Page 1


International Federation of Medical Students’ Associations IFMSA-NL jaarverslag 2007-2008

the Netherlands

Jaarverslag 2007-2008

Colofon Druk

Printerette Amsterdam

Oplage

80 stuks

Fotografie

Thekla Bosschaart Wander Kenter Lies Schakelaar Julia Spierings Peter-Paul Teunisse Marleen Verhagen

Vormgeving

Wander Kenter

Eindredactie

Wander Kenter Lies Schakelaar

Redactieadres

p.a. IFMSA-NL T.a.v. Wander Kenter, Vice-Voorzitter Intern Kamer JO-111 Meibergdreef 15 1105 AZ AMSTERDAM

Email

vvi@ifmsa.nl

Website

www.ifmsa.nl

2


Inhoud Deel 1 – Algemeen Kerninformatie ............................................................................ 4 Voorwoord ................................................................................ 6 Bestuursleden, commissieleden en Comité van Aanbeveling ...................... 7 Visie en doelstellingen IFMSA-NL....................................................... 9 Beleid 2007 – 2008....................................................................... 10

Deel 2 - Verslag

Jaarverslag Voorzitter ................................................................. 14 Jaarverslag Vice-Voorzitter Intern .................................................... 16 Jaarverslag Vice-Voorzitter Extern ................................................... 18 Jaarverslag Penningmeester ........................................................... 20 Jaarverslag werkgroep Klinische Stage............................................... 22

IFMSA-NL jaarverslag 2007-2008

Jaarverslag IFMSA-NL ................................................................... 11

Jaarverslag werkgroep Onderzoeksstages ........................................... 27 Jaarverslag werkgroep Public Health................................................. 30 Jaarverslag werkgroep Seksuele Gezondheid en AIDS ............................. 32 Jaarverslag werkgroep Vluchtelingen en Mensenrechten ......................... 34 Jaarverslag werkgroep Medisch Onderwijs .......................................... 37 Jaarverslag werkgroep Europese Integratie en Educatie.......................... 39 Jaarverslag IFMSA-NL Trainingen...................................................... 41 Stichting Mpower! ....................................................................... 43 Financieel Overzicht 2007.............................................................. 47

Deel 3 – Overig Organisatie structuur IFMSA-NL ....................................................... 52 Afkoringenlijst ........................................................................... 55 Overige gegevens ........................................................................ 56

3


Kerninformatie Algemeen Aantal leden (statutair)

Acht lokale comités

Aantal leden (personen)

689

Actieve leden binnen de lokale comités

58 46 38 46 53 31 38 53

+

363

IFMSA-Groningen IFMSA-Leiden IFMSA-Maastricht IFMSA-Nijmgen IFMSA-Rotterdam IFMSA-Utrecht IFMSA-UvA IFMSA-VUmc Totaal

326

Aantal leden op Trainingsweekend 2007

150

Aantal leden op Algemene Vergaderingen

Wisselend 90 tot 120

Interne IFMSA-trainers

37, waarvan 21 trainers nieuw opgeleid afgelopen jaar

Gegeven trainingen

40 (± 15 studenten per training geeft 600 student-contacten)

IFMSA-NL jaarverslag 2007-2008

Alumni

Uitwisselingen Uitgaande stagestudenten

109 28

+

137 Inkomende stagestudenten

76 24 100

(Klinische stages) (Onderzoeksstage) Totaal

+

(Klinische stages) (Onderzoeksstages) Totaal

Financieel Totaal inkomsten 2007

30.767,95 euro

Totaal uitgaven 2007

24.926,68 euro

4


Projecten Enkele cijfers van een aantal grote projecten van IFMSA-NL. Het Voorspel

Project voor seksuele voorlichting door studenten op middelbare scholen. (Zie jaarverslag werkgroep Seksuele Gezondheid en AIDS) 185 lessen met ± 4600 leerling-contacten

Tienerwijs

Project voor relationele vorming op basisscholen jaarverslag werkgroep Seksuele Gezondheid en AIDS)

(Zie

6 lessen met 360 leerling-contacten Peacetest

Sinds oktober 2007; 7 klassen met 210 leerling-contacten en enquêtes Target X

Nieuw project ter bewustwording van de problematiek rondom nucleaire wapens en de invloed daarvan op de gezondheid(szorg) (Zie jaarverslag werkgroep Vluchtelingen en Mensenrechten) 2 maal georganiseerd, ± 1900 flyers verspreid en met ± 650 voorbijgangers gesproken

Donorproject

IFMSA-NL jaarverslag 2007-2008

Enquête op middelbare scholen ter bewustwording van problemen rondom vluchtelingen en mensenrechten (Zie jaarverslag werkgroep Vluchtelingen en Mensenrechten)

Project waarbij bewustwording wordt gecreëerd voor de problematiek rondom orgaandonatie. (Zie jaarverslag werkgroep Public Health) 29 lessen met 820 leerling-contacten op middelbare scholen, 5 workshops georganiseerd, een congres met 52 deelnemers, promotieteam op huishoudbeurs 2007

Teddybear Hospital

Kleuters op een leuke manier kennis laten maken met ziek-zijn en het ziekenhuis en oefening in communicatievaardigheden voor studenten. (Zie jaarverslag werkgroep Europese Integratie en Educatie) 8 Teddybear Hospitals met ± 6000 kleuters en ± 800 studenten

IFMSA-NL congres

Jaarlijks nationaal congres georganiseerd. Dit jaar met als thema ‘Safe Motherhood’. (Zie jaarverslag werkgroep Europese Integratie en Educatie) 173 bezoekers en 74 ingezonden foto’s voor de fotowedstrijd

5


Voorwoord IFMSA-NL (International Federation of Medical Students’ Associations - the Netherlands) is een vereniging van medische studenten die zich inzet om Global Health – ofwel de wereldwijde gezondheid en alles wat daar invloed op heeft - onder de aandacht te brengen bij zowel medestudenten als andere groepen van de samenleving. Op alle acht geneeskundefaculteiten in Nederland zijn er lokale comités die aangesloten zijn bij de overkoepelende nationale organisatie IFMSA-NL. IFMSA-NL is op haar beurt weer lid van twee grotere organisaties; de International Federation of Medical Students’ Association (IFMSA) en de European Medical Students’ Association (EMSA).

IFMSA-NL probeert haar doelstellingen te verwezenlijken door middel van verschillende initiatieven. Zo proberen wij dat door het organiseren van public health-, klinische en onderzoeksstages. Daarnaast door het organiseren van diverse workshops en congressen. Door scholen te bezoeken met educatieprogramma’s en het organiseren van verschillende awareness-campagnes wordt ook de niet-medische wereld hierin betrokken. Maar niet alleen de internationale kant van gezondheidszorg en maatschappij wordt benaderd. Ook aan ons eigen medisch onderwijs wordt aandacht besteed, door hier een kritische blik op te werpen, en op het verschillende manieren proberen te verbeteren.

IFMSA-NL jaarverslag 2007-2008

We zijn van mening dat het voor iedereen, maar vooral voor toekomstige artsen een waardevolle toevoeging is om meer te weten over de gezondheidssituatie wereldwijd. Als arts zul je, waar je ook werkt, zeker te maken krijgen met mensen (en ziekten) uit allerlei landen, culturen en (welzijn) situaties. Toenemende globalisatie is een feit: tegenwoordig is de andere kant van de wereld slechts een dagje vliegen hier vandaan; studeren, stagelopen en zelfs werken in het buitenland wordt steeds populairder. Tegelijkertijd worden veel mensen gedwongen hun eigen land te verlaten door slechte en/of onveilige omstandigheden. Met de mensen verspreiden ook gezondheidsproblemen zich over de wereld. Bedenk je eens hoe de gezondheid van de mens beïnvloed wordt door zaken als armoede, (gebrek aan) onderwijs en oorlog. Maar ook zaken als overgewicht, roken en wisselende seksuele contacten veroorzaken in veel landen enorme problemen en behoren ook tot wat genoemd wordt “Global Health”. “Meer weten over Global Health kan het verschil maken tussen een arts en een goede arts.” Zo proberen wij ons steentje bij te dragen aan de maatschappij, en toekomstige artsen in een breder perspectief te plaatsen.

Het afgelopen jaar is een jaar vol activiteiten, ideeën en vooral enthousiasme geweest. Het is een uitdaging om al deze ideeën en idealen om te zetten in aansprekende activiteiten. Maar als ik zo terug kijk denk ik dat het meer dan geslaagd is. We zijn er als vereniging wederom in geslaagd te groeien, onszelf verder te ontwikkelen en vele verschillende activiteiten te organiseren. Dit gebeurde uiteraard door de leden met veel plezier en enthousiasme. Jaar na jaar blijkt dat een relatief kleine groep geneeskundestudenten met een grote hoeveelheid enthousiasme en motivatie zeer veel kan bereiken, zowel op het gebied van persoonlijke ontwikkeling als op het gebied van maatschappelijk nut. Op dat enthousiasme en die daadkracht van die actieve geneeskundestudenten is onze organisatie gebouwd. Via deze weg zou ik dan ook, namens het Nationale bestuur, iedereen willen bedanken die dit daadkrachtige jaar heeft mogelijk gemaakt. Het resultaat van al dat harde werken, kunt U lezen in dit jaarverslag. Het jaarverslag bestaat uit de jaarverslagen van de bestuursleden en werkgroepen en tevens vindt U het financieel jaaroverzicht van 2007. Met gepaste trots presenteer ik dan ook, namens het Nationaal bestuur van IFMSA-NL 2007-2008, ons verslag van het jaar 2007-2008.

Think Globally, Act Locally!

Wander Kenter Vice-Voorzitter Intern 2007-2008

6


Bestuursleden, commissieleden en Comité van Aanbeveling Nationaal Bestuur Voorzitter Vice-Voorzitter Intern Vice-Voorzitter Extern Penningmeester National Exchange Officer incoming National Exchange Officer outgoing National Officer on Research Exchange

EMSA National Coördinator

2007-2008 2006-2007 2007-2008 2006-2007 2007-2008 2007-2008 2006-2007 2007-2008 2006-2007 2007-2008 2006-2007 2007-2008 2007-2008 2007-2008 2007-2008 2006-2007 2007-2008 2007-2008

Elke half jaar wisselt een helft van het Nationaal Bestuur van IFMSA-NL zodat er te allen tijde zes bestuursleden zijn met een half jaar ervaring. Bovenstaande personen zijn het beleidsjaar 2007-2008 lid geweest van het Nationaal Bestuur.

IFMSA-NL jaarverslag 2007-2008

National Public health Officer National Officer on human Rights and Peace National Officer on Reproductive health inc. AIDS National Officer on Medical Education

Lies Schakelaar Daphne Vogel Wander Kenter vacant Minke van Minde Ricco de Ruijter Nicole Alers Mark Postma Moniek van Zitteren Anastasia Egorova Julia Spierings Daphne van Gorp Rianne Schutter Mahsa Montazeri Kim Schilleman Florence de Man Nynke Houtsma Rayan Ramjiawan

Vaste commissies Raad van Toezicht

Laurien van Drooge (Voorzitter 2006-2007) Sandra Blokhuis Marloes van Kester Marthe Zeldenrust

2005-2007 2005-2007 2006-2007 2005-2007

Patricia Stappers (Voorzitter 2007-heden) Alexej Kuiper Sybrich Tiemersma

2007-2009 2007-2009 2007-2009

Financiële Commissie 2007

Gabriëlle Alblas Judith Griep Leonora Louter Richard Schol Martijn Smits

Trainingscoördinatoren 2007

Salmaan Sana David Spelt

Webmaster IFMSA-NL 2007

Daan Vielen Frank den Heijer Rene Post

7


Comité van Aanbeveling De leden van het Comité van Aanbeveling hebben aangegeven achter de doelstellingen van IFMSA-NL te staan, achter de organisatie en de projecten die wij organiseren. Via deze weg zou ik dan ook, namens het Nationale bestuur, alle leden van het Comité van Aanbeveling willen bedanken voor het uitgesproken vertrouwen in onze vereniging. decaan VU Medisch Centrum

prof. dr M. Dzoljic prof. dr S. Poppema

vice-decaan Academisch Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam decaan Universitair Medisch Centrum Groningen

prof. dr E.C. Klasen

decaan Leids Universitair Medisch Centrum

prof. dr H.F.P. Hillen

decaan faculty of Health, Medicine and Life Sciences Maastricht

prof. dr D.J. Ruiter

decaan Universitair Medisch Centrum St. Radboud

prof. dr H. Pols

decaan Erasmus Medisch Centrum

prof. dr J.L.L. Kimpen

decaan Universitair Medisch Centrum Utrecht

dhr. C. Breederveld

algemeen directeur Het Nederlandse Rode Kruis

dhr. H. Franken

directeur Unicef Nederland

dhr. P. de Graaf

vice-president Artsen Zonder Grenzen Nederland, directeur NIZW International Centre

IFMSA-NL jaarverslag 2007-2008

prof. dr W. Stalman

8


Visie IFMSA-NL IFMSA-the Netherlands brengt wereldwijde gezondheidssituaties onder de aandacht van toekomstige artsen en de maatschappij en brengt medische studenten samen, met als doel cultureel en maatschappelijk bewuste geneeskundestudenten te ontwikkelen die de ongelijkheid van de gezondheid wereldwijd en alles wat daar van invloed op is, positief beĂŻnvloeden.

Doelstellingen IFMSA-NL

IFMSA-NL jaarverslag 2007-2008

De vereniging stelt zich ten doel het dienen van de samenleving en de medische studenten in Nederland en over de hele wereld, door: a. op te treden als een medium door middel waarvan uitwisseling van medische studenten kan plaatsvinden; b. het promoten en faciliteren van projecten en trainingen voor zowel de samenleving als medische studenten en deze laatsten daarbij ontvankelijk te maken voor andere culturen en wereldwijde gezondheidsproblematiek; c. op te treden als forum voor medische studenten in Nederland, om met medische studenten uit de gehele wereld over onderwerpen te discussiĂŤren gerelateerd aan individuele en volksgezondheid, onderwijs en wetenschap en hiermee bewustwording te creĂŤren; d. blikverruiming te stimuleren door op te treden als orgaan dat contacten legt met soortgelijke internationale organisaties en tevens met andere medische studentenorganisaties binnen Nederland; e. medische studenten in staat te stellen hun kennis en capaciteiten te benutten in het voordeel van de samenleving.

9


Beleid 2007–2008 De volgende algemene maatregelingen zijn het afgelopen beleidsjaar nagestreefd, ten behoeve van de doelstellingen. Professionaliteit en communicatie a. Het Nationaal Bestuur streeft naar een voltallig bestuur, waarmee gemakkelijk contact gelegd kan worden. Het bestuur straalt professionaliteit uit. b. Het bestuur zal zich naast het huidige beleid ook bezig houden met een lange termijnplanning voor IFMSA-NL en haar werkgroepen. c. IFMSA-NL zorgt voor een aanbod aan trainingen en trainers om de lokale leden te ondersteunen en verder te ontwikkelen. d. Het bestuur informeert de leden over zijn activiteiten en beslissingen om de afstand tussen het Nationaal Bestuur en de lokale leden te minimaliseren. Internationaal

Financiën a. Contacten met huidige sponsoren en subsidiegevers worden onderhouden en mogelijk uitgebreid. b. Het concept “Vrienden van IFMSA-NL” wordt verder benut.

IFMSA-NL jaarverslag 2007-2008

a. De lokale leden worden gestimuleerd deel te nemen aan internationale bijeenkomsten om meer kennis te maken met het internationale karakter van onze organisatie. b. Het bestuur rapporteert over plannen, activiteiten en uitkomsten van bezochte internationale bijeenkomsten. c. IFMSA-NL zet zich in als actief en kritisch lid van IFMSA en EMSA.

Public Relations a. IFMSA-NL brengt activiteiten onder de aandacht van studenten, externe contacten en de media om meer naamsbekendheid te verkrijgen. b. Het bestuur biedt leden een overzicht van de externe contacten: contactpersonen, mogelijkheden voor samenwerking en promotie en eerder georganiseerde activiteiten. c. IFMSA-NL zorgt voor een professionele uitstraling van de website. De website zal worden onderhouden en uitgebreid. Leden en werkgroepen a. Werkgroepvoorzitters heten nieuwe leden welkom bij IFMSA-NL en voorzien ze van relevante informatie. b. Het bestuur informeert leden en organiseert regelmatig sociale activiteiten om betrokkenheid en motivatie van leden te behouden en vergroten. c. Werkgroepen zullen gezamenlijk activiteiten organiseren. Projecten en stages a. Het bestuur ondersteunt de coördinatoren van huidige projecten en evalueert haar projecten en activiteiten. b. Het bestuur begeleidt organisatoren van nieuwe projecten. c. IFMSA-NL biedt kwalitatief hoogwaardige stages aan. Werkgroepen die mogelijkheden zien het aantal stages uit te breiden worden hiertoe gestimuleerd. De stages zullen geëvalueerd worden om de kwaliteit van deze stages te kunnen blijven garanderen. 10


Jaarverslag IFMSA-NL Het beleidsjaar 2007-2008 van IFMSA-NL kan omschreven worden met de volgende kernwoorden: samenwerking, groei en stabiliteit. Deze drie punten vormen de rode draad in het nu volgende verslag van het afgelopen jaar. Algemeen In de afgelopen jaren heeft er een enorme groei plaatsgevonden binnen IFMSA-NL. Het aantal actieve leden is gegroeid van 150 naar meer dan 300 sinds 2004. Bij werkgroepvergaderingen die eerder uit 10-20 mensen bestonden, zijn nu zo’n 30-50 mensen aanwezig. Deze toename van het aantal leden heeft niet alleen geleid tot meer projecten en activiteiten, maar ook tot een toename van de kwaliteit van de projecten. Ons project voor seksuele voorlichting aan scholieren ‘Het Voorspel’ breidt zich bijvoorbeeld steeds verder uit met nieuwe thema’s en nu ook een variant voor relationele vorming op basisscholen. Door deze groei is er meer behoefte aan stabiliteit binnen de vereniging, een structurele oplossing voor de financiën en een professionele aanpak naar externen.

Het bestuur van IFMSA-NL kan terugkijken op een bijzonder jaar met veel uitdagingen, maar ook veel resultaten. Helaas heeft het bestuur niet het hele jaar met een complete bezetting kunnen functioneren. De functie van Vice-Voorzitter Extern is vacant geweest vanaf september 2006. Hierdoor heeft ook in de laatste helft van het vorige bestuursjaar het takenpakket van de VVE niet alle aandacht gekregen die het verdiende. Door de langdurige periode waarin de functie vacant was, bleek de drempel om zich kandidaat te stellen voor deze functie hoog. Pas in oktober 2007 is er een kandidaat opgestaan. In de tussentijd is het takenpakket verdeeld over de voorzitter en vice-voorzitter intern, waardoor zij zwaarder belast werden in hun functie. Gelukkig hebben alle bestuursleden de handen uit de mouwen gestoken om mee te helpen met het uitvoeren van deze taken. Sinds de aanstelling van een nieuwe Vice-Voorzitter Extern, loopt alles weer op rolletjes, en kan elk bestuurslid zich volledig richten op zijn eigen taken.

