Page 1

IFMSA

The Netherlands

International Federation of Medical Students’ Associations - The Netherlands


Colofon Hoofdredactie Stanley Lambertus Redactie Fia ten Brink, Stanley Lambertus Beeld en Vormgeving Stanley Lambertus Auteurs Floris Barthel, Renske Bruinsma, Hanaâ Benjeddi, Fia ten Brink, Kaman Chung, Farhood Farid Mojtahedi, Fleur de Jong, Stanley Lambertus, Merel Mulder, Lies Schakelaar, Robbert Schouten, Esther Vroege Druk Flyeralarm B.V, Maastricht Jaar van uitgave 2010 Oplage 5000 Papier Binnendeel: 170 g Omslag: 300 g PEFC-gecertificeerd International Federation of Medical Students’ Associations - The Netherlands Kamer Cd 3.15 Postbus 2040 3000 CA Rotterdam E-mail: info@ifmsa.nl Website: www.ifmsa.nl Design inspired by Philip Island National Parks

2


Inhoud Voorwoord.............................................4 Think globally, act locally!.........................6 Over IFMSA-NL........................................8 Internationale meetings............................10 Klinische stages......................................12 Onderzoeksstages....................................14 Vluchtelingen en Mensenrechten..................15 Public Health.........................................16 Medisch Onderwijs...................................17 Seksuele Gezondheid en Aids......................18 Europese Integratie en Educatie..................19 TraiNL..................................................20 Public Relations / Global Medicine................22 Congressen............................................23 ComitĂŠ van Aanbeveling............................24 Partners...............................................25 Sponsoren / Vrienden van IFMSA-NL..............26 Contact................................................27

3


Voorwoord Welkom bij IFMSA! IFMSA is een internationaal platform dat meer dan twee miljoen geneeskundestudenten uit zo’n 90 landen bij elkaar brengt. Samen werken zij aan bewustwording en verbetering van Global Health, lokaal én internationaal. Duizenden geneeskundestudenten zetten zich actief in met initiatieven en projecten en ontwikkelen zich daarbij tot artsen die verder durven te kijken dan hun eigen landgrenzen. IFMSA-NL, International Federation of Medical Students’ Associations - The Netherlands, is onderdeel van dit wereldwijde netwerk. Met ruim 550 actieve leden zijn we vertegenwoordigd op alle acht medische faculteiten in Nederland. Wij bieden studenten de mogelijkheid om via stages en uitwisselingen meer te weten te komen over de gezondheidszorg en cultuur in het buitenland. Daarnaast organiseren we lessen, projecten en congressen waarin studenten voorlichting geven over seksuele gezondheid, vluchtelingen en mensenrechten, Public Health, Europese integratie, medisch onderwijs en wereldwijde gezondheid.

4


Als arts krijg je steeds meer te maken met andere culturen. Niet alleen in het buitenland, maar juist ook in Nederland. Dat vraagt om artsen die gezondheid in een breder perspectief weten te plaatsen. En dat leer je niet alleen in de collegezaal! Deze brochure bevat informatie over de werkgroepen en projecten van IFMSA-NL. Wil je meer weten, heb je vragen, actief worden of wil je deelnemen aan een activiteit? Kijk op onze website of neem contact op met het IFMSA-comitĂŠ op jouw faculteit. Kijk voor contactgegevens op de laatste pagina van deze brochure. Think globally, act locally! Robbert Schouten Voorzitter IFMSA-NL 2010-2011


Onze visie

IFMSA-NL streeft naar bewustzijn en verbetering van Global Health.

Onze missie

IFMSA-NL is een internationaal platform voor studenten met initiatieven die zich richten op bewustwording en verbetering van Global Health in de samenleving en op persoonlijke ontwikkeling van toekomstige professionals in de gezondheidszorg.

Onze doelen

IFMSA-NL laat (medisch) studenten gebruik maken van een breed internationaal netwerk dat stages en uitwisselingen organiseert. IFMSA-NL organiseert lessen, projecten en congressen waarin (medisch) studenten de samenleving voorlichten over en bewust maken van seksuele gezondheid, vluchtelingen en mensenrechten, Public Health, Europese integratie, medisch onderwijs en wereldwijde gezondheid. IFMSA-NL stelt studenten in staat hun kennis en vaardigheden te benutten, te vergroten en te delen door middel van projecten en trainingen.

