Page 1

OFERTA WSPÓŁPRACY


S Z A N O W N I

P A Ń S T W O !

Składamy na Państwa ręce ofertę współpracy przy organizacji 42. Zgromadzenia Delegatów Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland – wydarzenia, które jest doskonałym miejscem na promocję Państwa Firmy oraz jej produktów w środowisku młodych lekarzy oraz studentów uczelni medycznych z całej Polski. Zgromadzenie Delegatów jest czołowym wydarzeniem naszego Stowarzyszenia i jedynym ogólnopolskim forum skupiającym przedstawicieli wszystkich uniwersytetów medycznych, podczas którego studenci i młodzi lekarze nie tylko dzielą się swoimi doświadczeniami, dyskutują na temat bieżących problemów służby zdrowia, ale również zdobywają wiedzę i rozwijają swoje umiejętności interpersonalne podczas sesji szkoleniowych.

Podczas wydarzenia są poruszane również aspekty projektów statutowych Stowarzyszenia z zakresu edukacji medycznej, zdrowia publicznego, reprodukcyjnego i praw człowieka, nad którymi pracujemy, by mogły stawać się coraz lepsze.

42. ZGROMADZENIE DELEGATÓW IFMSA - POLAND


Motywem przewodnim 42. Zgromadzenia Delegatów jest Medycyna Stylu Życia, nawiązująca do narastającego problemu społecznego związanego z coraz częstszym występowaniem szeregu chorób cywilizacyjnych tj. cukrzyca, depresja czy nadciśnienie tętnicze.

W naszych działaniach chcemy zwrócić uwagę na główny czynnik ich występowania - zaniedbywanie podstawowych zasad zdrowego trybu życia. Wspierając naszą działalność angażują się Państwo w prace nad zdrowszym jutrem.

Naszemu przedsięwzięciu patronuje JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś oraz Dziekan Wydziału Medycznego dr Paweł Olszewski. O objęcie Patronatem Honorowym tego wydarzenia zostały poproszone również takie instytucje jak: JM Rektor Uczelni Łazarskiego dr hab. Maciej Rogalski, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Wojewoda Mazowiecki, Naczelna Izba Lekarska, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskie Towarzystwa: Diabetologiczne, Dietetyczne i Kardiologiczne. Wspierając Zgromadzenie Delegatów partycypują Państwo w rozwoju młodego pokolenia lekarzy i zdrowia publicznego w Polsce. Współpraca z naszym Stowarzyszeniem umożliwi Państwu realne działanie dla dobra społeczeństwa i zaowocuje przykładnym wizerunkiem firmy i niezaprzeczalnie napotka pozytywny oddźwięk społeczny. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą współpracy. Jesteśmy także otwarci na Państwa propozycje, więc zapraszamy do kontaktu. Z wyrazami szacunku, PREZYDENT IFMSA-POLAND ODDZIAŁU WARSZAWA   tel. +48 508 878 303 e-mail: prezydent@warszawa.ifmsa.pl

WICEPREZYDENT DS. MARKETINGU IFMSA-POLAND ODDZIAŁU WARSZAWA tel. +48 506 656 999 e-mail: vpe@warszawa.ifmsa.pl marketing@ifmsa.pl

305-985-3865 | 1116 OFERTA WARNER WSPÓŁPRACY STREET BIG PINE KEY, FL 


O ORGANIZATORZE: Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland jest największą w Polsce organizacją zrzeszającą studentów medycyny i młodych lekarzy. Jest jednostką w pełni apartyjną, samorządną i trwałą, o celach niezarobkowych.

Stanowimy część International Federation N ANCY MILLER of Medical Students’ Associations, które jest największą na świecie organizacją studencką, działającą na terenie 127 państw. W ramach IFMSA działa ponad 1,4 mln młodych medyków na świecie.

18

uniwersytetów

ponad

2000 członków

1000

wydarzeń rocznie

200 000

osób objętych naszymi akcjami

42. 42.ZGROMADZENIE ZGROMADZENIEDELEGATÓW DELEGATÓWIFMSA IFMSA- -POLAND POLAND


NASZE CELE: Aktywna praca na rzecz społeczeństwa

Realizacja międzynarodowych projektów badawczych i programów edukacyjnych

Szerzenie wiedzy medycznej oraz akcje profilaktyczne dla społeczeństwa Rozwój naukowy i osobisty studentów medycyny  

Reprezentacja głosu studentów medycyny w Polsce i na arenie międzynarodowej

Integracja środowiska studentów medycyny

305-985-3865 | 1116 OFERTA WARNER WSPÓŁPRACY STREET BIG PINE KEY, FL 


FILAREM NASZEJ PRACY JEST 6 PROGRAMÓW STAŁYCH:

SCOPE i SCORE - programy naukowe umożliwiające naszym wolontariuszom wyjazd w niemal każdy zakątek świata w ramach praktyk klinicznych bądź wymiany naukowej. Pozwalają one zdobyć odmienne spojrzenie na funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w innych państwach.

