Page 1


Editorial El Kentazo

La publicación de El kentazo una vez más ha culminado con éxito. Esta revista escolar, con ocho años de historia, sale cada año gracias al esfuerzo de un g r u p o d e p r o fe s o r e s q u e coordinan la elaboración de la revista, a un grupo de alumnos muy motivados y hambrientos de experiencias nuevas y, por supuesto, a un equipo directivo que apoya e impulsa todas estas acciones.

El kentazo este año se ha encontrado con algunos obstáculos en el camino. En primer lugar, una de las profesoras coordinadora de la revista tuvo que irse del instituto. Después, la precaria situación económica que atravesaba el centro, como consecuencia de los impagos de la Conselleria, puso en cuestión su financiación. Por último, la propuesta de supresión de actividades extraescolares por parte de la llamada «plataforma en defensa

Equipo de Redacción

Laura Guevara, Antía Guerrero, José Luis Martínez, Neus Anton Álvaro Bellón, María Guerrero, Patricia Maciá, Sara Agulló Director del Centro Francisco Ferrández Asencio

El Kentazo 02

Revista escolar I.E.S. Victoria Kent c/Joan Fuster 4 03013881@centres.cult.gva.es

Coordinadores Consol Conca Coloma Toñi Cuesta Rangel Felipe Giner Pantoja Tomás Pérez Molina

EDITORIAL

GRACIAS A TODOS

Impreso y encuadernado en España Unión Gráfica NOVO Print Poeta Miguel Hernández, 110 03201 ELCHE

Telf: 966 675 687 Número de ejemplares: 300

Imagen portada

Teléfono 96.545.92.47 Original de Àngela P. Cutillas. Revista Nº5 - 2ª época junio 2012 elkentazo@gmail.com

de la escuela pública», generó un intenso debate entre todos los que la hacemos posible. Todo esto hizo que nos planteásemos más de una v e z s e g u i r a d e l a n t e c o n El Kentazo. Pudimos solventarlo con éxito; reclutamos a un equipo más amplio de p r o fe s o r e s coordinadores, reorganizamos el trabajo, la venta y la financiación de la revista (este año colabora el A M PA d e l i n s t i t u t o c o n l a aportación de 150 euros) y, finalmente, aquí la tenemos. Para terminar, sólo añadir que esta publicación ha sido maquetada, en su mayor parte, por los alumnos de 4º de Diversificación, siendo ésta una de las razones por la que no la consideramos sólo una actividad extraescolar. Creemos, además, que es un medio a través del cual nos podemos expresar; explicando a padres, madres, alumnos y a todos los que nos lean, lo que ocurre en la escuela pública. El Kentazo es nuestro medio de comunicación; no tiremos piedras sobre nuestro propio tejado y aprovechemos esta herramienta, que tanto esfuerzo ha costado impulsar y sostener en el tiempo, para defender el buen nombre y la calidad del trabajo que se hace en el instituto y, en general, en la enseñanza pública.

Colaboradores

Depósito Legal: A-727-2008 I.S.S.N. - 1888 - 8631

-------------------------Donativo: 1Euro _________________

Alumnos Andrea Alemañ - Teresa Brau - Jesús M. Camacho - Mariano Candela - Victoria Caralto - Raquel Carrillo José Charcos - Micaela Gauna - Inmaculada González - Mirian González - José Javier López - Laura Martínez - Lidia Martínez - Ainhoa Navarro - Rosana Pascual - Mª Reyes Estáñ - María Rodríguez - Lucía Ruz - Javier Sánchez - María Sánchez - Eric Segarra - Mirian Soler - Alba Mª de la Torre

Profesores Mª Remedios Albert - Pedro Amores - Isabel Cervera - Rafael Dorado - Miguel Duarte -Francisco Ferrández Pepa Fos - Desirée López - Salvador Herrero - Mª Jesús Hurtado - Jose A. Ortuño - Julián del Pozo - Antonio Rojas - Manuel Ruiz - Fina Sagasta - Noèlia Serrano - Lluís Tarí


SUMARIO

ENTÉRATE ................................................... 04 MUNDO NATURAL ................................. 43 04. La constitució de 1812.

INSTITUTO .................................................... 07 07. 2012 Año Internacional de la Energía Sostenible. 08. Viatge de fi de curs: Eivissa - 2011. 09. Homenatge al grup de línia de 4t A. 10. L’Ies Victoria Kent contra la violència de gènere. 12. Jubilación de María LLor. 12. El Ies V.K. con el año Internacional de la Química. 13. ¿Quién paga los platos rotos?. 16. El naixement de la primavera valenciana. 17. Manifestaciones de estudiantes. 18. Cinco años al frente del instituto. 20. Viaje a Madrid. 21. Intercambio Elche-Metz 2012.

43. En peligro de extinción. 45. Animals curiosos. 47. Nosaltres i els animals, els animals i nosaltres.

DÉJAME CONTARTE .............................. 48 48. La Alcudia, origen de Elche. 50. Los chicos con los chicos, las chicas con las chicas. 52. Agua viene, agua va.

El Kentazo

05. Les corts de Cadis i el seu esperit. Encara vigent?

54. Dispersos. 55. Estoy harto. 57. ¿Que tú tienes hambre?

CULTURAL .. cine ...................................... 59 22. Alumnos destacados.

.. ciclos formativos ....................

23

23. Escoles Infantils Municipals d’Elx. 24. Turbulencias. 24. Becas para trabajar en Europa.

.. english corner..... .................... 25 25. Film Reviews.

.. le coin du français................... 26 26. Les conséquences de la révolution française. 27. Centre d’art et de culture Georges Pompidou. 28. Qu’est-ce que tu sais de la tour Eiffel?. 28. L’artiste. 29. Musique française actuelle.

.. el rincón del arte. .................... 30

30. Dibuixos de 1r d’ESO. 31. Dibuixos de 4t d’ESO.

59. 25 años de: El nombre de la rosa. 60. La rosa púrpura de El Cairo. 61. Entrevistamos a Alberto Gattoni. 63. Katmandú, un espejo en el cielo. 63. Medianeras.

.. música .................................

64

64. Feeder. 65. Altra música.

.. rincón literario .................... 66 66. Humans, no gràcies. 67. Afrodita. 67. El juicio de Paris. 68. Libros, libros.

DEPORTE ................................................. 69 69. El Ies V.K. en la Liga Escolar Muncipal. 70. Menú del día.

03

TEMA PORTADA ....................................... 32 72. Ana Galán logra el título Nacional de Natación.

MISCELÁNEA ...........................................73 73. El chuletator

ANUNCIANTES ...........................................74 35. La traición de los músicos del Titanic. 36. La crisis en la agricultura de Elche. 37. Esto no es una crisis. 41. Justícia igual per a tots?.

74. PapElx. 74. Panishop. 74. Servi Office. 74. ExpressAte. 75. Jardisan. 75. Cafe Brokal. 75. Fumisan.

SUMARIO

32.¿Para qué sirve la ciencia económica?


ENTÉRATE LA CONSTITUCIÓ DE 1812 ALS 200 ANYS DE LA SEUA PROMULGACIÓ

El Kentazo

Enguany se celebra el 200é aniversari de la promulgació del text constitucional de 1812. Aquesta celebració hauria d’esdevenir fonamental, donat que el nostre ordenament constitucional es basa, en part, en els seus principis. No obstant això, tot i que és cert que rere dos-cents anys d’història, hem dissenyat un sistema un tant diferent, hem d’analitzar si els principis que van inspirar el text de 1812, encara hi continuen vigents. Aquestes línies, per tant, tenen com a objectiu oferir al lector un panorama molt general (i per tant, malauradament, superficial) del sistema de 1812, així com de les seues ramificacions. Només que això. Com sabem, a principis del XIX, el sistema polític, social i econòmic espanyol es cenyia, amb algunes diferències, al conegut com a Antic Règim. És a dir, un sistema en què els privilegis de tot tipus, impregnaven tots els àmbits de l’organització estatal: privilegis socials, entrebancs econòmics, manca de racionalització administrativa... van desembocar en una greu crisi a tots els nivells, que s’agreujà a causa de la Guerra del Francès, que va esclatar entre 1808 i 1813. Aquest conflicte bèl·lic va tenir com a causa primerenca la substitució dels Borbons espanyols pels Bonaparte (en les abdicacions de Baiona), així com del sistema que encapçalaven, per un sistema més racional, el de l’Estatut de Baiona, defensat pels afrancesats. Tanmateix, en una part d’Espanya, la població no va acceptar aquest sistema ni el rei que l’encapçalava (Josep I) i va revoltar-se contra els invasors francesos, defensant els drets dels Borbons. El problema és que Ferran VII Borbó estava presoner a Baiona, per la qual cosa calia organitzar la defensa en el seu nom. En aquell moment, el poble assumí els seu destí, i va assolir la majoria d’edat política , en or g a n i t z a r la d e fe n s a , l’administració, i l’adopció de la capacitat de legislar, d’executar allò

E N T É R A T E

04

legislat, i de jutjar. És a dir, va assumir la sobirania. L’exemple més evident d’aquesta adopció va ser el text que van aprovar els representants del poble, a Cadis, el dia de Sant Josep de 1812. En aquells 384 articles s’arreplegaven els principis del dret positiu , orgànic, racional, propi de la tradició il·lustrada del segle XVIII. Influïren en la constitució Montesquieu, Rousseau, Locke, Adam Smith, l’Enciclopèdia, la Constitució francesa de 1791, la Declaració d’Independència americana , la Declaració de Drets de l’Home i del Ciutadà de 1789... és a dir, tot un plegat d’idees que tractaven d’eliminar els privilegis econòmics, socials i territorials que llastraven la societat espanyola. Passem a comprovarho. Ja al Preàmbul, encara que el text constitucional reconeixia el dret diví de Ferran VII de ser rei, també era la Constitució qui ho determinava. El canvi estava anunciat. De fet, la sobirania nacional es garantia des dels articles 2n i 3r, així com en l’article 339. D’aquesta forma, el text de 1812 arreplegava una declaració de drets que terminava per trencar el monopoli dels grups privilegiats de l’Antic Règim: la igualtat jurídica (art. 248), la inviolabilitat del domicili (art. 306), la llibertat d’impremta per a publicacions laiques (art. 371), el sufragi universal indirecte (masculí, és clar; art. 29), algunes garanties processals i penals (arts. 302, 303...) de què mancaven els súbdits durant l’Antic Règim... Però, a més a més, l’Estat espanyol es configurava com a una Monarquia limitada que disposava d’una estricta separació de poders: el legislatiu residia en unes Corts unicamerals formades pels representants de la voluntat nacional (arts 27, 34, 38, 45, 131...) que podia decidir sobre el rei (Títol III, capítols de l’1 al 5); un poder executiu que residia en el monarca (arts 16, 170, 171 i 222) que, tot i els

plantejaments radicals d’alguns diputats, gaudia del dret de veto (arts. 142, 147, 148 i 149); i un poder judicial desenvolupat pels tribunals de justícia (arts. 17, 242, 245 i 259). A més a més, en matèria judicial, determinava l’existència d’uns codis únics per a tots els espanyols en qüestions civils, criminals i comercials, encara que permetia un fur únic per a l’Església i per a l’Exèrcit (arts 243 i 258). Respecte a l’organització territorial de l’Estat, el títol VI determinava la divisió de l’Estat, per a la seua millor administració i homogeneïtzació jurídica, en províncies i diputacions provincials (arts. 324 i 325) que estaven, totes elles, sotmeses a la centralització clàssica dels liberals per a aconseguir la supressió de privilegis forals. Els privilegis socials, tan típics (però no únics) de l’Antic Règim, eren eliminats en els articles 8 (progressivitat dels impostos), 248, 249, 250, 258 i 339. Amb això, s’aconseguiria la tan desitjada homogeneïtat jurídica, tot trencant els privilegis socials, econòmics, dinàstics, religiosos (amb matisos) i territorials del sistema anterior. Aquestes mesures, però, van aplicar-se molt poc de temps. Així, el 1814 Ferran VII va fer un autèntic cop d’Estat i va reimplantar les antigues estructures econòmiques, socials, polítiques i territorials. Una revolta el 1820 va reconduir l’Estat cap el liberalisme, però només fins el 1823, quan altra contrarevolució va reimplantar l’Antic Règim, si bé és cert que amb matisos. El 1836, per fi, una actuació de liberals progressistes va restaurar la Constitució, però només fins el 1837, quan altre text, més moderat, va redefinir l’Estat espanyol. Com a conseqüència de tot això, podem afirmar que el text de 1812 va estar vigent molt poc de temps. Nogensmenys, va iniciar una ideologia liberal en les estructures que perdura fins ara. La qüestió és veure si, realment, aquell ideal de supressió de privilegis a tots els nivells, s’ha implantat veritablement, o tot ha quedat en un somni. En el somni dels il·lustrats del XVIII.

Pedro Amores.


un estatut, un codi de lleis propi, una llei privada, un privilegi . Aquests privilegiats, que tenien la seua funció en la societat, i que no era la de produir riquesa, per l’única raó d’haver nascut en una família ja privilegiada, exercien el poder polític. És a dir, eren els encarregats de manar la flota, sense tenir coneixements de navegació (recordem el marquès de Santa Cruz o el duc de Medina Sidonia en el cas de l’Armada Invencible...), de desenvolupar les tasques de govern, d’exercir càrrecs polítics a les Corts (per cert, incapaços de prendre decisions polítiques de calat), etc. El poble no podia prendre decisions. Era un segment de població que devia treballar per

tal de mantenir l’estament dirigent. Eren els laborators, i eren súbdits, subjectes a la presa de decisions del pare , que era el monarca, assessorat per la seua cort. És a dir, era una mena de nen que no podia decidir per si mateix, que havia de recórrer a l’autoritat en cas de necessitat, i que vivia en un permanent estat d’infantesa. No tenia, per tant, llibertat, que és la capacitat de d e c i d i r responsablement , de decidir amb coneixement. Perquè, per descomptat, no tenia aquest coneixement que li capacitaria per prendre decisions. Pel que fa a l’estructura de l’Estat, com que es tractava d’un estat un tant irracional, estava organitzat en funció dels privilegis que cada territori que el formava havia anat rebent del rei, que, com sabem, era la font del poder, perquè era l’únic que, teòricament, en disposava. Com a conseqüència, el regne, o, més bé, els regnes que formaven els territoris sobre els quals la Corona exercia el seu p o d e r, d i s p o s ave n d e l l e i s particulars que, en funció de l’historiador que parle d’elles, afavorien el poble, o afavorien les classes directores.

05

E N T É R A T E

Donat que al llarg del passat 2010 han tingut lloc diversos esdeveniments que tenien com a objectiu celebrar el segon centenari de les Corts de Cadis, hem decidit d’incloure un article sobre el tema. A més a més, considerem que és important reflexionar sobre si l’esperit de Cadis continua vigent en el nostre sistema polític. Com sabem, i depenent de l’escola historiogràfica que ens semble més adient, al llarg de molts segles va tenir lloc, a tot Europa (i en la major part del món) diverses formes d’organitzar les relacions econòmiques, socials, polítiques i culturals, que, tot i les seues diferències, van tenir com a denominador comú els privilegis. I es poden trobar per tot arreu del món. Fins i tot, a l’Extrem Orient (Japó, Xina, Índia...). Aquests privilegis existien en tots els àmbits. Així, a nivell polític, a causa d’una pretesa relació amb la divinitat, un monarca disposava de tot el que hi havia dins del territori en què exercia la seua autoritat. De tot, inclós el poder polític (el poder de decidir quines normes hi ha al territori, el poder de posar-les en pràctica i el poder de jutjar a qui incomplisca les normes acordades), la vida dels súbdits (que estaven sota la classe que exercia el poder perquè la divinitat així ho havia determinat), les terres, els productes primerencs, secundaris i el resultat de les relacions comercials... de tot. I, com a conseqüència, podia distribuir aquests béns materials (al producte de les diferents activitats econòmiques) i abstractes (el poder polític, el poder sobre la polis). La conseqüència pràctica d’aquest sistema (amb matisos, és clar) va ser que el príncep va ser l’origen del poder polític, econòmic i social. I el distribuïa entre el privilegiats, els que tenien

El Kentazo

LES CORTS DE CADIS I EL SEU ESPERIT. ENCARA VIGENT?


El Kentazo

A nivell econòmic, aquest sistema també implicava una manca de llibertat. Com que el m o n a r c a e ra , e n e l fo n s , e l propietari de les vides de tot ésser viu del regne, decidia qui podia produir tal producte, i qui no; qui podia comerciar amb quina part del territori, i qui no; qui podia utilitzar en el seu benefici determinades terres, i qui no, etc. É s a d i r, a n i v e l l e c o n ò m i c existien uns privilegis de producció i de comerç que p r o v e n i e n d e l fe t q u e u n determinat rei, fent ús de la seua capacitat de transferir part del seu patrimoni, tangible o intangible, havia decidit permetre algú exercir una determinada professió, o impedir l’entrada de productes que pogueren competir amb algú... Per tant, si hi havia un súbdit que tenia recursos per tal de comprar maquinària i produir, per exemple, teixits de llana, no podia si el monarca no ho permetia. A Espanya imperava aquesta forma de viure, aquest règim , fins que la monarquia, plena de descrèdit, va enfonsar-se. Ja parlem de finals del XVIII i principis del XIX, quan dins de la família reial els conflictes van desembocar en un colp d’estat per part del príncep hereu, contra el seu pare i el favorit de la seua mare. La conseqüència d’aquestes lluites va ser, en última instància, la substitució de la dinastia dels Borbons, aleshores regnant, per la dels Bonaparte, la de Napoleó i el seu germà, Josep I. Com que el poble no va acceptar la substitució dels Borbons pels invasors francesos, es va revoltar contra ells, i, a causa de la falta de cap director, va assumir els seus destins. Va assolir la majoria d’edat . Va començar per organitzar-se per a expulsar els francesos. Així, mitjançant juntes locals, els que no acceptaven els francesos van decidir com organitzar la defensa, l’abastament de queviures, la construcció de fortificacions, etc. És a dir, els espanyols van assolir la sobirania, la capacitat de decisió, mentre que no tingueren un monarca que els guiara. Més endavant, al llarg de l’estiu de 1808, les juntes locals van elegir delegats a unes juntes provincials perquè organitzaren la lluita contra l’invasor, a nivell més ampli. I, per fi, al setembre de 1808, van elegir una Junta Central Suprema Governativa que s’encarregara del govern del

E N T É R A T E

06

regne fins que tornaren els Borbons. El 1810, aquesta Junta Central va decidir lliurar el poder a una Regència, que, com sabeu, és una institució que es forma en un sistema polític monàrquic quan no hi ha rei, o és menut, o és malalt... Aquesta regència va convocar eleccions a Corts. Unes Corts que, rere intensos debats, es varen dotar de poder de decisió, de poder polític. Els liberals , persones que no acceptaven la monarquia absoluta de l’ Antic Règim, aprofitaren per a imposar un sistema basat en la «igualtat» a nivell social i territorial. El resultat de la formació d’unes Corts, a Cadis, el 1810, d’ideologia liberal, va ser la instauració d’un nou sistema polític, social, econòmic, territorial... que trencà amb el s i s t e m a a n t e ri o r. H o va fe r mitjançant l’aprovació d’un conjunt de mesures que trituraren els privilegis i implantaren la llibertat. Què es el que varen fer? Mesures legislatives com ara la llibertat d’impremta el 1810, que trencà la capacitat de l’Església de decidir, mitjançant institucions com ara la Inquisició, el que es podia imprimir i el que no. També l’abolició del règim senyorial, el 1811, que reduí els nobles a detentadors d’un títol, sense privilegis de cap tipus, i l’elevació dels súbdits a la categoria de ciutadans, els quals passaven a disposar de la capacitat de jutjarse a si mateixos (a través de les persones que havien assolit uns coneixements adequats, és clar), en comptes dels senyors. A més, van privatitzar les propietats de l’Església i van

eliminar els seus privilegis senyorials (cobrament d’impostos, exempció de pagament de determinades taxes...) a través de la desamortització de 1813, que va imposar el procediment de privatització de posteriors desamortitzacions. Així mateix, van abolir els gremis, institucions que, en l’Antic Règim, disposaven del privilegi de produir, només un determinat producte en una localitat concreta, per la qual cosa monopolitzaven el mercat i podien imposar el preu que volgueren. Però, amb l’abolició, ja no ho podrien fer més. Com a colofó, van aprovar la Constitució de 1812, que determinava que tots els espanyols eren iguals davant la llei, i que s’havien d’abolir els privilegis de qualsevol tipus. Tant els polítics (que tenia abans la noblesa i l’Església) com els econòmics (l’esmentat de producció dels gremis, el conreu de les terres)...i els privilegis territorials d’algunes regions de la Corona. L’Església, tot i no ser eliminada, passava a estar controlada per l’Estat (amb matisos). La igualtat política i de pensament, i la llibertat de circulació de béns i persones era e l n o u fo n a m e n t d e l a v i d a pública. Què ha quedat de tot això en el nostre sistema polític i en l’organització del país a hores d’ara? És possible per a qualsevol ciutadà de l’Estat exercir el seu dret de vot de la mateixa forma en un territori i en un altre? És possible exercir una ocupació de l’Estat en les mateixes condicions? Es premia només els criteris de mèrit i capacitat de les quals hi parlava la Constitució de 1812. És necessari reflexionar sobre aquests punts, i comprovar quins aspectes defensats allà pels inicis del liberalisme espanyol continuen vigents i vius, i quins aspectes han anat deteriorant-se. L’any passat va celebrar-se el segon centenari del trencament d’un sistema basat en el privilegi i en la manca de llibertat. Cal aturar-se a pensar si, dos-cents anys després, la lluita i els sacrificis dels liberals de Cadis han servit per a alguna cosa.

Pedro Amores


La Organización de la Naciones Unidas ha proclamado 2012 como el Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos. Este propósito supone impulsar la eficiencia energética y las energías renovables, así como facilitar el acceso a energías no contaminantes a las regiones más desfavorecidas. Energía Sostenible para Todos es un término que podríamos definir como producción y consumo de energía por la globalidad de la población mundial, sin transgredir las limitaciones físico-químicas del planeta ni comprometiendo el desarrollo de otras poblaciones o generaciones futuras. Si pudiésemos observar nuestro planeta por la noche desde el espacio podríamos comprobar las diferencias de desarrollo entre los diversos países, con sólo observar su grado de iluminación. Existe una correlación, casi lineal, entre grado de desarrollo y consumo de energía por habitante. Se estima que el consumo de energía en los países desarrollados es 80 veces superior al del África subsahariana. Menos de la cuarta parte de la población mundial, la que habita en el mundo industrializado, consume las ¾ partes del total de energía disponible. De forma idéntica existe una clara diferencia en la proporción de responsabilidad en el impacto total generado sobre el medio ambiente. En el año 1997 tuvo lugar en la ciudad japonesa de Kioto la 3ª C o n fe r e n c i a s o b r e C a m b i o Climático. En ella intervinieron 125 países que consensuaron el conocido Protocolo de Kioto y que obliga a los estados que lo ratifiquen a reducir las emisiones de los gases responsables del calentamiento global. Después de la adhesión de Rusia en 2004, finalmente entró en vigor el Protocolo en febrero

de 2005, firmado por 126 estados, estableciendo para los países industrializados una reducción conjunta del 5,2% de los gases de invernadero respecto de los niveles de emisión de 1990, para el periodo 2008 a 2012. Se espera conseguir este objetivo a través de la mejora de la eficiencia energética, desarrollo de fuentes renovables y secuestro de CO2. En un contexto de población mundial creciente, que ya ha rebasado los 7000 millones, y donde cada vez se ve más clara la situación de desigualdad extrema, se hace imprescindible una colaboración de los países ricos y desarrollados para que haya un mejor reparto de la energía, de forma que todos

podamos disfrutar de los mínimos imprescindibles para una vida digna. Todo ello acompañado de que se tomen las medidas oportunas para impedir que el impacto sobre el medio ambiente siga creciendo y llegue a provocar daños irreversibles en el planeta. Todos los propósitos chocan con los resultados de la última Cumbre de la ONU sobre Cambio Climático celebrada en Durban (Sudáfrica), que finalizó el pasado 11 de diciembre con un acuerdo de mínimos basado en extender el Protocolo de Kioto más allá de 2012, un protocolo que sólo controla el 15% de las emisiones globales. El siglo XX deja al XXI una merma considerable en las reservas de carbón, petróleo y gas, y una carga de agresiones ambientales considerables; pero deja también avances extraordinarios en medicina, bioingeniería, electrónica, radiocomunicación, aeronáutica y muchos campos más. Está claro que el futuro de la Humanidad pasa por un replanteamiento de las bases mismas del sistema energético mundial, dando paso a las energías renovables y cómo no, también es precisa una modificación de los patrones sociales, de modo que las sociedades actúen de acuerdo a criterios de racionalidad y solidaridad con nuestros semejantes presentes y futuros. Con seguridad, en el presente siglo, el desarrollo tecnológico se encaminará a que estos cambios puedan ser posibles, se recurrirá a mecanismos que capturen el CO2, se investigará sobre energías renovables centrándose en las repercusiones sobre el medio y se arbitrarán soluciones que ayuden a transferir recursos y tecnología a los países más pobres, sólo entonces tendremos una Energía Sostenible para Todos.

Toñi Cuesta

07

INSTITUTO

2012 Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos

El Kentazo

INSTITUTO


VIATGE DE FI DE CURS: EIVISSA-2011 El Kentazo

El curs 2010-11 vam anar de VIATGE DE FI DE CURS a l’illa d’Eivissa (del 16 al 22 de juny), no només el meu grup de tutoria: 4tA, sinó que va ampliar-se a la resta de 4ts i a alumnat amb les millors notes dels 1rs de BAT. Molta feina però un goig donar també l’oportunitat a alumnes exemplars d’altres classes. Confiava amb ells i, de fet, va resultar una gran experiència, compartida per tothom. Fou un premi merescut, com a reconeixement a tota la seua trajectòria acadèmica i per l’esforç, estudi i interés dut a terme. Una recompensa per a uns jóvens, educats i respectuosos, que encoratjà el professorat (Clara, Mª Jesús, Santi i Lluís), des del primer moment, a no sols acomplir l’agenda prevista sinó a fer tot el possible per a què no els mancara de res (visites a més cales i llocs encisadors, beguda i picadetes; eixides nocturnes i “barates” a la disco-light ; futbol, coktail i nits de lluna màgica i èbria; el port i l’omnipresent “Pacha”...; de tot, i a dojo). I s’assolí la doble idea inicial: completar una important activitat cultural i lingüística i realitzar una intensa i exemplar convivència i gaudi a tota hora. A grans trets, l’agenda va ser aquesta:

INSTITUTO

08

- 1r dia: visitàrem la necròpolis fenícia més important de la Mediterrània i pel Portal Nou entràrem a la ciutat emmurallada de Dalt Vila (Patrimoni de la Humanitat) i veiérem els baluards de sant Pere, sant Jaume i santa Tecla; i els museus arqueològic, Puget i Madina Yabisah, així com la catedral. Després de dinar, visitàrem el port, botigues… - 2n dia: recorregut per Santa Eulària des Riu: el port, Puig de Missa i el museu etnològic. I abans de dinar ens encisàrem amb les vistes d’una cala que deixà molta gent bocabadada; Aigües Blanques. Després de dinar anàrem al mercadet hippie més antic de l’illa: Les Dalies. - 3r dia: anàrem a sa Caleta i al jaciment fenici. Després ens extasiàrem amb les impressionants

platges de cala Bassa i cala Comte. A la vesprada l’illot màgic des Vedrà va carregar les nostres energies i ens alenà de bones vibracions per a tot el viatge. - 4t dia: vam passar el dia a ses Salines (salines, aiguamolls, cales, la Torre de Ses Portes, des d’on es divisa la pitiüsa menor: Formentera,...). Excursions, bany, jocs, becadeta i alguns, ben torradets, com a sargantanes!! - 5é dia: p a s s e i g p e r s e s Figueretes i platja d’en Bossa. Per la vesprada travessàrem l’illa, i a Sant Antoni de Portmany gaudírem del passeig, les fonts, el port, i l’espectacular posta de sol a Café del Mar, des d’on visualitzàrem l’illa de Conillera. Per la nit, als de BAT, els enganxà el frenesí, el glamour i la fama de la desitjada “Pacha”. - 6é dia: recollida d’equipatges i eixida cap al port d’Eivissa. Compres i souvenirs pels carreronets del barri mariner i, emocionats i encantats, embarcàrem cap a casa. Sense imaginar-nos que ens aguardava una desagradable experiència amb la impresentable companyia marítima Baleària: símbol de la ineficiència, les males maneres i la mala fe. Caldria citar també els malsdecap que ens va ocasionar la mala gestió de l’hotel Mare Nostrum. En ambdós casos vam haver d’actuar i formalitzar les pertinents reclamacions,


I si és ben cert que va suposar un munt de feina pel professorat no ho és menys el goig en q u è e s va r e a l i t z a r, perquè vam ser ben recompensats: amb el vo s t r e exemplar comportament i, posteriorment, amb un detall preciós: un àlbum de fotos que perpetuarà els vostres somriures en la nostra ment, gravarà l’experiència viscuda com un irrepetible viatge de FI DE CURS. Un meravellós viatge … que també ens el mereixíem, TOTS, caram!! la pensió completa a l’hotel, i ha estat sempre que l’hem necessitada.

Lluís Tarí

El Kentazo

principalment perquè als nostres alumnes, als nostres xiquets, ningú no els tracta com a un ramat d’ovelles (Baleària) i ningú deixa d’atendre’ls com toca (hotel), faltaria més!! Si són ells qui han demostrat més classe i educació, per damunt d’aqueixos bajoques! Però tampoc no mereixen cap comentari més, perquè un viatge com el viscut només requereix dels bons records. I sí que recordem Joan, que ens delectava amb el seu parlar eivissenc mentre ens passejava amb l’autocar per tot arreu. I volem agrair, especialment, a l’agència de viatges Viajesenruta (c/ Reina Victoria, 72; tf. 96 505 20 34) perquè va possibilitar-nos

HOMENATGE AL GRUP DE LÍNIA DE 4tA. No només perquè heu sigut uns grans estudiants, sinó perquè sou unes GRANS persones, us mantindré SEMPRE en el record. Molta SORT a totes i a tots, us desitja el tutor: Lluís Tarí.

que no poguí llegir en eixe moment perquè estava realment emocionat, un jersei hippie i un valuós rellotge que m’acompanya sovint i que en posar-me’l sempre m’embarga l’enyorança. Gràcies, de veres. Si ells van preparar-me una gratíssima sorpresa, jo ja els en

tenia una pensada dies abans: que el cambrer traguera de postres una gran pastís de xocolata (portat per una confiteria de l’Altet) on aparegueren les fotos de tots ells, la del tutor i una dedicatòria. Després de menjar-nos-el a mossos i la típica sessió de fotos, acabàrem a un Karaoke. Hi vam comptar amb la grata c o m p a n y i a d e l p r o fe s s o r Vicent Paredes, i tots, absolutament tots, férem una insuperable demostració de cants i balls. Eii, d’ahí a la fama un pas, féu-me cas!! El tutor sempre us deia: Tal com sembres, recolliràs, i sé que vosaltres tindreu bona collita en el futur, perquè us la teniu ben merescuda. I no oblideu mai la meua màxima: el que treballa, sempre té recompensa; us ajudarà. No cal dir-vos res més, tan sols que alumnat així dóna sentit i il·lusió a la tasca del docent, i que... es fa tan difícil entrar a classe i no veure eixes caretes que apareixien a la tortà!!