6


Think globally, act locally! Internationalisering is een breed begrip dat in een steeds kleinere wereld steeds vaker om aandacht vraagt. De 21e eeuw is er één waarbij grenzen vervagen, interculturele interactie dagelijks op je pad komt en waarbij de gezondheidszorg steeds nieuwe uitdagingen te wachten staat. IFMSA-NL ziet het als haar taak om deze uitdagingen aan te gaan om zo bij te dragen aan de hedendaagse internationale gezondheidszorg. Binnen onze vereniging zijn er kansen te rijk om jouw talenten te kunnen ontplooien. Er is een verscheidenheid aan projecten om op te pakken, mogelijkheden om je organisatietalent te ontwikkelen en je een weg te banen naar persoonlijk leiderschap. Werk samen met studenten uit de andere steden en andere landen. Laat ook jouw creativiteit haar gang gaan, want er is bij ons altijd ruimte voor nieuwe ideeën en initiatieven. Inspiratie is de enige beperkende factor. Dus wil jij verder kijken dan de gezondheidszorg in Nederland, je horizon verbreden door een onvergetelijke ervaring op te doen op medisch, maatschappelijk en cultureel gebied? Sluit je dan aan bij IFMSA-NL. Kom eens langs bij één van onze lokale comités op jouw faculteit.

7


Over IFMSA-NL IFMSA

bestaat sinds 1951 en bijna 90 landen zijn lid. Zo zijn meer dan 10.000 medische studenten wereldwijd actief binnen IFMSA. IFMSA is officieel erkend door de World Health Organization (WHO) en de Verenigde Naties (VN). www.ifmsa.org

EMSA

bestaat sinds 1991 en wil de integratie van medische studenten in Europa bevorderen. Meer dan 50 medische faculteiten in Europa zijn lid van EMSA. www.emsa-europe.org

IFMSA-NL kent zeven werkgroepen die elk hun eigen projecten hebben:

Klinische Stages - Standing Committee on Professional Exchange (SCOPE) Onderzoeksstages - Standing Committee on Research Exchange (SCORE) Vluchtelingen en Mensenrechten - Standing Committee on human Rights

and Peace (SCORP) Public Health - Standing Committee on Public Health (SCOPH) Medisch Onderwijs – Standing Committee on Medical Education (SCOME) Seksuele Gezondheid en Aids - Standing Committee on Reproductive Health incl. AIDS (SCORA) Europese Integratie en Educatie - European Medical Students’ Association (EMSA)

Deze zeven werkgroepen komen terug in alle acht lokale comités die samen IFMSA-NL vertegenwoordigen.

Lei d e n

VU mc

Ro

tterd a m

Ma

a stric h

t

N ij


Vier keer per jaar IFMSA-NL wordt een Algemene Oprichting: 23 mei 1980 (Leden) Vergadering Aantal actieve leden: 550 (AV) gehouden, waarbij alle actieve leden van IFMSA-NL Netwerk: samenkomen. De acht International Federation of Medical Students’ lokale comités bezitten Associations The Netherlands (IFMSA-NL) is de op de AV’s elk één stem Nederlandse medische studentenorganisatie en zijn het hoogste waarin IFMSA en EMSA verenigd zijn. beslisorgaan van de vereniging. Jaarlijks Vestigingen: worden er diverse IFMSA-NL heeft lokale comités gevestigd op nationale activiteiten alle medische faculteiten in Nederland. georganiseerd zoals een trainingsweekend, een zeilweekend, een kerstdiner en een jaarvergadering.

jm egen

© 2010 Amfion Fotografie (www.amfion.net )

IFMSA-NL wordt bestuurd door twaalf studenten afkomstig uit verschillende medische faculteiten in Nederland. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de Voorzitter, Vicevoorzitter Intern, Vicevoorzitter Extern en Penningmeester. Samen met de voorzitters van de zeven werkgroepen vormen zij het algemeen Nationaal Bestuur.

