Page 1

ENQUISA SOCIOLINGÜÍSTICA 2010-2011 Alumnos

EQUIPO DE DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA IES VAL DO TEA


SEXO DOS ENTREVISTADOS

m ulle r 49%

hom e 51%


PROCEDENCIA Onde naciches?

Noutra comunidade espa単ola 4%

No estranxeiro 10%

En Galicia 86%


USOS Que lingua falas habitualmente?

Só castelán 21%

Máis castelán ca galego 50%

Só galego 6% Máis galego ca castelán 23%


USOS En que lingua aprendiches a falar? Outras 5%

Gale go 21%

Gale go e cas te lรกn 29%

Cas te lรกn 45%


USOS En que lingua falan os teus pais entre si?

Noutra(s) lingua(s)

5%

Só en castelán

Máis en castelán ca en galego Máis en galego ca en castelán

Só en galego

30%

19%

18%

28%


ACTITUDES Utilidade do galego para comunicarse cos falantes de portugués 60% 46% 40%

39%

20% 9%

6%

0% Moi útil

Bastante útil

Pouco útil

Moi pouco ou nada útil


ACTITUDES O galego debe ser unha lingua habitual na escola? Totalmente en desacordo Bastante en desacordo

6%

7%

Indiferente

Bastante de acordo

Totalmente de acordo

31%

25%

31%


ACTITUDES Unha persoa que viva en Galicia debe ser capaz de expresarse ben en galego Totalmente en desacordo Bastante en desacordo

Indiferente

Bastante de acordo

Totalmente de acordo

3%

4%

17%

31%

45%


DATOS COMPARADOS POR NIVEIS (USOS) Que lingua falas habitualmente? 80%

Só galego

Máis galego ca castelán

Máis castelán ca galego

Só castelán

59%

60%

55%

52%

50%

50%

48%

45% 40%

20%

18%

25%

22%

30%

27% 18%

5%

3%

8%

5%

25% 18%

17%

15%

13% 8%

27%

25%

17% 8%

7%

0% 1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

1º BAC

2º BAC

PCPI


DATOS COMPARADOS POR ANO ACADÉMICO (USOS) Que lingua falas habitualmente? 60%

2009-2010 2010-2011

50% 46% 40%

23%

23%

23%

21%

20%

8%

6%

0%

Só galego

Máis galego ca castelán

Máis castelán ca galego

Só castelán

Enquisa sociolingüística global 2010-2011. Alumnos  

Gráficos elaborados a partir das respostas dos alumnos á enquisa do ENDL do IES Val do Tea.

Enquisa sociolingüística global 2010-2011. Alumnos  

Gráficos elaborados a partir das respostas dos alumnos á enquisa do ENDL do IES Val do Tea.