IFMSA-NL jaarverslag 2007-2008

Bestuurlijk

Het animo voor bestuursfuncties in het algemeen is juist toegenomen; voor bijna elke functie waren meerdere kandidaten beschikbaar. De betrokkenheid van de lokale comités bij nationale activiteiten is groot. Dit jaar hebben er naast de gebruikelijke vier Algemene Vergaderingen, ook drie extra Buitengewone Algemene Vergaderingen plaatsgevonden. Bij al deze vergaderingen waren de lokale comités goed vertegenwoordigd, wat een teken is van betrokkenheid en goede samenwerking. Afgelopen jaar is gebleken hoe belangrijk het is om een goede samenwerking te hebben binnen het bestuur. In het begin bleek het soms lastig om iedereen te betrekken en te motiveren. Er is met z’n allen naar een oplossing gezocht hiervoor, waardoor er een hecht team is ontstaan, waarin iedereen van elkaar op aan kan en voor elkaar klaarstaat. Financiële zaken In de afgelopen jaren is het moeilijk gebleken voldoende sponsoring te vinden voor IFMSA-NL. Vanuit de idealistische achtergrond van IFMSA-NL zoeken wij geen sponsoring bij farmaceutische bedrijven en voor de verschillende projecten wordt uit dezelfde bron van sponsoren geput. Daardoor is het bestuur vorig jaar begonnen met een structurele subsidie-aanvraag bij het landelijk decanenoverleg medische wetenschappen. Dit jaar is de financiële situatie van IFMSA-NL en haar lokale leden in kaart gebracht. Er is gekeken naar de verschillen tussen de lokale comités en gewerkt aan een vast concept voor de begroting. Gezamenlijk is er een subsidie-aanvraag ingediend bij het decanenoverleg namens IFMSA-NL en de lokale comités. Deze aanvraag is gehonoreerd, wat leidt tot stabiliteit in de financiële situatie van IFMSA-NL 11


en haar leden. Op deze manier kan IFMSA-NL haar projecten en haar leden meer en beter ondersteunen in het uitvoeren van hun projecten. Ook in het aankomende jaar zal er veel aandacht besteed worden aan de financiën van IFMSA-NL en van de lokale comités om op een zo effectief mogelijke manier hiermee om te gaan. Naast de aanvraag voor subsidie bij het decanenoverleg is er dit jaar ook een aanvraag ingediend voor bestuursbeurzen bij het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. De taken en verantwoordelijkheden van de bestuursleden zijn behoorlijk uitgebreid door de groei van de vereniging, wat leidt tot een zwaardere belasting wat betreft tijd en financiën. Het ministerie van OCW heeft de aanvraag voor de bestuursbeurzen gehonoreerd, waardoor ook hierin een meer structurele oplossing is gevonden voor het ondersteunen van onze bestuursleden. Activiteiten en projecten

Niet alle projecten van IFMSA-NL vallen onder een werkgroep. Zo heeft in februari 2008 de vijfde editie plaatsgevonden van het IFMSA-NL congres. Dit congres wordt jaarlijks georganiseerd met verschillende thema’s, die vaak meerdere werkgroepen omvatten. Met een interessant programma over ‘Safe Motherhood’ en een opkomst van 150 deelnemers, was het congres een succes. Een nieuw project dat buiten de werkgroepen valt is Mpower! Dit is een project waarbij Nederlandse studenten voor een periode van twee keer drie maanden naar Sudan zijn gegaan om Sudanese jongeren op te leiden tot gezondheidsvoorlichters. Voor dit project is een samenwerking tot stand gebracht met verschillende non governmental organizations, waaronder MRDA, Youth Incentives en Oxfam Novib. Binnen een jaar na goedkeuring van het project door de Algemene Vergadering zijn zo’n 50 jongeren in Mundri nu zelf in staat om hun leeftijdsgenoten meer te leren over gezonde voeding, hygiëne en seksuele gezondheid. Dit project is ondergebracht in een stichting, om het financiële risico voor IFMSA-NL te verkleinen. Meer over Mpower! kunt u lezen in het betreffende hoofdstuk.

IFMSA-NL jaarverslag 2007-2008

Ook in de activiteiten en projecten van IFMSA-NL hebben we gestreefd naar stabiliteit. We vinden het belangrijk om de kwaliteit van projecten voorop te stellen en daarna te kijken naar een eventuele uitbreiding van het aantal projecten afhankelijk van de capaciteit van de lokale leden. Elke werkgroep heeft concrete projecten, waar de komende jaren verder aan gewerkt kan worden. Projecten die niet meer actief uitgevoerd werden als IFMSA-NL project zijn afgesloten met een eindverslag. Over de verschillende projecten van IFMSA-NL kunt u meer lezen in de hoofdstukken over de werkgroepen.

Professionaliteit Als groeiende vereniging streeft IFMSA-NL naar professionaliteit. Hiervoor is een goede communicatie en transparantie, zowel naar de leden als naar externen, erg belangrijk. Door middel van nieuwsbrieven worden externe contacten op de hoogte gehouden van belangrijke activiteiten binnen IFMSA-NL. Het afgelopen jaar hebben we als bestuur getracht een transparant beleid te voeren naar de leden, door na bestuursvergaderingen een update te sturen naar de lokale voorzitters en door maandelijks een update naar alle leden te sturen. Binnen IFMSA-NL is sprake van een vrij snelle turn-over in actieve leden. Om stabiliteit en professionaliteit binnen de vereniging te behouden, is het daarom van groot belang om te zorgen voor een goede overdracht van kennis en vaardigheden. Hier wordt aandacht aan besteed door de aanwezigheid van handboeken, een overdrachtsperiode van drie maanden voor het bestuur en een half jaar overlap in bestuurstermijnen. Maar ook voor actieve leden is het belangrijk om kennis en vaardigheden te hebben om projecten te organiseren. Trainingen nemen daarom een steeds belangrijkere rol in binnen IFMSA-NL.

12


De trainingsactiviteiten zijn dit jaar samengebracht onder één noemer in een projectvoorstel, TraiNL. Hieronder vallen het trainingsweekend voor nieuwe leden, een Training New Trainersworkshop om trainers op te leiden, een Training Old Trainers workshop om de vaardigheden van trainers op te frissen en te verbeteren en een nationale trainingsdag. Zo zijn er trainingen beschikbaar in onder andere project management, leadership, fundraising, facilitation, empowerment, intercultural learning en PR. Het afgelopen jaar is de trainerspool behoorlijk uitgebreid. Tijdens een Training New Trainers Workshop zijn 15 nieuwe enthousiaste trainers opgeleid. Internationaal

Samenwerking Sinds april 2007 is IFMSA-NL aanwezig bij het Landelijk Overleg Geneeskundige Studenten Organisaties (LOGSO). Hierdoor vind niet alleen op lokaal niveau overleg plaats tussen de medische faculteitsverenigingen en de IFMSA-comités, maar ook op nationaal niveau. Dit leidt tot een betere relaties tussen beiden. De naamsbekendheid van IFMSA-NL is het afgelopen jaar flink toegenomen. In eerdere jaren was het vooral IFMSA-NL die contact zocht met externen. Nu merken wij dat externen sneller de weg naar onze organisatie kunnen vinden en ons vaker benaderen voor een samenwerking.

IFMSA-NL jaarverslag 2007-2008

IFMSA-NL maakt deel uit van twee international organisaties: IFMSA en EMSA. In beide netwerken heeft IFMSA-NL het afgelopen jaar van zich laten horen. Zowel in het internationale bestuur van IFMSA als in het Europese bestuur van EMSA hebben Nederlanders zitting. Verder heeft IFMSA-NL in april 2007 de Sub Regional Training georganiseerd voor de stagewerkgroepen. IFMSA-leden uit omliggende Europese landen zijn naar Nederland gekomen om trainingen en workshops te volgen over het organiseren van stages. Zowel IFMSA als EMSA heeft twee keer per jaar een internationale vergadering. Op al deze vergadering is Nederland goed vertegenwoordigd geweest met een grote delegatie. Het enthousiasme van lokale leden voor internationale bijeenkomsten neemt toe.

Toekomst Voor het komende jaar ligt er al een nieuw beleidsplan klaar met nieuwe speerpunten om mee aan de slag te gaan: ook nu zullen samenwerking, groei en stabiliteit de aandacht krijgen.

13


Jaarverslag Voorzitter ‘To live is to choose. But to choose well, you must know who you are and what you stand for, where you want to go and why you want to get there.” (Kofi Anan, voormalig Secretaris-Generaal Verenigde Naties) Met deze zin begon mijn voorzitterschap in april vorig jaar. Vol plannen stond ik aan het begin van wat voor mij een geweldig jaar in het bestuur van IFMSA-NL zou worden. De focus heb ik het afgelopen jaar gelegd op twee hoofddoelen. Communicatie & samenwerking en Continuïteit & stabiliteit.

Communicatie & samenwerking

IFMSA-NL jaarverslag 2007-2008

In het afgelopen jaar is veel aandacht besteed aan communicatie: zowel vanuit het bestuur naar de leden als binnen het bestuur. Er is gestreefd naar een goede bereikbaarheid van het bestuur en de voorzitter voor de leden. Door aanwezigheid bij lokale activiteiten en teambuilding is de drempel om het bestuur en de voorzitter te benaderen omlaag gebracht. Verder zijn de lokale leden op de hoogte gehouden van activiteiten binnen het bestuur door goed contact met de lokale voorzitters en regelmatige updates naar alle leden. Een goede communicatie binnen het bestuur is noodzakelijk om als team te kunnen samenwerken. In het begin van het jaar verliep dit niet altijd even soepel, maar door samen hieraan te werken is er een hecht team ontstaan dat goed draait. De bestuursleden zijn goed betrokken bij de activiteiten van elkaar en hebben elkaar hierin enorm kunnen motiveren. Gedurende het jaar hebben we het groepsproces en onze speerpunten regelmatig geëvalueerd om een optimaal functionerend bestuur te houden. Samen met het dagelijks bestuur heb ik de bestuursvergaderingen en Algemene Vergaderingen voorbereid om deze zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Als voorzitter ben je de schakel tussen IFMSA-NL en IFMSA internationaal. Dit komt vooral tot uiting tijdens de General Assemblies van IFMSA twee maal per jaar, waar je de Nederlandse delegatie leidt en de stem van IFMSA-NL uitbrengt. Deze meetings zijn motiverend voor de hele delegatie. Het contact met IFMSA’ers van over de hele wereld brengt nieuwe samenwerkingsverbanden en nieuwe projectideeën tot stand. De samenwerking met IFMSA internationaal is het afgelopen jaar verder verbeterd. IFMSA is statutair en volgens de Kamer van Koophandel in Nederland gevestigd. Vanaf komend jaar zal ook het General Secretariat van IFMSA gevestigd zijn in het AMC in Amsterdam. Hierover heeft veel overleg plaatsgevonden met het internationale bestuur en is gekeken naar mogelijkheden om elkaar zoveel mogelijk te ondersteunen.

Continuïteit & stabiliteit Voor de continuïteit van IFMSA-NL is een compleet bestuur essentieel. Helaas zijn niet het hele jaar door alle functies vervuld geweest. Vanaf september 2006 tot oktober 2007 is er geen vice-voorzitter extern geweest. Als voorzitter heb ik samen met de vice-voorzitter intern dit takenpakket overgenomen. Tot deze taken behoorden onder andere contact met externen en sponsoren, het maken van het promotiebooklet voor geïnteresseerde geneeskundestudenten, het maken van promotiemateriaal en het onderhouden van de website. Deze taken hebben mijn functie nog veelzijdiger gemaakt dan de functie van voorzitter al is. Maar dit leverde ook een extra belasting op, vooral omdat ik de eerste drie maanden van mijn bestuursjaar gecombineerd heb met mijn studie. Ook voor de overige bestuursleden zorgde dit voor een extra belasting, aangezien van hen meer hulp bij de dagelijkse bestuursactiviteiten gevraagd werd. Vanaf september heb ik mijn studie stopgezet voor een jaar, waardoor er meer tijd overbleef om deze taken naast mijn voorzitterstaken uit te voeren. Het hele jaar door hebben we met het bestuur de zoektocht naar een vice-voorzitter extern voortgezet, wat in oktober 2007 heeft geleid tot de verkiezing van Minke van Minde als VVE.

14


Als voorzitter ben je veelal bezig met het oplossen van problemen die direct aandacht nodig hebben en de dagelijkse zaken in het bestuur. Maar ondertussen is het belangrijk om de lange termijn plannen niet uit het oog te verliezen. Tijdens de verschillende beleidsweekenden hebben we met het bestuur stilgestaan bij de ontwikkelingen tot nu toe en de weg die we graag voor de toekomst in willen slaan. Door verschillende werkgroepen zijn er (meer)jarenplannen gemaakt om deze rode draad niet te verliezen. Vooral wat betreft de financiële zaken zijn er het afgelopen jaar veel structurele verbeteringen tot stand gekomen. In samenwerking met het bestuur en de lokale comités is er een subsidieaanvraag ingediend bij het landelijke decanenoverleg. De honorering van deze aanvraag biedt veel toekomstperspectief voor IFMSA-NL. Voor het komende jaar is het mogelijk om onze projecten te ondersteunen en meer geld te investeren in professionaliteit en lange termijnplannen. Daarnaast is er een aanvraag ingediend bij het ministerie van OCW voor een bestuursbeurs. Ook deze aanvraag is gehonoreerd, waardoor de bestuursleden meer ondersteund kunnen worden. Conclusie

Terugkijkend op een interessant, druk en bijzonder jaar, zie ik IFMSA-NL als een organisatie, waarvan ik veel geleerd heb, waarin ik mijn ideeën kwijt kan, een organisatie die streeft naar doelen die mij aanspreken. Maar bovenal een organisatie die mij enorm motiveert. Motivatie door idealen, mooie projecten, werken op verschillende niveaus, veel vriendschappen en het bereiken van doelen. Ik ben trots dat ik een jaar voorzitter heb mogen zijn van deze geweldige organisatie! Het komende jaar zal IFMSA-NL onder leiding van Rianne Schutter opnieuw een inspirerend jaar beleven. Ik wil iedereen die zich heeft ingezet voor IFMSA-NL het afgelopen jaar, in het bijzonder mijn bestuursgenoten, bedanken en het komende jaar veel succes en plezier wensen. Lies Schakelaar

IFMSA-NL jaarverslag 2007-2008

Het afgelopen jaar heeft het bestuur van IFMSA-NL gewerkt aan verbetering van de communicatie en samenwerking. Lange termijnplannen en nieuwe financiële mogelijkheden bieden IFMSA-NL zicht op een rooskleurige toekomst.

Voorzitter 2007-2008

15


Jaarverslag Vice-Voorzitter Intern Het takenpakket van de VVI (Vice-Voorzitter Intern) bestaat uit het voorbereiden en voorzitten van het Voorzitters Overleg, de secretariële taken van het Nationaal bestuur en contactpersoon van de Alumniclub naar het Nationaal bestuur toe. In het jaar 2006-2007 was de functie van VVE (Vice-Voorzitter Extern) vacant, daarom werden deze taken werden verdeeld over de voorzitter, penningmeester en de VVI ook is er voor gekozen een aantal taken te laten vervallen of op een lager pitje te laten gebeuren. Er is om die reden gekozen om de Amluniclub, de website en de internationale contacten wat minder aandacht te geven.

Lokale comités en voorzitters

Op dit moment zijn we een zeer snel groeiende vereniging waar de lokale voorzitters zich ook bewust van zijn. Daarom wilden wij onze prioriteiten verleggen. Het afgelopen jaar is aangestuurd om meer overeenkomsten tussen de lokale te besturen te bereiken. Om dit te kunnen bereiken zijn de verschillen tussen de faculteiten op verschillende vlakken in kaart gebracht. Zo is de financiële situatie per faculteit in kaart gebracht. Dit mede door de subsidieaanvraag bij de decanen. (zie jaarverslag IFMSA-NL). Zo werd er ook met de penningmeesters en Financiële Commissie een gezamenlijk Voorzitter Overleg gehouden. Naar aanleiding van dit overzicht is er een succesvolle aanvraag voor bestuursbeurzen bij het ministerie van onderwijs ingediend. Tevens zijn alle geldstromen in kaart gebracht en is, op verzoek van de decanen, het streven nu één keer per jaar de financiële bijdragen aan te vragen, gezamenlijk met andere studenten verenigingen.

IFMSA-NL jaarverslag 2007-2008

De communicatie tussen het Nationale bestuur en de lokale voorzitters verliep vooral via email en telefoon. De lokale voorzitters zijn de onmisbare spillen in het wiel van communicatie binnen IFMSA-NL. Het Voorzitters Overleg vond vorig jaar elf maal plaats, drie daarvan waren Voorzittersdagen. Verder heeft de Vice Voorzitter Intern een aantal lokale vergaderingen bijgewoond en is er een lokaal bezoek als een comité op een probleem stuit. Er hebben dagen door het jaar plaatsgevonden waarbij er gezamenlijk een beleidsplan is gemaakt, voor het studiejaar 2007-2008.

Ook de verschillende projecten die georganiseerd worden per faculteit werden in kaart gebracht. Hierin zit behoorlijk verschil en dit is niet eenvoudig gelijk te trekken. Hoe bepaalde werkgroepen naar buiten treden op de lokale comités wil ook heel erg verschillen. Dan is een Voorzitters Overleg de perfecte gelegenheid om ervaring en kennis uit te wisselen. Door het ontbreken van een VVE tot oktober 2007 was er een wirwar van promotie ontstaan. Vanuit de voorzitters is er toen gebrainstormd over eenduidige promotie. Hiervoor werden de verschillen in promotie per faculteit in kaart gebracht. Dit resulteerde in een algemene vorm van promotie waarmee nu landelijk dezelfde kleuren voor IFMSA-NL gebruikt worden. Om het Nationaal bestuur, en dan met name het Dagelijks bestuur een gezicht te geven zijn er afgelopen jaar lokale bezoeken geweest. Dagelijks bestuur leden hebben geen frequente werkgroepvergaderingen en komen slecht in contact met lokale leden. De lokale bezoeken werden niet alleen afgelegd wanneer er problemen waren, maar ook spontaan. Om leden de kans te geven de persoon achter de functie te leren kennen en om hiermee de drempel tussen lokale leden en Nationaal bestuur te verlagen. Dit was een groot succes.

Nationaal Om de Algemene Vergaderingen (AV) aantrekkelijker te maken voor de leden, is de dag indeling aangepast, er werden workshops met een gezamenlijk thema georganiseerd en verschillende trainingen aangeboden. Dit was een geslaagd experiment want er kwamen meer leden naar de AV’s. Ook waren de stukken die behandeld werden twee weken van te voren openbaar gemaakt, zodat alle leden zich goed konden voorbereiden. 16


Onder de taak van de VVI valt ook het publiceren van de vier interne nieuwsbrief per jaar. Hierin wordt er verslag gedaan van projecten, rapporteren bestuursleden, staan leuke artikelen en alle benodigde informatie voor de leden. Ook het IFMSA-NL jaarverslag valt onder deze taak. Met de hulp van het Nationaal Bestuur is dit ook gelukt, helaas was het Jaarverslag 06/07 door interne omstandigheden wat later uitgekomen dan gepland. Binnen IFMSA-NL rouleren er op alle niveaus vele bestanden en documenten. Alle bestanden en documenten van het bestuur en IFMSA-NL dienen goed gearchiveerd te worden. Dit is ook één van de secretariële taken van de VVI. Alle digitale bestanden zijn digitaal goed gearchiveerd op een computer in eigendom van IFMSA-NL. Deze bestanden zijn uitgewisseld binnen het Nationaal bestuur en de lokale besturen. Alle documenten worden gearchiveerd in het Nationale archief te Rotterdam. Afgelopen jaren is dit wat in het verval geraakt. Dit jaar is het hele archief op de schop gegaan en helemaal gereed gemaakt naar alle eisen.

De Alumniclub heeft door het ontbreken van een VVE vorig jaar stil gelegen. In januari 2008 is hier nieuw leven in geblazen en wordt er gekeken naar een Alumnidag in het najaar. Ten slotte is er dit jaar een uitgebreide digitale enquête afgenomen onder de leden van IFMSANL. Hier konden de leden hun mening geven over IFMSA-NL, haar beleid en het Nationaal bestuur. De door de VVI vervaardigde enquete werd door Raad van Toezicht geanonimiseerde en verwerkt. Het bestuur probeert aan de hand van de uitslag haar beleid zo nodig aan te passen.

IFMSA-NL jaarverslag 2007-2008

Aan het begin van het academisch jaar wordt het Trainingsweekend georganiseerd. Hier kunnen nieuwe en al oudere leden van IFMSA-NL naartoe. Op dit weekend worden er trainingssessies gegeven, werkgroepvergaderingen gehouden, uitleg gegeven over de structuur van IFMSA-NL, en uiteraard kennis maken met de andere leden van IFMSA-NL door sociale activiteiten. In 2007 bezochten maar liefst 152 leden het trainingsweekend. Hierbij waren er drie internationale gasten die graag wilden komen. Hierbij was ook Anas Eid, de internationaal voorzitter van IFMSA aanwezig.

Internationaal Internationaal werken de werkgroepen goed samen binnen de Standing Committees van IFMSA. De VVI valt hier met het Voorzitters Overleg buiten. Op de internationale bijeenkomsten is hier nooit veel aandacht aan gegeven. Voor de Internationale meeting in Mexico in maart 2008 is er een initiatief gestart - in navolging van een eerder Nederlands initiatief - om sessies te houden voor Dagelijks bestuursleden behoudens de voorzitter. Dit werd zeer positief onthaalt. Helaas kunnen geen van de Dagelijks bestuursleden de meeting bijwonen. De op Nederlands initiatief gestarte internationale VVI server is erg rustig. Voor komend jaar ligt het dan ook in de planning om hier meer leven in te blazen. Want door discussie is het mogelijk elkaar te stimuleren en te ondersteunen in het werk. Verder is de VVI lokaal contactpersoon geworden voor de IFMSA Executive Board op het AMC. Het General Secretariat van IFMSA wordt naar het AMC verhuisd, en de VVI dient als facilitaire schakel tussen de twee organisaties. Het afgelopen jaar was een succesvol jaar met veel plezier, enthousiasme en resultaat. De interne communicatie en professionaliteit zijn in stand gehouden en bijzonder verbeterd. Daarnaast zijn we als vereniging ontzettend gegroeid. De komende tijd zal dan ook in het teken staan van de structurering van deze groei, en de uniformiteit te behouden. Ook zal het ondersteunen en adviseren van de lokale voorzitters, beter worden. Zo zal het Voorzitters Overleg reglementair vast gelegd gaan worden als advies- en overlegorgaan binnen IFMSA-NL. Daphne Vogel Wander Kenter

Vice-Voorzitter Intern 2006-2007 Vice-Voorzitter Intern 2007-2008 17


Jaarverslag Vice-Voorzitter Extern De functie van Vice-Voorzitter Extern is vacant geweest vanaf het begin van het beleidsjaar in april 2007 t/m oktober 2007. Tijdens deze periode zijn de taken verdeeld over de voorzitter, vice-voorzitter intern, penningmeester en de rest van het nationaal bestuur. In oktober 2007 is eindelijk een nieuwe Vice-Voorzitter Extern (VVE) opgestaan waardoor de functie weer nieuw leven ingeblazen kon worden. Het takenpakket van de VVE bestaat onder andere uit sponsorwerving, promotie, publicatie van ‘Global Medicine’ (tijdschrift van IFMSA-NL), het coördineren van de PR werkgroep, de website en het onderhouden van contacten met externen. Sponsoring

Naast deze vaste sponsoren voor IFMSA-NL, is er ook gezocht naar sponsoring voor projecten. Rijbewijs Service Nederland, die eerder Global Medicine sponsorde, heeft deze keer een bijdrage geleverd aan het Promotiebooklet. Daarnaast is er voor het project Mpower! een overeenkomst bereikt met Oxfam Novib. Hierover kunt u meer lezen in hoofdstuk Stichting Mpower! De werkgroep Seksuele Gezondheid en AIDS heeft in CASA, Centrum voor Anticonceptie, Seksualiteit en Abortus, een nieuwe partner gevonden. Sinds november 2007 zijn de banden met onze sponsoren weer versterkt. De VVE onderhoudt regelmatig contact met hen en is ook op zoek gegaan naar nieuwe sponsormogelijkheden. Dit heeft een hernieuwde samenwerking met BKV opgeleverd.