U t re c ht

Nationaal Bestuur 2010 -2011

Gr

o nin gen

UvA

9


Internationale meetings Het internationale karakter van IFMSA-NL komt het best tot zijn recht tijdens internationale meetings. Naast de vergaderingen is er op deze meetings volop ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en het opdoen van ideeën voor nieuwe projecten. Er vinden trainingen plaats om nieuwe vaardigheden te leren en interactieve workshops om je verder te verdiepen in diverse thema’s. Elk lid van IFMSA-NL kan zo’n meeting bijwonen. Naast deze grote meetings zijn er het hele jaar door kleinere bijeenkomsten die een specifieker thema kennen: onder meer een workshop over het Bologna process voor de werkgroep Medisch Onderwijs en de SubRegional Training voor leden die stages organiseren. Tijdens al deze bijeenkomsten sluit je vriendschappen met studenten van over de hele wereld en proef je meer van andere culturen, religies en gebruiken. General Assembly In maart en augustus vinden de halfjaarlijkse General Assemblies van IFMSA plaats waar meer dan achthonderd IFMSA’ers bij elkaar komen. De laatste twee GA’s vonden plaats in Thailand en Canada. De eerstvolgende zal in maart in Indonesië plaatsvinden.


Meetings op een rijtje

IFMSA General Assembly EuRegMe SubRegional Training Bologna Process Workshop EMSA National Coordinators’ and Enthusiasts’ Meeting EuRegMe General Assembly Eén keer per jaar vindt er per regio van IFMSA een regionale vergadering plaats. Alle landen van de betreffende regio komen dan bij elkaar om over elkaars projecten te praten. Voor Europa is dat de European Regional Meeting (EuRegMe). De afgelopen EuRegMe vond plaats in Malta. Vijf dagen hard werken en veel leren, maar ook vier nachten feesten met geneeskundestudenten uit zo’n 25 Europese landen. EMSA General Assembly Ook EMSA, de European Medical Students’ Association organiseert enkele malen per jaar internationale vergaderingen. In 2010 is de EMSA GA in Duitsland gehouden. Er zijn plannen om de EMSA GA in 2011 in Nederland te houden. National Coordinator’s and Enthusiasts’ Meeting Tijdens de NCM komen zo’n 120 geneeskundestudenten uit heel Europa voor vier dagen bij elkaar. Zij praten en discussiëren over verscheidene activiteiten en projecten van EMSA. De afgelopen NCM vond plaats in Turkije.

11


wereld? Wat kun jij doen in de

Klinische Stages Het grootste en tevens het eerste project binnen IFMSA zijn de klinische stages. Jaarlijks gaan er wereldwijd ruim 8000 geneeskundestudenten op klinische stage via IFMSA. Ook in Nederland bestaat er de mogelijkheid om op klinische stage te gaan. Jaarlijks biedt IFMSA-NL ongeveer 130 studenten een stage aan in het buitenland. Ieder jaar opnieuw is er een groot aanbod van stagelanden. Tevens komen er ongeveer 100 studenten per jaar naar Nederland om een stage te lopen. De klinische stage is bedoeld voor studenten vanaf het derde studiejaar.

gang van zaken in een buitenlands ziekenhuis. Je loopt mee met een arts op een afdeling naar voorkeur. Daarnaast wordt door middel van een checklist geprobeerd ook medische vaardigheden bij te leren. Ook maak je kennis met het studentenleven in het land van je stage. De stages worden georganiseerd door je lokale IFMSA en vallen buiten het curriculum. Op sommige faculteiten bestaat de mogelijkheid om studiepunten voor je stage te krijgen. De eerste selectie vindt plaats in september en oktober.

Je kunt het hele jaar door op stage gaan, bijvoorbeeld in de zomerDe stage duurt vier weken en is be- vakantie of als je wacht op je codoeld om kennis te maken met de schappen.


IFMSA verzorgt naast de stage ook een studentenkamer, eten en een sociaal programma in het gastland, zodat je naast je klinische stage of onderzoeksstage samen met andere enthousiaste studenten het buitenland kunt verkennen. Meer informatie over de stages vind je op www.ifmsa.net/public

S t a g e m o g e li j k h e d e n 2 0 1 0 - 2 0 11

Bahrein Bosnië en Herzegovina Brazilië Bulgarije Canada Catalonië (Spanje) Chili Costa Rica Denemarken Duitsland

Egypte El Salvador Ecuador Estland Finland Frankrijk Ghana Griekenland Verenigd Koninkrijk Hongarije IJsland

Indonesië Israël Italië Jordanië Koeweit Kroatië Libanon Macedonië Malta Mexico Montenegro Nepal

Nigeria Noorwegen Oostenrijk Panama Peru Polen Portugal Roemenië Rusland Rwanda Servië Slowakije

Slovenië Spanje Soedan Taiwan Thailand Tsjechië Tunesië Turkije Zweden Zwitserland 13


Werkgroepen Klinische Stages en Onderzoeksstages

De werkgroepen Klinische Stages en Onderzoeksstages richten zich op het coรถrdineren en regelen van stages voor (bio)medisch studenten. Ook zoeken zij voor buitenlandse studenten stageplekken in de medische faculteiten in Nederland. Op deze manier ontstaat er een uitwisseling van studenten tussen Nederland en het buitenland.

