Page 1

mot folkhemmet


Nazistiska kopplingar I slutet av 1970-talet bildades det rasistiska nätverket Bevara Sverige Svenskt (BSS). Med hjälp av medlemmar i BSS bildades Sverigedemokraterna 1988 i ett försök att ge svenska rasister ett snyggare ansikte.

Vid partiets bildande fanns skinnskallar, gamla nazister från 1930-talet och personer som slagits i Nazitysklands armé – även på ledande poster.

Sent på 1990-talet var många av Sverigedemokraternas medlemmar dubbelorganiserade i öppet nazistiska grupper. Partiet organiserade demonstrationer med upprop som ”Utrota svartskallarna” och ”Judejävlar”.

Här granskar vi Sverigedemokraternas utveckling.


Inte rasister? Under sina dryga 20 år som politiskt parti har Sverigedemokraterna försökt tvätta bort stämpeln som ett rasistiskt parti. De hävdar numer att de inte är rasister, men vid en närmare titt ser man en helt annan bild.

– Så sent som 1999 tog man bort den så kallade 70-regeln ur partiprogrammet. Den sade att alla invandrare som kommit till Sverige efter 1970 skulle tvingas att åka tillbaka till sitt hemland.

g – Inte förrän 2002 tog man bort kravet på förbud mot adoption av barn som inte är födda i Europa. Vid en utfrågning av partiföreträdare våren 2009 tyckte fortfarande 30 procent att utomeuropeiska adoptioner skulle förbjudas.

h sommaren – Vå Våren och 2010 visar tidskriften Expo att flera av partiets valbara kandidater är eller har varit aktiva på rasistiska nätforum och att flera har varit företrädare för Nationaldemokraterna. Sverigedemokraternas enskilt viktigaste fråga är motståndet mot invandringen och mångkulturen.

Våren 2009 avslöjade P1:s radioprogram Kaliber att flera av partiets förtroendevalda uttalar sig öppet rasistiskt på medlemsmöten.


Stopp för invandring är SD:s viktigaste fråga Trots försöken att tona ner sitt motstånd mot invandring och mångkultur är det fortfarande Sverigedemokraternas viktigaste fråga.

Sverigedemokraterna vill verka för: – tio år i Sverige och ”medborgarskapstest” för att vara säker på att få stanna – en avgift på över 40 000 kronor för maka eller makes flytt till Sverige – dra in stöd till invandrarföreningar – hemspråksundervisningen avskaffas.

När svenskar i opinionsundersökningar svarar på vilka politiska frågor som bör prioriteras är det inte invandringen som hamnar högst upp på listan. I stället är det frågor om jobb, skola och bättre vård som ligger i topp.

Vad vill Sverigedemokraterna i andra frågor? Minskad trygghet på jobbet

Slopade pappamånader

Sverigedemokraterna vill verka för:

Sverigedemokraterna vill verka för:

– försämra lagen om anställningsskydd (LAS) och ge chefen mer makt att sparka vem han eller hon vill.

– ta bort pappamånaderna (i dag 2 månader) och minska pappors möjlighet att vara hemma med barnen.


Foto: Jonas Sundberg/EXPO


Sverigedemokraterna i kommunerna En undersökning som Aftonbladet gjorde 2009 visar att Sverigedemokraterna till stor del domineras av män. Av partiets 271 politiker med uppdrag i kommunerna är bara 41 kvinnor.

Valmyndigheten redovisar i juni 2010 att 57 kommunala politiska uppdrag som Sverigedemokraterna fått inte har någon som utför uppdraget. Partiets stolar i de kommunala politiska församlingarna står tomma. En röst på Sverigedemokraterna i ett kommunalval kan alltså vara en röst på ingenting.

En röst på Sverigedemokraterna är dessutom en borgerlig röst. I till exempel Landskrona, där Sverigedemokraterna hade 22 procent av väljarstödet efter valet 2006, röstade partiet i 9 fall av 10 med det borgerliga blocket.


IF Metall är ett fackförbund som arbetar för trygghet och rättvisa på arbetsmarknaden. I vårt folkhem är alla lika mycket värda.

105 52 Stockholm 08-786 80 00 www.ifmetall.se

FOTO: Omslag: Skinnskallar med sköldar under Sverigedemokraternas Engelbrektsmarsch 1994. Sid 2: Sverigedemokraterna 30 november 1991. Manifestationen urartade i kravaller och polisen hade stora problem. Sid 5: Sverigedemokraterna som vi var vana att se dem; skinnskallar och uniformerade nazister samlas till Engelbrektsmarsch 1994. Sid 7: Sverigedemokraternas 1 maj-manifestation 2009 i Skånska Hässleholm. Talade gjorde partiordförande Jimmie Åkesson samt partisekreteraren Björn Söder. Foto: Expo. © EXPO.

FP-100/IF Metall 20100628/Danagård Litho/25 000

I Sverigedemokraternas folkhem är du bara välkommen om du har ”rätt” hudfärg och ursprung.

Hotet mot folkhemmet  
Hotet mot folkhemmet  

IF Metall är ett fackförbund som arbetar för trygghet och rättvisa på arbetsmarknaden. I vårt folkhem är alla lika mycket värda. I Sverigede...

Advertisement