Lluís Tarí

09

INSTITUTO

En tornar del viatge d’Eivissa, el grup de línia de 4tA decidí acomiadar una etapa, viscuda al llarg de tota la seua existència com a estudiants, i abans de l’inevitable separació que els camins de la vida i el futur deparara a cadascun -tot i recordant Paula Morales, Rodolf Penabella i d’altres que van separar-se abans-, van organitzar un sopar i convidaren alguns professors. Van assistir-hi Julián, Mª Jesús i Lluís. Alguns no van anar a Eivissa i escoltaren les vivències dels companys amb certa enveja. D’ahí la gana d’ajuntar-nos tots per retrobar-nos, alhora que desitjar-nos un bon estiu i sort en la vida. Va ser una nit espectacular en tot, menys en el sopar (escàs, insuls i car). Però replet de sorpreses, bona harmonia, convivència, somriures i alegria per totes bandes. Abans d’arribar al restaurant, ja van preparar una sorpresa al tutor: entranyables dedicatòries


El Kentazo

L’IES «VICTORIA KENT» CLAMA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

I N S T I T U T O

10

Durant el mes de novembre el nostre institut va dur a terme una important tasca d’educació i formació de l’alumnat sobre la violència de gènere. Alguns p r o fe s s o r s de d i ve rs o s departaments (Llatí, Plàstica, Música, Valencià, Geografia, Biologia...) es van involucrar i treballaren de valent per tal d’aconseguir que el dia 25 de novembre fóra un clamor de tothom contra qualsevol tipus de maltractament contra les dones. S’aconseguí recollir una gran quantitat de material bibliogràfic i audiovisual, i es van preparar activitats diverses per a tractar aquest tema durant les tutories i com a eix transversal de l’ensenyament, per procurar la informació, reflexió i conscienciació dels joves al vo l t a n t d’aquesta lamentable actitud, que suposa una vergonyosa lacra a q u a l s e vo l civilització o cultura del món, encara més si es considera democràtica, com ocorre a la nostra societat. Per a tal fi, es van proposar múltiples activitats com:

- Lectura de la Declaració Universal dels Drets Humans de l’ONU. - Explicar per què s’ha escollit el 25 de novembre (assassinat de les 3 germanes Mirabal, les mariposas inolvidables) - El cas d’Ana Orantes, primera víctima pública de la violència de gènere a Espanya. - Relació de les víctimes d’aquest any i plasmació, al mapa d’Espanya, de tots els llocs on hi ha hagut assassinades, amb un cercle morat (símbol del rebuig a la violència de gènere). El mapa es penjar després al passadís principal de l’institut.

- Producció de 100 cercles morats i enganxar-los per tot el centre. Retransmissió de curtmetratges com Amores que matan i pel·lícules com Te doy mis ojos (ambdós d’Icíar Bollaín) amb activitats per comentar, opinar i reflexionar-hi. - Tractament de refranys populars valencians i expressions llatines: analitzar els de caràcter misògin i corregir-los. - Emplenar tot el corredor principal amb panells i murals, treballats a l’aula: d’imatges del maltractament en la Mitologia


sexistes i discriminants i per possibilitar la conscienciació en els jóvens; els nous individus que formaran part d’una societat que esperem que siga més respectuosa, i que puga foragitar la intolerància i el maltractament a les dones, independentment del lloc on hagen nascut, de la raça, de l’edat, de l’estatus social... Tot un treball i un esforç de professionals que no entén com inoportunes i infructuoses picabaralles, com actituds poc constructives i interessos qüestionables, que enfronten i enriqueixen ben poc, no aplanen el terreny per garantir l’èxit -que a la fi és un èxit per a tothom-, sinó que ralentitzen el progrés i l’evolució de la feina en pro de l’alumnat -que és per qui hem de treballar-. Cadascú, amb la seua consciència, sabrà què ha treballat, ajudat, frenat o obstaculitzat, en

e l d e s e nvo l u p a m e n t d e l e s activitats. Malgrat els entrebancs, va ser tot un èxit reconegut, si més no, des d’altres instituts (L’Assumpció, Montserrat Roig, etc.) i per alguns mitjans de comunicació que sí volgueren fer ressó de la ingent tasca realitzada per molts alumnes i per alguns docents del nostre centre. Una bona intenció que esperem que fructifique i que signifique, no sols unes setmanes reivindicatives sinó l’inici d’un llarg treball a potenciar i a continuar, sense cap obstacle, ajudant-nos de l’única arma que s’ha d’utilitzar, la millor arma: l’EDUCACIÓ. Esperem que prompte no s’haja de commemorar aquest dia i que puguen les DONES, i tota la societat, ser feliç i lliure de criminals terroristes indesitjables.

Lluís Tarí. 11

I N S T I T U T O

I el mateix divendres 25 de novembre es va dur a terme: · Confecció de camisetes contra la violència a les dones amb lema en llatí NOLITE IN MULIERES VIM FACERE, portades per alumnes i professors. · Realització de llaços blancs, cadascun amb el nom d’una víctima, i enganxar-nos-los i mostrar-los en senyal d’homenatge cap a elles. · Lectura, per la megafonia del centre, del nom de cadascuna de les dones assassinades al nostre país per part de 2 alumnes de BAT. · Envoltar el centre amb un rotllo ample de paper, on els alumnes de cada classe havien expressat els seus sentiments mitjançant escrits, reflexions, poemes, dibuixos,... i que tothom pogué veure i valorar. · Fer una gran cadena humana al pati de l’institut a l’entorn d’un gran cor morat decorat amb ciris encesos, recordant les víctimes. · Guardar un minut de silenci en senyal de dol i per mantenir viu el seu record. En definitiva, un considerable treball de professors i alumnes per tractar d’eradicar les actituds

El Kentazo

Clàssica, de textos, fotos, làmines, cites de famosos, etc. - Visualització a l’aula magna (SUM) de diferents documentals relacionats amb el tema, impactants i corprenedors. - Treballada en l’assignatura, sonarà música a l’hora del pati. La majoria, cantada per dones, denunciant la situació i animantla a ser lliure i a VIURE.


JUBILACIÓN DE MARÍA LLOR deleitarse escuchando alguna de sus óperas favoritas o leyendo algún libro. Seguramente, ahora que ya no estás aquí muchos de tus alumnos te recordarán como una gran profesora que supiste ayudarles en su desarrollo personal y académico y todos tus compañeros te desean desde aquí todo lo mejor en esta nueva etapa de tu vida que ahora comienza. Todos esperamos que la disfrutes y que de vez en cuando nos visites y nos alegres con tu compañía.

El Kentazo

Después de las vacaciones de Navidad, María Llor ha dejado nuestro instituto para continuar con unas merecidas vacaciones, ya que ha comenzado su jubilación. Nuestra compañera y amiga ha dedicado la mitad de su vida a la docencia y junto a nosotros ha estado en el Departamento de Lengua Castellana y Literatura casi desde la creación de nuestro instituto, donde ha sido un verdadero referente para todos nosotros. A partir de ahora podrá dedicar todo su tiempo a su familia, y a sus aficiones. Podrá

Reme Albert

EL IES VICTORIA KENT CON EL AÑO INTERNACIONAL DE LA QUÍMICA (y 2)

I N S T I T U T O

12

Con el concurso de Historia de la Química en nuestro instituto, han finalizado las actividades conmemorativas del Año Internacional de la Química. Ha sido realizado por el Departamento de Física y Química del IES Victoria Kent y han coloborado en el mismo el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el AMPA de nuestro instituto y Editorial Santillana.

Momento de la entrega de premios del concurso del que ha resultado ganador el alumno Constantino Velasco Fernández El concurso ha tenido dos partes y se ha desarrollado a lo largo de varias semanas. Sus contenidos han pretendido mostrar distintos aspectos de las Química como ciencia creativa esencial para mejorar nuestros modos de vida y para resolver los problemas esenciales de la Humanidad, como

la alimentación, el agua, la salud, la energía o el transporte. Desde el Departamento de Física y Químico queremos felicitar a todo el alumnado concursante y emplazaros hasta la próxima.

Miguel Duarte Cruz, Dpto. de Física y Química


cuantas reflexiones para que el lector o lectora extraiga sus propias conclusiones. En primer lugar, todos los recortes que está sufriendo el sistema educativo valenciano, y que no están centrados única y exclusivamente en el salario del personal (como algunos dejan caer de una manera muy intencionada), no son fruto del azar ni de la improvisación, sino que están íntimamente relacionados con el modelo de sociedad y el modelo educativo por el que abogan nuestros gobernantes y el partido político

que tiene la mayoría absoluta en estos momentos a nivel estatal y autonómico. Un modelo donde prima la rentabilidad sobre la persona y el beneficio de unos pocos sobre la inmensa mayoría, con lo cual, todo lo que estamos sufriendo en Educación se puede h a c e r e x t e n s i vo a S a n i d a d , Servicios Sociales, etc. En definitiva, todo lo que tenga que ver con el Estado de Bienestar, que tantos sacrificios ha costado a la sociedad española. Simplificando muchísimo, se trata de una cuestión de prioridades, puesto que de todos es conocido el despilfarro del que ha hecho gala el gobierno de nuestra comunidad autónoma y donde ese enorme déficit que tenemos, y que se insiste tanto desde Europa que hay que controlar (y que es cierto que se tiene que limitar y reducir), no ha sido producto de la inversión (tengo muchos ejemplos para ilustrarlo, basta ver los barracones de algunos centros educativos, centros de salud, insuficiencia de instalaciones deportivas, etc.); mientras que, por otro lado, se han hecho una cantidad enorme de inversiones en otras cuestiones mucho menos prioritarias y que claramente han sido deficitarias y ruinosas, producto de la mala gestión (o buena, según a quien haya beneficiado, que son siempre los mismos), por no hablar de los dobles y triples sueldos de

13

I N S T I T U T O

Parece que el seguimiento mediático que ha tenido todo lo que ha acontecido en el mundo e d u c a t i vo d e l a C o m u n i d a d Valenciana (con cortes de luz, imágenes de cientos de adolescentes acudiendo a clase con mantas y batas de estar por casa y cargas policiales incluidas) desde aproximadamente mitad de enero hasta finales del mes de febrero, ha sorprendido a la gran mayoría de la opinión pública, pensando quizás que las cosas no eran lo que parecían o que sencillamente funcionaban dentro de los parámetros de la normalidad. Para los que estamos metidos de lleno en la realidad del sistema educativo valenciano, todo lo acontecido ha sido la gota que colma el vaso de una situación que se llevaba arrastrando desde hacía años y que ahora ha llegado a unos límites difícilmente soportables, donde el retraso injustificado de los pagos de funcionamiento ordinarios de los centros ha abierto la caja de los truenos y ha descubierto ante la ciudadanía una situación que estaba latente pero que, de una manera u otra, no vislumbraba la gravedad del asunto. Sería muy extenso este artículo si analizará en profundidad las causas de la delicada situación de la enseñanza en nuestra comunidad, pero sí quiero dejar de pasada unas

El Kentazo

¿QUIÉN PAGA LOS PLATOS ROTOS?


El Kentazo

nuestros representantes políticos, asesores y toda la cantidad de amigos y conocidos que revolotean alrededor de ellos y viven de nuestro esfuerzo e impuestos. E n s eg u n d o l u g a r, m e gustaría destacar que los funcionarios y personal público han cargado con todas las iras del pueblo y han sido el centro de todas las miradas, como si fuéramos la personificación del mal y los verdaderos culpables no sólo de nuestro elevado déficit sino de todos los males habidos y por haber (aunque sean desastres naturales). En los últimos tiempos se ha demonizado y se ha desprestigiado de una manera alarmante la labor del tr ab a j a d o r p ú bl i c o y, e n concreto, de los docentes, ocultando y desviando la atención sobre los verdaderos responsables de la grave crisis económica y la nefasta gestión pública. Concretando en como han a fe c t a d o l o s r e c o r t e s d e l a Consellería de Educación en nuestro centro, en los últimos dos cursos ha disminuido la plantilla en cuatro-cinco profesores, afectando principalmente a la posibilidad de atender correctamente o de la mejor fo r m a p o s i b l e a l a l u m n a d o extranjero que se ha incorporado recientemente y que no domina ninguna de las lenguas oficiales de nuestra comunidad, con lo cual es más complicado si cabe su integración (pérdida del Programa de Atención a Extranjeros). No se ha renovado el programa de Compensatoria, que permitía atender de una manera más individualizada a aquellos alumnos

I N S T I T U T O

14

y alumnas que, por sus circunstancias personales, familiares y de contexto, están más descolgados del Sistema Educativo y que tienen un claro riesgo de exclusión social; y, por último, se han eliminado los desdobles de los ciclos formativos de la Familia Profesional de Servicios Socioculturales y a al Comunidad, que permitían un conocimiento más práctico y adecuado a la realidad laboral en determinados módulos, ya que el grupo-clase se desdoblaba en dos y por tanto se trabajaba en grupos más reducidos de 14-15 alumnos, en concreto en los ciclos de Educación Infantil, Integración Social y Atención Sociosanitaria. Por otro lado, en ese afán de rentabilizar los recursos educativos (hay ciertas líneas rojas que, a mi parecer, son intocables) se han llegado a realizar grupos mixtos en

Secundaria Obligatoria de líneas de PEV (programa de enseñanza en valenciano) y PIP (programa de incorporación progresiva), a pesar de haber un número suficiente de alumnos en cada uno de los programas para constituir dos grupos por separado. También se ha visto incrementada la ratio del alumnado, siendo habitual grupos de primero o segundo de ESO con 31-32 alumnos, por no hablar de determinadas materias de segundo de bachillerato que, contabilizando el alumnado que repite con asignaturas sueltas (no está matriculado de todo el curso completo), puede llegar a 37-38 alumnos (Historia del Mundo Contemporáneo, Historia de la Filosofía, valenciano, inglés…) Por último me gustaría concluir con un pequeño repaso de cómo ha respondido la comunidad educativa de nuestro centro ante las agresiones recibidas. Una vez publicado y conocido el Decreto-Ley 1/2012 de 5 de enero, de medidas urgentes para la reducción del déficit en la Comunidad Valenciana, el 18 de enero se realizó asamblea del profesorado para analizar la situación y decidir medidas de protesta al respecto. Siguiendo de forma cronológica, el 23 de enero hubo una reunión extraordinaria del Consejo Escolar, donde aparte de conocer toda la situación, se decidió por unanimidad apoyar las medidas decididas en la asamblea del p r o fe s o ra d o y c o nvo c a r u n a asamblea extraordinaria de padres y madres, así como un encierro de toda la comunidad educativa del IES Victoria Kent el 26 de enero.


El Kentazo seguimos con nuestra actitud de defender activamente la escuela pública. Sabemos y tenemos muy claro que si no nos movilizamos, si no defendemos nuestros derechos, si no luchamos por lo que tanto y tanto ha costado mantener, como es el estado de bienestar y una educación pública, gratuita y de calidad para todos y todas, no sólo habremos perdido nuestra dignidad, sino que estamos condenando al fracaso a los más necesitados, a los de siempre.

Francisco Ferrández

15

I N S T I T U T O

Después de apoyar y participar en todas las manifestaciones, concentraciones y acciones que se estaban llevando a cabo a nivel local y provincial por parte de a l u m n a d o, p r o fe s o ra d o y familias, el 14 de marzo hubo una segunda asamblea del p r o fe s o ra d o para s eg u i r acordando nuevas medidas de presión para intentar conseguir la retirada del Decreto-Ley y, sobre todo, manifestar nuestro total desacuerdo con las medidas adoptadas por el Consell; el 26 de marzo hubo un nuevo encierro en el centro. Entre los meses de enero y marzo, todos los jueves en el segundo patio en el turno de mañana y primer recreo en el turno de tarde, se ha realizado una concentración-manifestación fuera del centro para protestar contra los recortes. La huelga general del pasado 29 de marzo fue secundada por un 69’65 % del profesorado, 40% del personal de administración y servicios, y el 100% del alumnado. Hay que destacar también que el alumnado de primer ciclo, a pesar de no poder hacer huelga legalmente, no acudió masivamente a clase; en concreto, faltó el 80’5% del alumnado de ese nivel. No sabemos lo que vendrá después y lo que pasará a partir de ahora, pero a pesar de ello mantenemos la esperanza y


EL NAIXEMENT DE LA PRIMAVERA VALENCIANA El Kentazo

Tot començà quan l’IES Lluís Vives de València va eixir al carrer per protestar contra l’enorme deute que tenia la Generalitat Valenciana amb l’institut (igual que amb centenars de centres arreu del

I N S T I T U T O

16

País Valencià). L’alumnat de secundària de l’institut tallà el carrer Xàtiva (en el cor del centre de València) i a partir d’ací les protestes se succeïren quasi diàriament durant dies. Dimecres 15 de febrer. A les tres de la vesprada l’alumnat de l’IES Lluís Vives de València ix al carrer a protestar contra les retallades en educació –una concentració com centenars d’altres que s’han organitzat arreu del País Valencià-. Però aquest institut, davant l’estació del Nord i a dos cantons de l’Ajuntament, és massa visible per als governants. Per això ordenen carregar i atemorir els joves estudiants Dijous 16 de febrer. Nova concentració a migdia, nova càrrega, concentració posterior

davant Jefatura Superior de Policia, molts ferits i vuit detinguts. Divendres 17 de febrer. La concentració del migdia acaba amb u n a m a n i fe s t a c i ó d ava n t l a comissaria de Sapadors (on estaven els 8 detinguts). Centenars de m a n i fe s t a n t s són encerclats i retinguts durant més de tres hores davant de comissaria. La policia els obliga a entrar en grups a la comissaria, on identifica tots i cadascun d’ells. Es produeixen també diverses càrregues amb nous joves ferits. Comença a demanarse la dimissió de Paula Sánchez de León, subdelegada de govern.

Dilluns 20 de febrer. De nou concentració davant de l’IES Lluís Vives. La policia, aquesta vegada, rep ordres de reprimir els joves, produint-se una cacera pel centre de la ciutat. Les escenes de pànic indignen cada volta més sectors socials. Tot i així arriben a ser dèsset les persones detingudes. La gent acudeix espontàniament a la porta del Lluís Vives, es fan concentracions i tancades en altres instituts. Estudiants i veïnat organitzen les primeres manifestacions improvisades i els universitaris passen la nit en assemblea a la facultat de Geografia i Història. Sánchez de León nega q u a l s e vo l p o s s i b i l i t at d e dimissió mentre el cap de la

policia nacional titlla d’enemics els joves manifestants. Dimarts 21 de febrer. Els carrers esclaten mentre la policia rep ordres de no actuar si no és en cas de necessitat. Milers i milers de persones es manifesten durant hores al davant del Lluís Vives, davant la delegació de govern i davant la seu del PP. D i m e c r e s 2 2 d e fe b r e r. Multitudinària manifestació que recorre la ciutat de València des de les sis de la vesprada en solidaritat amb els detinguts, per demanar la dimissió de la subdelegada de govern i, com no, per recordar que no s’aturaran les protestes mentre no s’aturen les retallades en els serveis públics.

Isabel Cervera


17

I N S T I T U T O

Los estudiantes 芦indignados禄 de toda la Comunidad Valenciana han c o nvo c a d o d i ve rs a s manifestaciones y huelgas en contra de los recortes en educaci贸n.

El Kentazo

Manifestaci贸nes de estudiantes (Valencia y Elche)


El Kentazo

CINCO AÑOS AL FRENTE DEL INSTITUTO

I N S T I T U T O

18

El próximo 30 de junio, el actual equipo directivo finaliza su mandato. Han sido cinco años al frente del centro donde se ha liderado un proyecto educativo en el que han participado muchas personas de la comunidad educativa. Pese a los negros nubarrones que se descargan ya sobre la educación pública y aunque hemos pasado por momentos muy complicados, mi balance personal como director del centro ha sido muy positivo y tengo la sensación de haber recibido mucho más de lo que humildemente haya podido aportar. Me gustaría destacar que siempre he sido un defensor a ultranza del trabajo en equipo. No podría entender la gestión del centro y la labor del equipo directivo sin la idea de proyecto colectivo. Cada uno y cada una aportamos nuestra experiencia, labor y buen hacer (sea más o menos acertado en determinados momentos) ocupando roles distintos, responsabilidades diferentes, pero navegando todos en la misma embarcación y en pro de los mismos objetivos. Todo ello no es sólo teoría, sino que se ha convertido en nuestra práctica diaria. Hemos compartido codo con codo: trabajo, decisiones, momentos de descanso y de relación personal que han hecho que la palabra EQUIPO (en mayúsculas) sea utilizada en su sentido más literal y real. No entiendo esta tarea de otra manera. Si no somos realmente un EQUIPO, difícilmente podremos

abordar la complejidad de las tareas que tenemos que cumplir. Lógicamente en todo este período tan extenso (y a la vez tan breve, ¡qué rápido pasan cinco años!, parece que fue ayer cuando entraba por primera vez al despacho de dirección) implica que ha habido momentos difíciles donde parece imposible gestionar un centro contentando a todo el mundo con las decisiones tomadas: somos un colectivo muy amplio (125 profesores, personal no docente, casi 1400 alumnos y sus respectivas familias) y por tanto habrá decisiones que no hayan tenido la misma aceptación por parte de todos y todas. Pero nuestra responsabilidad consiste precisamente en tomar decisiones a diario pensando en la mayoría y sobre todo en lo mejor para el centro y la comunidad educativa. De igual modo, somos conscientes de los errores cometidos, es un acto de humildad y justicia reconocerlo así. Pero, por otra parte, nadie puede cuestionar nuestra total entrega para intentar solucionar todas las tareas diarias y a menudo complejas que aparecen en el día a día. En infinidad de ocasiones, nuestra propia administración y nuestros superiores se empeñan en que las tareas sean todavía más complicadas con infinidad de demandas burocráticas y administrativas que ocupan mucho tiempo. Hay un aspecto, sin embargo, que hemos intentado cuidar y que ha sido una filosofía de trabajo: priorizar siempre a la persona. En nuestra

tarea diaria y a pesar del extenso trabajo burocrático, hemos intentado cuidar siempre a la persona, por encima de la tarea o el objetivo. Cuando, en el pequeño oasis que nos proporciona el ritmo vertiginoso impuesto por los asuntos cotidianos , nos detenemos a r e fl e x i o n a r, e s c u ri o s o y gratificante comprobar que se han cumplido el 85% de los objetivos que nos habíamos propuesto en el proyecto de dirección: (desarrollo del SGD web, el gran avance en las nuevas tecnologías, la convivencia y la implantación de la figura de los alumnos ayudantes, el impulso de la agenda escolar en el primer ciclo de ESO, el fomento de la participación del alumnado y sus familias, ser una entidad que colabora y es un referente en las acciones del barrio y la ciudad, y un largo etc.). Me parece oportuno comentarlo porque precisamente el día a día te da la sensación de no cumplir con los objetivos a medio y largo plazo y sin embargo hemos ido cumpliendo con la gran mayoría de ellos gracias la colaboración imprescindible de todos y todas ante los retos propuestos, siempre asumiendo que la tarea está eternamente inacabada y necesita de constante revisión. No me gustaría finalizar el artículo sin agradecer el esfuerzo y dedicación de todas las personas que han formado parte del equipo directivo y de la labor impagable de todo el conjunto del personal del centro (docentes y no docentes) que ha hecho que a pesar de las dificultades de la tarea, sea relativamente fácil ser director del IES Victoria Kent. Quisiera agradecer muy especialmente la colaboración de Rafa y Moisés, desde su implicación y trabajo en todos los “aspectos técnicos” (SGD, página web, mantenimiento e infinidad de detalles tecnológicos) que han conseguido que el centro sea pionero en la aplicación de las nuevas tecnologías. Además me gustaría resaltar el enfoque humanista y del servicio a la persona como su rasgo más distintivo.


Bachillerato y PCPI, por su aportación constante y positiva en la consecución de un buen clima de convivencia y además porque, al igual que Desirée, que ha realizado una tarea excelente y fundamental como vicedirectora, asumieron la responsabilidad propuesta en un momento muy complicado, el más duro que recuerdo en mi etapa como director. (A finales de julio de 2009, prácticamente finalizada la organización y planificación del curso siguiente, no se renovó por sorpresa la comisión de servicios de Inma y Alberto que tenían su puesto definitivo en otro instituto. A tiempo pasado, puedo confesar que me debatí durante varios días en no seguir con el proyecto y dimitir, puesto que en tan sólo unos meses y por causas ajenas a las propias personas, enfermedad y la no renovación de la comisión de servicios, el equipo se partía por la mitad). Por supuesto, mi agradecimiento a la labor de Pedro con los tutores y con los centros adscritos de Primaria en una parte fundamental del proyecto como es la Coordinación de Secundaria. También tengo palabras muy sinceras y especiales de agradecimiento a la gran labor de Salva en Secretaría, que en tiempos tan difíciles como los que nos ha tocado vivir desde el aspecto económico, ha trabajado de una manera excepcional en su

responsabilidad, siempre con una sonrisa amable en el gesto y un trato exquisito con todo el mundo. Por último, un doble agradecimiento a Pepa Fos, en primer lugar por acompañarme en el proyecto desde la Jefatura de Estudios de Formación Profesional, haciendo una labor impresionante y también con un talante y contagioso estado de ánimo siempre p o s i t i vo y motivador. En segundo lugar, y no por ello menos importante, le quería agradecer personalmente que se haya decidido a liderar el proyecto de dirección del centro para los próximos cuatro años, ya que los momentos que nos tocan vivir son complicadísimos por todos los recortes anunciados y se necesitan personas de su valía profesional y personal para afrontar estos duros tiempos. Sólo me resta concluir deseándole toda la suerte del mundo y muchos ánimos a Pepa Fos y su equipo directivo y sobre todo, que el resto del profesorado y personal del IES Victoria Kent sepamos acompañarlos e implicarnos en su proyecto, desde la crítica constructiva y desde el apoyo constante, porque al fin y al cabo es el proyecto de todos y todas los que formamos parte de esta comunidad educativa.

El Kentazo

También me gustaría agradecer a Tomás Pérez, el anterior director, todo el magisterio que ejerció conmigo antes de mi nombramiento como director, por sus sabios consejos y por ser un referente constante para mi trabajo diario. Agradecimiento muy especial a la labor que desempeñó Inma Arriero el primer año en la Vicesecretaría, por ser la persona que ha puesto los cimientos y a la que debemos que la Biblioteca sea actualmente lo que es (inclusive su tesón para que hubiera una bibliotecaria contratada por el AMPA), a Alberto e Inma Sanchís que dejaron una huella muy importante al frente de sus responsabilidades como jefe de estudios y vicedirectora. A Ana Buj, por su año en la Vicesecretaría, que sigue luchando contra su enfermedad y a la que deseamos lo mejor. También quiero agradecer a Rosa su gran labor en Vicesecretaría e impulso de la Biblioteca del centro, porque asumió la responsabilidad que le pedí en su momento, en una situación muy complicada debido precisamente a la baja por enfermedad de nuestra compañera Ana Buj. Quiero agradecer también, de forma especial, la labor protagonizada por Antonio Álvarez en la que quizás sea la parte más compleja e ingrata de la tarea directiva como es la Jefatura de estudios de ESO,

Francisco Ferrández

I N S T I T U T O

19

Fotografía donde aparece el equipo directivo de profesores salientes y el equipo entrante.


VIAJE A MADRID El Kentazo

Los alumnos de 2º de Bachillerato de Historia del Arte realizamos una salida a Madrid los días 2 y 3 de febrero con nuestro profesor Tomás Pérez, que fue el que hizo posible esta salida, ya que se encargó de realizar los trámites, junto con Julián Del Pozo (nuestro profesor de Geografía de España). La finalidad de la actividad era poder contemplar en Madrid las obras que se encuentran en el interior del Museo Del Prado y del Museo Reina Sofía; poder disfrutar de ellas, así como de un buen ambiente madrileño. Por fortuna, nuestro primer contacto con Madrid fue bastante agradable debido a que, a pesar del frío, nos sorprendieron unos rayos de sol que nos acompañaron gran parte de estos dos días. El Museo Del Prado, que fue el que visitamos el día de nuestra llegada, es un museo imposible de contemplar en un sólo día debido a que contiene gran cantidad de obras pictóricas de los autores más grandes. Entre éstas, podemos destacar El Descendimiento de Roger van Der Weyden, El Jardín De Las Delicias (de El Bosco ) y, sobre todo, Las Meninas de Velázquez, como también las obras de Goya y cómo reflejan el momento de su vida desde su máximo esplendor, en el que nos muestra cuadros coloridos, hasta su etapa más melancólica utilizando colores más oscuros. Estas obras, entre otras muchas, fueron las que consiguieron impactarnos por sus detalles imperceptibles, que, al mismo tiempo, están muy bien cuidados, así como la pintura. Todo ello producía un impacto visual sorprendente que nos dejó impactados a más de uno. No todo lo que observamos fueron obras pictóricas, ya que también pudimos observar muchas copias de obras escultóricas que se encuentran a la entrada del m u s e o . Después algunos pasamos la noche fuera del hotel, cenando o en los pub para

I N S T I T U T O

20

disfrutar de una noche madrileña. Al día siguiente, bien temprano, pudimos disfrutar de las obras que se encuentran en el Reina Sofía, obras que reflejan un estilo totalmente diferente al apreciado en el del Museo del Prado. Estas

obras se caracterizaban por sus formas indefinidas, abstractas, basadas en los sentimientos del autor donde éste sólo pretende reflejar su estado de ánimo sin necesidad de ser entendido por el espectador. Es el llamado «Arte Moderno». Disfrutamos con las obras de Picasso como El Guernica, una obra que esconde grandes significados detrás de cada detalle inteligible. Pudimos observar los diferentes conceptos que se tiene del arte y ver como se le denomina arte a, por ejemplo, una habitación vacía, blanca, que simboliza la soledad y el encuentro con uno mismo. Todos disfrutamos mucho de esta gran experiencia, sinceramente nos consideramos unos amantes del arte porque todos quedamos impactados con las obras que pudimos contemplar, además, disfrutamos mucho con cada detalle que ibas percibiendo de los cuadros y pasamos dos días muy agradables acompañados de buen t i e m p o . Como dice Tomás Pérez «A los museos no se va, se vuelve» y estoy segura de que, individualmente, volveremos a repetir esta gran experiencia.