SCOME - zajmuje się szeroko pojętą edukacją medyczną, realizowaną poprzez konferencje i warsztaty, dzięki czemu nasi członkowie podnoszą swoje kwalifikacje i zdobywają nową wiedzę,  niezbędną im w przyszłej pracy zawodowej.

42. ZGROMADZENIE DELEGATÓW IFMSA - POLAND


SCOPH – zajmuje się podnoszeniem poziomu edukacji prozdrowotnej w społeczeństwie oraz działaniami z zakresu profilaktyki najczęstszych schorzeń. Podczas akcji w ramach tego programu przeprowadzamy m.in. bezpłatne badania poziomu glikemii i ciśnienia tętniczego oraz badania spirometryczne.

SCORA – zajmuje się szeroko pojęta edukacją seksualną. Głównym celem jest podnoszenie wiedzy i świadomości społeczeństwa w tematyce chorób przenoszonych drogą płciową, w tym AIDS oraz zwrócenie uwagi na rolę działań profilaktycznych i samobadania we wczesnym wykrywaniu nowotworów.

SCORP - zajmuje się prawami człowieka i szerzeniem idei pokoju na świecie. W ramach programu organizowane są akcje zbiórek darów i pieniędzy dla osób potrzebujących. W naszych projektach współpracujemy m.in. z Amnesty International i Fundacją Redemptoris Misso.

OFERTA WSPÓŁPRACY


O WYDARZENIU: Zgromadzenie Delegatów to największe ogólnopolskie forum studentów medycyny i młodych lekarzy oraz najważniejsze wydarzenia w życiu Stowarzyszenia. Podczas Zgromadzenia Delegatów lekarze i studenci kierunków medycznych dyskutują na tematy związane z nauką medycyny w Polsce. Odbywa się wymiana się doświadczeń i poglądów oraz integracja środowiska medycznego. Najważniejszym elementem spotkania jest Sesja Plenarna, w trakcie której przedstawiane są raporty z działalności Stowarzyszenia oraz podejmowane są najważniejsze decyzje dotyczące kierunków rozwoju. W wydarzeniu uczestniczyć będzie 300 studentów medycyny i młodych lekarzy z 18 miast Polski. 42. Zgromadzenie Delegatów odbędzie się w Hotelu Kuźnia Napoleońska w Paprotni w dniach 26 -28 kwietnia 2019r.

Podczas wydarzenia odbędą się sesje o następującej tematyce: • zdrowia publicznego • edukacji medycznej • praw człowieka • zdrowia reprodukcyjnego i AIDS • badań naukowych i praktyk klinicznych • marketingu • zarządzania zasobami ludzkimi oraz finansami i dokumentami  

42. ZGROMADZENIE DELEGATÓW IFMSA - POLAND


PROGRAM WYDARZENIA 26-28 kwietnia 2019 r.

PIĄTEK, 26 KWIETNIA Zakwaterowanie Uroczysta Gala Otwarcia Sesja Plenarna SOBOTA, 27 KWIETNIA Sesje tematyczne Sesja Plenarna Kolacja Grillowa

NIEDZIELA, 28 KWIETNIA Sesje tematyczne Zakończenie konferencji

fot. Tatiana Choroszun


OFERTA PARTNERSKA: PARTNER GŁÓWNY: Korzyści płynące z tytułu Partnera Głównego 42. Zgromadzenia Delegatów IFMSA-Poland 1. Promowanie Partnera podczas wydarzenia  • Możliwość wygłoszenia przemówienia podczas uroczystej Gali otwarcia (10 min).    • Publiczne podziękowanie podczas Gali otwarcia.    • Prawo do wygłoszenia wykładu sponsorowanego, bądź organizacji warsztatów przygotowanych przez Partnera podczas sesji Programów Stałych (60 minut)    • Możliwość ustawienia stoiska reklamowego o wymiarach 2x1m w czasie trwania uroczystej Gali otwarcia    • Prawo do rozmieszczenia 2 bannerów reklamowych w holu głównym hotelu    • Możliwość umieszczenia tekstu reklamującego Partnera na jednej z pierwszych stron programu wydarzenia    • Możliwość umieszczenia materiałów promocyjnych Partnera w materiałach konferencyjnych    • Możliwość umieszczenia logo Partnera na koszulkach członków komitetu organizacyjnego oraz na identyfikatorach uczestników wydarzenia

