Es 18

Page 1

Internationale Evangelische School Antwerpen Korte Altaarstraat 19, 2018 Antwerpen - v.u. Luc Borkes

Evangelisch Schoolmagazine

EngELSE LES TIJDENS ZOMERRECES

SCHOOL BLAAST

5 KAARSJES UIT

september en oktober 2015 - uitgave nr. 18


inhoudstafel alles netjes op een rij

3

8

5 JAAR

VOORWOORD

ENGELS

Luc

Rosie

4

TEKEN ZELF

DE STRIP jij

5

12 UREN

DAGBOEK Tonny

12 17 SPELLETJES 22

HET LAATSTE

WOORD Tonny

EVANGELISCH SCHOOLMAGAZINE

PAGINA

2


voorwoord

door LUC

ONZE SCHOOL VIERT ZIJN 5DE VERJAARDAG

Onze Evangelische school ‘de Zonnebloem’ bestaat al 5 jaar. Als iemand op 1 september 2010 tegen ons had gezegd wat er allemaal op die vijf jaar zou gebeuren, dan zouden we hem of haar zeker niet geloofd hebben! Er waren toen om 9 uur ‘s morgens ongeveer 6 - 8 kinderen met hun ouders op de viering, terwijl er 33 leerlingen waren ingeschreven. Juf Marjolein en meester Ruben waren er toen al bij. Juf Helga eigenlijk ook al… De school moest nog helemaal ‘geboren worden’. Nu is ‘ons Zonnebloempje’ een kleuter van een jaar of vijf?!! Maar toch al wel een opgeschoten ‘Zonnebloempje’. Als je onze kinderen bekijkt, hun talenten, veelkleurigheid en inzet, dan krijg je een warm hart voor ons ‘Zonnebloempje’ van 5 jaar. Bekijk je het leerkrachtenteam met hun liefde, tomeloze inzet, creativiteit en samenwerking, dan zie je het ‘Zonnebloempje’ groeien! Als je dan ons schoolgebouw met alles erop en eraan doorloopt en alle details en voorzieningen diep laat doordringen, dan weet je dat onze 5-jarig ‘Zonnebloempje’ droog en goed omkaderd zit met bovendien nog lieve, toegewijde ouders, het CLB en andere helpers om hem heen. Denk je verder aan de mogelijkheid om ook nog eens Engels en Frans in de derde graad te volgen, dan besef je dat ons ‘Zonnebloempje’ straks als hij groot is over heel de wereld terecht kan en een open wereldburger is. EVANGELISCH SCHOOLMAGAZINE

PAGINA

3


Toch is er in de vijf jaren dat hij opgroeide geen maand voorbijgegaan of er waren wel problemen met leren lopen, spreken, samen spelen, grote facturen, ernstige ziektes, … en soms zelfs een sterfgeval in zijn familie…. Maar als je dan naar het HART van ons ‘kleuter-Zonnebloempje’ kijkt dan weet je dat daar een Heer woont die alles ziet, draagt, helpt ontwikkelen en tot volwassenheid laat komen. Voor de komende vijf jaar hopen, verwachten en bidden we dat ons ‘Internationaal Zonnebloempje’ zich verder zal ontplooien, zijn talenten gebruiken, gezond en wel zal opgroeien en vooruitgaan! Gaan jullie allemaal mee op die weg? We rekenen op jullie steun, Luc Borkes, directeur

Teken van d zelf de voo e volg rpagin e n a de Jo Vraag m meke. leerkr zeker aan de ac exemp ht een gro ter laar a meedo l s j en aa n de w e wil edstri jd!