Patricia Maciá


Durante estos 20 días de intercambio ambos grupos han asistido a clases, han conocido el sistema educativo del otro país, han convivido con una familia que no es la propia, han vivido el tiempo de ocio de una manera diferente en España y en Francia, y por supuesto, han ampliado sus conocimientos de la lengua extrajera que estudian. Hablan la mayor parte del tiempo en la lengua extranjera, leen los carteles de la ciudad, ven la televisión, escuchan a los g u í a s … E s d e c i r, t i e n e u n a verdadera inmersión en la lengua que hace que se sientan más seguros, más “sueltos” a la hora de expresarse y de entender.

Pero esta experiencia sería impensable sin la colaboración de las familias, y desde aquí queremos dar las gracias a las familias francesas y españolas que con su acogida y caluroso trato hicieron posible el éxito de esta experiencia. En este instituto hemos realizado muchas experiencias de intercambio y todas han sido muy positivas. Por eso, nos gustaría decir que dentro de dos años repetiremos, pero si la situación actual española no cambia, es bastante probable que experiencias de este tipo tengan que verse relegadas a la espera de mejores tiempos.

Fina Sagasta

21

I N S T I T U T O

Hace dos años nos pusimos en contacto con un lycée françés, el Louis de Cormontaigne de Metz y al poco tiempo cuatro institutos de Elche iniciamos una e x p e r i e n c i a inolvidable para los alumnos y muy enriquecedora tanto para ellos como para el profesorado. Tanto nos gustó la e x p e r i e n c i a conjunta que este curso la planificamos de nuevo y alumnos del IES Sixto Marco, Carrús, Misteri d´Elx y Victoria Kent han estado en Metz del día 23 de marzo al 2 de abril y hemos recibido al grupo francés aquí del 25 de abril al 4 de mayo. Como hilo conductor del intercambio hemos elegido este año el arte contemporáneo ya que Metz es un referente en cuanto a este tipo de arte, sobre todo después de la inauguración en 2010 del museo Pompidou. Visitamos museos como el mencionado Pompidou, exposiciones del Frac Lorraine, los bosques de Vent des Forêts, espacio rural de arte contemporáneo, el museo de la bande dessinée en Bruselas, el museo de arte contemporáneo de Elche, una exposición en Valencia sobre los orígenes del cartel publicitario y asistimos a una pro yección de fotografías de graffitis de nuestro compañero Jose Ortuño. Además, las visitas a Estrasburgo, Bruselas, Valencia y Alicante, como grandes ciudades, completan la visión de arte contemporáneo, en este caso arquitectónico, que queríamos que tuvieran nuestros alumnos. Pero un intercambio es sobre todo una experiencia de vida, una experiencia en la que se aprende a convivir con otras personas de un país diferente, con otra lengua y con otras costumbres que no hacen sino enriquecer nuestra visión del mundo y nos ayudan a comprender y a aceptar la diversidad en todos sus aspectos.

El Kentazo

INTERCAMBIO ELCHE-METZ 2012


ALUMNOS DESTACADOS Vanesa Godoy

Rosa María Pardo

Marina Jiménez Maciá es una alumna de 2º de Bachillerato «B» que destaca por ser una alumna con buenos resultados académicos. Marina cursa la modalidad de ciencias y nos cuenta que en un futuro le gustaría estudiar Medicina en la Universidad Miguel Hernández de Elche y, una vez finalizada la carrera, viajar al extranjero para comenzar sus prácticas ya que le gustaría salir de España y conocer nuevos mundos. Nos comenta, además, que un buen país para visitar sería África donde podría servir de gran ayuda con sus conocimientos médicos. Si no le fuese posible cursar la carrera de Medicina, su posible segunda opción sería Farmacia aunque espera no tener que tomar esta decisión pues practicar la medicina es su gran vocación ya que cuando er a pequeña su gran ilusión era ser pediatra y jugaba simulando a serlo. Nos asegura que esa pasión perdura y que realmente le encantaría especializarse en p e d i a t r í a . Marina, de su paso por el centro destacaría todos los momentos de risa que ha compartido con sus amigos durante estos 6 años. Por último, cuando tiene tiempo libre le gusta dedicarlo a salir con sus amigos para desconectar, ir al cine, compartir momentos de alegría con los suyos y escuchar música para relajarse y pasarlo bien. Destaca por ser muy amiga de sus amigos y por ser una gran p e r s o n a . Mucha Suerte Marina. Esperamos que se cumplan tus ilusiones.

Vanesa Godoy Alonso, es una alumna de 2º de bachillerato «A» que destaca por su gran capacidad en los estudios así como por su gran participación en el centro. Ha ganado dos concursos de poesía castellana y uno de valenciano, además ha colaborado en un concurso de Latín que se realizaba por internet donde participaban múltiples centros. Vanesa no tiene muy clara su profesión ya que está entre Psicología y Antropología y ha decidido que su decisión dependerá de la nota obtenida en selectividad. Lo que sí que tiene claro es que, independientemente de la carrera escogida, pretende viajar para especializarse en la carrera que e s t é c u r s a n d o. Va n e s a n o s comenta que es muy aficionada a la escritura y que le gustaría dedicarse a escribir libros de investigación sobre psicología, aunque también le gustaría escribir alguna novela después de haber finalizado su carrera.También es muy aficionada al cine, le apasiona patinar en línea, bucear sobre la superficie del mar y nos destaca que de pequeña practicaba natación Podemos definir a Vanesa como una chica emprendedora, que sabe aprovechar el tiempo al máximo, con grandes cualidades. Por último, nos dice, tras tantos años en este centro, que destacaría los cursos: 4º de E.S.O,1ºy 2º BAT ya que fue cuando comenzó a conocer a personas que, hoy por h oy, s o n u n a p a r t e m u y importante en su vida. Te deseamos toda la suerte del mundo para que puedas cumplir tus ilusiones Vanesa.

Rosa María Pardo Robles es una alumna de 2º de bachillerato «B» por lo que cursa la modalidad de Ciencias y destaca por tener una gran capacidad para afrontar las materias y obtener buenos resultados académicos. Le gustaría estudiar una carrera que estuviera relacionada con la salud, aunque no tiene aún claro cuál ya que depende de la nota de selectividad. Como nuestras anteriores alumnas destacadas, le gustaría viajar para conocer mundo y a su vez especializarse más a fondo en la carrera que esté cursando. Nos destaca Irlanda como un gran país para visitar. Rosa nos cuenta que de pequeña le apasionaba la natación pero que tuvo que dejársela porque los estudios comenzaban a ocuparle todo su tiempo libre. En cuanto a aficiones, nos dice que salir con sus amigos y escuchar música es todo lo que necesita para pasarlo bien, aunque nos explica que si los estudios no ocuparan todo su tiempo, practicaría baile ya que es el deporte que más le gusta. Rosa destaca por ser una chica modesta , siempre con una sonrisa en los labios y dispuesta a ceder la mano a aquellos amigos más cercanos que la necesiten. Finalmente, Rosa nos comenta que de su paso por el centro, destaca el momento en el que descubrió que algunos compañeros de clase comenzaban a ser grandes amigos, y no se equivocaba ya que, hoy por hoy, esas personas son las que forman parte de su día a día. Deseamos que cumplas tus sueños, Rosa. Buena suerte.

El Kentazo

Marina Jiménez

I N S T I T U T O

22


Ciclos Formativos UN ESPAI PER A CRÉIXER

O fe ri r contextos de desenvolupament adequats i de qualitat, experiències educatives enriquidores i potenciar el desenvolupament, és també una oportunitat de creixement per a la infància i, especialment, per aquells infants que viuen en condicions econòmiques i socials desfavorables. Afavorir el D R E T a l ’ E D U CACI Ó PÚBLICA de QUALITAT és g a ra n t i r l ’ E Q U I TAT, principi fonamental en el qual ha d’assentar-se una societat que té com un dels objectius prioritaris assegurar la igualtat en el desenvolupament de tots els seus membres. En un moment d’incertesa com aquest, cal no oblidar que el DRET A L’EDUCACIÓ no és un regal que ens fan, és una conquesta que ens assegura una societat millor i més igualitària per a totes les persones.

Pepa Fos

CICLOS

xiquets i les xiquetes; condicionant, d’aquesta manera favorable, el seu desenvolupament i el aprenentatge posterior (no cal més que evocar les imatges per comprendre la riquesa d’aquestes propostes educatives y veure l’enorme treball del professionals que hi ha darrere).

23

I N S T I T U T O

Aquesta exposició ens porta a una reflexió que volem compartir amb tots vosaltres. L’Escola Infantil ha contribuït substancialment a l’emancipació de la dona i a la conciliació de la vida laboral i social, però institució viva i canviant, evoluciona i ens condueix cap el que dona vertader significat a la seua existència: el DRET A L’EDUCACIÓ; dret que no pot amidar-se en termes de demanda o necessitat social perquè d’aquesta manera infravalorem i simplifiquem les potencialitats dels infants, coneixedors com son de que científicament està demostrada i reconeguda la immensa potencialitat de l’infant per aprendre. Les imatges mostrades ens revelen que l’Escola Infantil és el marc adequat per al desenvolupament de les capacitats de tots els infants; dissenyant i planificant rigorosament els espais, els temps, les experiències d’aprenentatge, de relació, etc., dels

FORMATIVOS

El 20 de novembre es celebra el Dia Internacional dels DRETS DE LA INFÀNCIA i el Cicle d’Educació Infantil ho ha volgut commemorar amb l’exposició fotogràfica “Escoles Infantils Municipals d’Elx: Seguim creixent junts”.

El Kentazo

Escoles Infantils Municipals d’Elx


Ciclos Formativos

TURBULENCIAS

I N S T I T U T O

El Kentazo

Desde la Familia de Comercio y Marketing, cada día más numerosa ya que este curso hemos cubierto al 100 % las plazas que ofrecíamos queremos animaros a que conozcáis los Ciclos Formativos que impartimos. Tenemos dos Ciclos que son «Comercio Internacional» y «Transporte y Logística». Son dos ciclos de Grado Superior. Además, estamos, desde el Departamento de Comercio y Marketing, donde tenemos presencia cada tarde, siempre hay algún miembro a vuestra disposición para daros cuanta información necesitéis en relación con los ciclos que impartimos, y los que no también. Como todos sabéis este año ha sido un año de turbulencias en el mundo de la educación, el que

CICLOS FORMATIVOS

24

nos prepara para el día de mañana t en e r p osibilid a d es d e sa lir adelante y creemos que no será el último, así que, desde el Departamento de Comercio y Marketing nos gustaría lanzar una llamada para ir en contra de los recortes en educación que no es otra cosa que recortar las posibilidades de nuestros alumnos de llevar una vida digna en el futuro. Por otro lado, queremos deciros que si hay un sector que puede ayudarnos a salir de este atolladero económico en el que nos ha metido la avaricia de las Grandes Corporaciones financieras, ése es el Sector

Exterior y para eso estamos nosotros aquí, par formar futuros p r o fe s i o n a l e s d e l C o m e r c i o Exterior y de la Logística, que no es ni más ni menos que cómo mover todas esas mercancías de un lado a otro del mundo, en las mejores condiciones, en el mínimo tiempo y al mínimo coste. Mucho ánimo a todos y NO A LOS RECORTES EN EDUCACIÓN. Pd. También lo pasamos bien y nos echamos una pachanguita a fútbol de vez en cuando, no todo va a ser estudiar.

Manuel Ruiz Domingo

Becas para trabajar en Europa Todos los años se abren dos convocatorias para poder hacer las prácticas en un país Europeo. Una de ellas, conocida como «FCT Europa», Formación en Centros de Trabajo Europeos consiste en la cobertura por parte de la Consellería de todos los gastos de alojamiento, traslados y manutención alimenticia en el país de destino, que puede ser Inglaterra, Francia o Italia. Otra forma de realizar las prácticas en el extranjero es a

través de la obtención de una Beca Erasmus. Con ella, se obtiene una asignación mensual con la

que el alumno cubre prácticamente los gastos que tiene en el periodo de estancia en el extranjero. Cualquiera de los dos métodos ofrece la oportunidad, de una forma gratuita, adquirir experiencia laboral en un país Europeo además de una experiencia inolvidable. ¡Ánimo que muy pronto una de estas Becas puede ser tuya!

Departamento de Comercio y Marketing Manuel Ruiz Domingo.


English Corner

FILM REVIEWS

By Andrea Alemañ

ENGLIS

THE SIMPSONS INFORMATION This movie was released in 2007 Duration: 87 minutes Country: EE.UU Director: David Silverman Written by: Matt Groening Music: Hans Zimmer PRODUCER: 20th Century Fox PLOT The plot is very entertaining. Homer must save the world from a catastrophe that he has caused. It all begins with Homer, his new pet pig and a silo full of excrements that is leaking. This creates a problem that Springfield has never experienced. The family is divided by the problem. The neighbours are very

CORNER

mother’s diary (the one she wrote when she was young). Sophie discovers that she has three possible fathers, so she decides to send them a letter to invite them to her wedding. Donna begins to receive guests in their hotel. The first to arrive are her two best friends: Tanya, a rich woman and three times divorced, and Rosie, a single woman who likes to have fun.

Sophie expects to recognize her father, but now she is more confused than ever. She tries to tell her fiancé Sky what is happening. Bill, Sam and Harry think that they are Sophie’s father and they want to take her to the altar. The wedding starts with Donna taking Sophie to the altar. The three men get up and stand behind Sophie. Sophie, seeing what’s going on, decides not to marry and still accepts the proposition that Sky had made her, travelling around the world together in his boat. Sam takes the opportunity and he proposes marriage to Donna, taking a ring from his pocket. In the end, Sam and Donna get married, and Sophie and Sky make a trip around the world.

angry with them. While Springfield and the world are in d a n g e r, H o m e r s t a r t s a n adventure to join his family and to save the city where they live. CHARACTERS The main characters in this movie are the members of the Simpson family: -Father: Homer

-Mother: Marge -Daughters: Lisa and Maggie -The eldest son: Bart The other characters are the villagers of Springfield MY FAVOURITE CHARACTER My favorite character is the father, Homer Simpson His full name is Homer J. Simpson. Homer works at the Springfield Nuclear Power Plant as security supervisor in sector 7G. He is fat, bald and very silly. Homer loves eating a lot of food and drinking beer. Marge Simpson is his wife and they have 3 children: Bart Simpson, Lisa and Maggie.

By María Rodríguez

25

I N S T I T U T O

Mamma Mia is a very famous musical written by Catherine Johnson, and based on the songs of ABBA, composed by Benny Andersson and Björn Ulvaeus. As you can see, Mamma Mia is known all over the world. MAIN CHARACTERS -Donna Sheridan is played by Meryl Streep. -Sophie Sheridan, who is Donna’s daughter, is played by Amanda Seyfried. And now Donna’s exboyfriends: -Sam Carmichael played by Pierce Brosnan. -Harry Bright played by Colin Firth. -Bill Anderson played by Stellan Skarsgard. PLOT Sophie wants to know who her real father is, so she reads her

El Kentazo

MAMMA MIA


LE

COIN

DU

FRANÇAIS

El Kentazo

Le coin du français

I N S T I T U T O

26

LES CONSÉQUENCES DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE

Les principales conséquences de la révolution française ont été les suivantes : ·Expulsion de Luis XVI du trône et l´ abolition de la monarchie en France, avec l´apparition de la I République, finissant avec l´ ancien régime. ·Élimination des privilèges de l´ aristocratie et le clergé. Privilèges de servitude, la dîme et les droits féodaux. ·Supression d´ emprisonnement par dette et l´ abolition de l´ héritage de terres au premier-né dans les familles. ·Napoleón Bonaparte introduit quelques réformes d’une grande importance pendant le consulat, comme la fondation de la banque de France, et l´implantation d’un système éducatif qui révoquait l´antérieur. ·Création de l’université de France, où tous les citadins pourrait être admis sans importer leur origine ou leur niveau social. ·Des réformes légales comme, le droit de habeas corpus (toute personne arrêtée a le droit de savoir pourquoi elle est arrêtée et de quoi elle est accusée. Ensuite, elle peut être libérée sous caution, puis amenée dans les jours qui suivent devant un juge), la célébration de jugements justes et l’égalité devant la loi. ·La loi permettait la liberté de culte et la libre expression de la foi. ·La déclaration des droits de l’homme et des citadins. “liberté, égalité, fraternité”. C´est le texte fo n d a m e n t a l de la Révolution française, qui énonce un ensemble de droits naturels, individuels et collectifs et les conditions de leur mise en oeuvre. Mais il existe d´autres changements qui survivent actuellement et dont nous ne connaissons pas toujours l´origine. Comme par exemple:

·Le concept de droite et de gauche. Cette appellation résulte de la disposition des représentants du peuple dans les premières assemblées législatives : à droite les « Feuillants », partisans du maintien de la royauté, et à gauche les «Jacobins», farouchement républicains. ·L´utilisation générale du pantalon pour les hommes, vêtement que portaient les hommes du peuple ·Le système métrique : En 1790, l’Assemblée Nationale

Constituante se prononce, sur proposition de Talleyrand, pour la création d’un système de mesure stable, uniforme et simple, et naissent le mètre et le kilogramme ·L a M a r s e i l l a i s e , h y m n e national de France composé à Strasbourg par un officier, Rouget de Lisle, fut chanté pour la première fois par un groupe de marseillais à Paris et devint le chant de l´union des républicains ·L´invention de la guillotine, inventée par le médecin Guillotin pour faire plus rapides les exécutions et plus égalitaires: tout le monde mourait de la même manière ·L a división administrative de France en départements en 1789. Actuellement Il y a en 96 plus 5 en outre-mer ·La création du papiermonnaie (les billets) ·La baguette. En 1793 selon un décret tous les français doivent manger le même pain, plus tard on réglemente le poids et les mesures et c´est à partir de la deuxième guerrre m ond ia le q u e tou s les boulangers de France la fabriqueront.

José Charcos


CENTRE D´ART ET DE CULTURE GEORGES POMPIDOU (BEAUBOURG)

Laura Martínez Patón

DU COIN

salles de spectacles et de cinéma, l´Institut de Recherche et de Coordination Acoustique et Musique , l´atelier Brancusi et la BPI , première bibliothèque de lecture publique en Europe avec 3 étages et 2005 places assises, · C´est la troisième institution la plus visitée en France après le musée du Louvre et la tour Eiffel . · Depuis le 12 mai 2010, la ville de Metz accueille une antenne décentralisée du centre, le centre Pompidou-Metz.

LE

Tuyaux», de « raffinerie», d’«usine à gaz» ou de «hangar de l’art», dénoncent son architecture . Une grande rupture avec les conventions et l´architecture du quartier. Le centre abrite un musée national d’Art moderne / Centre de création industrielle qui conserve l’une des trois plus importantes collections d’art moderne et contemporain au monde avec celle du Museum of Modern Art de New York et du Tate Modern de Londres. Abrite aussi d’importantes galeries d’expositions temporaires, des

27

I N S T I T U T O

· Le centre se situe dans le quartier Beaubourg ( littéralement belle ville), nom ironique parce que le quartier avait mauvaise réputation ,était pauvre et assez insalubre. · Sous Napoléon III le quartier fût déclaré îlot insalubre n° 1 et devint un terain vague entre 1933 et 1937 et en 1960 il servait de parking · Situé en plein centre de Paris, le président de la République française Georges Pompidou décide en 1969 d’affecter le plateau à la création d’un centre national d’art et de culture. Il veut un centre intégral de culture · Ce projet a été entouré de réactions de rejet qui se multiplient de 1969 à 1977. Chacune des phases du projet est l’objet de polémiques considérables surtout sur deux points: la notion de culture et son architecture · Le président Georges Pompidou lance un concours international d’architecture. Ils reçoivent 681 projets Ils choisissent finalement le projet de Renzo Piano,Richard Rogers, Gianfranco Franchini, assistés par l’ingénieur Peter Rice. · Les polémiques que suscitent le projet du Centre en le qualifiant de «Notre-Dame des

FRANÇAIS

QUELQUES CURIOSITÉS

El Kentazo

Le coin du français


LE

COIN

DU

FRANÇAIS

El Kentazo

Le coin du français

I N S T I T U T O

28

QU’EST-CE QUE TU SAIS DE LA TOUR EIFFEL?

· Elle a été erigée à l’occasion de l’Exposition universelle de 1889 (et le premier centenaire de la révolution) et a été ouverte au public le 6 mai de cette année · Construite par Boenickhausen, véritable patronyme de Gustave Eiffel, · Elle mesure 324 mètres avec l’antenne (qui mesure 24 mètres). · En principe, elle allait mesurer 350 mètres, mais les voisins de Paris se sont opposés à cela. · Le projet d’Eiffel souleva une tempête de protestations dans le milieu des arts et des lettres: Maupassant, Dumas Fils, Gounod, Leconte de Lisle, Meissonnier et quelques autres signèrent dans les gazettes une pétition qui jugeait l’érection d’un tel édifice monstrueux · La construction de la Tour a duré 26 mois. · Presque 200 ouvriers ont travaillé dans la construction.

· Pour arriver là-haut il faudrait monter 1662 marches. · La Tour pèse environ 10.000 tonnes.

· La tour a eu quelques couleurs, étant peinte au début en jaune. · Il faut 40 tonnes de peinture tous les 7 ans pour la repeindre · La tour ne vacille que de 12 cm par fortes tempêtes et se dilate de 15 cm en cas de grandes chaleurs. La Tour Eiffel devint ainsi la plus haute construction au monde · Un ouvrier est décédé dans la construction de la Tour. Il s’occupait de l’installation des ascenseurs. · 370 personnes s´y sont suicidées. · On aurait dû la détruire en 1909 mais les chaînes de radio s’opposèrent à sa destruction. Elles décidèrent d’utiliser la tour pour y poser leurs antennes · C’est le monument le plus visité du monde.

Micaela Gauna Martínez

L´ARTISTE L´artiste ou The artist est un film français muet et en noir et blanc. Le film est de 2011. Le film parle d´un homme ( George Valentin) qui est un acteur très connu du cinéma muet, mais un jour il connaît une fille (Peppy Miller) une danseuse. Les deux ensemble commencent à jouer dans des films, mais les temps changent et le cinéma sonore fait son apparition et le public ne s´intéresse plus au cinema muet et le duo Valentin-Peppy a des difficulties pour travailler et le duo se sépare. Peppy commence à travailler dans le cinéma sonore avec beaucoup de succès tandis que Va l e n t i n s ´ e ffo r c e d e continuer dans le cinéma muet, mais l´époque est passée.

C´est un homage au cinéma des années 20. Je ne dirai pas le final du film, je vous conseille d´aller au cinema et voir” L´artiste” parce que c´est un film très joli et une experience d e vo i r u n fi l m m u e t fai t maintenant. Dans les Oscars de 2012 il a obtenu 5 Oscars Jean Dujardin Oscar au meilleur acteur Meilleur film Meilleur réalisateur : Michel Hazanavicius Meilleure musique: Ludovic Bource meilleurs costumes: Mark Bridges Alors si vous avez le temps pour aller au cinéma je vous conseille L´artiste.

Mari Reyes Estañ


Le coin du français

MUSIQUE FRANÇAISE ACTUELLE

Sara Agulló

Alba M. de la Torre y Neus Antón

FRANÇAIS DU COIN

Zaz, vrai nom d´ Isabelle Geffroy, née en 1980 en France, est une chanteuse, mêlant les styles jazzy, variété française, soul et acoustique. S a m è r e é t a i t p r o fe s s e u r d’espagnol et son père travaillait dans une compagnie d’électricité. En 1985, Isabelle entre au Conservatoire où elle étudie surtout le solfège, le violon, le piano, la guitare et le chant choral. En 2007 elle répond à une annonce sur Internet du producteur et auteur compositeur Kerredine Soltani qui recherchait une nouvelle artiste avec une voix «rauque un peu cassée». Il lui écrit «Je veux» et lui trouve une société de production et un éditeur. Mais elle continue à chercher du travail. Elle rejoint le groupe de rap, Le 4P, qui produit avec elle les clips L’Aveyron en novembre 2007 et Rugby Amateur. En 2009, Zaz remporte la finale de la troisième édition du concours Le Tremplin Génération France Bleu/Réservoir qui se tient à Paris, à l’Olympia. Et « la vainqueur va recevoir cinq mille euros pour la promo et la possibilité de filmer un clip pour MTV et d’enregistrer son album ». Mais Zaz va attendre encore 14 mois la sortie de son premier album.

En 2010, elle signe un contrat pour ses tournées avec le tourneur Caramba et un éditeur Sony ATV. Elle est invitée dans plusieurs émissions TV (comme Taratata ou Chabada) ou radio qui lui permettent de se faire connaître du grand public. Son single Je veux, dont le texte évoque le mépris de la société de consommation, est choisi comme tube de l’été par TF1, et le clip passe pendant l’été 2010 sur TF1 et différentes chaînes musicales. Son album se classe n°1 du top album et est disque d’or depuis juin 2010. En novembre 2010, le premier album de Zaz est certifié double platine et elle gagne le prix «Chanson Révélation» par l’Académie Charles-Cros. De plus, Zaz remporte l’European Border Breaker Awards, qui la désigne comme l’artiste française s’étant le plus illustrée à l’international en 2010. Chanteuse dans les rues de Montmartre, en 2011, ce premier album de Zaz est vendu à 1 000 000 exemplaires dans près de 20 pays et est devenu disque de diamant. Aprés ça elle reçoit la victoire de la musique de la chanson originale 2010, et elle remporte le Félix au gala de l’ADISQ 2011 pour l’artiste de la francophonie s’étant la plus illustrée au Québec. Finalement, elle est invitée par Yves Jamait sur l’album «Saison 4», avec le titre en duo «La radio qui chante». C´est la dernière révélation de la chanson française et est largement suivie en internet par les jeunes du monde entier avec son tube « je veux » mais aussi avec « les passants », « la pluie » et bien d´autres que vous pouvez trouver sur youtube.

LE

Il y a un groupe très connu en France qui s’appelle : «Grand Corps Malade» . Le chanteur s’appelle Fabien Marsaud et a beaucoup de fans parmi les ados . Le groupe s’appelle comme ça parce qu´ un jour Il s’est déplacé les vertèbres. Les médecins lui ont dit qu’il resterait probablement paralysé, mais il a retrouvé l’usage de ses jambes en 1999 après une année de rééducation. C’était en référence à ce handicap qu’il prenait le nom de scène de « Grand Corps Malade » (GCM) en 2003. C’est un groupe de musique française qui chante le stylo du « Slam ». Ce groupe a fait sortir deux albums, « Midi 20 » en 2006, « Enfant de la ville » deux ans plus tard et en 2010, le dernier, « 3e Temps ». Il y a des chansons très modernes et émotives : - « 4 Saisons » : il raconte comme le temps passe pendant toute l’année. - « J’ai oublié » : il parle de ce que nous avons oublié. Par exemple, nous oublions toujours remercier nos parents pour tout ce qu’ils ont fait. - « Avec eux » : Chaque histoire a des héros. - « J’ai pas les mots » : Il n’a pas de mots pour consoler un ami. Finalement, ce groupe est sur le point de faire sortir un nouveau CD, cependant, personne ne sait encore le nom.

ZAZ

29

I N S T I T U T O

GRAND CORPS MALADE

El Kentazo

Il y a des groupes et des chanteurs qui sont de pleine actualité en France. Pour donner des exemples on va parler de Grand Corps Malade et de ZAZ


El rincón del arte DIBUIXOS DE 1r d’ESO

EL

RINCÓN

DEL

ARTE

El Kentazo

L’assignatura Educació plástica i visual també podria nomenar-se Expressió gràfica. Aquest concepte abasta el dibuix a la seua totalitat, on s’estudien diferentes tècniques, es treballa el complex món del color, el modelat, el gravat i se li dona la categoria que es mereix a la creació personal. L’expressió gràfica és el vehicle més directe per designar, per informar de les coses. L’home sent una ancestral por davant el que li envolta fins que es pot fer amb ell conceptualment, fins que és capaç de designar-lo. Perquè designar, definir, és poder. Un dibuix, una expressió gràfica d’alguna cosa, suposa una designació i per tant una aprehensió intel·lectual.

I N S T I T U T O

30

Designar és la primera qualitat de l’expressió gràfica. A d’altres llengües existeix un parentesc entre els verbs dibuixar i designar o mostrar. A l’italià dibuixar és disegnare i designar, designare. Al francés dibuixar és dessiner i designar, designer . A l’anglés dibuixar és to desing, derivat del llatí designare . A l’alemà és zeichnen i mostrar, zeigen. L’expressió gràfica és un llenguatge sense fronteres i amb ell hem d’ensenyar a vore les coses, hem d’ensenyar a estimarles i per últim hem d’ensenyar a representar-les gràficament.

Noèlia Serrano


I N S T I T U T O

EL

RINCÓN

DEL

ARTE

El Kentazo

El rincón del arte

DIBUIXOS DE 4t d’ESO

31


El Kentazo

TEMA PORTADA

TEMA

PORTADA

32

¿PARA QUÉ SIRVE LA CIENCIA ECONÓMICA?

La Economía es la ciencia que estudia cómo una sociedad se organiza para llevar a cabo las actividades económicas y, a partir de unos recursos escasos, obtener bienes y servicios que satisfagan sus necesidades. Esta podría ser la definición recogida en cualquier manual de introducción a la Economía. El objetivo último de la ciencia económica debería ser mejorar las condiciones de vida de la gente en su vida diaria, aumentando la eficiencia en el uso de los recursos escasos para generar un bienestar material creciente y duradero. Pero aumentar la producción de un país (PIB) no es cuestión de lotería. Un aumento de la renta permite al Estado construir escuelas, se pueden financiar costosas investigaciones científicas y descubrir vacunas contra enfermedades e, incluso, con los recursos liberados por el crecimiento económico, los artistas tienen la oportunidad de escribir poesía y componer música, al tiempo que otros tienen el tiempo de ocio necesario para leer, escuchar o interpretar música (Samuelson, 1999). ¿Existe un sistema económico perfecto? Una economía ideal del mercado es aquella en la que todos los bienes y servicios se intercambian voluntariamente por dinero a los precios de mercado y el Estado se mantiene al margen como mero regulador. Pero en el mundo real ninguna economía se ajusta totalmente al mundo idealizado de la mano invisible que funciona armoniosamente, sino que todas las economías de mercado tienen imperfecciones que producen males como una contaminación excesiva, desempleo, concentración de la riqueza, etc. Por ese motivo, en las economías modernas, el Estado asume muchas tareas en respuesta a los fallos del mecanismo del mercado.