42. ZGROMADZENIE DELEGATÓW IFMSA - POLAND


2. Promowanie Partnera w mediach  • Prawo do umieszczenia pełnej nazwy Partnera w materiałach udostępnianych partnerom medialnych 42. Zgromadzenia Delegatów IFMSA-Poland    • Możliwość umieszczenia podlinkowanego logo Partnera w mediach społecznościowych ( na Fan Page’u 42. Zgromadzenia Delegatów oraz Fan Page’u IFMSA-Poland o. Warszawa)    • Możliwość przeprowadzenia konkursu promującego Partnera w mediach społecznościowych ( na Fan Page’u 42. Zgromadzenia Delegatów oraz Fan Page’u IFMSA-Poland o. Warszawa)    • Dystrybucja wiadomości e-mail reklamującej Partnera przy pomocy listy mailingowej IFMSA-Poland ( grupa docelowa: studenci medycyny ze wszystkich uniwersytetów medycznych w Polsce) 3. Dodatkowe możliwości współpracy    • Prawo do promocji podczas ogólnopolskiej akcji Peer Support (grupa docelowa: studenci medycyny ze wszystkich uniwersytetów medycznych w Polsce, ok. 15 000 osób)    • Prawo do promocji podczas ogólnopolskiej akcji Zdrowie pod Kontrolą (grupa docelowa: klienci galerii handlowych w całej Polsce, ok. 150 000 osób)   • Możliwość wyboru dodatkowych opcji a’la carte na preferencyjnych warunkach dla Partnera głównego wydarzenia. Nasze oczekiwania: 20 000zł 

42. ZGROMADZENIE OFERTA DELEGATÓW WSPÓŁPRACY IFMSA - POLAND


OFERTA PARTNERSKA: PARTNER ZŁOTY: Korzyści płynące z tytułu Partnera Złotego 42. Zgromadzenia Delegatów IFMSAPoland 1. Promowanie Partnera podczas wydarzenia  • Prawo do wygłoszenia wykładu sponsorowanego, bądź organizacji warsztatów przygotowanych przez Partnera podczas sesji Programów Stałych (30 minut)    • Prawo do rozmieszczenia 2 bannerów reklamowychw holu głównym hotelu    • Możliwość umieszczenia tekstu reklamującego Partnera na jednej z pierwszych stron programu wydarzenia    • Możliwość umieszczenia materiałów promocyjnych Partnera w materiałach konferencyjnych    • Możliwość umieszczenia logo Partnera na koszulkach członków komitetu organizacyjnego oraz na identyfikatorach uczestników wydarzenia 2. Promowanie Partnera w mediach    • Prawo do umieszczenia pełnej nazwy Partnera w materiałach udostępnianych partnerom medialnych 42. Zgromadzenia Delegatów  IFMSA-Poland    • Możliwość umieszczenia podlinkowanego logo Partnera w mediach społecznościowych ( na Fan Page’u 42. Zgromadzenia Delegatów oraz Fan Page’u IFMSA-Poland o. Warszawa)    • Możliwość przeprowadzenia konkursu promującego Partnera w mediach społecznościowych ( na Fan Page’u 42. Zgromadzenia Delegatów oraz Fan Page’u IFMSA-Poland o. Warszawa)    • Dystrybucja wiadomości e-mail reklamującej Partnera przy pomocy listy mailingowej IFMSA-Poland ( grupa docelowa: studenci medycyny ze wszystkich uniwersytetów medycznych w Polsce)

