Page 1

El Mirall Número 2

Desembre Juny de de2012 2011

La revista de l’IES Santa Margalida

Neix l’Associació d’Estudiants

Activitats Setmana del Llibre Santa Antoni 2012 Dia de la Pau Tallers de Nadal

ACTUALITAT

Inquietud i malestar a la comunitat educativa

Sortides Viatge de fi de curs a Madrid

I a més... Passatemps Editorial Premis Il·lustracions Convocatòries Tallers

Destaca Nicolau Conti, premiat a les proves Cangur

Entrevista a Miquel Cifre, batle


S TA F F

NÚMERO 2 l

20112 Junydede201 Juny

ral El Mi

2 Número

vist La re

’IES a de l

Santa

Marg

alida

tats Activi bre a del Lli Setman 12 toni 20 Santa An Pau la Dia de dal Na de Tallers

August Cortès

ALITAT r ACTU malesta

a ucativa

Neix iació l’Assoc ts an di tu d’Es es Sortid de de fi Viatge drid curs a Ma

di Inquietu itat ed la comun a Destac nti, Co Nicolau les a premiat ngur Ca proves

... I a més ps Passatem l Editoria Premis ions ac Il·lustr tòries Convoca llers Ta

CIFRE, IQUEL ista a M ARGALIDA: Entrev NTA M a vida”

Ángel Cerro

Adrián Valarezo

Margarita Serra

J. Luis Arriero

M. Mar Mayol

Constantin D.

mev DE SA BATLE sigut la ica ha “La polít

EL MIRALL LA REVISTA DE L’INSTITUT

Marius Beres

Antonio Arriero

Khalid H.

Pedro F.

M. Mar Reynés

Ithoan S.

Sebastian O.

El Mirall. La revista de l’IES Santa Margalida. Cap de redacció: August Cortès Equip de redacció: Constantin M. Dafina, Ithoan Ighuanagho, Sebastián Orozco, Khalid Hammou, Margarita Serra, José Luis Arriero, Marius Beres, Pedro Fernández, Cristian Adrián Valarezo, Maria del Mar Reynés, Antonio Arriero, Ángel Cerro, Maria del Mar Mayol (alumnes de Mòduls voluntaris) Correcció: Immaculada Roca Col·laboradors: Joan Gelabert, Josep Umbert , Guillem Barceló, Manolo Varquiel, Eladi Esteve, Miss Jordan i tots els profes i alumnes. Contacte: larevista@iessantamargalida.org

Aquesta revista s’ha fet amb la idea que sigui un mitjà d’informació per saber el que succeeix a l’institut. Aquest segon número és la culminació d’ un any d’esforç i feina ben feta, i ho hem aconseguit. Per a nosaltres ha estat tota una aventura. No tot el que ha passat al nostre centre s’ha pogut recollir aquí, però hem intentat fer-ho el millor possible. I gràcies per la vostra acollida. Us convidam a tots a gaudir d’aquesta aventura!

Amb la col·laboració de


SUMARI

EDITORIAL

3 Editorial 4-5 L’Entrevista: Miquel Cifre,batle de Santa Margalida, ens parla de la seva carrera política i de la situació actual 6-7 Notícies: tot el que ha passat a l’institut 8-9 Destaca: 7Ciències, Nicolau Conti, premi proves Cangur, i English Corner. Article de Miss Jordan. 10-11 Report: Cronologia de protestes i reivindicacions 12-13 Breus, Joc de la Borsa. Tallers de Nadal. Convocatòries: Festa de Fi de Curs 2012 14-15 Intercanvi amb el Soler. Una Mar de Cultura. Setmana del llibre 16 Sortides: Viatge d’Estudis 2012. 17

Cicle de Comerç. Blog de la biblioteca

18-19 Premis de Narrativa i Poesia Joan Mascaró i Fornés 2012 20-21 Còmic: Los Cazazombies 23

Primer Glop de Poesia

24-25 Miscel·lània: el test de Proust a Ricard Fernández. Passatemps, la imatge sorprenent, núvol de tags i molt més 26

LA SOCIETAT EN QUÈ VIVIM: EDUCACIÓ I CULTURA L’educació és un dels pilars més importants de la societat d’avui en dia. És el procés pel qual la societat transmet els seus coneixements, actituds i valors de generació en generació.

Les generacions anteriors a nosaltres ens han explicat valors, actituds i coneixements que ens serveixen per al nostre futur i que nosaltres podrem transmetre als nostres fills, els nostres fills als seus, i així successivament.

Si ara descuidam tot el que ens han anat ensenyant els nostres pares, com els valors, coneixements i actituds; si, a més, descuidam el que ens permet difondre aquests conceptes (institucions educatives), el missatge que volguem fer arribar deixarà d’existir i es començarà a transmetre un altre missatge diferent com per exemple no respectar la gent, tenir mal comportament, etc. En conclusió, ens hem d’assegurar que el missatge que volem transmetre a les generacions futures sigui la correcta. Això només ho aconseguirem amb una educació de qualitat i ben dotada de tots els recursos necessaris.

ContraXtada: (Auto)Retrats i La Columna, per Núria Expósito

El Mirall. La revista de l’IES Santa Margalida. Contacte: larevista@iessantamargalida.org Edició digital a la web http.//iessantamargalida.org

3


L’ENTREVISTA

M i q u e l C i f re : “La política és tot” Antonio Arriero I Margarita Serra

Miquel Cifre durant l’entrevista./Foto: Constantin Dafina

El passat dia vam rebre al nostre institut la visita de Miquel Cifre, el batle de Santa Margalida. Durant l’entrevista, es va mostrar totalment obert a respondre’ns a qualsevol qüestió qie li vam plantejar. Miquel Cifre és una persona agradable, de tracte fàcil i simpàtic. Nomes hi farà 2 anys de batle, fins al març de 2013. I diu que no pensa repetir: “Vull deixar-ho perquè hi ha gent més jove que jo i igual de preparada o més”. 4


MIQUEL ÀNGEL TIRADO Pregunta. Quant de temps fa que sou batle? Resposta. Mirau, us explicaré un poc la meva vida política perquè és una mica complicada. He estat regidor de l’ajuntament des de l’any 1991, per tant són ja més de vint anys. He estat batle en dues ocasions: actualment, des de les darreres eleccions del maig de 2011, i abans, després de les eleccions del 95. En aquestes eleccions del 95 només vaig exercir el càrrec durant dos anys i mig perquè hi va haver una moció de censura: els qui ens havien donat suport ens el varen llevar i donaren la batlia a un altre partit. I aquesta vegada, en principi, ho he de ser durant dos anys perquè així és l’acord al qual vàrem arribar amb els integrants de la meva candidatura; per tant el mes de març de l’any que ve serà batle Antoni Reus de la llista Suma pel Canvi. Pregunta. Quan vàreu començar en la política? Resposta. Entrar en política no és només exercir un càrrec polític . La política és qualsevol ciutadà que es preocupa pel que passa a la seva comunitat: l’atenció sanitària, les escoles, els problemes de l’aigua, com creix el poble... Des de sempre m’ha agradat la política i ara ho faig de manera directa. Pregunta. Per què vàreu començar en la política? Resposta. Perquè és una cosa més de la vida, és a dir, la gent que diu que no creu en la política està amagant el cap davall el braç. La política és tot. Ara nosaltres estam fent política, ja que la política és parlar de les relaciones, i vosaltres, des del moment que feis una revista, donau sortida a unes idees, a una manera de pensar i també al compromís que teniu de donar-ho a conèixer. Pregunta. Quants d’anys us agradaria ser batle? Resposta. Aquesta és la meva darrera època; acabaré de ser batle el març de 2013, pensau que ja duc 20 anys en política i he de donar pas a la gent jove, i, de gent jove, en aquest poble n’hi ha de ben preparada. Llavors passaré a fer feina en les associacions de Santa Margalida.

