Page 1

DÍA DA MULLER

8 de marzo Viva la vida. Los sueños de Ciudad Juárez, de Badoin e Troubs. Os autores, abordando á xente na rúa, se plantexan retratar a cidade mexicana, reflectindo que máis alá da violencia, o sufrimento e a morte hai vida; e o queren celebrar.

Estas son as nosas recomendacións: libros Estas son as nosas recomendacións: libros e

epelículas películas nos que as coas mulleres como protagonistas. protagonistas son

mulleres.

Biblioteca Olympe de Gouges, de Catel Muller e Jose-Louis Bocquet. É considerada a primeira feminista da historia. Da súa pluma naceu a “Declaración dos Dereitos da Muller e da Cidadana”.

I.E.S. Fin do Camiño


Persépolis, de Marjane Satrapi. Narra a vida dunha muller iraní, cos cambios políticos e sociais do seu país como telón de fondo.

La vida en Irán. Nylon Road, de Parsua Bashi. A autora reflicte un diálogo consigo mesma acerca da súa condición de activista política, estudiante de arte, madre, muller divorciada e inmigrante.

Aya de Yopougon, de Marguerite Abouet. Nel se describe a vida nun apacible barrio de Abiyán, en Costa de Marfil, nun África sen conflitos bélicos nin pobreza extrema.

A condesa rebelde, dirixida por Zaza Ceballos. Céntrase na figura da intelectual e escritora coruñesa Emilia Pardo Bazán, que destacou como pioneira da integración das mulleres nas institucións educativas e culturais españolas.

Ágora, dirixida por Alejandro Amenábar. Historia de Hipatia, unha muller culta, recoñecida matemática e astrónoma, admirada polos seus discípulos que ademais se nega a convertirse a unha relixión na que non cre.

Amor de tango, de Mª Xosé Queizán. É a novela das traballadoras que espertaron á vida na urbe pioneira, atlántica e liberal que era o Vigo de preguerra. Mulleres activas, ilusionadas e decididas a descubrir o mundo.

Trípticodíamuller  

triptico

Advertisement