Page 1

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació

BIBLIOTECA La biblioteca és un lloc de lectura, consulta (llibres o Internet), estudi, treball i préstec de llibres.

NORMES D’ÚS I CONVIVÈNCIA  No es pot menjar ni beure.  No es permet utilitzar telèfons mòbils ni reproductors de música.  Cal respectar el silenci i tenir un comportament que no  molesti els altres usuaris.  Cal respectar les instal·lacions, equipaments i el fons bibliogràfic.

SERVEI DE PRÉSTEC  Es pot fer ús del servei de préstec en l’horari de biblioteca.  És imprescindible la presentació del carnet escolar per fer ús del servei.  La durada del préstec és de quinze dies, prorrogables, prèvia autorització de la persona responsable de biblioteca.  Tot usuari del servei de préstec és responsable dels llibres mentre no els hagi retornat.  En cas de destrucció, parcial o total, de pèrdua o de no devolució del llibre deixat en préstec, l’usuari es farà càrrec de compensar el dany causat de la manera que es cregui convenient. C/ Juvenal nº 1

08206 Sabadell

Tel. 937233905

Fax 937168952

ies-sabadell@centres.xtec.es


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació

NORMATIVA D’ÚS DELS ORDINADORS Es poden utilitzar els ordinadors de manera individual per treballar i consultar, no per jugar. Per utilitzar la impressora s’ha de fer un pagament de 5 cèntims per full (15 cèntims si la impressió és en color) a la persona responsable de la biblioteca. A la paret de davant dels ordinadors trobareu la normativa d’ús i un llistat de pàgines recomanades de consulta.

C/ Juvenal nº 1

08206 Sabadell

Tel. 937233905

Fax 937168952

ies-sabadell@centres.xtec.es


Generalitat de Catalunya Departament d’Educació

Informacions generals:  A l’expositor que es veu des del pati hi trobareu les últimes adquisicions de la biblioteca. (anirem actualitzant)  També us recordem que hi ha una secció de premsa diària.  Estem subscrits a les revistes destinades a públic adolescent: Okapi, love English, Reporter Doc i Cavall Fort. Podeu venir a llegir-les a l’hora del pati.  Hi ha un bloc de la biblioteca que s’hi accedeix des de la pàgina web de l’institut . En aquest bloc hi trobareu totes les novetats i les informacions més importants de la biblioteca. (l’actualitzarem al més aviat possible).  “L’intercanvi de llibres”. Si teniu algun llibre que ja heu llegit i penseu que és recomanable podeu deixar-lo a l’espai d’intercanvi de llibres i agafar-ne un altre que hagi deixat un company o companya. (Es deixarà en préstec)  Recordar que al darrere de la taula de la persona responsable de biblioteca hi ha un espai titulat “El club de lectura” on hi ha recomanacions que han fet altres alumnes.  L’any passat vam iniciar una secció de còmics i aquest any l’ampliarem, s’accepten suggeriments.

C/ Juvenal nº 1

08206 Sabadell

Tel. 937233905

Fax 937168952

ies-sabadell@centres.xtec.es

normativa biblioteca  
normativa biblioteca  

normativa biblioteca