Pregunta. Quin valor creis que aporta una institució com el nostre institut al poble de Santa Margalida ? Resposta. Té un valor incalculable, per tant tot el que sigui invertir temps en millorar l’educació s’ha de fer. Pregunta. Ara s’està ampliant l’institut i sabem que la inversió és molt alta. Creis que són importants aquestes inversions ? Resposta. Són necessàries perquè aquests nous mòduls que volem posar en marxa a l’institut necessiten la construcció de les aules que feim.

POLÍTICA

ÉS

PARLAR

DE

R E L A C I O N S , D

O

N

A

R

SORTIDA

A

UNES

A

UNA

IDEES,

MANERA

DE PENSAR, UN COMPROMÍS Pregunta. Així com estan els temps (la crisi), fins a quin punt es podrà seguir mantenint la inversió en educació? Resposta. La crisi existeix però jo crec que les administracions públiques han de tenir una cosa clara i és que tots el recursos destinats han d’estar ben administrats. Jo veig molta tristor per les restriccions del Govern. Nosaltres, des de l’Ajuntament, també patim la mateixa crisi però en temes referits a cultura en què tenim competència no em llevat ni un euro sinó que hem augmentat la partida. L’educació no ha de ser una prioritat pressupostària sinó una prioritat real. Pregunta. Per què es descarta el projecte de la reforma del mur? Resposta. Nosaltres no el descartam. Ara us faré un poc d’història.

El mur caigué el 2009, ara pràcticament fa 3 anys. L’anterior equip de govern plantejà arreglar el mur amb un projecte faraònic que costava prop d’un milió dos-cents mil euros. Quan estàvem a l’oposició crèiem que aquesta no era la millor opció, que no s’havien d’invertir tants de doblers en la construcció d’un mur. Els doblers públics són per a l’educació, no per consolidar els terrenys que hi ha a la part d’alt de l’institut. Per tant, quan vàrem arribar a l’equip de govern, demanàrem consell a un enginyer i el que ens plantejà va ser fertilitzar aquests terrenys per poder plantar un bosc ja que, si plantàvem vegetació, la terra aguantaria més i el talús es consolidaria. Nosaltres creim que val més invertir en la compra de terrenys que envolten el centre, on ara hi ha l’aparcament de cotxes, i així engrandir l’institut (això costarà al voltant de 300 mil euros, molt menys del que costava el projecte anterior) i la Conselleria ho veu bé. A part de fer aquesta compra, no descartam arreglar el mur, però això tardarà perquè l’hem de pagar entre l’Ajuntament i la Conselleria. Pregunta. Quins projectes teniu en ment per aquest any? Resposta. Pel que fa a projectes d’obres, no en tenim cap. Mirau, els ajuntaments estan obligats a cuidar les escoles: pintar, arreglar desperfectes, pagar l’aigua, la llum... però a l’institut tot ho paga la Consellaria, no l’Ajuntament. El que sí tenim són projectes culturals, com ara l’intercanvi amb alumnat del Soler, un poble del Rosselló, i d’altres. Pregunta. Per què vàreu voler ser batle? Resposta. Exercir una obligació sempre és complicat però hi ha coses que ho compensen. Us posaré dos exemples: estic satisfet d’haver estat batle perquè he conegut, a través de la vida política, el poble saharauí; a més, he viscut l’agermanament entre el nostre poble i el de Tàrbena, i he conegut i m’he relacionat amb gent que val la pena. Però també he de dir que som polític perquè m’agrada i perquè ho volia ser. 5


NOTÍCIES DEL CENTRE

Per Cristian Valarezo i Khalid Hammou

Toni Comes, de 4t D. Els organitzadors d’aquest concurs va ser el Departament d’Educació Física. El concurs es fa cada any i, segons ens varen dir, va ser tot un èxit. BALLS DE SALÓ Guanyadors: Bàrbara Castelló i Toni Comes, de 4t D. El dia 22 de febrer del 2012 es va fer un concurs de ball al nostre centre. En aquest concurs, hi va participar tot l’alumnat de 4t ESO, 98 alumnes en total. El concurs consistia que els alumnes havien de ballar en parelles tres tipus de ball. Durant un mes i mig, a les classes d’Educació Física, s’havien anat preparant i havien practicat per fer-ho el millor possible. El concurs va durar una hora i s’anaven eliminant les parelles a poc a poc fins que només en varen quedar tres que ballaren la gran final. Els guanyadors varen ser na Bàrbara Castelló i en

Un Sant Antoni i un Dia de la Pau amb altíssima participació FOTOGRAFIA MATEMÀTICA Concurs amb molts de premis. Aquest concurs consisteix en fer fotografies relacionades amb la geometria, on hi pot haver rectes, prismes, piràmides,... Hi haurà set premis. En aquest concurs només poden participar alumnes de segon d’ESO; es farà una exposició, i un jurat format per professors, alumnes i algun membre de l’AMIPA triaran els millors set treballs i es lliuraran el premis el dia que celebrem el final

de curs. Aquest concurs es fa per respondre la típica pregunta: “De què serveixen les matemàtiques?” DIA DE LA PAU 2012 Molta participació. Dia 8 de febrer, la Comissió de Convivència, un any més, va organitzar la celebració del Dia de la Pau. Cada classe, amb l’ajuda del seu tutor, va preparar una frase referent a la Pau que després varen col·locar a l’entrada de l’institut. També es va muntar un vídeo on cada una de les tutories ens mostrava la frase que havien elegit i un dibuix representatiu que havien triat entre tots. A la sala d’actes, els alumnes de 2n de Batxillerat varen fer una lectura de poemes i després veiérem el vídeo fet per tot l’alumnat de l’institut. Els alumnes de mòduls voluntaris vàrem col·laborar, a més, fent unes quantes fotos per poder-vos-ho contar a la nostra revista. SANT ANTONI 2012 La festa de Sant Antoni a Santa Margalida i a l’institut

El dia 17 de Gener es va celebrar, a molts de pobles de les Illes Balears, la festa de Sant Antoni, molt famosa pels seus foguerons. Aquest dia es fan foguerons, torrades, beneïdes i moltes coses més. Aquí, a l’institut de Santa Margalida, vàrem fer un fogueró i hi va haver una torrada per a tots els alumnes, que varen gaudir d’aquesta festa. Va ser el divendres dia 20, abans d’acabar les classes. AULES 2.0 Les nostres aules s’equipen amb les TIC Els alumnes de l’IES Santa Margalida tenim accés a portàtils nous. Els han duit de la Conselleria d’Educació i Cultura. Ens han duit 9 carretons i estan distribuïts de manera que n’hi hagi un o dos a cada passadís del centre. Els poden utilitzar tots els alumnes del centre amb la supervisió dels professors. També ens han instal·lat una pissarra digital a les classes de 1r, 2n i Mòduls que inclouen dos altaveus i un ordinador. Així tenim


