Page 1

VŠŠPC mėnesio žinios, 2014 metų kovas, Nr.11

V Visų Šventųjų g. 5, Vilnius www.vsspc.lt

ŠŠPC mėnesio žinios

Įmonės kodas 300008982 LT 02 7044 0600 0397 2406


VŠŠPC mėnesio žinios, 2014 metų kovas, Nr.11

Redakcijos žodis Kovo vidurys. Dažniausiai mūsų laikraštėlis pasirodo mėnesio pradžioje, šį kartą irgi turėjo taip įvykti, jis turėjo pasirodyti kovo 8 - ąją dieną. Sakysite, jog turėjo būti skirtas moterims, juk kovo 8 - oji moterų diena. Ne, kovo 8 mūsų dienos centro gimtadienis ! Šiais metais ne bet koks, o 10 -asis gimtadienis. Tačiau atsitiko taip, kad jį švenčiame 18 dieną (irgi yra skaičius 8)! Šis numeris taip pat gimtadieniškas, todėl, kad turėsime galimybę skaityti apie dienos centro vadoves, darbuotojas, savanores. Taip pat džiaugsimės savanorių ir vaikų mintimis apie dienos centrą bei linkėjimais jam 10 - ojo gimtadienio proga.

Dešimt metų iš vienos pusės daug iš kitos mažai! Tačiau galime džiaugtis mūsų dienos centrą lankančiais ir lankiusius vaikais, jų šeimomis, savo laiką mums dovanojantiems ir dovanojusiems savanoriams, dirbantiems ir dirbusiems darbuotojams. Šį kartą daug rašyti nesinori, viskas, kas svarbiausia šio laikraštėlio puslapiuose... Su gimtadieniu!

Ieva

Visų Šventųjų g. 5, Vilnius www.vsspc.lt

Įmonės kodas 300008982 LT 02 7044 0600 0397 2406


VŠŠPC mėnesio žinios, 2014 metų kovas, Nr.11 Mūsų veidai... Dienos centro durys atviros daugeliui, paklausus vaikų, savanorių net darbuotojų, kas jiems yra dienos centras dažnai galima išgirsti, kad tai namai...antrieji namai. Bet reikia pripažinti, kad dienos centras be jį kuriančių ir puoselėjančių žmonių būtų sienos. Sienos ir lieka sienomis, o būtent žmones, jas pripildo džiaugsmu, juoku, energija. Šiame gimtadieniniame numeryje kviečiame skaityti apie žmones, kurie labai daug prisidėjo prie dienos centro kūrimo, tobulėjimo, veikimo... Aš esu Aistė. 2007-2008 metais buvau VŠŠPC direktorė. Pravardės, jei gerai prisimenu, neturėjau - tačiau turėjau raudoną, po darbiniu stalu paslėptą, kilimėlį, ant kurio pakviesdavau darbuotojus pasiaiškinti dėl neatliktų darbų :) Į dienos centrą atėjau...Socialinio darbo specialybė visada buvo ir tebėra mano neatsiejama gyvenimo dalis, kuri susijusi su mano pašaukimu ir savirealizacija. Studijuodama universitete buvau aktyvi, žingeidi ir labai aiškiai savo veiklos socialinėje srityje kryptį turinti mergina, todėl mane grupiokė Laura rekomendavo VŠŠPC steigėjams kaip tinkamą kandidatę užimti direktorės pareigas. Esu be galo dėkinga už pasitikėjimą ir palaikymą. Prisimenu pokalbį dėl darbo - buvo pavasaris, aš siaubingai jaudinausi ir labai bijojau tokių atsakingų pareigų :) Tačiau išdrįsau rizikuoti ir toje rizikoje radau savo laimę, absoliučiai fantastiškų žmonių ir visokeriopą augimą. Visada prisiminsiu ir niekada neužmiršiu. Aš prisimenu viską, nes visas, kas ėjo lygiagrečiai su mano gyvenimo įvykiais. Visų Šventųjų g. 5, Vilnius www.vsspc.lt