Onderzoeksstages Via IFMSA kunnen Nederlandse (bio) medisch studenten participeren in een lopend onderzoeksproject in het buitenland. Een onderzoeksstage via IFMSA duurt over het algemeen vier weken, maar in uitzonderingsgevallen kunnen deze ook langer duren. In deze periode nemen de stagiaires deel aan een onderwijsprogramma waarin zij kennis maken met de afdeling, de materialen en manier van werken. Vervolgens gaan de studenten zelf aan de slag en werken zij mee aan het onderzoek van hun keuze.

14

Binnen de werkgroep onderzoeksstages lopen ook een aantal stageprojecten welke buiten de reguliere onderzoeksstages vallen. Een van deze projecten is STEP, het Sudan Tropical Exchange Project. In dit project gaan deelnemers op stage naar Sudan waar zij leren over onderzoek in de tropen en meelopen in laboratoria en ziekenhuis. Aan het einde van hun stage krijgen de deelnemers de kans hun opgedane kennis toe te passen in het veld door het bieden van hulp aan hen die het nodig hebben.


Vluchtelingen en mensenrechten MDG8Focus: Masterclass in ontwikkeling MDG8Focus is een masterclass over de millenniumdoelen in samenwerking met Move Your World. Doelstelling is het bewust maken van jongeren en studenten van de mogelijkheden op het gebied van internationale samenwerking en ontwikkeling. PeaceTest De PeaceTest is een internationaal project welke bestaat uit een enquĂŞte en discussie over conflictpreventie en mensenrechten. Het is een van de zogenaamde peereducationprojecten van IFMSA-NL, waarbij geneeskundestudenten lesgeven aan middelbare scholieren.

IMSTAR Internship for Medical Students in Action for Refugees is een project dat een vierweekse medische en wetenschappelijke stage aanbiedt in Palestijnse vluchtelingenkampen in JordaniĂŤ en de Palestijnse Gebieden. De stage vindt plaats in de zomer en is bedoeld voor 20 Nederlandse geneeskundestudenten uit het derde jaar en hoger. Naast een medische stage houden de deelnemende studenten zich bezig met activiteiten in de vluchtelingenkampen voor kinderen. Ter voorbereiding wordt een lezingencyclus georganiseerd waarin dieper in wordt gegaan op vredesvraagstukken, mensenrechten en vluchtelingen die toegankelijk zijn voor alle studenten.

Werkgroep Vluchtelingen en Mensenrechten

Naast deze landelijke projecten kent deze werkgroep ook veel lokale initiatieven als lezingen, workshops, activiteiten in azielzoekerscentra. De werkgroep biedt veel vrijheid en ruimte voor eigen initiatieven rondom vraagstukken die te maken hebben met mensenrechten, vluchtelingenproblematiek en conflictpreventie.


Public Health Ontwikkelingsstages De werkgroep besteedt op verschillende manieren aandacht aan ontwikkelingssamenwerking. Op dit moment biedt zij zowel klinische als niet-klinische stages in het buitenland waar studenten aan kunnen deelnemen: • Weeshuisproject in Roemenië • Kindertehuis voor lichamelijk gehandicapte kinderen in Nepal • Orthopedisch kinderziekenhuis in Zuid-Afrika • Tropengeneeskunde in Malawi en Kameroen Donorrequest Binnen dit project vallen drie donorgerelateerde projecten. Bij het orgaandonorproject wordt voorlichting over orgaandonatie gegeven aan middelbare scholieren door hiervoor opgeleide studenten. Het doel van dit project is om algemene bewustwording omtrent donorproblematiek te creëren. Zo kunnen scholieren een afgewogen keuze maken wanneer ze een donorregistratieformulier ontvangen. Met het bloeddonorproject proberen we actief bloeddonoren te werven onder (geneeskunde)studenten en de kennis over het belang van bloeddonatie te vergroten. Werkgroep Public Health

Public Health is een veelomvattend begrip; het betreft de vele vraagstukken die wereldwijd de gezondheid beïnvloeden. Deze werkgroep zet zich in om studenten bewust te maken van deze onderwerpen en om betrokkenheid te creëren. Naast de nationale projecten zijn er tal van lokale initiatieven zoals symposia gerelateerd aan de serie Dr. House en een project over onderbelichte ziektebeelden uit verschillende delen van de wereld.


