Page 1

Promobooklet 2011-2012

IFMSA

The Netherlands

International Federation of Medical Students’ Associations - The Netherlands

International Federation of Medical Students’ Associations - The Netherlands


Colofon Redactie Saskia Bogers Beeld en Vormgeving Saskia Bogers, Ruben Lensink Auteurs Nienke van Andel, Anouk Bakker, Mahlet Beyene, Saskia Bogers, Joost Brillemans, Anne Driessen, Lana Fani, Louise Grebel, Marlou van de Loo, Ghislaine Nicolaas, Ellen Stolker, Ingrid Vollenga

Druk Jaar van uitgave Oplage Papier

Flyeralarm B.V, Maastricht 2011 5000 Binnendeel: 170 g Omslag: 300 g PEFC-gecertificeerd

International Federation of Medical Students’ Associations - The Netherlands Kamer Cd 3.15 Postbus 2040 3000 CA Rotterdam E-mail: info@ifmsa.nl Website: www.ifmsa.nl

Design inspired by Philip Island National Parks

IFMSA-NL is part of the

&

networks


Inhoud Voorwoord............................................4 Think globally, act locally .........................5 Over IFMSA-NL .......................................6 Partners ..............................................8 ComitĂŠ van Aanbeveling ...........................9 Klinische stages .....................................10 Onderzoeksstages ...................................11 Vluchtelingen en mensenrechten ................12 Public Health ........................................13 Medisch onderwijs ..................................14 Seksuele gezondheid en Aids ......................15 Europese integratie en educatie .................16 TraiNL .................................................17 Public Relations / Global Medicine ...............18 IFMSA-NL Congressen ............................... ...............................19 19 Internationale meetings ...........................20 ........................... 20 .............22 Sponsoren / Vrienden van IFMSA-NL ............. 22 Contact ...............................................23 23


Voorwoord Welkom bij IFMSA-NL! IFMSA-NL is vereniging voor geneeskundestudenten die hun horizon willen verbreden. Met inmiddels ruim 650 actieve leden, is IFMSA-NL op alle 8 de medische faculteiten in Nederland vertegenwoordigd. Jaarlijks worden duizenden studenten, evenals basis- en middelbare scholieren en andere geïnteresseerden, bereikt met onze projecten. Maar daar blijft het niet bij, want IFMSA-NL is onderdeel van een internationaal platform voor geneeskunde studenten, dat actief is in ruim 90 landen verspreid over de wereld, en ruim 2 miljoen geneeskunde studenten vertegenwoordigt. IFMSA-NL werkt aan de verbetering van de bewustwording van Global Health. Wij kijken verder dan onze eigen landsgrenzen en zetten de gezondheidszorg in een breder perspectief, waar uiteindelijk zowel toekomstig arts als patiënt zijn voordeel uit kan halen. Middels onze klinische- en onderzoeksstages laten wij studenten kennis maken met de gezondheidszorg en cultuur in een ander land. Daarnaast organiseren we voorlichtingslessen, projecten en congressen om awareness te creëren rondom verscheidene onderwerpen binnen de thema’s seksuele gezondheid, vluchtelingen en mensenrechten, public health, Europese integratie en medisch onderwijs. Deze brochure bevat informatie over de werkgroepen en projecten van IFMSA-NL. Wil je meer weten, heb je vragen, wil je actief worden of wil je deelnemen aan een van onze activiteiten? Kijk op onze website of neem contact op het met IFMSAcomité op jouw faculteit. De contactgegevens zijn te vinden op de laatste pagina van deze brochure. Think Globally, act locally! Louise Grebel Voorzitter IFMSA-NL 2011-2012


Think globally, act locally! Onze visie IFMSA-NL streeft naar bewustzijn en verbetering van Global Health. Onze missie IFMSA-NL is een internationaal platform voor studenten met initiatieven die zich richten op bewustwording en verbetering van Global Health in de samenleving en op persoonlijke ontwikkeling van toekomstige professionals in de gezondheidszorg. Onze doelen IFMSA-NL laat (medisch) studenten gebruik maken van een breed internationaal netwerk dat stages en uitwisselingen organiseert. IFMSA-NL organiseert lessen, projecten en congressen waarin (medisch) studenten de samenleving voorlichten over en bewust maken van seksuele gezondheid, vluchtelingen en mensenrechten, Public Health, Europese integratie, medisch onderwijs en wereldwijde gezondheid. IFMSA-NL stelt studenten in staat hun kennis en vaardigheden te benutten, te vergroten en te delen door middel van projecten en trainingen.


