Page 1

Guide 2013

For skoler og daginstitutioner


Om brochuren I 2009 vedtog kommunalbestyrelsen ”Kultur- og fritidspolitik” for Stevns Kommune og valgte som et af de første indsatsområder Børn, unge og kultur. I den anledning har der i foråret 2010 været gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt de kommunale børne- og ungdoms institutioner. Undersøgelsen viste et ønske om større viden om bl.a. kontakter til kulturinstitutioner og støttemuligheder. Med baggrund i besvarelserne har Kulturafdelingen udarbejdet denne brochure. Vi håber på, at du kan bruge den som et opslagsværk, og at det vil give et overskueligt indblik i de eksisterende støttemuligheder og mulige landsdækkende samarbejdspartnere inden for det kulturelle område. Kender du til flere, hører vi meget gerne om dem. VIGTIGT!! For at gøre opslagsværket nemmere og hurtigere at bruge er de ordninger og organisationer, som er relevante for børnehaver og dagplejen, markeret med tegnet

Vi håber, at brochuren både vil kunne bruges som et arbejdsredskab og som inspiration! Tak til Rødvig Børnecenter for illustrationer! Med venlig hilsen Kulturafdelingen Stevns Kommune

2


Indhold Musik

4

Dans

16

Teater

20

Billedkunst

24

Arkitektur og design

26

Film og medie

30

Litteratur

40

Museer

42

Anden inspiration 3

48


Musik

Huskunstnerordning

5

Skoletjenesten

8

KODA Skolekontakt

9

Levende Musik i Skolen

10

Kamæleon Koncerter

11

Musik på tværs

12

Springfrøprisen

14

Stevns Musikskole

15

4


Huskunstnerordning

Med Huskunstnerordningen har Statens Kunstråd forbedret skolernes og daginstitutionernes muligheder for at få tilskud til huskunstnere og kunstnerbesøg. Kunstnerne formidler kunsten til børn og unge mellem 0 og 19 år, så de møder den professionelle kunst på en anderledes måde, end det sker i den normale undervisning eller i dagtilbuddet. Det kan blandt andet ske gennem workshops, arbejdende værksteder og lignende. Institutionen skal udarbejde et projektforslag. Projekterne kan enten tage udgangspunkt i den enkelte kunstart (musik, litteratur, billedkunst, scenekunst) eller basere sig på et tværkunstnerisk samarbejde. Hvem kan søge? Skoler og dagtilbud Herunder både vuggestuer, børnehaver, dagplejere, folkeskoler, privatskoler, SFO/fritidshjem samt efterskoler, specialskoler, gymnasier og HF. Skolen eller institutionen skal være udgangspunkt for projektet, men aktiviteterne kan foregå i et samarbejde med kulturinstitutioner, musikskoler, kulturskoler, museer, biblioteker, foreninger, boligkvarterer m.v. Kommuner Herunder både enkelte kommuner, grupper af kommuner og regionale netværk, der ønsker at give skoler og/eller tilsvarende institutioner i området tilbud om en eller flere kunstnere eller teams af kunstnere, der dækker flere kunstarter.

5


Kulturinstitutioner Herunder biblioteker, museer, foreninger og andre kulturinstitutioner i partnerskab med skoler og/eller dagtilbud. Sådan vurderes din ansøgning: Hovedvægten i projekterne skal ligge på den kunstneriske proces frem for et eventuelt slutprodukt. Den primære målgruppe for ordningen er børn og unge i dagtilbud, skoler og skolelignende institutioner, men det anbefales, at projekterne baserer sig på aktive partnerskaber mellem institutionerne og lokale aktører på kulturområdet. Statens Kunstråd træffer beslutning om puljens fordeling ud fra:

 

En kunstnerisk kvalitativ prioritering af det ansøgte. En spredning af midlerne såvel geografisk som med hensyn til skoleformer og institutionstyper, kunstarter og kunstnere.

Særlige prioriteringsområder vil være længere og eksperimenterende huskunstnerforløb samt projekter, hvori kulturel mangfoldighed indgår som en del af formålet.

Der gives ikke støtte til:

  

Tilskud med tilbagevirkende kraft. Materialer mv. Enkeltstående foredrag, forestillinger, koncerter, udstillinger og værker.

6


Krav til den deltagende kunstner: De deltagende kunstnere skal være professionelle. I forbindelse med Huskunstnerordningen betyder det, at kunstneren skal have et dokumenteret, konsekvent kunstnerisk virke i professionelle rammer og/eller en uddannelse fra en af de statslige kunstneriske uddannelsesinstitutioner. Der findes en Huskunstnerdatabase på kunst.dk. Hvor meget kan der søges om? Alle ansøgere kan søge om at få dækket 75 % af kunstnernes honorarer, herunder timer til forberedelse, samt 100 % af eventuelle rejse- og opholdsudgifter efter statens takster (se taksterne på skat.dk). NB! Projekter kan være udarbejdet sammen med andre organisationer f.eks. Dansens Hus, kommunen eller lignende.

