Page 1

CURSURI ŞI EXAMENE IANUARIE–IULIE 2013 Înscrieri la secretariatul Institutului Francez Cluj-Napoca Str I.I.C.Brătianu nr. 22, cod poştal 400079 Tel.: 0264-598551, fax: 0264-593536 secretariat.cluj@institutfrancais-roumanie.com www.institutfrancais-roumanie.com Programul secretariatului: luni: 9–13 • marți: 10–13 şi 14–18 • miercuri: 9–13 şi 14–18 joi: 9–13 şi 14–18 • vineri: 9–13 Programul mediatecii: luni: 13–18 • marți: 10–18 • miercuri: 10–18 joi: 10–20 • vineri: 10–18 • sâmbătă: 10–14


NIVELURILE CONSILIULUI EUROPEI (Cadrul European Comun de Referinţă)

Descriptori

A1

Elementar

Capacitate elementară de a comunica şi de a schimba informaţii simple dintr-un domeniu previzibil.

A2

Elementar avansat

Capacitatea de a utiliza o informaţie directă şi simplă şi de a se exprima într-un context cunoscut.

B1

Capacitate limitată de a se exprima în situaţii curente şi de a trata global Intermediar subiecte ce ţin de aspecte mai puţin familiare.

B2

Capacitatea de a se exprima în legătură Intermediar cu o gamă largă de subiecte cu caracter avansat general sau în legătură cu anumite domenii de specialitate.

C1

C2

Superior

Capacitatea de a comunica punând în evidenţă elemente pertinente şi de sensibilitate şi de a trata subiecte mai puţin obişnuite.

Măiestrie

Capacitatea de a utiliza nuanţat limba franceză la un nivel de performantă care, în anumite privinţe, poate fi superior nivelului unui vorbitor nativ mediu.

5 ARGUMENTE pentru învățarea limbii franceze

LIMBĂ DE CIRCULAȚIE INTERNAŢIONALĂ

limba oficială în 27 de țări de pe cele 5 continente și a treia limbă utilizată pe Internet, după engleză și germană

COMUNICARE ÎN AFACERI

avantaj în relațiile comerciale cu partenerii francofoni

MULTE ȘANSE PE PIAȚA MUNCII MAI posibilităţi de angajare în firme româneşti şi străine RELAȚIILOR INTERNAȚIONALE LIMBA limba oficială în dezbaterile europene și în numeroase organisme internaționale SUCCESULUI SATISFACŢIA limba europeană ușor de învățat de către români


PUNCTELE NOASTRE FORTE

•  Experienţă de peste 20 de ani în organizarea de cursuri şi examene în calitate de instituţie a Ambasadei Franţei în România •  Cursuri adaptate cerințelor dumneavoastră și aliniate Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbile Străine •  Cursuri interactive, pragmatice şi cen­ trate pe comunicarea orală, diferențiate în funcție de vârstă, nivel și obiective •  Echipă pedagogică experimentată, dina­ mică şi motivată •  Standard înalt de calitate •  Săli de cursuri echipate cu tehnică modernă •  Centru de examen pentru obţinerea de diplome și certificate franceze recunoscute internațional

OFERIM

•  Test lingvistic de plasare în grupă: marţi, ora 10, miercuri şi joi, ora 15. Preţ: 5 €, dedus ulterior din preţul cursului. •  Posibilitate de constituire a grupelor pe tot parcursul anului, la cerere. •  Abonament gratuit pe o perioadă de 6 luni la mediateca Institutului Francez pentru cursanţi. •  Reduceri de 10% pentru elevi, studenţi, pensionari, membri ai aceleiaşi familii, grupuri gata constituite. •  Reduceri de 5% pentru plata integrală sau a două module consecutive. •  Posibilitate de plata prin card sau virament bancar, în lei, la cursul de referinţă al Ambasadei Franţei. •  Reduceri pentru posesorii cardului Culture+ al Institutului Francez. •  Posibilitate de plată de până la 4 tranşe, în funcţie de durata cursului. •  Acces prioritar la activităţile Institutului Francez.