Įmonės kodas 300008982 LT 02 7044 0600 0397 2406


VŠŠPC mėnesio žinios, 2014 metų kovas, Nr.11 Su didele meile prisimenu vaikus ir jų tėvus, su didele pagarba prisimenu savanorius ir praktikantus, su dideliu dėkingumu prisimenu darbuotojus ir VŠŠPC steigėjus, su dideliu džiaugsmu prisimenu rėmėjus ir draugus. Prisimenu amžinąjį gėlių sodinimą darželyje, dokumentus ant palangių, kryželį ant sienos, smagius renginius, chaosą prieš stovyklas, sąskaitų faktūrų surinkimą, ankstyvo ryto kavą su aviečių džemo bandele iš kepyklėlės kitoje gatvės pusėje, kaip drausmindavau vaikus jeigu palikdavo išmėtytus žaislus ar saldainių popierėlius ant grindų. Prisimenu viską.. Dešimties metų gimtadienio proga dienos centrui linkiu... Finansiškai stabilių ir pastoviai laimimų projektų, dosnių rėmėjų, darbščių praktikantų, pozityvių savanorių, darnaus ir profesionalaus kolektyvo, užnugario tikėjime, šilumos patalpoms, stiprybės ir įžvalgų darbiniuose iššūkiuose, švelnumo ir empatijos vaikams, palaikymo ir paramos šeimoms. Linkiu meilės, sėkmės, užsispyrimo, kantrybės, gebėjimo laviruoti tarp išlaukimo ir neatidėliotino veikimo. Stipriai apkabinu visus ir kiekvieną - kurio nepažinojau, kuriuos pažinojau ir kurių dabar nepažįstu. Visi esame nepertraukiama VŠŠPC dalis. Todėl su gimtadieniu!

*********************

Aš esu - Justina Petronytė Į dienos centrą atėjau... Atėjau visai paprastai, bet viskas tapo labai ypatinga patirtimi.

Atėjimas

mano

niekuo

neypatingas, netgi banalokas. Grįžau po ilgos kelionės į Lietuvą ir man reikėjo vėl iš naujo čia įsikabinti ir susirasti darbą. Tiesiog, taip atsitiko, kad „Visuose Šventuosiuose“ tuo metu direktoriavusiai Aistei gimė vaikutis – ji pakvietė perimti jos darbą. Sutikau pernelyg nesvarsčiusi, nes man reikėjo darbo, o tokia avantiūra atrodė įveikiama. O jau kaip vyko toliau – buvo tikrai visaip... Dienos centre buvau organizacijos direktorė. Nors, tiesa sakant, per tuos 3 metus taip ir nepavyko to skambaus žodžio (direktorė) prisipratinti ir prisitaikyti – nebuvo jauku taip vadintis. Vis tik buvo labai šaunu kartu dirbti ir gyventi su ypatingomis kolegėmis, savanoriais, vaikais, Visų Šventųjų g. 5, Vilnius www.vsspc.lt

Įmonės kodas 300008982 LT 02 7044 0600 0397 2406


VŠŠPC mėnesio žinios, 2014 metų kovas, Nr.11 vaikų mamomis...Man, tai ypatingas laikas, kuris apėmė visą mano gyvenimą ir jį labai stipriai keitė, augino, stiprino, padėjo būti atviresnei. Darbą pradėjau 2008 metų pabaigoje. Kai dabar galvoju – kokia nesąmonė! :) Taigi pats prieškrizinis laikas, kai pinigų pradėjo stigti visur ir visiems, organizacijos užsidarinėjo, visiems buvo baisu, kaip išgyventi. O aš (nei patirties turinti, nei mokslų baigusi) pradėjau vadovauti „Visiems Šventiesiems“. Kaip gi mes tuomet išgyvenome, organizaciją išsaugojome ir netgi ją sustiprinome ir paauginome iki tokios, kokią turime dabar? Paslaptis... Bet rezultatu, kurį dabar matau jau iš toliau – labai džiaugiuosi. Taip su Visais šventais likau amžinai – šiuo metu ne taip tiesiogiai, bet savo širdyje, mintyse, maldose. Niekada nepamiršiu. Pirma, tai mūsų pirmasis suorganizuotas naujų savanorių mokymo seminaras. Tą savaitgalį dalyvavo keliolika žmonių – visi tokie skirtingi, tokie šaunūs, tokie ypatingi. Pamenu, kaip tuomet tikrai jaučiau, kad pradedame kažką labai svarbaus, siaubingai jaudinausi, labai žavėjausi savo kolegėmis, kiekviena to savaitgalio sekundėlė buvo pripildyta stebėjimosi ir žavėjimosi. Labai ypatinga – užfiksuota akimirka – mūsų nuotrauka prie dienos centro durų. Kita situacija, labiau iš kasdienybės. Kai kiekvieną popietę ateidavo, kas nors iš vaikų prieš prasidedant grupei. Ryškiausiai įstrigęs Ruslanas. Viskas vykdavo taip – aš savo kabinete darydavau kažkokius savo administracinius darbus, o Ruslanas būdavo šalia – su skylamušiu žaisdavo, daiktus iš vienos vietos į kitą kilnodavo, pasakodavo mokyklos istorijas arba klausinėdavo. Nieko ypatingo ten nevykdavo, tik paprastas buvimas kartu – tačiau jis būdavo toks mielas... O dar prisimenu jausmą, kad darome svarbų dalyką ir jis mums rūpi – nesvarbu, kad gal jis nedidelis pasaulio įvykių ir svarbių dalykų kontekste. Bet man toks svarbus, reikšmingas, kurį svarbu padaryti gerai ir pilna jėga. Tokia Visų Šventųjų nuotaika labai didžiavausi ir didžiuojuosi.