IFMSA-NL jaarverslag 2007-2008

Door het ontbreken van een VVE heeft de nadruk in het begin van het jaar gelegen op het onderhouden van contact met de vaste sponsoren. De overige bestuursleden waren druk met hun eigen takenpakket, waardoor er weinig tijd overbleef om op zoek te gaan naar nieuwe sponsormogelijkheden. Toch zijn er in 2007 twee contracten afgesloten met nieuwe sponsoren. Het gaat hier om sponsorovereenkomsten met Keurcompany en Bom Media.== Daarnaast zijn de overige sponsorovereenkomsten met VVAA (hoofdsponsor), BKV, Husk en Studieboeken.com voortgezet.

Naast sponsoring door bedrijven heeft IFMSA-NL dit jaar ook een subsidie ontvangen vanuit het landelijke decanenoverleg medische wetenschappen. Meer informatie hierover kunt u lezen in het jaarverslag van de Voorzitter.

Global Medicine Global Medicine is het internationale tijdschrift van IFMSA-NL, met daarin artikelen over global health gerelateerde onderwerpen. De laatste editie van dit magazine is uitgekomen in januari 2006. Wegens het ontbreken van een VVE en een tekort aan sponsoring is het dit jaar niet mogelijk geweest om dit magazine te publiceren. De toekomst van dit Global Medicine ziet er wel rooskleurig uit. De nieuwe VVE is actief op zoek naar een nieuwe redactie en ook financieel zijn er nieuwe mogelijkheden. We hopen u komend jaar weer een nieuwe editie van Global Medicine te kunnen presenteren.

Promotie Het belangrijkste speerpunt in de promotie van dit jaar was uniformiteit. Door de VVI is gekeken naar het verschil in promotie tussen de faculteiten en de projecten. Om te zorgen dat IFMSA-NL herkenbaar wordt door zijn promotie is er een Nationale promotieposter gemaakt. Deze is ontwikkeld in samenwerking met één van onze sponsoren Studieboeken.com, voorheen Studiestarter. Er zijn twee varianten van deze poster gemaakt; één waarop promotie wordt gemaakt voor studieboeken, die via de website www.ifmsa.nl met gereduceerd tarief gekocht kunnen worden, en één zonder promotie van studieboeken.com. De reden hiervoor is dat meerdere 18


Medische Faculteits Verenigingen bezwaar hebben gemaakt tegen deze promotie wegens concurrentie. Ook zijn er nieuwe postertemplates en headers ontwikkelt voor IFMSA-NL en de lokale IFMSA comités ter bevordering van de uniformiteit in de promotie. Daarnaast zijn er aan het begin van het jaar IFMSA-NL pennen gemaakt, die zijn verkocht op elke nationale activiteit voor 1,00 euro. Dit had veel succes, waardoor we in 2008 meer pennen moeten gaan bestellen. Dit jaar is ook weer het promobooklet uitgegeven, met dank aan onder andere Rijbewijs Service Nederland, KeurCompany en VVAA. Dit booklet is voornamelijk bedoeld voor geneeskunde studenten die geïnteresseerd zijn in IFMSA-NL. Ook hebben alle externe contacten een promobooklet ontvangen. In november zijn twee nieuwe, enthousiaste webmasters aangesteld. Zij zijn beide ook actief binnen een werkgroep van IFMSA-NL en hebben daardoor meer affiniteit met de vereniging dan de vorige webmaster. Zij zijn begonnen met het schrijven van een nieuwe, verbeterde en gebruiksvriendelijkere site waardoor er meer mogelijkheden met de site zullen ontstaan, zoals een overzichtelijk menu indeling waar een apart kopje voor de sponsoren en partners zal zijn. Verwacht wordt dat de nieuwe site klaar zal zijn in de helft van 2008.

Alle externe contacten worden sinds november 2007 weer consequent op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen IFMSA-NL. Zij ontvangen onder andere vier keer in het jaar een digitale nieuwsbrief en relevant promotiemateriaal. Ook is dit jaar contact onderhouden met het Comité van Aanbeveling. Het Comité bestaat uit de acht decanen van de medische faculteiten in Nederland, de voorzitters van het Nederlandse Rode Kruis en Unicef Nederland en de vice-voorzitter van Artsen zonder Grenzen. Bij faculteiten die van decaan zijn gewisseld is de nieuwe decaan benaderd voor ons Comité van Aanbeveling.

IFMSA-NL jaarverslag 2007-2008

Externe contacten en partners

Sinds april 2007 is IFMSA-NL ook vertegenwoordigd in het Landelijk Overleg Geneeskundige Studenten Organisaties (LOGSO). Het LOGSO bestaat uit de besturen van de medische faculteitsverenigingen, het bestuur van het MIC-congres en het bestuur van het Megala. De samenwerkingsovereenkomst tussen IFMSA-NL en Studieboeken.com riep weerstand op bij enkele medische faculteitsverenigingen (MFV’s). Via dit overleg is er een oplossing hiervoor gekomen. Wij ervaren het als prettig om ook direct, en niet alleen via de lokale IFMSAbesturen, in contact te zijn met de faculteitsverenigingen. Dit werkt positief voor de relatie tussen IFMSA-NL en de MFV’s. ISCOMS, het Internationale Congres is al een aantal jaar partner van IFMSA-NL. Wij maken promotie voor elkaar, en op de activiteit(en) is er een standje voor de ander gereserveerd.

PR Werkgroep Omdat de functie VVE zo lang vacant was bestond deze werkgroep eigenlijk niet meer. Sinds oktober is de nieuwe VVE hard bezig geweest met het opnieuw opzetten van deze werkgroep. Deze bestaat uit de VVE, de webmasters en de lokale PR officers. Samen zorgen zij voor het promotiemateriaal en de uitstraling van IFMSA-NL en de lokale IFMSA besturen. De laatste maanden zijn zij hard bezig geweest met het opzetten van nieuwe promotie voor het jaar 2008. Daphne Vogel Minke van Minde

waarnemend Vice-Voorzitter Extern 2006-2007 Vice-Voorzitter Extern 2007-2008

19


Jaarverslag Penningmeester 2007 is een interessant jaar geweest voor IFMSA-NL. Op vele vlakken uiteraard, maar zeker ook op financieel gebied. Na jarenlange voorbereiding hebben er enkele ingrijpende veranderingen en herstructureringen plaatsgevonden, die naar verwachting van positieve invloed zullen zijn op de stabiliteit en mogelijkheden tot verdere ontwikkeling van de vereniging. Ondanks dat ik het afgelopen jaar voor een tweede termijn penningmeester van IFMSA-NL mocht zijn, is de opgedane ervaring en uitdaging er niet minder om geweest. Een nieuw bestuur, nieuwe projecten, bijgestelde verwachtingen en een deels gewisselde financiële commissie hebben wederom tal van leuke en leerzame momenten opgeleverd. Het boekjaar is met winst afgesloten. Deze winst zal ten goede komen aan de reserves van IFMSA-NL en zodoende ondermeer compenseren voor het verlies waarmee het boekjaar 20062007 is afgesloten. Behoudens het uitkeren van declaraties, het opstellen van facturen en het bijhouden van de financiële administratie, is er een aantal zaken die apart genoemd dienen te worden.

Subsidies en overige inkomsten IFMSA-NL jaarverslag 2007-2008

Op verzoek van het landelijk decanenoverleg zijn de financiële stromingen binnen IFMSA-NL en haar acht leden in kaart gebracht en gestandaardiseerd. Hiermee is de mogelijkheid gecreëerd om een goed onderbouwde en volledige subsidieaanvraag in te dienen bij het landelijk decanenoverleg voor het jaar 2008. Gevolg van deze gecentraliseerde subsidieverstrekking is dat er een betere verdeling van financiële middelen mogelijk is binnen IFMSA-NL en haar leden. Een stap voorwaarts wat betreft transparantie binnen de vereniging. Tevens is, met dank aan alle actieve IFMSA-ers binnen Nederland en voorgaande Nationaal Bestuursleden, de aanvraag voor bestuursbeurzen door het CFI (Centrale Financiën Instellingen - een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) gehonoreerd. Door het Nationaal Bestuur is, met goedkeuring van de Algemene Vergadering, besloten om een bedrag, gelijk aan een percentage van de (te) ontvangen bestuursbeurzen, beschikbaar te stellen aan IFMSA-NL. Hierdoor zijn de financiële mogelijkheden zowel het afgelopen jaar, als voor het komende jaar, aanzienlijk uitgebreid.

iDEAL Ook op financieel-technisch gebied zijn de mogelijkheden uitgebreid. Sinds september 2007 is er de mogelijkheid om, middels betaalsysteem iDEAL, online betalingen te doen aan IFMSA-NL. Dit heeft het beheer van inschrijfgelden voor verenigingsactiviteiten aanzienlijk vereenvoudigd, zowel voor de organisatie als voor de deelnemers. Dankzij goede samenwerking tussen de penningmeester, webmaster(s) en projectcommissies, is het betaalsysteem binnen enkele maanden tijd voor verscheidene activiteiten met succes ingezet.

Financiële commissie De Financiële Commissie (FiCo) heeft het afgelopen jaar een actievere rol aangenomen. Als penningmeester heb ik dat als een zeer positieve ondersteuning ervaren. Naast het controleren van de boekhouding en het beoordelen van financiële stukken, heeft de FiCo op eigen initiatief enkele alternatieve plannen ontwikkeld, bijvoorbeeld op het gebied van internationale reis- en vergaderingkosten en de besteding van extra baten in 2008. Ook komend jaar is voor de FiCo een grote rol weggelegd. Gezien de financiële hervormingen en toegenomen inkomsten, zal kritisch en accuraat toezicht van groot belang zijn voor het optimaal functioneren van IFMSA-NL.

20


Penningmeester 2008-2009 Verheugend is het feit dat in december 2007 een penningmeester is verkozen voor 2008-2009. In tegenstelling tot bij de vorige penningmeesterwissel in 2006, zal dit maal een volledige overdracht mogelijk zijn en is er geen sprake van een penningmeesterloze periode. Het spreekt voor zich dat dit de continuïteit alleszins ten goede komt.

Tot slot

Ricco de Ruijter

Penningmeester 2007-2008

IFMSA-NL jaarverslag 2007-2008

Veel positief nieuws, maar uiteraard zijn er ook de nodige kanttekeningen te plaatsen. Het is mijns inziens niet gelukt om, ondanks goede intenties, optimaal te werken aan/met de penningmeester-WoCo. Ook in de persoonlijke begeleiding van lokale penningmeesters ben ik voor mijn gevoel tekort geschoten. Daarnaast heeft het afhandelen van verschillende taken wel eens in efficiëntie het nodige te wensen overgelaten. Het is mooi om als penningmeester de zaken met een positief eindsaldo te kunnen overdragen, met bovendien goede (financiële) vooruitzichten voor het komende jaar. Ik hoop echter dat men zich, ondanks het (voor de nabije toekomst) toereikende budget, bewust zal blijven van de huidige afhankelijke positie van IFMSA-NL en zal blijven streven naar in ieder geval consolidatie van de huidige sponsoren en waar mogelijk de kansen aangrijpt tot verdere uitbreiding van inkomstenbronnen.

21


Jaarverslag werkgroep Klinische Stages Inkomende studenten maart 2007 t/m augustus 2007 De NEO-incoming is van 7 t/m 13 maart aanwezig geweest op de IFMSA March Meeting 2007 in Mandurah, Australië. Zij heeft hier het merendeel van de documenten van de inkomende studenten voor de periode van maart 2007 tot en met maart 2008 ontvangen en na de March Meeting heeft de verdeling van de inkomende studenten onder de verschillende lokale comités plaatsgevonden. Vervolgens zijn de Local Exchange Officers (LEO’s) aan de slag gegaan met de stageprogramma’s, huisvesting en het sociaal programma van de inkomende studenten. De NEO-incoming van IFMSA-NL heeft zich gericht op de aanvragen van visa en tewerkstellingsvergunningen (TWV’s) voor de inkomende studenten.

Eind april vond in St. Walrick bij Nijmegen de Sub Regional Training (SRT) plaats, een internationale bijeenkomst voor klinische- en onderzoeksstage coördinatoren. Hier waren enkele LEO’s uit Nederland aanwezig. De bijeenkomst biedt voor LEO’s een uitgelezen mogelijkheid om kennis uit te wisselen omtrent het organiseren van stages middels workshops en trainingen. In de maanden juli en augustus is ook dit jaar een Nationaal Sociaal Programma (NSP) georganiseerd voor alle stagestudenten die op dat moment in Nederland verbleven. Het NSP werd dit jaar goed gecoördineerd en voldeed aan de wensen van de inkomende studenten.

IFMSA-NL jaarverslag 2007-2008

Dit jaar is gebleken dat er een hoge druk ligt op de capaciteit van de lokale comités om studenten te plaatsen. Dit is tot uiting gekomen in het relatief hoge aantal late CA’s (cards of acceptance), het officiële bewijs aan de inkomende student dat de stage is geregeld. Deze constatering heeft tot gevolg dat is besloten om terughoudend te zijn in het tekenen van bilaterale contracten, om zo de kwaliteit van de stages boven de kwantiteit te laten prevaleren.

Uitgaande studenten maart 2007 t/m augustus 2007 De NEO-outgoing 2006-2007 is van 7 t/m 13 maart aanwezig geweest op de IFMSA March Meeting 2007 in Mandurah, Australië. Deze internationale bijeenkomst is van groot belang voor alle NEO’s om de documenten van de stagestudenten uit te wisselen. Dit vindt plaats tijdens de “AF market”. Een aantal documenten is reeds voor aanvang van de March Meeting uitgewisseld, omdat een aantal studenten spoedig na de March Meeting zou beginnen met hun stage. Het organiseren van een stage neemt in de meeste landen twee tot drie maanden in beslag en daarom was het van belang dat de urgente documenten tijdig op hun plaats van bestemming zouden zijn. De uitgaande stages zijn dit jaar goed verlopen. Alle contracten die getekend zijn tijdens de August Meeting 2006 zijn opgevuld door studenten van de zeven faculteiten waar de werkgroep actief is. Nadat de contracten waren verdeeld onder de lokale comités, is er één contract overgebleven, dat snel daarna werd opgevuld door het lokale comité van IFMSA-Leiden. Gedurende het stagejaar zijn toch weer enkele open contracten ontstaan, doordat enkele studenten besloten af te zien van hun stage. In de meeste gevallen gebeurde dit in een vroeg stadium, waardoor de contracten alsnog konden worden opgevuld door het lokale comité waaraan de contracten aanvankelijk waren toebedeeld. Er zijn dit stagejaar weinig late CA’s (cards of acceptance) binnengekomen voor de uitgaande studenten. De enkele CA’s die te laat waren zijn binnen afzienbare termijn alsnog ontvangen en de stages hebben allemaal hun doorgang kunnen vinden. Een probleem werd dit jaar gevormd door de contracten met Australië (AMSA). In augustus 2006 zijn twee nieuwe contracten met deze NMO getekend en daarnaast is één open contract van het vorige stagejaar uitgesteld naar dit jaar. In januari 2007 deelde de NEO van Australië mede dat de stages mogelijk geen doorgang zouden kunnen vinden. Op de March Meeting 2007 in Mandurah is vervolgens uitvoerig gesproken met deze NEO over de omstandigheden in Australië. Het 22


probleem betrof het plaatsen van inkomende studenten. De academische ziekenhuizen in Australië hebben momenteel te kampen met een overschot aan studenten die instromen voor de co-schappen en ten gevolge hiervan is een tekort aan stageplaatsen voor buitenlandse studenten ontstaan. Deze situatie heeft ertoe geleid dat slechts één uitgaande stage naar Australië doorgang heeft kunnen vinden. Aangezien de oorzaak van het probleem niet bij de Nederlandse studenten, maar bij de ontstane situatie in Australië lag, is gekeken naar andere stagemogelijkheden voor de betrokken studenten. Voor één van deze studenten is een extra unilateraal contract met Ghana (FGMSA) getekend, aangezien dit land de tweede voorkeur van de student was. Voor een andere betrokken student bleek het moeilijk om een stagecontract met een land van voorkeur bij te tekenen. De derde betrokken student gaf aan niet op stage te willen gaan naar een ander land dan Australië en reageerde niet op initiatieven vanuit de werkgroep om een dergelijk alternatief te bewerkstelligen. Er is besloten te loten tussen de twee studenten voor de overgebleven uitgaande stage met Australië (AMSA). De student die hierbij ingeloot werd heeft alsnog een stage in Melbourne, Australië kunnen volgen.

IFMSA-NL jaarverslag 2007-2008

Tijdens de August Meeting 2007 in Canterbury, Verenigd Koninkrijk, zijn de stagecontracten getekend voor het nieuwe stagejaar 2008-2009. Tijdens de “contract fair” zijn 89 bilaterale en 23 unilaterale stagecontracten getekend. Dit was qua aantal vergelijkbaar met de voorgaande twee stagejaren. Een belangrijke verandering ten opzichte van voorgaande jaren is dat de variatie aan stagelanden groter is geworden. Op basis van de voorkeuren van de uitgaande studenten, aangegeven op de landenformulieren van het voorgaande stagejaar, is het aantal verschillende landen uitgebreid. Bovendien zijn er vanaf augustus 2007 ook nieuwe landen toegetreden binnen de internationale werkgroep klinische stages. Om deze landen te voorzien van een goede start binnen de werkgroep en hen te stimuleren tot verdere groei heeft IFMSANL ook met deze landen contracten getekend, waaronder Saoedi-Arabië en Bahrein. Hoewel landen als Israël en Libanon populair zijn onder uitgaande studenten, heeft IFMSA-NL uit veiligheidsoverwegingen besloten geen contracten te sluiten met deze landen. Ook met Australië zijn geen nieuwe contracten gesloten voor dit stagejaar, voornamelijk wegens de reeds eerder beschreven problemen op het gebied van plaatsing van inkomende studenten. De NMO in Australië (AMSA) zet zich in voor een oplossing van deze problemen en IFMSA-NL hoopt in de toekomst dan ook weer contracten met dit land te kunnen sluiten. Ondanks belangstelling van verscheidene Nederlandse studenten, is ook dit jaar besloten geen contracten te tekenen met de Verenigde Staten (IFMSA-USA). Uit voorgaande jaren is gebleken dat het moeilijk is voor Nederlandse studenten om in de Verenigde Staten een passende medische aansprakelijkheidsverzekering (“malpractice Insurance”) af te sluiten. Deze kan niet worden afgesloten in Nederland en dient in de Verenigde Staten te worden afgesloten. Gedurende de August Meeting in het Verenigd Koninkrijk is er middels e-mail contact geweest met een uitgaande studente die stage heeft gelopen in Turkije (TurkMSIC). De geboden huisvesting, die bij de stagekosten inbegrepen is, was niet acceptabel. Dit is met foto’s bevestigd en vervolgens is hier tijdens de August Meeting over gesproken met de NEO van Turkije (TurkMSIC). Hij was eveneens van mening dat de geboden huisvesting niet acceptabel was en beloofde dat dit niet meer voor zou komen. Hier staat tegenover dat geen contracten meer zullen worden getekend met TurkMSIC als de accommodatie niet in goede conditie verkeert. Nederlandse studenten betalen een aanzienlijk bedrag voor een klinische stage en mogen derhalve verwachten dat de geboden huisvesting schoon is en in goede conditie verkeert. In juni 2007 is de nieuwe NEO-outgoing 2007-2008 verkozen op de Algemene Vergadering van IFMSA-NL. Hierna is de overdrachtsperiode begonnen, waarna het stokje op 15 september 2007 overgenomen kon worden.

