Page 1

CALENDARIO DE EXAMES DE SETEMBRO Días 2, 3 e 4 de setembro de 2013 LUNS 2

MARTES 3

MÉRCORES 4

8:30 a 10:30

Ciencias Sociais Historia do mundo contemporáneo Historia de España

Matemáticas 2º ESO e 4º ESO Matemáticas I e II Matemáticas aplicadas I e II

Ed. Plástica e Visual Debuxo Técnico I

10:30 a 12:30

Tecnoloxías Informática (Inform. 1) Tecnoloxía Ind. II

Xeografía

Inglés (os alumnos de 1º ESO farán o exame na Aula 1)

Matemáticas 1º ESO e 3º ESO Latín

12:30 a 14:30

Tecnoloxía 4º ESO Ciencias da Terra Historia da Arte

Música (os alumnos

Ciencias da Natureza Bioloxía e Xeoloxía Bioloxía

Grego Cultura clásica Ed. Física

16:30 a 18:30

Lingua Galega EPA: Ámbito de comunicación

Lingua Castelá EPA: Ámbito científico + Informática

18:30 a 20:30

Ed. ético-cívica Filosofía Historia da filosofía

Física e Q. (Aulas 1 - 2) Economía da Emp. Física (Aulas 1 - 2) EPA: Amb. Socied. Química (Aulas 1 - 2)

de 3º ESO, 4º ESO e 1º Bach farán o exame no Taller 4 de administratvo)

Francés

Todos os exames realizaranse no Salón de Actos agás aqueles nos que se especifica o lugar de realización entre parénteses.

ENTREGA DE CUALIFICACIÓNS: Xoves 5 de setembro ás 14:00, agás para 2º de bacharelato que será o mércores 4 de setembro ás 18:00

PERÍODO DE RECLAMACIÓNS: Venres 6 e luns 9 de setembro, agás para 2º de bacharelato que será o xoves 5 e o venres 6 de setembro.

Calendario exames setembro 2013  

EXAMES SETEMBRO 2013

Calendario exames setembro 2013  

EXAMES SETEMBRO 2013

Advertisement