Page 1


Son: Chámome Encina e son Profesora de Matemáticas, actualmente no IES Manuel Chamoso Lamas

Neste traballo, usando principalmente as ferramentas que nos proporciona a Estatística Descritiva pretendo demostrar a veracidade ou falsidade dun dos refráns , referentes ó tempo, que a min máis me chamaron a atención, quizais polo seu carácter de trabalinguas. Aproveitando que no centro dispoñemos de estación meteorolóxica dende hai 30 anos, veremos se: “cando marzo mallea, maio marcea” no Carballiño. Como todo estudo estatístico comeza coa recolección de datos, o primeiro é coñecer que aparellos nos proporciónana eses datos, no noso caso :a estación meteorolóxica. Dos datos que están gardados nun arquivo escollín os relevantes para o meu fin, organiceinos en táboas , representeinos en gráficos e calculei as medias e desviacións. Chamei mes atípico a aquel cuxas variables estaban fóra do intervalo ( media- desviación típica, media+desviación típica). O refrán cumprirase se sempre que marzo sexa atípico tamén o é maio.


Esta é a estación meteorolóxica do IES Manuel Chamoso Lamas situada no Carballiño, a unha altitude de 400 metros e próxima ó río Arenteiro.

Tódolos nosos datos proceden dela.


¿Qué aprenderemos? BREVE HISTORIA DA ESTACIÓN: Montouse “ pensando en ter un laboratorio no que estudar os fenómenos físicos que ocorren o noso arredor e espertar o interese do alumnado pola súa observación”. No 1.983 os alumnos de 1º FP. 2 de Automoción eElectricidade prepararon de maneira artesanal, aparatos de meteoroloxía como unpluviómetro, un anemómetro, termómetros, etc.

 Xeitos de recoller datos históricos (preguntando, leendo, navengando pola internet)  Gusto e aprecio polas cousas próximas (a nosa estación)

Como os aparatos construidos non eran homologables, pedimos axuda o I.N.M. (Instituto Nacional de meteoroloxía) o cal se brindou a axudarnos con unha certa reticencia debido a falta de continuidade nos rexistros con motivo das vacacións e fins de semana. O comprometernos a proporcionarlle series climáticas continuas puxéronnos unha estación termopluviométrica homologada coa que se recollen datos dende o 1 dexaneiro de 1.984. No 1.991 o I.N.M. proporcionunos unha estación automática, encargándose do seu manteñemento. Esta funciona de forma paralel á estación manual pero con sensores de vento, irradiación global, humidade, punto de rocio,etc.

Actualmente posuimos u nha estación meteorolóxica completa e perfectamente integrada na rede internacional do A.E.M.E.T. (*)

(*) FONTE: A METEOROLOXÍA COMO FERRAMENTA PARA A ENSINANZA DA FÍSICA. (Utilización dos datos e conceptos meteorolóxicos como material interdisciplinar) Miguel A. García Pérez. Prof. Física e Química


¿Que aprenderemos? FORMANA OS SEGUINTES APARELLOS: Anemómetro,cataventos e irradiómetro: son os sensores da estación automática para rexistrar velocidade e dirección do vento así como a irradiación global. Pluviómetros: Un manual e o outro electrónicamente a estación automática.

automático

ligado

 Cómo son

 Para que serven

Antena de recepción dos satélites meteorolóxicos Meteosat Heliógrafo: Aparato para medir as horas de sol. O heliógrafo permite explicar a diferenza entre hora oficial, hora U.T.M. e hora solar, así como observar a distinta inclinación do eixo terrestre con respecto o sol.

 Como se manexan

Tanque de evaporación: Nel rexístrase a evaporación diaria en función da temperatura da auga e da a cantidade de aire que pasa por encima do tanque Garita meteorolóxica: normalizada internacionalmente para a medida de temperaturas e evotranspiración potencial, construída con láminas de madeira, pintadas de branco, e colocadas de tal maneira que haxa ventilación dentro. Termómetros: termómetro de máximas, o termómetro de mínimas, ámbolos dous normalizados D.I.N., o evotranspirador, o higrómetro e un termopsicrógrafo Barómetro: Para rexistrar a presión atmosférica utilizamos un barómetro de mercurio de cubeta aberta. Estación automática: A terminal na que se rexistran automaticamente os datos dos sensores colocados no xardín meteorolóxico. Modem de transmisión co que a estación está ligado a red e do A.E.M.E.T.

