Page 1


2 SUMARI: - PORTADA I CONTRAPORTADA: Els nostres alumnes, Nuestros alumnos, Our students, Nos élèves. - Benvinguda als alumnes de 1r ESO - Jubilacions - Nous espais d’oci al pati - Equip de Mediació - Actuació cor juvenil - Pissarres digitals i canons interactius - Antics alumnes orienten a 4t - Grup PDC - Contracte Programa - ELS NOSTRES ALUMNES - FUTURS ALUMNES - EDUCACIÓ EN VALORS - AMPA DEL COMARCAL - CELEBRACIONS - EL RACÓ DE L’ANTIC ALUMNE - EXTRAESCOLARS - APOSTEM PER LES LLENGÜES

IES COMARCAL Avda. Maria Ros s/n 46100 Burjassot TEL: 96 120 62 90 FAX:96 120 62 91 E-mail: 46022865@edu.gva.es Web: http://iescomarcal.edu.gva.es

BLOG AMPA: http://ampaiescomarcal.wordpress.com

AGRAIMENTS: - A l’AMPA per subvencionar part de la impressió d’esta revista. - Al professorat i a l’alumnat per la seua col·laboració. - A l’equip directiu del centre pel seu suport.

Esta revista ha sigut realitzada per: PROFESSORES: - Emma Vañó - Begoña Miranda - Conxa Marí ALUMNES 4t ESO: Quim Rueda, Alba Peiró, Andrea Zehani, Melissa Agounitestane, Toni Benlloch, Dani Benajes, Miquel Climent, Juan Álvarez, Mayssa Khadi, Sara Gregori, Santi León, Dani Martínez, Inma García, Amparo Simarro, Lorena Tarazona, César Herrera, Silvia Giner, Camila Sanjuán, Ainhoa Pérez, Cristian Caballero, Ferrán Verdú, Raquel Salgado, Carlos Benaches, Candela Blat, Jennifer Bobby, Alberto Callejas, Paula Giménez, Sonia López, Valentin Mihaila, Miguel Angel Moreno, Alex Pangay, Adrián Quirós, Manoli Raso, Manel Rodríguez.

BENVINGUDA ALS ALUMNES DE 1r L’Equip de Mediació va rebre els alumnes de 1r

E

l primer dia de curs, els alumnes de primer de l'ESO van ser rebuts per l’Equip de Mediació, que van organitzar Acte d’acollida per als alumnes de 1r jocs i activitats perquè els nous alumnes s’integraren en les seues respectives classes.

Alumnes (3r i 4t) que van participar

Cartell de benvinguda

JUBILACIONS

A

quest curs s’han jubilat els professors Pilar Gracia i Francisco Giménez-Montesinos. Des d’ací els en-

viem una abraçada i els desitgem que tot els vaja molt bé en esta nova etapa de la seua vida.


3

NOUS ESPAIS D’OCI AL PATI Ping-pong i escacs

Encontre a l’IES Benlliure

D

urant el primer trimestre s'han instal·lat al pati una taula de ping-pong i una taula d'escacs

que permeten que els nostre alumnat puga gaudir d'altres alternatives d'oci complementàries a les que ja tenia: camp de futbol, frontó i pilota valenciana. La mesura ha sigut molt exitosa i els alumnes estan encantats amb aquestes noves instal·lacions al pati.

ACTUACIÓ COR JUVENIL

E

l Cor Juvenil de Burjassot va oferir una actuació per als alumnes de l’IES Comarcal en el saló d’actes del centre. L’actuació va tindre lloc a l’hora de l’esplai, i alumnes i professors van gaudir molt de les cançons interpretades. Entre els membres del cor es troba el nostre antic alumne Pau Chisbert.

LA VEU DE L’EXPERIÈNCIA: Xerrada d’orientació per als alumnes de 4t

S

is ex-alumnes de l'IES Comarcal van donar una xerrada informativa sobre els estudis després de l'ESO als alumnes de 4t. Antics alumnes van contar la seua experiència en els diferents estudis (des de batxillerat artístic, humanístic i científic fins a cicles de grau mitjà) i van respondre i aclarir els dubtes que els alumnes de 4t tenien. Van voler deixar molt clara una idea als seus companys: “Amb esforç i treball tot és possible”.

