Page 1

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació

IES JOAN BRUDIEU

Llei de Confessions i Congregacions Religioses 2 de juny de 1933 Gaceta de Madrid: 3 de juny de 1933 (núm 154) – pàgs. 1651 a 1653 President de la República. Niceto Alcalá-Zamora Torres Ministre d’Instrucció Pública: Álvaro de Albornoz y Liminiana

Llei de Confessions i Congregacions Religioses - Errades Gaceta de Madrid: 4 de juny de 1933 (núm 155) – pàgs. 1698 a 1699 President de la República. Niceto Alcalá-Zamora Torres Ministre d’Instrucció Pública: Álvaro de Albornoz y Liminiana

C/ Bisbe Iglesias Navarri, 27 z 25700 - La Seu d'Urgell Telèfons: 973 35 04 03 z Faxos: 973 35 56 50 — 973 35 56 49 A/e: iesjoanbrudieu@xtec.cat — Web: www.iesjoanbrudieu.net


1933 Llei de confessions religioses  

Llei que va portar la creació de nous instituts i escoles a Espanya durant la República

1933 Llei de confessions religioses  

Llei que va portar la creació de nous instituts i escoles a Espanya durant la República

Advertisement