Inkomende studenten augustus 2007 t/m maart 2008 De NEO-incoming 2007-2008 is in juli 2007 begonnen met de overdracht met de NEO-incoming 2006-2007. De vorm van deze overdracht stelde de nieuw verkozen NEO-incoming vroeg in staat om aan de slag te gaan met de stages voor de inkomende studenten. Vanaf zijn verkiezing is de nieuwe NEO-incoming aan de slag gegaan met de plaatsing van en het aanvragen van visa en tewerkstellingsvergunningen (TWV’s) voor studenten voor de laatste stages van het stagejaar 2007-2008, die vanaf de maand oktober zouden plaatsvinden. 23


Per 1 september 2007 besloot de NEO-incoming 2006-2007 haar taken in het bestuur van IFMSANL neer te leggen en werden deze overgenomen door de nieuw verkozen NEO-incoming. Van 15 september tot en met 2 november 2007 heeft de NEO-incoming 2007-2008 verbleven in Turkije in verband met zijn aanwezigheid bij de EMSA GA te Ankara en een klinische stage in Istanbul. Gedurende deze periode heeft de NEO-incoming zijn kerntaken op het gebied van contact met buitenlandse NEO’s en studenten en het aanvragen van visa en TWV’s kunnen blijven uitvoeren, maar bleek in enkele gevallen sprake van een beperkte bereikbaarheid voor de LEO’s in Nederland.

In januari en februari ontstonden enkele problemen met Egyptische studenten die waren geplaatst bij respectievelijk IFMSA-UvA en IFMSA-VUmc. Bij IFMSA-UvA keerde een student om tot op dit moment niet geheel duidelijke redenen slechts enkele dagen na aankomst weer huiswaarts. In een late fase vond een annulering plaats van een Egyptische student, die reeds was geplaatst door de LEO’s van IFMSA-VUmc. De landen die aan het einde van het stagejaar nog niet alle contracten met IFMSA-NL hebben gebruikt zijn: Bolivia, Finland, Ghana, Mexico, Spanje, Zweden, Zwitserland, Thailand en het Verenigd Koninkrijk.

IFMSA-NL jaarverslag 2007-2008

In de maand oktober ontstonden enkele problemen op het gebied van de aanvraag van TWV’s voor een drietal Ghanese studenten, die allen in november een klinische stage zouden volgen in Nijmegen. Het probleem spitste zich toe op de verstrekte aanbevelingsbrieven uit Ghana, die aanvankelijk voor het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) niet toereikend leken voor het verstrekken van een TWV. Na intensief contact tussen de NEO-incoming het CWI werd besloten deze TWV’s te verstrekken, maar er zal in overleg moeten worden getreden met de NEO van Ghana om dergelijke problemen in de toekomst te kunnen vermijden. In de maand oktober vond tevens een annulering plaats van een stage van een Ghanese student wegens een gebrek aan financiële middelen. Overige problemen die voorkwamen in de maand november waren de annulering van de stage van een Peruaanse student in verband met een gebrek aan contact met de student, benodigd voor de visum- en TWV-aanvraag en het niet verschijnen van een Griekse studente in Utrecht voor haar klinische stage. De overige stages aan het einde van het kalenderjaar 2007 zijn naar behoren verlopen.

Binnen de werkgroep zijn vorderingen geboekt op het gebied van de toepassing van een opdracht voor de inkomende studenten. Deze opdracht is ontworpen met het doel de inkomende klinische stages van IFMSA-NL concretere doelen te geven en zo de mogelijkheden tot het vinden van stageplaatsen te vergroten. Middels deze opdracht wordt een bijdrage geleverd aan de groei en professionaliteit van de inkomende stages van IFMSA-NL. Er is op de werkgroepvergadering in december besloten een passage op te nemen in de exchange conditions van IFMSA-NL, die wijst op de mogelijkheid van een stageopdracht. Tevens zijn vorderingen geboekt op het gebied van de toepassing van evaluatieformulieren voor inkomende studenten en een rules form met gedragsregels voor inkomende studenten op nationaal niveau.

Uitgaande studenten augustus 2007 t/m maart 2008 De NEO-outgoing 2007-2008 is in augustus begonnen met de overdracht met de NEO-outgoing 2006-2007. Deze overdracht is snel en goed verlopen, waardoor de nieuwe NEO-outgoing al snel aan de slag kon gaan met de stages voor de uitgaande studenten. Door de afwezigheid van beide NEO’s bij hun laatste werkgroepvergadering in september, werd de werkgroepvergadering geleid door de NEO’s elect. Ondanks het feit dat de NEO-outgoing 2006-2007 open stond voor vragen, was het goed voor de NEO-outgoing 2007-2008 om vóór september volledig ingewerkt te zijn. Op de August Meeting 2007 in Canterbury, Verenigd Koninkrijk, zijn enkele bilaterale contracten méér getekend dan het aantal dat de LEO’s op de werkgroepvergadering in juni gezamenlijk hadden aangegeven. Ten gevolge hiervan diende er een aantal aanvullende contracten verdeeld te worden onder de lokale comités, een verdeling die in september heeft plaatsgevonden. In oktober zijn op alle faculteiten waar de werkgroep actief is informatieavonden georganiseerd om studenten te informeren over de klinische stages en hen 24


de mogelijkheid te bieden middels motivatiebrieven hiervoor te solliciteren. Deze informatieavonden zijn over het algemeen goed verlopen. In november dienden de uitgaande stagestudenten te zijn geselecteerd, zodat vóór december de landenverdeling plaats kon vinden. Hoewel veel inschrijvingen van de lokale comités 1 tot 2 weken na de deadline binnen waren, heeft de landenverdeling toch vóór december plaats kunnen vinden. De lokale comités van IFMSA-Leiden en IFMSA-Rotterdam hebben veel aanmeldingen voor de stages ontvangen, waardoor er bij deze comités wachtlijsten voor de stages van 10 tot 15 studenten zijn ontstaan. Deze reservestudenten zijn goed van pas gekomen bij het opvullen van de resterende openstaande contracten. Het lokale comité van IFMSA-Groningen trok meer dan 70 geïnteresseerden aan voor de stages op de informatieavond waarvan er uiteindelijk minder dan 20 voor een stage hebben gesolliciteerd. IFMSA-Utrecht heeft ten gevolge van organisatorische problemen rond de infoavond niet alle contracten kunnen opvullen die aan hun lokale comité waren toebedeeld. Het algemeen beleid vanuit de werkgroep was om alle lokale comités de nog openstaande contracten, mede in verband met de naderende deadlines, zo veel mogelijk zelf op te laten vullen. De intentie bestond om ook van deze laat opgevulde contracten de documenten van de stagestudenten mee te nemen naar de March Meeting 2008 in Monterrey, Mexico. In januari werd besloten om twee openstaande contracten van IFMSAUtrecht te verdelen onder IFMSA-Leiden en IFMSA-Rotterdam. Deze contracten werden vervolgens binnen afzienbare termijn opgevuld. IFMSA-NL jaarverslag 2007-2008

In december zijn de LEO’s begonnen met het gereed maken en verzamelen van de noodzakelijke documenten van de uitgaande stagestudenten. Deze documenten zijn, enkele uitzonderingen daargelaten, vóór 10 januari verzonden naar de NEO-outgoing van IFMSA-NL. In januari zijn al deze pakketjes goedgekeurd en gestempeld door de NEO-outgoing. De NEOoutgoing heeft in januari een deel van deze pakketjes per post opgestuurd naar de NEO’s van circa 25 stagelanden. Er is om logistieke redenen besloten om de pakketjes van de studenten die op stage gaan naar landen in Europa per post op te sturen; dit om te voorkomen dat deze pakketjes mee zouden moeten worden genomen naar de March Meeting 2008 in Mexico, om vervolgens weer terug naar Europa te worden vervoerd door de NEO’s van de desbetreffende landen. Daarnaast zijn enkele pakketjes opgestuurd naar landen buiten Europa van studenten die relatief vroeg in het stagejaar hun stage wensten te lopen. Hiertoe is besloten om ervoor te zorgen dat de NEO’s van de desbetreffende landen tijdig aan de slag konden met de plaatsing van deze studenten, zodat er geen late CA’s zouden worden ontvangen. De NEO’s van een aantal stagelanden hebben verzocht op de documenten digitaal op te sturen, aan deze verzoeken is tegemoet gekomen. De overige documenten zullen op de March Meeting 2008 in Monterrey, Mexico, op de AF market overhandigd worden. In het begin van de maand februari heeft IFMSA-Groningen nog twee openstaande bilaterale en twee openstaande unilaterale contracten en heeft IFMSA-Utrecht nog twee openstaande bilaterale contracten. Aangezien deze contracten zijn toebedeeld aan deze lokale comités, hebben de LEO’s van die lokale comités de eerste keus om dit land aan een student aan te bieden. Mochten er geen geschikte studenten gevonden kunnen worden voor deze stages, kan alsnog besloten worden om andere lokale comités de contracten te laten opvullen. De uitgaande stages in de periode van augustus 2007 tot maart 2008 zijn over het algemeen goed verlopen. In november en december waren er enkele te late CA’s. Het betrof stages naar de volgende landen: Turkije, Spanje, Kroatië, Indonesië, India en IJsland. Er was sprake van een goed contact via e-mail met de betrokken NEO’s en dankzij deze goede communicatie kon veel informatie ingewonnen worden omtrent de redenen voor de vertraging van de plaatsing van de betrokken studenten. De CA’s voor deze stages werden binnen één tot twee weken na de deadline ontvangen. Begin februari ontving de werkgroep bericht van een uitgaande stagestudente uit Leiden, dat zij eerder terug zou keren van haar op dat moment slechts drie dagen lopende stage in Mexico. De studente gaf aan dat de organisatie van de stage in Mexico ernstig tekort was geschoten, ten gevolge waarvan zij de kosten voor haar huisvesting grotendeels op zich zou moeten nemen. Andere redenen die hierbij genoemd werden, waren een gebrek aan taalvaardigheid van de student en het ziekenhuispersoneel, een feit dat de communicatie zeer belemmerde.

25


Omtrent deze gebeurtenis zal via de e-mail en op de March Meeting 2008 contact worden opgenomen met de NEO van IFMSA-Mexico, om zo te komen tot een besluit omtrent de gevolgen van deze ongelukkige situatie voor de stagecontracten tussen IFMSA-NL en IFMSAMexico. Hierbij een overzicht van het aantal inkomende en uitgaande klinische stagestudenten van IFMSA-NL in het stagejaar 2007-2008: Lokaal Comité

Inkomende contracten

Uitgaande contracten opgevuld

Inkomende contracten opgevuld

Geannuleerde uitgaande stages

9

7

8

7

0

0

10

11

11

11

0

0

20 21 20 21 13 114

8 10 20 18 13 87

21 21 18 18 12 109

8 10 17 10 13 76

1 0 0 0 1 2

0 0 1 1 1 3

Moniek van Zitteren Anastasia Egorova Mark Postma

Geannuleerde en uitgestelde inkomende stages

National Exchange Officer – outgoing 2006-2007 National Exchange Officer – outgoing 2007-2008 National Exchange Officer – incoming 2007-2008

IFMSA-NL jaarverslag 2007-2008

Amsterdam UvA Amsterdam VUmc Groningen Leiden Nijmegen Rotterdam Utrecht Totaal

Uitgaande contracten

26


Jaarverslag werkgroep Onderzoeksstages De functie van National Officer on Research Exchange (NORE) is het hele jaar gevuld geweest.

Nationaal Binnen de werkgroep lag de aandacht dit jaar op verbeteren van de kwaliteit van de stages en de wijze waarop de stages geregeld worden door de werkgroep. Op dit moment is de werkgroep onderzoeksstages in alle steden actief. De werkgroepen in Leiden en in Amsterdam VUmc, die nog maar relatief kort bestaan, continueren en proberen hun capaciteiten dit jaar wat uit te breiden. Er zijn veel nieuwe leden in de werkgroep bijgekomen het laatste half jaar en we zijn positief gegroeid. Wel wordt er de komende periode op zoek gegaan naar nieuwe werkgroepleden in Utrecht en op de UvA in verband met een goede continuering van de werkgroep aldaar.

Afgelopen is er extra aandacht geweest voor tropische ziektes. Zo is er gewerkt aan het Malaria Research Exchange Program samen met ICOM (IFMSA Campaign on Malaria) en MedSINSudan. Vijf studenten zijn zes weken op stage naar Khartoem, Soedan gegaan. Vooraf hebben zij een voorbereidingsmiddag gehad op het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam. Henk Schallig, research coördinator Parasitologie aan het KIT Biomedical Research, gaf een introductie en praktische training in diagnostiek van malaria met behulp van microscopie en snelle bloedtesten. Daarnaast gaf Petra Mens een lezing over recent onderzoek op dit gebied. In juli en augustus 2007 vond het project plaats. Door MedSIN-Sudan werd het inhoudelijke programma geregeld; vier weken onderzoek naar malaria op verschillende gebieden (moleculair, immunologisch, genetisch en farmacologisch) en twee weken van veldwerk rondom de hoofdstad naar dorpjes in het endemische gebied. De ervaring die de studenten hebben opgedaan hier bleek vooral op het gebied van cultuur en maatschappij erg relevant. Zij hebben gezien wat de impact van armoede en tropische ziektes op de bevolking heeft. Zo wordt het besef dat onderzoek naar deze ziektes enorm belangrijk is en gesteund moet worden vanuit de Westerse en non-endemische landen. Voor de organisatie van een volgende uitwisseling is een team samengesteld met leden vanuit de SCORE werkgroep. Omdat de samenwerking met MedSIN-Sudan moeizaam verliep in verband met enkele miscommunicaties en andere opvattingen over de invulling van het programma worden op dit moment de mogelijkheden voor samenwerking met Indonesië onderzocht, om het project te kunnen continueren.

IFMSA-NL jaarverslag 2007-2008

De trainingen die vanaf vorig jaar vaker gegeven zijn tijdens de werkgroepvergaderingen hebben de lokale leden enthousiaster gemaakt voor dit soort activiteiten. In oktober op het nationale trainingsweekend was hun opkomst groter en ook de trainingsdag samen met de werkgroep klinische stages in november was een succes. Op deze trainingsdag werden verschillende taken besproken, de procedures doorgenomen en gebrainstormd over het aanpakken van eventuele problemen of verbeteringen.

In augustus 2007 zijn nieuwe contracten getekend voor het nieuwe stage jaar dat traditiegetrouw loopt van maart 2008 tot maart 2009. In overleg met de werkgroep en aan de hand van een enquête gehouden onder studenten zijn er contracten getekend voor kortere periodes. De keus voor korte stages is gemaakt, omdat uitgaande studenten vaker voor kortere stages naar het buitenland willen in verband met minder mogelijkheden om binnen het curriculum voor langere tijd op stage te gaan. Wel wordt het hierdoor wat lastiger studenten te plaatsen in Nederland, omdat de vakgroepen in Nederland een voorkeur hebben voor studenten die voor een langere periode onderzoek willen doen. Om deze reden zijn er dit jaar minder contracten getekend en zullen de korte stages een oriënterend karakter hebben, met als doel dat de studenten meer geïnteresseerd raken in het doen van onderzoek. Bij een klein aantal stages, vooral die voor langere tijd, zal het echter nog steeds wel gaan om een onderzoek wat de studenten zelf doen.

27


Met een aantal landen waar we goede ervaring mee hebben, hebben we een aantal contracten voor langere periode getekend. Studenten die lang van tevoren weten dat ze voor een aantal maanden op uitwisseling willen kunnen dit aangeven, zodat we op verzoek contracten kunnen tekenen. Deze manier van werken zullen we gaan promoten onder studenten en faculteiten, omdat we op deze manier een passend aanbod hebben en verzekerd zijn van deelnemende studenten. Ook zijn er contracten getekend voor het Malaria Research Exchange Programma en met een aantal landen die als nieuw lid van de werkgroep SCORE erbij zij gekomen. SCORE Nederland fungeert als Godmother voor landen die net beginnen met het onderzoeksstage programma en zal hierbij deze landen ondersteunen in de organisatie van SCORE.

Internationaal Binnen de werkgroep Onderzoeksstages lag de aandacht dit jaar weer op het uitbreiden van de werkgroep. Nieuwe landen erbij betrekken én de daarbijbehorende nieuwe NORE’s een gedegen training geven als hulp bij het opstarten met name Afrikaanse landen worden gestimuleerd. Het elektronische systeem dat gebruikt wordt om de documenten nodig voor de stage uitwisseling in te versturen en te ordenen heeft tot nu toe goed gefunctioneerd en is verbeterd. Het is gebleken dat E-exchange sneller en duidelijker werkt en de coördinatie van de uitwisseling soepeler laat verlopen. De digitalisering van de evaluatieformulieren is verder ontwikkeld. Deze evaluatie is ook verschillende keren aangepast. Er zijn nieuwe en aangepaste reglementen aangenomen op de internationale meetings en de belangrijkste verandering die is ingevoerd zijn, zijn de officiële functies van de personen die een werkgroep leiden binnen SCORE; Academic Quality, Marketing, Late CA’s en een nieuwe werkgroep Global Health. Deze nieuwe werkgroep heeft als hoofddoel onderzoek naar tropische en ‘neglected’ ziekten te stimuleren en onder de aandacht te brengen bij studenten. IFMSA-NL heeft daarbij de eerste stap gezet met het Malaria Research Exchange Program, wat nu in meerdere landen georganiseerd gaat worden.

IFMSA-NL jaarverslag 2007-2008

Behalve het promoten van de stages is het ook van belang ons aanbod van projecten op de database (www.ifmsa.net/public). Hiervoor is het informatiemateriaal voor vakgroepen en artsen vernieuwd. De subwerkgroep die zich bezig gaat houden met een structurele vernieuwing van het promotiemateriaal heeft een aantal nieuwe posters en flyers gemaakt. Het contact met de artsen en vakgroepen wordt verder geprofessionaliseerd. Hiervoor is ook een training gegeven gedurende een werkgroepoverleg. Door een aantal lokale leden is er gericht gezocht naar regelingen met de faculteiten en internationale diensten op deze faculteiten. In Maastricht heeft dit bijvoorbeeld geleid tot een subsidie en studiepunten als vierdejaars keuze co-schap.

Ook is op de August Meeting, de internationale vergadering, een nieuwe voorzitter verkozen voor SCORE; Zineb el Hamidi uit Nederland! In april was de jaarlijkse Sub Regional Meeting georganiseerd voor leden van de werkgroepen Klinische Stages en Onderzoeksstages uit Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk, Tsjechië, Nederland en Spanje-Catalonië. Deze meeting rouleert over de deelnemende IFMSA-landen en is de plek bij uitstek om in contact te komen met het buitenlandse aspect van IFMSA en te leren van elkaars ervaringen. Dit jaar vond deze plaats in Nederland. Op deze bijeenkomst zijn 70 deelnemers uit elf verschillende landen gekomen om specifieke trainingen te volgen en ervaringen te delen over de organisatie van uitwisselingsstages. Ook zijn er werkgroepen bezig geweest met structurele plannen voor de toekomst van deze activiteiten. Trainingen werden grotendeels gegeven door de voorzitters van de nationale werkgroepen die aanwezig waren en algemene trainers van IFMSA-NL. De komende Sub Regional Meeting zal plaats vinden in Lille, Frankrijk en ook hier zal een delegatie van IFMSA-NL aanwezig zijn. 28


Hieronder een overzicht van het aantal inkomende en uitgaande studenten in het stagejaar 2007-2008. Lokaal Comité Amsterdam UvA Amsterdam VUmc Groningen Leiden Maastricht Nijmegen Rotterdam Utrecht Totaal * ** ***

Uitgaande contracten 3* 4** 1 2 4** 2 9 3 28

Inkomende contracten 3 3 3 4 3 2 6 0 24

Geannuleerd 0 0 0 0 0 0 2*** 0 2

= alle drie voor Malaria Project = één voor Malaria Project = één door LORE Rotterdam en één door student zelf

Twee stages zijn geannuleerd vanwege persoonlijke of visum problemen. In vergelijking met vorig jaar is het aantal cancellingen gedaald met drie. Dit terwijl het aantal inkomende en uitgaande studenten nagenoeg gelijk is gebleven. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de focus op de kwaliteit en continuering van de stages zijn vruchten begint af te werpen. Voor komend jaar zal hiermee door worden gegaan en zal het aantal getekende contracten ongeveer gelijk blijven. Julia Spierings Daphne van Gorp

IFMSA-NL jaarverslag 2007-2008

Er is het een en ander geschoven met de contracten die verdeeld waren over de steden. Zo zijn er verschillende studenten op contract van een andere stad uitgezonden of ontvangen. Dit leidde soms tot verwarring, vooral van financiële aard. Een oplossing zal zijn dat de faculteiten beter moeten inschatten naar welke landen er interesse is. Dit kan bijvoorbeeld door enquêtes. Hier is dit jaar al een start meegemaakt, maar dit systeem zal verder moeten worden geprofessionaliseerd om de verdeling van de contracten optimaal te maken. Als blijkt dat dit niet de oplossing is zal gezocht worden naar een ander systeem voor de verdeling van de contracten zodat financiële verwarring zoveel mogelijk voorkomen wordt.