NOTÍCIES DEL CENTRE

accés a Internet per poder treballar millor, fer activitats i veure programes, vídeos i documentals.

llavors ell actua tot sol. La missió: amb un temps màxim de dos minuts, el que es queda sol al cercle és el GUANYADOR! Aquesta vegada les Les TIC i la guanyadores han estat na Victoria Núñez i n’Andrea tecnologia Mulero. Molt bona feina! en robòtica UN GLOP DE POESIA destaquen a l’insti Damià Boscana i els alumnes editen un treball BATALLA DE ROBOTS poètic excel·lent Experiència educativa de L’alumnat de primer i 4tA: tot un èxit! segon d’ESO ha realitzat Els alumnes de 4t A Marie un llibre de poemes Grace, Joan Capó, Mª titulat EL PRIMER GLOP Carmen Adame, Lydia DE POESIA, a cura de Ávila, Victoria Núñez, Damià Boscana, durant Aymara Martínez i Andrea les classes de llengua Mulero, amb la supervisió catalana. del professor Miquel Alhora de fer els poemes, Llabrés, han fabricat s’han inspirat en imatges quatre robots. Aquests del bloc “Pinzellades al robots funcionen amb món” que recull l’obra el programa LEGO. Amb de grans il·lustradors aquest programa el que es de publicacions fa és donar la informació infantils i juvenils i en que volem que li arribi al el documental musical robot; li manam al robot “Heima” protagonitzat pel que realitzi diferents grup islandès SigurRos. funcions i, quan ja li ha Podeu veure-ho en una arribat tota la informació, edició digital a la web o adquirir-ne un exemplar imprès. Molt bona feina!.

Èxit del recital de 2n de batxiller a La Vila

Per Pedro Fernández i Marius Beres

RECITAL DE MÚSICA I POESÍA Els alumnes de segon de Batxiller es llueixen L’alumnat de 2n de batxillerat, coordinats pel professor Joan Gelabert i en el marc del programa cultural de Sa Fira de Santa Margalida, varen tenir un gran èxit en el Recital de música i poesia que varen escenificar a les 20 hores del vespre el passat dijous dia 29 de març. L’acte va ser enregistrat en vídeo i, tan aviat com puguem, l’inclourem a la nostra secció de vídeos de l’IES. CARTELLS DE PREMI Alt nivell en el concurs de cartells de Medi Ambient La Comisió Ambiental, a través de na Xisca Bauzà, ha organitzat amb èxit el concurs de Cartells Mediambientals entorn a tres matèries: Reciclatge, Estalvi d’energia i Estalvi d’aigua. El guanyadors han estat Elsa Bobela, Nicolás Cruz, Raquel Vílchez, Antònia Tauler i Marta Amengual. Els cartells aniran a les classes l’any que ve. A més, l’Ajuntament es va comprometre a usar els

cartells com a publicitat en campanyes d’estalvi. Enhorabona!

Poesia, plàstica, anglès... Art i literatura al centre STORY BIRDS Plàstica i anglès s’uneixen en una iniciativa artística L’alumnat de Seccions Europees de Primer d’ESO ha realitzat un taller de relats curts a les classes de plàstica. Han tengut l’assessorament lingüístic de la lectora d’anglès Charlotte Grimshaw i del professorat de plàstica. Aquests relats curts són de temàtica lliure i destaquen per la seva originalitat i la seva expressivitat plàstica. Enhorabona a tot l’alumnat i al Departament d’anglès i de plàstica.


7CIÈNCIES

per ÀNGEL CERRO i M.M. Mayol

7CIÈNCIES: TOT UN ÈXIT

Els dies 2 i 3 d’Abril es va celebrar a l’institut de Sta Margalida un conjunt d’activitats anomenades 7 ciències. Els encarregats d’organitzar el 7 ciències són els departaments de Matemàtiques, Biologia, Geologia, Tecnologia, Física i Química.

Els alumnes que varen explicar les activitats del 7 ciències van ser els de primer, segon, tercer, quart d’ESO i primer de batxiller. Durant els dies 2 i 3, al matí, els alumnes del centre varen passar per tots els tallers. L’horabaixa, de 17 a 19 h, hi varen assistir pares, familiars d’alumnes i molta gent del poble. Els alumnes que varen fer els tallers del 7 ciències del nostre institut s’ho passaren molt bé preparant aquests tallers per als alumnes del centre i per a la resta de gent del poble que va tenir ganes d’assistir-hi, ja que d’aquesta manera “hem après a explicar les coses de manera científica”, comenta na Catalina Inés Capó. Així han pogut aprendre moltes coses noves que abans no sabien. Els ha agradat molt fer-ho perquè “no ens pensàvem mai que hi participàs tanta gent”, ens diu na Margalida Pou. Al laboratori de Biologia i Geologia, amb la col· laboració de tercer d’ESO i primer de batxillerat, varen preparar les pràctiques relacionades amb el procés de digestió d’aliments. Al taller de tecnologia, amb els col·laboradors de segon, tercer i quart d’ESO, varen fer l’exposició d’estructures i ens anaven explicant el seu funcionament. Per últim, al taller de Matemàtiques, amb els ajudants de segon i tercer d’ESO, varen preparar tres tipus de pràctiques. En conjunt, aquests tallers varen resultar molt entretenguts i amb aquestes activitats vàrem aprendre coses molt interessants i curioses. Als alumnes els va agradar molt, i esperam que el proper any es torni repetir. 8

D E S TA C A . . .

per Maria del Mar Mayol

NICOLAU CONTI, GUANYADOR DELS PREMIS CANGUR

Premi de les proves Cangur concedit per la Conselleria d’Educació de les Illes Balears el passat dia 25 de maig. En Nicolau Conti, alumne de 4t D de l’IES Santa Margalida, va quedar en quart lloc a nivell de les Illes Balears, en la realització de les proves Cangur que tengueren lloc dia 15 de març passat.“L’experiència va estar molt bé perquè les proves eren entretengudes, vam anar amb altra gent i hi havia entrepans gratuïts”, diu en Nicolau Conti. D’aquesta experiència destaca que ha quedat quart: “Vaig estar content, però ja està.” Les proves Cangur són un concurs internacional de matemàtiques que es realitza a tot el món i que a les Illes Balears està obert a tots els al·lots i al·lotes que cursen entre 3r d’ESO i 2n de Batxillerat. Li vam demanar si es va emocionar. La seva contestació: “Jo no som d’aquests”. Enhorabona!

Nicolau Conti./Foto: Redacció.


EXPERIÈNCIES

ENGLISH CORNER

Els professionals de demà

“The Fonix” 2012!