Visų Šventųjų g. 5, Vilnius www.vsspc.lt

Įmonės kodas 300008982 LT 02 7044 0600 0397 2406


VŠŠPC mėnesio žinios, 2014 metų kovas, Nr.11 Dešimties metų gimtadienio proga dienos centrui linkiu... Toliau augti... *********************

Aš esu - Justė. Ar aš turėjau kokią nors pravardę? Nebepamenu. Į dienos centrą atėjau...Kažkada seniai seniai manęs viena darbuotoja paklausė, ar noriu savanoriauti dienos centre. Sakiau, kad ne ne ne, visai nenoriu (tuo metu bijojau vaikų tiek pat kiek milžiniškų žiurkių, kadaise gyvenusių senajame dienos centro sandėliuke, tiek pat kiek aukščio ir kitų labai baisių dalykų). O tada manęs paklausė kitaip – o gal nori važiuoti į Ispaniją kartu su savanoriais? (ten vyko jaunimo mainų projektas). Sakiau taip taip taip, žinoma, kad noriu! Nuvažiavau, ir buvo taip gera, kad grįžus nebeturėjau kitos išeities kaip tik ateiti savanoriauti. Ir pamačiau, kad ir dienos centre taip pat smagu kaip Ispanijoje, o vaikai visai mieli ir nebaisūs (ypač, kai gaudavo saldainių). Vėliau visai netikėtai man pasiūlė tapti darbuotoja.. Sutikau ir niekada dėl to nesigailėjau :) Ką čia veikiau? Iš pradžių savanoriavau, o tada daug metų buvau mažųjų grupelės vadovė bei atsakinga už savanorius, tiek lietuvius, tiek užsieniečius. O kai manęs kas nors paklausdavo, ką veikiu, sakydavau, kad darbe daugiausiai žaidžiu, dar padedu ruošti pamokas, važiuoju į labai smagias stovyklas ir savanorių seminarus ir šiaip gerai leidžiu laiką. Dar gitara grodavau ir dainuodavau. VŠŠPC bendruomene buvau... Įtariu, kad bent jau man tai bus priklausomybė visam gyvenimui. VŠŠPC tikrai tapo daugiau nei tik darbu. Net gyvendama ne Lietuvoje mėgaujuosi visom VŠŠPC žiniom, su malonumu skaitau laikraštuką, užsuku karts nuo karto į svečius ir visada labai laukiu nuotraukų ir įdomių istorijų. O jei skaičiuojant oficialiai, tai savanoriauti