Ansøgningsfrist for Huskunstnerordningen er den 5.februar og den 3. september. Mere information og ansøgningsskemaer findes på kunst.dk

7


Skoletjenesten

Skoletjenesten er et samarbejde mellem Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, kommunerne på Sjælland, Lolland og Falster og en række museer, kulturinstitutioner og uddannelsessteder. Skoletjenesten tilbyder undervisning, lærerkurser og materialer i samarbejde med museer, kulturinstitutioner og uddannelsessteder på Sjælland, Lolland og Falster. Det er meget inspirerende at bruge et museums skoletjeneste - især i tværfaglig sammenhæng. Museer tilrettelægger ofte

omvisninger således, at de netop kan bruges i en

tværfaglig sammenhæng. Se mere i afsnit om Museer, KØS (s.46) og deres skoletjenestetilbud. Hvert museum har egen skoletjeneste og kan kontaktes direkte. Mere info på skoletjenesten.dk

8


KODA Skolekontakt

KODA er et tilbud til landets skoler og gymnasier om at få besøg af en komponist eller sangskriver. Der kan være max 30 elever eller en skoleklasse i et forløb. Besøget er gratis og kan vare fra to skoletimer op til en hel skoledag. Sammen med den professionelle komponist kan skolens eller gymnasiets elever udforske musikkens univers, skrive tekst og melodi og i løbet af dagen få en god musikalsk oplevelse og større forståelse for det at skabe musik. Institutionen kan få inspiration på KODA´s hjemmeside (projekter kan f.eks. være ”musik og billeder”, ”musik og bevægelse”, ”musik og film”, ”musik og tekst” mm). Det er den enkelte skole som ansøger.

Mere info på koda.dk

9


Levende Musik i Skolen

LMS - Levende Musik i Skolen er Danmarks kompetencecenter for børns møde med professionel, levende musik. LMS arrangerer koncerter med kvalitetsgaranti, laver undervisningsmaterialer og afholder workshops med støtte (tilskud) fra Statens Kunstråd. Skolekoncerter kan søges gennem kommunen, men særaftaler kan også laves med de enkelte skoler. Skolekoncerter koster 30 kr. plus moms pr barn, som skolerne selv skal betale. Mere info og undervisningsmaterialer kan findes på lms.dk

10


Kamæleon Koncerter

Kamæleon Koncerter er familiekoncerter med professionel musik spillet i børnehøjde. Genrerne spænder vidt fra klassisk musik over jazz og folkemusik til stomp og funk. Koncerterne er arrangeret i samarbejde med Levende musik i Skolen. Målgruppen er primært 5-8-årige. Det er kommunen som er vært ved koncerterne, hvis kommunen vælger at holde koncerter. Udgifter deles mellem LMS og kommunen. Det betyder, at kommunen betaler 4400 kroner plus moms og KODA-udgifter samt eventuelle udgifter til spillestedet. Kommunens udgift bliver delvist dækket af billetsalg til koncerterne, og det er kommunen selv, der fastlægger billetpriser og eventuelle abonnementsordninger. I oversigten over Kamæleon Koncerter er billetpriserne i de nuværende Kamæleon-kommuner anført. Alle koncerter er åbne koncerter, og familier kan besøge koncerter i de nærliggende kommuner. Billetter kan købes til enkelte koncerter og koster mellem 10 og 60 kr. Mere info og koncertprogram findes på lms.dk

11


Musik på tværs

Musik på Tværs er et af Sjællands Symfoniorkesters pædagogiske projekter. Projektet lægger op til et flerfagligt forløb, og henvender sig til 3.-4. og 5.-6. klasse på skoler på Sjælland, Møn og Lolland-Falster. Projektet består af:

Et tretimers eftermiddagskursus for lærere i uge 3941

 

Et tværfagligt undervisningsforløb på skolerne Et besøg i klassen af en musiker fra Sjællands Symfoniorkester

 

En koncert med Sjællands Symfoniorkester 4-5. april Nærværende hjemmeside

Det kan være en enkelt institution, som kan melde sig til. Det koster 30 kr. + moms per elev. Mere info og tilmelding på musikpåtværs.dk