GRUP PDC (Programa de Diversificació Curricular 4ESO)

A

quest programa està format per un màxim de 15 alumnes que treballen per àmbits per obtindre el Graduat d'Educació Secundària Obligatòria. Entre les diferents activitats que realitza aquest grup estan participar en l'elaboració de la revista, activitats per la graduació i emissió d'un Alumnes i professors del PDC realitprograma de ràdio. zant un programa a Ràdio Godella

EQUIP DE MEDIACIÓ

El diàleg és la clau

A

principi de curs van tindre lloc a l’IES Comarcal unes jornades de formació en què van participar els equips de mediadors del nostre centre i dels instituts Federica Montseny, Vicent Andrés Estellés i San Bartolomé. En gener els mediadors del Comarcal van participar en el “X Encontre d’Equips de Mediació”celebrat a l’IES Benlliure.

PISSARRES DIGITALS I CANONS INTERACTIUS Ampliem les noves tecnologies a les aules

D

urant l'actual curs escolar l'institut ha instal·lat dos noves pissarres digitals i un canó interactiu per ampliar la presència de les noves tecnologies en el procés d'aprenentatge del seu alumnat. Amb estes noves el adquisicions centre disposa de 3 pissarres digitals, 3 projectors interactius i 14 canons projectors. HORT ESCOLAR I NOVES TECNOLOGIES AL CONTRACTE PROGRAMA

E

ls alumnes de 2ESO del Contracte Programa han posat en marxa l'hort escolar de l'institut i han creat el bloc “Endavant” on realitzen crítiques i comentaris de pel·lícules educatives visionades a les classes. També ha funcionat un taller de cuina on s'han aprofitat els productes trets de l'hort per elaborar uns plats exquisits i que han pogut degustar gran part de la comunitat educativa. Enhorabona pel vostre esforç i els resultats obtinguts.


4

LONSO I DIEGO A A (1r A) M S N I U R MART B són jugadors federats

de es t m r a . Al Diego i M . Carpesa .H C l e d n e na l e l Hoquei la fase fi r a g ju n a v Infantil i de maig ’Espanya d n Màlaga t a n io p disputar e a v s VII Cam e . e a u y n ei Sala q e tot Espa de Hoqu ts els 6é d a ic if ss a cl r van queda a!! n o b a r o Enh

A LENCerran Verdú, A D A N F ar KADAalumnes de 4tajes van tocgia U T A n r B d’ene ani Be al, els

d D lena En Na Callejas i ssot, ra i p o n o Burja foc o s t r e lt e o d b l m a A a ur tre i atukad de la Cult de tea a vese l una B c a a t s c Ca d’un pe un es van gaudir en la a t a es any acomp Pares i xiqu ivertida. ctuar van a al, d . i il é t l b n a a m f in a t in Le rig molt o la batukada om Beatriz a d a r p c e grup d s del centre o. En el c e s n a l m a lu pB i Jose antics o r e A lb ots!! J o rd i na a t o b a r Enho

onmarcal C o C “ a m progra Jove de fa l'Agència er un b m a L'última ió c va s ol·labora jassot, r u B viu” en c e rc de La ment d en el Pa t a tz dis i li l'Ajunta a e g” r ifrant co x in s h e c d t a r c a ”Geo t va a n s noves L'alumna l'ús de le e d s Granja. é pistes v des a tra obtindre les huit coordena a ies fins l tresor. tecnolog per aconseguir e om a pre es ador, i c y n e a in u c g necessàri l up er a ser el gr l·lícula p e r p e p a n s 1 r D va u e r e entrad rograma van rebr mi van p i t xiques! o s s a Burj ns, xics i io c a it c ma de li Fe vore-la. a anar a

hing Geocatcse del

AL n MARC entre estudie O C L la E e e c CS EN En el nostr nes amants d MÚSI alum

Concert d ’alumnes del Coma benvingud rcal en la a del proje cte europ eu Comèn ius

nmolts les ba t a. , ic ig s a ú m e m for m e s d a d e Ro c a o l e n E t sic e mú s , on des d assarrojo omarcal M del C i de ues mnes u l a les se s e c i d t n i es i a prem n Pro alumn el primer rta m e e C l quen e r s en uanya eccion elicitats! van g s s e tiv .F respec de Bandes l a i c vin


5

PREMIS EXTRAORDINARIS AL RENDIMENT ACADÈMIC 2012/13 Ser bon estudiant té premi

SECUNDÀRIA

BATXILLERAT

EL 18 de novembre de 2013 el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publicà els premis extraordinaris d’ESO corresponents al curs 2012-2013 en què han eixit finalistes tres alumnes del nostre centre: Haydée Herrero, Lucía Márquez i Elena Bernal. Enhorabona a les tres!