Over IFMSA-NL IFMSA-NL Bestaat uit 2 internationale studentenorganisaties: IFMSA en EMSA

IFMSA

bestaat sinds 1951 en ruim 100 landen zijn lid. Zo zijn meer dan 10.000 medische studenten wereldwijd actief binnen IFMSA. IFMSA is officieel erkend door de World Health Organization (WHO) en de Verenigde Naties (VN). www.ifmsa.org

EMSA

bestaat sinds 1991 en wil de integratie van medische studenten in Europa bevorderen. Meer dan 50 medische faculteiten in Europa zijn lid van EMSA. www.emsa-europe.org

IFMSA-NL kent zeven werkgroepen die elk hun eigen projecten hebben: Klinische Stages - Standing Committee on Professional Exchange (SCOPE) Onderzoeksstages - Standing Committee on Research Exchange (SCORE) Vluchtelingen en Mensenrechten - Standing Committee on human Rights and Peace (SCORP)

Public Health - Standing Committee on Public Health (SCOPH) Medisch Onderwijs – Standing Committee on Medical Education (SCOME) Seksuele Gezondheid en Aids - Standing Committee on Reproductive Health incl. AIDS (SCORA)

Europese Integratie en Educatie - European Medical Students’ Association (EMSA) Deze zeven werkgroepen komen terug in alle acht lokale comités die samen IFMSA-NL vertegenwoordigen.

Leiden

VUmc

Rotterdam

Maastricht


Oprichting: 23 mei 1980 Vier keer per jaar Aantal actieve leden: 650 wordt een Algemene (Leden) Vergadering (AV) gehouden, waarbij Netwerk: alle actieve leden van International Federation of Medical Students’ IFMSA-NL samenkomen. Associations The Netherlands (IFMSA-NL) is de De acht lokale comités Nederlandse medische studentenorganisatie bezitten op de AV’s elk waarin IFMSA en EMSA verenigd zijn. één stem en zijn het hoogste beslisorgaan van Vestigingen: de vereniging. Jaarlijks IFMSA-NL heeft lokale comités gevestigd op alle worden er diverse medische faculteiten in Nederland. nationale activiteiten georganiseerd zoals een trainingsweekend, een zeilweekend, een kerstdiner en een jaarvergadering. IFMSA-NL wordt bestuurd door bestuursleden afkomstig uit de verschillende medische faculteiten in Nederland. Het Bestuur regelt de dagelijkse gang van zaken en organiseert de AV’s. Daarnaast heeft elke werlkgroep een voorzitter die o.a. werkgroepvergaderingen organiseert en de activiteiten van die werkgroep coördineert.

Nationaal Bestuur 2011-2012

Groningen

Utrecht

Nijmegen

UvA


Wist je dat... IFMSA-NL het afgelopen jaar 650 actieve leden had. Het er elk jaar steeds meer worden. IFMSA-NL 120 stagestudenten heeft ontvangen. Er 150 Nederlandse studenten op stage zijn gegaan. IFMSA-NL 1000 berendokters had. 5500 kleuters het Teddy Bear Hospital bezocht hadden. IFMSA-NL met diverse projecten samen 231 lessen gegeven heeft op basis- en middelbare scholen. Dat hier zo’n 5500 scholieren bij betrokken waren. IFMSA-NL 70 trainingen gegeven heeft. In totaal er 1250 deelnemers waren. IFMSA-NL dé mogelijkheid is om je internationaal te oriënteren.