Visų Šventųjų g. 5, Vilnius www.vsspc.lt

Įmonės kodas 300008982 LT 02 7044 0600 0397 2406


VŠŠPC mėnesio žinios, 2014 metų kovas, Nr.11 pradėjau 2001 m. vasarą, tapau darbuotoja 2002 m. lapkričio mėn., o VŠŠPC nustojau dirbti 2011m. rugpjūčio mėn. Niekada nepamiršiu. Turbūt galėčiau visą laikraštuką prirašyti nuotykių, įvykių, vaikų ir savanorių istorijų. Labiausiai man dienos centre patikdavo, kad kiekviena diena būdavo vis kitokia ir niekada nebūdavo nuobodu. Na, bet jei reikia kažką konkretaus prisiminti, tai labai šiltai prisimenu savo pirmąją vasaros stovyklą Rudnioje ir vakarinius vadovų dienos aptarimus prie laužo su gitara ir aplink laužą keliaujančiu matės (tokios ypatingos arbatos) puodeliu. Taip pat labai gerai pamenu laikus, kada vaikų dienos centre buvo mažai ir jų beieškodamos mes pėsčiomis išvaikščiojom visus Naujininkus, Rasas ir Markučius. Dar pamenu metus, kai turėjau vien tik labai labai išdykusių berniukų grupę ir svajojau apie bent vieną mergaitę. Vadovų posėdžiai, vasaros stovyklų nuotykiai, be galo smagūs savanorių seminarai, daugybė vaikų, savanorių ir darbuotojų, kuriuos visada prisiminsiu labai šiltai ir su šypsena. Gera dienos centre. Dešimties metų gimtadienio proga dienos centrui linkiu... Geros nuotaikos ir šypsenų, daug smagių nuotykių, daug gražių draugystės istorijų. Ir dar linkiu, kad kiekvienam ateinančiam – ir vaikui, ir šeimai, ir savanoriui, ir darbuotojui, vššpc taptų vieta, kurioje gera kurti, mokytis, augti ir tiesiog būti. *********************

Aš esu - Ugnė Kabelkaitė, dar žinota kaip Ragana arba Meška. Psichologė pagal išsilavinimą, knygų žiurkė pagal pomėgius, savanorė iš pašaukimo :) Kaip

atėjau

į

dienos

centrą?

Atėjau per tokią Loretą, kuri jau buvo dienos centre. Buvo 2002-ųjų balandis, galvojau apie būsimas studijas ir norėjau kažką veikti, kas padėtų prie jų prasktiškai priartėti. Atėjusi sau pasakiau, kad jei rasiu kalbą su šitais vaikais, rasiu kalbą su bet kuo. Buvau teisi :) Ką čia veikiau? Lengviau pasakyti, ko neveikiau - nerašiau projektų :) Daugiausia laiko vedžiau grupeles, piešiau, darydavau valgyti, tikrinau namų darbus, rašydavau taškus, strėlytes ir pliusus, Visų Šventųjų g. 5, Vilnius www.vsspc.lt

Įmonės kodas 300008982 LT 02 7044 0600 0397 2406


VŠŠPC mėnesio žinios, 2014 metų kovas, Nr.11 taikiau, pykau, džiaugiausi, dalyvavau seminaruose, padėdavau ruošti renginius, kuopiau dienos centrą, keičiau dienos aptarimo struktūrą, bambėjau, juokavau, mokiausi ir mokiau. VŠŠPC dalimi buvau. Oficialiai - nuo 2002-ųjų balandžio pabaigos iki 2008-ųjų vasario pradžios su sugrįžimu į stovyklą 2010-ųjų liepą. Realiai aš vis dar jaučiu, kad priklausau :) Įvykis, kurio neiekada nepamiršiu. 2007-ųjų liepa, stovykla Aukštadvaryje. Aptinku, kad vienas iš vaikų vėl nulėkė vogti obuolių, ir veduosi jį atgal į stovyklą. Lipam laiptais, vaikas persiutęs kaip nežinia kas, todėl eidamas naudoja visus jam žinomus keiksmažodžius. Suprantu, kad rašyti strėlytes ir taškus nėra reikalo, nes per minutę jis išnaudos ne paros, o savaitės normą, todėl kantriai lipu su juo, kol išgirdusi šitai vos sutvardau juoką: - O tu žinai, kas tu esi?! Pydarė! Ir dar žinai kas?! Pederastė! - Jei nežinojai, šitie du žodžiai reiškia vieną ir tą patį, - tiek ir tesugebu atsakyti. Dešimties metų gimtadienio proga dienos centrui linkiu... Išlikti, o kokiam - tesprendžia tie, kas iki šiol čia aktyviai gyvena. ********************