Alba Miñano, que va cursar l’Educació Secundària en l’IES Comarcal, és la millor estudiant de Batxillerat de la Comunitat Valenciana, ja que ha obtingut la nota més alta, un 9,36 en els Premis Extraordinaris de Batxillerat que convoca la Conselleria d’Educació. Felicitats Alba! Alba està estudiant Economia en la UV en un grup d’Alt Rendiment Acadèmic (ARA) on les classes són en anglès, i ens ha contat que el que més recorda del Comarcal són els viatges, els teatres, els últims dies fent activitats i les classes de francès. També ens ha dit que va triar economia perquè front a la situació mundial creu que és molt important que joves amb il·lusió s’hi dediquen, i així poder canviar les coses. Per últim, ens dedica unes paraules d’afecte per als professors del Comarcal: “M’agradaria dir que, encara que el Batxillerat no el vaig fer en el Comarcal, crec que aquest premi es també per a l’institut i per als professors que vaig tindre i a l’educació que em donàreu”.

PRIMÀRIA Els alumnes de 1ESO Diana Esteve, Jairo Martínez, Laura Valenciano, que van cursar Primària en el CP Cervantes (Godella), Marc Mata, Pau Quesada, Blanca Sarrión del CP Barranquet (Godella) han guanyat el Premi Extraordinari de Primària. Diego Alonso i Iván García del CP José Senent (Masarrojos) han quedat finalistes. Felicitacions a tots!

EL NOSTRE INSTITUT A LES ESCOLES Presentació de la revista de l’IES COMARCAL als col·legis adscrits

C

om cada any els alumnes de 4t PDC han anat a presentar la revista de l'institut als alumnes del San Sebastián, Villar Palasí, Barranquet i Cervantes, per a donar-los informació i resoldre dubtes.

ALUMNAT DE SISÉ DE LES ESCOLES ADSCRITES CONEIXEN EL CENTRE Futurs alumnes de 1ESO venen a l'institut per conèixer les instal·lacions on treballaran el proper curs escolar

D

es del 31 de gener fins l'11 de febrer l'alumnat de sisè dels centres adscrits van visitar el nostre centre per conèixer l'institut i conviure per unes hores amb els que seran els seus companys i professors durant el curs 2014/2015. Una experiència molt enriquidora que Alumnes del C.P. Massarrojos amb els ajuda a calmar els nervis inicials! un dels professors d’Educació Física

PREMI CINEMATOGRÀFIC AL CP JOSÉ SENENT DE MASSARROJOS

E

l Col·legi Públic José Senent de Massarrojos ha rebut el premi d’Història de la Cinematografia del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, en la categoria de Primària, pel treball titulat “En mi pueblo hay un cine”, treball que posa de manifest la pèrdua que suposa la desaparició de les sales de cinema en l’àmbit rural. Enhorabona!


6 Els alumnes del Comarcal a Masella

FUTBOL A L’ESPLAI VIATGE A LA NEU Setmana blanca a Masella

E

ls alumnes de l´IES Comarcal de 3r i 4t ESO han pogut gaudir d’una setmana d’esquí al Pirineu gironí del 3 al 7 de febrer, concretament a l’estació de La Masella. Acompanyats pel seu professor d’Educació Física, Joan Carles Cerdà, han pogut practicar aquest esport en la modalitat d’esquí alpí o d’snow segons la variant escollida i, a més, han compartit relacions entre ells i altres escolars allotjats en l’hotel ALP situat a peu de pistes. Ha estat una experiència inoblidable!

PALESTINA La lluita de la UNRWA per ajudar els palestins

E

ls alumnes de 4t, amb el professor Antonio Atienza, de l’optativa d’Ètica han participat en una activitat, organitzada per l’UNRWA (Agència de les Nacions Unides per als Refugiats de Palestina), on han assistit a un teatre fòrum, a una xerrada d’una persona d'origen palestí, a sessions de reflexió i discussió, i han confeccionat uns murals exposats en el hall del nostre institut.