Miss Jordan. El departament de llengües estrangeres té molt clar el valor interdisciplinari (holistic approach) de les seves assignatures. Tots sabem que la llengua (autòctona o forana) no és només un conjunt lingüístic (atomic approach), sinó que s’ha d’entendre com a acte comunicatiu, on s’inclouen el llenguatge verbal i no verbal. Sabem, també, que l’idioma és la representació d’una identitat pròpia i d’una cultura. Llenguatge i cultura no poden anar mai separats, perquè el llenguatge explica la cultura i la cultura explica l’estructura i el vocabulari del llenguatge. Som molt conscients a l’IES Santa Margalida del valor privilegiat de les parelles lingüístiques, com a fenomen integrador. El departament de llengües estrangeres vol estendre aquest valor de la integració a la cultura anglesa i alemanya. La interdisciplinarietat (o enfocament integral) entén el llenguatge com a globalitat, on s’hi estableix una estructura organitzativa amb un contingut significatiu. Cada persona troba la seva identitat i propòsit vital mitjançant les connexions que es fan amb la societat i el món natural. A l’IES Santa Margalida ja coneixem l’enfocament integral gràcies a activi-

tats per la Pau, l’hort i la celebració de Sant Antoni. Les llengües estrangeres volen expandir aquest enfocament cap a les cultures de l’exterior, especialment l’anglosaxona i la germànica. L’enfocament integral desenvolupa l’estudiant per tenir una perspectiva crítica dins el món on viu, i per ésser una persona madura i independent. L’objectiu de la interdisciplinarietat és convertir l’aprenentatge en un procés de maduració personal, i reconeix explícitament l’autonomia de l’individu i el contingut social del procés d’ensenyança-aprenentatge. Amb aquesta finalitat, els exàmens orals de llengua anglesa inclouen valors socials, que són també part de l’acte comunicatiu. Així, al febrer, els alumnes de tercer i quart d’ESO han realitzat una sèrie d’exàmens orals amb un caire lúdic, on l’experiència personal i professional s’han juntat per donar pas a l’exploració de l’individu dins uns valors anglosaxons. El resultat ha estat meravellós quant a les notes, i ens ha servit a tots per trobar una motivació didàctica i personal.

VERY GOOD NEWS Cinc alumnes del nostre centre superen la fase local d’aquesta edició. Aquesta és la quarta edició. Aquest any es va tornar convocar el 4t concurs d’Anglès Interescolar de les Illes Balears (THE FONIX 2012). El concurs està organitzat per International House i per la Cambridge University Press. Es va celebrar a l’edifici de Sa

Riera (Palma) el passat dissabte 24 de març a les 12 del migdia. Del nostre institut, cinc alumnes varen superar la fase local i es presentaran a la fase territorial: Míriam Méndez Mesa (1r d’ESO), Marina Capó Màrquez (2n d’ESO), Timo Darius Heinrich (3r d’ESO), Nicolau Conti Gost (4t d’ESO) i Catalina Agnès Capó (1r BATX).!

You’re the best!

A POEM...

The pride to be an African.

MY AFRICA,OF WHICH EVERYDOBY IMITATES. MY AFRICA,OF DIFFERENT CULTURE AND TRADITION. MY AFRICA ,OF NON-VIOLENCE. MY AFRICA, LOVELY PEOPLE. MY AFRICA ,OF BLACK WOMEN. MY AFRICA, OF STRONG MEN . MY AFRICA, FROM WHO WE ALL HAIL FROM FOR EVERY AFRICAN DESERVES A NOBEL IN EXISTENCE. ITHOAN SAMUEL

SAL·ESPÍCIES·ARRÒS·LLEGUMS·MENJAR PER A ANIMALS

Productes MARTÍ D’en March,26 Tel. 971 52 30 77 Fax. 971 52 36 74

07450 STA. MARGALIDA Mallorca.Illes Balears productosmarti@telefonica.net


PROU! HEM DITTOTS AMB LA PÚBLICA

Text i fotos: El Mirall

LA PRIMERA MANI, A PALMA.

Més de 2.000 estudiants es varen manisfestar pel centre de Palma en contra de les retallades en el sistema educatiu sota el lema “Seva és la crisi, nostra és la lluita”. La manifestació del 29 de març va ser l’acte central de la vaga convocada pels estudiants de la UIB i de Secundària contra les retallades en educació. La manifestació va començar a la Plaça del Tub de Palma per traslladar-se, passant per les Rambles i el Born, fins al Consolat de la Mar; es varen corejar diversos eslògans com “ No a les retallades en l’educació”, “Som estudiants, no delinqüents” i “Les nostres armes són els llibres”.

27 DE MARÇ Penjada del llaç a l’institut, acte

pel qual el nostre centre s’adheria a la campanya Enllaçats pel català. 29 DE MARÇ Dia de la vaga general a tota Espanya i que va tenir la seva repercussió al nostre centre tant de professors com d’alumnes.

28 DE FEBRER Elaboració de pancartes per part dels alumnes per anar a la manifestació de l’endemà a Palma. 29 DE FEBRER Manifestació multitudinària dels estudiants a Palma.

2 D’ABRIL Per ordre del conseller Bosch,

operaris de l’IBISEC vénen a l’institut a despenjar el llaç. 3 D’ABRIL Despenjada del llaç de la paret de l’institut.

3 D’ABRIL Per ordre del batle de

QUÈ ÉS EL LLAÇ?. L’institut IES Santa Margalida el dia 29 de

febrer, i per acord del Consell Escolar, es va unir a la campanya Enllaçats pel Català. Amb aquest gest es vol mostrar una voluntat de defensa de la nostra llengua i un suport total cap a un model lingüístic que es considera integrador i que pretén articular la societat entorn la llengua i cultura pròpies de Mallorca.

Santa Margalida, Miquel Cifre, es torna penjar el llaç a la paret del poliesportiu de l’institut que pertany a l’Ajuntament.


25 D’ABRIL En una re-

unió de professors de l’institut s’acorda que, a partir d’aquest dia i cada dimecres, el professorat que vulgui es vestirà amb la camiseta verda que llueix la frase: “Crida! Per una educació pública de qualitat”.

21 DE MAIG Circular als

pares i mares per convocar-los a la reunió informativa de dia 29 sobre com afectaran les retallades del Govern al nostre centre.

29 DE MAIG Reunió de

pares i mares amb l’equip directiu per explicar la situació d’incertesa en què es troba el nostre centre i els retalls que durà a terme el Govern i que afectarà el nombre de professors, la ràtio d’alumnes, la disminució de les hores lectives, la supressió d’algunes optatives,...

10 DE MAIG Casserolada a les portes de l’institut

a les 8 i a les 15h, i aturada d’una hora per part dels alumnes de segon cicle i batxillerat a les 12 del migdia contra les retallades del Govern de les Illes Balears. A la casserolada de les 8 del matí s’hi apuntaren, a més del professorat, pares, mares i alumnes del centre, i el batle i regidors de l’Ajuntament. També s’hi va afegir una batucada formada per alumnat del nostre institut. 17 DE MAIG Jornada de dol. Penjada d’un llaç negre a la façana de l’institut en contra del tancament dels hospitals General i Joan March. Pancarta informativa per als alumnes sobre les retallades que ha fet el Govern, i sobre el decret que aprovarà i que suposarà més alumnes per aula, encariment de les taxes universitàries,... 30 DE MAIG Adhesió del Consell Escolar al manifest “Crida! Per una educació pública de qualitat”

I TOTS SEGUIM

ENLLAÇATS- !