Aš esu Lina Į dienos centrą atėjau...2007 m. rudenį darbo biržos internetiniame puslapyje pamačiau skelbimuką, kad VšĮ „Visų Šventųjų šeimos paramos centras“ ieško socialinės darbuotojos. Supratau, kad labai noriu. Atėjus į pokalbį buvo labai baisu, klausinėjo kaip, ką darysiu, atsimenu labai gerai, kad šnekėjau kliedesius, bet paskui pakvietė ir į antrą pokalbį - tada jau supratau, kad čia tikrai mano vieta :) ir jeee man pavyko. Labai gerai prisimenu tą akimirką kai Aistė paskambino ir tarė: „Jamam tave“ po šių žodžių

mano

namai

dar

ilgai

skambėjo

džiugesiu.

Ką čia veikiau ir veikiu? Tik pradėjus dirbti gavau mamų grupę. Tai buvo mano gyvenimo iššūkis, pasirodė, jog mano grupės mamos visos rusakalbės :) tą akimirką galvojau: „Jei tik būčiau žinojusi, būčiau nėjusi“. Bet nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Juk mokykloje buvau rusų kalbos mokytojos numylėtinė, pasirodo kažką mokėjau :) Nors žodžiai sklindantys iš mano lūpų Visų Šventųjų g. 5, Vilnius Įmonės kodas 300008982 www.vsspc.lt

LT 02 7044 0600 0397 2406


VŠŠPC mėnesio žinios, 2014 metų kovas, Nr.11 labai juokingai skambėdavo, mamos ir pačios stengdavosi kalbėti lietuviškai, toms, kurioms būdavo labai sunku padėdavo kitos vesdamos :) Visos dirbome labai komandiškai...O vaikai dar ir dabar juokiasi iš mano rusų kalbos žinių :) Labai greitai atsirado ir merginų paauglių grupė. Mhm...,kokie lakai buvo su mano pirmąją grupe, nostalgija..... Andželikos atėjimo į grupę niekada nepamiršiu :) O paskui man merginų neužteko – norėjau vaikinų ir galiausiai mano svajonė išsipildė - atsirado mano vaikinų grupė. Dar ir šiandien atsimenu, kai pirmą kartą į dienos centrą drąsiai ir ryžtingai įžengė Oskaras ir Edgaras :) 2012 m. liepos mėn. įvyksta didysis mano gyvenimo pasikeitimas - patampu dienos centro direktore. Ir kaip pati sau sakau pagaliau suaugau :) Neslėpsiu man patinka :) Nes čia visas mano gyvenimas.... Niekada neužmiršiu. Kiekviena akimirka yra įsirėžusi į širdies gelmes. Nes tik čia užaugau ir subrendau ir visai tai dėka: Andželikos, Ingos, Žanos, Aleksandros, Elvyros, Edgaro, Oskoro, Oksanos, Kolios ir visos mano pirmosios grupės - jų dėka kiekviena diena buvo pilna staigmenų. Niekada nepamiršiu savo dabartinės paauglių grupės: kiekvieną kartą į juos žiūrėdama suprantu, kokie jie unikalūs: Loreta ir jos nuotaikos išsiveržiančios lyg ugnikalnis, Lino juokas, Ruslano neįprastas požiūris į gyvenimą, Katios globėjiškumas, Jurgos vyresnioji ranka ir pagalba, kai reikia, Violetos nuostabusis žvilgsnis, Lauros neapykanta anglų kalbai ir visi kiti mano nuostabieji, netgi su savo nagų graužimais. O jei glausčiau, tai niekada nepamiršiu pirmosios stovyklos prie jūros su vaikais į Šventąją ir nuotykių Energetike :) bei pirmosios šeimų stovyklos, kur mamos mano užgrūdino visam likusiam gyvenimui :) Ir niekada nepamiršiu Karinos ir Mario :) Dešimties metų gimtadienio proga dienos centrui linkiu... Juoko, šurmulio, gyvybės...