(*)

(*) FONTE: A METEOROLOXÍA COMO FERRAMENTA PARA A ENSINANZA DA FÍSICA. (Utilización dos datos e conceptos meteorolóxicos como material interdisciplinar) Miguel A. García Pérez. Prof. Física e Química


ANTENA DE RECEPCIÓN DOS SATÉLITES GARITA METEOROLÓXICA: TERMÓMETROS, BARÓMETRO


TANQUE DE EVAPORACIÓN E HELIÓGRAFO


PLUVIÓMETRO CATAVENTOS, ANEMÓMETRO E IRRADIÓMETRO


ESTACIÓN AUTOMÁTICA , MODEN DE TRASMISIÓN E TERMINAIS DE TRABALLO


¿Que aprenderemos? FORMANA OS SEGUINTES APARELLOS: Anemómetro,cataventos e irradiómetro: son os sensores da estación automática para rexistrar velocidade e dirección do vento así como a irradiación global. Pluviómetros: Un manual e o outro electrónicamente a estación automática.

automático

ligado

 Cómo son

 Para que serven

Antena de recepción dos satélites meteorolóxicos Meteosat Heliógrafo: Aparato para medir as horas de sol. O heliógrafo permite explicar a diferenza entre hora oficial, hora U.T.M. e hora solar, así como observar a distinta inclinación do eixo terrestre con respecto o sol.

 Como se manexan

Tanque de evaporación: Nel rexístrase a evaporación diaria en función da temperatura da auga e da a cantidade de aire que pasa por encima do tanque Garita meteorolóxica: normalizada internacionalmente para a medida de temperaturas e evotranspiración potencial, construída con láminas de madeira, pintadas de branco, e colocadas de tal maneira que haxa ventilación dentro. Termómetros: termómetro de máximas, o termómetro de mínimas, ámbolos dous normalizados D.I.N., o evotranspirador, o higrómetro e un termopsicrógrafo Barómetro: Para rexistrar a presión atmosférica utilizamos un barómetro de mercurio de cubeta aberta. Estación automática: A terminal na que se rexistran automaticamente os datos dos sensores colocados no xardín meteorolóxico. Modem de transmisión co que a estación está ligado a red e do A.E.M.E.T.

(*)

(*) FONTE: A METEOROLOXÍA COMO FERRAMENTA PARA A ENSINANZA DA FÍSICA. (Utilización dos datos e conceptos meteorolóxicos como material interdisciplinar) Miguel A. García Pérez. Prof. Física e Química


BUSCANDO NO ARQUIVO: DE TODA A INFORMACIÓN SELECCIONAMOS

AS

VARIABLES QUE QUEREMOS DE MARZO E MAIO


¿ Qué aprenderemos? VARIABLES QUE EMPREGAREMOS NO ESTUDO: •

Horas de sol

Velocidade máxima do vento

Dirección do vento

Media de las temperaturas máxima e mínima

Número de días que as máximas superaron 25 graos

Precipitación total

Número de días de chuvia

Número de días de tormenta

Con que aparellos e como se miden as variables Unidades nas que se miden Cambios de unidades ( m/s a km/h) Pasar do sistema sesaxesimal ó decimal (hh:mm a decimais) Métodos de recollida, selección e presentación de datos ( táboas, esquemas, gráficos) Cálculo da media, desviación típica


Os nosos datos:

Tomados do resumo anual dos meses de marzo e maio no período de 26 anos que abrangue dende 1988 a 2013. Colocarémolos nunha táboa Representarémolos en diferentes gráficos Buscaremos as regularidades dos meses de marzo e maio para caracterizalos

Veremos aqueles anos de comportemento “atípico” refrán.

para tratar de verificar o


ano

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

mes

sol

vento

Total horas

media

Vel.máx

Hh:mm

Hh:mm

m/s

marzo

94:12

3:00

14

maio

175:42

5:42

marzo

219:30

maio

temperatura Direc.

precipitaciones

Torm.

Nº días

Nº días

Media de máx

Media de mín.

Máxima + 25 º

total

Grados centíg.

Grados centíg.