National Officer on Research Exchange 2006-2007 National Officer on Research Exchange 2007-2008

29


Jaarverslag werkgroep Public Health Public health is een erg breed begrip: het betreft de vele gezondheidsvraagstukken die wereldwijd de gezondheid beïnvloeden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze werkgroep een breed scala aan projecten heeft. De werkgroep Public Health ziet het als haar taak om studenten bewust te maken van deze gezondheidsvraagstukken en meer betrokkenheid te creëren bij deze onderwerpen. Dit wordt enerzijds gedaan door Nederlandse studenten op stage te sturen naar een ontwikkelingsland en anderzijds door in Nederland projecten te organiseren die deze onderwerpen onder de aandacht brengen.

Stages

IFMSA-NL jaarverslag 2007-2008

De kern van de werkgroep zijn de stages in ontwikkelingslanden. Het gaat om zowel klinische als niet-klinische stages, er zijn dus mogelijkheden voor studenten van alle jaren. In het begin van 2007 waren er stagemogelijkheden in Nepal, Roemenië, Zuid-Afrika, Malawi en Kameroen. De kwaliteit van de stages staat nog steeds voorop, daarnaast wordt er ook getracht het stageaanbod uit te breiden. Dit jaar hebben we ons stageaanbod kunnen uitbreiden met het ASHIA project in Kameroen, dat stageplekken biedt voor geneeskundestudenten uit alle jaren. Bovendien wordt er ook gewerkt aan een stage in Nigeria en in Tanzania. De vraag naar de ontwikkelingsstages wordt steeds groter, dus zullen we ons aanbod hierop af blijven stemmen. Ook zijn we dit jaar van start gegaan om de studenten tegemoet te komen in informatie en professionaliteit. Alle informatiefiles zijn volgens dezelfde opbouw opgesteld, zodat stages makkelijker vergeleken kunnen worden. Ook is er voor de geselecteerde studenten een uitgebreid informatiepakket over concrete zaken als vervoer, visa en inentingen. Daarnaast zijn er certificaten ingevoerd die de studenten ontvangen van IFMSA-NL nadat zij op stage zijn geweest.

Nationale projecten De werkgroep public health houdt zich met verschillende projecten bezig, waarvan een nationaal project, het donorproject. Dit project stelt zich ten doel om mensen meer bewust te maken van de algehele donorproblematiek, ze er meer over na te laten denken en hun keuze te registreren. In samenwerking met officiële instanties uit het donorcircuit heeft IFMSA-NL afgelopen jaar verschillende activiteiten georganiseerd. In november is een symposium georganiseerd in Utrecht, waar de “vraag naar orgaandonatie” centraal stond. In Groningen is er gestart om middelbare scholieren voorlichting te geven over orgaandonatie en het belang om dit te bespreken met de familie. De evaluaties zijn zo veelbelovend, dat deze voorlichting in 2008 uitgebreid zal worden naar de steden Utrecht en Amsterdam. Op verschillende faculteiten zijn er verder workshops georganiseerd voor geneeskundestudenten over orgaandonatie.

Lokale Projecten Op de verschillende medische faculteiten werden ook lokale projecten uitgevoerd. In Leiden werd het Kuddedieren project uitgevoerd, waarbij medische studenten voorlichting geven op middelbare scholen over alcohol in drugs. Dit project wordt georganiseerd in samenwerking met de GGD. In Rotterdam werd voor het tweede jaar het Marrow project uitgevoerd. Marrow heeft als doel het werven van studenten en jonge mensen om beenmergdonor te worden en zich te laten registreren. Door het organiseren van postercampagnes, workshops en clinics op de medische faculteiten probeert dit project donoren te werven. De eerste clinics werden gehouden waarbij mensen zich daadwerkelijk konden registreren als beenmergdonor.

30


Op het VUmc in Amsterdam werd er meer dan 1000 euro binnengehaald met het project Hungerlunch. Voedsel in de kantines werd lichtelijk in prijs verhoogd en de extra opbrengsten hiervan gingen naar de stichting Bake for Life, Bake for Life geeft jonge gehandicapten in de derde wereld een kans door het opzetten en inrichten van bakkerijen waar ze al doende worden opgeleid tot bakker. De werkgroep Public Health kan terugkijken op een bewogen jaar, waarin vooral getracht is de kwaliteit van de stages en de projecten te verbeteren. Ook is er kwantitatief vooruitgang geboekt, wat niet verwonderlijk is binnen een snelgroeiende organisatie als IFMSA-NL. Rianne Schutter

National Public health officer 2007-2008

IFMSA-NL jaarverslag 2007-2008

31


Werkgroep Seksuele Gezondheid en AIDS De werkgroep Seksuele Gezondheid en AIDS houdt zich bezig met onderwerpen die te maken hebben met seksualiteit, seksuele gezondheid en gelijkheid van mannen en vrouwen. Onze belangrijkste doelen zijn het stimuleren van gezond seksueel en reproductief gedrag en preventie van HIV/AIDS, SOA en ongewenste zwangerschappen door een goed gebruik van anticonceptiemiddelen. De werkgroep is dit jaar actief geweest op alle medische faculteiten in Nederland, behalve in Utrecht. De werkgroep heeft haar aandacht dit jaar gericht op de projecten vier projecten Het Voorspel, Tienerwijs, Wereld AIDS Dag en Internationale Vrouwendag.

Het Voorspel

Dit jaar is gewerkt aan de uitbreiding van het project en de verhoging van de kwaliteit. Ook hebben we ons er het afgelopen jaar op gericht het project meer te professionaliseren. Om dit te bereiken hebben we ons het afgelopen jaar gebogen over ons materiaal voor de lessen en onze documenten voor administratie. De documenten voor het contact met scholen zijn vernieuwd en het handboek voor de LORA’s is uitgebreid. Daarnaast heeft het project een compleet nieuw Comité van Aanbeveling uitgenodigd. Om het betalingssysteem van de lessen van Het Voorspel gemakkelijker te maken is er een incassorekening aangevraagd. Hiermee kan de penningmeester van Het Voorspel het geld van de scholen zelf incasseren. Met deze rekening is het extra belangrijk om een goede administratie van de lessen bij te houden. Hiervoor zijn we begonnen te werken met een scholenoverzicht in Googledocs. De LORA’s kunnen de scholen en lessen hiermee gemakkelijk bijhouden in een online spreadsheet. Met dit nieuwe systeem hebben we ook het scholenoverzicht van het jaar 2006 – 2007 compleet weten te maken. Hieronder een overzicht. Lokaal Comité Amsterdam (UvA en VUmc) Groningen Leiden Maastricht Nijmegen Rotterdam Totaal

IFMSA-NL jaarverslag 2007-2008

Het doel van dit project is om seksuele voorlichting te geven op middelbare scholen. Dit wordt gedaan door daarvoor opgeleide medische studenten (Peer-educators). Studenten staan qua leeftijd en gedachten dichter bij jongeren, waardoor de drempel lager wordt om vragen te stellen over seksualiteit. Binnen Het Voorspel zijn er dit jaar ongeveer 300 studenten opgeleid tot Peer-educator. Deze Peer-educators hebben ongeveer 50 scholen bezocht waarbij er 185 klassen zijn voorgelicht. Met een gemiddelde van 25 leerlingen per klas, hebben we met Het Voorspel in het afgelopen jaar ongeveer 4625 leerlingen bereikt.

Aantal gegeven lessen 20 19 54 12 32 48 185

We zijn het afgelopen jaar in contact gekomen met de Centra voor Anticonceptie, Seksualiteit en Abortus (CASA). Een aantal LORA’s hebben zitting genomen in de cliëntenraad van CASA. Daarnaast delen wij flyers, ter promotie van hun chatbox voor jongeren, uit in onze lessen. In ruil hiervoor steunt CASA ons financieel en biedt CASA onze LORA’s de mogelijkheid om mee te lopen in hun abortusklinieken. Het afgelopen jaar is verder gewerkt aan het plan voor thematisering van Het Voorspel. Er zijn door de LORA’s een zestal thema’s vastgesteld, te weten; Loverboys, Homoseksualiteit, Seks & Media, Seks & Cultuur, Wensen & Grenzen en Anticonceptie & SOA. Naast deze themalessen zullen wij onze basisles blijven aanbieden. Er is begonnen met de ontwikkeling van de thema’s Loverboys en Homoseksualiteit.

32


Tienerwijs Het doel van dit project is leerlingen uit groep 7/8 van de basisschool bewust maken van hun keuzes op het gebied van seksualiteit, relaties, verliefdheid en puberteit. Studenten geneeskunde en psychologie worden opgeleid tot voorlichter in een opleidingsweekend. Hierna verzorgen zij een les in groep 7/8, waarna de leerkracht zelf de lessen seksuele en relationele vorming zal kunnen voortzetten. In het voorjaar van 2007 is dit project van start gegaan in Rotterdam. Er zijn in het schooljaar 2006 – 2007 voor Tienerwijs vier scholen bezocht. Er zijn op deze scholen 6 lessen gegeven. In het schooljaar 2007 – 2008 zijn drie scholen bezocht en op deze scholen zijn 6 lessen gegeven. Met een gemiddelde van 30 leerlingen per klas zijn er het afgelopen jaar ongeveer 360 leerlingen bereikt. In Amsterdam en Leiden is dit jaar ook begonnen met de organisatie van Tienerwijs. In maart vond het opleidingsweekend in Leiden plaats.

Wereld AIDS Dag In de weken rond Wereld AIDS Dag (1 december) zijn er op alle geneeskundefaculteiten collectes georganiseerd en Artbags verkocht van STOP AIDS NOW! Daarnaast zijn er op alle faculteiten verschillende activiteiten georganiseerd, zoals feesten, lezingen en loterijen. In Amsterdam, Groningen, Leiden, Maastricht en Nijmegen is een groot feest georganiseerd met allerlei acties om awareness te creëren rond HIV/AIDS. Daarnaast is er in Maastricht een ludieke actie geweest, waarbij de LORA’s ballonnen aan alle fietsen voor de universiteit hebben geknoopt. SCORA-Amsterdam heeft een groot congres georganiseerd over de wereldwijde HIV/AIDS problematiek. In Nijmegen hebben de LORA’s een lezing georganiseerd over de impact van het hebben van HIV/AIDS op het leven van een patiënt. In totaal is er in Nederland door IFMSA-NL 9.336,70 euro ingezameld voor STOP AIDS NOW!

IFMSA-NL jaarverslag 2007-2008

Er is het afgelopen jaar voor Tienerwijs vooral gewerkt aan de uitbreiding van het project en de verdere ontwikkeling van het gebruikte materiaal. De handboeken voor de voorlichters zijn verder ontwikkeld, evenals de boekjes voor de leerlingen. Voor het drukken van dit lesmateriaal zijn wij een samenwerking aangegaan met The Printer in Leiden. Daarnaast is het lesmateriaal van Tienerwijs verbeterd met de aanschaf van anticonceptiekoffers. Ook voor Tienerwijs wordt de administratie van de lessen door de LORA’s bijgehouden in het scholenoverzicht op de Googledocs.

Internationale Vrouwendag Binnen de werkgroep Seksuele Gezondheid en AIDS organiseerden wij voor de vierde keer acties op en rond 8 maart. Het doel van de acties op Internationale Vrouwendag is aandacht vestigen op de positie van de vrouw, zowel in Nederland als internationaal. De activiteiten bestonden uit awareness-acties, zoals het samenstellen van goodie-bags met tijdschriften en dergelijke die op de faculteit uitgedeeld werden, samen met een flyer over Internationale Vrouwendag, het ophangen van posters en het organiseren van lezingen en workshops over bijvoorbeeld vrouwenbesnijdenis.

Projecten met externen In het afgelopen jaar hebben we meegewerkt aan een aantal projecten van externen. We hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van de DVD over liefde en seksualiteit, ‘Let’s Talk’, van de Rutgers Nisso Groep. Ook hebben de LORA’s voor een project van de Rutgers Nisso Groep gadgets uitgedeeld op verschillende festivals in de zomer. Daarnaast werken wij in maart weer mee aan de Week van de Lentekriebels, waarbij onze studenten lessen seksuele voorlichting zullen verzorgen op basisscholen. Kim Schilleman

National Officer on Reproductive health inc. AIDS 2007-2008

33


Jaarverslag werkgroep Vluchtelingen en Mensenrechten De Werkgroep Vluchtelingen en Mensenrechten wijdt zich aan het verbeteren van de gezondheid van vluchtelingen en andere minderheidsgroepen in de samenleving. Daarnaast stimuleert zij geneeskundestudenten om zich te ontwikkelen tot cultureel sensitieve artsen die niet alleen kennis hebben van de transnationale, cultureel-maatschappelijke en socioeconomische factoren die ziekte en gezondheid bepalen, maar tevens in staat zijn deze factoren ten goede te beïnvloeden. Als één van de public health gerelateerde werkgroepen van IFMSA legt zij in haar projecten specifiek de focus op de relatie van geneeskunde met de thema's: mensenrechten, vluchtelingen, conflictpreventie en vredesvraagstukken. Dit gebeurt door middel van internationale conferenties, tentoonstellingen en workshops. Aan studenten wordt ook de mogelijkheid geboden mee te helpen in vluchtelingenkampen over de hele wereld.

Afgesloten projecten

AMA-maatje Project. Ook dit is een langlopend project van de werkgroep Vluchtelingen en Mensenrechten geweest, maar de afgelopen jaren is hier niet veel mee gedaan, omdat er steeds minder alleenstaande minderjarige asielzoekers in Nederland zijn. Het project is in december tijdens de Algemene Vergadering afgesloten. Maak Het Waar. In de afgelopen jaren hebben er in alle steden activiteiten plaatsgevonden met betrekking tot de Maak Het Waar-campagne en de Millenniumdoelen. Nu zijn er in enkele steden nog plannen om een masterclass over de Millenniumdoelen te organiseren, zoals afgelopen jaar in Groningen is gebeurd. Deze worden georganiseerd als lokaal project en niet meer als onderdeel van het nationale Maak Het Waar project. Voor dit project geldt evenals voor ‘Zomeractiviteiten voor vluchtelingen’ dat het afgesloten is tijdens de Algemene Vergadering in september.

IFMSA-NL jaarverslag 2007-2008

Zomeractiviteiten voor vluchtelingen. Dit is een project dat heel lang gelopen heeft binnen de werkgroep Vluchtelingen en Mensenrechten, maar de afgelopen twee jaar is dit project stil komen te liggen. De oorzaak hiervan ligt bij het asielbeleid van Nederland; dit heeft er namelijk toe geleid dat heel veel asielzoekerscentra opgeheven zijn, waarmee onze doelgroep is verdwenen. Het project is in september tijdens de Algemene Vergadering afgesloten.

Nationale projecten The Peacetest. Dit is een nieuw project dat tijdens de Algemene Vergadering in september gepresenteerd is als een nieuw Nationaal Project van IFMSA-NL. Dit project heeft als doel om 14-15 jarigen (of studenten) een enquête over onderwerpen als racisme, mensenrechten, vluchtelingen, geweld etc. in te laten vullen. Dit om een beeld te krijgen van de ideeën van de doelgroep over de betreffende onderwerpen. Vervolgens kan er een vergelijking worden gemaakt tussen de uitkomsten van de verschillende landen waar het project loopt. Na dat de enquête afgenomen is wordt er informatie verstrekt en een discussie aangegaan over de onderwerpen met de leerlingen/studenten. In oktober is er een trainingsdag geweest voor de leden van de werkgroep om met de Peace Test van start te gaan. Sinds september zijn er door bijna alle steden scholen aangeschreven en is er contact geweest met scholen. De eerste lessen zijn al toegezegd! The Peace Test is op dit moment actief op zeven verschillende faculteiten, namelijk Amsterdam-UvA, Amsterdam-VUmc, Groningen, Leiden, Nijmegen, Rotterdam en Utrecht. Target X Nederland. In november heeft er een succesvolle pilot-uitvoering van het project in Rotterdam plaats gevonden waar leden van de werkgroep uit meerdere steden aan deel hebben genomen. Naar aanleiding hiervan heeft de werkgroep besloten dit project uit te bereiden naar meerdere steden. Dit nieuw project is tijdens de Algemene Vergadering in 34


december gepresenteerd als een nieuw Nationaal Project van IFMSA-NL. Target X NL is het eerste project van IPPNW dat onder leiding van de werkgroep Vluchtelingen en Mensenrechten in Nederland zal worden uitgevoerd. De nucleaire dreiging is tegenwoordig groter dan ooit: veel toonaangevende naties hebben een nucleair wapenarsenaal, vooral om hun macht uit te drukken. De gevaren van kernwapens zijn enorm: dit is de reden dat binnen IPPNW het project Target X ontstond. Met het project wordt geprobeerd de samenleving meer bewust te maken van de gevaren van nucleaire wapens voor de volksgezondheid, er wordt geprobeerd de discussie over het onderwerp op gang te krijgen onder de bevolking en politici. Tijdens de uitvoering van Target X NL worden alle mensen op straat aangesproken. De doelgroep bestaat dus uit mensen uit alle leeftijdscategorieën en alle lagen van de samenleving. Met het project wordt geprobeerd awareness te creëren onder burgers ten aanzien van de gevolgen van nucleaire wapens, met het oog op de medische, economische, sociale en biologische factoren. Voor Target X NL worden wij onder andere gesteund door de International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) en de Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie (NVMP).

Lokale projecten

Target Earth, IPPNW Europese Studenten Conferentie 2008. Het doel van de conferentie is het bij elkaar brengen van IPPNW-studenten (International Physicians for the Prevention of Nuclear War) en andere geïnteresseerden uit heel Europa, zodat zij, ideeën uit kunnen wisselen, van elkaar kunnen leren en hun kennis over IPPNW-gerelateerde onderwerpen vergroten. Op deze manier vergaren de deelnemers kennis en ervaring, waardoor ze beter hun standpunt over de onderwerpen kunnen vormen en aan anderen, waaronder politici en beleidsmakers, overbrengen. Verder is het de bedoeling dat de deelnemers door het ontmoeten van mensen uit heel Europa gemotiveerd raken voor hun lokale activiteiten en worden er nuttige contacten gelegd, zodat de deelnemers ook na de conferentie elkaar blijven helpen. Deze conferentie is een samenwerkingsverband tussen IFMSA-NL, IPPNW en de NVMP (Nederlandse Vereniging voor de Medische Polemologie).

IFMSA-NL jaarverslag 2007-2008

MDG8Focus, Masterclass in Ontwikkeling (Groningen en Rotterdam). De MDG8focus is een masterclass over de Millennium Development Goals van de Verenigde Naties. In 8 bijeenkomsten worden studenten en andere geïnteresseerden geïnformeerd over deze doelen en de mogelijkheden om deze te realiseren. Dit wordt gedaan door een ruime hoeveelheid variatie en interactiviteit gecombineerd met een sterk inhoudelijke component. Dit project stelt zich ten doel om deelnemers bewust te maken van het belang van de Millenniumdoelen, ontwikkelingssamenwerking in het algemeen en de mogelijkheden hier zelf een bijdrage aan te leveren.

Stage in vluchtelingenkampen Palestina/Jordanië (Amsterdam VUmc, Amsterdam UvA en Rotterdam). De werkgroep heeft al enige tijd ambities gehad om een stage op te zetten, dit jaar werd concreet aan de organisatie hiervan begonnen. Deze stage is een project waarbij geneeskundestudenten de mogelijkheid krijgen om zowel medische ervaring op te doen aan de hand van een georganiseerde stage, als op een objectieve manier kennis op te doen over de huidige situatie in Palestijnse vluchtelingenkampen in Jordanië of de Westbank van Palestina. (Het bestemmingsland is afhankelijk van de keuze van de student.) Dag van de Universele Rechten van het Kind (Groningen). Ook aan de Dag van de Universele Rechten van het Kind werd dit jaar aandacht besteed. In Groningen hebben de leden van de werkgroep een basisschool bezocht waarbij getracht werd meer kennis te werven onder de kinderen, hun ouders en de leerkrachten over de rechten van het kind. Door middel van korte, duidelijke voorbeelden, aangepast naar de belevingswereld van de kinderen, werden de rechten uitgelegd. Hierbij werd ook ruimte gelaten voor eigen inbreng van de kinderen. Verder stond de dag in het teken van vele activiteiten zoals, voorlezen, knutselen en zingen, dit allemaal stond in het teken van de rechten van het kind. Internationale Vrouwendag (Groningen, Nijmegen en Utrecht). Dit jaar hebben de werkgroep Vluchtelingen en Mensenrechten en de Werkgroep Seksuele Gezondheidszorg incl. AIDS in meerdere steden samengewerkt om meer bewustwording van de inhoud van Internationale 35


vrouwendag te creëren onder de geneeskundestudenten. Iedere stad heeft hieraan zijn eigen invulling gegeven, enkele voorbeelden zijn: workshop over vrouwenbesnijdenis, het uitdelen van rozen en flyers aan vrouwelijke studenten, benefietfeest enz. Het China project (Amsterdam VUmc). De maanden januari en februari stonden voor de medische faculteit van Amsterdam VUmc in het teken van China en de mensenrechtensituatie in dit land. De werkgroep Vluchtelingen en Mensenrechten heeft onder andere door middel van verscheidene films, een documentaire, een lezing, benefietfeest en een posterexpositie de situatie in China onder de aandacht gebracht bij geneeskunde studenten. Workshop: ‘Health & Human Security in Iraq’ (Leiden).Het doel van deze workshop was om studenten in Nederland bewuster te maken van de gezondheidssituatie in Irak in het kader van Human Security. Deze workshop werd georganiseerd door de werkgroep leden uit Leiden in samenwerking met Life-Lines en de Irakese Jongeren Organisatie (IJO).