Campionats de futbol organitzats pels alumnes

E

ls alumnes de 4t C van organitzar durant el primer trimestre un campionat de futbol a l'IES amb la participació de tots els grups del centre. El torneig va ser tot un èxit i va acabar amb la final, celebrada el dia 20 de desembre amb el repartiment de trofeus per als guanyadors. Al segon trimestre es va realitzar un altre torneu a benefici dels xiquets i xiquetes de Gaza.

DIA DE LA PAU Què significa la pau per a tu?

D

es de les tutories i l’Equip de Mediació es va commemorar el Dia de la Pau amb el lema “Què significa la pau per a tu? Al final de l’activitat els alumnes van elaborar cartells commemoratius que es van penjar en el centre.

TALLERS DE SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT

A

quests tallers van estar realitzats per l’ONG “Moviment per la Pau”. Amb aquest treball es va pretendre conscienciar l’alumnat sobre la importància de respectar, protegir i cuidar la natura com element clau en el desenvolupament sostenible del planeta. Com tots els anys en el centre s’han realitzat altres xerrades informatives relacionades amb la salut, l’orientació escolar, etc. Taller de Sostenibilitat amb 1rA

Alumnes amb un mural

Dia internacional contra la violència de gènere A l'institut Comarcal cada 25 de novembre celebrem el Dia Internacional contra la Violència de Gènere amb un petit acte a Godella. Cada any alguns alumnes reciten unes poesies defensant i valorant la importància de la dona. Tot seguit es fa un minut de silenci per totes aquelles dones mortes que han estat víctimes de la violència de gènere. El silenci és interromput pels aplaudiments dels participants en l’acte. A més l’Equip de Mediació va penjar cartells al·lusius al tema de la violència de gènere pel centre, amb el fi de fer reflexionar a l’alumnat.


7

E

l dia 16 de març l’AMPA va repartir la tradicional xocolata amb ensaïmades a tots els alumnes i professors. Es va disfrutar d’un bon esmorzar amb companys i companyes .

FALLES AL COMARCAL L'AMPA va organitzar una xocolatada al pati de l'institut

ENTREGA DE PREMIS EN NADAL

M

aria Carrasco, presidenta de l’AMPA al curs 2012-2013 va lliurar els premis del concurs de narració, il·lustració i tecnologia que cada curs organitza l’AMPA. Aprofitant l’ocasió també va fer entrega d’un pòster commemoratiu de l’any Estellés que l’AMPA va regalar al centre.

FI DE CURS: EXPOSICIÓ AL CENTRE CULTURAL XICARANDA

E

s van exposar una selecció de treballs de tots els cursos, organitzada per l’AMPA del centre amb la col·laboració del professorat. La inauguració va ser el 25 de juny i va comptar amb recitals poètics, discursos dels alumnes i professors i un berenar. L’exposició estava formada integrament per treballs dels alumnes del nostre centre i va estar oberta al públic una setmana. Va ser tot un èxit! Exposició del curs passat

Esmorzar ofert per l’AMPA als premiats

CARTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L’AMPA Des d'aquest racó que la revista de l’IES Comarcal posa a la disposició de l'AMPA, volem agrair tant al professorat com al personal no docent, l'esforç que fan dia a dia per l'educació de les nostres filles i fills. Som conscients de la dificultat que entranya l'etapa educativa secundària, coincident amb la plena adolescència de l'alumnat, per ser la darrera fase obligatòria dins del sistema educatiu actual i que requereix dels ensenyants, la dificultat de simultaniejar la seua atenció i esforços, entre l'alumnat interessat en apren-

dre per adquirir una bona formació que els permetrà continuar amb estudis superiors amb la desgana de l'alumnat que no troba sentit a la seua permanència en el centre educatiu i que tan sols assisteix a classe per la seua condició d'obligatorietat. L'atenció d'aquesta diversitat d'interessos, demana al personal de l’institut, un constant i dificultós joc d'equilibris, agreujat per la manca de recursos per part de l'administració, mancança suplida per la professionalitat i el gust pel treball. Les persones que formem part de l'AMPA, a la vista d'aquestes dificultats, i sabedors de les especials característiques del cicle vital que

viuen els nostres fills i filles, fem els possibles per col·laborar amb l'equip directiu, i per extensió amb la resta del personal, per tal que aquesta etapa siga el més profitosa i satisfactòria per a totes les persones que formem part de la comunitat educativa de l’IES Comarcal. I que finalment, quan els alumnes finalitzen la seua etapa secundària, siga quina siga la seua trajectòria posterior, guarden un bon record tant del centre com de totes les persones que ens hem interessat, cadascuna des del seu àmbit, en la seua formació acadèmica i en l'acompanyament en el seu trànsit cap a la vida adulta.


