Page 1

EVALUACIÓN DEL TALLER DE MEDIACIÓN Por favor señala de 1 a 4 los siguientes apartados. 1= Mal/Poco

2= Regular/Algo

3= Bueno/Suficiente 4= Excelente/Mucho

1.- La presentación del taller

1

2

3

4

2.1.- Bingo

1

2

3

4

2.2.- La mano

1

2

3

4

2.3.- 4 en raya

1

2

3

4

2.4.- Juego sin pistas

1

2

3

4

2.5.- El mantel

1

2

3

4

2.6.- La ruleta de las 12 típicas

1

2

3

4

2.7.- Caja mágica

1

2

3

4

3.- El juego de dramatización: “Caperucita Roja y el lobo”

1

2

3

4

4.- La oportunidad para discutir y preguntar dudas

1

2

3

4

5.- Tu nivel de implicación en el taller.

1

2

3

4

6.- La organización del taller.

1

2

3

4

7.- La relación contigo del/la formador/a

1

2

3

4

8.- Tu capacitación para mediar en este momento es

1

2

3

4

9.- Tu interés por mediar es

1

2

3

4

10.- La mediación como herramienta para prevenir y resolver conflictos en el taller crees que es

1

2

3

4

11.- La mediación para mejorar la convivencia en tu centro y en tu clase crees que es

1

2

3

4

12.- La convivencia en tu centro es

1

2

3

4

13.- El grado de consecución de las expectativas que tenías al principio del taller (“lo que quiero que ocurra”)

1

2

3

4

2.- Los materiales utilizados:


BITARTEKARITZA TAILERRAREN EBALUAKETA 1etik 4ra aukeratu ondoko atal hauek mesedez. 1= Gaizki/Gutxi

2= Erdipurdika/Zertxobait

3= Ondo/Nahikoa

1.- Tailerraren aurkezpena

4= Bikain/Asko

1

2

3

4

2.1.- Bingoa

1

2

3

4

2.2.- Eskua

1

2

3

4

2.3.- 4ko marra

1

2

3

4

2.4.- Pistarik gabeko jokoa

1

2

3

4

2.5.- Mahaiko zapia

1

2

3

4

2.6.- 12 hankasartze betikoen erruleta

1

2

3

4

2.7.- Kutxa magikoa

1

2

3

4

3.- “Txano Gorritxo eta otsoa”-ren antzerkitxo saioa

1

2

3

4

4.- Eztabaidatzeko aukera eta dudak galdetu

1

2

3

4

5.- Tailerrean izandako parte hartzea.

1

2

3

4

6.- Tailerraren antolakuntza.

1

2

3

4

7.- tailerrean egon diren irakasleekin harremana

1

2

3

4

8.- Oraintxe duzun gaitasuna bitartekari gisa aritzeko

1

2

3

4

9.- Bitartekotza egiteko ineteresa

1

2

3

4

10.- Zure ustez, ikastetxean gatazkak aurreikusteko eta ebazteko baliabide gisa, honelako da bitartekaritza

1

2

3

4

11.- Zure ustez, ikasteteko eta zeure ikasgelako bizikidetza hobetzearren, honelakoa da bitartekaritza

1

2

3

4

12.- Zure ustez, ikastetxean

1

2

3

4

13.- Tailer hasieran zenituen egitasmoen eskuratze- maila(“gerta dadin nahi dudana”)

1

2

3

4

2.- Erabilitako materialak:

EVALUACIÓN DEL TALLER 1 DE MEDIACIÓN  

1.- La presentación del taller 1 2 3 4 6.- La organización del taller. 1 2 3 4 11.- La mediación para mejorar la convivencia en tu centro y...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you