12


13


Springfrøprisen

Hvert år arrangerer en lang række skoler landet over projekter der omfatter billedkunst, sløjd, håndarbejde, musical, koncerter og meget mere. Undervisningsministeriet uddeler hvert år Springfrøprisens præmier til de bedste kunstneriske projekter og sætter spot på de gode eksempler. Har I kunstneriske springfrø på jeres skole? Vær med og vind Springfrøprisen! Undervisningsministeriet og Kulturministeriet har stiftet Springfrøprisen på i alt 50.000 kr. Prisen uddeles en gang årligt til særlige projekter inden for de praktiske, musiske og kunstneriske fag i folkeskolen. Ansøgningsfristen for indstillinger til Springfrøprisen til Undervisningsministeriet og Kulturministeriet er næste gang 8.april 2013. Mere info på uvm.dk

14


Stevns Musikskole

Stevns Kommune har sin egen musikskole med egen leder og bestyrelse. På trods af, at administrationen til daglig er på Køge Musikskole, så foregår den meste undervisning på skolerne i Stevns Kommune. Musikskolen kan:

bidrage med elever og orkestre til medvirken ved folkeskolens forårskoncerter eller skolefester.

bidrage med elever eller orkestre til akkompagnement til musicals på skolerne.

i samarbejde med musiklærerne på skolerne arrangere skolekoncerter, så eleverne præsenteres for de forskellige instrumenter.

koble musikskolens lærere på musik som valgfag i folkeskolen.

MgK - musikalsk grundkursus, som er tilknyttet Musikskolen, kan eventuelt indgå i undervisningsprojekter som samarbejdspartner. Mere info på stevnsmusikskole.dk

15


Dans

Huskunstnerordning

5

Skoletjenesten

8

Dansens Hus

17

Dansescenen

18

Springfrøprisen

14

Refusionsordningen

21

16


Dansens Hus

Dansens Hus er et center for moderne dans, en selvejende institution under Kulturministeriet. Dansens Hus er under Huskunstnerordningen. Det betyder, at en skole eller en børnehave kan søge en professionel danser om at komme og afholde et undervisningsforløb i dans. Det kan være et forløb på en dag eller en uge. Se på Dansens Hus´ hjemmeside under ”Dans i skolen”, og tal med dansekonsulenterne på Dansens Hus omkring ”Dans i børnehaver”. Dansens hus har et tilbud - ”Dans for børn”, hvor kunstneren kommer på den enkelte institution og afholder bl.a. workshops for lærere. I dette projekt samarbejder Dansens Hus med kommunen. Der skal bestilles minimum 10 besøg, og det er kommunen som står for tilmelding. Et besøg koster 2500 kr. Udgifterne skal skoler eller børnehaver selv afholde. Børnehaver og skoler kan bestille danseforestillinger og få refusion!! Moderne Dans på Turné præsenterer danseforestillinger for et bredt publikum i hele Danmark. Kulturkonsulenten i Stevns Kommune kan rådgive omkring valg af forestillingerne. Derudover arrangerer Dansens Hus DANSEballaden - som er et sommerferieprojekt og Dansens Dage. På Dansens Hus´ hjemmeside kan du finde mere information om, hvad der sker inden for dans. dansehallerne.dk Mere info på dansforborn.dk

17


Dansescenen

Dansescenen er Københavns teater for moderne dans. Dansescenen arrangerer i hver sæson skoleforestillinger på Dansescenen i København, der vises om formiddagen og er særlig udvalgt til et ungt publikum. Der vil være mulighed for at få en kort introduktion til forestillingerne - hvordan går man ind til en danseforestilling, hvad skal man kigge efter under forestillingen, og hvordan kan man tale om dans? I forlængelse af forestillingen kan der aftales at mødes med nogle af kunstnerne. Der kan også arrangeres en workshop med danserne. Mere info på dansescenen.dk

18


Pige 5 책r

19

Pige 5 책r


Teater

Huskunstnerordning

5

Skoletjenesten

8

Refusionsordningen

21

Stevns Teaterforeningen

22

Teatercentrum

23

Springfrøprisen

14

20


Refusionsordningen

Kommunale institutioner kan med Refusionsordningen få dækket 50 % af udgifterne til køb af godkendte forestillinger. Det er som udgangspunkt Refusionsudvalget, der beslutter, om en forestilling kan godkendes og refusion hjemtages. I Stevns Kommune er det både bibliotekerne, daginstitutioner og skoler som arrangerer forestillinger. Forestillingerne er ofte gratis. Forestillingerne kan også arrangeres i samarbejde med f.eks. forsamlingshuse i lokalområder, men der kan kun opnås refusion på den del af arrangementet, som den kommunale institution står for. Der kan/ må opkræves entre, som dog modregnes, inden der gives refusion. Mere info - bl.a. om, hvilke forestillinger der er refusionsberettiget - på kunst.dk.