42. ZGROMADZENIE DELEGATÓW IFMSA - POLAND


3. Dodatkowe możliwości współpracy  • Możliwość wyboru dodatkowych opcji a’la carte na preferencyjnych warunkach dla Partnera złotego wydarzenia. Nasze oczekiwania: 12 000zł  PARTNER WSPIERAJĄCY: Korzyści płynące z tytułu Partnera Wspierającego 42. Zgromadzenia Delegatów IFMSA-Poland 1. Promowanie Partnera podczas wydarzenia    • Prawo do rozmieszczenia 1 bannera reklamowego w holu głównym hotelu    • Możliwość umieszczenia logo Partnera w programie wydarzenia    • Możliwość umieszczenia materiałów promocyjnych Partnera w materiałach konferencyjnych    • Możliwość umieszczenia logo Partnera na identyfikatorach uczestników wydarzenia 2. Promowanie Partnera w mediach    • Prawo do umieszczenia pełnej nazwy Partnera w materiałach udostępnianych partnerom medialnych 42. Zgromadzenia Delegatów IFMSAPoland    • Możliwość umieszczenia podlinkowanego logo Partnera w mediach społecznościowych ( na Fan Page’u 42. Zgromadzenia Delegatów oraz Fan Page’u IFMSA-Poland o. Warszawa) 3. Dodatkowe możliwości współpracy    • Możliwość wyboru dodatkowych opcji a’la carte na preferencyjnych warunkach dla Partnera Wspierającego wydarzenia. Nasze oczekiwania: 5 000zł 

42. ZGROMADZENIE OFERTA DELEGATÓW WSPÓŁPRACY IFMSA - POLAND


WARUNKI WSPÓŁPRACY: Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland jest organizacją pozarządową, która działa  w formie non-profit. Przekaz środków finansowych od Państwa przyjmujemy w postaci przelewu na konto Stowarzyszenia, barteru lub opłacenia faktury. Za każdym razem sporządzona zostanie umowa partnerska. Otrzymane od Państwa fundusze zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów organizacyjnych, takich jak przejazd, pobyt uczestników, wynajem miejsca konferencyjnego i cateringu. Wyższe zaplecze finansowe przyczyni się do wyższego standardu całego spotkania. Warunkiem udziału w partnerstwie finansowym będzie uregulowanie płatności za wybraną opcję zgodnie z umową na konto Stowarzyszenia: 16 1050 1953 1000 0023 6789 8893

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w propozycjach sponsorskich, których ostateczny kształt wynikać będzie ze sporządzonej umowy partnerskiej. O przyznaniu oferowanej pozycji decyduje kolejność podpisania umowy.

42. ZGROMADZENIE DELEGATÓW IFMSA - POLAND


Umowa partnerska należy do umów nienazwanych, do których zgodnie z art. 750 ustawy z dnia 23 kwietnia 1994 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz. 93, ost. zm. w Dz. U. z 2008 r. nr 163, poz. 1020) - stosuje się przepisy o zleceniu. W umowie partnerskiej występują zawsze dwie strony: PARTNER - podmiot gospodarczy lub osoba prywatna zainteresowana promowaniem siebie (firmy), swoich produktów lub usług i ponosząca z tego tytułu określone koszty - w tym przypadku Państwa firma. OBDAROWANY - podmiot gospodarczy lub osoba fizyczna, która zobowiązuje się do reklamowania, promowania partnera lub jego produktów - w tym przypadku IFMSA-Poland.

Przyjęcie tytułu Partnera gwarantuje także dodatkowe profity związane z promocją realizowaną przez organizatorów Zgromadzenia Delegatów w ramach innych, zaplanowanych działań niezwiązanych bezpośrednio z wydarzeniem, które umożliwią dotarcie do szerokiego kręgu odbiorców ze środowiska medycznego.

42. ZGROMADZENIE OFERTA DELEGATÓW WSPÓŁPRACY IFMSA - POLAND


PODSUMOWANIE: Dziękujemy Państwu za zapoznanie się z Naszą ofertą. Mamy nadzieję, że projekt jaki zaprezentowaliśmy, spotkał się z Państwa zainteresowaniem. Jako młodzi, dynamiczni, pełni entuzjazmu ludzie, studenci medycyny, pracujemy na co dzień na rzecz poprawy stanu zdrowia społeczności lokalnych, organizując liczne akcje profilaktyczno-edukacyjne. Wzajemna wymiana doświadczeń i pomysłów, jaką umożliwi nam spotkanie w Paprotni, da szanse na podniesienie jakości naszych działań i przyczyni się do bardziej efektywnej pracy i zdobycia nowych umiejętności przydatnych również w pracy lekarza. Będziemy wdzięczni za podjęcie współpracy z Nami. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji, chętnie służąc wszelkimi wyjaśnieniami.

Wyrażając nadzieje na wsparcie z Państwa strony, Członkowie Komitetu Organizacyjnego

42. ZGROMADZENIE DELEGATÓW IFMSA - POLAND


PROJEKT BROSZURY: PAULINA HOFFMAN

Międzynarodowe Stwowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland

ul. Oczki 1a, 02-007 Warszawa NIP 521-157-91-52, KRS: 0000159700, REGON: 012201321

OFERTA WSPÓŁPRACY

Oferta współpracy  
Oferta współpracy  
Advertisement