Partners IFMSA-NL werkt samen met onder andere NVTG, KNMG/Arts in Spé, LOGSO, LIMSC, MIC, MMSRC, ISCOMS, Significs, ZeroGeneration, AKKU Trainingsbureau, USF Scholing & Advies, DownSideUp, LSVB Trainingen op Maat, ICCO, STOP AIDS NOW!, Stedenband Haarlem Mutare, CASA, Rutgers WPF, IPPF, Sanquin, NTS Donorvoorlichting, Nierstichting, Jump!, Johannes Wier Stichting, Wemos, NVMP/IPPNW, LMSO, Hoge School Utrecht, en vele anderen. Daarnaast is IFMSA-NL lid van de NJR. IFMSA-NL is partner van


ComitĂŠ van Aanbeveling De leden van het ComitĂŠ van Aanbeveling hebben aangegeven achter de doelstellingen van IFMSA-NL te staan, achter de organisatie en de projecten die wij organiseren. Dhr. C. Breederveld directeur het Nederlandse Rode Kruis Dhr. J. Wijbrandi directeur UNICEF Nederland Dhr. P. de Graaf voorzitter Artsen Zonder Grenzen

Prof. Dr. F. Miedema decaan/vice-voorzitter Raad van Bestuur UMC Utrecht Prof. Dr. F.H.M. Corstens decaan/vice-voorzitter Raad van Bestuur UMC St. Radboud

Prof. Dr. A.C. Nieuwenhuijzen Kruseman voorzitter Artsenfederatie KNMG

Prof. Dr. W.A.B. Stalman decaan/vice-voorzitter Raad van Bestuur VU Medisch Centrum

Prof. Dr. L.J. Gunning-Schepers voorzitter Gezondheidsraad

Prof. Dr. M. Dzoljic vice-decaan Raad van Bestuur AMC UvA

Prof. Dr. M. Paul voorzitter College van Bestuur Maastricht University

Prof. Dr. E.C. Klasen decaan/vice-voorzitter Raad van Bestuur Leids Universitair Medisch Centrum

Prof. Dr. H.A.P. Pols decaan/vice-voorzitter Raad van Bestuur Erasmus MC

Prof. Dr. F. Kuipers decaan/vice-voorzitter Raad van Bestuur Universitair Medisch Centrum Groningen


wereld? e d n i n e o d j i j n u k t a W

Klinische stages Het grootste en tevens het eerste project binnen IFMSA zijn de klinische stages. Jaarlijks gaan er wereldwijd ruim 8000 geneeskundestudenten op klinische stage via IFMSA. Ook in Nederland bestaat er de mogelijkheid om op klinische stage te gaan. Jaarlijks biedt IFMSA-NL ongeveer 130 studenten een stage aan in het buitenland. Ieder jaar opnieuw is er een groot aanbod van stagelanden. Tevens komen er ongeveer 100 studenten per jaar naar Nederland om een stage te lopen. De klinische stage is bedoeld voor studenten vanaf het derde studiejaar. De stage duurt vier weken en is bedoeld om kennis te maken met de gang van zaken in een buitenlands ziekenhuis. Je loopt mee met een arts op een afdeling naar voorkeur. Daarnaast wordt door middel van een checklist geprobeerd ook medische vaardigheden bij te leren. Ook maak je kennis met het studentenleven in het land van je stage. De stages worden georganiseerd door je lokale IFMSA en vallen buiten het curriculum. Op sommige faculteiten bestaat de mogelijkheid om studiepunten voor je stage te krijgen. De eerste selectie vindt plaats in september en oktober. Je kunt het hele jaar door op stage gaan, bijvoorbeeld in de zomervakantie of als je wacht op je coschappen.

IFMSA verzorgt naast de stage ook een studentenkamer, eten en een sociaal programma in het gastland, zodat je naast je klinische stage of onderzoeksstage samen met andere enthousiaste studenten het buitenland kunt verkennen. Meer informatie over de stages vind je op www.ifmsa.net/public


De werkgroepen Klinische Stages en Onderzoeksstages richten zich op het coördineren en regelen van stages voor (bio)medisch studenten. Ook zoeken zij voor buitenlandse studenten stageplekken in de medische faculteiten in Nederland. Op deze manier ontstaat er een uitwisseling van studenten tussen Nederland en het buitenland.