El Estado desempeña tres funciones en las Economías de Mercado: 1. Au m e n t a l a e fi c i e n c i a fo m e n t a n d o l a c o m p e t e n c i a , frenando las externalidades (costes sociales neg ativos) y suministrando bienes públicos. 2. F o m e n t a la equidad utilizando los programas de impuestos y de gasto para

redistribuir la renta a favor de determinados grupos. 3. Fomenta la estabilidad y el crecimiento macroeconómico por medio de la política fiscal y de la regulación monetaria. Para mantener una economía próspera, los gobiernos deben preservar los incentivos para que la gente trabaje y ahorre. Las sociedades pueden proteger durante un tiempo a los que se quedan desempleados, pero si el

seguro social es demasiado generoso, la gente acaba dependiendo del Estado. Si comienza a creer que éste debe mantenerlos, eso puede limitar la iniciativa privada. El mero hecho de que los programas públicos tengan unos nobles fines no significa que deban gestionarse descuidada e ineficientemente. La sociedad debe encontrar el justo equilibrio entre la disciplina del mercado y la generosidad del Estado de b i e n e s t a r. La ciencia económica puede contribuir a conseguir una sociedad próspera y justa. ¿En qué situación nos encontramos actualmente? ¿No podría haberse evitado llegar a esta situación? Desde el inicio de la crisis económica y financiera en la que nos encontramos, los datos macroeconómicos en España y en Europa no dejan de empeorar. La tensión en los mercados no parece disminuir, los índices de confianza empresarial y de los consumidores reflejan una situación de creciente incertidumbre. La grave situación en la Eurozona está poniendo en duda incluso la supervivencia del euro. Las recetas tradicionales no sirven: los ajustes estatales destruyen empleo, mientras que las políticas de estímulo de la demanda (para aumentar el consumo, la inversión y el gasto público), no pueden aplicarse


El Kentazo y comprender mejor las tendencias económicas y mediante técnicas econométricas se crean modelos de análisis cada vez más complejos. Se han producido impresionantes avances en el análisis formal de la economía, respondiendo estas formidables aportaciones al despliegue de las matemáticas. Estos avances conllevan importantes mejoras, pero a la vez presentan grandes limitaciones. El moderno análisis matemático, por riguroso que sea, no puede corregir su punto débil fundamental, que es la exclusión del entorno social en el que ha de encuadrarse cualquier problema económico. Estas técnicas contribuyen a propagar unos conocimientos cada vez más sofisticados y parcelarios de especialistas que, si bien han permitido un avance sin precedentes en al análisis económico, no resuelven otras cuestiones referidas a preceptos éticos y normas de justicia que únicamente pueden abordarse por medio de debates y decisiones de carácter político. Las decisiones económicas tienen fuertes implicaciones sociales y no se pueden justificar sólo mediante cuestiones técnicas o formales. Por otro lado, cuando un economista analiza la realidad parte de unas ideas que condicionan el modelo económico aplicado e intenta buscar los datos y las cifras precisas para justificar los hechos según su modo de entender la realidad. Dos economistas pueden proponer soluciones contradictorias a un mismo problema económico y

33

PORTADA

instrumentos de coordinación en materia fiscal y de control por parte de las instituciones de la Unión de los presupuestos y los déficits nacionales. La salida europea y española de la crisis está condicionada por una mayor integración económica, política y social de los estados europeos. ¿Es posible que no tengamos los conocimientos económicos necesarios para enfrentarnos a esta crisis? Desde los tiempos de Adam Smith, la Economía ha dejado de ser una diminuta semilla y se ha convertido en un fuerte árbol. Bajo sus extensas ramas encontramos consejos para reducir el desempleo y la inflación, fórmulas para invertir nuestros ahorros o medidas para reducir la contaminación de las empresas. Los economistas están trabajando en todo el mundo para recoger datos

TEMA

porque las restricciones fiscales son prioritarias y la financiación en los mercados financieros es compleja y en cualquier caso a costes crecientes. Tampoco es posible actuar desde la política monetaria, puesto que los tipos de interés (que marca el Banco Central Europeo) ya son reducidos y aunque todavía pueden bajar, su efecto sobre la economía real no sería definitivo. Sin crédito y sin demanda no hay recuperación, y ambas vías están cegadas por la crisis financiera, la contracción fiscal y el desempleo. En el panorama nacional las cifras todavía son peores ya que los niveles de déficit y deuda pública, especialmente en algunas Comunidades Autónomas, están provocando un ajuste fiscal muy severo que conlleva una fuerte contracción de la demanda y recortes sociales que dejan en difícil situación a una ya maltrecha ciudadanía. La situación de crisis actual parece ser fruto de los excesos cometidos en años anteriores en los que la aplicación de políticas neoliberales de desregulación de los mercados y el paulatino desmantelamiento de las políticas públicas, ha permitido un funcionamiento inadecuado de los sistemas financieros y una burbuja inmobiliaria que ha generado importantes movimientos especulativos muy alejados de la economía productiva. En este contexto, los acuerdos recientes en la Unión Europea van a suponer la mayor cesión de soberanía que los Estados miembros hayan realizado jamás con la implantación de


El Kentazo

demostrar la idoneidad de sus consejos. ¿Cómo será la salida de la crisis? ¿Cómo será el sistema económico del siglo XXI y cuál será el coste social de la transición? La búsqueda de una respuesta clara y simple que explique el origen y la salida a la actual situación de crisis recuerda a las discusiones posteriores a las crisis financieras en todo el mundo ocurridas en años anteriores. Después de cada crisis surge una explicación que resulta equivocada en la crisis siguiente, o al menos inadecuada. Sin embargo, existe, una constante en muchos de estos casos, también presente en la crisis de 2008: los sectores financieros se comportan inadecuadamente y no logran evaluar solvencias ni administrar los riesgos como se supone que deben hacerlo. Parece evidente a mi modo de ver, la necesidad de una regulación por parte de las instituciones de esta economía financiera tan alejada de las relaciones de producción. En cualquier caso, nos encontramos en un momento de reinvención de los factores tradicionales de la riqueza de las naciones y la economía del siglo XXI enterrará a la época surgida

TEMA

PORTADA

34

con la Revolución Industrial. Las doctrinas ya obsoletas serán sustituidas por nuevas ideas que marcarán el desarrollo de la nueva ciencia económica. Las economías modernas dependen ahora de la inversión y la explotación eficaz de los activos “intangibles” basados en el conocimiento, la I+D, el diseño y las nuevas tecnologías. El gran desafío para España está en saber si estamos preparados para entrar en esta nueva Economía del Conocimiento y competir en un mundo globalizado en el que n u e vo s actores s u rg e n cuestionando las ya antiguas estructuras de poder. En cualquier caso, a pesar de las dificultades y del pesimismo

actual, el milagro español es una realidad y nos h e m o s convertido en un país moderno, desarrollado y con un capital humano muy valioso (la generación mejor preparada de n u e s t r a h i s t o r i a ) . Tenemos que aprovechar nuestro potencial e impulsar una nueva economía más competitiva, con instituciones más eficientes y transparentes y especialmente una sociedad más justa, más cohesionada y más equitativa. Tenemos que demostrar que los “cerdos” (PIGS) * sí que vuelan... * PIGS. Acrónimo inventado por la prensa económica anglosajona, que engloba las iniciales de los siguientes paises europeos: Portugal, Irlanda, Grecia y España (Spain), considerados poco sólidos en sus variables económicas y, dado el carácter despectivo de la palabra “cerdo”, a los que se insulta y menosprecia en comparación con los demás estados europeos, considerados más fiables y solventes.

Salvador Herrero


La bajada de pantalones (que no lo de apretarse el cinturón) también es cosa de nuestros políticos, esos a los que parece que entregamos un cheque en blanco cada cuatro años. Al griego Papamdreu le dio por sacar los pies del tiesto lanzando el órdago de un referéndum y a base de empujones lo pusieron de patitas en la calle al día siguiente. Y Berlusconi, mi buen Belusconi, con todos los trapos sucios acumulados por este mal bicho, y al final son los mercados y no los jueces ni el pueblo soberano quien lo quita de en medio. Qué cosas. La democracia es el menos malo de los sistemas, por supuesto. Pero

últimamente va de culo ante la dictadura de los mercados. El sistema económico capitalista que encumbra el enriquecimiento individual por encima de todo sojuzga al sistema político democrático que creíamos destinado al enriquecimiento como sociedad. A nivel mundial las estadísticas nos hablan de un ensanchamiento de las desigualdades sociales, y de un descenso de las ayudas a los más desfavorecidos dentro de nuestra burbuja de países desarrollados, y a los del Tercer Mundo (que los pobres de fuera importan menos aunque dé mucha pena lo que pasa en el cuerno de África; y por supuesto, que no se les ocurra venir). Cuánta razón tenía Gandhi: «En el mundo hay suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero no lo suficiente para satisfacer la codicia de algunos». Por último, a nivel medioambiental ya ni digamos cómo pinta el asunto, que eso no se rentabiliza en las próximas elecciones. Si el cambio climático no se afronta en época de bonanza, menos aún como están las cosas, que no hay dinero para tonterías. Y así van pasando las cumbres internacionales anuales sobre cambio climático como si nada: Estados Unidos y China sin querer comprometerse, Canadá que se sale de Kioto porque lo incumple demasiado y tocaría pagar, España ni siquiera se ha propuesto algo que huela a cumplir lo firmado… Así las cosas, justo un siglo después, en 2012 otro Titanic ha chocado con un iceberg y parece hundirse inexorablemente. Los de primera clase han sido embarcados de nuevo en los botes salvavidas con la ayuda de la tripulación (que también se ahogará con el barco) y están ya cómodamente alojados en sus lujosas casas. Y mientras se hunde el barco ante la desesperación general, a los políticos, como a los músicos del malogrado trasatlántico, no se les ocurre nada mejor que ponerse a tocar para amansar la histeria de los futuros cadáveres.

Julián del Pozo García

35

PORTADA

bancos que tanto dinero público (nuestro, de todos) recibieron ahora no conceden préstamos a familias y PYME, no siento las piernas (a propósito, esos mismos bancos a los que el BCE les da dinero baratito con el que luego compran deuda pública (nuestra, de todos) a un interés mucho más elevado: vamos, el timo de la estampita pero a lo bestia)… A estas alturas, con la que ha caído y la que nos va a caer, hasta Stevie Wonder ve que la crisis la estamos pagando – y de qué manera - de la clase media para abajo y que el Estado del Bienestar de los países desarrollados (de los otros ni hablamos) está sufriendo un ataque neoliberal en toda regla. Lo más alucinante es cómo se ha convencido al personal de la necesidad patriótica de los recortes más brutales por el lado más débil. El miedo todo lo puede y nos lo han sabido meter a base de bien. Como se comenta en los corrillos, la duda existencial actual del ciudadano medio de a pie es si hay que apretarse el cinturón antes o después de bajarse los pantalones. Y mientras la guillotina cogiendo polvo en algún rincón olvidado…

TEMA

Para empezar propongo la supresión de todas las facultades de económicas. O al menos de sus temarios. Señores, ¿cómo puede ser que ningún asesor económico de ningún gobierno de cierto peso vislumbrara ni tan sólo un poquitín el desastre que se avecinaba? ¿Quién le dio trabajo en las agencias de calificación al lumbrera que al filo del abismo aún le daba la máxima calificación a l a t a n c a c a r e a d a Lehman Brothers (esas mismas agencias que ahora nos tienen en vilo un día sí y otro también acojonándonos cada vez que emiten un comunicado)? Bueno, no lo vimos venir (y algún presidente del gobierno no digamos). Qué se le va a hacer, pero tocaba plantearse qué hacíamos entonces. Y entonces fue cuando los grandes políticos sacaron pecho dispuestos a todo: Sarkozy afirmaba en 2008 que «Hay que refundar el capitalismo sobre bases éticas, las del esfuerzo y el trabajo, las de la responsabilidad, porque hemos pasado a dos dedos de la ca t á s t r o fe». Toma ya. Po c o después, en una reunión del G-20 (reunión de los 20 que lo merecen, porque ¿para qué pedir opinión a los demás países si ahí ya están los más machotes?) el mismísimo Obama (¿el señor más poderoso del planeta Tierra y de la Luna?) lideraba el mensaje de que había que «refundar el capitalismo» y de que estábamos en un momento «histórico». Con un par. Y a lo mejor alguno entonces hasta se lo creyó… Años después nadie sabe cómo ha sido pero se ha dado la vuelta a la tortilla como si nada. Aquellos grandes poderes económicos (esos «mercados», bancos, multinacionales, especuladores, fortunas en paraísos fiscales…) a los que se iba a atar en corto a partir de ahora en el m u n d o d e Yu p i d e l n u e vo capitalismo social son los que nos traen por la calle de la amargura y plantean un nuevo «susto o muerte» en cada telediario: Que si sube la prima de riesgo, empiezo a sudar; que si nos bajan la nota las agencias de calificación, me tiemblan las carnes; que si los

El Kentazo

LA TRAICIÓN DE LOS MÚSICOS DEL TITANIC


LA CRISIS EN LA AGRICULTURA DE ELCHE El Kentazo

Desde 2005 estamos asistiendo a una crisis a todos los niveles, cuyas consecuencias están afectando, con mucha crudeza, a toda la población. Por este motivo, los alumnos de 2º de PCPI hemos decidido investigar las características de los diferentes sectores económicos, en el área geográfica en la que vivimos. El primer sector económico que vamos a abordar es el sector primario, y, concretamente, el segmento agrícola. Para ello, lo primero que haremos será ofrecer una precisión conceptual de lo que es el sector primario, en general, para después pasar a describir, tras haber realizado un intenso trabajo de campo, las características de la agricultura en el entorno en el que vivimos. Por último, trataremos de establecer la relación de la crisis con las características de la actividad agraria en nuestra zona, y concluiremos el texto ofreciendo una solución que, en nuestra humilde opinión, pueda ser factible en función de lo que hemos observado a raíz de nuestra investigación. Como sabemos, el sector primario es ese conjunto de las actividades económicas que desarrolla el ser humano, para satisfacer sus necesidades, pero extrayendo de la naturaleza lo que necesita. Lo que extrae de la naturaleza, como podemos suponer, se conoce como materia prima , porque es la primera materia utilizada para satisfacer estas necesidades. Como es evidente, es un sector fundamental para garantizar la supervivencia de las personas, ya que suele dedicarse a obtener alimentos, aunque no en exclusiva. Dentro de este sector económico, nosotros nos centraremos en la agricultura. El área que hemos cubierto para nuestra investigación, ha sido el campo de Elche, Algoda, Perleta, Partida de Altabix, Matola, Peña de las Águilas, El Altet, Torrellano, Dolores, Saladas, y el Huerto ecológico Ciudadanos de Elche.

TEMA

PORTADA

36

Respecto a los datos que hemos obtenido, en nuestra investigación hemos visto que las dimensiones de las explotaciones

no son muy elevadas, ya que casi todas son minifundios (explotaciones de hasta 10 ha.). En ellas, si exceptuamos dos explotaciones de olivo, hemos detectado un predominio del policultivo (palmeras, granados, alcachofas, habas, frutícolas, verduras de muchos tipos, etc.) desarrollado por escasos trabajadores (explotaciones de 2, 3, 4…) y que utilizan un cierto grado de mecanización, pero no excesivo (tractores de diferentes tipos, abonadoras, fumigadoras, instrumentos de mano como azadas u hoces…). Además, podemos afirmar que, en estas explotaciones, predomina el regadío. En ellas los rendimientos no son muy elevados, por lo que el destinatario de la producción, por lo general, es el propio cultivador. En cuanto al impacto que la crisis ha tenido en este sector económico, las personas encuestadas nos han transmitido que no les ha afectado globalmente demasiado, ya que, como el destinatario de la producción es fundamentalmente el propio cultivador, no se ha visto influido por las fluctuaciones del mercado. En algún caso, en el que los agricultores viven de la venta de sus productos, y, por ello, su

producción estaba destinada al mercado, sí que les ha afectado, ya que han tenido que bajar los precios para conseguir vender, pese a que el ámbito de la venta sea muy reducido. Además, en estos casos se están quejando del precio del agua, un elemento fundamental en explotaciones de regadío. Además, si se observa el nivel de cotización de los productos agrícolas en la Lonja, hemos observado que el agua ha subido mucho, con lo que los beneficios globales sí se han visto mermados. De todo lo expuesto hemos deducido que, cuando se trata de productos destinados al autoconsumo, a la autogestión de los recursos propios, o se depende de los recursos propios para la explotación (por ejemplo, cuando se dispone de agua propia por la existencia de una balsa), la crisis no ha sido tan gravosa. Sin embargo, cuando la explotación depende de la compra de semillas en el mercado, a gran escala, o de ayudas públicas, o de cualquier otro elemento que requiera el recurso a otros ámbitos geográficos, la conclusión es que la crisis ha hundido muchas economías. Opinamos que sólo desde el autoconsumo y desde la autogestión estricta, apoyados por un sistema de cooperativas, se puede desarrollar este sector económico. Pero, claro, en un mundo globalizado, estas propuestas son idílicas y casi impensables. TERESA BRAU SEMPERE, JESÚS MANUEL CAMACHO MARTÍNEZ, MARIANO CANDELA MARTÍNEZ, VICTORIA CARALTO DÍEZ, RAQUEL CARRILLO SORIANO, INMACULADA GONZÁLEZ BELLIDO, JOSÉ JAVIER LÓPEZ QUESADA, LYDIA MARTÍNEZ SÁNCHEZ, AINHOA NAVARRO VÁZQUEZ, ROSANA PASCUAL PIÑOL, LUCÍA RUZ RUIZ, JAVIER SÁNCHEZ SOLER, MARÍA SÁNCHEZ SOLER, ERIC SEGARRA SÁNCHEZ, MIRIAM SOLER FAJARDO. COORDINADOR : PEDRO A. AMORES BONILLA


37

PORTADA

si se encarecía el precio del dinero, establecían unas condiciones que, a la larga, imposibilitaban su devolución. Era las famosas hipotecas basura o hipotecas subprime. Los bancos vendieron, a su vez, estas hipotecas, junto con otros productos financieros, a otros bancos con la promesa de grandes beneficios, ya que el crecimiento de los precios inmobiliarios parecía ser ilimitado (se estaba cebando la bomba de la burbuja) y, aunque los titulares de los préstamos no pudieran devolverlos, siempre podían vender la propiedad, así el banco siempre ganaba. Los grandes bancos de inversión norteamericanos, como Goldman Sachs y Lehman Brothers, distribuyeron por todo el mundo productos contamiados con lo que se llamó « activos tóxicos»; es decir: préstamos que dificilmente se recuperarían. Mientras esto sucedía la FED, viendo que la burbuja inmobiliaria seguía creciendo, en junio de 2006 decidió cambiar la política monetaria incrementando el precio del dinero hasta en 17 ocasiones, llegando hasta un 5.25%, y así enfriar el mercado inmobiliario por la via de la restricción del crédito. Pero ya era tarde. Las acciones de las empresas inmobiliarias y de los bancos de inversión que estaban detrás de la ola especulativa de los útimos años, comenzaron a caer en Bolsa, ante el temor a un frenazo en las ventas que provocase el estallido

de la burbuja inmobiliaria; pero esto no hizo más que acelerarlo y, muy pronto, el estallido se extendió a Europa y, por supuesto, a España a finales de 2008, pues nuestro pais fue uno de los que con más ahinco cebó la burbuja inmobiliaria. Los precios comenzaron a caer, los pisos dejaron de venderse, las empresas inmobiliarias y grandes constructoras, que habían crecido de forma espectacular en los tiempos de la burbuja, se desplomaron en bolsa y entraron en situación de quiebra. El sector de la construcción se paralizó y empezó a despedir obreros de forma masiva y, dado su efecto de arrastre, otros sectores productivos que habían crecido al amparo de la expansión inmobiliaria, también empezaron a reducir plantillas o, directamente, a cerrar empresas. Mucha gente, al quedar en paro, dejó de pagar su hipoteca, convirtiéndose en morosos, siendo deshauciados de sus casas, y a fe c t a n d o a l a s e n t i d a d e s bancarias que les habían prestado dinero, que veían que no sólo no recuperarían lo concedido sino que, además, se convertían en dueñas de miles de viviendas que nadie quería o podría comprar. E l p a r o c r e c i ó d e fo r m a espectacular en apenas una par de años y el Estado debió de aumentar las partidas del presupuesto dedicadas a financiar las prestaciones por desempleo, justo en el momento en que caían los ingresos fiscales por el desplome del sector inmobiliario y el parón de la economía. Se iniciaba un periodo perverso para las cuentas públicas: los ingresos caían al mismo ritmo que aumentaban los gastos. El Estado debió endeudarse más para atender sus crecientes necesidades financieras y paliar el déficit de ingresos. Y entonces la crisis inmobiliaria se convirtió en la crisis de la deuda Y entonces la crisis inmobiliaria se convirtió en la crisis de la deuda, pues muchos bancos, que habían concedido hipotecas basura y comprado

TEMA

Un fantasma recorre el mundo ... el fantasma de los mercados. Ante él se han arrodillado los gobiernos y frente a él, los pueblos, perplejos y atemorizados, se preguntan cuándo acabará esta crisis que no cesa. Bien podría ser éste el comienzo de un nuevo manifiesto, casi parafraseando al viejo Karl Marx (1848). Los capítulos que siguen son una aproximación a las causas, naturaleza y consecuencias de la crisis económica iniciada a finales de 2008. En el principio esto fue el pinchazo de la burbuja inmobiliaria En 2008 comienza una crisis económica que, en su origen, era una crisis en el sector inmobiliario (la explosión de la ya famosa burbuja inmobiliaria). La historia arranca en los EEUU, donde durante bastantes años los bancos otorgaron préstamos hipotecarios a todo aquel que quería comprar una propiedad. Había mucho dinero, ya que en 2001 la Reserva Federal (FED, en sus siglas en inglés) (el equivalente norteamericano del Banco de España o al Banco Central Europeo, BCE), con el fin de impulsar el crecimiento de la economía, que andaba algo alicaida, bajó el precio del dinero del 6% al 1.75% (como nuestro euribor). Este abaratamiento del precio del dinero que la FED concedía a los bancos, inundó el mercado de liquidez y estimuló el crecimiento de la demanda, favoreciendo el alza del sector inmobiliario, cuyos precios empezaron a crecer de forma constante. El negocio para los bancos era simple: tomaban prestado al 1.75% (o menos) y concedían préstamos hipotecarios al 5 o 6%, sin reparar demasiado en la solvencia financiera de los que adquirían una propiedad, pues los préstamos y las ventas aseguraban jugosas comisiones. El problema era que muchos de estos créditos se concedían a familias de rentas bajas, y con tipos de interés variable que podían subir

El Kentazo

ESTO NO ES UNA CRISIS


El Kentazo

a c t i vo s t ó x i c o s d e o r i g e n norteamericano, o habían financiado la expansión de las grandes empresas inmobiliarias, se hallaron en situación crítica, por lo que el Estado debió de acudir en su ayuda para evitar e desplome del sector financiero y, de rebote, de toda la economía del país. El grifo del dinero barato se había cerrado, los bancos ya no se fiaban los unos de los otros y no se prestaban dinero entre ellos y el crédito se paralizó. Empresas y particulares se encontraron con que ya no había dinero y la economía también se paró. El PIB (Producto Interior Bruto), que mide el valor de los bienes y servicios que un pais produce en un año, empezó a reducirse, pues también se redujo el consumo ante el temor y la incertidumbre económica. Si el PIB no crece el país se halla en recesión, y en esas parece que estamos después de casi cuatro años. Ha seguido aumentando el paro, que ya llega a los 5 millones de personas (más del 20% de la población activa), y el déficit público, ya que el Estado ha tenido que seguir endeudándose para financiar ese déficit creciente. El «fantasma de los mercados» y una prima de mucho riesgo Y ¿a quién ha tenido que pedir dinero prestado el Estado? A los «mercados». Y ¿quiénes son esos «mercados» que salen todos los dias en el telediario? Pues son: bancos de inversión, compañías de seguros, fondos de pensiones y fondos especulativos ( hedge funds ) que compran y venden, esencialmente, cuatro tipo de activos: acciones, divisas, deuda pública y productos derivados. Son, en definitiva, las mismas instituciones que alimentaron la burbuja y que, movidos por una codicia sin límites y sin apenas frenos legales que se lo impidieran, causaron la crisis. La fuerza de estos mercados es brutal; basta comparar dos cifras: cada año la economia real crea, en todo el m u n d o , u n a r i q u e z a ( P I B) estimada de 45 billones de euros. Durante ese mismo tiempo, a escala mundial, los mercados mueven en el ámbito de las finanzas (la llamada industria financiera) capitales por valor de 3.450 billones de euros; o sea, 75 veces lo que produce la economia real (son datos recogidos por Le Monde Diplomatic en su edición

TEMA

PORTADA

38

de diciembre de 2011). ¿Qué pais, por poderoso que sea, puede hacer frente en solitario a esta colosal fuerza? Estos mercados son los mismos bancos que los estados europeos salvaron, con el dinero de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos, de la quiebra en 2008, ya fuera con ayudas directas o con avales públicos (garantías del Estado). Son los mismos bancos que, en enero de 2012, podían tomar prestado dinero del Banco Central Europeo (BCE) al 1% y comprar deuda pública a intereses del 4,5 o 6 %, según el capricho de la llamada «prima de riesgo» (el diferencial de los bonos del tesoro español con respecto a los bonos alemanes, considerados los más seguros y que supone que España debe pagar a los inversores que le prestan, más dinero que el Estado alemán, pues es menos de fiar dada su situación de déficit).

El problema de la deuda se ha convertido en el negocio de la deuda El problema de la deuda se ha convertido, con este tipo de operaciones, en el negocio de la deuda . Y ¿Quién debe pagar la deuda pública? Los ciudadanos a través de los impuestos; pero como los ingresos del Estado no crecen porque la economia está parada, hay que reducir los gastos, ya que el pago de la deuda es sagrado. ¿Y no han pensado los gobiernos en subir los impuestos a los que más tienen, para que ellos también contribuyan? Pues parece que no; han decidido, por el contrario, subir el IRPF a los que más ganan, mientras que los que más tienen, están tranquilos sabiendo que su dinero se halla a buen recaudo del fisco en las SICAV (sociedades de inversión que pagan un 1% de impuestos), o en paraisos fiscales, etc. Es posible, además, que cuando se

elaboren los presupuestos de 2012, suban el IVA, como ya han hecho muchos paises, y así penalizar a todos por igual, sin distinguir niveles de renta y, de paso, frenar el consumo. De perseguir con ahinco el fraude fiscal, parece que tampoco sabemos nada; de hacer que aflore la economia sumergida, esa que, según cálculos expertos, supone del orden del 20% del PIB de España, parece que tampoco. Así que habrá que reducir de forma rápida los gastos del Estado para cumplir con los objetivos de déficit marcados por la UE y consagrados, por la via rápida y sin consulta al pueblo soberano, e n l a ú l t i m a r e fo r m a d e l a Constitución. ¿Qué gastos habrá, pues, que reducir? Aquellos que permitan un rápida reducción del déficit público. Los gobiernos han emprendido una rápida carrera de recortes y de austeridad en el gasto público que amenaza con debilitar las bases del Estado del Bienestar (educación, sanidad, pensiones, prolongación de la edad de jubilación, subsidios de desempleo, etc.) y retrasar la salida de la crisis, pues el recorte de las inversiones públicas también afectará a la economia productiva al reducirse el gasto del Estado. Los mismos gobiernos que no hicieron lo que debían para frenar la ola especulativa y que no intervinieron para regular la actividad de las entidades fiancieras y bancos de inversión, que provocaron la crisis con su desmedida codicia, ahora han impuesto unas políticas que, nos dicen, son necesarias para salir de la crisis; pero el único resultado que, de momento, se observa es: un aumento del paro, un empobrecimiento general de las clases medias y de los asalariados, en general, y la erosión de los derechos sociales que forman parte del sistema democrático y que destruyen la igualdad de oportunidades o condiciones del conjunto de la población. Los recortes, si no van acompañados de medidas de estímulo económicas que hagan crecer el empleo, sólo producirán más estancamiento y, en consecuencia, harán más difícil la salida de la crisis y el pago de la deuda contraida para hacerle frente. Estos recortes, como vemos a diario en los medios de comunicación, sólo traerán más recesión económica y sufrimiento social.


Griego tras la dimisión forzada de Papandreu), Mario Monti (ahora al frente del gobierno italiano, tras la forzada dimisión de Berlusconi), Mario Draghi (actual presidente del Banco Central Europeo), fueron directivos del banco de inversión Goldman Sanchs. Luis de Guindos, actual ministro de economia español, fue directivo del banco de inversión Lehman Brothers para España. Son los mismos bancos que provocaron la crisis animando a los inversores a invertir en productos subprime que sabían que era productos basura, y al mismo tiempo se dedicaron a «apostar» en bolsa por el fracaso de los mismos, obteniendo enormes beneficios (podéis ver la película-documental

El Kentazo

«Inside Jobs» , que explica muy bien cómo lo hicieron). Los mismos que provocaron la crisis se presentan ahora como la única opción viable para salir de la misma, en lo que la prensa estadounidense está empezando a llamar «El gobierno de Goldman Sachs en Europa». Se nos quiere hacer creer que todos somos responsables de la crisis, pues de ese modo «entre todos» la pagaremos y saldremos de ella. No se habla de quienes han especulado y se han enriquecido, de los políticos que han despilfarrado dinero público, de la corrupción y de la evasión fiscal que debilita al Estado y, por extensión, a toda la sociedad. Se quiere imponer una política de recortes de gasto público y de privatización de empresas públicas que, a medio plazo, supondrá una regresión de derechos sociales y un empobrecimiento general, pues daremos al capital privado lo que ha costado d é c a d a s c o n s eg u i r. S e impondrán, con la justificación de la salida de la crisis, nuevas condiciones en el marco laboral (reducción del salario mínimo, eliminación o descuelgue de los convenios colectivos, reducción del subsidio de desempleo, despido libre, etc.) que, en la práctica supondrán una regresión a condiciones de trabajo propias del s. XIX. En todos los paises que ha habido elecciones, los electores han castigado a los gobiernos por no saber (¿?) gestionar la crisis que, por su incompetencia, se ha convertido en una «Gran Regresión» (Ignacio Ramonet). La especulación ha hundido a muchos paises, entre ellos España; éstos han debido recurrir a préstamos o han sido intervenidos y «rescatados» por el FMI (Fondo Monetario Internacional) o el directorio formado por Merkel-Sarkozy (MerKozy), verdadero gobierno germano-francés de la Unión Europea, obligándoles a realizar recortes y privatizaciones en detrimento de los ciudadanos, bajo la amenaza de que si los gobiernos no llevan a cabo estas políticas, los «mercados» nos castigarán por miedo a no recuperar sus inversiones. Esta política de recortes está agravando las desigualdades

39

PORTADA

El gobierno de los tecnócratas o el golpe de estado invisible La presión de los mercados ha sido tan fuerte que han provocado la caida de gobiernos, legitimados democraticamente, en Grecia y en Italia. Esos gobiernos han sido sustituidos por «gobiernos técnicos» (tecnócratas), llamados a impulsar las políticas de recorte y austeridad que son necesarias para preservar los intereses de los inversores; son gobiernos que no han salido de las urnas, por lo que, de facto, han sido «impuestos» por los mercados (¿es esto un « golpe de estado » encubierto?). Lucas Papademos (actual dirigente

TEMA

Unas agencias de calificación al servicio del capital Y entonces entran en escena las llamadas «agencias de calificación »; se trata de «Tres sociedades de calificación de riesgos -Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch- que controlan en régimen de oligopolio el 95% del mercado mundial. En los tres casos se trata de empresas privadas que cotizan en Bolsa, en muchos casos con similares accionistas, con unos escasísimos niveles de regulación pública y que son contratadas por los países a los que luego califican. Puro masoquismo» (Joaquín Estefanía, diario EL PAIS, 16 de enero de 2012). Son las mismas agencias que calificaron con la nota máxima a los mismos bancos que vendieron por todo el mundo productos tóxicos que esparcieron el veneno de la crisis a escala mundial. Estas agencias que, no se olvide, son instituciones privadas, emiten unas calificaciones que pueden hundir la economia de un pais por la via de encarecer los préstamos que los Estados deben tomar para seguir financiándose y, de paso, arruinar sus posibilidades de crecimiento económico. El sufrimiento social derivado de estas decisiones totalmente opacas no entra en los balances de tales agencias. Y los gobiernos parece que no quieren o no saben o no pueden reaccionar ante sus continuas rebajas de nota o calificaciones arbitrarias sin base real. Puro masoquismo como señalaba el periodista. O no, si tenemos en cuenta que el «fenómeno pasarela» entre el poder financiero-económico y el poder político es cada dia más notorio; banqueros que ejercen de políticos, políticos convertidos en banqueros. Un ser bifronte, como el dios Jano, que, en realidad, ejerce al servicio de los intereses de los poderosos y no de los ciudadanos a los que representa, dice servir y, no se olvide, de los que cobra. Banqueros que, tras contribuir al desastre, se retiran o jubilan con cuantiosas indemnizaciones mientras que los empleados ven mermados sus ingresos o pasan a engrosar, via ERE (expediente de regulación de empleo) las listas del paro. Se pueden conseguir varios ejemplos consultando las hemerotecas.