8 Jocs de taula

NADAL Tallers per a tot el centre

E

Alumnes de 3r ESO amb molt de talent!

l divendres 20 de desembre es realitzaren activitats variades oferides per l'Escola de Talents de 3ESO, el Grup de Mediació i els diferents departaments. El nostre alumnat va poder gaudir de jocs cooperatius, jocs de taula, videofòrum, i tallers de cuina, pintura abstracta, adorns nadalencs i ball entre altres activitats.

Jocs cooperatius

VIATGES FI DE CURS La millor forma de començar les vacances d’estiu!

G

ràcies a l’ajuda de la seua tutora Eva González, els alumnes de 3C van organitzar un viatge per a relaxar-se després d'un intens curs. Els van acompanyar els professors Toni Bordes i Elena Martínez i van passar 3 dies a l’alberg de la localitat alacantina de Moraira. Per un altre costat, els alumnes de 1r ESO, acompanyats per les professores Emma Vañó i Victòria Carceller visitaren el CEACV on participaren en diverses activitats programades dins de la celebració de la Setmana de la Mar.

Stereo Hunters

Centr e d’Ed uca de la Marja ció Ambie ntal l del Sa g u nt (2n Moro en ESO)

EL GRUP 3C VA ANAR D'EXCURSIÓ A MORAIRA

Préstec Museu Etnologia

Muntatge

Passejades per l’horta Cursa solidària

Recitals


9 Ball

Esports

Adorns Nadalencs Cuina

Guitarra

Pintura abstracta

GRADUACIÓ Música, actuacions i records

L

a graduació de 4t ESO de l'any passat es va celebrar en el teatre Tívoli de Burjassot. Com tots els anys els alumnes van pujar a l’escenari i van demostrar el seu talent. També es va projectar un muntatge fotogràfic del seu pas per l’institut i l’acte va acabar amb el lliurament d’orles i diplomes.

Alumnes de 4t en la Graduació del 2013

fotogràfic

JORNADES CULTURALS “Sentir i viure la terra” Visites a l’hort de l’institut

Hivernacles

COMMEMORACIÓ DE L'ANY INTERNACIONAL DE L'AGRICULTURA FAMILIAR

Els alumnes del Comarcal van fer visites per l’horta a fi de conèixer millor el terreny que ens envolta. Es va realitzar una exposició de ferramentes del camp cedides pel Museu Valencià d’Etnologia, els alumnes del Contracte Programa van mostrar l’hort que van plantar en el centre, en Tecnologia van construir hivernacles, en Plàstica van fer un muntatge fotogràfic, va haver un recital poètic i es va organitzar una cursa solidaria per a l’ONG “SAVE THE CHILDREN”, que va recaptar 722,87 €. Tot açò va concloure amb el concert dels STEREO HUNTERS, grup de rock format per alumnes de 4ESO.


10

NEREA SAN FÉLIX (22 anys) Actualment estic estudiant 3r Curs del Grau en Comunicació Audiovisual a la Universitat Jaume I de Castelló, que era el que sempre havia desitjat estudiar. A més a més compagine els estudis amb el treball en el món de l'animació infantil i alguns projectes de curtmetratges que van sorgint. Records: Nosaltres vam ser la primera promoció de l’institut i això sempre es recorda amb un somriure. Erem com una petita família on tots ens coneixíem. A més vam ser una mica nòmades ja que estiguérem a l’IES Federica Montsey durant el primer any, això va fer que ens unirem encara més. Recorde a molts professors amb una estima molt especial. Gràcies per comptar amb mi per a esta secció, sempre recordaré totes les vivències que ens van fer créixer a poc a poc i les experiències meravelloses que tots hem viscut en el Comarcal. Els meus plans per al futur són acabar la carrera i continuar treballant. Intentar millorar com a professional i potser fer un Máster en Direcció de Cine que és el meu somni.