Onderzoeksstages Via IFMSA kunnen Nederlandse (bio)medisch studenten participeren in een lopend onderzoeksproject in het buitenland. Een onderzoeksstage via IFMSA duurt over het algemeen vier weken, maar in uitzonderingsgevallen kunnen deze ook langer duren. In deze periode nemen de stagiaires deel aan een onderwijsprogramma waarin zij kennis maken met de afdeling, de materialen en manier van werken. Vervolgens gaan de studenten zelf aan de slag en werken zij mee aan het onderzoek van hun keuze. Binnen de werkgroep onderzoeksstages lopen ook een aantal stageprojecten welke buiten de reguliere onderzoeksstages vallen. Een van deze projecten is STEP, het Sudan Tropical Exchange Project. In dit project gaan deelnemers op stage naar Sudan waar zij leren over onderzoek in de tropen en meelopen in laboratoria en ziekenhuis. Aan het einde van hun stage krijgen de deelnemers de kans hun opgedane kennis toe te passen in het veld door het bieden van hulp aan hen die het nodig hebben.

S t a g e m o g e li j k h e d e n 2 0 1 1 - 2 0 12 Bahrein Bosnië en Herzegovina Brazilië Bulgarije Canada Catalonië (Spanje) Chili Costa Rica Denemarken Duitsland

Egypte El Salvador Ecuador Estland Finland Frankrijk Ghana Griekenland Verenigd Koninkrijk Hongarije IJsland

Indonesië Israël Italië Jordanië Koeweit Kroatië Libanon Macedonië Malta Mexico Montenegro Nepal

Nigeria Noorwegen Oostenrijk Panama Peru Polen Portugal Roemenië Rusland Rwanda Servië Slowakije

Slovenië Spanje Soedan Taiwan Thailand Tsjechië Tunesië Turkije Zweden Zwitserland


Naast de hieronder genoemde lopende projecten kent deze werkgroep ook veel lokale en landelijke initiatieven zoals projecten omtrent International Focus Days, workshops en congressen. De werkgroep biedt veel ruimte voor eigen inbreng en nieuwe projecten.

Vluchtelingen en mensenrechten PeaceTest De PeaceTest is een internationaal project welke bestaat uit een enquête en discussie over conflictpreventie en mensenrechten. Het is een van de zogenaamde peereducationprojecten van IFMSA-NL, waarbij geneeskundestudenten lesgeven aan middelbare scholieren. Alles Kids?! Alles Kids is een project waarbij geneeskundestudenten activiteiten organiseren voor kinderen in asielzoekerscentra. Deze activiteiten variëren van het vieren van Sinterklaas tot het geven van leuke lessen.

IMSTAR Internship for Medical Students in Action for Refugees is een project dat een vierweekse medische en wetenschappelijke stage aanbiedt in Palestijnse vluchtelingenkampen in Jordanië en de Palestijnse Gebieden. De stage vindt plaats in de zomer en is bedoeld voor 20 Nederlandse geneeskundestudenten uit het derde jaar en hoger. Naast een medische stage houden de deelnemende studenten zich bezig met activiteiten in de vluchtelingenkampen voor kinderen. Ter voorbereiding wordt een lezingencyclus georganiseerd waarin dieper in wordt gegaan op vredesvraagstukken, mensenrechten en vluchtelingen die toegankelijk zijn voor alle studenten.


Public Health is een veelomvattend begrip; het betreft de vele vraagstukken die wereldwijd de gezondheid beïnvloeden. Deze werkgroep zet zich in om studenten bewust te maken van deze onderwerpen en om betrok- kenheid te creëren. Naast de nationale projecten zijn er tal van lokale initiatieven zoals een project over onderbelichte ziektebeelden uit verschillende delen van de wereld.