El Kentazo

sociales, pues la brecha entre los más ricos y los que menos tienen se ha ensanchado, aumentando el descontento social y, sobre todo, el miedo, que está paralizando cualquier respuesta social a estas políticas y que favorece la aceptación sumisa y voluntaria de esta forma de dominación de los mercados. Y, además, el euro En el ámbito de la Unión Europea (UE) la crisis presenta otro flanco: el euro. La moneda única que hoy usamos millones de ciudadanos de la UE, ha tenido evidentes ventajas (baja inflación, tipos de interés bajos, etc.) pero, también, ha impuesto grandes sacrificios. Al no haber una política fiscal común en todos los paises de la UE, las divergencias económicas y financieras se resuelven castigando a los paises más débiles (Irlanda, Portugal, Grecia, España etc.) que se endeudaron en los años del boom económico y que ahora han de pagar las consecuencias de años de despilfarro, traducidos en déficit público. Para mantener la fortaleza del euro y la salud de los bancos alemanes y franceses, entre otros, los Estados deben equilibrar sus cuentas reduciendo gastos y acomodándolos a lo que ingresan. Esta política de austeridad no viene marcada por las instituciones comunes de la UE, sino por la canciller alemana Angela Merkel, convertida en la única gobernante con capacidad para dirigir la política europea, en función de los intereses de Alemania. La germanización de Europa supone, de momento, la aplicación de medidas monetarias y económicas que, lejos de sacarnos de la crisis, nos hunden un poco más en ella. Es como cavar un pozo cuando queremos salir a la superficie. Sin estimular la demanda, por la via del aumento del gasto público, será dificil relanzar la economia. Y Alemania, más pronto que tarde, tendrá que aceptar esto pues sus bancos también están implicados en el asunto y sus exportaciones también se dirigen a los paises de la UE que sufren la crisis y que han reducido la compra de productos alemanes.

TEMA

PORTADA

40

Conclusiones: La Historia, magister vitae ¿Y qué dice la Historia de todo esto? Pues habla alto y claro: en la década de los 30 del s. XX, cuando a raiz del crack de la bolsa de Nueva York en octubre de 1929 (explosión de otra burbuja especulativa), la crisis bursátil se convirtió en crisis financiera, y la crisis financiera en crisis económica con su secuela de milones de parados y la contracción del comercio

internacional, además de la caida del PIB, el gobierno de l o s E E U U, p r e s i d i d o p o r Roosevelt a partir de 1933, impulsó una política de gasto p ú b l i c o ( New Deal ) q u e animara la demanda y consiguiera que las empresas contrataran a más gente y así reducir el paro, con lo que el PIB se reactivó y el estado empezó a recuperar parte del gasto hecho a través del aumento de la recaudación fiscal. Se recurrió al déficit y al gasto público para salir de la Gran Depresión. Además, para reducir los riesgos de una nueva crisis financiera originada por la especulación, el gobierno aprobó leyes que regulaban la actividad de los bancos y de la bolsa. Algunos aspectos de esa política son los que está impulsando la administración del actual p r e s i d e n t e d e l o s E E U U, Obama, consiguiendo que su país cree empleo, aun cuando el déficit y la deuda pública aumenten a corto plazo, y así está evitando la recesión económica. Justamente lo contrario de lo que se está haciendo ahora mismo en Europa. Las ideas de Keynes, que apostaba por esta fórmula para salir del círculo vicioso de la depresión, hoy son defendidas por prestigiosos economistas, algunos de ellos premios nóbel como Paul Krugman, Joseph Estiglitz, etc. todos ellos poco sospechosos de ser anticapitalistas; pero los políticos no parecen estar dispuestos a hacerles caso, abducidos como están por la política que dictan los fundamentalistas del mercado desregulado, los economistas neoliberales. La política de austeridad impuesta al enfermo para sanarlo, puede matarlo. ¿De qué nos servirá, entonces, un muerto saneado? Esto no es una crisis económica al uso, de aquellas en las que el mercado volverá a una situación de equilibrio después de un breve reajuste; esto es una profunda regresión democrática y social producida e impuesta por los poderes financieros que hoy gobiernan el mundo, de espaldas a los ciudadanos y en connivencia con políticos que han olvidado la razón de ser de la democracia.

Tomás Pérez Molina Ilustraciones: Àngela P. Cutillas


desembre de 2001, Garzón posà en marxa una investigació dels comptes a l’estranger del BBVA, por suposats delictes de blanqueig de diners. Al gener de 2003, el magistrat criticà el govern d’Estats Units per la detenció de sospitosos d’Al Qaeda a la badia de Guantánamo, Cuba. També va fer una campanya intensa contra la guerra d’Irak de 2003, i ordenà

l’arrest d’Osama bin Laden, cap de la xarxa terrorista Al Qaeda. Des de setembre de 2008 Garzón estigué recaptant informació amb el fi d’elaborar un cens d’afusellats, desapareguts i soterrats en fosses comunes a partir de la victòria franquista en la Guerra Civil Espanyola. A l’octubre del 2008, Garzón emet el primer acte declarant-se competent i justificant la seua intenció d’investigar-les. Al maig de 2009, el Tribunal Suprem va admetre a tràmit una querella contra Garzón al declarar-se competent en la investigació dels crims, presentada com acusació popular per les organitzacions d’ultradreta Manos Limpias i Falange Española de las JONS. Poc després es va reprendre altra querella, que ja havia estat arxivada, per uns suposats patrocinis durant la seua estada per estudis a la Universitat de Nova York. La tercera querella que s’obria va ocórrer al febrer de 2010 i va ser per haver ordenat la intervenció de les comunicacions a la presó entre els principals acusats del cas Gürtel i els seus advocats. Totes elles van ser per prevaricació (fer una cosa sabent que està malament), que és el delicte més ampli i greu que hi pot cometre un jutge. És important destacar que en cap dels tres casos que el Suprem ha instruït contra Garzón l’acusa el fiscal, que considera que no va cometre cap delicte.

41

PORTADA

Augusto Pinochet per la mort i tortura de ciutadans espanyols durant el seu manament i per crims contra la Humanitat. A més, va manifestar el desig d’investigar a l’exsecretari d’Estat Henry Kissinger en relació amb la instauració de les dictadures de la dècada de 1970 a Amèrica Llatina. A l’abril de 2001, sol·licità al Consell d’Europa desaforar al primer ministre d’ Itàlia, Silvio Berlusconi, membre de l’assemblea parlamentària del Consell. Al

TEMA

Baltasar Garzón Real és nomenat Magistrat-Jutge titular del Jutjat Central d’Instrucció número 5 el 1988, aquestos jutjats investiguen els delictes l’enjudiciament dels quals correspon a l’Audiència Nacional, tribunal espanyol que enjudicia en primera instància alguns delictes de major rellevància. Però, el 28 d’abril del 1993 va sol·licitar l’excedència per poder concórrer com a candidat en les llistes de PSOE com número 2 per Madrid com independent, just darrere del President Felipe González. Després de la victòria electoral d’aquest partit, va ser nomenatat cap del Pla Nacional contra les Drogues amb rang de Secretari de l’Estat Central. El maig de 1994 dimiteix dels càrrecs que ostentava al Govern de l’Estat, unes fonts diuen que va ser per la constatació de la poca predisposició de la cúpula socialista a prendre mesures enèrgiques contra la corrupció i altres diuen que fou per la decepció de no ser nomenat ministre d’Interior i anomenar a Juan Alberto Belloch ministre després de la fusió dels Ministeris de Justícia i Interior. Al maig de 1994 pren de nou possessió del seu càrrec a l’Audiència Nacional i començà a investigar el terrorisme d’Estat dels Grups Antiterroristes d’Alliberament (GAL), per aquest cas van ser condemnats i empresonats l’exministre de l’Interior José Barrionuevo i el seu secretari d’Estat per a la Seguretat, R a fa e l Ve ra. A m b a ç ò , Baltasar Garzón es va enemistar amb el grup socialista i per consegüent amb tots els magistrats simpatitzants d’aquest partit. El jutge també va investigar l’organització terrorista Euskadi Ta Askatasuna (ETA) i el que es considerava el seu voltant. Va ser el primer que es desplaçà a França a interrogar els presoners terroristes. Va combatre altres formes de terrorisme, desmantellà multitud de xarxes de narcotràfic i blanqueig de diners. Però, quan Garzón cobrà fama internacional va ser al promoure una ordre d’arrest contra l’exdictador xilé

El Kentazo

JUSTÍCIA IGUAL PER A TOTS?


El Kentazo

El cas dels crims del f r a n q u i s m e p r ovo c à l a suspensió de Garzón en l’exercici de les seues funcions. Aleshores milers de persones van participar en les concentracions i manifestacions convocades a tota Espanya per a denunciar la «impunitat» del franquisme i donar suport al jutge, convocades per plataformes de reconeixement a la Memòria Històrica. El cas dels diners de Nova York va servir per estendre la sospita que havia ficat la mà en la caixa. Però el cas veritablement important va ser el de les escoltes de la xarxa Gürtel, cas de corrupció que està relacionat amb el PP, pel qual tingué una sentència que el condemnà per delicte de prevaricació a 11 anys d’inhabilitació amb pèrdua definitiva del seu càrrec, una multa de 2.520 euros i les costes del judici, incloses les de les acusacions particulars. És a dir, que haurà de pagar als capitosts de la Gürtel, Francisco Correa i Pablo Crespo, les minutes dels seus advocats, a més de la del querellant inicial, el seu antic company l’exfiscal Ignacio Peláez. La premsa de tot el món es va fer ressò del cas, va criticar la justícia espanyola i fins i tot van dir que havien anul·lat al «superjutge incòmode». Mentre el cas de les escoltes va anar molt ràpid (ja que era el més factible de ser una sentència condemnatòria i res millor que condemnar-lo per vulnerar drets fonamentals dels ciutadans, encara que aquestos siguen presumptes corruptes) i va ser l’últim cas presentat, els altres dos casos van anar a un ritme molt més lent. Uns dies després de ser inhabilitat, la querella del cursos de Nova York es va arxivar perquè havia prescrit i el jutge no pogué defensar-se en cap juí, i una setmana després va ser absolt per la querella sobre la investigació dels crims del franquisme. El que demostra que quan la justícia vol ser ràpida ho pot ser i si és lenta no és sols pels escassos mitjans sinó també pel temps i diners que es perden

TEMA

PORTADA

42

mantenint oberts casos que ja se saben que no arribaran a ninguna part però que perviuen per interessos poc transparents. Un exemple clar és el que passa amb els casos de Carlos Fabra. En el cas de les escoltes, tot es basa en una interpretació legal de l’article 51.2 de la Llei General Penitenciària que permet la intervenció de les comunicacions dels presos «per ordre de l’autoritat judicial i en supòsits de terrorisme». El jutge va atendre la petició de la Policia i la de les dues fiscals anticorrupció a l’adoptar la mesura i després va ser prorrogada pel jutge del TSJ de Madrid, Antonio Pedreira, que continuà el cas. Cap d’ells ha estat molestat, ni tan sols han

Il·lustració d’Àngela P. Cutillas

comparegut com testimonis. En les escoltes es constatà que estaven utilitzant als seus advocats per moure els diners i eludir les mesures judicials. Però, a més aquestos advocats no eren professionals independents sinó que estaven implicats en la trama Gürtel. En altres processos, com el cas de Marta del Castillo, es va escoltar als presumptes autors de l’assassinat per a tractar de trobar el cadàver de la jove; en el de l’advocat Pablo Vioque, es va escoltar a la seua lletrada per a prevenir l’assassinat del llavors fiscal cap antidroga Javier Zaragoza, per al qual el pres havia contractat a un sicari. Cap dels casos tenia a veure amb el terrorisme, però tampoc cap dels jutges va ser molestat. Garzón rebutjà la sentència adoptada per unanimitat ja que es queixà que els seus drets havien sigut sistemàticament violentats doncs li havien impedit aportar proves i considerava que la sentència ja estava anunciada des de feia temps. Va dir que recorrerà la sentència a través de les vies legals que corresponguen. També cal tindre en compte que Garzón no és tan bo com es diu ja que té les denúncies de 300 persones que havien sigut maltractades en els sumaris instruïts per ell i cap denúncia ha sigut investigada. La societat està dividida entre qui el considera un heroi linxat pel poder ja que ha molestat a tots i entre els que creuen que s’ha fet justícia amb un fals j u s t i c i e r. Pe r ò , e l m é s important és que s’ha obert un debat: Fins a quin punt està polititzada la Justícia espanyola i fins a quin punt tots som iguals davant la llei? S’hauria de preguntar a aquestos dignataris del tercer poder de l’Estat si podrien posar alguna cosa més de la seua part per a merèixer el respecte que demanen, millorar la imatge de la Justícia i ferla més respectable per al ciutadà.

Consol Conca


MUNDO NATURAL

del mundo (se estima que había 2.000 millones de ejemplares). Cuando migraba, había tal cantidad que se formaba una cadena de 500 km. de largo y el cielo se oscurecía. Al ser tan abundante, se consumía de forma masiva como alimento. Además, como estas palomas se comían las semillas de los campos, se organizaban matanzas masivas contra ellas. En 1871, todavía quedaban 136 millones de ejemplares. En los 80, la situación era ya irreversible, por lo que se intentó criar en zoológicos, cosa que fracasó. En 1896 se acabó con la última gran colonia de esta especie, matándose a 250.000 palomas en un mismo día. En 1900, se disparó a la última paloma migratoria salvaje, y más tarde, el 1 de septiembre de 1914 murió el último ejemplar de toda la especie conservado en cautividad. Se llamaba Martha. Otra causa indirecta de extinción es el calentamiento global. Hay algunos reptiles, en los que, según la temperatura a la cual esté el huevo, las crías de éstos pueden ser macho o hembra. Es decir, con una ínfima variación de 2º C en la temperatura ambiental, la posibilidad de que salgan machos puede pasar de un 20% a un 80%. Por tanto, si la temperatura del planeta sigue subiendo, habrá especies que podrán extinguirse sólo porque la mayoría son del mismo sexo.

43

NATURAL

familias de animales están en peligro de extinción, pero sí muchas de ellas. En España, concretamente, hay cerca de 2.000 especies en peligro de extinción, entre las que se encuentran el lince ibérico, el lagarto gigante de El Hierro, La Palma, La Gomera y Tenerife, el drago canario, el lobo ibérico, la mariposa isabelina, la malvasía común, etc. Las causas de este fenómeno son diversas: la caza furtiva, la introducción de animales de otros ecosistemas (sobre todo durante la época del imperialismo colonial, desde finales del s. XIX), el cambio climático, etc. Un ejemplo de ello es la paloma migratoria. A principios del siglo XIX era el ave más abundante de toda Norteamérica, y probablemente

MUNDO

Parece que el mundo está cada vez más concienciado con el medio ambiente, la naturaleza y el desarrollo sostenible de la vida y del planeta. Claro que las apariencias engañan, porque realmente esto no es del todo así; si dirigimos nuestra mirada hacia la biodiversidad (diversidad de/en l a v i d a , e s d e c i r, q u e h aya animalitos de muchas formas, tipos y colores) es bastante notable el hecho de que, efectivamente, las apariencias engañan. Actualmente es difícil determinar el número de especies que están en peligro de extinción, pues los parámetros para determinarlo son complejos; pero la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) ha intentado hacerlo. Tras evaluar cerca de 45.000 especies de animales y plantas que podrían verse en peligro de extinción, ha concluido que 17.000 de ellas se hallan amenazadas en mayor o menos grado. Puede que no parezcan muchas, pero nos llevaremos una sorpresa viendo los animales que están en esa lista: desde el elefante hasta el pingüino, pasando por el león, las ballenas, tiburones y delfines, las focas, el tigre, el koala, los lémures, los osos, los cocodrilos, el canguro, el hipopótamo, el camello, el gorila, el chimpancé, el rinoceronte, etc. La lista es larga; no todas las especies de algunas de estas

El Kentazo

EN PELIGRO DE EXTINCIÓN


El Kentazo

Y aunque parezca mentira, este tipo de cosas nos afectan; no es sólo para que la vida en el planeta sea sostenible, como muchos ya sabremos, ya que si el depredador de x especie disminuye en número bruscamente, dicha especie se hará

MUNDO

N A T UR A L

44

más numerosa y se expandirá más, poniendo en peligro desde nuestras cosechas hasta otros animales, que verán invadido su ecosistema (el ambiente donde viven) y disminuirán en número, produciéndose una reacción en cadena, ya que se vuelve al principio de esta explicación. Pero, a parte de lo ya nombrado, debemos saber que esto nos afecta a nosotros, sí, aunque no lo parezca. Algunas especies de tortugas marinas se alimentan de medusas, que son desgraciadamente parecidas a las bolsas de plástico. Las tortugas se comen estas

bolsas, se asfixian y mueren. Pero no sólo las tortugas, porque cada año 100.000 mamíferos marinos mueren al intentar ingerir plástico, y luego están las aves… Esto repercute en que, por ejemplo, al desaparecer sus depredadores, cada vez hay mayor número de medusas en el mar y en la playa. Y luego nos quejaremos de que no podemos bañarnos. Otra cara del asunto, y menos conocida, es la de las especies que todavía no se sabe que existen. Éstas se hallan en lugares como la selva amazónica. Pero, ¿qué ocurre cuando vamos destruyendo selvas como quien se pasea por su casa? Las especies de esos ecosistemas desaparecen si desaparece su hábitat. Y la desaparición del hábitat es otra de las principales causas de extinción. Dentro de los animales en peligro de extinción, hay que destacar la categoría de especie “extinta en estado silvestre”. Son especies de las que quedan ta pocos ejemplares, que no se las puede dejar en la naturaleza por temor a que se extingan. Lo peor para estas especies no es que se tardará mucho tiempo en reintroducirlas en su hábitat natural, sino que la mayoría de ellas ni siquiera lograrán hacerlo; muchas están condenadas a la extinción a medio o corto plazo. Entre ellas se encuentra la tortuga gigante de la Isla Pinta (sólo queda 1 ejemplar), de Pinzón y de las Seychelles, el cuervo hawaiano, el

lobo mexicano, el órix blanco, el tigre de Amoy, el león del Atlas, el rinoceronte de Java, etc. En España también tenemos una de estas especies, un tipo de diente de león endémico de Cádiz. Los culpables de todo esto está claro que somos nosotros; según a l g u n a s estimaciones, el ritmo actual de extinción de las especies es 50 veces más rápido que el ritmo de la naturaleza. Un dato muy alarmante es que en Chernóbil, en las zonas cercanas al accidente nuclear, la fauna y la flora se ha regenerado de tal forma que han aparecido especies que no se habían visto antes allí, y Bielorrusia ha catalogado la región de reserva natural. ¿Somos peores incluso que un accidente nuclear? ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Tan poco nos gustan estos animales, que queremos exterminarlos? ¿Vamos a poner los intereses económicos por delante de la biodiversidad? ¿Estamos condenados a vivir sólo rodeados de pollos, vacas y gallinas? A este paso, lo que vamos a ver es cómo las especies que antes veíamos en la naturaleza, sólo las podremos ver en zoológicos, y éstas, disecadas o en museos o, simplemente, en fotos. Qué final tan triste para algo tan hermoso.

Álvaro Bellón


45

NATURAL

remots, se sap que s’entretenen amb la companyia dels humans. 2·Els pops del gènere Grimpoteuthis també coneguts com «pops Dumbo» per les orelles-

aletes que sobreixen de la part superior del seu cap, paregudes a les orelles de l’elefant volador de Walt Disney, que li són de gran ajuda per a la seua locomoció, i que es creu que han adquirit aquesta forma després d’un llarg període e vo l u t i u . Els especímens més grans arriben als 2 dm, i habiten entre els 1.600 i 2.200 m. de profunditat, s’han trobat exemplars fins i tot a 5.000 m. baix la superfície, fet que evidentment ha dificultat que es coneguen els seus hàbits, i per això segueixen sent un misteri. 3·El peix gripau pelut, habita als esculls coralins rocosos, en les roques, arena o escombraries, de les aigües càlides d’Indonèsia, i a les maleses al llarg de la costa oriental de l’Àfrica meridional. És un animal molt estrany degut al seu aspecte, si se’ls observa pareixen un coral, i la major part de vegades també tenen la mateixa coloració que els corals, una coloració variable, sovint de color groc, taronja, verd, gris o marró amb ratlles de color negre o taques allargades, de vegades negre sòlid. Tenen moltes ramificacions que pareixen pèls, però que quasi sempre són algues que li faciliten el camuflatge, i d’ací rep el nom de “pelut”, perquè dóna la sensació d’estar tot cobert de pèls. Els peixos gripau no naden de forma convencional, sinó que ells “caminen” sobre les seues aletes pectorals o utilitzen ‘propulsió a xorro’. 4·Els porcs de Mar, aquesta estranya criatura és en realitat un cogombre de mar abissal, i sols mesura entre 5 i 10 cm. de llarg. Viuen just sobre el fons de l’oceà, a profunditats d’entre 550 i 6.720 m. i actua de forma similar a les

MUNDO

1·El Kakapo és el lloro més estrany del món. És una au nocturna de plomatge verd que degut a la falta de depredadors terrestres va perdre la capacitat de volar, i ara camina pels boscos milers de quilòmetres cada nit. El seu pes és alt en comparació al dels lloros normals (entre 3 i 4 Kg), i la característica més sorprenent d’aquestes aus, és la seua olor potent i agradable, descrita com a floral, mel, un ambientador, o l’interior de la caixa d’un antic violí. Viu a Nova Zelanda i sols existeixen 131 kakapos vius a la Terra, ja que durant la colonització polinèsica i europea, la introducció de depredadors com gats i rates va fer minvar molt la seua espècie. I el fet que sols tinguen cria cada 10 anys, i que quan es veuen amenaçats simplement es queden immòbils tractant de passar inadvertits entre la vegetació, no ha ajudat molt a la seua recuperació. Els kakapos són uns excel·lents escaladors, que a més a més són per naturalesa molt curiosos, i com viuen solitàriament en llocs

El Kentazo

ANIMALS CURIOSOS


El Kentazo MUNDO

NATURAL

46

b avo s e s, a l i m e n t a n t - s e d e l s materials orgànics que es troben en el fang del fons marí. Els científics encara no entenen per complet com aquestos animals poden viure amb tanta facilitat en les profunditats de l’oceà. 5·Els dracs de mar velluts o els peixos alga sols es troben en els boscos d’algues de les costes meridionals d’Austràlia, generalment en aigües temperades i poc profundes (en torn als 20 m.). Rep el seu nom degut al seu aspecte foliat, ja que té llargues prolongacions en forma de fulla que ixen de tot el seu cos, servintli de camuflatge. Arriba a mesurar 45 cm. de longitud, i s’alimenta de placton, algues i altres petits organismes marins. Les femelles dipositen els seus ous en la cua del mascle, on resten fins la seua maduració. Es propulsa mitjançant una aleta pectoral en el fil del seu coll, i una aleta dorsal propera a l’extrem de la cua, que ondulen el justet com per a moure l’animal suaument, completant així el camuflatge d’alga flotant. A pesar de la seua disfressa, han d’afrontar diferents depredadors: ratlles, xicotets taurons costers, rèmores, rascacis i nombrosos carnívors. Però, el seu principal enemic és l’home, bé per captures involuntàries junt amb altres peixos, o per la seua recol·lecció com animal exòtic, encara que cap d’aquestes activitats representa una amenaça important per a la seua població.

6·L’ornitorrinc és una espècie de mamífer semiaquàtic endèmic de l’est d’Austràlia i de l’illa de

Tasmània. Són els únics mamífers actuals que posen ous en lloc de donar a llum a les seues cries v i ve s. L’ e s t ra nya ap a r e n ç a d’aquest mamífer que posa ous, verinós, amb morro en forma de bec, cua de castor i potes de llúdria, desconcertà als naturalistes europeus quan se’l trobaren per primer cop, arribà a ser considerat fins i tot com una elaborada falsificació. És un dels pocs mamífers verinosos; els mascles tenen en les potes posteriors un verí capaç de produir un dolor intensíssim als humans. Pel general és d’un color marró intens, encara que la part del ventre és més clara. El seu pes varia entre els 700 i 2.400 g. i la grandària entre els 43 i 50 cm. Té un caminar semblant als dels rèptils, i es desplaça recolzant-se en els artells. Caça per electrorecepció, localitzant les seues preses, en part, mitjançant la detecció de camps elèctrics generats per les contraccions musculars elevats i zones riberenques, les seues immersions duren uns 30 segons, i els seus principals depredadors són les serps, la rata d’aigua, els varans, els falcons, els mussols, les àguiles, i els cocodrils al nord del país. Pon entre un i tres ous , aquestos es desenvolupen en l’úter durant uns 28 dies, amb sols uns 10 dies d’incubació externa. És una espècie molt vulnerable als efectes de la contaminació, i una icona reconeguda d’Austràlia, apareix en la moneda de 20 cèntims australiana.

Neus Anton Espí


Antia Guerrero

47

NATURAL

la família no arriba a final de mes, hi ha molta gent que no treballa i per això s’han abandonat últimament fins i tot més gossos que abans, sense adonar-nos que des del principi, tenir un animal domèstic és una gran responsabilitat i no pots desfer-te d’ell sense més. Que passaria si un ramat d’elefants agafara a un humà com

«mascoteta», el vestiren ridículament, el lligaren a una corda, l’abandonaren a la seua sort, després de vagar el portaren a una cel·la i finalment el mataren? Ens semblaria bé? La realitat és aquesta: 200.000 animals s’abandonen a Espan ya cada an y. També s’ha de dir que aquesta xifra suposa només un 2% del total dels gossos que hi ha al nostre país. Però, encara són massa. Moltes associacions estan preocupades de recollir els gossos i gats dels carrers per donar-los en adopció; malgrat això, són més els abandonaments que aquestes, i per això som el país que encapçala la llista europea. Sí és veritat que els animals no tenen capacitat de raonar, però això no significa que tenim dret sobre ells.

MUNDO

En el món actual estem envoltats per ciutats, electrònica i persones, i no ens adonem que som una molt petita part del planeta. Per aquesta raó no respectem la flora i la fauna, perquè no la veiem dia a dia. Entre la flora i la fauna hi ha moltes espècies que estan en perill d’extinció, i la majoria de vegades és per la nostra culpa. Un exemple d’això és el guepard, un carnívor de la família dels fèlids i comú a les estepes asiàtiques i africanes. É s e l m a m í fe r m é s veloç, pot arribar als 115km/h encara que no pot fer carreres prolongades, pot abatre preses àgils i és prou fàcil de domesticar, pel qual no és estrany que siga ensinistrat per a la caça. El problema d’aquest felí és el següent: el 95% dels cadells moren abans d’arribar a la independència de la mare, generalment en les garres de lleons i hienes; són biològicament molt vulnerables. Però a això se suma el fet que els guepards es veuen amenaçats per la pèrdua del seu hàbitat i la caça furtiva, produïda sobretot en les regions desertes d’Iran, on les mineries i les carreteres faciliten el pas a caçadors i els governs de la zona no poden establir un canvi definitiu. Caçats descontroladament pels humans; per nosaltres. Un altre exemple, més proper, és el dels animals domèstics. Fa uns anys es va posar de moda tenir gossos a cada casa, que foren animals de companyia, de joc, d’entreteniment, etc. Ara, amb la crisi,

El Kentazo

NOSALTRES I ELS ANIMALS, ELS ANIMALS I NOSALTRES


DÉJAME CONTARTE LA ALCUDIA, origen de Elche El Kentazo

¿Os habéis preguntado alguna vez cual es el origen de Elche? Y de haberlo hecho ¿Por qué Elche está ahora aquí y no en la Alcudia?. Seguro que alguna vez habéis ido a la Alcudia pero ¿Seguro que habéis entendido lo que allí se explicaba?. Para entender la ciudad actual hay que hacer un pequeño ejercicio de imaginación que os invito a que hagáis conmigo. Imaginad una gran meseta litoral ligeramente inclinada hacia el mar. Dicha meseta se hallaba surcada de multitud de pequeño barrancos y entre ellos destaca la rambla del Vinalopó, que prácticamente la divide en dos. Si alguno de vosotros piensa o cree que en algún momento el Vinalopó fue navegable debe quitarse esa idea de la cabeza puesto que no ha llevado mucha más agua de la que lleva actualmente a excepción de momentos de lluvias fuertes. El Vinalopó desembocaba en una gran superficie lagunar donde también desembocaba el río Segura y que se extendía desde Santa Pola hasta Guardamar y hacia el interior hasta San Isidro. Muy cerca de este paisaje cubierto de agua y vegetación, donde era relativamente fácil conseguir alimento, en algún momento del Neolítico (en torno al III milenio antes de Cristo) se asienta en las inmediaciones de la actual Alcudia un grupo de personas que se

DÉJAME

C O N T A RT E

48

dedican a la agricultura y ganadería y aprovechan todos los recursos que les ofrece el marjal. De esta etapa y de las sucesivas apenas nos han llegado restos, solo algunos restos cerámicos y útiles de piedra. Más adelante en el mismo solar donde se desarrolló el poblado neolítico aparecerán nuevas culturas tanto autóctonas como alóctonas. Alrededor del siglo VII a.c. bordando esta inmensa laguna aparecerán poblados indígenas ( El Oral, La Escuera, Peña Negra – Crevillente-..etc) y otros fundados por extranjeros: los fenicios de La Fonteta (en las dunas de Guardamar del Segura). La existencia de poblados indígenas

y gentes venidas del Mediterráneo oriental dará lugar a la principal cultura protohistórica peninsular: la ibérica, alrededor del siglo VIa.C.. Si nos detenemos y volvemos la vista a nuestra Alcudia veremos la típica ciudad ibérica de plano ortogonal, rodeada con muralla, con edificaciones públicas como templos donde la escultura y la cerámica alcanzan un nivel de perfeccionamiento nunca antes alcanzado en estas tierras. La Alcudia estaría rodeada de campos de cultivo salpicados de casas de labranza, caminos, acequias y algún santuario religioso (El Parc de Elche). Tendremos que emplear bastante la imaginación porque la ciudad romana posterior se construye encima de la ibérica desdibujándola completamente. Durante el siglo III a.C. se produjo a lo largo de todo el Mediterráneo español una gran lucha: la II Guerra Púnica que enfrentó a Cartago y Roma por el control del Mediterráneo en este mismo suelo que pisamos. Pensad que la gran base (militar y económica –minas de plata-) de los cartagineses está en Cartagena o sea a 70km al sur y que por tanto Ilice vio pasar los ejércitos de ambos bandos y la derrota del bando cartaginés. La victoria romana trajo la llegada de emigrantes romanos


www.ua.es/laalcudia Fotos hechas por el autor.

