Page 1

REUNIONS TUTORS/TUTORES DELS GRUPS-CLASSE I FAMÍLIES Benvolgudes famílies, Us recordem les dates de les properes reunions de pares i mares amb tutors/es dels grups-classe:

ESO: dimarts, 27 de setembre, a les 18.00 h.

Batxillerat: dijous, 29 de setembre, a les 18.00 h.

Ben cordialment i tot esperant la vostra assistència,

Susanna Sigiran i Perarnau

Sentmenat, 19 de setembre de 2011

(retalleu

)----------------------------------------------------------------------------------------------

Assistiré a la reunió: sí / no Nom i cognoms de l’alumne ______________________________ Grup-classe ________ Nom i cognoms del pare, mare o tutor legal:_____________________________________ Sentmenat, ___________ de setembre de 2011 Signatura del pare, mare o tutor legal

Us preguem que ho retalleu i ho lliureu al tutor/a del grup-classe.

Reunions famílies-tutors  

Reunions famílies - tutors setembre 2011.