Public Health Ontwikkelingsstages De werkgroep besteedt op verschillende manieren aandacht aan ontwikkelingssamenwerking. Op dit moment biedt zij zowel klinische als nietklinische stages in het buitenland waar studenten aan kunnen deelnemen: • • •

Kindertehuis voor lichamelijk gehandicapte kinderen in Nepal Orthopedisch kinderziekenhuis in Zuid-Afrika Tropengeneeskunde in Malawi en Kameroen

Donorrequest Binnen dit project vallen momenteel twee donorgerelateerde projecten. Bij het orgaandonorproject wordt voorlichting over orgaandonatie gegeven aan middelbare scholieren door hiervoor opgeleide studenten. Het doel van dit project is om algemene bewustwording omtrent donorproblematiek te creëren. Zo kunnen scholieren een afgewogen keuze maken wanneer ze een donorregistratieformulier ontvangen. Met het bloeddonorproject proberen we actief bloeddonoren te werven onder (geneeskunde)studenten en de kennis over het belang van bloeddonatie te vergroten.


Medisch onderwijs Breaking the Silence Met dit project maken geDeze werkgroep biedt projecten aan neeskundestudenten kennis voor de medisch student ter ondersteumet de beginselen van de ning van het huidig curriculum. Naast de Nederlandse Gebarentaal en nationale projecten, biedt zij de studenkrijgen zij meer inzicht krijten onder andere ook tropencursussen gen in de cultuur van de doaan, EHBO-lessen, Summer Schools en venwereld. Aan het eind van een cursus Medisch Spaans. deze cursus is de student in staat een korte anamnese af te nemen met een dove patiënt. We hopen hiermee de communicatie tussen toekomstige artsen en dove patiënten te verbeteren. Global Health Education Project Dit project streeft naar het implementeren en integreren van onderwijs over ‘global health’ in het geneeskundecurriculum. Het project is een samenwerkingsverband van de Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie, de Johannes Wier Stichting, Stichting Wemos en IFMSA-NL. Deze organisaties zijn al vele jaren individueel actief met het geven van onderwijs aan artsen, geneeskunde studenten en andere gezondheidswerkers over global health. Op dit moment wordt er een “Global Health”-congres georganiseerd dat plaats zal vinden in 2012. Aches & Pains Tijdens deze ‘kleine-kwalencursus’ worden alledaagse klachten belicht. Door medisch studenten informatie te bieden over alledaagse klachten helpt deze cursus om hen in staat te stellen tot het geven van eenvoudige adviezen aan familie en vrienden. ‘Kwalen’ als spierpijn, insectenbeten en moeheid passeren de revue.


Seksuele gezondheid en Aids Het Voorspel Bij Het Voorspel verzorgen medische en psychologiestudenten lessen seksuele voorlichting voor middelbare scholieren. Aan de hand van spellen en de beroemde ‘condoomdemonstratie’ worden onderwerpen als veilig vrijen, weerbaarheid en homoseksualiteit besproken. Tienerwijs Dit is een project waarbij studenten les geven over relaties en seksualiteit in groep 7 en 8 van de basisschool. We proberen op een interactieve manier leerlingen bewust te maken van hun keuzes op het gebied van seksualiteit, relaties en puberteit. Wereld AIDS Dag Wereld AIDS Dag is op 1 december. Ieder jaar worden er in alle steden ludieke activiteiten georganiseerd om HIV/AIDS onder de aandacht te brengen. Tijdens Wereld AIDS Dag is er volop ruimte voor creatieve inbreng en nieuwe ideeën. Ook wordt er geld ingezameld voor Stop AIDS Now! door onder andere de “Art Bag”-verkoop, collectes en feesten. Internationale Vrouwendag Er bestaat nog veel ongelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen. Op Internationale Vrouwendag, 8 maart, organiseren we activiteiten als Ladies’ Nights, zelfverdedigingscursussen of zoals dit jaar de Vagina Monologen om dit onder de aandacht te brengen. Elke stad kan haar eigen invulling geven aan Internationale Vrouwendag, dat maakt het zo leuk! Seksuele gezondheid is overal ter wereld een groot issue. Niet alleen soa’s zijn een belangrijk probleem, ook ongelijkheid en discriminatie op basis van geslacht of geaardheid en seksueel huiselijk geweld zijn nog steeds aan de orde van de dag. Deze werkgroep zet zich om deze problemen onder de aandacht te brengen.