Werkgroep Medisch Onderwijs

Deze werkgroep biedt projecten aan voor de medisch student ter ondersteuning van het huidig curriculum. Naast de nationale projecten, biedt zij de studenten onder andere ook tropencursussen aan, EHBO-lessen, Summer Schools en een cursus over voeding.

Medisch Onderwijs Breaking the Silence Met dit project maken geneeskundestudenten kennis met de beginselen van de Nederlandse Gebarentaal en krijgen zij meer inzicht krijgen in de cultuur van de dovenwereld. Aan het eind van deze cursus is de student in staat een korte anamnese af te nemen met een dove patiënt. Global Health Education Project Dit project streeft naar het implementeren en integreren van onderwijs over ‘global health’ in het geneeskundecurriculum. Het project is een samenwerkingsverband van de Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie, de Johannes Wier Stichting, Stichting Wemos en IFMSA-NL. Deze organisaties zijn al vele jaren individueel actief met het geven van onderwijs aan artsen, geneeskunde studenten en andere gezondheidswerkers over global health. In 2010 is er een “Global Health”-congres georganiseerd. Aches & Pains Tijdens deze ‘kleine-kwalencursus’ worden alledaagse klachten belicht. Door medisch studenten informatie te bieden over alledaagse klachten helpt deze cursus om hen in staat te stellen tot het geven van eenvoudige adviezen aan familie en vrienden. ‘Kwalen’ als spierpijn, insectenbeten en moeheid passeren de revue.


Werkgroep Seksuele Gezondheid en Aids

Seksuele gezondheid is overal ter wereld een groot issue. Niet alleen soa’s zijn een belangrijk probleem waar mensen wereldwijd mee te kampen hebben. Ook ongelijkheid en discriminatie op basis van geslacht of geaardheid en seksueel huiselijk geweld zijn nog steeds aan de orde van de dag. Deze werkgroep zet zich om deze problemen onder de aandacht te brengen.

Seksuele Gezondheid en Aids

Het Voorspel Bij Het Voorspel verzorgen medische en psychologiestudenten lessen seksuele voorlichting voor middelbare scholieren. Aan de hand van spellen en de beroemde ‘condoomdemonstratie’ worden onderwerpen als veilig vrijen, weerbaarheid en homoseksualiteit besproken. Tienerwijs Dit is een project waarbij studenten les geven over relaties en seksualiteit in groep 7 en 8 van de basisschool. We proberen op een interactieve manier leerlingen bewust te maken van hun keuzes op het gebied van seksualiteit, relaties en puberteit. Wereld AIDS Dag Wereld AIDS Dag is op 1 december. Ieder jaar worden er in alle steden ludieke activiteiten georganiseerd om hiv/aids onder de aandacht te brengen. Tijdens Wereld AIDS Dag is er volop ruimte voor creatieve inbreng en nieuwe ideeën. Ook wordt er geld ingezameld voor Stop AIDS Now! door onder andere de “Art Bag”-verkoop, collectes en feesten.

18

Internationale Vrouwendag Om awareness rond de bestaande ongelijkheid tussen man en vrouw te bestrijden, organiseren we in alle steden workshops en andere activiteiten op Internationale Vrouwendag (8 maart). Internationale Vrouwendag wordt steeds groter en geeft iedereen de mogelijkheid dit project een eigen invulling te geven.


Werkgroep Europese Integratie en Educati e

Deze werkgroep vertegenwoordigt de European Medical Students’ Association (EMSA) in IFMSANL. EMSA richt zich op integratie tussen Europese geneeskunde studenten op wetenschappelijk, cultureel, sociaal en onderwijsgebied.