CECILIA ALMIRON CELIA LAGUÍA (19 anys) (21 anys) Vaig començar batxiller de lletres a l'IES Benicalap, però després de meditar-ho molt em vaig canviar al batxiller Artístic en l'IES Artesans per vocació. El mateix any vaig començar a treballar els dissabtes a la cafeteria dels meus pares. Actualment estic cursant tercer de Belles Arts, treballe entre setmana les vesprades i m’he independitzat, compartint pis amb unes companyes de la carrera. Del Comarcal tinc molt bons records dels meus anys d'adolescència. Per suposat els amics, també la llengua francesa que vaig descobrir allí, els viatges a França i les classes de Matemàtiques, que miraculosament vaig arribar a gaudir gràcies a la professora. Plans de futur: he sol·licitat una beca Erasmus per a cursar 4t de Belles Arts a La Cambre (Brussel·les). A continuació, depenent de la meua economia, faré un màster o pràctiques i buscaré treball. En principi tinc interès a viure a l'estranger.

Vaig estudiar el batxiller de Ciències Socials a l'Institut Federica Montseny, allí vaig disfrutar d'una beca Comènius a Alemanya. Durant aquests anys he treballat a temporades com a cambrera en un pub. Actualment estic en el segon any d'Administració i Direcció d'Empreses a la Universitat Politècnica de València. Plans de futur: estudiar Dret o algun màster, o sortir a l'estranger a aprendre idiomes. Els millors records que tinc del Comarcal són els viatges a la neu, el concurs Experimenta amb el professor de Física i Química, el viatge a Madrid on vam veure el musical de "Hoy no me puedo levantar" ... En fi, em quede amb grans moments i grans persones.

ADRIA MARTÍNEZ (20 anys) Després de fer l’ESO, vaig estudiar a l’institut Vicent Andrés Estellés, per fer Batxillerat amb l’objectiu de poder estudiar Veterinària. Actualment estic cursant el 3r any de Veterinària, cosa que realment estic fent molt a gust, ja que és la meua vocació. Recorde molt les instal·lacions del Comarcal, aleshores eren molt noves i donava molt de goig utilitzar-les. També als professors que són, en definitiva, els que em van ajudar a fer el que faig ara, i com no, al meus companys, amb els quals encara a dia d'avui tinc molt de contacte. En un futur voldria acabar la carrera de Veterinària i, amb un poc de sort, poder muntar una clínica on treballar.


11

ALBA VALENCIANO (18 anys) He continuat fent allò que sempre he fet: compaginar els estudis acadèmics amb els estudis de dansa. Vaig fer el Batxillerat a l’IES Vicent Andrés Estellés amb qualificació final de matricula d’honor. Durant el Batxillerat, vaig cursar quart i cinquè del grau professional de dansa. Estic cursant en anglès primer de International Business a la Universitat de València. També estic Alba ballant en una actuació cursant sisè al conservatori de dansa i enguany em gradue. Records del Comarcal: els bons moments que vaig passar amb aquells que vaig conèixer a l’institut i el fet que molts d’aquests hui en dia continuen sent els meus amics; l’estima especial que guarde cap alguns professors i records dels grans viatges que vaig fer com l’intercanvi a França, el viatge a la neu, el projecte Comènius a Sicília i el viatge a París. Plans de futur: El passat mes de març vaig fer una audició de ballet a Suïssa i em van seleccionar. Això implica que de setembre de 2014 fins a juliol de 2015 gaudiré de la meua passió, ballant amb una jove companyia de dansa. En aquest lloc continuaré la meua formació com a ballarina i a més farem gires per distints teatres del món. Quan siga possible reprendré els meus estudis universitaris.

