Page 1

IF-IC SALARIS BENCHMARK Bereken uw toekomst vandaag


Welke barema’s worden vandaag toegepast in de witte sector? hoe gaan ziekenhuizen creatief om met deze structuren om zich te positioneren in de markt? Hoe stellen de algemene ziekenhuizen zich attractief op om personeel aan te werven en te behouden? Wat is de budgettaire impact van overheidsmaatregelen om gespecialiseerde beroepscategorieÍn extra te verlonen? Welke loonelementen beïnvloeden het totale kostenplaatje van het personeelsbudget in de sector? Welk opleidingsniveau hebben medewerkers?

Wat zijn de knelpunten in het personeelsbestand en hoe ziet de nabije toekomst eruit? Waar positioneert uw organisatie zich in een steeds competitievere en evolutieve zorgomgeving?


Een benchmark die uw loonbeleid vergelijkt met de sector geeft een antwoord op al deze (en meer) vragen. Laat uw loonpolitiek becijferen en ontdek hoe uw organisatie zich positioneert in de markt. Dit cijfermateriaal levert u en de beleidsmakers een schat aan informatie om een toekomstvisie te ontwikkelen over ĂŠĂŠn van de grootste budgettaire elementen in de sector: de loonkost. In if-ic vindt u een betrouwbare partner die uw loonbeleid op een objectieve en gestandaardiseerde manier in beeld brengt. Al meer dan 10 jaar bouwen we aan onze expertise over functies en lonen binnen de sector. Daardoor beschikken we over een database vol relevant cijfermateriaal en kennen we de sector door en door.


Bij deelname aan de loonstudie wordt u tijdens het volledige proces begeleid door de consultant van if-ic die het benchmarkrapport van uw organisatie opmaakt. Vooraleer de loonstudie van start gaat, krijgt u een grondige training. Tijdens deze training maakt u kennis met de classificatie en leert u hoe ze te gebruiken. De training stoomt u klaar voor het opstarten van een benchmark in uw organisatie. U leert wat uw rol van procesverantwoordelijke inhoudt, hoe u best communiceert met stakeholders (vakbonden en directie) en hoe de resultaten te interpreteren. Na de training kan u de classificatie foutloos en vlot toepassen op uw personeelsbestand.


DEELNAME AAN DE LOONSTUDIE OMVAT VOLGENDE STAPPEN:

1

2

U ontvangt de nodige documenten om uw directiecomité en nadien uw ondernemingsraad in te lichten over de deelname aan de loonstudie.

U neemt deel aan de praktijkgerichte training van if-ic. Deze duurt één dag gaat door op onze locatie in Brussel. Daarna kan u steeds bij if-ic terecht voor opvolging en advies gedurende de looptijd van de benchmark.

3

4

U bereidt de loonstudie voor door het verzamelen van de nodige gegevens in uw organisatie (personeelslijst en indien mogelijk organigrammen en functiebeschrijvingen).

U richt in de ondernemingsraad een ad hoc paritaire werkgroep op om de loonstudie te begeleiden (dit betreft de toewijzing van functies aan de personeelsleden).

5

Samen met de directie wijst u aan alle personeelsleden een ific functie toe. Hier krijgt u, op aanvraag, advies van if-ic. Na de functietoewijzing communiceert u dit met de werkgroep. Indien gewenst is if-ic hierbij aanwezig.

6

U maakt functietoewijzingen en loongegevens over aan if-ic die ze, samen met de gegevens van andere organisaties, analyseert. U ontvangt een sectorale loonstudie en instellingsrapport. Hiermee kan u uw organisatie positioneren t.o.v. de sector.


De loonstudie wordt georganiseerd in de taal van uw keuze. Desgewenst kan u het rapport verkrijgen in beide landstalen. PRAKTISCH Inschrijven voor de loonstudie kan via de website. (loonstudies > inschrijven) PRIJS Deelname aan de loonstudie kost â‚Ź 1000. In deze prijs zit: deelname aan de training, cursusmateriaal en functiewijzers. Advies en begeleiding door de consultant van if-ic is inbegrepen in onze dienstverlening. Na afronding van de loonstudie ontvangt u een sectorale loonstudie en een instellingsrapport. If-ic komt op uw vraag de resultaten toelichten aan het directiecomitĂŠ. OPGELET! Het aantal deelnemers aan de loonstudie is beperkt tot 14 organisaties. Snel inschrijven is de boodschap!

Folder loonstudie algemene ziekenhuizen  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you