Europese Integratie en Educatie

Teddy Bear Hospital Bij het Teddy Bear Hospital nemen kleuters hun zieke knuffel mee naar het ziekenhuis om geholpen te worden door de teddybeerdokters. Kinderen gaan het hele traject door vanaf het afleggen van de anamnese van hun knuffel tot aan het gipsen van het gebroken nekje van hun giraffe. Het is voor de kinderen een unieke manier om kennis te maken met het ziekenhuis en voor de teddybeerdokter een fantastische middag. Berendokter, je beste vriend! Medisch studenten spelen de rol van Berendokter met kinderen die voor een behandeling in het ziekenhuis zijn. De kinderen ontfermen zich over hun zieke knuffel en maken op deze manier kennis met de gezondheidszorg zonder zelf patiĂŤnt te hoeven zijn. Naast dat dit kan helpen bij het verwerkingsproces zullen de medisch studenten hun communicatieve vaardigheden kunnen trainen. Twinning Project Om studenten kennis te laten maken met het studentenleven in een andere stad wordt het Twinning Project georganiseerd. Dit is een kortdurende uitwisseling tussen studenten van verschillende medische faculteiten in Europa. Movies & Medicine Bij Movies & Medicine wordt een film vertoond met een medisch gerelateerd thema. Voor of na de film wordt een lezing gegeven door een ervaringsdeskundige. De opbrengst van de avond gaat naar een liefdadigheidsinstelling. 19


TraiNL Hoe werkt TraiNL Binnen TraiNL worden er trainers opgeleid om kwalitatief goede trainingen te kunnen geven. Het opleidingstraject van de trainers wordt de TraiNL Academy genoemd. In dit proces krijgen de trainers de skills om groepsprocessen goed te kunnen faciliteren, om informatie helder over te brengen en om een groep mensen te kunnen empoweren. Trainers krijgen door middel van Leaders in TraiNL trainersmeetings, digitale bronGlobal Health Trainers nen en eigen creativiteit vervolgens de mogelijkheid om zelfstandig Setting up trainingen te ontwerpen a project die hun doelgroep van Introduction de juiste informatie to IFMSA-NL voorziet.

20

Wat we doen Ieder jaar wordt in november het grootste ledenweekend van IFMSA-NL georganiseerd. Dit weekend wordt ook wel het trainingsweekend genoemd en staat gelijk aan een weekend vol trainingen, sociale activiteiten en kennismaking met


TraiNL

TraiNL, de trainingsdivisie van IFMSA-NL, geeft IFMSA-NL en haar leden. Veelal nieuwe leden de mogelijkheid om hun projecten optileden nemen deel maal te kunnen realiseren door middel van het aan dit weekend bieden van kennis en vaardigheden. Daarnaast om trainingen te biedt TraiNL een platform voor leden om innovolgen voor hun vatieve ideeën te realiseren. TraiNL traint haar eigen trainers en biedt mogelijkheden tot per- nieuwe project. Een goede basis wordt gesoonlijke ontwikkeling. legd en nieuwe leden kunnen empowered en beladen met skills aan de slag met hun project. Naast dit weekend zijn er regelmatig trainingen op verschillende niveaus. Op lokaal niveau worden er trainingen verzorgd voor lokale projectcommissies en studentbestuurders. Op nationaal niveau vinden er trainingssessies plaats tijdens de Algemene Vergaderingen van IFMSA-NL. Tot slot worden er ook trainingen door TraiNL verzorgd op internationale meetings van IFMSA en EMSA.

TraiNL-trainingen; een greep uit de mogelijkheden ◦◦ Problem Solving ◦◦ PR & Marketing ◦◦ Project management ◦◦ Getting things done ◦◦ Public speaking ◦◦ Leadership

21


Public Relations Deze werkgroep zorgt dat de huisstijl van IFMSA-NL wordt uitgedragen en biedt hulp en ondersteuning bij het ontwerpen van promotiemateriaal. Ook zoekt zij het contact op met de pers en media. Nieuws verspreidt zich snel door deze werkgroep via alle mogelijke kanalen waaronder onze website www.ifmsa.nl, maar ook via de sociale media als Facebook en Twitter. We gaan verder dan PR, want we dragen ook zorg voor merchandising, sponsoring en fondsenwerving. Werkgroep Public Relations

Via interne en externe communicatiekanalen zorgt deze werkgroep voor de zichtbaarheid en imago van IFMSA-NL, waarbij de rol van internet steeds belangrijker wordt. Promotie en sponsoring zijn de hoofdaandachtspunten.