De werkgroep Vluchtelingen Mensenrechten kan terugkijken op een zeer succesvol en vruchtbaar jaar. Onze projecten hebben zowel kwalitatief als kwantitatief veel vooruitgang geboekt. Alle faculteiten werken vol met enthousiasme aan hun projecten en leveren zo hun bijdrage aan het bereiken van onze doelen. Mahsa Montazeri

National Officer on human Rights and Peace 2007-2008

IFMSA-NL jaarverslag 2007-2008

Workshop: ‘De weg van een vluchteling’ (Groningen, Leiden en Nijmegen). Tijdens deze workshop worden de juridische en de medische aspecten besproken waar een vluchteling mee te maken krijgt bij zijn/haar komst naar Nederland, door vluchtelingen werk. Een vluchteling vertelt over zijn/haar vluchtverhaal en de ervaringen met de medische zorg in Nederland. Ten slotte vertelt een Medische Opvang Asielzoekers-arts over zijn/haar ervaringen met asielzoekers.

36


Jaarverslag werkgroep Medisch Onderwijs De werkgroep Medisch Onderwijs zet zich in om het internationaal perspectief in medisch onderwijs in Nederland te bevorderen. Zij doet dit door zich te richten op Global Health Educatie, mobiliteit van medische studenten en de kwaliteit van medisch onderwijs.

Nationale Activiteiten Een van de voornaamste werkgebieden van de werkgroep Medisch Onderwijs zijn de Global Health Keuzecursussen wat betreft onderwijs over Global Health. Op verschillende faculteiten is dit jaar, al dan niet in samenwerking met de faculteit, (verder) gewerkt aan Global Health gerelateerde keuzeprojecten voor geneeskundestudenten. De cursussen werden goed geëvalueerd door de deelnemers. Via de werkgroep Medisch Onderwijs zijn ervaringen, tips en lesmateriaal uitgewisseld.

IFMSA-NL jaarverslag 2007-2008

MediSign, is een cursus gebarentaal voor medisch studenten, die de werkgroep Medisch Onderwijs in samenwerking met het bedrijf Auri Signum Mani heeft ontwikkeld. In Maastricht en Rotterdam vond de cursus, die deelnemers leert om te gaan met dove patiënten, plaats in 2005 en 2006. In december 2006 werd het projectvoorstel op de Algemene Ledenvergadering van IFMSA-NL goedgekeurd. Het project had tot doel om een cursus gebarentaal op vier faculteiten (te weten Leiden, Maastricht, Nijmegen en Rotterdam) te organiseren, met nieuw, geprofessionaliseerd, materiaal. Echter bleek dit in januari wegens financiële omstandigheden niet te lukken. Sindsdien is de samenwerking met de gebarentaaldocente (eigenaresse van Auri Signum Mani) niet goed verlopen. In Nijmegen is een dergelijke cursus georganiseerd op lokale basis; ook toen verliep de samenwerking met de gebarentaaldocente niet optimaal. In juli is besloten, na herhaalde pogingen de samenwerking weer te herstellen, het project definitief te stoppen. Na de breuk met Auri Signum Mani is er besloten om zelfstandig door te gaan. In de tweede helft van 2007 hebben wij ons eigen materiaal ontwikkeld en in 2008 zal de nieuwe gebarentaalcursus onder de naam Breaking the Silence op zes faculteiten plaatsvinden. Congres. IFMSA-NL organiseert jaarlijks een Global Health gerelateerd congres voor medisch studenten. Op 2 februari 2008 heeft het congres ‘Safe Motherhood – A Life Threatening Matter?’ plaatsgevonden, georganiseerd door de werkgroep Europese educatie en integratie, in samenwerking met enkele leden van de werkgroep Medisch Onderwijs. Ongeveer honderd geneeskundestudenten en andere geïnteresseerden woonden lezingen bij over onder andere fysieke, psychische en sociale problemen rond het moederschap. Sprekers van onder andere Women on Waves en Stichting Pharos verleenden hun medewerking aan deze succesvolle dag. Book Aid Project. Het Book Aid Project is druk bezig. Ruim 2000 tweedehands medische boeken zijn ingezameld om te verschepen naar ontwikkelingslanden, als bijdrage aan de kwaliteit van het medisch onderwijs daar. Afgelopen jaar zijn alle boeken gesorteerd en geregistreerd; klaar om te verzenden. Via het COV (Centrum voor Ontmoeting der Volkeren) zijn boeken naar Zambia verscheept. Een ander deel is bestemd voor IFMSA leden in Indonesië en Ghana. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de douanedocumenten.

Internationale activiteiten. Er is dit jaar goed en veelvuldig contact geweest met het internationale netwerk van de werkgroep, zowel binnen IFMSA als binnen de Europese organisatie EMSA. Leden van de werkgroep hebben deelgenomen aan verschillende internationale bijeenkomsten die medisch onderwijs of global health gerelateerd waren.

37


De Nederlandse tak van de werkgroep Medisch Onderwijs is ook betrokken bij internationale projecten van de werkgroep. Daarnaast hebben leden van de werkgroep geholpen bij de organisatie van workshops bij internationale vergaderingen. Leden van de werkgroep hebben bovendien een internationale bijeenkomst georganiseerd waar studenten uit Europa hebben gediscussieerd over het Bachelor-Master systeem.

Professionaliteit en Samenwerking Eind 2005 is een meerjaren beleidsplan voor de werkgroep opgesteld. De focus van dit beleidsplan lag onder andere op interne professionaliteit en externe naamsbekendheid. Hieronder worden onze activiteiten op deze gebieden beschreven. Interne professionaliteit Afgelopen jaar hebben wij door middel van teambuilding de onderlinge contacten tussen de werkgroepleden proberen te verstevigen. Dit heeft voornamelijk in het voorjaar plaatsgevonden. In het najaar is er een intensieve samenwerking geweest tussen een deel van de werkgroepleden; zij hebben samen nieuw materiaal ontwikkeld voor de gebarentaalcursus ‘Breaking the Silence’.

LMSO Via de werkgroep Medisch Onderwijs kunnen de studenten van het Landelijk Medisch Studenten Overleg (LMSO) vragen stellen aan hun internationale collega’s. Afgelopen jaar hebben verschillende leden van de werkgroep het LMSO-congres bijgewoond. Het contact tussen IFMSA-NL en het LMSO verliep dit jaar zeer gemakkelijk aangezien de contactpersoon actief was binnen zowel de werkgroep Medisch Onderwijs als het LMSO.

IFMSA-NL jaarverslag 2007-2008

Naamsbekendheid Binnen de werkgroep is afgelopen jaar hard gewerkt aan de naamsbekendheid. Er is een promotie-powerpoint gemaakt met onze activiteiten. Daarnaast is de website vernieuwd en zijn er t-shirts bedrukt met een nieuw werkgroep-logo. Naast deze onderwerpen was er binnen ons beleidsplan ook aandacht voor externe contacten en continuïteit. Hieronder worden de banden met verschillende externe organisaties beschreven.

NVTG Afgelopen jaar heeft onderling overleg plaatsgevonden met NVTG (Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde) voor de organisatie van het 5th European Congress on tropical medicine and international health; een congres dat in mei 2007 in Amsterdam heef plaatsgevonden. KNMG studentenplatform In oktober is er voor het eerst een openbare vergadering van het KNMG (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) Studentenplatform geweest, waar verschillende leden van de werkgroep aanwezig waren. Afgelopen jaar zijn meerdere leden van de werkgroep actief geworden binnen het KNMG Studentenplatform. De contactpersoon van het KNMG Studentenplatform naar onze werkgroep, is de NOME van 2006-2007. Sindsdien verloopt het contact zeer aangenaam. Global Health Educatie Project Het Global Health Educatie Project (GHEP) is een landelijk project met als doel het implementeren van meer Global Health onderwijs in de Nederlandse geneeskunde curricula. Het GHEP is een samenwerking van IFMSA-NL, Wemos, de Johannes Wier Stichting, en de NVMP (Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie). In het kader van dit project heeft de werkgroep Medisch Onderwijs samen met de werkgroep Vluchtelingen en Mensenrechten een internationaal internetcurriculum genaamd ‘Medical Peacework’ geëvalueerd. Daarnaast werken de vier organisaties aan een summercourse voor studenten en docenten over wereldwijde gezondheid. Florence de Man Nynke Houtsma

National Officer on Medical Education 2006-2007 National Officer on Medical Education 2007-2008

38


Jaarverslag werkgroep Europese Integratie en Educatie De European Medical Students’ Association (EMSA) is een Europese organisatie die de integratie van (medische) studenten in Europa wil stimuleren, voornamelijk op het gebied van onderwijs, wetenschap, ethiek, cultureel en sociaal aspect. Tevens wil EMSA de stem van de medische student vertegenwoordigen naar andere organisaties, beroepen en instituten toe. In Nederland werken EMSA en IFMSA samen en vormen zij IFMSA-NL. De werkgroep Europese Integratie en Educatie vertegenwoordigt binnen IFMSA-NL de stem van EMSA. De werkgroep Europese Integratie en Educatie is afgelopen jaar gegroeid, zowel in het aantal leden als in het aantal projecten. Het grootste dat EMSA organiseert is het TeddyBear Hospital project. Daarnaast is geprobeerd de kwaliteit te waarborgen, door middel van het verbeteren oude handboeken en het schrijven van nieuwe handboeken voor de projecten. Alle lokale faculteiten zijn bezig met in ieder geval twee projecten te organiseren. Tevens is IFMSA-NL in staat geweest een delegatie naar de EMSA NCM en de EMSA GA (Europese bijeenkomsten) van EMSA te sturen, waar een kritische en constructieve houding ten opzichte van EMSA is getoond.

TeddyBear Hospital Het Teddybear Hospital (TBH) is een rollenspel waarbij kleuters met hun knuffels naar een (nagebootst) ziekenhuis komen waar de knuffels door medische studenten samen met de kleuters behandeld worden. Doel van dit project is om kinderen kennis te laten maken met het ziekenhuis en zodoende hun angst te verminderen en anderzijds medische studenten leren om te gaan met kinderen. Dit jaar is er door alle acht medische faculteiten een TeddyBear Hospital georganiseerd. De omvang van het project neemt elk jaar toe door uitbreiding van het aantal dagen per TeddyBear Hospital en toename van het aantal deelnemende kinderen en studenten. Aan de acht TeddyBear Hospitals hebben dit jaar bijna 6000 kinderen en ruim 800 studenten deelgenomen. Tevens zijn er verschillende mini-TeddyBear Hospitals georganiseerd voor kinderen die in het ziekenhuis liggen, bij speciale gelegenheden zoals de opening van een nieuwe afdeling in een ziekenhuis. Ook is er aan sommige TeddyBear Hospitals ‘Dokter in de klas’ aan toegevoegd. Bij ‘Dokter in de klas’ wordt er aan de scholen een leskist aangeboden, waarbij er uitleg wordt gegeven over het TeddyBear Hospital en over ziek-zijn aan de kinderen. IFMSA-Rotterdam is bezig met het ontwikkelen van het TeddyBear Hospital ‘De berendokter, je beste vriend’. Bij ‘De berendokter, je beste vriend’ gaan medische studenten langs op de kinderafdeling van het ziekenhuis. Hierbij zullen de beren van de zieke kinderen behandeld worden door de medische studenten. Voor de trainingsavond van het TeddyBear Hospital wordt de mogelijkheid geboden om training te krijgen van de CliniClowns over de omgang met kinderen. Ook is er contact gelegd met Sanoma Uitgevers. Zij geven Bobo’s aan elk kind dat langskomt op het TeddyBear Hospital. Via IFMSA-Maastricht is er contact gelegd met Jump, het jeugdfonds van de Nederlandse Hartstichting.

IFMSA-NL jaarverslag 2007-2008

Projecten

Het TeddyBear Hospital is sinds afgelopen jaar een nationaal project van IFMSA-NL. Hierdoor wordt getracht om de het TeddyBear Hospital te professionaliseren. Ook wordt op nationaal niveau sponsors benadert voor het TeddyBear Hospital. Het TeddyBear Hospital Fonds is opgericht met als doel financiële ondersteuning van het TeddyBear Hospital en ter voorkoming van het dubbel aanschrijven van potentiële sponsoring. Het TeddyBear Hospital fonds bleek niet te werken en is daarom afgesloten. Sponsoring kan nog steeds nationaal benaderd worden omdat het TeddyBear Hospital een nationaal project van IFMSA-NL is geworden.

39


Twinning Project Het Twinning Project is een kortdurende uitwisseling, van meestal vier tot zes dagen, tussen twee medische faculteitssteden in Europa. Een Nederlandse student wordt gekoppeld aan een buitenlandse student en kunnen elkaar in hun eigen stad leren over hun taal en cultuur. Het afgelopen jaren is er veel ervaring opgedaan over het Twinning Project. Communicatie blijft één van de struikelblokken bij dit project. Er is dit jaar succesvol een Twinning Project opgezet door Maastricht, die naar Berlijn is geweest, Amsterdam UvA is naar Skopje (Macedonië) geweest en Rotterdam is naar Malta geweest. Op dit moment zijn er plannen om het Twinning Project op te zetten in zes Nederlandse steden. Summerschool/Winterschool Medische studenten vanuit de hele wereld worden uitgenodigd een Summerschool/Winterschool te volgen, waarbij zij het onderwijssysteem, de stad en de Nederlandse cultuur leren kennen. In eind december tot begin januari is er een Winterschool georganiseerd in Leiden. Aan de Winterschool hebben zeventien buitenlandse studenten deelgenomen.

5de IFMSA-NL Congres In februari is het 5de IFMSA-NL congres georganiseerd in Leiden. Het onderwerp van het congres was ‘Safe Motherhood- A life threatening matter’. Door middel van plenaire sessies en workshop kwamen ruim 160 studenten in aanraking met de problemen die omtrent moederschap ontstaan. Op het congres waren ook foto’s geëxposeerd die door studenten gemaakt zijn en betrekking hadden op het thema. Hoewel het congres gericht was op medische studenten waren er tijdens het congres ook studenten aanwezig van verloskunde en verpleegkunde. Het congres is een groot succes geweest. Het 5de IFMSA-NL congres werd gesponsord door het Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO).

IFMSA-NL jaarverslag 2007-2008

Movies & Medicine Dit is een relatief nieuw project, dat vorig jaar gestart is. Het project houdt in dat je naar aanleiding van een medisch gerelateerde film een college, training of workshop geeft. In Leiden heeft het project twee keer plaatsgevonden. De Movies & Medicine’s gingen over illegale orgaanhandel en euthanasie. In Amsterdam is er een Movies & Medicine georganiseerd over blindheid en doofheid.

Workshops In Leiden is afgelopen jaar een Automatische Elektrische Defibrillator workshop gegeven, omdat er geen EHBO in het curriculum zit. Sinds kort is er EHBO in het curriculum en daarom is besloten om te stoppen met deze workshop. Aan ouderejaars wordt een EHBO cursus aangeboden. Oikos is een oecumenische organisatie die zich sterk maakt voor armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling, en geven workshops. De workshops zijn voornamelijk gegeven tijdens Algemene Vergadering van IFMSA-NL, maar zijn ook gegeven op sommige lokale faculteiten via EMSA. Rayan Ramjiawan

EMSA National Coördinator 2007-2008

40


Jaarverslag IFMSA-NL Trainingen Algemeen Al jaren geleden heeft onze vereniging in haar doelstellingen opgenomen dat zij trainingen organiseert voor medische studenten om hiermee hun kennis en vaardigheden ter beschikking te stellen van de (wereld-)gezondheidszorg en de maatschappij. Afgelopen jaar heeft IFMSA-NL eindelijk bereikt dat diverse trainingsactiviteiten gegarandeerd en erkend worden in de vereniging. Tijdens de Jaarvergadering zijn twee studenten door het Nationaal Bestuur geïnstalleerd als Trainingscoördinator (TC). Vanuit deze functie hebben zij de trainingen verzorgd op de Algemene Vergaderingen en hebben zij diverse keren gefaciliteerd in de organisatie van trainingen op lokale en nationale evenementen. Enkele honderden studenten hebben aan deze trainingen deelgenomen.

Project TraiNL Vrij snel deze bestuurstermijn zijn de Trainingscoördinatoren begonnen met het opstellen van het projectvoorstel van ‘TraiNL’. Het definitieve voorstel is op de Algemene Vergadering in september 2007 aangenomen als officieel IFMSA-NL project. Hiermee heeft de vereniging een belangrijke doelstelling behaald, de Leden van de Algemene Vergadering hebben unaniem de trainingsactiviteiten een erkende positie binnen de vereniging gegeven. Het projectvoorstel is op te vragen bij het Nationaal Bestuur.

IFMSA-NL jaarverslag 2007-2008

Onlangs is het informatieve deel omtrent trainingen gelanceerd op de website. Trainingen hebben een plekje gekregen in het menu en de welkomsttekst op de hoofdpagina. Er zijn pagina’s aangemaakt over algemene trainingszaken, over hoe je trainingen kan volgen, hoe je trainer kan worden en waar je resources kunt vinden over en voor trainingen. Op termijn zal er een functionaliteit bijkomen: het uploaden en downloaden van hand-outs van trainingen. Dit zal ter zijner tijd aangekondigd worden. Kijk rustig op de website: www.ifmsa.nl/training.

Tijdens de zomerperiode is van start gegaan met de planning en organisatie van de Training New Trainers Workshop. De selectieprocedure en voorbereiding verliepen vrijwel vlekkeloos. Uiteindelijk hebben zestien superenthousiaste en zeer geschikte kandidaten met succes de workshop gevolgd en afgerond. Hiermee heeft IFMSA-NL toen zestien nieuwe trainers gekregen. Dit was een belangrijke investering in het trainingsteam. De evaluatiepunten geven aan dat het enorm naar wens was van de deelnemers. Een enkel verbeterpunt wordt meegenomen in de organisatie van toekomstige Training New Trainers Workshops. Twee weken later hebben acht koppels vanuit dit nieuwe team van trainers, samen met enkele ervaren (en zelfs een paar buitenlandse) trainers de trainingen op het Trainingsweekend 2007 gegeven. De Trainingscoördinatoren hadden het programma hiervoor opgesteld, mede op basis van de enquete die ze in september tijdens de Algemene Vergadering onder de aanwezigen gehouden hebben en rekening houdend met de verzoeken van de trainers. Ruim honderd en vijftig studenten hebben aan dit trainingsprogramma deelgenomen. Momenteel zijn de Trainingscoördinatoren druk bezig met de opzet en organisatie van de volgende twee activiteiten: een Training Old Trainers Workshop en de Nationale Trainingsdag. De Training Old Trainers Workshop zal op 16-18 mei 2008 plaatsvinden in Amsterdam. De selectieprocedure is reeds gestart en de informatie is over de NL-server gestuurd. Maximaal zestien trainers zullen na deze selectie uitgenodigd worden om hun kennis en vaardigheden omtrent het trainerschap te optimaliseren. Zij zullen de trainingen op de Nationale Trainingsdag (NTD) verzorgen. Voor de verzorging van deze NTD is een Organiserend Comité samengesteld en zij zijn al goed op weg om er een grandioze goede en leerzame dag (LUMC, 24 mei) van te maken... Maximaal 200 studentbestuurder zullen deelnemen aan drie dagdelen met tien trainingen per blok.

41


Evaluatie De analyse van de afgenomen enquête in september 2007, de evaluatie van de Training New Trainers Workshop en de evaluatie van het Trainingsweekend geeft duidelijk het enthousiasme over en de noodzaak van trainingen binnen IFMSA-NL weer. Op een enkele uitzondering na vindt iedereen de activiteiten goed georganiseerd en gepromoot. De informatie mag soms wat eerder verstrekt worden, dat moet meegenomen worden voor de toekomst. De kennis en capaciteiten van alle trainers wordt als goed omschreven en de trainingen worden mede hierdoor als nuttig en leerzaam ervaren. Ook uit de algemene IFMSA-NL enquête, welke in december is afgenomen laat niets dan positieve reacties zien onder de leden.