BREUS

EL JOC DE LA BORSA

per Maria del Mar Mayol NOU ALUMNAT Durant el matí dels dies 3 i 15 de maig ens va visitar l’alumnat de 6è dels col·legis Elionor Bosch de la Vila i Vora Mar de Can Picafort. Alumnes del nostre centre varen fer d’amfitrions. ANTICS ALUMNES El dimecres dia 4 d’abril vàrem rebre la visita d’antics alumnes del nostre centre que actualment estudien a la universitat. Van organitzar una xerrada amb els que enguany estan estudiant 2n de batxillerat. Es va parlar sobretot de la preparació de la selectivitat. Bona iniciativa! IESFM, LA RÀDIO Al nostre institut ha sortit la nostra pròpia ràdio: l’IES FM. A la pàgina oficial del nostre centre hem penjat alguns podcast que ja hem fet, i encara tenim previst fer-ne més. La classe de Mòduls voluntaris és l’encarregada de la realització. Cada un de nosaltres ha intervengut en un podcast, menys l’encarregat del panell de control que

12

és en Cristhian Adrián Valarezo. SELECTIVITAT 2012 Els dies 12, 13 i 14 de juny es fan les proves de la selectivitat a l’IES Berenguer d’Anoia: Molta sort a tots! MEDIACIÓ Des del mes de gener un grup d’alumnat, pares, mares i professorat ha realitzat un curs de mediació. La mediació es posarà en marxa a partir del curs que ve: COL·LABORA! TEATRE DE QUALITAT Organitzat pel departament de Llengua Catalana, es varen representar Sa Pesta de Pere Capellà, Mecanoscrit del segon origen de Manuel de Pedrolo i Radiografies, que s’havia de representar dimecres 29 i es va haver de canviar a dia 21 de març a causa de la VAGA d’estudiants convocada per aquell dia. ASSOCIACIÓ D’ALUMNES DE L’IES Neix l’Associació d’Alumnes del nostre Centre: en sentirem parlar! Aquí teniu el seu logo: Benvinguts!

Aquesta ha estat una activitat dissenyada per conèixer el funcionament dels mercats de valors. Hem pogut aprendre com funciona el món de les inversions, les accions, els valors, la diversificació de les carteres, etc. Durant vint setmanes hem fet un seguiment de les cotitzacions dels valors que conformen l’Ibex-35, observant les variacions borsàries i practicant les transaccions habituals de la Borsa en un període complicat. Hem obtingut molta informació de nombroses entitats dedicades a l’anàlisi socioeconòmic, pàgines web especialitzades, premsa, televisió, etc. Hi ha hagut 35 participants, comptat amb l’ajuda d’alumnes d’ESO, amb pares i mares, germans i, fins i tot, amics. La classificació final ha estat la següent: - Primers classificats: Joan Mas Aulet i Julián Bermúdez Borrero. - Segon classificat: Tomeu Romero Rosselló. - Tercer classificat: Carlos Gallego Moll. Volem agrair la col·laboració de Toni Vallès, delegat de sucursal de Bankia a Palma, que ens ha proporcionat alguns obsequis que han estat entregats als 20 primers classificats.


NADA L 2 0 1 2 per Constantin Dafina TALLERS DE NADAL Bona proposta de tallers per Nadal. Els tallers de Nadal van anar molt bé, hi va haver molta de coordinació. Tal vegada faltava una mica de participació, però, pel que es va veure, hi va haver molt de feeling entre professors i alumnes. Durant els tallers també es venien productes de “Comerç just” i el número 1 de la nostra revista. Hi va haver dos torns, perquè així els alumnes podien participar en dos tallers. I LA NIT DE NADAL El dia 23 de desembre a les 20:00h del vespre, els alumnes i els professors del nostre institut varen celebrar la nit de Nadal abans d’acabar les classes del primer trimestre. Aquestes varen ser les actuacions que es feren aquest dia al saló d’actes: Teatre, Street dance, Música interpretada pels alumnes del centre i la Coral de professors de l’insti. Després de tot això hi va haver una xocolatada per a tots els assistents. Varen venir molts de pares i s’ho varen passar bé. Varen comprar la famosa revista “El Mirall” per informar-se un poc del que passa al nostre institut.

CONVOCATÒRIES

per José Luis Arriero

Fi de Curs 2012 25 JUNY, a les 8:00h

RUTA CICLISTA CINEMA: Red Social/Crónicas de Narnia

A LES 19:00h, al Saló d’Actes: Matemàgia

Diplomes Promoció Batxillerat 2012 Premis Concurs fotografia matemàtica

Actuació musical dels alumnes dança Contemporània Recull Imatges 2012 i per acabar:

SOPAR (per l’AMIPA) Els de 3r d’ESO faran els dolços pel viatge de Fi de Curs

13


UNA MAR DE CULTURA

INTERCANVI

per Marta Amengual (2nD)

INTERCANVI AMB EL SOLER Uns dies inoblidables en bona companyia. Al nostre institut, s’ha realitzat un intercanvi amb els alumnes del Col·legi Pompeu Fabra la Bressola, que està situat al Soler, un poblet del Rosselló, una regió de França molt a prop de Catalunya. Esperàvem amb ansietat la seva arribada comptant els dies fins que dilluns van arribar i de cop ens vam reconèixer. Els dimonis ens van fer una batucada i les nines que van a classes de boleros van ballar per a nosaltres,va ser un bon començament. Als matins venien amb nosaltres a l’institut a les 8 i agafaven un autobús que els portava d’excursió tot el dia. Aquesta experiència ens ha ajudat a tots a conèixer una nova variant de la nostra llengua, el rossellonès, i també una mica de francès, a enriquir la nostra cultura, i a ampliar les relacions i els lligams que ens uneixen. En la meva opinió és una cosa que hauria de repetir-se, ha estat una experiència única, màgica, especial, fantàstica... hem après moltes coses, que mai no oblidarem. No ho deixarem en el passat, això continuarà endavant.

per ÀNGEL CERRO

PROGRAMACIÓ CULTURAL 2012 Moltes iniciatives per a la ciutadania de Santa Margalida, amb el suport de l’Ajuntament Els tallers de Nadal van anar molt bé, hi va haver L’Ajuntament de santa Margalida, cada mes, treu una nova programació cultural: s’anuncien diverses activitats de caire social, cultural i ciutadà que es duen a terme a La Vila, Ca’n Picafort i Son Serra.