Felipe Giner Pantoja

El Kentazo 49

C O NT A R T E

organizaba toda la ciudad en calles paralelas y perpendiculares dejando entre ellas manzanas de casas. Contaba con una serie de edificios públicos de asueto y espectáculos como un par de termas: la occidental y oriental, teatro y anfiteatro. Estos dos últimos por localizar. Con el paso de los siglos y la llegada de la decadencia del Imperio, Ilice también emprende el decaimiento. La crisis económica del siglo IIId.C., la llegada de los pueblos bárbaros y asentamiento de estos y más tarde el hundimiento definitivo del Imperio Romano Occidental provoca una serie de transformaciones en Ilici. El cuidado de los servicios públicos: alcantarillado, empedrado, urbanismo se relaja o directamente se abandona. Los principales edificios públicos se abandonan o cambian de función. Donde antes estaban los funcionarios públicos ahora encontraremos una sede episcopal (el cristianismo será la religión oficial del imperio desde el siglo IVd.C.), donde antes había viviendas lujosas (domus), más

DÉJAME

que se asentaron en Ilice (algo parecido a lo que ha pasado en nuestros días con la llegada masiva de emigrantes). Estas personas llegaron en dos oleadas una en el 42 a.C. y otra en el 26a.C.. Se traban de veteranos de las legiones de Roma que transformaron una pequeña y alejada ciudad ibérica, en una moderna ciudad romana con el rango de colonia. La abigarrada ciudad ibérica da paso a otra p e r fe c t a m e n t e d i s e ñ a d a c o n escuadra y cartabón donde existía una gran plaza pública: el foro, lugar de reunión de los ciudadanos. Esta plaza porticada estaría presidida por algunos de los edificios más importantes de la colonia, como el de la Triada Capitolina, el templo dedicado al culto al emperador y templo de Domina Caelestis. Además en dicho foro se exponían al público las leyes de la colonia y albergaba las estatuas de las principales figuras políticas de la ciudad. Ilici como todas las ciudades romanas se organizaba entorno a un doble eje de grandes avenidas: el cardo y el decumeno que

tarde encontraremos viviendas de gente humilde que o bien las r e a p r o v e c h a compartimentándolas o bien construirán nuevas reaprovechando materiales romanos. Entorno al siglo VIII a.C. la vida de la ciudad llega a su fin. Los musulmanes al llegar encuentran una pequeña ciudad que vive rodeada de recuerdos de tiempos mejores, es incluso posible (más que posible de acuerdo con las excavaciones realizadas este verano) que los musulmanes al menos en los primero años se asientan en Ilice. Si os dais cuenta la ciudad actual está, a unos dos kilómetros al norte de La Alcudia, algo debió pasar en el tránsito de los siglos VIII-IXd.C. para que los musulmanes se decidieran a abandonar Ilice para fundar IlxElche en su actual solar. Si he despertado vuestra curiosidad os recomiendo que os paséis por el yacimiento de La Alcudia y que te pasees entre sus restos tratando de imaginar sus gentes, sus calles, los olores y las pequeñas historias de la vida cotidiana que no debían ser muy diferentes a las tuyas. Si os apetece ver el yacimiento de La Alcudia está en la partida de Alzabaras Bajo, polígono I, nº138 (carretera de Dolores a unos dos kilómetros al sur del centro del actual Elche viene indicado con carteles).


LOS CHICOS CON LOS CHICOS, LAS CHICAS CON LAS CHICAS El Kentazo

En muchos colegios privados y religiosos éste es el modelo or g a n i z a t i vo, l o llaman educación d i fe r e n c i a d a . Últimamente algún político está hablando de introducirlo también en la escuela pública, ya que al parecer el nivel de fracaso escolar se reduce s i g n i f i c at i va m e n t e y, e s t á avalado por la experiencia en otros países como Estados Unidos, Reino Unido o Alemania. ¿Por qué separar los sexos? Se alude a los distintos estilos en los que aprenden los chicos y las chicas, porcentualmente iguales en inteligencia, notablemente diferentes en estructura y funcionamiento. Según la escuela diferenciada, hay una precocidad verbal femenina, con mayor desarrollo de las habilidades lingüísticas. Los chicos, por otro lado, gozan de mayor facilidad para el pensamiento lógico y matemático y el razonamiento abstracto. ¿Hay en esto una base científica? ¿Podríamos decir que el cerebro tiene sexo? Según Louann Brizendine, neurobióloga de la Universidad de California, las hormonas sexuales no sólo influyen en los órganos sexuales, sino que también afectan a los circuitos cerebrales. Al nacer, todos tenemos o bien circuitos

DÉJAME

CONTARTE

50

masculinos o bien circuitos femeninos. Durante el desarrollo fetal, como el cerebro femenino no se ha visto expuesto a la testosterona, las niñas nacen con circuitos femeninos en los que algunas zonas son más grandes y otras más pequeñas que el cerebro masculino. En lo referente a las diferencias de activación cerebral entre los cerebros masculino y femenino(*): a) Estudios llevados a cabo por Tina Good de Londres y Ruben Gur de Filadelfia demuestran que la

corteza orbitofrontal y la cingulada anterior, claramente implicadas en el procesamiento emocional, son mayores en mujeres que en hombres. Su mayor tamaño quizá refleje las d i fe r e n c i a s s e x u a l e s e n e l procesamiento de las emociones en contextos sociales y no sociales. Por ejemplo, las mujeres suelen superar a los hombres en los test de percepción y sensibilidad emocional. b) D u r a n t e las tareas lingüísticas el cerebro de los hombres está más lateralizado que en las mujeres, que en cometidos lingüísticos utilizan a m b o s h e m i s fe ri o s . Va rio s investigadores han advertido que las mujeres superan a los hombres en las tareas verbales. Por contraste, parece que los hombres son más competentes que las mujeres en tareas espaciales. En un estudio realizado por Doreen Kimura de la Universidad de Western Ontario ha revelado que la testosterona mejora la memoria espacial e incrementa el tamaño del hipocampo tanto en aves macho como en aves hembra. Las matemáticas conllevan manipulación espacial, lo cual podría explicar la creencia de que


(*) Documentación: “Cómo aprende el cerebro”. Las claves para la educación (2007). AAs. B l a ke m o r e, S - J y F ri t h , U. Científicas del Instituto de Neurociencia Cognitiva del University College de Londres.

Toñi Cuesta

El Kentazo 51

CONTARTE

poderío y fuerza por parte de los chicos. Entonces, ¿por qué decir sí a la coeducación? Aunque muchos estudios han puesto de relieve indicios de diferencias de género en la capacidad matemática. No obstante, estas diferencias no son puramente biológicas. De una cultura a otra se aprecian variaciones. Mientras que los chicos superan a las chicas tanto en china como en los EEUU., las chicas chinas tienen un mejor desempeño que los chicos de los EEUU. Esto no es una diferencia biológica por la raza, pues cuando las chinas van a la escuela en los Estados Unidos, su capacidad matemática disminuye hasta el nivel de las americanas.

DÉJAME

los chicos superan a las chicas en matemáticas. Aunque parece que los estudios sobre diferencias cerebrales y cognitivas entre sexos dan a entender que algo hay de verdad en los famosos estereotipos de género, por otro lado, también se ha demostrado que estas diferencias son incluso mayores cuando se comparan dos individuos cualesquiera. La razón por la que se obtienen mejores resultados académicos en aulas diferenciadas está claro, desaparece el elemento más desactivador de los alumnos/as en plena adolescencia, el género contrario. Desaparecen los coqueteos de las chicas, los mensajes escritos y corporales. Desaparecen las demostraciones de

También se ha observado que muchas chicas de todos los países rinden más que muchos chicos. En un reciente análisis de hallazgos de distintos estudios se ha comprobado que en los últimos treinta años la distancia entre chicos y chicas se ha reducido a la mitad, claro indicio de que las diferencias de género están inducidas socialmente al menos en parte(*). Así pues, por mucha d i ferenciación por sexo que queramos hacer en el aula, nunca tendremos una clase donde todos los alumnos/as aprendan de la misma manera, a esto hay que añadir que en el proceso de aprendizaje no sólo influye la predisposición para cierta materia sino otros aspectos psicológicos, emocionales, sociales, etc.. Según decía Emilia Pardo Bazán: “Hombres y Mujeres podemos ser iguales si recibimos la misma educación”. La educación diferenciada genera desigualdad. Otras razones por las que defender la coeducación: . Para desarrollarnos como “personas” y no como se espera que seamos por el hecho de ser hombres y mujeres. . Para apreciar y valorar las diferencias entre las personas. . Para equilibrar la participación de hombres y mujeres tanto en la esfera pública como privada. . Porque el resultado de un trabajo donde intervienen personas con distintas habilidades siempre es más positivo. En las aulas además de aprender matemáticas y castellano, también se aprende a c o nv i v i r, los alumnos/as aprenden los defectos y virtudes del otro sexo y a competir entre ellos, en definitiva se conocerán para que de adultos, hombre y mujer, iguales en derechos y deberes como personas y como profesionales, sepan respetarse mutuamente. Ayudémosles a enriquecer su inteligencia emocional además de la intelectual.


AGUA VIENE, AGUA VA El Kentazo

Hace unos años se puso de moda el tema de los transvases, que si Castilla-La Mancha quiere limitar/cortar el del Tajo-Segura, que si construimos el del Ebro. Es un tema que generó y genera todavía mucha polémica. La región levantina basa su crecimiento en el ladrillo y el sol (hostelería y segundas residencias) y al ser una cuenca hídrica deficitaria, necesita el agua de otras Comunidades Autónomas. Las Comunidades donantes de agua (Castilla-La Mancha, y Aragón) piden a cambio grandes inversiones ya que económicamente están más atrasadas. El agua es un recurso que no se valora hasta que falta y en momento falta todo son dificultades ¿Cómo hago la comida, limpio la casa, higiene personal….?. Su falta o restricción genera problemas pero mientras es abundante la malgastamos alegremente. ¿Siempre ha sido así? ¿Siempre ha habido un grifo en cada casa? ¿Bebían directamente el agua del Vinalopó los ilicitanos?. En otras épocas el agua era una de las necesidades más acuciantes, más si cabe que en la actualidad. Lograr abastecerse de agua era cuestión de vida o muerte. El agua del Vinalopó no es apta para consumo humano porque una vez llega al vaso del pantano de Elche, el agua disuelve las sales minerales que tiene el suelo y la vuelven salobre. No es apta para el consumo humano pero si para regar. Solo nos queda el agua de lluvia para nuestro consumo. Si nos fijamos en La Alcudia vemos que en las casas hay aljibes para consumo propio pero no sólo eso también descubrimos que hay alcantarillado y no una, sino dos termas. ¿Habéis pensado alguna vez el volumen de agua que hace falta para mantener unas termas? Es enorme y además debe ser constante. Esto abre la posibilidad que existiera un acueducto, que todavía no se ha localizado. Desde época tan temprana como el siglo XV surge la idea de traer agua de lugares sobrantes. En 1420 se hacen estudios para realizar un transvase de excedente de aguas del río Júcar que no se llegó a realizar. En 1528 se vuelve

DÉJAME

C O N T A RT E

52

Puente de los cuatro ojos a estudiar el asunto y también en 1668. En 1773 se logra el permiso del alcalde de Villena para «desportillar» la Laguna (de Villena) para usar su agua para riego. En 1841 vuelven a reunirse los representantes de las provincias de Valencia y Alicante para la traída de aguas desde el Júcar con resultado negativo para los de Alicante. Si damos un salto en el tiempo y aterrizamos en el Elche del siglo XVIII observamos que en las casas no hay agua corriente y debido al aumento de población, gracias a que se rompe el ciclo de «las pestes», la demanda de agua aumenta. Así que en 1784 el obispo Josep Tormo decide sufragar la construcción de un acueducto que lleve agua potable

desde Aspe a Elche (el agua brota en el barranco de Barrenas) y que todavía es visible gran parte de su recorrido (los puentes de los cuatro y cinco ojos). La obra costó 906.989 reales de vellón, tiene con una longitud de 18000 varas de cañería de arcaduces de barro vidriado y fue acabado con gran regocijo de los ilicitanos en 1789. El agua era repartida en diversa fuentes donde los ilicitanos llenaban sus cántaros y lo llevaban a sus hogares. Dicho acueducto estuvo en servicio al menos un siglo hasta que de nuevo la población volvió a crecer y fue necesario hacer nuevas traídas de agua. No hace demasiados años hubo una controversia debido a que el trazado del AVE iba a acabar con parte de este acueducto.

Puente de los cinco ojos


El Kentazo

En cuanto al agua para regar, seguramente en el lecho del Vinalopó existan restos de azudes y presas desde el mismo momento que llega la agricultura a estas tierras. Sin embargo no es hasta el siglo XVII cuando se construye el abuelo del actual pantano en el sitio que ocupa este y que desviaba el agua a la acequia mayor, que entraba en la ciudad a la altura del palacio de los Altamira (todavía se conserva un arco de entrada en un lateral del MAHE). De aquí el agua circulaba por dentro de la ciudad y se repartía por las d i fe r e n t e s acequias e hijuelas y se dedicaba a parte de para riego a otros usos industriales.

Puente de los cinco ojos y al fondo construcción puente del AVE entubada en una conducción de hierro forjado existiendo a lo largo del recorrido varias balsas o depósitos de regulación del caudal uno ellos se conserva intacto en el camino de Castilla (dentro de la empresa Moldes Jofan S.L.). El agua de la Alcoraya estuvo en servicio hasta parece ser 1958. Para finalizar estos avatares hidráulicos decir que en 1927 Elche se adhiere a la mancomunidad del Taivilla con la que desaparecen los problemas de abastecimiento de agua potable.

Fotos realizadas por el autor.

Felipe Giner Pantoja

CONTARTE

53

DÉJAME

A lo largo del siglo XIX el aumento de la población de Elche hace que la fuente de Barrenas sea insuficiente y además resultaba costoso el mantenimiento del acueducto del Obispo Tormo lo que provocó que se buscasen nuevas fuentes de aprovisionamiento. En 1840 se constituyó una empresa con el nombre de San Pascual para obtener agua para riego. Emitieron 475 acciones e incluso adquirieron una sonda artesiana para perforar pozos. Múltiples son los intentos de aprovechar todas las aguas que ofrecía el campo de Elche como los manantiales de «La Pedrera», la fuente «Pedriguera» o la fuente de la «Cañada de Monforte». En 1885 se funda una sociedad para la explotación de las aguas llamadas de «El Planet» que en 1909 pasan a ser propiedad de la compañía de Ferrocarriles Andaluces para su uso. En los últimos años del siglo XIX el ayuntamiento de Elche solicita la traída de aguas desde la partida alicantina de La Alcoraya y para ello se funda una sociedad en Londres «The Elche Water Works Cº Ltd». El agua llega a la plaza de la Merced el 15 de agosto de 1901. El líquido elemento a diferencia de otras conducciones anteriores discurría por una bóveda subterránea por donde la misma circulaba

Para saber más: FRAU VICENTE, JAIME. El agua de L’ Alcoraia en Elx: 50 años de modernización el agua potable, Instituto Municipal de Cultura,2005. JAÉN I URBAN, GASPAR. D’ Aigua i obres hidràuliques a Elx, publicacions de la universitat d’ Alacant. 1999. RAMOS FOLQUÉS, ALEJANDRO. Historia de Elche, Ediciones Picher, Elche 1987.

Puente de los cuatro ojos


El Kentazo

DISPERSOS

DÉJAME CONTARTE

54

Ahora ya, como así nos parece que ocurre en el Cosmos, también la vida humana tiende a la dispersión. Y entre las tantas cosas, si no todas, que manejamos los humanos no se observa que sean muchas las que escapen a tan descomunal y vertiginoso movimiento. Miles de pantallas, dispersas por todos los ángulos del espacio, reclaman nuestra mirada, que se queda bizca ante semejante eclosión. Todas, a su manera, quieren vendernos algo pero cuanto menos lo sepamos mejor. Dentro de esas pantallas, de forma inexor able, vamos cayendo todos, dedicándonos a deambular por esa laberíntica red de redes que al no conocer su fin ni sus fines no sabemos seguro si nos guía o más bien nos enreda. Las actuales asignaturas (las antiguas materias y las aún más antiguas disciplinas) aunque lo intentan ya no pueden ayudarnos, sus conocimientos andan también dispersos entre cientos de optativas y talleres faltos de peso y esplendor. Es tanto lo que demanda nuestra atención que resulta imposible centrarse, y menos aún concentrarse, dispersos en medio de todo ese magma de estímulos y señales donde resulta imposible dilucidar

lo central de lo marginal. Se trata de la información, que de forma voraz crece y se expande en contra de la formación, y por lo que tan difícil se hace hoy enseñar como aprender. La realidad se dispersa en la virtualidad, donde todo está al alcance de la mano pero nada se puede tocar. Será por ello que nadie se puede quedar quieto, “libres” dispersándonos por el globo gracias al low cost. Y con nosotros millones de cámaras nos escoltan disparando a discreción, alimentando de forma bulímica ese inmenso, insaciable y también disperso estómago visual. Pero aunque es verdad que el plato es cada vez más grande y glamuroso, para qué si la comida ha desaparecido, gasificada, transmutada, dispersa y desestructurada gracias a Ferran Adrià. Quiere hacer de la cocina un arte pero también el arte anda perdido y disperso entre instalaciones, happenings y performances. El arte de hoy apenas ni se entiende ni conmueve, por lo que para poder apreciar la presunta esencia de algo se hará necesaria una compleja y enigmática explicación, que las más de las veces nos suena a pobre y dispersa justificación. Pero la justificación no nos la da

ahora la religión sino cientos de religiones a la carta que nos ofrecen paraísos variados en función del grado de dispersión de cada cual. Hay que crecer y progresar, es la ley que nos impusimos en occidente, ley que hemos fumigado y dispersado por todo el orbe y quien sabe si nos devorará. Sí que algo progresa, la tecnología, pero parece que a costa de todo lo demás. Las cuentas tampoco le salen a la economía desde que el dinero circula oculto y d i s p e r s o d e fo r m a virtual; donde el mercado no puede romper las cosas tan rápido como desearía ni nuestras tarjetas de banco dar más de si. El resultado: ya ni se nos asegura la sociedad del bienestar. La que sí es segura es la cantidad de basura dispersa por tierra, aire y mar, incluida la que se nos va incrustando en nuestro código genético y nos dispersa de nosotros mismos, extraños y extrañados a lo que nos pasa. Vivimos nuestro presente dispersos, insaciables consumiéndolo todo, atenazados por un pasado del que no aprendemos y atemorizados por un futuro que no para de derretirse. Si al menos pudiéramos oír al Cosmos, pero es tan callado y silencioso… Cuanto más tratamos de acercamos con nuestras naves más se aleja él, tan huidizo y reservado. Le hemos preguntado mucho pero apenas nos ha dicho nada de cómo ha conseguido su nocturna y, en apariencia, apacible dispersión, siendo sin embargo la nuestra tan agitada y convulsa. Nos tocará preguntarnos a nosotros mismos, pero la cuestión es: ¿de verdad nos lo queremos preguntar? Como decía alguien, el exceso es la forma de nuestro vacío. Un vacío disperso podríamos añadir.

Jose A. Ortuño


prohibido, protesten, como si ellos tuvieran razón o derecho a hacerlo. Estoy harto de ver ese orgullo y esa prepotencia de los alumnos que se creen que saben más que nadie, y que se piensan que con asistir a clase y molestar al resto de la gente que quiere ap r e n d e r, l e s va a d a r l a posibilidad de aprobar. Estoy harto de que no respeten nada ni a nadie, que vayan pintando, robando, estropeando, inutilizando y malgastando los recursos de los que dispone la clase y el instituto, y que a mí, a mis padres, y a los suyos, les cuesta dinero. Estoy harto de ver cómo esa gente prefiere hacer antes el mal que el bien, porque creen que les hace feliz, para integrarse o porque simplemente quieren echarse unas risas a costa de la gente. Y si a alguien los delata por su actuación, le hacen parecer que es él o ella, es el que lo está haciendo mal por “chivarse”, cuando es totalmente al contrario. Pero es que también estoy harto de la hipocresía, de la gente que critica a los mencionados, pero en cuanto pueden hacen lo mismo o peor. Estoy harto de oír los comentarios tan insultantes que la gente suelta de algunos docentes, que simplemente van a hacer allí su trabajo, como cualquier otra persona, y tienen que aguantar las tonterías de un grupo de listillos e inmaduros alumnos que

prefieren molestar a trabajar. Estoy harto de que no se les muestre respeto y de que cada vez más tengan que hacer lo imposible por poder dar clase. Y es que no entenderé jamás a esa gente que va a clase a no hacer nada, que va con el objetivo de ignorar al profesor, molestar, y todavía quieren aprobar, y quejarse si no lo consiguen. Estoy harto de haber tenido que oír críticas de gente que se quejaba de libros que no ha leído o de exámenes que han suspendido sin haber estudiado. Del mismo modo estoy harto de que la gente moleste y el profesor no sean capaz de poner orden y de hacer callar a la clase, provocando que haya ese rumor continuo proveniente del final de la clase y que tanto molesta. Estoy harto de que cada vez que voy a un examen y veo a la gente usando chuletas, esos profesores lo único que hacen es ir a lo suyo, ser confiados y adoptar una actitud “bohemia” y dejada hacia la clase que hace el examen ante él, permitiendo estas actuaciones. Así como estoy harto de ver cómo, s i o t r o s p r o fe s o r e s c og e n a alumnos “chivando” respuestas, tengan el valor y la poca vergüenza de negarlo. ¿Se creen, acaso, más listos que ellos? Parece que a veces nos olvidamos de que ellos también son personas adultas e inteligentes, aunque a muchos les cueste creerlo. Y, la

55

DÉJAME CONTARTE

Hay muchas cosas que no me gustan, pero de ésta, concretamente, estoy harto, muy harto. Harto de ver la gente que me rodea, sobre todo en el instituto. Harto de ver cómo gente que conozco (entre las que incluyo una amiga mía) a la que le cuesta cinco veces más estudiar el temario de un examen, no apruebe; y harto de que gente que tiene capacidad para aprobar un examen con nota, use chuletas, como lo hace gran parte de la gente de mi clase y de otras clases, estando como están en bachillerato; y, encima, pretenden justificarse: dicen que si no lo hacen, no pueden aprobar, y que quien aprueba es porque es muy listo, y ellos no son así. Estas excusas son, obviamente, para justificarse ellos mismos; tratan de autoconvencerse de que lo que hacen está bien. Aunque realmente sí es difícil aprobar si no se hace absolutamente nada en clase ni en casa. Pero bueno, el caso es que si aprobar no es sumar dos y dos, la culpa siempre la va a tener el profesor, y ellos no tienen otro remedio que hacerse chuletas. Y, aun así, su estupidez llega, afortunadamente, hasta el punto de que ni con chuletas logran aprobar. Lo peor de todo es que mi amiga no es estúpida ni lo ha sido nunca, pero suspende, una vez tras otra, y ella está harta, tan harta como yo de esta situación, y no somos los únicos que lo estamos. Estoy harto de ver cómo el resto de mis compañeros de clase aprueba con chuletas o de pura suerte. Estoy harto de ver cómo esa gente suele coincidir con el modelo de adolescente inmaduro tan prepotente y tan común últimamente en la sociedad. Ese tipo de persona que está hablando, molestando o haciendo tonterías en clase, y que cuando un profesor le dice que se calle o que deje de hacer eso, tenga la osadía de contestarle, y de querer tener razón; de que se crea más listo que el profesor, o que se enfade con éste simplemente porque ha hecho bien su trabajo. Igual que si esos alumnos sacan el móvil, o hacen algo que saben que está

El Kentazo

ESTOY HARTO


El Kentazo

verdad, es que suele darse la casualidad que aquéllos que más tontos son, más listos se creen. Lo peor es que esta gente pasa de curso; cada vez se toleran más las tonterías de los cuatro pintamonas de siempre, cuyo grupo va aumentando cada vez más en número. Este tipo de gente, que prefiere venir al instituto a calentar la silla antes que hacerlo en su casa. Y esa gente, entre bostezo y chuleta, va haciéndose hueco no sólo en bachillerato, sino también en la universidad. El problema es que el sistema educativo tan deficiente, y ciertos profesores, permiten eso. Un alumno de 15 años que no quiere estudiar, tiene que estar en clase molestando a los demás y al profesor, porque nadie puede dejarse el instituto antes de los 16. Claro, que si un niño de 15 años o menos no quiere estudiar, seguro que un año más tarde le vendrán las ganas, ¿verdad? Todavía recuerdo cuando se decía que a bachillerato no se podía pasar con alguna asignatura pendiente. Ahora hay gente que, con 3 asignaturas ya está en bachillerato, esperando a repetir dos veces más, a que los echen del instituto y a pasarse al bachillerato nocturno, sin límite, para seguir sin hacer nada hasta que se den cuenta que, de esa forma, no van a poder vivir toda la vida. Asimismo, no entiendo que los alumnos de bachillerato no podamos estar en la biblioteca en lugar de en clase si queremos. Aquéllos que de verdad hemos escogido bachillerato para estudiar y labrarnos un futuro, somos conscientes y tenemos la suficiente determinación como para decidir si nos conviene más ir a la biblioteca o ir a clase. Mientras haya sitio y no molestemos en la biblioteca, ¿tiene que venir un profesor a decirnos dónde debemos estar o qué debemos hacer sin conocer nuestra situación? No hace falta, porque eso ya lo sabemos nosotros. Aunque, por otra parte, ahora en la biblioteca también hay gente que pone el libro encima de la mesa, saca un par de hojas y se pone a hablar con su compañero, y el profesor de

DÉJAME

CONTARTE

56

guardia raramente les dice algo. Igual ocurre con los alumnos de bachillerato que quieren salir del centro durante los recreos; no se puede, se ve que es mejor que los que no hacen nada en clase estén ahí contra su voluntad y que molesten a los demás, antes que

dejarlos que se vayan. Si queremos salir porque no queremos dar determinada clase ese día, ¿qué daño ocasionamos? Y es que soy ese alumno que quiere aprender, que quiere que las clases sean amenas y entretenidas, y no salir indignado o con dolor de cabeza cada día porque los de siempre están molestando. Y, por si fuera p o c o, m u ch o s p r o fe s o r e s l o permiten: “Es que esto es bachillerato, la gente debería saber comportarse”; esa gente en concreto no sabe comportarse, son críos encerrados en cuerpos de adolescente, cuyo único objetivo es ver en su nueva BlackBerry el tuenti, o comprobar quién lanza un bolígrafo más lejos. No me

gusta tener que esforzarme todos los días como si fuera el último y quedarme hasta tarde estudiando o leyendo, pero lo hago porque consigo mi recompensa, y al final vale la pena. “Quien algo quiere, algo le cuesta”, dicen. Ya no lo creo así. Ahora veo como en cada examen que hago, hay alguien que saca chuletas, y ya se ha convertido en una situación más que natural. Hasta ahora, me valgo de la forma tradicional de estudio, y saco buenos resultados, mejores incluso que los que se hacen chuletas, por lo que me siento satisfecho. Pero no la gente que estudia y suspende. Otra cosa que me gustaría destacar es que no escribo este artículo para ser objeto de crítica o elogio entre profesores, sino para que escuchen una voz joven, quizá más sensata, puesto que ofrece otro punto de vista, y para que se planteen ser más duros con aquéllos que no hacen nada, y más comprensivos con aquellos que se esfuerzan cada día por aprobar, y eso, cada profesor, sabe quién es, porque los menos trabajadores no se toman ni la molestia de disimularlo. Desde siempre y por siempre he querido y querré ser profesor; es mi vocación y estoy decidido a cumplirla. Pero tengo claro que, en mi futura clase, no voy a tolerar ese tipo de tonterías y menos ese tipo de gente. No pienso permitir que mi clase sea el sofá de algunos y la discoteca de otros. Y, ni mucho menos, voy a hacerme profesor para educar a mañacos con aspecto de jóvenes, que vienen malcriados de casa, y cuyos padres los mandan para hacer perder el tiempo y la paciencia a los profesores, o en su inagotable codicia y/o falta de respeto hacia la gente que realmente estudia, para obtener una beca. Yo querré enseñar, trasmitir la materia que me apasiona de forma dinámica y entretenida e intentar hacer que les guste a mis alumnos, o que, como mínimo, aprendan algo más antes de acostarse ese día. Y, aunque no les interese, que tengan respeto por los demás y sean capaces de guardar silencio. Tampoco pido tanto.

Álvaro Bellón


y mata a más personas anualmente que el SIDA, la malaria y la tuberculosis juntas. En el mundo hay cerca de 925 millones de personas que se acuestan a dormir cada noche con hambre –cifra que supera la suma de los habitantes de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea juntas-, y el 65 % de estas personas viven en sólo siete países: India, China, Bangladesh, Indonesia, Pakistán, la República Democrática del Congo y Etiopía. Sin embargo, la mayoría de las carencias nutricionales se solucionarían sin mucho esfuerzo. La FAO, la organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación, declaró en la última cumbre sobre seguridad alimentaria (2009) que haría falta una inversión de 44.000 millones de dólares anuales para erradicar el hambre. ¿Es mucho? Los gobiernos dicen que sí, que no disponen de este dinero y que es utópico creer que se puede conseguir. ¿Es cierto?