***********************

Visų Šventųjų g. 5, Vilnius www.vsspc.lt

Įmonės kodas 300008982 LT 02 7044 0600 0397 2406


VŠŠPC mėnesio žinios, 2014 metų kovas, Nr.11 Aš esu Danguolė Jankauskaitė. Daug svajojanti ir nebijanti iššūkių mergaitė :) Į dienos centrą atėjau 15 metų, kai mama įkalbino

eiti

savanoriauti,

kad

mažiau

trinčiausi namie. O, kodėl būtent čia, nes čia jau savanoriavo mano sesė Giedrė. Dirbti sugrįžau direktoriaujant Justinai su kuria susipažinau per "Maisto banko" akciją ir pajutome viena kitai simpatiją :DDD Iš pradžių

ateidavau

patrukdyti

jei

dirbti,

suprojektuoti gėlių darželį ir kitomis progomis. Kai atsirado problemų su buhaltere, Justina pasiūlė užimti jos pareigas ir, žinoma, aš to neatsisakiau :) Savanoriavau, turėjau projektų būrelį, dabar dirbu buhaltere ir socialinia darbuotoja, be viso to vedu mokymus savanoriams ir toliau svajoju. nuo 2002 ir dar dabar priklausau. Dešimties metų gimtadienio proga dienos centrui linkiu augti, tobulėti, plėstis. **********************

Aš esu Ieva. Anksčiau buvau "Laikrodukas" arba "Mama Ieva" dabar irgi vardų prie manojo netrūksta, tik jie labai greitai keičiasi. Į dienos centrą atėjau sunkiai :) Taip kaip tada eidavau visur, bijojau, kad tada, manęs dar dvyliktokės, neklausys vaikai, nepriims savanoriai, ar darbuotojai, tuo metu dainavau chore ir labai bijojau šių dviejų veiklų nesuderinti. Nes ten, kur būnu būnu visa :) Bet galų gale mano klasiokė Milda, dienos centre savanoriavusi kartu su visa savo šeima, prikalbino ateiti bent jau pabandyti. Ateiti atėjau, išeiti negaliu... Ką čia veikiau? Veikiau ir veikiu :) Iš pradžių savanoriavau mažųjų grupelėje, šeštadieniais kartu su savanore Renata vesdavome Laisvalaikio, paskui Teatro akademiją, vėliau tapau programos "Vyresnysis draugas", koordinatorė, priklausiau projektų būreliui. Prie visų šių veiklų Visų Šventųjų g. 5, Vilnius www.vsspc.lt

Įmonės kodas 300008982 LT 02 7044 0600 0397 2406


VŠŠPC mėnesio žinios, 2014 metų kovas, Nr.11 aišku buvo ir visas kitas dienos centro gyvenimas: "Maisto bankas", mugės, žvakutės, vasaros stovyklos...:) Nuo 2012 metų dienos centre pradėjau dirbti, šiuo metu esu atsakinga už dienos centro

projektus,

laikraštuką,

tekstus...;)

Nuo kada iki kada priklausiau VŠŠPC bendruomenei? Atėjau 2008 metų pavasarį, kada išeisiu nežinau...Žinoma, ko gero, kažkada išeisiu, bet tai bus tik fizinis išėjimas, ši vieta visada liks širdyje kaip augimo, tobulėjimo, šypsenų, staigmenų, kritimų ir kilimų, juoko, palaikymo vieta...:) Įvykis/žmonės dienos centre, kurio/kurių niekada nepamiršiu? Turbūt neįmanoma išskirti vieno dalyko, jų labai daug, bet žinoma yra žmonių ar įvykių, kuriuos prisimenu dažniau nei kitus...:) Visada prisimenu pirmąjį savo savanorių seminarą, kuriame supratau, kad galiu labai daug...Man atrodo, tai buvo momentas, kai savo gyvenime pradėjau naują etapą. Visada prisimenu savo mažąją draugę Boženą ilgas valandas parkeliuose, knygų skaitymą, nuotykius čiuožykloje. Niekada nepamiršiu Slaviko juokų, rimtų pokalbių ir pasirodymų... Dabartinis laikas su kolegėmis, kai 15 minučių posėdžio skiriama svarbiausioms gyvenimo žinios. Laiko, kai su Lina sprendžiame nepaprastai svarbius dalykus: skaičiuojame žmonių metus arba matuojame suknelių ar sijonų ilgius bei dirbame detektyvėmis :) savanorių seminarus, vaikų šypsenas ir supratimą, kad mes galime pakeisti pasaulį, bent jau

vieno

žmogaus...