Homes i dones, pares i mares, fills i filles i altres espècies familiars 14

Auditori de Santa Margalida 21 de juny / 21:00h


SETMANA DEL LLIBRE

per ÀNGEL CERRO

SETMANA DEDICADA AL LLIBRE / PREMIATS AL IV CERTAMEN LITERARI JOAN MASCARÓ I FORNÉS 2012 Des de 1995, el 23 d’abril (SANT JORDI) se celebra a gran part del món “El dia mundial del llibre”. Al nostre centre també ho vàrem celebrar i vàrem realitzar durant tota la setmana una sèrie d’actes relacionats amb el llibre. A més, es va crear un nou Bloc de la Biblioteca que pretén ser un espai que permeti accedir a tota classe d’informació i a altres recursos per ajudar i complementar l’aprenentatge de l’alumnat. La programació d’aquesta setmana va ser la següent: Els dies 23, 24, 26 D’ABRIL: INTERCANVI DE LLIBRES AL HALL DURANT EL SEGON ESPLAI. El dia 25 D’ABRIL: EL BAGUL DELS LLIBRES: RECOMANA EL TEU LLIBRE. El dia 27 D’ABRIL es varen aturar les classes a les 12’05 per fer el següent programa: Presentació del Llibre de poesia de 1r d’ESO (Dept. Català); Lliurament de premis del I Concurs de fotografia FOMENT DE LA LECTURA. Els guanyadors foren: 1r ESO: Carlos Bauzà amb LA LECTURA: UN MÓN DE PARAULES I CULTURA. 2n ESO: Maria Mateu amb LA LECTURA ENS OBRI LES PORTES DEL MÓN. 2n CICLE: Darya Ampilogova amb LLEGINT APRENEM A SER PERSONES Premi especial: Marta Amengual amb LLEGIR ENS TRANSPORTA A UN MÓN DE FANTASIES; M’AGRADA LLEGIR / Representació de “La llegenda de Sant Jordi” a càrrec dels alumnes de 2n (Optativa de Teatre); Lliurament dels premis del Concurs “La lectura es un puntazo”(Dept. de castellà); Certamen de poesia i música a càrrec dels alumnes de 2n de Batxillerat (Dept. de Català). Per últim, es lliuraren els premis del IV CERTAMEN LITERARI JOAN MASCARÓ I FORNÉS (Dept. de Català). A continuació teniu els premiats.

PREMIATS IV CERTAMEN LITERARI JOAN MASCARÓ 2012 Narrativa1r cicle: Un dia inoblidable de Maria Méndez Miguel (2n C). Narrativa 2n cicle: El darrer sospir de Júlia Frau Rodríguez (4t B). Narrativa Batxillerat: L’aturada del temps de Núria Expósito Cuenca(2n de Batxillerat). Poesia 1r cicle: Maria Magdalena Mas Rayó (2n A). Poesia 2n cicle: Bàrbara Ferrer Rosselló (4t B). Poesia Batxillerat: Miguel Pons Jiménez. (2n de Batxillerat).

15


Viatge d’Estudis 2012

Per Esperança Campins i Andrea Barranco. 4t C

Madrid, del 1/02/12 al 4/02/12. Curs: Quarts d’ESO. Viatge d’estudis 2012 Enguany els alumnes de 4t d’ESO B, C i D vàrem anar de viatge d’estudis a Madrid. Vàrem partir dia 1 de febrer a la matinada i vàrem tornar cap a Mallorca dia 4. Làvió de la companyia AirEuropa es va enlairar a les 8:00 h. En una hora, més o menys, vàrem arribar a Madrid. Primer anàrem a deixar l’equipatge a l’hotel Asturias. Durant el matí férem una visita guiada a peu per la Ruta de los Austrias. També arribàrem fins al Palau Reial i passàrem per davant el Congrés dels Diputats. Més tard vàrem anar al parc del Retiro on vàrem gaudir d’un meravellós paisatge. El capvespre vàrem tornar al Palau Reial i vàrem poder entrar a dins; era immens i molt bonic. Després vàrem tornar a l’hotel i vàrem sopar. L’endemà férem una ruta per la Cibeles i per la Puerta de Alcalá, també visitàrem la Biblioteca Nacional i el passeig de la Castellana. Dinàrem al Parc Arganzuela on ens ho passàrem molt bé. Al capvespre vàrem anar al cinema Ocimax per veure un documental de peixos en 3D; va ser espectacular! Tot seguit anàrem al Planetari, a l’hotel i finalment a sopar. El tercer dia vàrem fer una ruta literària pel barri de les Lletres i visitàrem el museu Reina Sofia. Tenguérem el capvespre lliure; les nines anàrem de compres i els nins a veure l’estadi Santiago Bernabéu. A les 18:00 h vàrem anar a veure el musical “Más de cien mentiras”, on hi participaven artistes famosos. Va ser una de les coses que ens va agradar més. El darrer dia vàrem visitar el Jardí botànic i el Museo del Prado. A les 16:00 h ens concentràrem a l’hotel i partírem cap a l’aeroport. L’avió va sortir a les 19:00 h i vàrem arribar a Mallorca a les 20:00 h. Encara que fos un viatge curt, vàrem poder fer moltes coses i ens ho vàrem passar d’allò més bé.


CF GRAU MITJÀ COMERÇ I MÀRQUETING LA CRISI NO VA AMB TU! CONTINUA ESTUDIANT! APOSTA PER L’FP! INSCRIU-TE DES DE L’11 DE JUNY FINS EL 17 DE JULIOL! FES-HO A LA SECRETARIA DE L’IES SANTA MARGALIDA. TF: 971856000 iessantamargalida@educacio.caib.es www.iessantamargalida.org Aprofita una formació de qualitat amb: Horaris adaptats a la teva situació Formació en centres de treball Anglès i alemany comercials

BLOGGER NOU BLOG DE LA BIBLIOTECA, UNA EINA ÚTIL I ACTUALITZADA Biel Perelló, el nostre cap d’estudis, està dissenyat un blog que promet ser referència a la nostra comunitat educativa i al municipi en general. El nou Bloc de la Biblioteca pretén ser un espai que permeti accedir a tota classe d’informació i a altres recursos per ajudar i complementar l’aprenentatge de l’alumnat. Però no només és això: són totes les referències culturals, socials i educatives que interessen a la comunitat. El bloc està molt ben dissenyat, amb molts d’enllaços, vídeos i referències que es comparteixen a través de les xarxes socials. Val la pena aturar-s’hi: seguiu-lo amb Google o Twitter! http://bibliotecaiessantamargalida.blogspot.com.es

TEATRE NOVA PROPOSTA DEL PROFESSOR JOAN GELABERT PER DIA 21 DE JUNY Joan Gelabert és ben conegut per tots nosaltres per la seva producció teatral al nostre centre. El proper dia 21 de juny a les 21:00, els alumnes de l’institut de 3r d’ESO sota la direcció de Joan Gelabert, estrenaran a l’auditori de Santa Margalida la seva nova producció d’enguany. Aquí teniu les dades: Títol: Homes i dones, pares i mares, fills i filles i altres espècies familiars Data: 21 de juny, a les 21:00 hores Lloc: Auditori de Santa Margalida