Global Medicine

Global Medicine is het Engelsta- De inhoud van het magazine is heel lige magazine van IFMSA-NL en divers van opiniestukken tot weverschijnt drie maal per jaar met tenschappelijke bijdragen. een oplage van 6.000 exemplaren per editie. Global Medicine publi- Je kunt zelf een bijdrage leveren aan Global Medicine door je ceert artikelen, nieuws en reviews artikel op te sturen naar gerelateerd aan global health. De editor@globalmedicine.nl. Wil redactie bestaat uit medisch stuje meer informatie over dit denten. Ze geven studenten de magazine, een artikel schrijven, kans om een door henzelf geschresolliciteren voor een plek in de ven medisch gerelateerd artikel de wereld rond te laten gaan en pro- redactie, of Global Medicine op je eigen deurmat krijgen, surf dan beert op deze manier een blik buinaar www.globalmedicine.nl. ten de ziekenhuismuren te geven.


IFMSA-NL-congressen Elk jaar wordt er een groot landelijk medisch studentencongres georganiseerd. Vaak wordt er gekozen voor een actueel onderwerp in het kader van wereldwijde gezondheid of een onderwerp dat weinig aandacht krijgt in de medische curricula. Om dit evenement te organiseren heb je mensen nodig die zich bijvoorbeeld bezighouden met sponsoring, die sprekers benaderen en de promotie van het congres verzorgen. Je werkt een jaar lang samen met studenten uit verschillende steden om het congres tot een succesvol einde te brengen. Het afgelopen congres trok zo’n 250 bezoekers uit het hele land. Een plek in het organiserend comitÊ is dan ook niet alleen heel leuk, maar ook erg leerzaam.

IFMSA-NL-congressen op een rijtje

1. The World Beyond Hospital Walls - Refugees, The AIDS Pandemic & Conflicts 2. Cultuur en Gezondheid - De relatie tussen cultuur en gezondheid 3. Tsunami overspoelt de wereld - Medische hulpverlening bij rampen 4. Als arts klem tussen culturen - Medisch-ethische problemen van Nederlands geschoolde artsen in Nederland en in het buitenland

5. Safe Motherhood - A life threatening matter? 6. Integrative Medicine - Fusie van visies, zorg in balans 7. Vrouwenbesnijdenis - Haar recht, mijn zorg

IFMSA-NL is officieel partner van

23


De leden van het Comité van Aanbeveling hebben aangegeven achter de doelstellingen van IFMSA-NL te staan, achter de organisatie en de projecten die wij organiseren. Dhr. C. Breederveld directeur Het Nederlandse Rode Kruis Dhr. J. Wijbrandi directeur UNICEF Nederland Dhr. P. de Graaf voorzitter Artsen Zonder Grenzen Prof. dr. A.C. Nieuwenhuijzen Kruseman voorzitter Artsenfederatie KNMG Prof. dr. M. Paul decaan/vice-voorzitter Raad van Bestuur Maastricht UMC Prof. dr. H.A.P. Pols decaan/vice-voorzitter Raad van Bestuur Erasmus MC Prof. dr. F. Miedema decaan/vice-voorzitter Raad van Bestuur UMC Utrecht

Comité van Aa

Thin Awareness Stud Education Inte Exchanges

Prof. dr. F.H.M. Corstens decaan/vice-voorzitter Raad van Bestuur UMC St. Radboud Prof. dr. W.A.B. Stalman decaan/vice-voorzitter Raad van Bestuur VU Medisch Centrum Prof. dr. M. Dzoljic vice-decaan Raad van Bestuur AMC UvA

IFMSA-NL werkt samen met ond LOGSO, LIMSC, MIC, MMSRC, ISC Prof. dr. E.C. Klasen Trainingsbureau, USF Scholing & decaan/vice-voorzitter Raad van Bestuur Leids Universitair Medisch Centrum op Maat, ICCO, STOP AIDS N CASA, Rutgers Nisso Groep, I Prof. dr. F. Kuipers Nierstichting, Jump!, Johan decaan/vice-voorzitter Raad van Bestuur IPPNW, LMSO, Hoge School Universitair Medisch Centrum Groningen


anbeveling

IFMSA-NL nk globally, act locally

Friendship dents

ernational

Wist je dat.. IFMSA-NL het afgelopen jaar 550 actieve leden had. Het er elk jaar steeds meer worden. IFMSA-NL 101 stagestudenten heeft ontvangen. Er 133 Nederlandse studenten op stage zijn gegaan. IFMSA-NL 1000 berendokters had. 5500 kleuters het Teddy Bear Hospital bezocht hadden. IFMSA-NL met diverse projecten samen 191 lessen gegeven heeft op basis- en middelbare scholen. Dat hier 4725 scholieren bij betrokken waren.

