Page 1

Generalitat de Catalunya Departament d'Educació Institut d’Educació Secundària Corbera de Llobregat

Benvolguts senyors, M’adreço a vostès per a demanar-los que atenguin la meva alumna ANNA RIUS atès que està realitzant un treball de recerca sobre els NOUVINGUTS A CORBERA. El seu treball consisteix a esbrinar quines són les estratègies i actuacions previstes per part de cada institució per tal d’ajudar a la integració dels nous corberencs i corberenques que provenen d’arreu del món i analitzar-ne l’efectivitat. És per això que els agraeixo d’antuvi que li facilitin tota aquella informació i documentació que li pugui ser útil en la seva tasca, així com la possibilitat de poder enregistrar les converses i entrevistes a fi de poder-ne estudiar el contingut a posteriori amb més comoditat. L’institut i jo personalment els agra ïm la seva col ·laboració. Atentament, Lourdes Allepuz Cap del Departament de Llengua Catalana i literatura IES CORBERA CORBERA DE LLOBREGAT

c/ Andròmeda, 2 · 08757 Corbera de Llobregat · Telèfon: 93 688 08 64 · Fax: 93 688 10 24 e-mail: iescorbera@xtec.cat · web: http://www.xtec.cat/iescorbera/

CARTA PRESENTACIÓ TREBALL DE RECERCA  

Carta per donar als alumnes per a demanar informació a organismes oficials