Dešimties metų gimtadienio proga dienos centrui linkiu... Visada sakau, kad organizacija yra sienos, o visa kita žmonės...;) Būtent jiems ir linkiu: spindulių akyse, šilumos širdyje ir žmogiškumo bet kurioje gyvenimo situacijoje...:) *********************** Aš esu - Alina. Dienos centre atlikau praktiką, o vėliau gavau pasiūlymą dirbti ir esu labai patenkinta, kad turėjau galimybę čia pasilikti. Šiemet dienos centras švenčia garbingą 10-ąjį gimtadieni, o aš galiu džiaugtis ne tik tuo, tačiau ir tuo, kad čia praleidau jau metus  Dienos centre aš...Šiuo metu esu mažųjų grupės vadovė, kuo tikrai džiaugiuosi, kadangi darbas su pačiais mažiausiais nors ir ne visada yra lengvas, tačiau tikrai džiaugsmingas ir prasmingas, padedantis Visų Šventųjų g. 5, Vilnius www.vsspc.lt

Įmonės kodas 300008982 LT 02 7044 0600 0397 2406


VŠŠPC mėnesio žinios, 2014 metų kovas, Nr.11 kaskart atrasti vis kažką naujo, netikėto ar įdomaus. Nuostabus jausmas matyti, kad po užsiėmimų vaikai į namus išeina su šypsenomis veiduose. Man tai didžiausia dovana ir, žinoma, ženklas, kad dienos centras tiek metų egzistuoja tikrai ne veltui  Dienos centrui gimtadienio proga norėčiau palinkėti, kad atėję žmonės nenorėtų išeiti, kad visiems čia būtų gera ir jauku. 

Dienos centras, Visų Šventi, dc...save vadiname įvairiai, tačiau, kas mes esame? Ką dienos centras reiškia mūsų vaikams ir savanoriams...?

"Dienos centre man patiko, kai tau buvo devyni metai, bet tau tapo 10 metų. Ir aš labiausiai džiaugiuosi, kad tau 10 metų ir su tavimi noriu pažaisti vieną žaidimą. " Austėja

"Kas man yra dienos centras? Čia yra labai geras centras ir čia galima paimti maisto į namus. Čia galima paimti drabužių ir man patinka programa ir čia galima daryti maistą, žaisti." Maris "Centras man kaip didelė šeima. Labai geri vadovai, labai patinka programos. kai man būna linksma mane pralinksmina Vaiva" Inga Visų Šventųjų g. 5, Vilnius www.vsspc.lt

Įmonės kodas 300008982 LT 02 7044 0600 0397 2406


VŠŠPC mėnesio žinios, 2014 metų kovas, Nr.11 "VŠŠPC man yra kaip didelė šeima. Šeima, kurioje aš gyvenu. Šiam centre aš jaučiuosi saugiai. Ačiū jums ir kviečiame savanoriauti" Adriana

"Man dienos centras yra labai fainas. Mes daug ką veikiame, žaidžiame, einame į lauką...Man tai yra labai gražu ir linksma. Ten jaučiuosi kaip namie" Aistė "Noriu pasveikinti dienos centrą su 10 metų. Palinkėti, kad vaikai gerai elgtųsi ir už gerą elgesį gautų sausainių." Erikas "Linkiu daug linksmų gimtadienio akimirkų" Aistė