Continuïteit Om alle gegevens omtrent trainers en trainingen een beetje overzichtelijk te houden, is er een tweetal databases aangemaakt. Alle trainers en de Trainingscoördinatoren kunnen nu in één oogopslag zien welke trainingen door welke trainer gegeven kunnen worden en wie als trainer in staat is om welke trainingen te geven. Erg handig voor het planning van toekomstige trainingen. Dit kan in de toekomst snel en effectief aangepast worden in geval van wijzigingen.

Over het algemeen wordt de samenwerking met het Nationaal Bestuur en de Leden als prettig en vruchtbaar ervaren door de Trainingscoördinatoren. Samen is er goed gewerkt aan de doelstellingen die ondergetekenden hadden gesteld toen zij zich beschikbaar stelden voor deze functie. Er is een degelijke basis gelegd voor de toekomst. De opvolgers zijn reeds voldoende ingewerkt en tevens nauw betrokken bij de organisatie van de twee komende trainingsactiviteiten: de Training Old Trainers Workshop en de Nationale Trainingsdag. Een korte evaluatie van deze evenementen zal in het volgende Jaarverslag van IFMSA-NL besproken worden. Salmaan Sana David Spelt

IFMSA-NL jaarverslag 2007-2008

Als laatste zijn de Trainingscoördinatoren bezig geweest met het vaststellen van een werkkader voor de opvolgers van deze functie. Zo is er een handboek geschreven en zijn er overdrachts- en evaluatiebijeenkomsten georganiseerd. Tevens is er een uitgebreide functieomoschrijving opgesteld om in detail richting te geven aan de taken. Dit zal in de toekomst duidelijkheid bieden voor het Nationaal Bestuur en de Leden van de vereniging.

Trainingscoördinator 2007-2008 Trainingscoördinator 2007-2008

42


Jaarverslag Stichting Mpower! Jouw lichaam, jouw verantwoordelijkheid

Mpower!, jouw lichaam, jouw verantwoordelijkheid is gericht op het ontwikkelen van een gezondheidsvoorlichtingprogramma in Zuid-Soedan evenals het vergroten van het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking. Zuid-Soedan is de laatste jaren getergd door burgeroorlogen. In Zuid-Soedan hebben jongeren geen toekomstperspectief. Kennis over basale hygiëne, voeding, gezondheid en reproductive health ontbreekt. Mpower! is georganiseerd door IFMSA-NL in samenwerking met Mundri Relief and Development Association (MRDA). De MRDA is ongeveer 15 jaar geleden opgezet door de lokale bevolking in Lui en Mundri, Zuid-Soedan. Jongeren zijn echter lange tijd niet betrokken geweest door de MRDA. Hiervoor is het Youth Friendly Centre opgezet, wat niet goed van de grond wilde komen. De jongeren gaven zelf aan dat zij behoefte hadden aan de bijdrage van jongeren uit een andere cultuur die hen verder kon helpen.

Visie

Missie, thematiek en doelstellingen Samen met 80 jongeren in Mundri en Lui, in West Equaotria, Zuid-Soedan, gingen vijftien Nederlandse studenten aan de slag om een gezondheidsvoorlichtingprogramma op te zetten. Centraal uitgangspunt was empowerment met als methode training of trainers. De Nederlandse studenten bespraken samen met de jongeren uit Mundri en Lui belangrijke thema’s op het gebied van gezondheid en reproductive health. Drama, dans, sport en spel hebben alle onderwerpen ondersteund als ingang voor het onderwerp of als ontspannend element.

IFMSA-NL jaarverslag 2007-2008

Mpower! wil Zuid-Soedanese en Nederlandse jongeren met elkaar in contact brengen om gezamenlijk een gezondheidsvoorlichtingprogramma op te zetten. Zuid-Soedanese jongeren leren eigen verantwoordelijkheid te nemen op het gebied van eigen gezondheid, seksualiteit en mensenrechten. Hen wordt een nieuw toekomstperspectief geboden waarin zij hun eigen gemeenschap van dienst kunnen zijn.

Samen met MRDA, de begeleider en een aantal deelnemers zijn de volgende thema’s geïdentificeerd die aan de orde kwamen in dit project: • Hoe werkt je lichaam? • Basale kennis van het menselijk lichaam • Eet je wel gezond? • Leren van elkaar eetgewoontes, lokale gewassen en nieuwe producten (b.v. eieren) leren kennen • Is handen wassen alleen genoeg? • Basale hygiëne • Een echte man, wat is dat? • Gender: spel en drama over man-vrouwverhoudingen • Voorkomen van infecties • Malaria, TB, diarree • Het Voorspel • Seksuele voorlichting (met alleen eigen sekse) • Slaan is niet gewoon! • Problemen rondom (seksueel) geweld • AIDS krijg je door... • Voorkomen van HIV/aids • Stigma en discriminatie • Conflicten en geweld

43


Bestuurlijke zaken • • •

Voorzitter Penningmeester Algemeen lid

IFMSA-NL jaarverslag 2007-2008

Tachtig Zuid-Soedanese opleiden tot trainer (community mobiliser) in genoemde thema’s zodat deze jongeren anderen kunnen betrekken in het ontwikkelen van verantwoord gedrag op genoemde terreinen. Na een periode van drie jaar zal meer dan de helft van de jongeren bereikt zijn in de twee gemeenschappen. Meetbaar toegenomen kennis bij zowel Soedanese als Nederlandse jongeren en bevolking resulterend in (met base line study te meten) aangepaste houding door onderlinge interactie (zuid-zuid, noord-zuid, man-vrouw, man-man, vrouw-vrouw). Samenstelling van een pakket (manual) in Engels en de lokale taal met gevarieerde en cultureel toegesneden voorlichtingsmethodieken (bijvoorbeeld: zang, dans, drama, rollenspel, oefening, video, infosheet, PowerPoint, wedstrijd en sport) die betrekking hebben op geselecteerde thema’s. Persoonlijke groei (attitude) doormaken: gericht op het zoeken van creatieve oplossingen in een resource poor setting; openheid t.a.v. een andere cultuur. Communicatievaardigheden ontwikkelen: leren van elkaars culturen, geven en ontvangen van positieve en negatieve feedback, creativiteit in overbrengen, openstaan voor nieuwe methoden Delen van ervaringen en kennis in Nederland met meer dan tweeduizend personen. Meer dan 10.000 mensen wereldwijd bereiken via indirecte media. Organiseren van het evenement “Welkom wereldreizigers” en vervaardigen van publicaties om aandacht te vragen voor problematiek in Zuid-Soedan, onder andere bij het ministerie en andere NGO’s. Publiceren van artikelen over de situatie in Zuid-Soedan. Waardevolle contacten voor IFMSA-NL opbouwen door samen te werken aan een professioneel en idealistisch project. De samenwerking met OxfamNovib is van grote waarde voor de naamsbekendheid van IFMSA-NL. Het project biedt in de toekomst toegang tot een nieuwe categorie sponsoren. De ervaring die bestuursleden, deelnemers en andere betrokkenen opdoen bij het organiseren en uitvoeren van dit project leiden tot interessante en vernieuwende trainingen (projecten, sponsoring, samenwerking met buitenlandse NGO’s) en verdere professionalisering van IFMSANL.

Nora van Meerendonk Richard Schol Adrienn Valeria Vegh

Begin juli 2007 is Stichting Mpower! opgericht. Het bestuur van Stichting Mpower! is benoemd door het bestuur van IFMSA-NL in mei 2007. Tot begin september heeft Wander Kenter zitting gehad in het bestuur van Stichting Mpower! als voorzitter. De bestuurlijke zaken van Stichting Mpower! betreffen met name het financiële beheer van de stichting, het oplossen van financiële geschillen, het naleven van overeenkomsten met subsidieverstrekkers en andere administratieve taken. De deelnemers aan het project Mpower! zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. Het opzetten van het gezondheidsvoorlichtingsprogramma in Lui en Mundri, ZuidSoedan, is voltooid. In de komende maanden zullen de deelnemers zich richten op het vergroten van het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking. Tot slot een woord van dank aan onze subsiedieverstrekkers: NCDO, OxfamNovib, Rabobank Leiden, Stichting Rutgers Nisso, Stop Aids now!, Tropencentrum AMC en Youth Incentives. Zonder hun bijdrage zou het niet mogelijk zijn geweest het project op deze wijze te realiseren.

Financieel beheer Het financiële overzicht van 2007 is nog niet gerealiseerd aangezien het overzicht van de uitgaven die gedaan zijn in Soedan nog voltooid moet worden. Bij de start van het project alsmede op het moment dat de eerste deelnemers naar ZuidSoedan zijn vertrokken, waren de geplande uitgaven nog niet helemaal gedekt.

44


De achterblijvende deelnemers en het bestuur hebben zich ingezet om alsnog subsidie dan wel sponsoring te vinden voor de openstaande bedragen. Dit is grotendeels gelukt. Uitgaande van het overzicht van de uitgaven tot op heden, kunnen we concluderen dat het project op financieel gebied zijn doelstellingen zal halen. In onderstaande tabel zijn de inkomsten te vinden, zoals eerder vermeld zijn de exacte uitgaven bij het ter pers gaan van het jaarverslag van IFMSA-NL nog niet bekend. Bedrag

Oxfam novib

60.000,-

Stop Aids Now!

2.825,-

Youth Incentives

1.000,-

Nisso foundation

3.000,-

Stichting Rutgers Nisso

1.000,-

NCDO

4.640,-

Rabobank Leiden

1.550,-

Deelnemers

3.600,-

Overig Totaal

3.165,60 80780,6

Het project Mpower! In november 2006 is het idee voor een jongerenproject in het plaatsje Mundri (Zuid-Soedan) ontstaan. Trudy van Ommeren, later begeleider van het project, nam contact op met de toenmalige voorzitter van IFMSA-NL, Roel Klein Wolterink. Op 9 december 2006 is de globale opzet van het project gepresenteerd aan de Algemene Vergadering van IFMSA-NL. Thekla Bosschaart heeft vanaf die tijd meegewerkt aan de verdere ontwikkeling van het project: zoeken naar financiers, verder ontwikkelen van het project en werving van deelnemers.

IFMSA-NL jaarverslag 2007-2008

Bron

Als voorbereiding op het verblijf in Zuid-Soedan hebben de deelnemers literatuur gezocht over eerdergenoemde onderwerpen en zijn ook praktische zaken voorbereid. Het leven in Mundri is zeer basaal: geen stromend water, meestal geen elektriciteit en zeer beperkte gezondheidszorg. Het project bestond uit twee periodes: de eerste periode van juni tot augustus 2007 waarin voornamelijk aandacht is besteed aan assessment: welke onderwerpen zijn geschikt en hoe kunnen die het best aangeboden worden? De tweede periode van september tot december 2007 stond in het teken van opleiden van zestig bewoners van Mundri. Eerste periode Op 21 juni 2007 vertrok de eerste groep van zes deelnemers en begeleider Trudy van Ommeren naar Zuid-Soedan. In Mundri is de gehele tijd nauw samengewerkt met de Mundri Relief and Development Association (MRDA), die net een nieuw kantoor hebben betrokken. De eerste weken is voornamelijk tijd besteed aan het opstarten van het kantoor, vormen van een werkgroep (met de zes Nederlanders en zes jongeren uit Mundri) en het uitvoeren van een beperkte studie naar kennis en praktijken op het gebied van hygiëne & sanitatie en seksuele gezondheid. De werkgroep heeft zich vervolgens bezig gehouden met het organiseren van workshops voor zowel schooljeugd als niet-schoolgaande jeugd. De geselecteerde onderwerpen waren: hygiëne & sanitatie, seksuele gezondheid en voeding. Daarnaast zijn ook verschillende activiteiten georganiseerd: een Sexual & Reproductive Health Day, een kookworkshops voor alle (ook mannelijke!) deelnemers en Clean Mundri Day – een eerste aanzet tot een schoner Mundri. Van alle activiteiten is uitgebreid verslag gedaan.

45


Tweede periode De tweede periode startte begin september 2007 met een training met de jongeren uit Mundri en de nieuwe en oude Nederlandse deelnemers en hun begeleider in Yei. Daarna zijn werkplannen gemaakt voor de periode. Voor alle onderwerpen was het doel een serie workshops te verzorgen met als einddoel een groep trainers die zelf activiteiten kunnen organiseren. Tijdens de tweede periode zijn ook handleidingen ontwikkeld voor de drie onderwerpen. De manuals beschrijven alle activiteiten die ook tijdens de workshops zijn uitgevoerd. Trudy van Ommeren heeft alle deelnemers ook getraind in social and facilitation skills. Op Wereld Aids Dag (1 december) is een groots evenement georganiseerd voor de gehele gemeenschap. Het trainingsprogramma is op 15 december feestelijk afgesloten met presentaties van de drie groepen en uitreiken van certificaten.

Deelnemers

Deelnemers 1e en 2e periode: Deelnemers 1e periode: Deelnemers 2e periode: Begeleider 1e en 2e periode:

Thekla Bosschaart, Dirk Essink, Roel Klein Wolterink Florieke Bakker, Loes Jaspers, Stef Menting Robbert Duvivier, Heleen van Dam, Marieke Vonk Trudy van Ommeren

IFMSA-NL jaarverslag 2007-2008

De Nederlandse deelnemers aan het project zijn geworven via het netwerk van IFMSA-NL en via mond-op-mond reclame. Trudy van Ommeren heeft de deelnemers geselecteerd op basis van motivatiebrieven en persoonlijke gesprekken. Achttien ge誰nteresseerden hebben zich aangemeld, waarvan er negen zijn geselecteerd om deel te nemen aan het project. In negen voorbereidingsbijeenkomsten hebben de geselecteerde deelnemers zich voorbereid op verblijf in Zuid-Sudan. Deelnemers verbleven ongeveer tien weken in Zuid-Soedan. Drie van de negen deelnemers zijn beide periodes aanwezig geweest. Zij waren belangrijk voor de continu誰teit van het project. Ook Trudy van Ommeren was beide periodes aanwezig.

46


Financieel Overzicht 2007 Realisatie 2007 – Lasten A 1 2 3 4 5 B 1 2 C 1 2 D 1 2 E 1 2 3 1 2 G 1 2 3 H 1 2 I 1 2 3 4 J 1 2 3 4 5 6 K 1 2 3 4 L 1 2 3 M 1 2 3 4 5 6 N

Bedrag

Aantal

Subtotaal

15,00 33,00 20,00 75,00 5,00

1 2 1 1 112

15,00 66,00 20,00 75,00 560,00

150,00 90,00

1 1

150,00 90,00

55,00 300,00

1 1

55,00 300,00

1.978,00 50,00

1 8

1.978,00 400,00

50,00 125,00 50,00

1 1 4

50,00 125,00 200,00

500,00 275,00

1 1

500,00 275,00

200,00 150,00 140,00

2 1 2

400,00 150,00 280,00

500,00 750,00

1 1

500,00 750,00

230,00 160,00 230,00 160,00

8 2 8 1

1.840,00 320,00 1.840,00 160,00

1.100,00 150,00 700,00 35,00 100,00 100,00

1 1 1 1 1 1

1.100,00 150,00 700,00 35,00 100,00 100,00

1.200,00 175,00 100,00 225,00

8 2 8 1

9.600,00 350,00 800,00 225,00

12,50 25,00 24,00

12 1 12

150,00 25,00 288,00

5,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

175 1 1 1 1 1

875,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totaal Gerealiseerd Totaal 736,00 747,19 0,00 78,77 52,94 31,48 584,00 240,00 265,50 175,62 89,88 355,00 54,62 54,62 0,00 2.378,00 2.424,00 2.024,00 400,00 375,00 433,16 33,69 296,30 103,17 775,00 485,43 182,69 302,74 830,00 460,31 193,07 0,00 267,24 1.250,00 1.144,30 500,00 644,30 4.160,00 4.245,00 2.040,00 320,00 1.785,00 100,00 2.185,00 1.439,63 904,40 113,90 279,10 0,00 45,40 96,83 10.975,00 9.821,15 9.133,59 287,27 268,94 131,35 463,00 430,74 64,84 5,97 359,93 1.125,00 1.698,64 990,00 250,00 0,00 0,00 383,00 75,64 1.513,00 1.962,98 27.360,00 25.612,65

IFMSA-NL jaarverslag 2007-2008

F

Omschrijving Secretariaat Briefpapier Visitekaartjes Kantoorartikelen Porto Certificates Boekhouding Bankkosten Boekhoudprogramma Officiële registratie Kamer van Koophandel Notariskosten Lidmaatschappen IFMSA Internationaal EMSA Europa Publicaties en periodiek drukwerk Kerstkaarten Jaarverslagen Nieuwsbrief PR en Marketing Promotie Website Nationale vergaderingen Algemene vergaderingen sept. en dec. (lunch) Jaarvergadering Beleidsweekend Activiteiten Zeilweekend Trainingsweekend Internationale vergaderingen IFMSA March Meeting Australië (early registration) EMSA GA IFMSA August Meeting UK (early registration) EMSA NCM Nationale reiskosten Algemene Vergaderingen Bestuursvergaderingen Working Committees DBO Sponsorgesprekken Overig Internationale reiskosten IFMSA March Meeting Australië EMSA GA IFMSA August Meeting UK EMSA NCM Cadeaus en representatie Afscheidscadeaus Representatie Bestuursshirts Fondsen WA fonds Computer fonds Opstart fonds Reiskosten fonds Maak Het Waar fonds Alumniclub fonds Onvoorzien (+/- 5%) Totaal Lasten

47


Realisatie 2007 - Baten T 1 U 1 2 3 4 5 V 1 W 1 2 3 4 5 6 7 X 1 Y

Z 1 2

Bedrag

Aantal

Subtotaal

375,00

8

3.000,00

60,00 60,00 50,00 20,00 5,00

106 24 30 15 175

6.360,00 1.440,00 1.500,00 300,00 875,00

800,00

1

800,00

357,50 387,50 100,00 100,00 112,50 100,00 17,50

8 0 2 8 0 1 12

2.860,00 0,00 200,00 800,00 0,00 100,00 210,00

515,00

1

515,00

2.050,00 200,00 25,00 2.500,00

1 1 50 1

2.050,00 200,00 1.250,00 2.500,00

300,00 0,00

8 0

2.400,00 0,00

Totaal 3.000,00 10.475,00

800,00 4.170,00

515,00 6.000,00

2.400,00

27.360,00

Gerealiseerd Totaal 3.092,00 3.092,00 10.230,00 5.450,00 1.250,00 2.100,00 440,00 990,00 849,51 849,51 3.587,30 2.853,40 0,00 111,82 522,08 0,00 100,00 0,00 119,00 119,00 11.870,83 2.200,00 0,00 235,00 9.435,83 1.402,45 1.362,50 39,95 31.151,09

IFMSA-NL jaarverslag 2007-2008

1 2 3 4

Omschrijving Lidmaatschappen Lidmaatschap steden Uitwisselingsbijdragen SCOPE SCORE SCOPH (hoog) SCOPH (laag) WA bijdragen Projecten Verscheidene Eigen bijdragen IFMSA March Meeting Australië (early reg.) IFMSA March Meeting Australië (late reg.) EMSA GA IFMSA August Meeting UK (early reg.) IFMSA August Meeting UK (late reg.) EMSA NCM Bestuursshirts Verkopen Verscheidene Sponsoren VVAA Studiestarter Vrienden van IFMSA-NL Overige bijdragen instanties Fondsen Reiskostenfonds Computerfonds Totaal Baten

48


Toelichting realisatie 2007 - Lasten A 1

De geplande uitgave voor adresetiketten is niet gerealiseerd.

2

Het nadrukken van visitekaartjes voor de VVE heeft tot hogere kosten geleid.

3

De benodigde nieuwe VVI-stempel heeft tot hogere kosten geleid.

4 5

Portokosten voor het versturen van (internationale) poststukken. EUR 4,00 per bilaterale en inkomende unilaterale stage van SCOPE / SCORE. In totaal 146 stages, zoals vermeld op de IFMSA international invoice 2007.

1

De door de bank gestelde tariefen zijn sneller gestegen dan aanvankelijk gedacht en begroot was. Het betreft hier pasbijdragen, internetbankieren, transferprovisie, etc. Het boekhoudprogramma dat in 2004 is aangeschaft, zal in 5 termijnen worden afgeschreven. Dit jaar is de vierde termijn afgeschreven.

B

2 C

Kosten voor lidmaatschap en het verkrijgen van uittreksels van de Kamer van Koophandel.

2

Er hebben in 2007 geen statuutswijzigingen plaatsgevonden.

1

De lidmaatschapskosten voor IFMSA-NL, zoals vastgesteld door IFMSA.

2

De lidmaatschapskosten per lokaal comité, zoals vastgesteld door EMSA. Het gehele bedrag wordt door IFMSA-NL betaald en bij de lokale comités teruggevorderd.

1

Kosten voor het drukken van kerstkaarten namens IFMSA-NL voor interne en externe contacten.

