Page 1

JÄ–ZUITAI IR VILNIUS


Šv. Ignoto bažnyčia

Šv. Ignoto bažnyčia buvo statoma 1622 – 1647 m. Ją suprojektavo Tomas Žebrauskas. Bažnyčia sudegė 1737 m. Ji buvo rekonstruota, tačiau XVIII a. pabaigoje atiteko rusų kariuomenei. Ten buvo apgyvendinti kareiviai, įrengtos arklidės. 1925 m. ji buvo vėl rekonstruota. 1955-1991 m. veikė kaip kino studijos sandėlis. 1991 – 2004 m. – kaip meno galerija. 2004 m. vėl atiteko religinėms reikmėms – kaip pagrindinė Lietuvos kariuomenės bažnyčia.


Šv. Kazimiero bažnyčia

Šv. Kazimiero bažnyčia buvo pastatyta 1618 m. Ji yra pati seniausia barokinė bažnyčia Vilniuje. Pradėta statyti 1604 m. Zigmanto Vazos ir jėzuitų ordino rūpesčiu. Per pirmus 100 metų bažnyčia išgyveno daug nekandų (apgriovė rusai, degė). XIX a. II pus. buvo perdaryta į soborą. 1915 m. buvo paversta evangelikų liuteronų bažnyčia. 1966 m. buvo paversta ateizmo muziejumi. 1990 m. buvo grąžinta jėzuitams.


Šv. Jonų bažnyčia Šv. Jonų bažnyčia buvo pastatyta 1426 m. Jogailos rūpesčiu. Bažnyčia degė net 5 kartus. 1571 m. ATR valdovas Žygimantas Augustas atidavė jėzuitų įsteigtai Vilniaus kolegijai. Vilniaus universitetui bažnyčia priklauso nuo 1773 m. 1899 m. buvo pastatytas paminklas Adomui Mickevičiui, 1917 m. - Tadui Kosciuškai. Sovietiniais metais bažnyčioje rastas inventorius buvo perduotas muziejams. 1979 m. buvo paversta Mokslo muziejumi. 1990 m. buvo grąžinta tikintiesiems. Joje, kaip ir Kazimiero bažnyčioje, 1993 m. buvo apsilankęs popiežius Jonas Paulius II.


Šv. Andriejus Bobola Rekolekcijas Andriejus atliko naudingai, nors ir su didelėmis valios pastangomis. Virtuvėje rodė didelį nuolankumą.Uoliai darbavosi misijose. Ydos: lengvi suirzimo protrūkiai, per didelis aistringumas, per menkas abejingumas vyresniųjų nurodymams.


Mokytojos: S. Aistė Balčiūnaitė Kristina Januškienė Jūratė Karašauskienė Mokiniai: Ieva Kraučenkaitė 8d Šarūnas Laskauskas 8d

Kraučenkaitė ir laskauskas 8d  
Kraučenkaitė ir laskauskas 8d  
Advertisement