Page 1

ITINERARIO 2º BACHARELATO. Hai que cursar: MATERIAS COMÚNS + 3 Modalidade + 1 optativa (que pode ser de modalidade) MATERIAS COMÚNS 2º BACHARELATO: Hª de España, Hª da Filosofía, Lingua Castelá e Lit. II, Lingua Galega e Lit. II, Lingua Estranx. (Inglés) II, Relixión/At. Educativa

CIENCIAS SOCIAIS e HUMANIDADES Ciencias Sociais e Xurídicas

 

Xeografía Mat. Aplic. ás CCSS II Economía de empresa

Artes e Humanidades

 

Xeografía Latín II

+ 1 modalidade: Marcar unha

CIENTÍFICO-TECNOLÓXICO Itinerario A Ciencias da Saúde e Ciencias

 Matemáticas II Química Bioloxía

 Hª da Arte Grego II Lit. Universal Mat. Aplic ás CCSS II Economía de empresa + 1 optativa: Ordenar por preferencia e non marcar as elixidas anteriormente

Latín II Grego II Lit. Universal Hª da Arte Francés Hª e Xª de Galiza

 Tec. Industrial II Electrotecnia CTMedioamb Física Francés

Itinerario C

Matemáticas II Física

Matemáticas II

+ 1 modalidade: Marcar unha

+ 2 modalidade: Marcar dúas

 Deb. Técnico II Tec. Industrial II Electrotecnia Química

+ 1 optativa: + 1 optativa: Ordenar por preferencia e non marcar Ordenar por preferencia e non as elixidas anteriormente marcar as elixidas anteriormente

Grego II Lit. Universal Hª da Arte Economía de empresa Francés Hª e Xª de Galiza

Itinerario B Enxeñería e Arquitectura

 Deb. Técnico II Bioloxía Tec. Industrial II C. T. Ambientais Electrotecnia Física Química

+ 1 optativa: + 1 optativa: Ordenar por preferencia e non marcar as elixidas anteriormente Ordenar por preferencia e non marcar as elixidas anteriormente Deb. Técnico II

 Tec. Industrial II Electrotecnia Química Bioloxía CTMedioamb Francés

 Deb. Técnico II Tec. Industrial II Electrotecnia Química

Bioloxía CTMedioamb Física Francés


ITINERARIO 2 BACH  

ITINERARIO 2 BACH

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you