Nº días

mm

sw

14,3

4,7

0

281,8

27

1

10.9

sw

20,0

4,2

4

53,1

13

0

7:06

13,2

nw

22,1

2,6

14

13,8

7

0

160:54

5:12

10

sw

22,4

8,2

14

126,4

17

1

marzo

131:18

4:12

11.8

sw

16,9

3,0

2

128,7

15

1

maio

204:06

6:36

16

sw

25,4

8,5

16

76,2

11

4

marzo

113:36

3:42

15.4

nw

15,7

3,0

0

106,5

18

2

maio

171:06

5:30

11.3

ne

21,6

6,9

9

90,1

17

3

marzo

220:06

7:06

16,6

nw

21,2

2,0

12

24,0

8

0

maio

200:36

6:30

10,0

nw

23,4

6,5

14

56,9

12

3

marzo

129:30

4:12

14,6

nw

15,7

3,0

0

71,7

18

0

maio

84:00

2:42

9,8

sw

19,5

8,2

2

133,8

25

1

marzo

139:30

4:30

16,7

nw

16,4

2,6

1

69,8

16

0

maio

161:24

5:12

12,2

nw

21,2

8,0

9

96,0

16

2

marzo

84:18

2:42

18,8

sw

16,7

4,1

3

204,2

24

1

maio

220:48

7:06

12,0

sw

25,3

5,1

12

13,6

9

1


ano

2005

2004

2003

2002

mes

media

Vel.máx

Hh:mm

Hh:mm

m/s

Direc.

precipitaciones

Torm. Nº días

Media de máx

Media de mín.

Máxima + 25 º

total

Grados centíg.

Grados centíg.

Nº días

mm

Nº días

4:36

14,1

sw

18,1

1

3

101,6

14

0

maio

196:12

6:18

10.9

nw

22,6

6,5

9

84,3

15

0

marzo

137:42

4:24

14,1

nw

16,4

2,8

0

52,9

15

0

maio

173:00

5:36

13,1

nw

23,0

6,2

15

45,7

13

5

marzo

111:18

3:36

10,3

sw

19,1

2,6

0

105,3

14

3

maio

248:36

8:00

14,1

ne

24,4

4,4

19

19,6

11

1

153:54:00

04:54

10,7

se

19,2

1,2

7

81,1

11

0

122:36:00

03:54

12,8

ne

19,9

3,6

6

78,8

18

2

55:54:00

01:42

15,1

sw

15,3

5,8

0

499,4

29

0

211:42:00

06:48

11,9

sw

27,8

5,7

12

71,6

11

2

197:12:00

06:24

10,7

ne

19,9

-0,1

4

32,5

9

2

171:12:00

05:30

10,2

nw

22,7

9

72,3

16

4

147:30:00

04:32

14,3

ne

17,4

1,1

3

103,5

17

0

152:12:00

04:54

13,9

sw

22,3

6,5

7

78,3

19

3

marzo

marzo

marzo maio

1999

Total horas

temperatura

142:30

maio 2000

vento

marzo

maio 2001

sol

marzo

maio

7.7


ano

1998

mes

marzo maio

1997

marzo maio

1996

marzo maio

1995

marzo maio

1994

marzo maio

1993

marzo maio

1992

marzo maio

sol

vento

Total horas

media

Vel.máx

Hh:mm

Hh:mm

m/s

temperatura Direc.

precipitaciones

Torm. Nº días

Media de máx

Media de mín.

Máxima + 25 º

total

Grados centíg.

Grados centíg.