NARRACIÓ

Primer Premi Narrativa Joan Mascaró i Fornés 2012

L’aturada del temps

per Núria Expósito Cuenca.- 2n de Batxillerat

Fa estona que no puc recordar ben bé quin dia és i fins i tot a mi em resulta estrany. Abans tenia un gran calendari a la cuina en el qual tatxava cada dematí, amb el meu tassonet de cafè a la mà, un dia passat. Record com contínuament mirava el rellotge perquè em preocupava el pas del temps. El temps... el temps mai ha existit em sembla. I molt manco ara. L’únic temps que existeix és el passat. Ara, aquest segon, aquest moment, ja és passat. I això sembla que mai ho podrem acceptar. Volem viure la nostra vida i aquesta se’ns escapa en records. Records que ens agraden o no ens agraden, que ens fan riure o ens fan plorar, però, tot són records. Fins i tot records que s’obliden, com he oblidat el darrer dia que vaig tatxar un número al calendari, el dia que vaig deixar de mirar el rellotge. La vida és com una pel·lícula. Nosaltres som el director, els càmeres, el personatge principal i també el públic. I al nostre cap només hi ha una sala on mai s’ha penjat el cartell d’”estrena” i on no para de reproduir-se la mateixa pel·lícula. Abans pensava que el pitjor que ens podia succeir era veure la fi de la pel·lícula. Però ara estic completament segura que el pitjor, tot i que no ens adonem, és veure com es repeteix una vegada i una altra una mateixa escena. Supòs que vaig deixar de tatxar els dies al calendari quan em vaig adonar del que estava ocorrent, del que passava, d’aquesta repetició contínua d’un moment a la nostra ment i a la realitat. Ella feia estona no s’adonava que la vida se li esgotava i que la seva ment estava tan plena de records que ja no en gravaria cap més a la seva ment. I jo, que sí que m’adonava, només desitjava convertir-me en formiga i poder escalar per aquell cos que es consumia poc a poc fins arribar a la seva orella per ficar-me en el seu capet i agafar un a un els mals records i treure’ls a fora, per tal de deixar només els bons a la seva ment. Va ser així com varen començar aquest dies, en què cada deu minuts es repeteix la mateixa història. Ella em mira i somriu. I quan ella somriu sembla que les agulles del rellotge decideixen llevar-se la pols dels anys del damunt i començar a córrer novament, per acabar amb aquest calvari. Però no, aquest moviment mandra de les agulles queda en això, ja que després d’aquest somriure comença una altra vegada la mateixa història i el rellotge es torna a aturar. Comença el diàleg que mantenim cada deu minuts des de fa... no sé quan fa. Molt de temps supòs, o no. El temps va desaparèixer en el moment que la seva ment va decidir no emmagatzemar més records per viure constantment els que ja tenia. I així va ser com vaig passar a tenir tots els noms possibles: Maria, Joana, Aina, Isabel, Marta, Caterina,... fins a oblidar quin era el meu nom vertader, ja que quan ella ho deia semblava tan plena de cordura que no em podia aturar ni a dubtar-ho. Així vaig passar a viure en diferents èpoques amb ella: avui, ella tornava a ser una joveneta que esperava la seva mare per realitzar feines a casa i demà, una mare lluitadora que preparava el menjar per l’arribada dels seus fills, i fins i tot a diferents llocs: avui érem aquí i demà allà. Cada dia era una novetat respecte a l’escena però els papers eren els mateixos, amb el mateix diàleg. “Maria”, –em deia– “mai no has d’oblidar lluitar pel que vols. Lluitar, lluitar i lluitar. Això és la vida. Jo he hagut de lluitar molt, ho sabies?” La meva resposta no tenia cap importància pel que feia a la resta de la conversació, ja que sempre continuava amb la seva explicació, que tot i saber com acabava, em treia un gran somriure. “I n’estic molt orgullosa, perquè gracies a aquesta lluita, a mai rendir-me vaig aconseguir tot el que tinc i et puc assegurar que tinc el més important: una família meravellosa.” I així, una vegada darrera una altra: “Joana, mai has d’oblidar lluitar pel que vols...” Semblava impossible pensar que darrera aquella frase hi havia una persona que oblidava constantment el que feia. Una persona que havia deixat de viure el present des de feia molta estona per viure només el passat.

16


POESIA

Primer Premi Poesia Joan Mascaró i Fornés 2012

”Dona de la vida,...”

per Miguel Pons Jiménez.- 2n de Batxillerat Dona de la vida, com jo et deia... I Dona de la vida, com jo et deia per no dir-te meuca o barjaula m’heu omplert mon cor, plaer i lloança però en aquesta vida no basta la recerca del goig, como jo pensava. Les emocions, d’altra banda hi juguen un paper essencial; allò que adés, no significava és ara motiu de guerra encoratjada. II Musa de la nit i d’homes a una taverna fosca entre ampolles i cendrés jo et vaig conèixer. Portaves color als ulls vermell als llavis i poca roba. T’en dugueres el meu calé ma innocència i mon cor enamorat. III Dolça senyoreta de companyia, t’he cercat nit i dia, a altes hores de la vesprada. Llocs del món que no coneixia, em diuen que ho deixi córrer, que no tornaràs demà. Cada dia que passa, perdo un poc més ma vida car l’amor d’aquella nit ma sang contaminà. Ai las! Que només em queda per aquest món cercar-te i dir-te: gràcies per una mort tan feliç.

17


CÒMIC

LOS CAZAZOMBIES


per Carlos Bauzà Laguna (1D) Óscar Morales (1D) Kevin Zapata (1B)


CÒMIC

LOS CAZAZOMBIES


PRIMER GLOP DE POESIA*

Departament de Català 2012

IMMIGRANT Per Thomas David Robinson Perdut, dins el desert, condormit pel cansament, imaginant que té aigua davall de l’intens calor del sol i l’arena groguenca. Pensant en les aigües blaves que algun dia trobarà, l’home cau mort cap avall sobre l’arena, on sempre dormirà.

AGAETIS BYRJUN (Poema inspirat en la música de Sigur Rós) Per Marta Amengual Beltran Vénen a mi records, el firmament blau, entre els ocells blancs acolorits, nens a la vora del mar jugant a trobar una il·lusió per després fer-la realitat. Esquitxades, salts, amor s’uneixen al seu cor. El batec del món repercuteix en els somnis de seguir i lluitar endavant, amb els peus mullats i la sorra entre els dits tot es veu més clar. La felicitat no és esperar és actuar i fer-ho realitat. Amors d’estiu, petjades que quedaran gravades I mai no se n’aniran. *Poemes creats a partir d’una activitat de Llengua Catalana i Literatura a 1r i 2n d’ESO en la que els alumnes s’havien d’inspirar mitjançant la pintura i la música. Ho trobareu a http://issuu.com/elmirall/docs/el_primer_ glop_de_poesia/1


MISCEL·LÀNIA

Per Sebastián Orozco i José Luis Arriero

El test de Proust a...

Núvol de tags:

RICARD FERNÁNDEZ 1. Com t’agrada passar el temps? Amb la família 2. Quin és el l’objecte personal que més estimes? Una màscara de dimoni 3. A quin personatge històric donaries la mà? A Ramon Llull 4. Quin personatge esborraries de la història? Qualque dictador 5. Quins són els teus tres noms preferits? Xesca, Martina i Maria 6. Quin disbarat pots suportar? Qualsevol bajanada ocorrent. 7. Quina virtut no voldries tenir per res del món? Sordesa 8. Quina destresa t’agradaria tenir? Saber dibuixar 9. Què et fa perdre el cap? Les filles. 10. Què t’horroritza? La injustícia i les situacions que generen indefensió. 11. Quan t’agrades més? Al mati ”estic radiant”.

