP . .

inkl. Driver

K E LV I N

Farge temperatur IP beskyttelse klasse

Glass eller reflektor; ekskulsiv Klasse 1 Klasse 3

KR

krom

EU konformitetsmerke

GU

gull

KRM

krom, matt

NS

nikkel satinert

HV

hvit

SV

svart

Eksklusive transformator

BL

blå

Innebygningsmodul

AL

Aluminium

Påbyggsmodul, uten transformator

ALG

Børstet aluminium

Utsparring Inklusive elektronisk sikkerhetstrafo: 50 VA

TRAFO

Påbyggsmodul inkl. Trafo 50VA

Technik

Pære eksklusiv

KELVIN


Lyskilder Illustrasjon/ Ikon

LBS-Code

Spenning

Effekt

Fatning

Strålevinkel

Fargetemperatur

Lysstyrke (lm) eller (cd)

Art.nr.

2000 h Halostar

QT-LP9 QT-LP9

12 V 12 V

10 W 20 W

G4 G4

3000 K 3000 K

140 lm 320 lm

L-64415 L-64425

4000 h Halostar

QT-LP12 QT-LP12 QT-LP12

12 V 12 V 12 V

20 W 35 W 50 W

GY6.35 GY6.35 GY6.35

3000 K 3000 K 3000 K

320 lm 600 lm 910 lm

L-64427S L-64432 L-64440

5000 h Artline

QR-CBC 51 QR-CBC 51 QR-CBC 51 QR-CBC 51

12 V 12 V 12 V 12 V

20 W 20 W 20 W 20 W

GU5.3 GU5.3 GU5.3 GU5.3

12° 24° 36° 60°

2950 K 2950 K 2950 K 2950 K

3500 cd 1200 cd 600 cd 270 cd

L-11187853 L-11187852 L-11187851 L-11187859

5000 h Artline

QR-CBC 51 QR-CBC 51 QR-CBC 51 QR-CBC 51

12 V 12 V 12 V 12 V

35 W 35 W 35 W 35 W

GU5.3 GU5.3 GU5.3 GU5.3

12° 24° 36° 60°

2950 K 2950 K 2950 K 2950 K

6000 cd 2300 cd 1300 cd 510 cd

L-11185353 L-11185352 L-11185351 L-11185359

5000 h Artline

QR-CBC 51 QR-CBC 51 QR-CBC 51 QR-CBC 51

12 V 12 V 12 V 12 V

50 W 50 W 50 W 50 W

GU5.3 GU5.3 GU5.3 GU5.3

12° 24° 36° 60°

3000 K 3000 K 3000 K 3000 K

11000 cd 3600 cd 2000 cd 850 cd

L-11189853 L-11189852 L-11189851 L-11189859

3500 h Reflekto silber/silver

QR-CBC 51 QR-CBC 51 QR-CBC 51

12 V 12 V 12 V 12 V

20 W 35 W 50 W

GU5.3 GU5.3 GU5.3

36° 36° 36° 36°

2900 K 2950 K 3000 K

510 cd 1200 cd 1580 cd

11102251 11103251 11105251

1500 h Reflekto silber/silver

QR-CBC 35 QR-CBC 35 QR-CBC 35 QR-CBC 35

12 V 12 V 12 V 12 V

20 W 20 W 35 W 35 W

GU4 GU4 GU4

12° 24° 12° 36°

2900 K 2900 K 2900 K 2900 K

1600 cd 500 cd 2700 cd 1050 cd

11116453 11116451 11115453 11115451

3000 h Halospot 111

QR-LP 111 QR-LP 111

12 V 12 V

35 W 35 W

G53 G53

4° 24°

3000 K 3000 K

35000 cd 2500 cd

L-48832SP L-48832FL

3000 h Halospot 111

QR-LP 111 QR-LP 111 QR-LP 111

12 V 12 V 12 V

50 W 50 W 50 W

G53 G53 G53

4° 8° 24°

3000 K 3000 K 3000 K

40000 cd 20000 cd 4000 cd

L-41835SSP L-41835SP L-41835FL

1200 h Artline alu

QR-CBC 51 QR-CBC 51 QR-CBC 51

12 V 12 V 12 V

20 W 35 W 50 W

GU5.3 GU5.3 GU5.3

36° 36° 36°

2900 K 2900 K 3100 K

600 cd 1300 cd 2000 cd

L-11182051 L-11183051 L-11185051

4000 h Artline

QR-CBC 35 QR-CBC 35 QR-CBC 35

12 V 12 V 12 V 12 V

20 W 20 W 35 W 35 W

GU4 GU4 GU4 GU4

10° 38° 10° 38°

3100 K 3100 K 3100 K 3100 K

3200 cd 500 cd 5400 cd 900 cd

11116583 11116581 11115283 11115281