SARA VERDÚ (18 anys) En acabar l'ESO em vaig matricular a l'IES Benicalap, on vaig poder estudiar Tecnologia i cursar el batxillerat en la meua llengua materna, el valencià. Actualment curse el Grau d'Enginyeria de l'Energia (GIE) a la Universitat Politècnica de València. Del Comarcal sempre recordaré la bona gent de la qual estava rodejada, tant companys com professors. Hores de classe que sempre passaven volant, sempre divertides per una cosa o per altra, sempre aprenent coses noves. Plans de futur: Acabar la carrera, si pot ser amb bona nota, i, després de fer les pràctiques en alguna empresa, trobar un treball relacionat amb els meus estudis, dedicant-me a facilitar l'autosuficiència energètica. M'agradaria animar a aquells alumnes que hagen de decidir què fer en acabar l’ESO, que no abandonen, i que trien el que més els agrade. Se'ns ve damunt un futur complicat, el que no vol dir que sense oportunitats per a aquell que vulga aprofitar-les. Ànim i a disfrutar!

PABLO DOMENECH (22 anys)

NATXO SOLERA (18 anys) Vaig realitzar el batxillerat de Ciències i Tecnologia a l’IES Benicalap. Ara estic estudiant Arquitectura en la Universitat Politècnica de València. Records del Comarcal: els infinits riures amb els companys, les amistats que van sorgir i que encara continuen, els viatges que mai s’obliden i moltíssimes coses més. El que més recorde es el moment en que vaig començar l’institut i també quan el vaig acabar. Plans per al futur: Com a objectiu clar, acabar els estudis d’Arquitectura, però també vull trobar algun treball, aprendre idiomes, i viatjar a algun país amb una beca Erasmus. Orquestra de Pablo en Àustria

Vaig fer el Batxillerat de Ciències i Tecnologia a l'institut V.A. Estellés. Després vaig començar a estudiar Magisteri i també en el Conservatori Superior de Música de València. Durant el primer any vaig compaginar el conservatori i la carrera però a final d'any vaig deixar la carrera, ja que havia de dedicar-me al 100% a una cosa i em vaig decidir per la música. També he treballat com a professor de música en acadèmies i fent classes particulars. Estic ara fent Erasmus en 4t curs del Grau Superior de Música en Graz (Àustria). Records del Comarcal: Recorde els amics, la convivència en classe i molts professors. També recorde els partits de basquet al pati amb els amics i les excursions que fèiem en classe de Naturals on anàvem a la muntanya. Plans per al futur: Tinc pensat fer un Máster d’Interpretació Musical en Àustria i continuar aprenent alemany i formant-me.


12


13


14

RADIO EN ANGLÈS AL COMARCAL Els alumnes practiquen anglès a la ràdio

E

Alumnes de 1rA a Ràdio Godella realitzant un programa en anglès

ls alumnes del grups plurilingües de 1ESO i 3ESO van emetre diversos programes en anglès des de Ràdio Godella dins de la matèria de Tecnologia. Els programes de 1ESO van estar relacionats amb els invents i els materials, i els de 3ESO amb els avantatges i desavantatges de la Tecnologia.

COL·LABORACIONS INTERNACIONALS Intercanvis d’experiències europees

L

Alumnes de 3ESO plurilingüe

a plataforma digital EDMODO ha servit de ferraparlant en anglès amb alumnes menta perquè els alumnes de Castellà de 4t, junt d’Holanda via Skype a la seua professora Begoña Miranda, puguen contactar amb estudiants d'espanyol del centre italià “Scuola Da Ponte” i poder conèixer millor altres cultures i mentalitats de joves europeus de la seva mateixa edat. Mitjançant la web europea eTwinning, amb la professora Victòria Carceller, el grup de 2n plurilingüe ha participat en un projecte titulat "Exotic species in our countries" junt a un institut de Portugal i un altre de Croàcia, i tots els grups de 1r han enviat postals a una escola de Turquia i han rebut un dibuix artesà típic de la zona. Per una altra banda, els alumnes de 1r i 3r Plurilingüe, amb la seua professora Emma Vañó, han intercanviat experiències amb alumnes d’Eslovènia i Holanda respectivament, realitzant activitats en anglès com vídeos de presentació, power points, intercanvi de targetes i comunicacions amb els alumnes estrangers utilitzant el programa Skype, entre altres coses.

AVENTURES EN ANGLÈS AL

DE CAMÍ ALS PIRINEUS PARLANT FRANCÉS

CAMPUS MORAGETE

L

'AMPA del Comarcal va organitzar un viatge de fi de curs al Campus Moragete (Requena) durant el mes de juny passat. Aquest centre educatiu és un petit complex dedicat exclusivament a l'ensenyament d'idiomes i de ciència. Allí els nostres alumnes també poden practicar diverses activitats d'aventura.