Europese integratie en educatie Teddy Bear Hospital Deze werkgroep vertegenwoordigt de Bij het Teddy Bear Hospital nemen kleuters hun zieke European Medical Students’ Association knuffel mee naar het zieken- (EMSA) in IFMSA-NL. EMSA richt zich huis om geholpen te worden op integratie tussen Europese geneesdoor de teddybeerdokters. kunde studenten op wetenschappelijk, Kinderen gaan het hele traject cultureel, sociaal en onderwijsgebied. door vanaf het afleggen van de anamnese van hun knuffel tot aan het gipsen van het gebroken nekje van hun giraffe. Het is voor de kinderen een unieke manier om kennis te maken met het ziekenhuis en voor de teddybeerdokter een fantastische middag. Berendokter, je beste vriend! Medisch studenten spelen de rol van Berendokter met kinderen die voor een behandeling in het ziekenhuis zijn. De kinderen ontfermen zich over hun zieke knuffel en maken op deze manier kennis met de gezondheidszorg zonder zelf patiënt te hoeven zijn. Naast dat dit kan helpen bij het verwerkingsproces zullen de medisch studenten hun communicatieve vaardigheden kunnen trainen. Twinning Project Om studenten kennis te laten maken met het studentenleven in een andere stad wordt het Twinning Project georganiseerd. Dit is een kortdurende uitwisseling tussen studenten van verschillende medische faculteiten in Europa. Movies & Medicine Bij Movies & Medicine wordt een film vertoond met een medisch gerelateerd thema. Voor of na de film wordt een lezing gegeven door een ervaringsdeskundige. De opbrengst van de avond gaat naar een liefdadigheidsinstelling.


TraiNL

TraiNL, de trainingsdivisie van IFMSA-NL, geeft leden de mogelijkheid om hun projecten optimaal te kunnen realiseren door kennis en vaardigheden aan te bieden. Daarnaast biedt TraiNL leden een platform om innovatieve ideeën te realiseren. TraiNL traint haar eigen trainers en biedt mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling.

Hoe werkt TraiNL Binnen TraiNL worden trainers opgeleid om kwalitatief goede trainingen te kunnen geven. Het opleidingstraject van de trainers wordt de TraiNL Academy genoemd. In dit proces krijgen de trainers de skills aangeleerd om groepsprocessen goed te kunnen faciliteren, om informatie helder over te brengen en om een groep mensen te kunnen empoweren. Trainers krijgen de mogelijkheid om zelfstandig trainingen te ontwerpen die hun doelgroep van de juiste informatie voorziet, door middel van TraiNL trainersmeetings, digitale bronnen en eigen creativiteit. Wat we doen Ieder jaar wordt in november het grootste ledenweekend van IFMSA-NL georganiseerd. Dit weekend wordt ook wel het trainingsweekend genoemd en staat gelijk aan een weekend vol trainingen, sociale activiteiten en kennismaking met IFMSA-NL en haar leden. Veelal nieuwe leden nemen deel aan dit weekend om trainingen te volgen. Zo wordt meteen een goede basis gelegd en kunnen de nieuwe leden empowered en beladen met skills aan de slag met hun nieuwe project. Naast dit weekend zijn er regelmatig trainingen op verschillende niveaus. Op lokaal niveau worden er trainingen verzorgd voor lokale projectcommissies en studentbestuurders. Op nationaal niveau vinden er trainingssessies plaats tijdens de Algemene Vergaderingen van IFMSA-NL. Tot slot worden er ook trainingen door TraiNL verzorgd op internationale meetings van IFMSA en EMSA.