LBS-Code

Spenning

Effekt

Fatning

1500 h Halophin

QT 14 QT 14 QT 14

230 V 230 V 230 V

25 W 40 W 60 W

G9 G9 G9

2900 K 2900 K 2900 K

260 lm 490 lm 820 lm

1500 h Halophin matt

QT 14/m QT 14/m QT 14/m

230 V 230 V 230 V

25 W 40 W 60 W

G9 G9 G9

2900 K 2900 K 2900 K

230 lm 460 lm 790 lm

L-66725 AM L-66740 AM L-66760 AM

2000 h GU10

QPAR 16 QPAR 16

230 V 230 V

35 W 50 W

GU10 GU10

2900 K 2900 K

600 cd 950 cd

L-64820 FL L-64824 FL

>30000 h ArtLED dimmable

MR16 Retrofit

12 V

6W

GU5.3

2700 K ±100K

460 lm

L-06GU53WW460-D

>30000 h ArtLED non dimmable

MR16 Retrofit

12 V

6W

GU5.3

2700 K ±100K

460 lm

L-06GU53WW460

>30000 h ArtLED dimmable

PAR16 Retrofit

230 V

6W

GU10

2700 K ±100K

460 lm

L-06GU10WW460-D

>30000 h ArtLED non dimmable

PAR16 Retrofit

230 V

6W

GU10

2700 K ±100K

460 lm

L-06GU10WW460

>30000 h ArtLED 111 non dimmable

LED AR111

12 V

11W

GU53

8° 24° 45°

2800 K ±100K

12000cd 3600cd 1400cd

L-MM17362 L-MM17462 L-MM17562

>30000 h ArtLED 111 non dimmable

LED AR111

12 V

15W

GU53

24° 45°

2800 K ±100K

5000cd 2000cd

L-MM17662 L-MM17762

Forsiktig: Ikke bruk pærer med IRC-teknologi

Strålevinkel

Strålevinkel

Lysstyrke (lm) eller (cd)

Art.nr.

L-66725 L-66740 L-66660

125 Technik

Illustrasjon/ Ikon


Standard Ø Standard Ø 51 51mm mm GU 5.3 GU 5.3

2020 WW / 10 ° ° / 10

2020 WW / 24 ° ° / 24

2020 WW / 36 ° ° / 36

3535 20 W // 10 ° WW 10° / 10°

3535 20 W // 24 ° WW 24° / 24°

3535 20 W // 36 ° WW 36° / 36°

50 W / 10° 35

50 W / 24° 35

50 W / 36° 35

5050 WW / 60° / 60°

50W 50 W//10° 4°

50W 50 W//24° 8°

50 W / 36° 24°

50 W / 60°

Standard Ø 51 mm GU 5.3

50 W / 10°

50 W / 24°

50 W / 36°

Halospot 111 Halospot 111

50 W / 4°

Halospot 111

50 W / 8°

50 W / 24°


Lysfordelingskurve LED MR16 GU5.3

53mm 50mm

2m

2m

127

4m dm

1m

1200

700

2m

300

1400

3m

130

2100

4m

75

2800

Technik

4m lux

LED MR16 GU10

53mm

4m lux

50mm

2m

2m

4m dm

1m

1200

700

2m

300

1400

3m

130

2100

4m

75

2800

LED AR111 GU53

2m lux

1m

1m

2m lux

2m dm

1m

1m

2m dm

2m lux

1m

1m

2m dm

1m

12000

140

1m

3600 (5000)

430

1m

1400 (2000)

2m

3000

280

2m

900 (1250)

850

2m

350 (500)

1650

3m

1333

420

3m

400 (556)

1280

3m

156 (222)

2500

4m

750

560

4m

225 (313)

1700

4m

88 (125)

3300

11 W / 8째

11 W (15 W) / 24째

11 W (15 W) / 45째

830


IfÜ Electric AS Besøksadresse: Brobekkveien 115B, 0582 Oslo Postboks 336, 0614 Oslo Telefon: +47 23 37 81 10, Telefaks: +47 23 37 81 20, e-mail: post@ifoelectric.no


IFÖ Electric AS Besøksadresse: Brobekkveien 115B, 0582 Oslo Postboks 336, 0614 Oslo Telefon: +47 23 37 81 10, Telefaks: +47 23 37 81 20, e-mail: post@ifoelectric.no

It's Magic - Lavvolt Skinnesystemer og LED  
It's Magic - Lavvolt Skinnesystemer og LED  
Advertisement