L

a darrera setmana del curs 2013/2014 els alumnes de Francès de 2n i 3r viatjaran als Pirineus per millorar el seu nivell de llengua. Aquesta activitat, organitzada pel departament de Francès, permetrà els nostres alumnes millorar la seua competència lingüística i estar en contacte amb la natura realitzant diferents jocs i activitats esportiAlumnes de 2n ESO de francès i plurilingüe ves.

TROBADES PER LA LLENGUA 2014 La nostra escola

E

l 6 d’abril es van celebrar les Trobades d’Escoles en Valencià a la localitat de Vinalesa. L’IES Comarcal va muntar un lloc on el pares, mares i alumnes podien elaborar les seues xapetes, fer polseres, collarets, trenes o pintar la cara dels xiquets. Va ser una jornada plena de cultura i plena, com no, Alumnes del Comarcal en la XXVII de valencià!. Trobada d’Escoles en Valencià


15

PROGRAMA PLURILINGÜE Una aposta per millorar la competència lingüística en llengües estrangeres

D

es del curs 2009-2010, l’IES Comarcal forma part de la Xarxa de Centres Plurilingües de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana. Com a participant d’aquest programa el centre està fent en anglès les matèries de Tecnologia i Ciències de la Natura així com l'Atenció Educativa (al grup de tercer). L'alumnat que forma part d'aquest programa té com optativa el Francès. Al curs 2013-2014 el programa plurilingüe s'està aplicant en dos grups de primer, un de segon i un altre de tercer. És una excel·lent opció per ampliar l’aprenentatge dels alumnes del centre.

Alumnes de 1rB plurilingüe felicitant Halloween als alumnes d’Eslovènia

PROJECTE EUROPEU COMENIUS Let’s know, let’s love, let’s protect our environment “Let's love, let’s know let’s protect our environment”, és el títol del nou programa multilateral del qual forma part l' IES Comarcal, juntament amb centres d’Eslovènia, Eslovàquia i Itàlia. Aquest programa tindrà una duració de dos anys des de setembre de 2013 fins juny de 2015. El professorat europeu va vindre al nosProfessorat europeu i autoritats tre institut durant tres dies en octubre. A la seua arribada, els alumnes i proen la benvinguda d’octubre fessorat de l'IES Comarcal els van fer Alumnes que van viatjar a Eslovènia un acte de benvinguda, i la resta de la seua estada va ser per a treballar sobre el projecte Comènius. El 23 de març del 2014, 10 alumnes de 4t d’ESO viatjaren a Eslovènia on hi varen conviure amb altres 30 estudiants dels països implicats en aquest projecte. Van ser jornades plenes de treballs i activitats en les que compartiren vivències, experiències i emocions inoblidables.

CURS A BRUSSEL·LES

AUXILIAR DE CONVERSA NATIUS L’IES Comarcal ha comptat aquest curs amb la presència de Melanie Jean, auxiliar de conversa francesa que ha treballat amb l'alumnat de Francès per millorar la seva competència lingüística. Per al proper curs el centre disposarà també de professorat auxiliar natiu de conversa en anglès.

La professora Victoria Carceller va ser invitada a Brussel·les, junt a 18 professors de 6 països europeus, per assistir a un curs anomenat “Future Classroom Lab”. Allí va poder descobrir i treballar amb noves tecnologies per a compartir-les amb els alumnes i professorat del Comarcal.

INTERCANVI D'EXPERIÈNCIES SICÍLIAVALÈNCIA AL COMARCAL Intercanvi d’alumnes espanyols i sicilians

D

urant sis mesos (de setembre a abril) s’ha dut a terme un intercanvi d’alumnes espanyols i sicilians entre els instituts I.E.S Comarcal i I.I.S Patti Borghese, gràcies al projecte Comènius. Els integrants van ser: Joaquim Rueda, Andrea Jiménez i Camila San Juan (per Espanya) i Santina Acetta, Maria Cristina Gelardi i FranAlumnes participants en l’intercanvi amb les seues cesco Paolo Morelli (per tutores i els companys de classe el dia del comiat Itàlia).


16

Revista 2013_14  
Revista 2013_14  

Revista anual redactada pels alumnes de 4t PDC

Advertisement