Page 1

C.D.U. BIBLIOTECA I.E.S. SALVATERRA DE MIテ前


C.D.U. Nº

COR

MATERIA

0

MARRÓN

OBRAS XERAIS

1

AZUL CLARO

FILOSOFÍA. PSICOLOXÍA. ÉTICA

2

VERMELLO

RELIXIÓN

3

LARANXA

CIENCIAS SOCIAIS LIBRE

4

5

VERDE

CIENCIAS EXACTAS e NATURAIS

6

AZUL

CIENCIAS APLICADAS

7

ROSA

ARTE. MÚSICA. DEPORTES

8

AMARELO

LINGÜÍSTICA. LITERATURA. LINGUAS

9

BRANCO

XEOGRAFÍA. BIOGRAFÍAS. HISTORIA


0

OBRAS XERAIS 001 Ciencias e coñecemento en xeral. Técnicas de traballo intelectual. 003 Escritura e sistemas de escritura. Códigos. 004 INFORMÁTICA. T.I.C. (tamén xogos de P.C.)

01

Bibliografías. Catálogos.

02

Biblioteca e documentación. 028 Lectura. Animación á lectura. 031 Enciclopedias xerais. 038 Dicionarios Xerais.

050

Publicacións periódicas (revistas). Anuarios.

06

Asociacións. Congresos. Exposicións. Museos.

070

Xornalismo. Xornais.

08

Poligrafías. Obras colectivas. Series Editoriais. 084 Material gráfico. 086 Documentos de formas especiais. Obxectos.

09

Manuscritos. Libros raros, interesantes. Temas xerais. Bibliofilia.


1 FILOSOFÍA. PSICOLOXÍA. ÉTICA 1 HHistoria da filosofía. 133

Ciencias ocultas. Astroloxía. Bruxería.

14

Sistemas Filosóficos. 141.72 Feminismo. A muller.

159

Psicoloxía. 159.9

Parapsicoloxía. Grafoloxía. Hipnotismo.

16

Lóxica.

17

Moral e ética.


2

RELIXIÓN 22

A Biblia.

27

Cristianismo. Igrexas cristiáns.

29

Outras Relixións. 292

3

Mitoloxía.

CIENCIAS SOCIAIS 31 Demografía. Estatística. Socioloxía. 32 Política. 33 Economía: Organización de empresas. Comercio. 34 Dereito. 37 Educación. Ensino. 37.03

MATERIAS TRANSVERSAIS: Educación Vial, moral e cívica, Ed. Para a Paz. ...

37.04

Orientación escolar.

372.8

Educación afectivo-sexual.

379

Tempo libre. Ocio. (turismo, excursións , ...)

39 Folclore. Usos e costumes. Tradicións populares, ....


5

CIENCIAS EXACTAS e NATURAIS 50

Xeneralidades. Divulgación. (Historias da ciencia, textos científicos, ...) 502

504

Estudo da natureza. Traballo de campo e técnicas experimentais. Ciencias Ambientais. Ecoloxía. Protección do medio ambiente. Contaminación.

51 Matemáticas. 52 Astronomía. Astrofísica. O Espacio. 53 Física. 54 Química. 55 Ciencias da Terra. 551.5 556

Meteoroloxía. Climatoloxía. A auga. Hidroloxía.

57 Bioloxía. 575

Xenética. Evolución das especies.

58 Botánica. 59 Zooloxía.


6

CIENCIAS APLICADAS 61

Medicina. 613

62

Hixiene e saúde persoal. Tabaco, alcohol e drogas.

Tecnoloxía en xeral. Enxeñería. 621

Electricidade. Electrónica.

621.772

Caldeirería.

621.79

Soldadura.

63

Agricultura. Acuicultura. Caza e pesca.

64

Economía doméstica: vestido, organización da casa, coidado persoal, ... 641

65

Medios de comunicación. Publicidade e propaganda. Radio e televisión. 674

69

Os alimentos. Arte culinaria.

Industria da madeira.

Construción.