21


Stevns Teaterforeningen

Udover at arrangere turneforestillinger og koncerter på Erikstrupscenen og i Snurretoppen samarbejder foreningen med de øvrige teatre i det tidligere Storstrøms Amt om to forestillinger med Den Jyske Opera. Stevns Teaterforeningen arrangerer teaterforestillinger for børn og voksne. Foreningen tilbyder også teaterforestillinger for skoler i Stevns Kommune. Mere info på http://www.stevns-teater.dk/

22


Teatercentrum Teatercentrum er en institution under Kulturministeriet, som skal formidle professionel scenekunst til børn og unge. Teatercentrum arrangerer Teaterfestival, som foregår en gang om året. Festivalen opfører ca. 150 gratis forestillinger på en uge, og foregår i forskellige byer i Danmark. Teaterfestivalen i 2013 vil afholdes i uge 14-21. april i Morsø Kommune. Teatercentrum er under Refusionsordningen og giver tilskud. Gennem Teatercentrum og Den Røde Brochure kan du finde information om, hvilke børne- og ungdomsforestillinger, der bliver udbudt på landsplan. Mere info på teatercentrum.dk

23


Billedkunst

Huskunstnerordning

5

Skoletjenesten

8

Springfrøprisen

14

ArtXplorer

25

VĂŚrkstedet Pegasus

25

24


ArtXplorer

ArtXplorer er et oplevelsesorienteret web-forum for børn i alderen 9-14 år. Med udgangspunkt i værker fra ARoS’ samling kan børnene i dette forum gå på opdagelse i kunsten, blive udfordret og selv udfordre kunsten ved at skille værker ad, undersøge dem og skabe nye billeder i fællesskab med andre.

Mere info på artxplorer.aros.dk

Værkstedet på Den Frie

Værkstedet er et interaktiv online website for børn i alderen 8-12 år, der har til formål at formidle samtidskunst ved at kombinere leg og læring. Værkstedets univers tager udgangspunkt i Den Fries fysiske rammer. Bygningens 6 udstillingssale rummer hver et spil, hvor du kan udforske samtidskunstens form og indhold. I spillene kan du opleve et bredt udsnit af kunstværker, der har været udstillet i Den Frie de seneste 2 år.

Mere info på denfrie.dk/vaerkstedet/ 25


Arkitektur og design

Skoletjenesten

8

Børn Rum Form

27

25 fantastiske industrier

28

Springfrøprisen

14

26


Børn Rum Form

Børn Rum Form er en ny publikation om arkitektur og design for begyndere. Hvorfor ser en mælkekarton ud, som den gør? Hvorfor er en kasket eller en mobiltelefon udformet, som den er? Hvordan tegner man huse? Hvem bestemmer, hvad der skal bevares, og hvor der skal bygges nyt? En ny publikation fra Børnekulturens Netværk, ”BØRN RUM FORM”, sætter fokus på formidlingen til børn og unge med bud på, hvordan arkitektur og design kan få en central plads i børns og unges dagligdag. Mere info og gratis publikation kan hentes på boernogkultur.dk

27


25 fantastiske industrier

25 fantastiske industrier er en hjemmeside om en vigtig del af Danmarks historie - de danske industrier. Projektet er udarbejdet af Kulturarvsstyrelsen, Frederiksværk Industrimuseum og Københavns Museum og samler viden om industrisamfundets kulturarv. På sitet kan du ud over film, billeder og historie bag de udvalgte industrier, som spreder sig over hele Danmark, finde kort over industrielle områder. Det er et godt redskab, hvis du vil på en tur til f.eks. København og besøge området omkring Holmen. Mere info på kulturarv.dk

28


Pige 4 책r

29

Dreng 4 책r


Film og medie Med skolen i biografen Skoletjenesten

31 8

Det Danske Filminstitut

32

Film - X

33

Film-X-Pert

34

Springfrøprisen

14

Animationshuset

35

Station Next

36

Filmfestival - Buster

37

Salaam Filmfestival

37

DR Skole ”I Krigens Fodspor”

38

Avisen i Undervisningen

39

30


Med Skolen i Biografen

Med Skolen i Biografen er en skolebioordning, hvor underholdning møder undervisning. Ambitionen er at give skolen langt bedre vilkår for at anvende biografen som klasselokale og kvalificere filmundervisningen i skolen. Undervisningsmaterialer til samtlige film kan hentes gratis på DFIs hjemmeside. I Stevns Kommune er det Mødestedet Snurretoppen der er arrangør. Snurretoppen giver transporttilskud til skoler med længere transport til Store Heddinge. Mere info på snurretoppen.org og dfi.dk