57

CONTARTE

morirán antes de cumplir el año de vida. ¿O que de cada 100.000 nacimientos en Chad morirán 1.200 madres anualmente? Si nacieras en el Cuerno de África, todos esperarían que vivieses hasta los 52 años y podrías llegar a formar parte de los 400.000 niños somalíes que pueden morir de hambre si no se toman medidas inmediatas. Tu familia estaría fácilmente dentro de las 12 millones de personas que se encuentran necesitadas urgentemente de alimentos por culpa –entre muchas otras cosasde la falta de ayuda internacional para paliar su peor sequía en seis décadas. En Somalia un 32% de los habitantes sufren hambre. Pero la hambruna sigue siendo un asunto sin solucionar que afecta no sólo al Cuerno de África. Una de cada siete personas en el mundo pasa hambre, siendo éste el principal desafío global de nuestros tiempos. La hambruna, además del sufrimiento de millones de personas, está frenando los avances en la salud y la educación,

DÉJAME

Se me clavan las piedrecitas en la espalda cuando duermo, mi ropa está sucia y me duelen los pies de andar. Desaparece mucha gente, ahora sólo tengo cuatro hermanos porque Kabibi e Isha ya no están. Los mayores lloran mucho. Hace unas semanas que dejamos el pueblo; mi padre decía que íbamos a otro sitio mejor, fuera del país y con mucha gente. Escuch, cuando hablaba con mi madre, que ya no cae agua del cielo y que no nos quedaba comida por eso cogimos nuestras cosas y nos fuimos. El otro día cuando el cielo estaba oscuro un grupo de gente con armas nos paró en el camino y nos dijo que volviésemos a nuestra casa, que era mejor morir en nuestra tierra y que rezásemos para que llegara la lluvia. Les dijimos que nos volveríamos, pero cuando se fueron, seguimos con el viaje. Mi padre dice que no tenemos otra opción. Yo también quiero que caiga agua del cielo: todo el mundo se pone contento. ¿Sabes dónde están Lesotho, Burundi, Togo, Eritrea, Yibuti o Gabón? ¿Podrías localizarlos en el mapa? De los 46 últimos países cuyo Índice de Desarrollo Humano es el menor en el planeta, 36 son de este continente, teniendo en cuenta que además hay muchos otros países que ni si quiera están registrados o actualizados. ¿Crees que vives mal? ¿Sabes que la malaria mata a un niño cada minuto y medio en África, es decir, 3.000 niños al día? Tal vez el error haya sido poner mayor énfasis en ahorrar dinero en la medicación y su distribución que en salvar vidas. Solamente en el África subsahariana, el SIDA ha dejado huérfanos a casi 12 millones de niños menores de 18 años. ¿Sabes que en Angola de cada 1.000 niños que nacen, 176

El Kentazo

¿QUE TÚ TIENES HAMBRE?


El Kentazo

Se cree que el fraude fiscal anual sólo en España es de casi 120.000 millones de dólares. Más de 44.000 millones de dólares es lo que, aproximadamente, costaron los juegos olímpicos de Pekín. Entre 2007 y 2010, sólo Estados Unidos -SÓLO- ha dado a l a b a n c a e n fo r m a d e «préstamo»–sin intereses, por supuesto- más de 16 billones – 16.000.000.000.000de dólares. Este escándalo debería haber sido primera página durante meses, pero no fue así. Se estima que en 2010, cada segundo, la humanidad gastaba en armamento la frívola cifra de 35.115 euros. Tan sólo 3.034 millones de euros al día: 1.107.410.000.000 euros en un sólo año. Poco dinero. Se podría acabar con el fraude empresarial, con la evasión de impuestos, con la economía sumergida, con los paraísos fiscales, con la corrupción política, con los privilegios de los clubs de fútbol «irremplazables», o con los caprichos de unos cuantos retratos de 84.000 euros para el presidente del Congreso de los Diputados, aeropuertos sin aviones, bibliotecas sin libros o museos sin obras expuestas… O se podría invertir estas disparatadas cantidades en erradicar el hambre, superar la incultura, solucionar la falta de medicamentos o poner en práctica políticas para la sostenibilidad del planeta –parece que sólo cuando el último árbol esté muerto, el último río envenenado y el último pez

D É J A M E C OONNT A R T E

58

atrapado, nos daremos cuenta de que no podemos comer dinero-. ¿Sabes que el presupuesto anual de la Iglesia es el doble que el de investigación? Como un amigo me

dijo: «cada vez que tengamos un cáncer, mejor nos olvidamos de quimioterapias y nos ponemos a rezar». Pero claro, lo primero es lo primero. Esta falta total de inteligencia del ser humano y sus consecuencias se acrecientan al sumarle la crisis económica global. Ésta afecta profundamente tanto a los pequeños países dependientes de las importaciones – especialmente en África- como a la población de los grandes que intentan aislarse de la crisis con políticas comerciales restrictivas, que llevan a la subida de precios, que serían equivalentes, en Alemania, al coste de una barra de pan por unos 30 euros. En efe c t o, l o s p a í s e s desarrollados no están cumpliendo sus promesas. Y esto se ve en muchos casos agravado por los conflictos violentos en los países, que dificultan las tareas de ayuda humanitaria y conllevan durísimas condiciones de vida, como en Somalia, donde los ‘’señores de la guerra’’ obtienen sus beneficios, desde 1991, a costa de las 300.000 muertes y 1,5 millones de desplazados habidos hasta ahora. El aumento del número de víctimas del hambre es intolerable. Tenemos los medios técnicos y económicos; ya no hace falta un avance científico para acabar con ella. Pero hay que actuar deprisa: miles de personas mueren cada segundo de hambre mientras tiramos toneladas de alimentos al día –el 20% de los alimentos que compramos los occidentales acaban en la basuray nos sobrealimentamos. Es inaceptable que en el siglo XXI casi una sexta parte de la población mundial sufra hambre. Tenemos las razones, conocimientos, estrategias, herramientas, medios y capital necesarios para intentar cambiarlo. Parece que lo único que hace falta para erradicar el hambre es voluntad política, y la elección de nuestros dirigentes está sólo en nuestras manos.

María Guerrero Fernández


La película que vamos a comentar es una obra maestra del cine europeo actual. Una obra maestra difícil de etiquetar, ya que, si bien es cierto que, a primera vista, podría identificarse como dentro del género histórico, también podría considerarse dentro de la intriga, o del género policíaco y detectivesco. Sin embargo, si se realiza una lectura más profunda y meditada, se observa que se trata de una obra filosófica, que trata de ahondar en las emociones primarias del ser humano, y su reacción ante las mismas. En esta línea, también plantea el papel del ser humano, su esencia, y su relación con Dios. Se trata, por tanto, de una obra que, si bien inicialmente podría destinarse a un Cineclub escolar, sus diferentes planos y facetas la hacen apta para su análisis en un ámbito más académico y maduro. Todos los elementos, desde la ambientación hasta el guión, que se basa en la novela homónima del catedrático de semiología Umberto Eco, están muy cuidados. Es cierto que se permite determinadas licencias históricas, como luego veremos, pero es que la novela en la que se basa el guión, también se permite determinadas licencias. No obstante, y pese a ello, consideramos fundamental su utilización con fines didácticos. Respecto al contenido temático del film, éste se ubica en el siglo XIV, en la época del Cisma de Occidente, cuando los papas de Roma, por determinados motivos políticos que exceden el presente comentario, abandonan la Ciudad Santa y cambian su residencia por Av i ñ ó n , c o l o c á n d o s e b a j o l a protección de los reyes de Francia. La película también se ubica en el centro de varias controversias. Al hilo del establecimiento del Papado en la

citada ciudad francesa, la corte papal se burocratiza y se desarrolla, hasta el hecho de adquirir un fasto propio de las más imponentes monarquías medievales. De hecho, se inserta en un proceso de formación de las monarquías absolutas propio del resto de Estados, como Francia, Inglaterra, Rusia, Aragón o Castilla. Como consecuencia, y como reacción a este proceso de enriquecimiento y de laicización de la corte papal, empiezan a surgir numerosos movimientos, más o menos tolerados por la Iglesia, que tienen como objetivo d e p u ra r l a , y, e n o c a s i o n e s, purgarla de la corrupción. Es el caso de las diferentes ramas de los franciscanos, de los fraticelli, de los dulcinistas …que darán lugar a sonadas disputas teológicas. Otra controversia que toca esta obra filmográfica es la lucha entre la fe y la razón, entre un mundo que muere, y otro nuevo que quiere abrirse paso, entre la

filosofía medieval escolástica, y la filosofía nueva, de raigambre tomista, y de sus sucesores Gullermo de Ockham, Duns Scotto… La cinta inicia su andadura con una voz en off, que trata de narrar los acontecimientos extraordinarios que tuvieron lugar en una abadía del Norte de Italia. Esta voz en off pretende ser la de Adso de Melck, el hijo segundo del barón de Melck, que era un novicio benedictino a la espera de jurar sus votos, bajo la protección y magisterio de un insigne franciscano de la época, Fray Guillermo de Baskerville. Ambos religiosos viajan hasta la citada abadía, cuyo nombre omite el narrador. Es ése el momento en el que se inicia la presentación del film. Dentro de esta presentación y ubicación de los personajes y de la acción, los dos frailes son recibidos por el abad de la abadía, que les espera con mucho interés. No sólo porque Guillermo de Baskerville va a participar, junto con otros franciscanos eminentes, en el debate teológico que se desarrollará en dicho monasterio durante los próximos días, y en el que se tendrán que enfrentar a los legados del Papa Juan XXII, sino porque su raciocinio y su fama de hábil detective le podrá proporcionar las claves de unas muertes misteriosas que están teniendo lugar en dicha abadía. Los frailes de la abadía están aterrorizados ante lo que interpretan como una intervención del Maligno , del Diablo, en el fallecimiento de un traductor de griego, y en el de un importante iluminador de textos sagrados. Porque en lo que esta abadía es importante es en la transmisión del saber de la época, merced a la imponente biblioteca, y su no menos importante scriptorium, donde las obras que descansan en sus fondos, son

C I N E

25 AÑOS DE: EL NOMBRE DE LA ROSA

El Kentazo

cine

59

C U L T U R A L

CULTURAL


cine El Kentazo

copiadas y cuidadas para la posteridad. Poco a poco las indagaciones de Guillermo le conducen a unas conclusiones sorprendentes, de manera que allí donde los timoratos benedictinos ven la mano del Diablo, el sagaz franciscano va descubriendo la mano de otro demonio que no tiene nada de sobrenatural, sino que es un humano como cualquier otro, pero dotado de una excepcional inteligencia. De esta forma, con el paso de los minutos, el director va desarrollando una trama muy al estilo de las mejores novelas de Arthur Conan Doyle. El final de la película es extraordinario: Guillermo de Baskerville, ayudado por su fiel aprendiz, Adso de Melck, descubre la existencia de un libro mítico de la Antigüedad, de cuya existencia

se sabe por fuentes indirectas, y que nunca ha sido copiado: el II libro de la Poética de Aristóteles, dedicado a la comedia. Es, a priori, ése el motivo de las muertes extraordinarias que están teniendo lugar en la abadía. Un motivo que acaba

pasto de las llamas, cuando uno de los frailes, el ciego Jorge de Burgos, decide destruirlo por el peligro que su lectura conlleva: la risa, el optimismo, la ausencia de miedo, y, como consecuencia lógica, la ausencia de Dios. El problema es que, de fo r m a accidental, la destrucción del libro lleva consigo, en el desenlace de la película, el incendio de la biblioteca, del S c ri p t o r iu m , y, p o r extensión, de toda la abadía. La ambición humana acaba por destruir todo lo que el hombre, haciendo uso su condición de reflejo de la Idea de Dios, crea. Por este motivo, nos encontramos ante una obra cinematográfica clásica, ante una obra que trasciende.

Pedro Amores

C I N E

LA ROSA PÚRPURA DE EL CAIRO

C U L T U R A L

60

La Rosa púrpura de El Cairo es una película estadounidense de 1985, dirigida por Woody Allen, la cual nos muestra el desarrollo de una trama amorosa desarrollada en la época de la Gran Depresión donde la protagonista ,Cecilia, se desloma trabajando como camarera en Nueva Jersey mientras su marido vive de ella y ni siquiera la valora. A lo largo de la trama vemos como se entrelazan elementos muy contrarios como la tristeza y la alegría, lo profunda y lo simple y divertido a la vez. Cecilia, la protagonista, una mujer viva e imaginativa a pesar de ser maltratada por la vida y por su marido, considera que la única vía de escape es el cine, al que acude una y otra vez para refugiarse de la realidad y soñar con un mundo de champagne, smokings y fiestas e l e g a n t e s . Hasta que una noche, el héroe de ese filme de aventuras, La rosa púrpura de El Cairo, se fija en ella

y atraviesa la pantalla para conocerla y vivir una inolvidable historia de amor. Pronto se ve obligada a elegir entre el actor real y el personaje de ficción. Tom, el verdadero -el personaje, por supuesto-, cree que la realidad y la fantasía pueden convivir, porque así es su naturaleza a pesar de que necesite un guión en la vida de Cecilia para poder subsistir. No cabe duda de que esta película se caracteriza por ser disparatada, descabellada e imaginativa pero no por ello es una obra m e n o r. Para los que vivimos el cine como Cecilia, esperamos a que algún día nuestras historias favoritas salgan de la pantalla para convertirse en realidad pero mientras tanto, seguimos y seguiremos soñando juntos.

Patricia Maciá


que somos una serie de internet, por lo tanto el público es muy pequeño, ya que es difícil que entre tantos vídeos y series que hay en la red, alguien se interese en el tuyo. K. - ¿Qué virtudes ha de tener un buen director que empieza ahora? A. - Tiene que saber muy bien lo que quiere hacer, tener un objetivo claro. Hacerlo lo mejor que puedas es muy importante, pero sobre todo lo básico es divertirte, si lo que haces no te divierte, dedícate a otra cosa. K. - ¿Cómo surgió «JAVATAR»? A. - Pues surgió cuando cogí la idea de un vídeo casero que había hecho J.Barberá; era un vídeo corto, de unos segundos, que narraba una historia simple. A partir de ahí, y con su ayuda y la de muchos amigos más, hicimos un vídeo largo, que colgamos en Youtube, en principio para nuestro disfrute, no pensábamos seguir en ningún momento con más vídeos;

pero el vídeo gustó mucho a nuestros amigos, y su entusiasmo nos llevó a hacer más y más videos de la misma serie, e incluso a añadir personajes y tramas secundarias para nada previstas. Los medios eran malos, y la preparación era muy poca, pero le echamos mucha ilusión y es algo de lo que estamos muy satisfechos. Nos alegra poder decir que hemos realizado este trabajo gracias a nuestros seguidores, que nos apoyaron. K. - ¿Cúales han sido los mayores problemas que has afrontado a la hora de actuar/ dirigir la serie? A. - Sin duda, organizar a la gente. No somos profesionales, y ha habido días que hemos tenido que organizar a mucha gente para grabar, y aquello se volvía un caos. Pero una vez organizados, grabar era relativamente fácil, sólo había que saberse el papel y echarle paciencia. Tras el trabajo físico, quedaba montarlo, que con los medios informáticos que hay hoy en día, es relativamente fácil y rápido. K. - ¡Avánzanos algo de la nueva serie que traes entre manos! A. - C l a r o , d e s p u é s d e «JAVATAR» con ayuda de Barberá, quisimos hacer otra nueva serie en internet, contando con mejores medios y mayor organización; así nació «Colegas»; esta serie quiere representar la vida cotidiana de la gente de nuestra edad, con sus problemas cercanos y sus líos diarios, pero siempre desde el humor que nos gusta darle a todas las situaciones. A finales de Febrero saldrá el primer capítulo de esta nueva serie, que esperemos que os guste mucho. K. - ¿Tienes algún deseo como director o actor a corto plazo (alguna colaboración especial, hacer algo diferente a series...)? A. - Mi objetivo y deseo máximo con la serie seria que nos viese alguien que tenga alguna

C I N E

Desde la revista «El Kentazo» dentro de su sección de cine, hemos querido entrevistar al joven estudiante de 1º BAT B Alberto Gattoni Martínez, que a la vez que estudia, compagina la afición de hacer cine. Ha producido y dirigido, con la codirección de Javier Barberá, una mini-serie casera que se ha ido publicando en el archiconocido portal Youtube llamada « JAVATAR »; nacido como un hobby, hablamos con él en el momento en el que se dispone a lanzar junto a Barberá una nueva serie: «Colegas». Le entrevistamos desde el Kentazo y nos contestó a todas nuestras preguntas; ahí va: K e n t a z o . -B u e n a s t a r d e s Alberto. Para empezar: dinos el motivo que te llevó a intentar hacer cine ¿Cúal fue el origen de tu afición? Alberto. - Buenas José Luis, pues bien te diría que desde bien pequeño me ha gustado mucho el cine; mis padres me han llevado mucho a ver películas y, hará cosa de un año que me picó e l g u s a n i l l o. Yo ve í a p o r televisión, o en películas, cómo actuaba la gente, cómo se divertían y no sé..., yo me decía: «Oye, ¿y por qué no puedo hacerlo yo?». Así que aproveché en verano y me puse con amigos a grabar «JAVATAR» como un hobby más; y bueno, entonces mi afición creció mucho más, y ya seguimos grabando capítulos de la serie, contando con la ayuda de muchos amigos que se apuntaron, y lo que empezó siendo nada, llegó a ser una mini serie con cierto éxito entre nuestros círculos. K. - ¿ C r e e s q u e e s d i f í c i l progresar en el mundo del cine? A. - Por supuesto, depende mucho de tus medios. Puedes ser un gran director o actor, pero si no tienes suerte y te ve alguien importante, puedes pasar por mil concursos y cástings que no progresarás mucho; además nosotros tenemos el añadido de

61

C U L T U R A L

ENTREVISTAMOS A ALBERTO GATTONI

El Kentazo

cine


cine

C I N E

El Kentazo

influencia y nos ofreciera alguna buena oportunidad, pero acercándome a la realidad, estoy muy contento con lo que hacemos ahora. Y en lo de hacer algo diferente a series, me gustaría mucho hacer algún videoclip musical, creo que es una forma diferente de grabar; y un género con el que me gustaría ilustrarlo sería con el rap, creo que es un género que al ser tan gráfico, encaja perfectamente en el ámbito del videoclip que podría llegar a hacer con nuestros medios actuales y, sin duda, es algo que me gustaría mucho. K. - ¿A largo plazo piensas mantener este hobby? ¿Quieres estudiar algo relacionado con el cine? A. - S i p u d i e s e , querría estudiar un ciclo o un grado u n i v e r s i t a r i o relacionado con esto; estudiar Audiovisuales o alguna carrera similar. K. - Hablemos de otra cosa Alberto. ¿Apoyas la ley S.O.P.A? ¿dejarías descargar tus obras? A. - Desde el punto de vista del artista, me parece mal la descarga, ya que además de querer sacar beneficios a mis creaciones, están hechas para ser disfrutadas en el cine, y no para que sean robadas con lo que pierden calidad... Pero comprendo a la gente que descarga, ya que el precio del canon digital (precio de los cd’s, y dvd’s) y las entradas de cine en España son desorbitados; en otros países el cine es mucho más barato y los cd’s m u s i c a l e s y p e l í c u l a s originales cuestan muchísimo menos que aquí; en sus estadísticas de descargas ilegales se demuestra que se roban muchas menos obras, y que los videoclubs y las tiendas ganan mucho más dinero. Hay incluso ayuntamientos españoles que están abaratando mucho las entradas al cine, y así evitan la piratería y además fomentan el uso de este medio, que se está perdiendo entre nuestra generación. Cosa que me parece genial.

C U L T U R A L

62

K. - ¿Qué opinas del cine español? A. - Pues no lo veo mucho debido a que según mi parecer no se cultivan demasiados géneros en nuestro cine; tenemos demasiados dramas y, aunque no digo que sean malos, repetimos muchos papeles y arquetipos que hacen el cine español pesado; además, parece que sólo tengamos veinte actores buenos en el género de comedia, y que éstos se vayan turnando

en las películas; y esto no es así. Me gustaría que en el cine español saliese gente nueva y con ganas de hacer cosas nuevas, que las hay; además, repito que creo necesario que se cultiven otros géneros, como por ejemplo hacer cine de acción español... hasta que no aprendamos a hacer cosas nuevas, estaremos condenados a imitar a los estadounidenses. K. - ¿Qué opinas de Youtube? A. - Me parece un perfecto medio para la gente que intenta empezar en estos mundos, tanto en el del cine como en el de la música. Ofrece gratuitamente la posibilidad de estar conectado al mundo y poder compartir tus obras a un click de distancia. Una muestra del enorme poder de este portal es que artistas de fama de hoy en día, como por ejemplo el polémico Justin Bieber, salieron de Youtube. Tengo la esperanza de que algún día alguien nos vea y podamos llegar a algo; de momento es tan sólo una ilusión.

K. - ¿Qué consejo darías a la gente que como tú quiere empezar a hacer cine y no se ha lanzado todavía? A. - Les diría que empiecen a grabar cositas pequeñas, que se diviertan y se informen mucho, y que sobre todo, vean mucho cine y aprendan de los grandes. Además, podrían instruirse perfectamente en el club de teatro del instituto o participando en las proyecciones de películas que se hacen mensualmente. K. - A p r o p ó s i t o , ¿cuáles son tus referentes, actores y directores favoritos? A. - Me gusta mucho James Cameron y Steven Spielberg; me gusta cómo llegan al público y cómo mezclan estilos; Toms Hank también me gusta mucho. Me encanta Robert Downey Jr. (Iron Man); es un actor muy natural; y en relación a lo que yo hago (comedia). mi actor favorito es Bradley C o o p e r, actor protagonista en «Resacón en Las Vegas», me gusta mucho cómo se expresa y cómo se mueve en los films que hace. K. - Para terminar, ¿estarías dispuesto a realizar algún taller cinematográfico en nuestras Jornadas Culturales del año que viene? A. - ¡Por supuesto que sí! Es algo que, de hecho, me gustaría mucho, podría ayudar a los alumnos interesados en el cine a sacar su talento, sería algo nuevo, ya que si que hemos tenido talleres donde «se ven» películas, pero lo que yo propongo es «enseñar» a hacer películas, cortos donde los alumnos den lo mejor de sí. K. - Esto es todo lectores; despedimos a Alberto Gattoni y, deseándole mucha suerte, terminamos la entrevista. ¡Muchas gracias Alberto!. A.- Un saludo a todos los lectores del kentazo y muchas gr a c i a s a vo s o t r o s p o r l a entrevista.

José Luis Martínez Boix


Oscar, Verbo y sin estrenar Seis puntos sobre Emma y La fría luz del día), actriz muy vitalista, fresca y que sabe expresar la veracidad del personaje, transmitiendo un entusiasmo poco común y dándole una naturalidad espléndida y con un gran carácter capaz de emocionar al espectador. El argumento de la película, nos cuenta Verónica Echegui en la

revista Interfilms, trata de «Laia, una maestra catalana que viaja a Katmandú, en Nepal, y allí se encuentra con una dura realidad, la de los niños más desfavorecidos, que viven en chabolas y pasan hambre, que no tienen acceso a la educación. Ella decide poner en marcha un p r oye c t o e d u c at i vo p a ra ayudarles». ¡Vale la pena verla! FICHA DE LA PELÍCULA Dirección: Icíar Bollaín. Guión: Icíar Bollaín, Paul Laverty. Música: Pascal Gaigne. Fotografía: Antonio Riestra. Producción: Luis de Val, Larry Levene. Reparto: Verónica Echegui, Sumyata Battarai, Norbu Tsering Gurung. Distribuida por: Alta Films. BIBLIOGRAFIA CONSULTADA: - Minilarousse - Tiempo nº 1539 - Interfilms nº 270

Antonio Rojas.

C I N E

Katmandú es la capital del reino de Nepal y está situada al sur del centro del país. Allí se fue Icíar Bollaín a rodar su última película que se estrenó el pasado 3 de febrero. KATMANDÚ es hasta el momento en que se escribe esta crítica o artículo, llámese como quiera, es el sexto film de Icíar Bollaín (Madrid, 1967) como directora, todos ellos con notable éxito de público y crítica y con múltiples premios en su haber (Hola, ¿estás sola?, Flores de otro mundo, Te doy mis ojos, Mataharis , También la lluvia). KATMANDÚ, un espejo en el cielo (que es el título completo de la película) está basada en las vivencias de Victoria Subirana, una maestra española que llevó la educación en los años 90 a los barrios chabolistas más pobres de la ciudad y que las plasmó en su libro «Una maestra en Katmandú». Icíar Bollaín rodó esta película con actores no profesionales nepaleses, niños y unos 300 extras y con una única actriz profesional, Verónica Echegui (Yo soy la Juani, El patio de mi cárcel, La mitad de

El Kentazo

ESTRENOS cine KATMANDÚ, UN ESPEJO EN EL CIELO

Medianeras

fragmentos en los que aparece ella, su mundo y sus pensamientos, y otros en los que aparece él, su mundillo (su habitación) y sus pensamientos (sobre todo virtuales). Entre medias van apareciendo jugosas

imágenes de la ciudad de Buenos Aires al tiempo que se reflexiona sobre la vida en la ciudad y sus paradojas. Los dos protagonistas representan dos de los tipos de soledad que se pueden dar en una gran ciudad, ese lugar donde todo parece que es posible pero donde cada vez más, debido a formas de vivir cada vez más individualizadas y apantalladas, escasean los encuentros. Pero no todo está perdido… el milagro y la magia pueden estar a la vuelta de la esquina. Con un toque de humor e ironía transcurre esta película urbana y de tiempo presente que seguro te dejará un buen sabor de boca.

Jóse A. Ortuño

C U L T U R A L

63 Película argentina y ópera prima del director también argentino Gustavo Taretto. Cuenta las mustias y algo desconsoladas vidas (aunque con un toque inocente, de comedia dramática) de sus dos jóvenes protagonistas: Martín, diseñador de páginas web y con fobia social; y Mariana (interpretada por la española Pilar López de Ayala), arquitecta que se gana la vida decorando escaparates y que hace poco ha cortado con su novio. Los dos viven muy cerca el uno del otro pero como él no sale apenas a la calle resulta difícil que se encuentren, y las pocas ocasiones en las que esto podría suceder la ciudad muestra su lado más distante, así que la película va transcurriendo entre


FEEDER

MÚSICA

El Kentazo

Aunque no sea uno de los grupos más seguidos en España, FEEDER lleva 21 años creando rock alternativo y un gran grunge. En 1991 se creó este grupo en la ciudad de Newport (Reino Unido). El trío está formado por el vocalista y guitarrista, Grant Nicholas, el bajista japonés Taka Hirose, y el recién incorporado Karl Brazil, a cargo de la batería. Aunque estuvieron varios años grabando en estudio, no fue hasta el año 1995 cuando se dieron a conocer gracias al mini álbum « S w i m». Después de estas grabaciones llegó uno de los mayores logros en su carrera, el lanzamiento de «Polythene». Este álbum cuenta con 13 canciones, del más puro carácter Grunge; en Reino Unido fue líder de ventas y de listas; sus sencillos «My perfect day » y « Tangerine», son ahora himnos del trío. En 1999 y 2001, llegó la oleada de conciertos y de ventas de discos; primero salió « Yesterday went too soon»; este álbum contiene baladas y canciones más suaves que las de anteriores discos. En 2001 se publicó su álbum más comercial y con un toque de ritmos rápidos. «Echo Park» volvió a ser un gran lanzamiento, incluso hizo furor en Japón, donde la banda es conocida y respetada.

música

C U L T U R A L

64

En enero de 2002 el antiguo batería, Jon Lee, se suicidó en su casa de Miami. Este acontecimiento fue un duro golpe para sus integrantes, incluso se replantearon su carrera profesional. Pero como homenaje, sus compañeros decidieron seguir adelante y dedicarle un disco. « Comfort in sound» adquirió un toque melancólico y suave, que muchos seguidores no supieron apreciar, aunque a otro tipo de público le encantó. Jon Lee fue sustituido por Mark Richardson. Después de dos años sin grabar

ningún disco, lanzaron al mercado «Pushing the senses»; este disco recobró de nuevo un poco de fuerza, sin embargo no fue suficiente para acallar las críticas. A partir del año 2006, se embarcaron en el proyecto de vo l ve r a s u s o r í g e n e s, p e r o manteniendo el sentimentalismo que habían tenido los últimos álbumes; en los años siguientes grabaron « Silent cry », « Seven sleppers» y «Renegades». En este último, Mark Richardson abandonó el grupo, pero Karl Brazil asumió su puesto. Este álbum está siendo de los más rockeros que han sacado hasta el momento. Con la salida de este álbum aparecieron varios singles; la gracia está en que con estos singles la banda ha vuelto a distribuir discos de vinilo y cassettes. Aunque se habló de crear un proyecto alternativo a la propia banda, esta idea no era viable ya que mucha gente los conocía como FEEDER, y no querían que el nombre que han llevado siempre, se perdiera en el olvido de la música. Actualmente la banda apoya fielmente las obras de caridad de War Child y Oxfam, y siguen aportando dinero para el Tsunami que arrasó parte de Japón. Todo esto lo están haciendo al mismo tiempo que dan los últimos retoques a su nuevo álbum «Generation Freakshow».

Alejandro Montero


música

aspectes harmònics, en allò que la composa. Com en els llocs: un bosc té molts més colors que una ciutat; els cossos prenen dissenys molt més elaborats i variats. I és aquesta mateixa característica la qual la fa una mica més difícil d’entendre i alhora única. Quantes més paraules té un idioma més complexa és la comprensió, però una vegada que les anem coneixent poden fluir per nosaltres sense esforç. Busqueu a internet les obres abans esmentades, o pregunteu a algun amic les més bones i escolteu-les tres o quatre vegades seguides. Quan pugues cantar només una, ja t’adonaràs que sí, efectivament, t’agraden les obres clàssiques.