TraiNL-trainingen; een greep uit de mogelijkheden ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Creative Thinking Motivating a Team Project Management Getting Things Done Public Speaking Leadership Intercultural Learning


Public Relations

Deze werkgroep zorgt dat de huisstijl van IFMSA-NL wordt uitgedragen en biedt hulp en ondersteuning bij het ontwerpen van promotiemateriaal. Ook zoekt zij het contact op met de pers en media. Nieuws verspreidt zich snel door deze werkgroep via alle mogelijke kanalen waaronder onze website www.ifmsa.nl, maar ook via de sociale media als Facebook en Twitter. We gaan verder dan PR, want we dragen ook zorg b Gloic voor merchandising, sponsoring en fondsenwerving. Via interne en externe communicatiekanalen zorgt deze werkgroep voor de zichtbaarheid en imago van IFMSA-NL, waarbij de rol van internet steeds belangrijker wordt. Promotie en sponsoring zijn de hoofdaandachtspunten.

m G

Global Medicine is het Engelstalige magazine van IFMSA-NL en verschijnt drie maal per jaar met een oplage van 6.000 exemplaren per editie. Global Medicine publiceert artikelen, nieuws en reviews gerelateerd aan global health. De redactie bestaat uit medisch studenten. Ze geven studenten de kans om een door henzelf geschreven global health artikel de wereld rond te laten gaan. Op deze manier probeert Global Medicine haar lezers ook buiten de muren van het

6 7 8 9 10 11

6

16

D

Global Medicine

d MeGlo edli MG Medi Glo Med Gl ic Medicob i MedGloban l Me Gloicine dic bal ine

5 ine edic allM Medicine lobba Glo G Global Gl obal MMedicine edicin e

w

C

m m mm

Psych Sex selective abortions iatrists fail to hel

p wrretc

hed su

rvivors

w

6 22

27

m m

m

eigen ziekenhuis te laten kijken. De inhoud van het magazine is heel divers van opiniestukken tot wetenschappelijke bijdragen. Je kunt zelf een bijdrage leveren aan Global Medicine door je artikel op te sturen naar : editor@globalmedicine.nl. Wil je meer informatie over dit magazine, een artikel schrijven, solliciteren voor een plek in de redactie, of Global Medicine op je eigen deurmat krijgen, surf dan naar www.globalmedicine.nl.

t

ho

ď‚—p


IFMSA-NL Congressen Elk jaar wordt er een groot landelijk medisch studentencongres georganiseerd. Vaak wordt er gekozen voor een actueel onderwerp in het kader van wereldwijde gezondheid of een onderwerp dat weinig aandacht krijgt in de medische curricula.

bal e Om dit evenement te organiseren heb je mensen nodig die zich bijcibnal voorbeeld bezighouden met sponsoring, die sprekers benaderen en de o e promotie van het congres verzorgen. Je werkt een jaar lang samen icin met studenten uit verschillende steden om het congres tot een lobal e succesvol einde te brengen. Het afgelopen congres trok zo’n 250 icin bezoekers uit het hele land. Een plek in het organiserend comitÊ obal cine is dan ook niet alleen heel leuk, maar ook erg leerzaam. bal ne 18

6ď‚—

to

lec

g ne

ted

ease

dis

ery

gall

29

6

24

28

6 10 20 6 11 14


Internationale meetings Het internationale karakter van IFMSA-NL komt het best tot zijn recht tijdens internationale meetings. Naast de vergaderingen is er op deze meetings volop ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en het opdoen van ideeën voor nieuwe projecten. Er vinden trainingen plaats om nieuwe vaardigheden te leren en interactieve workshops om je verder te verdiepen in diverse thema’s. Elk lid van IFMSA-NL kan zo’n meeting bijwonen. Naast deze grote meetings zijn er het hele jaar door kleinere bijeenkomsten die een specifieker thema kennen: onder meer een workshop over het Bologna process voor de werkgroep Medisch Onderwijs en de SubRegional Training voor leden die stages organiseren. Tijdens al deze bijeenkomsten sluit je vriendschappen met studenten van over de hele wereld en proef je meer van andere culturen, religies en gebruiken. General Assembly In maart en augustus vinden de halfjaarlijkse General Assemblies van IFMSA plaats waar meer dan achthonderd IFMSA’ers bij elkaar komen. De laatste twee GA’s vonden plaats in Indonesië en Denemarken. De eerstvolgende zal in maart in Ghana plaatsvinden.