Partners

der andere NVTG, KNMG/Arts in Spe, COMS, Significs, ZeroGeneration, AKKU & Advies, DownSideUp, LSVB Trainingen NOW!, Stedenband Haarlem Mutare, IPPF, Sanquin, NTS Donorvoorlichting, nnes Wier Stichting, Wemos, NVMP/ Utrecht, en vele anderen.

IFMSA-NL 68 trainingen gegeven heeft. In totaal er 750 deelnemers waren. IFMSA-NL dĂŠ mogelijkheid is om je internationaal te oriĂŤnteren. 25


International Federation of Medical Stu

Sponsoren IFMSA-NL is een nonprofitorganisatie die volledig draait op vrijwilligers. Zonder de steun van instanties en bedrijven zou IFMSA-NL niet bestaan. Via het internationale en nationale netwerk bieden wij veel promotiemogelijkheden aan.

Tevens is er de mogelijkheid om te adverteren op onze website, in dit boekje en in ons blad Global Medicine. Meer informatie over sponsormogelijkheden is te vinden op www.ifmsa.nl of mail naar vve@ifmsa.nl.

Vrienden van IFMSA-NL Word

Om onze doelstellingen te kunnen realiseren, is er financiële ondersteuning nodig. De Vrienden van IFMSA-NL MSA-the Netherlands mer Cd 3.15 leveren een wezenlijke bijdrage tbus 2040 00 CA Rotterdam hieraan. Samen kunnen wij w.ifmsa.nl nieuwe projecten blijven ail: info@ifmsa.nl ontwikkelen en bestaande projecten verbeteren.

Vriend van IFMSA-NL

...en steun de verbetering van wereldwijde gezondheid

Vrienden van IFMSA-NL krijgen ons magazine “Global Medicine” gratis thuisgestuurd en worden op de hoogte gehouden van onze activiteiten via onze digitale nieuwsbrief. Neem contact op via vve@ifmsa.nl voor meer informatie.


udents’ Associations - The Netherlands

Contact Volg ons ook via:

www.ifmsa.nl

meer informatie over onze projecten, stageverslagen en global health Lokale comités IFMSA-Groningen Kamer S.24 Antonius Deusinglaan 1 9713 AV Groningen 050 - 363 88 69 groningen@ifmsa.nl

IFMSA-Rotterdam Kamer Cd 3.15 Postbus 2040 3000 CA Rotterdam 010 – 704 40 85 rotterdam@ifmsa.nl

IFMSA-Leiden K1-R73 Postbus 9600 2300 RC Leiden leiden@ifmsa.nl

IFMSA-Utrecht Kamer J.00.213 Universiteitsweg 100 3584 CG Utrecht 030 – 250 99 17 utrecht@ifmsa.nl

IFMSA-Maastricht Kamer 2.495 Postbus 616 6200 MD Maastricht 043 - 388 24 80 maastricht@ifmsa.nl

IFMSA-UvA Kamer J0-111 Meibergdreef 15 1105 AZ Amsterdam 020 – 566 52 97 amsterdam.uva@ifmsa.nl

IFMSA-Nijmegen Route 89 Geert Grooteplein Noord 21 6525 EZ NIJMEGEN 024 – 361 36 26 nijmegen@ifmsa.nl

IFMSA-VUmc Kamer BK-46 Van de Boechorststraat 7-9 1081 BT AMSTERDAM 020 – 444 82 6 amsterdam.vumc@ifmsa.nl

Algemeen Secretariaat IFMSA-NL

Vestigingsadres: Dr. Molewaterplein 50 3015 GE Rotterdam Correspondentieadres: Kamer Cd 3.15 Postbus 2040 3000 CA Rotterdam Fax: +31 10 4089414 E-mail: info@ifmsa.nl Website: www.ifmsa.nl Bankrekeningen ABN-AMRO te Rotterdam 44.19.62.653 Postbank te Rotterdam 28.17.276 Kamer van Koophandel 40532763

27


think globally, act locally

IFMSA-NL is part of the

&

networks

Promobooklet 2010-2011  

Information about IFMSA-NL