Maria Guerrero

MÚSICA

segur que si les busqueu a internet no hi ha una que no us sone: la de les bodes, la de ‘El show de Trhuman’, L’himne de l’alegria, la de la imatge de l’home en la Lluna, les de les pel·lícules de la infantesa… En termes musicals, una peça clàssica és molt més rica en els

65

C U L T U R A L

En el món de les arts, una en especial crec que podria ser fàcilment apreciada per tots, i de fet està al nostre voltant a tothora. És en la nostra naturalesa i els nostres orígens, on radica la importància de la música per a nosaltres: va nàixer des del nostre principi com una inquietud. I des que vam intentar imitar els sons de la natura ens ha envoltat sempre. Però, per a molts de nosaltres només és present aquella d’ ara. «Qui no coneix la història estarà condemnat a repetir-la» és el que se sol dir parlant de l’antic; no obstant, hi ha vegades que conèixer l’anterior ens pot fer gaudir com el present no pot fer-ho. Per a mi un exemple és la música, la música clàssica. Això que uns diem que és avorrida i altres que és interessant per fer-nos els cultes. En realitat és molt més. La música sempre ha aspirat a ser la més perfecta manifestació de les emocions humanes i, encara que no és l’únic camí artístic, la llibertat material ha permés que arribe a ser tan sublim com expressiva. I abastable o popular. Perquè potser no ens sona la Marxa Radetzky, el S o m n i d ’ u n a n i t d ’ e s t i u de Mendelssohn, o la Sonata n.11 de Mozart, la 9a Simfonia de Beethoven, o la 5a, la Primavera de Vivaldi o la Zaratustra de Strauss. Però de

El Kentazo

ALTRA MÚSICA


rincón literario

RINCÓN

LITERARIO

El Kentazo

HUMANS, NO GRÀCIES

C U L T U R A L

66

Bon dia i bon matí, sóc Ka el tucà, són les huit del matí i comencem un dia nou en la sabana africana. Fa un dia assolellat i una temperatura ideal per eixir a fer esport, per això comencem amb les notícies esportives. De primer, anem amb una retransmissió en directe d’una cursa de 100m llisos entre el lleó i la gasela, la cosa està molt renyida, ara s’avança el lleó, ara la gasela li guanya una certa distància, el lleó, la gasela, no el lleó, la gasela i.…, finalment el lleó guanya la cursa i s’emporta el seu premi, un saborós desdejuni a base de gasela fresca. Continuem amb societat, hi ha hagut set nounats aquesta nit, durant les primeres hores fo s q u e s h a n a s c u t u n preciós elefantet que s ’ a fe g e i x a l a n o s t ra magnífica rajada d’elefants, aquest any sí que guanyem la copa de rugby elefantí. Ànim equip! Seguidament van vindre dos lleonets, fills del nou campió dels 100m llisos, ara els pares hauran de caçar més, quedeu avisats gaseles i resta d’herbívors. També van vindre una petita serp, un lleopard tot pigat, i dos pardalets, que segons fonts fiables no són de la parella de la mare, sinó del veí de la branca de dalt! I ara dediquem uns instants de silenci per a la nostra estimada miss girafa, que com bé sabeu la setmana passada va guanyar el concurs de bellesa internacional, i dues hores més tard un caçador furtiu la va matar, i tan sols ens va deixar part del seu cos per poder ser soterrat. Sí senyor, els humans aquests grans amics. Anem en directe al soterrament de la pobra miss girafa, endavant mona Lina: -Bon dia Ka, estem ací en la qual havia de ser una cerimònia tranquil·la i discreta, i ha acabat sent una manifestació en contra

dels humans. Ai!, aparte’s senyora tortuga, no em furte el micròfon! -Calla xiqueta! Els animals hem vingut ací per a protestar contra els humans, homo sapiens, o com caram es diguen, perquè ja estem farts que ens furten les nostres terres, que ens maten sols per les nostres pells, banyes o queixals, que ens deixen sense menjar, contaminen les nostres aigües, i s’enriqueixen destruint el nostre món!!! -Sííí!!! Humans no gràcies, humans no gràcies…!!! -Disculpe senyora, però també hi ha humans pobres i innocents, que l’únic que tenen per sobreviure és aquesta terra, i si en tenen tan gran terreny, i no ens deixen apropar-nos és perquè no tenen res més, i serien ells els que moririen. -I per això ens han d’exterminar a nosaltres? Mira joveneta, jo he viscut molts anys i sé que humans i bèsties van viure junts durant mil·lennis en

pau i tranquil·litat, sí es mataven entre ells, però sempre respectant un cert equilibri, no arrabassant-li als animals el seu espai necessari per a poder viure, exterminant-los, i deixant que membres de la seua pròpia espècie es podrisquen en la misèria, i es moren de malalties, fam i set! Humans no gràcies, humans no gràcies! Tot açò és per culpa dels humans de pigmentació més clara, des que van xafar les nostres terres tot ha anat de mal en pitjor! Humans no gràcies, humans no grà… Diversos informes de les ONG ens diuen que cada dia moren al món milers de xiquets a causa de les penúries de la pobresa, i una quantitat superior per la fam… Nous estudis científics avisen que si continuem així els Pols acabaran per fo n d r e ’s d e l t o t , i l a temperatura de la Terra pujarà de tal manera que la vida serà impossible. La gent es manifesta perquè es faça alguna cosa contra la contaminació… L’home gros i panxut assegut al sofà va tornar a passar de cadena mentre li donava un mos a la greixosa hamburguesa que tenia a la mà. De la perxa de l’entrada penjava un abric de pell de bisó, i a l’armari de la seua habitació guardava unes sabates de pell de cocodril per a les ocasions especials, res d’imitació. A la tauleta de davant de la tele una autèntica closca de tortuga africana feia de cendrer, i a la cuina hi havia un ganivet fet amb el marfil de la banya d’un rinoceront asiàtic. Tenia totes les finestres de la casa tancades i l’aire condicionat al màxim. Finalment va deixar una cadena on feien un d’aquests programes del cor on tots es criden els uns als altres per estupideses que no tenen ningun sentit.

Neus Anton Espí


AFRODITA Surgida de la espuma la gran diosa enseña su cabello con ternura sonríe y respira con dulzura sus párpados son como mariposa Perfecta silueta en la orilla que muestra el astro rey resplandeciente que muestra a Afrodita cómo brilla Y flotan sus cabellos en corriente al viento y al amor que los cepilla y sólo la pasión y el amor siente

Álvaro Bellón

El Kentazo

Nacida la deidad de agua espumosa del sueño que germina en rosa pura jamás tan bella y nívea criatura pudiese ser tan grácil y preciosa

noticia de su exclusión montó en cólera y lanzó al viento una manzana que fue a recaer sobre el público. Y dijo:He aquí esta manzana que deberá ser entregada a la más bella del reino. Todo el mundo se volvió hacia Zeus, esperando que la recogiese y me la ofreciese, todos incluida yo. Pero ¿cuál no sería su cobardía al tener que elegir entre todas nosotras?, que declinó el honor y se lo ofreció a un pastor alejado del mundo, Paris. ¡Já! ¿Qué va a saber un pastor perdido en la montaña de la belleza femenina? Mandó a Hermes a avisar a Paris (¿Qué pensaría Paris en ese momento?). A la llegada del troyano, todas las mujeres bellas del reino, entre ellas Atenea, Afrodita y yo,

Sara Agulló

RINCÓN

agasajamos al recién llegado con el fin de obtener su favor. Atenea, la muy malévola, con el fin de obtener lo que deseaba, le ofreció sabiduría y la posibilidad de ser un gran guerrero que ganase todas las batallas. Afrodita, para no ser menos, le ofreció el amor de la mujer más bella que morase en el mundo. Y yo, Hera, humillada como estaba por Zeus, no tuve más opción que entrar en el juego, ofreciéndole todo el poder que pudiera desear. Y claro… ¿Qué se puede esperar de un simple mortal? Se dejó cegar por sus sentimientos, eligiendo así el ofrecimiento de Afrodita. El objeto de su amor era Helena, esposa del rey de Esparta, Menelao. Llevaba años, loco de amor por ella, y aquí vio la oportunidad de conseguirla. ¡ESTÚPIDO ZEUS! Por su cobardía eludió su responsabilidad y a consecuencia de ella, se originó una guerra entre Esparta y Troya. Guerra que asoló Troya y trajo la desgracia de todos los troyanos.

67

C U L T U R A L

No podía creer que Zeus, mi marido durante toda la eternidad, decidiese que un simple príncipe mortal de Troya eligiera a la más bella entre nosotras, puesto que yo, como su mujer, sin duda alguna debería haber sido la más hermosa ante sus ojos desde el primer momento. Muchos decían que no tendría la osadía de elegir entre su mujer y sus dos hijas ilegítimas. Yo siempre supuse que no me veía tan bella como a las mujeres mortales e inmortales con las que este compartía su lecho, pero según Zeus, eran mis ojos quienes me cegaban y me hacían enloquecer. Pobre Tetis y pobre Peleo, mis buenos amigos enamorados quisieron celebrar una boda por todo lo alto y sin incidente alguno, pero nada estaba previsto y jamás hubiésemos imaginado que el enlace tan esperado se convirtiese, en cuestión de minutos, en una lucha por ser la más bella. Todo comenzó aquella noche, mientras disfrutábamos de uno de los mejores banquetes que habremos paladeado en nuestras largas e intensas vidas. Todos los dioses habíamos sido invitados, todos excepto la diosa Discordia, quien al recibir la

LITERARIO

EL JUICIO DE PARIS


LIBROS, LIBROS... rincón literario

RINCÓN

LITERARIO

El Kentazo

LA LEYENDA NEGRA

CULTURAL

68

A veces es más fácil viajar en el tiempo de lo que creemos, y es que no hacen falta máquinas futuristas; tan sólo hace falta un papel y un autor con ese poder que las letras dan sólo a unos pocos afortunados. En este caso, nuestra compañera Arlet Hinojosa, que nos lleva a finales del siglo XVI, y nos pasea por las frías y nevadas calles de un pequeño pueblo de Navarra, Zurragamurdi. Este pueblo será azotado por una serie de desgracias de oscuro origen que suceden cada vez que cae la madrugada. Además, el destino de dos hermanas separadas en la infancia, nos enseñará cómo de crueles pueden ser las personas y lo fuerte que es el golpe del resentimiento más desaforado. A través de las páginas de «La Leyenda Negra» Arlet Hinojosa nos conduce a una historia donde los sucesos mágicos se intercalan con celos, envidias, amor y admiración; toques que dan al conjunto de la novela un ambiente tierno, pero a la vez frío y duro, como son las calles de Zurragamurdi. Con personajes de época, que sienten y viven desde una angustia miedosa los acontecimientos, sólo un valiente se atreverá a interrumpir los paseos de la bestia que vaga por las calles de la villa navarra. Dejando de lado los aspectos más técnicos y temáticos del libro, he de reconocer que este relato ha hecho que me dé cuenta de una faceta existente en mi

subconsciente (y creo que en muchos de los de mi generación) a la que he tenido que poner nombre y, tras mucho pensar en ella, y en su origen, he decidido llamarme a mi mismo y a esta parte de mi ser el «lector Disney». El «lector Disney» es aquel que, esperanzado, pasa las páginas del libro esperando que el argumento dé un vuelco y acabe bien lo que por entonces pinta oscuro. El “l ector Disne y” sólo tomará contacto con la realidad al leer la última página; y aún así, revisará el no haberse saltado ninguna página donde una bondadosa hada madrina eche una mano al asunto. Esta visión tan optimista del mundo, que la empresa norteamericana ha implantado en mi cerebro, ha sido echado por tierra en esta lectura, que muestra de manera más realista lo que mi inocente imaginación hubiese querido que fuese menos doloroso y menos real . Así que transmitir esa dosis de realidad también es algo digno de elogiar, ya que tendemos mucho a los finales felices, cuando la realidad es que en la vida los finales suelen ser algo más agridulces, (y el dulce viene por eso, por ser final).

Os Invito sinceramente a leer el libro y a exiliar al señor Mouse de vuestras mentes. José Luis Martínez Boix

LA PRINCESA DE GEL La Princesa De Gel fou la primera novel·la negra escrita per la Sueca Camilla Läckberg , la qual, va publicar aquest mateix llibre en castellâ i en 25 idiomes més. Aquesta autora fou un gran descobriment ja que les seues novel·les, basades en el seu gènere policíac, han sigut les més venudes a Suècia. Aquest llibre es tracta de la primera entrega de la saga detectivesca protagonitzada pel policia Patrick Hedström i l´escriptora Erica Falck, els dos personatges principals i antics amics de la infantesa que es troben de nou i comparteixen

alguna coseta més que el fet d´intentar esbrinar el sospitós cas d´una mort tràgica. La trama es desenvolupa a Fjällbacka, un tranquil poble Suec que un dia es veu agitat per la m o r t d ´ A l e x a n d ra Wi j k n e r. Aparentment, pareix que s´ha suicidat a la seua banyera, però les proves apunten a un cruel assassinat. La protagonista i escriptora Erica Falck, antiga amiga d´Alexandra, és una de les quals es troba el cos sense vida. A partir d´ací, ella col·laborarà amb l’agent Hedström per a desemmascarar l´assassinat, malgrat tot dos hagen d’enfrontar-se a fer sortir vells secrets familiars de la família d´Alexandra que pretenïen enfonsar fa molt de temps. Camilla Läckberg,en aquest llibre, demostra la seua soltura a l´hora d´imaginar trames atractives en las quals es reparteix de manera sorprenent la tensió narrativa que es manté des del començament del llibre fins al final i com és capaç de crear personatges creïbles en un entorn ple de suspens on succeeixen tot t i p u s d e t e m e s c o m ; a m o r, maltractament, assassinats, etc. Malgrat, la quantitat de pàgines que té la novel·la, i que el misteri no comença a desvetlar-se realment fins a les últimes pàgines, aquest llibre des del primer minut aconsegueix que el lector no vulga deixar de llegir .

Patricia Macia


La participación del IES Victoria Kent en la Liga Escolar cuenta ya con su pequeño recorrido, pues van ya ocho cursos desde que empezó su andadura en el Centro, cuando Fran –nuestro director- la puso en marcha y después la ha continuado llevando el departamento de educación física. Hay modalidades que están ya bien asentadas y de las que todos los años salen equipos, en especial el voleibol i n fa n t i l fe m e n i n o y e l baloncesto masculino en todas sus categorías. El fútbol-sala y el balonmano oscila con los años, hay años que sale algún equipo y otros no. Este curso tenemos: tres equipos de voleibol infantil femenino, otros tres equipos de baloncesto masculino, en las tres categorías posibles por las edades en que están en el instituto (infantil, cadete y juvenil), y un equipo de balonmano infantil femenino. El miércoles es el día que entrenan todos los equipos, siendo los entrenadores gente joven, casi todos alumnos o ex-alumnos del Centro. Chavales jóvenes que entrenan a chavales aún más jóvenes, con una concentración e

interés que ya nos gustaría ver en las mismas clases. Pues la cosa es esa, la diferencia fundamental entre participar en la Liga

Escolar y las clases de educación física está en que la primera es u n a o p c i ó n vo l u n t a ri a y l a segunda algo obligatorio. Cuando hacemos algo por motivación propia solemos poner mucha más atención y tenemos mucho más interés en aprender y mejorar. No lo vivimos como una obligación sino como una responsabilidad q u e a s u m i m o s d e fo r m a voluntaria, un esfuerzo que a c e p t a m o s c o n p l a c e r. N o s

Foto de Jose A. Ortuño: «Niños jugando al voleibol». Delta del Orinoco (Venezuela)

concentramos en ello porque le damos importancia. El arte de la enseñanza sería precisamente tratar de conseguir que aquello que es obligatorio se asuma como voluntario, aquello que en principio ni nos gusta ni nos atrae, nos termine gustando. Pero esto, como ya sabemos, es algo complejo pues entran en juego otros muchos factores: sociales, familiares, escolares… Participar en la Liga Escolar es algo, o mucho más, que practicar un deporte. Además de la dimensión del juego y el aprendizaje de las habilidades físicas correspondientes también es esencial la dimensión social. Nos relacionamos y creamos vínculos de amistad, vamos a otros lugares, no comunes, donde nos encontramos con otra gente, asumimos responsabilidades, individuales y de grupo, en definitiva, nos da la oportunidad de madurar y civilizarnos, de empezar a comportarse como seres adultos. También existen peligros, como vivir la competición d e u n a fo r m a e x c e s i va , n o aprender a aceptar que unas veces se pierde y otras se gana, descuidar otros aspectos de la vida, incluidos los estudios y nuestra formación humana. Practicar, a estas edades, cualquier tipo de deporte o actividad física debería ser un medio para desarrollarnos, pero sin obsesiones y sin abandonar nada importante. Pues lo importante (como ya nos han dicho muchas veces) no es ganar sino participar, pero participar es sobre todo convivir. Y saber convivir es eso más todo lo demás… La Liga Escolar, para aquellos que les guste el deporte, es una buena oportunidad de disfrutar, hacer amigos y aprender, pero lo sentimos, para este curso el plazo ya se ha cerrado. Te esperamos para el próximo.

Jose A. Ortuño

69

D E P O R T E

El IES Victoria Kent en la Liga Escolar Municipal

El Kentazo

DEPORTE


MENÚ DEL DÍA ELEGIR ENTRE…LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES

El Kentazo

Probablemente, en algún momento de nuestra vida, nos hemos detenido a pensar que necesitábamos introducir en nuestra “dieta de hábitos” alguna ración de actividad física o deporte. Puede ser un momento posterior al arrebato o producto de una reflexión profunda, la conclusión es la misma, “necesito un cambio”, “necesito cambiar mi “régimen de vida”. Las circunstancias que nos llevan a este punto pueden ser múltiples y variadas: tensión acumulada, preocupación por la salud, problemas con la báscula, anquilosamiento, alternativas de ocio,…pero, en definitiva, nuestro objetivo es el mismo, queremos cambiar nuestro menú del día. Si eres de los que has llegado a este punto estás leyendo el artículo adecuado, si no, léelo por si algún día, no muy lejano lo necesitas. Eres afortunado/a, estás a punto de dar un salto cualitativo en tu estilo de vida, estás a punto de sumarte al grupo privilegiado de personas que se mantienen en forma o, lo que es lo mismo en fitness (que queda más moderno).

D E P O R T E

70

Sí, estamos dispuestos, queremos cambiar nuestro menú del día, pero ¿qué cambiamos?¿cómo?¿dónde?¿cuándo?, un gran número de cuestiones aparece delante de nosotros, nos marea y puede hacernos perder el rumbo. No, te preocupes, no desfallezcas, estamos aquí dispuestos a ofrecerte las mejores alternativas, estamos aquí para aconsejarte y ayudarte en tu importante toma de decisiones. Primero, debes pensar si te gusta practicar actividad física

solo (a tu ritmo) o necesitas compañía para animarte u obligarte (vamos, que si no pasan a recogerte no te mueves de tu casa). En el primer caso, se abren infinitas posibilidades: correr por un parque, senderismo, rutas en b i c i cl e t a , n at a c i ó n , pat i n a r, ejercicios de fuerza en circuitos urbanos, etc. En el segundo caso, se cierra el abanico y nos encontramos ante la cruda realidad: debes buscar compañía para tu cambio de menú. Dependiendo de tu edad y tus gustos, te podría aconsejar que te apuntaras a un deporte, los juegos deportivos escolares municipales organizados por el instituto, (pregunta a tu profesor/a de educación física) o un club d e p o r t i vo s e r í a t u s o l u c i ó n : c o n o c e s n u e vo s a m i g o s , te diviertes y. al mismo tiempo, te pones en forma. Recuerda que el deporte está ligado a la competición, por ello debes disponer de un mínimo de dos tardes para entrenar y el fin de semana para el partido, hay deportes para todos los gustos (colectivos como el fútbol, el baloncesto, el h o ck e y, el vo l e i b o l ; individuales como el atletismo, la natación; de raqueta como el tenis, el bádminton, el frontenis, el padel,..) puedes comprobar que ésta es una excelente opción. Pero si prefieres probar otro tipo de actividad física, los gimnasios te dan a elegir entre…las siguientes actividades: - SI TE GUSTA EL RITMO O QUIERES MÉTODOS DIÁMICOS EN GRUPO. AEROBIC. Se crea en 1969 gracias al doctor Cooper. Su objetivo es trabajar de forma aeróbica para aumentar saludablemente la respuesta cardiaca, trabajar tensiones musculares, mejorar los reflejos y la coordinación y, por supuesto, quemar grasas. Tuvo su esplendor e n l a d é c a d a d e l o s 8 0 y, actualmente, es la base de todos los programas de fitness. Consiste en realizar movimientos de brazos y piernas de manera coordinada, al ritmo de la música y

conjuntamente con otras personas. Se preparan secuencias de movimientos por partes para unirlos posteriormente en pequeñas coreografías. Las variantes que han ido surgiendo son: STEP. Se puede añadir a una clase de aerobic, completándola con ejercicios de carga y alto impacto. El step es un pequeño escalón que se utiliza para subir y bajar con una gran variedad de movimientos coordinados y al ritmo de la música de aerobic. Al practicarlo es importante mantener una postura correcta para evitar lesiones. En su adaptación última tendríamos el BODYSTEP con movimientos enérgicos, propulsiones armónicas, diferentes niveles de exigencia y suavizando la dificultad de las coreografías.

AEROBOX. Podría decirse que es la fusión del boxeo o las artes marciales con el aerobic. A los movimientos clásicos se le agregan ejercicios simulados de lucha con un contrincante imaginario. Es un potente reductor de tensiones y grasas, hasta 800 calorias por sesión. Se le llama “fitness de combate” y mejora considerablemente la tonificación muscular. También lo podemos encontrar como el FITBOX combinando puñetazos y patadas al ritmo de la música y/o contra un saco. En esta misma línea aparece el BODY COMBAT en Nueva Zelanda en el 2000 y se populariza rápidamente, está


ejercicios sino una filosofía milenaria. TAI-CHI. Es una práctica muy completa que mejora tanto el cuerpo como la mente. Se dirige a cualquier edad, es fácil, supone poco esfuerzo y se ha demostrado que su práctica mejora considerablemente la salud. Se basa en el control y el equilibrio del Chi, nuestra energía interna. Es necesario conocer el Chi y saber cómo lo podemos cuidar, qué movimientos lo favorecen, qué ritmo, qué secuencia, qué música, qué masajes… y de esta manera obtendremos beneficios a nivel emocional, estético, de prevención

de enfermedades o de mejora de nuestras capacidades físicas. PILATES. Es la combinación de ejercicios pensados especialmente p a ra fo r t a l e c e r, t o n i fi c a r y flexibilizar nuestro cuerpo sin aumentar su volumen. Consigue estilizar la figura con una secuencia de ejercicios armónicos repetitivos. No es un método aeróbico ni ayuda a reducir peso

sino que produce una mejora general de la condición física. También busca desarrollar la unión mente- cuerpo con el objetivo de relajarnos y liberar estrés pero sin meditación ni aspectos espirituales. Los ejercicios se pueden realizar de manera libre, con ayuda del FITBALL (pelota de grandes dimensiones que comenzó a utilizarse en Suiza como terapia y acaba en los gimnasios como método de tonificación variado y divertido) o con máquinas especiales que mitigan el dolor causado por las

malas posturas favoreciendo su corrección. FITBALANCE. Es un sistema de entrenamiento basado en el Yoga, el Tai-chi y el Pilates Es un método de tonificación de bajo impacto que consiste en combinar varios ejercicios de trabajo muscular con estiramientos. No implica trabajo aeróbico y los ejercicios están destinados a mejorar únicamente la tonificación y la flexibilidad. Y con todo ello, ya puedes elegir tu menú. Lunes, de primer plato, una ración de aerobox para mejorar tu sistema cardiovascular, miércoles de segundo plato spinning para darle marcha a tu cuerpo y viernes, de postre relajación con pilates. Y no olvides, - Lo ideal es realizar ejercicio físico, al menos, tres veces a la semana. - Comienza de manera progresiva, infórmate y pide ayuda. - Siempre debes llevar una botella de agua, consume un mínimo de 2 litros al día. - Mucho ánimo y diversión, es lo mejor para la ocasión.

María Jesús Hurtado

El Kentazo

espíritu a través de los ejercicios corporales, la respiración y la meditación. Consiste en realizar posturas o asanas que equilibran nuestro cuerpo y lo tonifican, al tiempo que relajan las distensiones y favorecen la armonía cuerpomente. No es sólo la práctica de

71

D E P O R T E

especialmente indicada para trabajar la resistencia, la fuerza y la flexibilidad, desarrolla todos los grupos musculares y se puede practicar a cualquier edad. Ninguna de estas modalidades de fitness sirve como técnica de d e fe n s a , p e r o r e s u l t a m u y motivante, aumenta la confianza y la sensación de poder. B O DY P U M P. S e t rat a d e realizar ejercicios de fuerza propios de la sala de musculación con ejercicios aeróbicos coordinados bajo un soporte musical. Esta mezcla consigue un gasto calórico importante y una elevada tonificación muscular, nuestra figura se estiliza al reforzar los grupos musculares y reducir el volumen de gr asa corporal. Los resultados son rápidamente visibles y los ejercicios no suponen una dificultad de aprendizaje o de ejecución. - SI TE GUSTA EL TRABAJO INTENSO. SPINNING o CICLO INDOOR. Es un programa de entrenamiento sobre bicicleta estática, que ha revolucionado los gimnasios de todo el mundo. Consiste en realizar una sesión guiada a través de senderos llanos, pendientes empinadas, cuestas,… al ritmo e intensidad marcada por el monitor en un viaje imaginario junto al resto de participantes. Se trata de unir el trabajo físico con la mente, rompiendo la monotonía de las máquinas de gimnasio. Se considera una de las prácticas más duras, pero en realidad se puede adaptar perfectamente a cualquier nivel, incluso dentro de la misma sesión. Es dinámico y divertido. GAP. La palabra está fo r m a d a por la combinación de tres palabras: glúteos, abdominales y piernas. Practicar GAP es realizar ejercicios específicos para fortalecer y tonificar estas tres zonas que suelen ser las más castigadas por el sedentarismo. Las primeras sesiones suelen ser duras porque trabajamos de manera muy localizada afectando a músculos que diariamente no desarrollamos. - Y, por último, SI TE GUSTA ENCONTRAR LA ARMONIA Y EL EQUILIBRIO. YOGA. Surge en la India unido a la cultura hindú y budista como la búsqueda de la liberación del


El Kentazo D E P O R T E

72

ANA GALÁN LOGRA EL TÍTULO NACIONAL DE NATACIÓN

Ana Galán, estudiante de 2º ESO A, ha logrado el título en el Campeonato de España Infantil por Comunidades Autónomas, formando parte de la Selección Valenciana. Forma representa la sección de natación del Club de Tenis Elche. Consiguió la victoria en la prueba de 100 metros espalda y 100 braza, con unas marcas de 1.06.63 y 1.15.38. También, Ana ha logrado la tercera posición en los 100 metros libres, con una marca de 59.81. De igual modo, nadó los 200 metros libres donde consiguió la tercera posición con una marca de 2.12.71. A continuación, la joven ganadora, nos contesta a algunas de nuestras preguntas. ¿Hace mucho que empezaste a nadar? Sí, hace bastante tiempo que empecé a nadar, hace cinco años me apunté al club en el que estoy actualmente, pero ya llevaba año y medio nadando desde entonces. ¿Qué cosas positivas te aporta este deporte? La natación me aporta muchas cosas, las amistades que he hecho allí son grandísimas, los entrenadores, que siempre te están apoyando y quieren que saques lo mejor de ti. Siempre lo das todo

para quedarte satisfecha con todo el trabajo y esfuerzo que has hecho durante toda la temporada, y eso te da fuerzas para seguir adelante. ¿Piensas trabajar en un futuro en el ámbito de la natación? No tengo claro todavía lo que quiero hacer en el futuro, pero si que he pensado alguna vez en irme por ese camino. ¿Nadar ha perjudicado tus estudios en algún momento? Nadar no ha perjudicado para nada a mis estudios, pienso que si tu quieres hacer dos cosas a la vez, como practicar un deporte y estudiar, lo puedes hacer, solo hace falta aplicarse, buscar tiempo, y organizase. ¿Qué le dirías a todos aquellos que consideran la natación como un simple pasatiempo? Todos aquellos que consideren la natación un simple pasatiempo

les digo que se equivocan porque es un deporte que te aporta mucha felicidad, porque siempre quieres superarte y el ambiente que hay es único.

Sara Agulló y Miriam González


MISCELÁNEA

segura. No obstante, la realidad se acaba imponiendo: «Lo que ap r e n d a s h oy, t e s e rv i r á mañana». En mi opinión, la gente que siempre recurre a las chuletas actúa mal, porque llegará el día en el que tendrán

aprobados todos los exámenes pero no habrá sido un esfuerzo útil ya que lo valioso es haber aprendido los conocimientos necesarios. Por otro lado, grande es la tentación de usar las chuletas. Por ejemplo, hay u n n u e vo p r o g ra m a informático para hacer chuletas que ha causado furor entre los alumnos de este instituto; Se trata del «Chuletator», un programa que podemos descargar gratuitamente con nuestros ordenadores a través de internet. Al abrir el programa, la pantalla se encuentra dividida en dos partes. Se introduce un fragmento del libro en un procesador de textos situado en el lado izquierdo de la página, y en cuestión de segundos nos ofrece una visión previa en el lado opuesto, de tamaño diminuto, para que sepamos cómo quedará la chuleta. Las formas de usar chuletas en los exámenes son cada vez más innovadoras: desde mirar en Internet hasta plastificar el papel para que no haga ruido. También se escriben con bolígrafo en la

mano, muñeca, brazos, etc. Incluso se sigue usando el viejo truco de ponerse el auricular en la oreja con el pelo por delante, grabándose en el móvil/mp3 previamente los temas del examen, o directamente mirar la información en el móvil. Finalmente, hemos hecho varias preguntas entre los alumnos de este centro. Las conclusiones generales han sido que los alumnos del Primer y Segundo Ciclo justifican que las chuletas son necesarias, especialmente en asignaturas como Ciencias Sociales. Además, confiesan que el hecho de que sus amigos recurran a las chuletas, les ha influido en cierto modo a usarlas ellos también. En Bachillerato, los alumnos de ciencias y letras opinan que copiarse es injustificable, pero que es necesario en materias como Valenciano o Física y Química.

73

MISCELÁNEA

Chuleta es un papelito con fórmulas u otros apuntes que se lleva oculto para usarlo disimuladamente en los exámenes. Los jóvenes de este instituto suelen recurrir a estos métodos para aprobar los exámenes. Estos piensan que resumir todo un temario en un pequeño trozo de papel, hacerle una fotografía al libro para luego sacar el móvil o usar su tiempo copiando en lugar de estudiar, es la opción

El Kentazo

EL CHULETATOR

Sara Agulló Martínez


El Kentazo PUBLICIDAD

74

ERVI FFICE

Telf. y Fax 96.545.36.71 E-mail: correo@servi-office.com C/ Jaime Pomares Javaloyes,4 03202 ELCHE (ALICANTE)

Mantenimiento Informático, S. L. ❖ Venta y reparación de ordenadores ❖ Cartuchos de tinta originales y reciclados ❖ Toners originales y reciclados


PUBLICIDAD

75

El Kentazo


PER UNA ESCOLA PÚBLICA I DE QUALITAT

NO RECORTES LA EDUCACIÓN

El Kentazo nº 5 2012  

Kentazo 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you