Page 1

Foto: Denny Lorentzen

Arbete Trygghet R채ttvisa


Arbete – Trygghet – Rättvisa Det är en självklar rättighet för alla människor. IF Metall stödjer därför fackligt-politiskt arbete i andra länder via Solidaritetsfonden, arbetarrörelsens fond för internationellt solidaritetsarbete. Du som också vill stödja alla människors rätt till Arbete – Trygghet – Rättvisa skänk ditt bidrag till Solidaritetsfonden

Stefan Löfven Ordförande

Arbete te

Japhet Moyo från Metall i Zimbabwe ha Under valrörelsen 2006 inbjöd IF Metall 13 fackliga industriarbetare från Colombia, Ryssland, Ukraina, Vitryssland och Zimbabwe. De träffade fackligt förtroendevalda och medlemmar inom IF Metall för att studera vårt fackligt-politiska arbete. Besöket genomfördes via stöd från Olof Palmes Internationella Center som driver Solidaritetsfonden.


Foto: Marie Ullnert

ar flera gånger blivit fängslad och anklagad för omstörtande samhällsverksamhet. – Som generalsekretare i förbundet och ledare i centrala landsorganisationen är jag ständigt påpassad av regimen. Japhet berättar om sin verklighet för Tyrone Hansson, IF Metalls klubb på Eka Chemicals, när de möts utanför den socialdemokratiska valstugan på Ale torg i Nödinge. Två fackligt förtroendevalda med väldigt olika verkligheter, men med väldigt lika mål för sitt engagemang: – Det är vi inom den fackliga rörelsen som måste kämpa för vår situation.


När IF Metall besökte det amerikanska bilarbetareförbundet passade de på att ge stöd i en organiseringskampanj utanför Detroit. – Att på plats träffa de lokalt fackligt aktiva och höra hur arbetsgivare hotar de anställda var chockerande, säger Per Svensson, IF Metalls klubb på Svenska Bil i Stockholm.

Riv av sidan, vik ihop försändelsen på mitten och tejpa! Frankeras ej. Mottagaren betalar portot.

SOLIDARITETSFONDEN/OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER Svarspost Kundnummer 110403900 110 01 Stockholm

TEJPA HÄR!


Foton: IAM och UAW.

Fakta om IF Metall IF Metall, Industrifacket Metall, organiserar cirka 440 000 medlemmar på nästan 13 500 arbetsplatser inom den svenska tillverkningsindustrin. Läs mer på www.ifmetall.se.

Fakta om Solidaritetsfonden Insamlade medel går till att finansiera uppbyggnaden av fria och demokratiska organisationer som arbetar för frihet, demokrati och social rättvisa i olika delar av världen. Fonden granskas årligen av auktoriserade revisorer från Öhrlings PriceWaterhouse Coopers.

Hur kan jag bidra?

SOLIDARITETSFONDEN/OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER Sveavägen 68, Box 836, 101 36 Stockholm, Telefon: 08-677 57 70 E-post: solidaritetsfonden@palmecenter.se Hemsida: www.solidaritetsfonden.se, Pg 570-2

Villkor för betalning via Bankgirots autogiro Autogiro är en betalningstjänst som innebär att betalarens räkningar, eller av betalaren annan beordrad betalning/överföring, betalas på förfallodagen. För att betalaren skall kunna betala via Autogiro, skall banken godkänna att betalarens konto kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren (Solidaritetsfonden) godkänna betalaren som användare av Autogiro. Det finns två sätt att lämna ett medgivande: – till betalningsmottagaren (Solidaritetsfonden) – till betalningsmottagaren via betalarens Internetbank (förutsätter att Internetbanken erbjuder denna tjänst). Medgivande till betalning via Autogiro Jag, benämnda betalare, medger att uttag får göras från mitt angivna bankkonto på begäran av betalningsmottagaren, Solidaritetsfonden, för betalning via Autogiro. Kontoförande bank är inte skyldig att pröva behörigheten av, eller meddela betalaren i förväg, om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt kontoförande banks regler. Meddelande om uttag får betalaren från kontoförande bank. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto i kontoförande bank eller till konto i annan bank. Täckning måste finnas på kontot Betalaren ska se till att tillräckligt stort belopp finns på kontot för betalning på förfallodagen. Om kontobehållningen inte räcker för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande

vardagarna, som får omfatta högst en vecka. Information om antalet uttagsförsök lämnas av betalningsmottagaren. Stopp av uttag. Betalaren kan stoppa – ett särskilt uttag genom att kontakta betalningsmottagaren senast två vardagar före förfallodagen. – alla uttag avseende medgivandet genom att kon takta banken senast två vardagar före förfallodagen. Medgivandets giltighetstid, återkallelse Medgivandet gäller tillsvidare. Om betalaren vill återkalla medgivandet gör betalaren det genom att kontakta kontoförande bank eller betalningsmottagare. Medgivandet upphör senast fem vardagar efter att återkallelsen kommit till kontoförande bank eller betalningsmottagaren tillhanda. Rätten för kontoförande bank och betalningsmottagaren att avsluta anslutning till Autogiro Kontoförande bank och betalningsmottagaren har rätt att avsluta anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att kontoförande bank/betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Kontoförande bank och betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutats.

Arbete–Trygghet–Rättvisa/IN-103/ Sandvikens Tryckeri AB/16 000 ex

Bilden är ett montage.

• Bli Solidaritetsvän och stöd fonden varje månad via autogiro. • Ge en gåva online på www.solidaritetsfonden.se. • Skänk en gåva till Solidaritetsfonden när en vän fyller år.


Jag vill bli Solidaritetsvän Jag vill varje månad bidra till Solidaritetsfonden med: 50 kr

100 kr

Annat belopp

200 kr

300 kr

kr

Namn: Gatuadress: Postadress: E-post: Telefonnummer: Personnummer: Clearingnummer: Kontonummer:

Bank:

Ort och datum: Namnteckning: Jag har tagit del av villkoren för autogiro och är införstådd med dessa. Mitt medgivande gäller tillsvidare och upphör när jag skriftligen återkallar detta hos Solidaritetsfonden eller banken. Beloppet dras från mitt konto den sista bankdagen varje månad eller närmast följande bankdag. Använd denna svarstalong kostnadsfritt eller skicka in den i ett kuvert. Adressen är Solidaritetsfonden/Olof Palmes Internationella Center, Box 836, 101 36 Stockholm

Solidaritetsfonden  

IF Metall anser att arbete, trygghet och rättvisa är självklara rättigheter för alla människor, oavsett var i världen man finns. Därför stöd...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you