31


Det Danske Filminstitut

Det Danske Filminstitut støtter udvikling, produktion og formidling af film for børn og unge. DFI varetager en række forskellige støtteordninger på børne- og ungdomsfilmområdet til mediepædagogiske initiativer og formidlingstiltag på området. Yderligere information kan fås ved at kontakte Charlotte Giese. E-mail: charlotg@dfi.dk Tilbud til børn: Børnebiffen Børnebiffen på Filmhuset i København viser kortfilmsperler fra hele verden, som sætter tankerne i sving og giver noget at snakke om. Gratis entré på hverdage. Søn- og helligdage samt i ferier - 10 kr. Check programmet ang. aldersgrænser. Mere info på dfi.dk

32


Film-X

Et FILM-X besøg byder først og fremmest på ”hands on” undervisning - omdrejningspunktet er, at eleverne skal samarbejde om at producere deres egne film. Et skolebesøg i FILM-X varer 3 timer. Besøget er bygget således op: Faglig fokus Praktisk arbejde Evaluering Prisen for besøg i FILM-X for et forløb af normal varighed er: Op til 10 elever: 400 kr. + moms 11-19 elever: 500 kr. + moms 20-28 elever: 600 kr. + moms Mere info på dfi.dk

33


Film-X-Pert

Hvordan fortæller man en god historie på film? FILM-XPERT er et nyt online-initiativ, der tilbyder børn over hele landet en praktisk indføring i filmproduktion. FILM-X-PERT er en såkaldt videotutorial, hvor man følger et hold på fire børn, der samarbejder om at lave en film. De skriver manuskript, laver storyboard, sætter lys, optager, laver lyd og klipper. De når gennem alle faserne i en normal filmproduktion, og inden hvert trin i produktionen får de gode råd af en lærer og en fagperson. I løbet af det næste halve år udvides aktiviteterne, så det også bliver muligt at klippe film online på FILM-X-PERT. Børn og unge vil kunne eksperimentere med at klippe deres egne versioner af scener fra rigtige børne- og ungdomsfilm. Så hold øje med DFI´s (Dansk Film Institut) hjemmeside. Mere info på dfi.dk

34


Animationshuset

Animationshuset har et projekt under navnet Anima. Det er Animationshusets mobile værksted, som består af professionelt teknisk udstyr og tegneborde, som sammen med en kyndig animator kan komme ud på skoler, fritidshjem mm. En workshopdag består af 3-4 timers koncentreret arbejde, der giver et indkig i animationsprocessen. Flere dages arbejde giver mulighed for at producere en kortfilm. Animationsarbejdet lægger op til tværfagligt samarbejde. Projektet henvender sig til børn mellem 9-15 år. En uges workshop for institutioner i Københavns Kommune koster ca. 5000 kr. For institutioner uden for Københavns Kommune afregnes pris efter aftale. Mere info på animationshuset.dk

35


Station Next

Station Next er et Filmcentrum for børn, unge og andre midt i Filmbyen. Station Nexts mål er at give børn og unge med forskellige forudsætninger og kulturelle baggrunde mulighed for at forstå og udtrykke sig via levende billeder. Station Next tilbyder filmlejrskoler og filmvæksthuse til børn og unge i skole og fritid. Alle kurser afholdes kl. 9.30 - 14.30 på Station Next, Fægtesalsvej 7, 2650 Hvidovre. Se under hvert enkelt kursus, hvornår de udbydes. Som noget nyt udbydes kurserne "Forbered jeres film!" og "Manuskripter til film" også i Faaborg og Århus. De to kurser kan også afholdes på jeres egen skole. Prisen pr. kursus er 850 kr. plus moms for en hel klasse. Bookingen er først til mølle - princippet. Tlf. 3677 4940 Mere info på station-next.dk

36


Filmfestival - Buster

BUSTER - Københavns Internationale Filmfestival for Børn og Unge. Festivalens film kommer ud over Københavns bygrænse til andre kommuner og regioner med filmvisninger og workshops i resten af landet. Filmfestival foregår hvert år i september måned. Mere info på buster.dk

Salaam Filmfestival

Salaam Festival er en international filmfestival for børn og unge. Der tilbydes gratis undervisningsmaterialer til de enkelte film, som bliver vist på festivalen. I skoleåret 2012/2013 film vises på Nationalmuseet i København, Grenaa, Sønderborg, Køge, Ølby, Svendborg eller i Frederiksværk. Billetter koster ca. 15 kr. pr. person. Mere info på salaam.dk

37


DR Skole ”I Krigens Fodspor”