Visų Šventųjų g. 5, Vilnius www.vsspc.lt

Įmonės kodas 300008982 LT 02 7044 0600 0397 2406


VŠŠPC mėnesio žinios, 2014 metų kovas, Nr.11 Dienos centras savanoriams taip pat labai svarbus, šiandien galime skaityti mūsų savanorių įspūdžius ir linkėjimus "Visiems Šventiems" Dienos centras, tai vieta augti ir mokytis priimti iššūkius. 10 metų proga dienos centrui linkiu niekada nepristigti laiko ir meilės tiems, kurie patys negali pasirūpinti savimi:) Aistė ******************* Dienos centras, tai savęs atradimo, realizavimo ir gerų darbų darymo vieta. Čia visada jaučiuosi laukiama. 10 metų proga dienos centrui linkiu kantrybės, daug juoko ir šypsenų, visiems kartu patirti kuo daugiau gerų akimirkų, tarpusavio supratingumo ir meilės. Kad VŠŠPC būtų kaip viena stipri šeima. Diana ******************* Dienos centras, tai vieta, kur tavęs visada laukia, kur gali daryti gera, ir kur visada norisi grįžti. 10 metų proga dienos centrui linkiu daaaaaaug energijos, kad visada viską spėtų; kantrybės, kad visi būtų išklausyti; iššūkių, kad visada tobulėtumėte; meilės, kad dienos centras augtų ir galėtų priimti vis daugiau vaikų (ir savanorių, kas be ko); šypsenų ir juoko - nes tai įprasmina darbą; ir galų gale visokeriopos sėkmės, visur ir visada! Nuoširdžiausi linkėjimai!

Gabrielė

******************* Dienos centras, tai ypatinga vieta, kurioje kiekvienas atranda savo vietą! Čia visada yra žmonių, dėl kurių norisi nuoširdžiai šypsotis,o liūdną akimirką ir išsipasakoti savo bėdas. Juk kiekvienas čia yra išklausytas ir suprastas :) 10 metų proga dienos centrui linkiu ir toliau augti bei priimti į savo šeimą dar daugiau žmonių. Skleisti tą nuoširdumą ir gėrį...Ir, žinoma, ilgiausių gyvavimo metų. Raminta *******************

Visų Šventųjų g. 5, Vilnius www.vsspc.lt

Įmonės kodas 300008982 LT 02 7044 0600 0397 2406


VŠŠPC mėnesio žinios, 2014 metų kovas, Nr.11 Man dienos centras, tai vieta, kurioje visada jaučiuosi laukiama, vieta į kurią gera ir norisi grįžti vėl ir vėl. Vieta į kurią atėjus mane pasitinka geri žmonės.Vieta, kurioje galima atsiskleisti ir būti savimi.Žmonės su kuriais galima dalintis gyvenimo džiaugsmais lygiai taip pat ir rūpesčiais.Vieta, kur kiekvienas gali duoti, imti, klausti, prašyti, augti, stebėti, dalintis...O kai Naujųjų išvakarėse vienas draugas paklausė, kuo man geri buvo praėjusieji metai, vienas iš išvardintų dalykų buvo būtent šis dienos centras :) 10 metų proga dienos centrui linkiu gyvuoti dar ilgai ir per tą ilgą gyvavimą neprarasti savo vertybių :)) Justė ******************* Dienos centras - tai bendruomenė, su kuria gera augti, dalintis džiaugsmais ir rūpesčiais, verkti ir

juoktis.

Linkiu, kad dienos centras sulauktų dar ne vieno garbingo jubiliejaus. O šio dešimtmečio proga palinkėsiu, kad dienos centro tikslai ir siekiai išsipildytų dešimteriopai! Vaiva ******************* Dienos centras - tai vieta, kur galima mokytis dovanoti ir priimti meilę, būti savim, skleistis ir leisti kitiems savim būti, augti, ieškoti. 10 metų proga dienos centrui linkiu kantrios ir kūrybingos meilės, kad džiaugsmą dalinantis su kitais, jo didėtų ir kiekvieno asmeniniame gyvenime. Simona *******************

Visų Šventųjų g. 5, Vilnius www.vsspc.lt

Įmonės kodas 300008982 LT 02 7044 0600 0397 2406


VŠŠPC mėnesio žinios, 2014 metų kovas, Nr.11 Sparnuotos dienos centro frazė

Visų Šventųjų g. 5, Vilnius www.vsspc.lt

Įmonės kodas 300008982 LT 02 7044 0600 0397 2406

VŠŠPC mėnesio žinios. Kovas  

VŠŠPC gimtadieniškas numeris :) Džiaukimės, mums jau 10 metų :)

VŠŠPC mėnesio žinios. Kovas  

VŠŠPC gimtadieniškas numeris :) Džiaukimės, mums jau 10 metų :)

Advertisement