Nº días

mm

Nº días

14,5

ne

20,4

2,3

0

69,7

9

0

12,3

ne

22,6

5,3

0

75

16

10

11,3

nw

24,8

2,2

18

0

2

0

13,9

nw

20,6

7,3

6

199,8

25

7

12,9

nw

16,1

2,7

0

117,4

16

3

15,5

se

20,9

6,9

10

106,3

12

2

12,6

ne

17,6

3,2

1

41,7

12

0

11,8

nw

22,7

8,1

8

103

19

6

12,9

sw

19,3

4,3

3

6,7

6

0

13,3

sw

19

7,2

4

195,6

21

0

05:01

13,7

ne

17

2,8

0

51

9

0

79:01:00

02:05

16,8

sw

18,8

7,4

1

206,3

24

5

147:40:00

04:46

16,6

nw

17,4

2,1

2

81,7

10

0

198:53:00

06:25

13,7

ne

22,8

7,3

11

78,6

15

4

165:42:00

05:18

184:24:00

06:06

245:00:00

07:54

133:12:00

04:18

128:12:00

04:06

172:42:00

05:36

135:36:00

04:42

151:36:00

04:54

167:58:00

05:25

125:36:00

04:03

158:07:00


ano

1991

mes

marzo maio

1990

marzo maio

1989

sol

vento

Total horas

media

Vel.máx

Hh:mm

Hh:mm

m/s

Direc.

precipitaciones

Torm. Nº días

Media de máx

Media de mín.

Máxima + 25 º

total

Grados centíg.

Grados centíg.

Nº días

mm

Nº días

83:24:00

02:41

14,6

nw

13,8

4,1

0

131,3

18

0

251:58:00

08:07

12,5

ne

22,3

5,6

14

29

5

4

195:04:00

18,2

3,1

2

30,6

7

0

213:04:00

23

8

11

78

9

6

16,7

3,6

1

62,8

11

0

23,8

8,8

14

55,4

14

5

15

2,5

0

12,4

14

0

17,5

8,3

0

87,1

18

2

marzo maio

1988

temperatura

marzo maio

Os datos que faltan non se toparon nos arquivos


GRÁFICOS: Cos datos eleboramos diferentes tipos de gráficos escollendo os que mostran a información de xeito máis claro. Completamos os datos co cálculo da media e desviación típica, coa información que estas nos proporcionan tratamos de establecer as regularidades dos meses de marzo e maio. Aqueles meses cuxos datos saian da franxa que delimitan a media e + - a desviación tipica caracterizarémolos como “atípicos”. Observaremos se neses “ atípicos” o comportamento dos meses de maio e mazo son contrapostos, verificando así o refrán ou negandoo de non cumprirse.


Total horas de sol 288:00:00 240:00:00 192:00:00 144:00:00

MARZO

96:00:00

MAIO

48:00:00 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990

0:00:00

TOTAL HORAS DE SOL MARZO MAIO MEDIA D.M. D.T.

146,0298 173,5222 5,6343 4,5789 45,0117 43,1615


Media horas de sol 9:36 8:24 7:12 6:00 4:48

MARZO

3:36

MAIO

2:24 1:12 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988

0:00

MEDIA HORAS DE SOL MARZO MAIO MEDIA D.M. D.T.

4,6311 5,3068 1,4559

5,5246 2,0851 1,444


Velocidade do vento 80 70 60 50 km/h 40

MARZO

30

MAIO

20 10 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988

0

VELOCIDADE DO VENTO MARZO MAIO MEDIA D.M. D.T.

50,0086 2,7086 7,5266

45,2191 2,785 6,7781


MEDIA DE TEMPERATURA MÁXIMA MEDIA D.M.

MARZO MAIO 17,7192 22,1384 2,8339 2,0132

D.T.

2,4682

2,2227

MEDIA DE TEMPERATURA MÍNIMA MEDIA D.M.

MARZO MAIO 2,7807 6,7846 8,1632 4,4308

D.T.

1,2137

1,3957


Precipitaci贸ns 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

MARZO MAIO

PRECIPITACIONES MARZO

MEDIA D.M. D.T.

79,326 14,3888 62,3

MAIO

88,8769 10,293 48,9

* Eliminando marzo 2001 (excepci贸n)


Conclusións finais: Para afirmar con rotundidade que o refrán se cumpre sería preciso que tódalas veces nas que marzo é atípico, tamén o fose maio, e isto nunca sucede, e menos se temos en conta tódalas variables xuntas. Porén se estudiamos as variables por separado, podemos deducir que si se cumpre o refrán en anos puntuais: HORAS SOL

VELOCIDADE TEMP. MED. TEMP. MED. PRECIPIVENTO MÁX. MIN. TACIÓNS 2006 2011 2013 2006 2001 2009 2006 1997 1991

2000

2002 1995

1989

1994


CANDO MARZO MALLEA, MAIO MARZEA  
CANDO MARZO MALLEA, MAIO MARZEA  
Advertisement