CURSURI

Franceză generală

Data limită de înscriere

Calendar

A1.1 A2.1 B1.1 B2.1 A1.2 A2.2 B1.2 B2.2 A1 A2 B1 B2

23.01 23.01 23.01 23.01 29.03 29.03 29.03 29.03 23.01 23.01 23.01 23.01

28.01–15.03 28.01–15.03 28.01–22.03 28.01–22.03 2.04–24.05 2.04–24.05 2.04–24.05 2.04–24.05 28.01–3.05 28.01–10.05 28.01–17.05 28.01–17.05

Franceza pentru copii

22.01

Franceza pentru adolescenți **Cursuri intensive (A1, A2, B1, B2) **Curs de conversație 1 persoană A la carte 2-5 persoane

22.01 6.02 6.02

Ore Tarife

42 42 48 48 42 42 48 48 84 90 102 102 20 26.01–8.06 33 24.01–16.05 35 11–22.02 30 11.02–15.03 20

tot timpul anului

156 €* 156 €* 174 €* 174 €* 156 €* 156 €* 174 €* 174 €* 282 €* 300 €* 336 €* 336 €* 55 € 90.75 € 96.25 € 90 € 60 € 10.20 €/h 8.10 €/h

20

* manual inclus ** constituirea acestor grupe se face la cerere, pe tot parcursul anului; datele propuse sunt orientative

Franceză specializată şi pregătire pentru examene Franceza juridică Traduceri juridice Franceza în afaceri Franceza medicală Franceza pentru turism şi industria hotelieră Franceza pentru secretariat

Nivel

Data limită de înscriere

Calendar

Ore Tarife

A2/B1 B2 B1 B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2

6.02 10.04 13.02 13.02 10.04 13.02 10.04 13.02 10.04 13.02 10.04

11.02–15.03 15.04–14.06 18.02–22.03 18.02–22.03 15.04–14.06 18.02–22.03 15.04–14.06 18.02–22.03 15.04–14.06 18.02–22.03 15.04–14.06

30 54 30 30 54 30 54 30 54 30 54

120 € 216 € 120 € 120 € 216 € 120 € 216 € 120 € 216 € 120 € 216 €


Pregătiri pentru examene DELF B2 DALF C1 *Simulări pentru examenele DELF/DALF *TEFaQ debutant (A1) fals debutant (A1+/A2) intermediar (B1/B2) *Simulări pentru examenele TEF/ TEFaQ/interviu Canada: 1 persoană 2-5 persoane

Data limită de înscriere

Calendar

8.03 20.02

11.03–26.04 36 25.02–26.04 54

108 € 216 €

18.01

21.01–8.02

18

54 €

22.01

26.01–23.03

60 50 40

180 € 150 € 120 €

tot timpul anului

Ore Tarife

10

102 € 81 €

* constituirea acestor grupe se face la cerere, pe tot parcursul anului; datele propuse sunt orientative

Cours de roumain

Date limite d’inscription

*Intensif *Facile *Week-end

20.02 25.02–8.03 25 13.03 18.03–25.05 50 tout au long de l’année 20

Calendrier

Nb. heures

Tarifs 100 € 150 € 80 €

* constitution des groupes sur demande, tout au long de l’année ; le calendrier proposé est à titre d’exemple


EXAMENE Calendar DELF-DALF 2013 Sesiune

Perioada de înscriere

Calendar

DELF (adulți/elevi) / DALF

3–25.01

9–10.02

DELF (adulți) / DALF

11.02–5.04

27–28.04

DELF (elevi)

11–29.03

18–19.05

DELF (adulți/elevi) / DALF

2.09–25.10

16–17.11

Tarife DELF-DALF Adulți

Elevi

Cursanți IFC și studenți

DELF A1

39 €

23 €

39 €

DELF A2

59 €

35 €

59 €

DELF B1

81 €

49 €

71 €

DELF B2

93 €

56 €

83 €

DALF C1

99 €

89 €

DALF C2

104 €

94 €

DIPLOME DE FRANCEZĂ PROFESIONALĂ calendar şi tarife Sesiune

Data limită de înscriere

Calendar de examene

Aprilie

4.03

15–19.04

Mai

29.03

13–17.05

Iunie

9.05

17–22.06

170 € (DFP-Turism B1 + opțiunea ghid B2)

Decembrie

21.10

2–6.12

50 € (DFP - opțiunea ghid)

Tarife 120 € (DFP-Afaceri B2, C1; DFP-Turism B1; DFP-Ştiinţific şi tehnic B1; DFP-Juridică B2; DFP-Medicală B2)

TESTE – calendar şi tarife TESTE

Sesiune

Data limită de inscriere

Versiunea electronică e-TEF și e-TEFaQ

miercuri sau vineri

Cu 8 zile înainte de data examenului

21.02 18.04 27.06

Cu 18 zile înainte de data examenului

TCF TCF Québec TCF-DAP TCF-ANF

Tarife 130 € (e-TEF, TCF: probe obligatorii; e-TEFaQ, TCF-DAP, TCF Québec, TCF-ANF) 160 € (e-TEF, TCF: pr. obl. + 1 pr. facultativă) 180 € (e-TEF, TCF: pr. obl. + 2 pr. fac.)

Informations cours de langue  
Informations cours de langue  

Informations sur les cours et examens de langue proposés par l'Institut français de Cluj, Roumanie

Advertisement