IFMSA EuRegMe General Assembly Eén keer per jaar EuRegMe vindt er per regio SubRegional Training van IFMSA een regiBologna Process Workshop onale vergadering plaats. Alle landen van de betreffende EMSA regio komen dan bij National Coordinators’ and Enthusiasts’ Meeting elkaar om over elGeneral Assembly kaars projecten te praten. Voor Europa is dat de European Regional Meeting (EuRegMe). De afgelopen EuRegMe vond plaats in Barcelona. Vijf dagen hard werken en veel leren, maar ook vier nachten feesten met geneeskundestudenten uit zo’n 25 Europese landen. EMSA General Assembly Ook EMSA, de European Medical Students’ Association organiseert enkele malen per jaar internationale vergaderingen. In 2011 is de EMSA GA in Leiden gehouden. National Coordinator’s and Enthusiasts’ Meeting Tijdens de NCM komen zo’n 120 geneeskundestudenten uit heel Europa voor vier dagen bij elkaar. Zij praten en discussiëren over verscheidene activiteiten en projecten van EMSA. De afgelopen NCM vond plaats in Polen.


International Federation of Medical Stu

Sponsoren IFMSA-NL is een non-profitorganisatie die volledig draait op vrijwilligers. Zonder de steun van instanties en bedrijven zou IFMSA-NL niet bestaan. Via het internationale en nationale netwerk bieden wij veel promotiemogelijkheden aan. Tevens is er de mogelijkheid om te adverteren op onze website, in dit boekje en in ons blad Global Medicine. Meer informatie over sponsormogelijkheden is te vinden op www.ifmsa. nl of mail naar vve@ifmsa.nl.

Vrienden van IFMSA-NL Om onze doelstellingen te kunnen realiseren, is er financiële ondersteuning nodig. De Vrienden van IFMSA-NL leveren een wezenlijke bijdrage hieraan. Samen kunnen wij nieuwe projecten blijven ontwikkelen en bestaande projecten verbeteren. Vrienden van IFMSA-NL krijgen ons magazine “Global Medicine” gratis thuisgestuurd en worden op de hoogte gehouden van onze activiteiten via onze digitale nieuwsbrief. Neem contact op via vve@ifmsa.nl voor meer informatie.


udents’ Associations - The Netherlands

Contact Volg ons ook via:

www.ifmsa.nl meer informatie over onze projecten, stageverslagen en global health Lokale comités

Secretariaat IFMSA-NL

IFMSA-Groningen Kamer S.24 Antonius Deusinglaan 1 9713 AV Groningen 050 - 363 88 69 groningen@ifmsa.nl

IFMSA-Rotterdam Kamer Cd 3.15 Postbus 2040 3000 CA Rotterdam 010 – 704 40 85 rotterdam@ifmsa.nl

M.F.L.S. t.a.v. IFMSA-Leiden K1-R Postbus 9600 2300 RC Leiden leiden@ifmsa.nl

IFMSA-Utrecht Kamer J.00.213 Universiteitsweg 100 3584 CG Utrecht 030 – 250 99 17 utrecht@ifmsa.nl

IFMSA-Maastricht Kamer 2.495 Postbus 616 6200 MD Maastricht 043 - 388 24 80 maastricht@ifmsa.nl

IFMSA-UvA Kamer J0-111 Meibergdreef 15 1105 AZ Amsterdam 020 – 566 52 97 amsterdam.uva@ifmsa.nl

IFMSA-Nijmegen Route 89 Geert Grooteplein Noord 21 6525 EZ NIJMEGEN 024 – 361 36 26 nijmegen@ifmsa.nl

IFMSA-VUmc Kamer BK-46 Van de Boechorststraat 7-9 1081 BT AMSTERDAM 020 – 444 82 6 amsterdam.vumc@ifmsa.nl

Vestigingsadres: Dr. Molewaterplein 50 3015 GE Rotterdam Correspondentieadres: Kamer Cd 3.15 Postbus 2040 3000 CA Rotterdam Fax: +31 10 4089414 E-mail: info@ifmsa.nl Website: www.ifmsa.nl Bankrekeningen ABN-AMRO te Rotterdam 44.19.62.653 Postbank te Rotterdam 28.17.276 Kamer van Koophandel 40532763


think globally, act locally

Promobooklet 2011-2012  

This is the promotional booklet of IFMSA-NL for the term 2011-2012