7

ARTE. MÚSICA. DEPORTES:

7.0

Arte en xeral. Hª do Arte. Museos. 71

Urbanismo.

72

Arquitectura.

73

Artes plásticas. Escultura.

74

PLÁSTICA. Debuxo. Artesanía. 741.5

Banda deseñada. Técnicas.

75

Pintura.

77

FOTOGRAFÍA.

78

MÚSICA: 78.03

Historia da Música.

781

Teoría da música.

783

Música relixiosa.

784

Música vocal. Cantautores.

785

Música instrumental e sinfónica.

791.4

CINE. Películas.

794

Xogos de mesa e azar.

796

Deportes. Educación física.


8

LINGÜÍSTICA. LITERATURA. LINGUAS 80

Cuestións relativas a á lingüística: métrica, crítica textual, filoloxía, ...

81

A lingua en xeral: fonética, gramática, ortografía, sintaxe, semántica, lexicoloxía, …

82.0

81-G

Lingua galega.

81-C

Lingua castelá.

81-I

Lingua inglesa.

81-F

Lingua francesa.

81-L

Lingua latina.

81-Gr

Lingua grega.

Teoría, estudios e técnicas literarias. 820-G

Estudos literarios galegos.

820-C

Estudos literarios casteláns.

82-9

Banda deseñada.

82

LITERATURA.

CONTINUA


82

LITERATURA 82

LITERATURA GALEGA: 82N-G Narrativa galega. 82P-G Poesía galega. 82T-G

Teatro galego.

82E-G Ensaio galego.

TRADUCIÓNS: LITERATURA UNIVERSAL EN GALEGO

82

82-N

NARRATIVA.

82-T

TEATRO.

82-P

POESÍA.

82-E

ENSAIO.

LITERATURA CASTELÁ: 82N-C Narrativa castelá. 82P-C

Poesía castelá.

82T-C

Teatro castelá.

82E-C Ensaio castelá.

TRADUCIÓNS: LITERATURA UNIVERSAL EN CASTELÁ 82-N

NARRATIVA.

82-T

TEATRO.

82-P

POESÍA.

82-E

ENSAIO.

CONTINUA


82

LITERATURA 82

82

82

LITERATURA FRANCESA 82N-F

Narrativa francesa.

82P-F

Poesía francesa.

82T-F

Teatro francés.

82E-F

Ensaio francés.

LITERATURA INGLESA 82N-I

Narrativa inglesa.

82P-I

Poesía inglesa.

82T-I

Teatro inglés.

82E-I

Ensaio inglés.

LITERATURA GREGA 82N-Gr Narrativa grega. 82P-Gr Poesía grega. 82T-Gr Teatro grego. 82E-Gr Ensaio grego.

82

LITERATURA LATINA 82N-L

Narrativa latina.

82P-L

Poesía latina.

82T-L

Teatro latino.

82E-L

Ensaio latino.


9 XEOGRAFÍA. BIOGRAFÍAS. HISTORIA 9(038)

Dicionarios históricos. Enciclopedias históricas.

9(084)

Atlas históricos.

91

929

902

Arqueoloxía.

903

Prehistoria.

908

Descrición dun territorio. Guías de viaxes.

Xeografía. 911

Xeografía Xeral: física, humana, económica, …

912

Representación gráfica: mapas, fotos, atlas, globos terráqueos, etc.

913

Xeografía UNIVERSAL ou mundial. 913-E

Xeografía de ESPAÑA.

913-G

Xeografía de GALICIA.

BIOGRAFÍAS 930

Ciencias da historia. Ciencias auxiliares. 930.85

94

Hª das Civilizacións.

HISTORIA XERAL 94-Eu

Hª de Europa.

94-E

Hª de España.

94-G

Hª de Galiza.

AUXILIARES: “.../04”

Prehistoria

“04/14”

Idade Media

“15/17”

Idade Moderna

“18/20”

Idade Contemporánea

1º_CDU_biblio_IES_Salvaterra  

A C.D.U. completa da biblioteca do I.E.S Salvaterra de Miño

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you