DR’s skoletjeneste er et tilbud til elever og lærere i de danske grundskoler. Her kan du søge i mere end 10.000 klip fra DR’s arkiver, og bruge dem i undervisningen. Siden indeholder også inspiration til undervisningsforløb, lærervejledninger, elevopgaver og interaktive features. Der er otte emneindgange. Mere info på dr.dk

”I Krigens Fodspor” I

forbindelse

med

kampagnen

”I

Krigens

Fod-

spor” (Kulturarvsdage 2010) har Kulturarvsstyrelsen i samarbejde med DR udgivet et digitalt undervisningsmateriale om forsvarsværker i Danmark fra oldtiden til og med den kolde krig. Der er fokus på samspillet mellem det militære liv og det omgivende samfund. Der vil blive lagt vægt på aktiv elevdeltagelse i de lærervejledninger, der knyttes til sitet i løbet af efteråret. Koldkrigsmuseum Stevnsfort er blandt et af de udvalgte forsvarsværker. Her kan du bl.a. se film og fotos, og læse i en dagbog om tjenesten på fortet. Mere info på dr.dk/undervisning/forsvar

38


Avisen i Undervisningen

Avisen i Undervisningen (AiU) er en del af DDF (Danske Dagblades Forening) og er navnet på alle danske avisers fælles tilbud til undervisningsverdenen. AiU arbejder med at placere avisen som et centralt medie i børns og unges bevidsthed og understrege pressens betydning for demokratiet. AiU arbejder med at fremhæve avisen som en uundværlig informationskilde, meningsdanner og et væsentligt debatforum - og dermed gøre den til en naturlig del af undervisningen. AiU's absolut største aktivitet er aviskonkurrencen Skriv til Avisen, der afholdes for 6.-10. klasser i uge 44. Hvert efterår kan stx, hf, hhx og htx få gratis klassesæt af tre forskellige aviser. I år enten i uge 45 eller 46. Hjemmesiden er et godt redskab for både elever og lærere. Som underviser kan du bruge hjemmesiden til at finde undervisningsmateriale til bl.a. informationssøgning. Mere info på aiu.dk

39


Litteratur

Huskunstnerordning

5

Stevns Bibliotekerne

41

40


Stevns Bibliotekerne

Stevns Bibliotekerne har løbende tilbud om børneteater, foredrag, kurser mm. Programmet kan findes på hjemmesiden. En børnehave eller dagpleje kan lave en aftale om at låne en ”Bogkasse” til brug i egen institution. ”Bogkassen” kan evt. leveres ud i institutionen. Du kan også aftale et besøg på biblioteket uden for åbningstiden. Mere info på bibliotek.stevns.dk

41


Museer

Skoletjenesten

8

Lokalhistoriske Arkiver

43

Østsjællands Museum

44

Kulturjagt Køge Bugt

45

KØS og BgK

46

42


Lokalhistoriske Arkiver

Lokalhistorisk arkiv i Store Heddinge tager mod besøg efter aftale med lærerne. Stevns lokalhistoriske Arkiv Egestræde 14 4660 Store Heddinge Telefon: 56 50 36 54 stevnsla@post11.tele.dk åbent mandage kl. 15—20 onsdag 10-12 eller efter aftale Lokalhistorisk arkiv i Hårlev Vallø Lokalhistoriske Arkiv Bredgade 1 4652 Hårlev Telefon: 56 28 70 90 valark@mail.dk åbent torsdage 14.00 - 19.00 og 1. lørdag i måneden 1013. Lokalhistorisk arkiv i Hårlev modtager skoleklasser på 5.-6. skoletrin tirsdage eller torsdage, helst først på eftermiddagen.

Et besøg er gratis.

43


Østsjællands Museum

Stevns Museum Højerup Bygade 38 4660 Store Heddinge Telefon: 5650 2806 Telefontid ma-fre kl. 9-15 Besøg med guide, 1 time, gratis Geomuseum Faxe Østervej 2 4640 Faxe Telefon: 5650 2806 Telefontid ma-fre kl. 9-15 Besøg med guide, 1 time, gratis. Besøget inkluderer ikke fossiljagt. Haslev Museum Frederiksgade 6 4690 Haslev Besøg med guide, 1 time, gratis Naturcenter Mandehoved 10 4660 Store Heddinge Telefon: 5650 2234 Mobil:

4029 0710

Besøg med vejleder er gratis

Mere info på aabne-samlinger.dk/oestsjaellands 44


Kulturjagt Køge Bugt

Kulturjagt Køge Bugt er en portal, der er udviklet specielt til skoleelever på 4. til 6. klassetrin, men portalen kan bruges af alle. Formålet med denne portal er at formidle den lokale kulturarv til skolebørn i Kulturregion København Syd, på tværs af kommunegrænserne. Den er udviklet specielt til brug i undervisningen på skolerne i de 4 involverede kommuner Greve, Solrød, Køge og Stevns. Stevns Kommune har nogle naturfænomener og kulturhistoriske seværdigheder, som gør kommunen helt speciel. Det er Stevns Klint og det særlige lag - fiskeler som fortæller os om vores verdens udvikling. Det er smukke naturområder - Ådalen og Tryggevælde Å - hvor høvdinge har rejst deres gravhøje, som fortæller om vores kulturhistorie. Det er Stevns Fortet, som fortæller den kolde krigs historie, og slotte og kirker, som kan give os indblik i en anden tid. Der er meget at læse om og se på Stevns! De lokalhistoriske arkiver, flere museer og biblioteker har deltaget i projektet. Mere info på kulturjagtkoegebugt.dk

45


KØS - museum for kunst i det offentlige rum

KØS er hele Danmarks specialmuseum for kunst i det offentlige rum (tidligere kendt som Køge Skitsesamling). Museet har en stor samling af forarbejder til værker som står i det offentlige rum. Samlingen bliver jævnligt inddraget i udstillinger. Et af museets mesterværker er Bjørn Nørgaards 17 store kartoner og skitser til dronningens gobeliner på Christiansborg Slot. De omhandler Danmarks historie, og derfor er de ofte brugt af undervisere som supplerende billedmateriale til f.eks. historieundervisning. Derudover laver museet skiftende udstillinger med fokus på samtidskunst i det offentlige rum. Besøg på egen hånd eller med omviser (skal bestilles) er gratis, emneforløb (1 1/2 time) i forbindelse med udstillinger er også gratis. Omvisninger med workshop—600 kr. Besøget kan bestilles på museets skoletjeneste. Mere info på koes.dk

46


Pige 5 책r

47 Dreng 3 책r


Anden inspiration

Digitale medier

49

Filmpilot

49

Kulturafdelingen

50

Børn & Kultur

51

Case: Fortællefrø

53

48


Digitale medier

På EMU - Danmarks undervisningsportal - kan du bl.a. finde inspiration til undervisning samt undervisningsmaterialer i computerspil samt andre digitale medier. Her kan du også finde e-museum og danske museers undervisningsmaterialer.

Mere info på emu.dk og e-museum.emu.dk

Filmpilot

Det Danske Filminstitut har taget initiativ til udviklingen af Filmpilot – et efteruddannelsestilbud til pædagoger i daginstitutioner, børnebibliotekarer og børnekulturformidlere. Filmpilot-efteruddannelsen kvalificerer pædagoger til at gå i dialog med børn og til at arbejde film- og mediepædagogisk med filmens muligheder. Mere info på dfi.dk

49


Kulturafdelingen

Kulturafdelingen i Stevns Kommune har hjemme på Biblioteket i Store Heddinge. Kulturafdelingen står gerne til rådighed for skoler og institutioner i alle spørgsmål omkring kultur og kulturprojekter. Kan vi ikke umiddelbart svare, så vil spørgsmålet blive undersøgt. Vi er gerne behjælpelige med at

    

kontakte kunstnere kontakte kulturinstitutioner finde samarbejdspartnere kontakte den lokale presse og meget mere

For mere info kontakt: Carsten Grønholt-Pedersen Kulturkonsulent Telefon: 56 57 50 54 cargro@stevns.dk eller Jane Sandgaard Kultur- og Bibliotekschef Tlf.: 56 57 53 55 jansan@stevns.dk

50


Børn & Kultur

I udarbejdelsen af denne brochure har vi i høj grad anvendt Børn & Kultur Portalen for at samle information og skabe et overblik. Børn & Kultur Portalen er et godt og meget omfattende redskab at bruge. Det kan anbefales at være tilmeldt nyhedsbrevet. Børnekulturens Netværk er kulturministerens og Kulturministeriets rådgivende organ for børnekultur. Netværket består af repræsentanter fra Kulturministeriets fire styrelser: Det Danske Filminstitut, Kulturarvsstyrelsen, Kunststyrelsen og Styrelsen for Bibliotek og Medier samt fra Undervisningsministeriet og Socialministeriet. Børnekulturens Netværk har som hovedopgave at skabe større sammenhæng i de statslige bevillinger til børnekultur og mere helhed i arbejdet med børnekulturens mange facetter. Fra og med 2010 tager arbejdet i Børnekulturens Netværk afsæt i en strategi, der beskriver netværkets overordnede ønsker og intentioner for udviklingen på det børn og ungekulturelle område de kommende tre år. Strategien for 2010 -2012 bygger på tre temaer:

Brobygning mellem stat og kommuner

Samarbejde med kommunerne og udnyttelse af mulighederne for at sætte fokus på børn og ungekultur i de regionale kulturaftaler er indsatsområder, som ligger inden for 51


temaet ”Brobygning mellem stat og kommune”. Desuden vil netværket følge op på modelkommuneforsøget Børnekultur i kommunen, som blev gennemført fra 2007-2009.