D

E

2 3

Voorgaande jaren konden de jaarverslagen voordelig via een faculteit gedrukt worden. Dit jaar wat dat niet mogelijk, waardoor drukkosten hoger zijn uitgevallen. Niet voor alle nieuwsbrieven die in 2007 gedrukt zijn, zijn de kosten gedeclareerd bij IFMSA-NL. Hierdoor zijn de totale kosten lager uitgevallen.

IFMSA-NL jaarverslag 2007-2008

1

F 1 2

Onder promotiekosten viel in 2007 uitsluitend de aanschaf van 400 promobooklets door IFMSA-NL. Een aantal overige drukwerkzaamheden zijn gerealiseerd door partner Studieboeken.com. De vaste lasten voor de website (webhostingpakket en domeinnaamregistratie) zijn sneller gestegen dan verwacht.

G 1

Kosten voor de groepslunch op de Algemene Vergaderingen. Door voordelig inkopen, is minder uitgegeven dan begroot.

2

Het organiserend comité heeft een bedrag gekregen van IFMSA-NL ter ondersteuning.

3

(Reis)kosten voor het twee maal per jaar te houden beleidsweekend.

1

Voor het zeilweekend heeft IFMSA-NL dit bedrag ter beschikking gesteld.

2

Voor de organisatie van het Trainingsweekend bleek niet het volledige, door IFMSA-NL gereserveerde, bedrag benodigd te zijn.

1

De deelnamekosten voor de MM07 zijn hoger uitgevallen dan begroot, aangezien geen rekening was gehouden met verplichte TAF-kosten à EUR 25,00 per deelnemer.

2

Om de banden tussen IFMSA-NL en EMSA-Europe te bevorderen, is besloten om naast de deelnamekosten van de EMSA-NC ook de deelnamekosten van een tweede nationaal bestuurslid voor de EMSA GA te vergoeden.

3

De deelnamekosten voor de AM07 zijn lager uitgevallen dan begroot, aangezien er slechts zeven NB-leden naar de GA geweest zijn. Daarentegen was er geen rekening gehouden met de verplichte TAF-kosten à EUR 25,00 per deelnemer.

4

Dit zijn de deelnamekosten voor de EMSA-NC die naar de NCM is geweest.

H

I

49


Vervolg toelichting realisatie 2007 - Lasten J 1

Reiskosten van leden voor de Algemene Vergaderingen.

2

Reiskosten van Nationaal Bestuursleden voor bestuursvergaderingen.

3

Reiskosten van leden voor WoCo's en VZO's.

4

Er is geen aparte post voor DBO reiskosten bijgehouden, deze kosten vallen onder J2 "Bestuursvergaderingen"

5

Reiskosten voor sponsorgesprekken

6

Dit zijn reiskosten naar bijvoorbeeld de besturendag, overige reiskosten van het bestuur en voor gasten die naar bestuursvergaderingen komen

1

De reiskosten van acht nationaal bestuursleden die naar de MM07 in AustraliĂŤ geweest zijn.

2

Gerealiseerde reiskosten voor de EMSA-GA 2007 in Ankara, Turkije.

3

Slechts twee nationaal bestuursleden hebben een declaratie ingediend voor reiskosten naar de AM07 in UK.

4

Gerealiseerde reiskosten voor de NCM 2007 in Novi Sad, ServiĂŤ.

1

Bedrag voor afscheidscadeaus voor aftredende bestuursleden.

2

Hiermee worden cadeaus bedoeld voor externe contacten die IFMSA-NL ten dienste zijn geweest.

3

Kosten voor het laten drukken van de bestuursshirts.

1

Dit is het bedrag dat in 2007 via de stedenrekening betaald is t.b.v. het WA-fonds.

2

Dit is het bedrag dat in 2007 is toegevoegd aan het computerfonds.

3

Het opstartfonds staat op EUR 0,00 aangezien er evenveel uitgaat als inkomt. Tevens is in 2007 geen beroep gedaan op het opstartfonds.

4

In het Reiskostenfonds kan geld gestort worden in jaren waarin de internationale reiskosten laag zijn. Dat was in 2007 niet het geval.

5

Bij afsluiting van het project "Maak Het Waar" is geld overgebleven dat zal worden bewaard in het "Maak Het Waar Fonds", totdat een soortgelijk project hierop aanspraak maakt.

6

Het negatieve saldo van het Alumniclub fonds is geneutraliseerd.

1

Dit zijn onvoorziene kosten, waaronder notariskosten voor het afhandelen van een statuutswijziging van enkele jaren geleden (EUR 746,97) en vereffening van het negatieve saldo van nationaal project Global Medicine (EUR 810,33).

K

M

IFMSA-NL jaarverslag 2007-2008

L

N

50


Toelichting realisatie 2007 – Baten T 1

De acht lokale comités hebben samen dit bedrag aan lidmaatschapsgelden betaald.

1

Per stage heeft iedere stad een vaste bijdrage betaald middels de stedenrekening 2007: 109 SCOPE stages in totaal. Er was rekening gehouden met een stagebijdrage van EUR 60,00 per stage, dit bleek echter voor de realisatie van 2007 nog EUR 50,00 te zijn.

2

Per stage heeft iedere stad een vaste bijdrage betaald middels de stedenrekening 2007: 25 SCORE stages in totaal. Er was rekening gehouden met een stagebijdrage van EUR 60,00 per stage, dit bleek echter voor de realisatie van 2007 nog EUR 50,00 te zijn. Per stage heeft iedere stad een vaste bijdrage betaald middels de stedenrekening 2007: voor de SCOPH stages van afgelopen jaar vielen 42 stages onder het hoge tarief. Per stage heeft iedere stad een vaste bijdrage betaald middels de stedenrekening 2007: voor de SCOPH stages van afgelopen jaar vielen 22 stages onder het lage tarief.

U

3 4

V

Bijdrage voor het WA fonds voor uitwisselingsstudenten.

1

De projectkosten zijn de bijdragen die per project betaald worden aan IFMSA-NL. Dit jaar waren dat het IFMSANL congres (EUR 146,80) Het Voorspel (EUR 464,57), het Donorproject (EUR 77,80), Maak Het Waar (EUR 50,00) en het Promobooklet 2006 (EUR 110,34). De inkomsten van het Promobooklet zullen binnenkomen middels de stedenrekening 2008.

1

Dit bedrag is gebaseerd op de declaratiekosten: het is 25% van de reis- en deelnamekosten, gerealiseerd in resp. I1 en K1. Van de internationale reis- en deelnamekosten voor GA's dienen bestuursleden 25% zelf te betalen met een minimum van EUR 100,00.

2

Niet van toepassing.

3

Dit bedrag is gebaseerd op de declaratiekosten: het is 25% van de reis- en deelnamekosten, gerealiseerd in resp. I2 en K2. Van de internationale reis- en deelnamekosten voor GA's dienen bestuursleden 25% zelf te betalen met een minimum van EUR 100,00.

4

Dit bedrag is gebaseerd op de declaratiekosten: het is 25% van de reis- en deelnamekosten, gerealiseerd in resp. I3 en K3. Van de internationale reis- en deelnamekosten voor GA's dienen bestuursleden 25% zelf te betalen met een minimum van EUR 100,00.

5 6

Niet van toepassing. Voor de reis- en deelnamekosten naar de NCM geldt hetzelfde als voor de EMSA GA. In dit geval is de eigen bijdrage EUR 100,00 per persoon. Ieder bestuurslid levert een financiële bijdrage aan zijn/haar bestuursshirt. Dit bedrag moet echter nog geïncasseerd worden.

W

7

IFMSA-NL jaarverslag 2007-2008

5

X 1

Deze inkomsten zijn gerealiseerd uit verkoop van IFMSA-NL artikelen. Helaas minder dan verwacht.

1

Dit is de sponsorbijdrage van VVAA voor het jaar 2007.

2

De opbrengst uit studieboekenverkoop in 2007, is nog niet ontvangen door IFMSA-NL.

3

Inkomsten in de vorm van donaties door Vrienden van IFMSA-NL. Helaas minder dan verwacht. Overige inkomsten in de vorm van ondermeer een bijdrage van de decaan van Leiden (EUR 2500,00) en een donatie van de nationaal bestuursleden, gelijk aan 100% van de door hun ontvangen CFI studiebeurs voor de maanden sept-dec 2007 (EUR 6000,00).

Y

4 Z 1

Het reiskostenfonds wordt aangesproken om te compenseren voor de hoge reiskosten van de MM07 in Australië. Het reiskostenfonds wordt daarentegen weer aangevuld door de relatief lage reiskosten naar de AM07 in UK. Tevens wordt een deel van de baten uit post Y4, gebruikt om het negatieve saldo van het reiskostenfonds te neutraliseren.

2 Er moest een nieuwe laptop voeding worden aangeschaft. Hiervoor is aanspraak gemaakt op het computerfonds.

51


Organisatie structuur IFMSA-NL Geschiedenis In een naoorlogse golf van vriendschap en vrede is in 1951 door een groepje geneeskunde studenten uit verschillende landen, waaronder Nederland, een internationaal netwerk van medische studenten opgezet: the ‘International Federation of Medical Students’ Association’ (IFMSA). Vriendschap werd gesloten en er werden plannen gemaakt om samen uitwisselingen en projecten op te zetten en kennis en ervaring met elkaar te delen. Sinds die tijd is er veel veranderd. IFMSA is uitgegroeid tot een professionele organisatie, officieel erkend door de World Health Organisation en de Verenigde Naties. Er wordt contact onderhouden en samengewerkt met organisaties als Unicef, Unesco, STOP AIDS NOW , Amnesty International en Oxfam novib. Er zijn meer dan 100 landen lid van IFMSA, welke allemaal in hun land weer een eigen netwerk van geneeskunde studenten vormen. Met duizenden studenten, verspreid over de hele wereld, werken we samen in het belang van de wereldwijde gezondheid en de bewustwording daarvan bij studenten en andere groepen van de maatschappij. IFMSA-NL jaarverslag 2007-2008

In Nederland heeft de organisatie sinds het begin in 1951 ook veel veranderingen ondergaan. In 1980 is de vereniging, zoals we die nu kennen, officieel opgericht en geregistreerd. De naam van de organisatie is ook niet altijd gelijk gebleven. Sinds eind jaren ’90 dragen we de naam IFMSA-The Netherlands, daarvoor was het een tijd lang ‘NeMSIC’. Eind jaren ’90 heeft IFMSA-NL zich tevens aangesloten bij de European Medical Students’ Association (EMSA), welke sinds zijn oprichting in 1991 als doel heeft Europese geneeskundestudenten dichter bij elkaar te brengen. Dit gebeurt onder andere door meetings, congressen, uitwisselingsprojecten en discussies over bijv. medisch onderwijs, onderzoek en ethiek.

Werkgroepen De activiteiten en projecten van IFMSA-NL zijn onderverdeeld in zeven werkgroepen. Elke werkgroep belicht een eigen thema. -

Werkgroep Klinische Stages - Standing Committee on Professional Exchange (SCOPE) Werkgroep Onderzoeksstages - Standing Committee on Research Exchange (SCORE) Werkgroep Seksuele Gezondheid en AIDS - Standing Committee on Reproductive Health incl. AIDS (SCORA) Werkgroep Public Health - Standing Committee on Public Health (SCOPH) Werkgroep Vluchtelingen en Mensenrechten - Standing Committee on human Rights and Peace (SCORP) Werkgroep Medisch Onderwijs – Standing Committee on Medical Education (SCOME) Werkgroep Europese Integratie en Educatie - European Medical Students' Association (EMSA)

De werkgroepen bestaan uit één of meerdere vertegenwoordigers van elk lokaal comité. Zij plegen regelmatig met elkaar overleg in de vorm van een werkgroepvergadering (WoCo). De voorzitter van de werkgroep heeft zitting in het Nationaal Bestuur en vertegenwoordigt zijn/haar werkgroep op nationaal en internationaal niveau. Twee keer per jaar komen de nationale werkgroepvertegenwoordigers uit alle landen bij elkaar op de Internationale meetings.

52


Internationaal IFMSA-NL is aangesloten bij IFMSA (International Federation of Medical Students' Association) en EMSA (European Medical Students' Association). IFMSA is een wereldwijde organisatie, die een wereldwijd netwerk vormt van medische studenten, die samenwerken aan het organiseren van stages en projecten omtrent het thema Global Health, door uitwisseling van kennis, ideeën en ervaring. Voor meer informatie over deze Internationale organisatie zie www.ifmsa.org. EMSA is een organisatie die zich sinds zijn oprichting in 1991 inspant om Europese medische studenten dichter bij elkaar te brengen. Dit gebeurt onder andere door meetings, congressen, uitwisselingsprojecten en discussies over bijv. medisch onderwijs, onderzoek en ethiek. In Nederland zijn alle acht Medische faculteiten lid van EMSA. Voor meer informatie over EMSA zie www.emsa-europe.org

Nationaal

-

Voorzitter Vice-Voorzitter Intern Vice-Voorzitter Extern Penningmeester National Officer on human Rights and Peace (voorzitter werkgroep Vluchtelingen en Mensenrechten) National Officer on Reproductive Health incl. AIDS (voorzitter werkgroep Seksuele Gezondheid en AIDS) National Public Health officer (voorzitter werkgroep Public Health) National Exchange Officer (Outgoing) (co-voorzitter werkgroep Klinische Stages) National Exchange Officer (Incoming) (co-voorzitter werkgroep Klinische Stages) National Officer on Research Exchange (voorzitter werkgroep Onderzoeksstages) National Officer on Medical Education (Voorzitter werkgroep Medisch Onderwijs) EMSA National Coordinator (voorzitter werkgroep Europese Integratie en Educatie)

IFMSA-NL jaarverslag 2007-2008

IFMSA-NL is een nationale vereniging en wordt bestuurd door twaalf geneeskundestudenten afkomstig van verschillende Medische faculteiten in Nederland. Het Dagelijks bestuur bestaat uit een Voorzitter, Vice-Voorzitter Intern, Vice-Voorzitter Extern en een Penningmeester. De rest van het bestuur bestaat uit de Voorzitters van de werkgroepen. De bestuursfuncties zijn:

De taken van het bestuur zijn gericht op het besturen van de organisatie; onderdelen daarvan zijn het stimuleren van onderlinge samenwerking tussen de faculteiten en de werkgroepen en het vertegenwoordigen van de organisatie op verscheidene congressen, meetings in het buitenland, maar ook bij sponsoren. Vier keer per jaar wordt een Algemene (Leden) Vergadering (AV) gehouden, waarbij alle actieve leden van IFMSA-NL samenkomen. De acht leden (de lokale comités) bezitten op de AV's elk één stem en zijn het hoogste beslisorgaan van de vereniging. Jaarlijks worden nationale activiteiten georganiseerd zoals een trainingsweekend, een zeilweekend, een kerstdiner en een jaarvergadering.

Lokaal De leden van IFMSA-NL zijn statutair gezien de acht lokale comités, gesitueerd op de acht medische faculteiten van Nederland. De comités zijn wat structuur en regelgeving betreft erg vergelijkbaar met de nationale vereniging. Hierdoor wordt er een efficiënt netwerk gevormd tussen Leden onderling, de nationale vereniging en de internationale organisaties.

53


Het aantal leden, en daarmee het aantal projecten, per comité is verschillend per faculteit. Het varieert van 30 tot 50 actieve leden. Totaal heeft IFMSA-NL zo’n 360 actieve leden. Met de projecten en activiteiten wordt echter het merendeel van alle geneeskundestudenten bereikt. In het overzicht hieronder worden de relaties tussen de drie niveaus in IFMSA-NL nog eens schematisch weergegeven.

Internationaal niveau - 3 werkgroepen EMSA - 6 werkgroepen IFMSA

Nationaal niveau - 7 werkgroepen

- 7 werkgroepen

IFMSA-NL jaarverslag 2007-2008

Lokaal niveau (8 locale comités)

54


Afkortingenlijst Betekenis

AF AM AV BV CA CC DBO EB EMSA FMO GA GS HR IFMSA IFMSA-NL

Application Form August Meeting Algemene Vergadering Bestuursvergadering Card of Acceptance Card of Confirmation Dagelijks Bestuur Overleg Executive Board European Medical Students’ Associations Faculty Member Organisation General Assembly General secretariat Huishoudelijk reglement International Federation of Medical Students’ Associations International Federation of Medical Students’ Associations – The Netherlands International Physicians for the Prevention of Nuclear War Jaarvergadering Local Coordinator Local Exchange Officer Liaison Officer Local Officer on Medical Education Local Officer on Reproductive Health inc. Aids Local Officer on Research Exchange Local Officer on human Rights and Peace Local Public Health Officer Local Public Relations Officer March Meeting National Coordinator National Exchange Officer Non Governmental Organisation National Member Organisation National Officer National Officer on Medical Education National Officer on Reproductive Health incl. Aids National Officer on Research Exchange National Officer on human Rights and Peace National Public Health Officer Organizing Committee Project Coordinator Standing Committee on Medical Education Standing Committee on Professional Exchange Standing Committee on Public Health Standing Committee on Reproductive Health incl. Aids Standing Committee on Research Exchange Standing Committee on human Rights and Peace Travel Assistance Fund Technical Data Card Vice-Voorzitter Extern Vice-Voorzitter Intern Voorzittersoverleg (-dag) World Health Organisation World Medical Association Working Committee

IPPNW JV LC LEO LO LOME LORA LORE LORP LPO LPRO MM NC NEO NGO NMO NO NOME NORA NORE NORP NPO OC PC SCOME SCOPE SCOPH SCORA SCORE SCORP TAF TDC VVE VVI VZO/-D WHO WMA WoCo

IFMSA-NL jaarverslag 2007-2008

Afkorting

55


Overige gegevens IFMSA-NL Algemeen Secretariaat

IFMSA-NL Kamer Cd 3.15 Postbus 2040 3000 CA ROTTERDAM The Netherlands Fax: +31 10 4089414 E-mail: info@ifmsa.nl Website: www.ifmsa.nl

Bankrekeningen

ABN-AMRO te Rotterdam 44.19.62.653 ten name van IFMSA-NL te Rotterdam Postbank te Rotterdam 28.17.276 ten name van IFMSA-NL te Rotterdam Dossiernummer Rechtsvorm

40532763 Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid (statuten in notariële akte) Statutaire naam International Federation of Medical Students’ Associations - the Netherlands Verkorte naam IFMSA-NL Statutaire zetel Amsterdam Vestigingsadres Dr. Molewaterplein 50 3015 GE Rotterdam Correspondentieadres kamer Cd 3.15 Postbus 2040 3000 CA Rotterdam Oprichting 23-05-1980 Laatste statuutwijziging 21-05-2007

IFMSA-NL jaarverslag 2007-2008

Kamer van Koophandel

Lokale comités IFMSA-Groningen

Kamer S.24 Antonius Deusinglaan 1 9713 AV GRONINGEN 050 - 363 88 69 groningen@ifmsa.nl

IFMSA-Leiden

MFLS LUMC K1-R Postbus 9600 2300 RC LEIDEN 06 – 53 11 47 36 leiden@ifmsa.nl

IFMSA-Maastricht

Kamer 2.495 Postbus 616 6200 MD MAASTRICHT 043 - 388 24 80 maastricht@ifmsa.nl 56


MFV-kamer Geert Grooteplein Noord 21 6525 ER NIJMEGEN 024 – 361 36 26 nijmegen@ifmsa.nl

IFMSA-Rotterdam

Kamer Cd 3.15 Postbus 2040 3000 CA ROTTERDAM 010 – 704 40 85 rotterdam@ifmsa.nl

IFMSA-Utrecht

Kamer naast benedeningang collegezaal roze Universiteitsweg 100 3584 CG UTRECHT 030 – 250 99 17 utrecht@ifmsa.nl

IFMSA-UvA

Kamer J0-111 Meibergdreef 15 1105 AZ AMSTERDAM 020 – 566 52 97 amsterdam.uva@ifmsa.nl

IFMSA-VUmc

Kamer BK-46 Van de Boechorststraat 7-9 1081 BT AMSTERDAM 020 – 444 82 61 amsterdam.vumc@ifmsa.nl

Stichting Mpower!

Stichting Mpower! T.a.v. bestuur p.a. Kamer J0-111 Meibergdreef 15 1105 AZ AMSTERDAM 06 – 4271 6055 mpowerbestuur@ifmsa.nl

IFMSA-NL jaarverslag 2007-2008

IFMSA-Nijmegen

57


Met dank aan onze sponsoren

www.vvaa.nl

www.ifmsa.nl/boeken IFMSA-NL jaarverslag 2007-2008

www.werkvoorartsen.nl

‌ en uiteraard alle sponsoren die bijgedragen hebben aan onze projecten!

58


IFMSA-NL jaarverslag 2007-2008

59

Jaarverslag IFMSA-NL 2007-2008 [final]  
Jaarverslag IFMSA-NL 2007-2008 [final]  

Fotografie Thekla Bosschaart Wander Kenter Lies Schakelaar Julia Spierings Peter-Paul Teunisse Marleen Verhagen Colofon Oplage 80 stuks Emai...

Advertisement