12. Quan no t’agrades gens ni mica? Al migdia “en sortir de treballar”. 13. Quan t’has sentit més orgullós? Quan vaig aconseguir la primera feina per a mi mateix. 14. Quin dia has estat absolutament feliç? Quan varen néixer les meves filles. 15. Quina ha estat la teva major extravagància? Un dia en una conferència vaig fingir un atac d’ansietat. 16. Què és el que dius més sovint? Mem, què passa? 17. De què et penedeixes? De no haver estudiat més. 18. En quines ocasions dius mentides? Exagerar més que mentir. 19. Quina és la teva gran incògnita? Com acabarà això! 20. Quin és el teu lema? Carpe diem.

La bústia d’El Mirall: Anònim: Vivo del Call of Duty Modern Warfare 3. Anònim: Com més et capfiques perseguir un somni, més lluny et sembla. Anònim: Yo te desallune (sic), pero no te comí. Anònim: Yo te he embrujado, pero no te he mojado. Anònim: Purs! Margarita Serra: Nadie llega por casualidad, todo es parte de la vida, y cada persona tiene un motivo.

Aurea dicta... dels professors (uneix amb una fletxa):

Aurea dicta... dels alumnes:

1. Pssst!... 2. Per què no parleu tots a la vegada? 3. Venga, chicos: al lío! 4. Cavallers! Senyoretes!

1. Algunes obres de Ramon Llull: el camp de futbol del Ramon Llull, l’Institut Ramon Llull i el carrer Ramon Llull (3r d’ESO) 2. Finalment Graham Bell va inventar la imprempta (2n d’ESO)

A. Pedro Vecino B. Conrado Navarro C. August Cortès D. Pere Bestard

Solucions: 1D, 2C, 3A, 4B


MISCEL·LÀNIA La imatge... SORPRENENT!

Per Ángel Cerro i Cristian Valarezo

Sopa deellletres: Cerca gentilici d'aquest països, en anglès: B R

I

T

I

S H

J M Ñ Z

H M S Y G T X A W O E H C T U D U H P N

I

S

N X O X O T S A T

P

E

A E T V E M I

N E O N

C F R T X T L

E A L A

I G A F N P O S M A R M F E T T P A E E

P

C A

I G U V O U N T H

J

M R F G H R D U T H B A W E H C N E R F

F

R

Cerca el gentilici d’aquest països, en anglès: Argentina, 1. Argentina: 2. Britain: Britain, France, Japan, Holland, Poland, USA. 3. France:

De quin equip és el protagonista de la imatge? (Pista: Fixeu-vos en el barret, de color blaugrana).

4. Japan: SuDoKu 3000:

2

L’Horòscop de l’insti:

5. Holland: 6. Poland: 7. The USA:

4

8

8 Àries.Trobaràs feina molt aviat, però no t’agradarà. Per ara, encara no podràs tenir una feina que t’agradi. Acabaràs aquest curs amb molt bones notes. L’amor t’anirà molt bé. Taure. Aquest mes serà molt fluix, la teva parella et deixarà i els estudis no t’aniran bé per aquesta ruptura. A poc a poc tornaràs fort, i tot et sortirà millor. Gèminis. Quina sort la teva! Guanyaràs un viatge al país que més t’agradi gràcies a un concurs de l’escola. Els estudis et van molt bé, segueix així. Càncer. Els teus coneixements són mínims, els teus pares et duran a una escola de menys nivell. No pateixis, allà trobaràs l’amor de la teva vida. Seràs molt feliç. Lleó. La riquesa molt aviat t’arribarà, no pateixis. Els estudis t’aniran d’allò més bé, però, alerta amb les banyes! Verge. Algú es vol aprofitar de tu pels teus doblers. No siguis pur/a, i deixa anar aquella persona que se

n’aprofita. Hi haurà grans canvis en el teu entorn. Libra. Estaràs molt ocupat amb els exàmens. Hi haurà un petit desajust amb la família, però en l’amor estaràs bastant content perquè el teu amor t’estima molt. Escorpió. Grans esdeveniments en el teu dia. Avui, trobaràs l’amor després de classe. Alerta amb les males influències. Sagitari. Avui desbordaràs d’energia, la qual t’ajudarà a fer l’examen com toca. No perdis temps amb la teva parella que et farà molt de mal. Capricorn. Necessitaràs esforçar-te més en els estudis perquè et farà falta si vols aprovar el curs. Aquari. No siguis tan dur amb la gent que t’estimes perquè, si no, prest et trobaràs tot sol. Els estudis t’aniran molt bé. Peixos. Et funcionaran bé les coses. T’anirà molt bé l’amor, però alerta amb els doblers ja que no te n’adonaràs i no tendràs per berenar.

6 5

3 2

1

3

9

6 7

4 8

6

7 5

3 4

2

LA GUANYADORA DE L’EDICIÓ ANTERIOR VA Sudoku 3000 SER NA XISCA MULET ESTELRICH, DE 3r B. Si ens l’envies solucionat, sortireu a la revista.


cntrxtda (AUTO)RETRATS

PER ALUMNES DE 4T D’ESO

Andrei

Housni LA COLUMNA

Connecta’t a

Educació i lluita

educaixa.com

Tot un món d’activitats educatives

Daniela

per Nuria Expósito (2n Batx.)

A l’Obra Social ”la Caixa” treballem perquè les noves generacions tinguin l’oportunitat d’accedir a una educació de qualitat, basada en la reflexió social i els valors. eduCaixa és una proposta única i innovadora adreçada a tota la comunitat educativa, amb activitats i recursos pedagògics de temàtica social, cultural, científica i mediambiental. Un compromís amb l’educació.

L’avanç i el benestar que presenta un estat amb un bon sistema educatiu se’ns escapa de les mans. Si el pilar bàsic pel futur d’un estat és l’educació, hem de començar a preparar-nos per veure com el nostre cau a poc a poc. La societat quan veu un grup d’estudiants al carrer amb pancartes pensen que són irracionals. La majoria ni es demana de què s’estan queixant. La societat no s’adona que la lluita dels estudiants va molt més enllà de la calefacció a l’aula. No s’adonen que lluitem perquè no volem que l’educació quedi reduïda a aquells que disposen de doblers per pagar-se uns bons estudis. Una bona educació ens ajuda a viure en societat, a ser bons ciutadans, a saber valorar les coses, a diferenciar entre el bé i el mal, a evitar que ens enganin i facin amb nosaltres el que volen. Una bona educació ens ajuda a ser independents i a poder viure més lliurement. Amb l’educació i la lluita hem aconseguit arribar a on ara som, amb l’educació i la lluita varem abandonar l’antic règim fins arribar a la democràcia. Si ens intenten llevar l’educació, i la societat no s’implica en la lluita, ho perdrem tot. NOTA: Exercici de texts argumentatius de 2n de batxillerat de Llengua catalana i literatura (extracte).

El Mirall 2  

Revista de l'IES Santa Margalida

El Mirall 2  

Revista de l'IES Santa Margalida

Advertisement