Kunst og kultur i børn og unges hverdag

De indsatsområder, der er under temaet ”Kunst og kultur i børn og unges hverdag”, rummer konkrete tiltag inden for dagtilbud, skole og fritid.

Nye brugergrupper

Fra og med 2010 udvider Børnekulturens Netværk sin målgruppe til også at omfatte unge over 14 år. Inden for temaet ”Nye brugergrupper” vil Netværket desuden beskæftige sig med familier som kulturbrugere og inklusion af udsatte børn og unge samt børn og unge med interkulturel baggrund. Strategi for 2013-15 er pt. ikke udkommet. Mere info på boernogkultur.dk

52


Case: Lys Luft Vand

Fra foråret til oktober 2012 afviklede Stevns Kommune kulturprojekt Lys Luft Vand for kommunens skoler og børnehaver. Målgruppe: 4-6 klasse i skolen og de kommende skolebørn i børnehaven. Emnerne Lys Luft Vand blev tolket gennem forskellige kunstarter: dans, billedkunst, musik og teater. Alle skoler og 9 børnehaver fik tilknyttet en til to kunstnere hver i 2-3 uger. I alt 13 kunstnere bidrog til projektet. Kunstnere og børn indgik sammen i et kunstnerisk procesorienteret og tværfagligt forløb, som var målrettet mod skabelsen af et værk, og hvor kunstnerens ”univers” var det styrende. De lokale kulturinstitutioner – Østsjællandsmuseum og lokalhistoriske arkiver var projektets samarbejdspartnere. Værkerne blev præsenteret på en fælles afslutningsdag (festival) den 13.oktober. For at oplyse om projektet blev der etableret en blog, hvor man kan se billeder, film og kunstneroversigt og anden information om de kommunale kulturprojekter på Stevns: Kulturprojekt Stevns 2013 (http://kulturprojekt2013.blogspot.dk/)

53


Projektets mål

  

At etablere et vedvarende børnekulturnetværk i Stevns Kommune At udvikle en digital platform til dette formål At de kreative processer, sat i gang af kunstneren, virker som inspiration på undervisningen (skoler) og læreplanerne (børnehaver)

Det særlige ved projektet

Der var afsat tid til forberedende workshops for lærere og pædagoger

Der var afsat tid til en researchperiode for skoler og børnehaver, hvor de i samarbejde med de lokale kulturinstitutioner kunne undersøge emnerne fra forskellige indgangsvinkler

Projektet blev styret centralt dvs., at det var Stevns Kommunes kulturafdeling som igangsatte projektet. Det kunne sikre, at de forskellige kulturelle tiltag kunne nå flere børn og unge

Hvad fungerede

Forberedende workshops for lærere og pædagoger (mødet mellem skolen/børnehaven og kunstneren skal afholdes så tidligt i processen som muligt)

Researchperiode (kan udnyttes endnu bedre)

Samarbejdet med de lokale kulturinstitutioner

Omtale i pressen og politisk opmærksomhed

Projektforløbet har været mest vellykket dér, hvor projektlederen har været mest involveret i møder og workshops

54


Forhindringerne

Uafklaret økonomi fra starten (er en projektrealitet)

Uklarhed om projektlederen kan forblive på projektet

Kommunikation

Manglende personale på skoler men især i børnehaver

Projektleder Lys Luft Vand, Ieva Bell Ose

55 Dreng 3 år


Kulturafdelingen Stevns Kommune Kirketorvet 2 4660 Store Heddinge

Ieva Bell Ose Kulturmedarbejder Tlf.: 56 50 30 70 ievabose@stevns.dk

Jane Sandgaard Kultur- og Bibliotekschef Tlf.: 56 57 53 55 jansan@stevns.dk

Carsten Grønholt-Pedersen Kulturkonsulent Tlf.: 56 57 50 54 cargro@stevns.dk

HUSK!

Kulturprojekt Stevns Hjemmesiden for de kommunale børnekulturprojekter

Udarbejdet af Ieva Bell Ose, 2010 Foto til forside: DrJohnBullas

Guide 2013  
Guide 2013  

Kulturguide for skoler og børnehaver

Advertisement