EVANGELISCH SCHOOLMAGAZINE

PAGINA

4


EVANGELISCH SCHOOLMAGAZINE

PAGINA

5


dagboek

door TONNY

TWAALF UREN LICHT TWAALF UREN DONKER

Op 21 september begint de herfst. De zomer zit erop. Wie zijn ogen open houdt, gaat binnenkort de herfst zien. Prachtige kleuren, mooie paddenstoelen, drukke eekhoorntjes, boeren met pikdorsers, heel veel gezelligheid binnen op het einde van de herfst, als het weer buiten guur wordt. En dat de zomer erop zit, betekent niet dat het ineens steenkoud wordt. In het begin van de herfst is het vaak mooier weer dan in de zomer. We leerden in de klas dat op 21 september dag en nacht precies even lang duren. Twaalf uur licht en twaalf uur donker. De nachten duren steeds maar langer tot ze op 21 december zorgen voor de donkerste dag van het jaar. Dan is er 16 uur duisternis en maar 8 uur licht. Dan begint de winter. Dan komt Kerstmis eraan en vieren we dat Jezus iets meer dan 2000 jaar geleden geboren werd: Licht in de duisternis. Het is leuk om in de klas de ogen van de kinderen open te laten gaan voor de wereld om zich heen. Ik zie er echt naar uit om met de kinderen van het eerste en tweede leerjaar 4 dagen lang erop uit te gaan. We gaan op boerderijklasse! We gaan de boerderij waarnemen, dus kijken, horen, voelen, ruiken. Handen uit de mouwen! Want op de boerderij moet ook gewerkt worden. We zullen heel wat dieren gaan zien. Verschiet niet: koeien, geiten, schapen, kippen, paarden, ganzen, konijnen, cavia’s, eenden, honden, katten, struisvogels, kalkoenen, pauwen, maar ook arenden, lama’s, dromedarissen, zwanen, reigers… Want de boerderijen liggen vlak bij een natuurgebied en we hebben geluk dat EVANGELISCH SCHOOLMAGAZINE

PAGINA

6


kippenkunstenaar Koen Vanmechelen in de straat woont, die een prachtig dierenpark bezit, waar wij van mogen genieten. In onze school gaan de kinderen van het derde en vierde leerjaar er ook op uit, later in het schooljaar. Zij zullen op landschapsklasse gaan, terwijl de kinderen van het vijfde en zesde leerjaar op zeeklasse gaan. Het geeft mij een goed gevoel te mogen lesgeven in een school, waar de kinderen ook naar buiten trekken om van alles te leren! Het zijn momenten in het leven van de kinderen, die ze nooit zullen vergeten, ook al worden ze 100 jaar. Wat het inmiddels 1 maand oude schooljaar nog allemaal gaat brengen, wie weet het? Hoe zal het verder gaan met onze Romayliano? (in dit krantje vind je een artikel over hem). Zullen er binnenkort nieuwe vluchtelingen komen in onze school? Zullen er in ons land, in Europa, in de wereld spanningen komen? Oorlog? Ik hoorde een prachtige uitspraak over optimisten en pessimisten: voor een pessimist zitten er in elke nieuwe uitdaging problemen, voor een optimist zitten er in elk probleem nieuwe uitdagingen. Het is aan ons om te kiezen een pessimist of een optimist te zijn. Ik ben er van overtuigd dat er voor christenen maar één juiste weg is: de weg van de optimist. Immers, de Here God kent de weg die we moeten gaan en Zijn oog is op ons. Hij zal niet aarzelen om ons te ondersteunen. Hij wil niet dat we ons al te bezorgd maken over alles en nog wat, Hij wenst dat we ons vertrouwen in Hem stellen, hoe moeilijk de omstandigheden ook zijn. Daarom wens ik aan iedereen die het niet gemakkelijk heeft ‘veel sterkte’ en ‘veel goede moed’. Meester Tonny

EVANGELISCH SCHOOLMAGAZINE

PAGINA

7


engels

door ROSIE

ISF Active English have been very active this summer!

SUMMER ACTIVITY WEEKS We started the school holidays with two Activity Weeks. Children from IESA De Zonnebloem school, De Brug School and other Antwerp schools joined together for a week in the Jungle and a week as Pirates! Headed by Miss Ilse and assisted by Miss Simina and Miss Priyanka children had a lot of fun while learning English and making new friends. For the first week children from Pre School were ably assisted by two special helpers - Jermiah and Lois. They were Miss Ilse’s pupil/teaching assistants for the week! Our ISF Active English Facebook page shows many lovely photos of EVANGELISCH SCHOOLMAGAZINE

our time. The children made elephant masks, crocodiles and binoculars, sang songs and played games about animals, and enjoyed playing with the soft-play equipment in the gym. At the end of the week they were all awarded a certificate for their hard work! The second week they became pirates. They made swords, created their own life-sized pirate ships in the gym, they listened to pirate stories and sang pirate songs. They played pirate games on the interactive whiteboard, made pirate ships, telescopes and treasure maps to take home and ended the week with a water day in the PAGINA

8


playground. We were very lucky with the weather and Miss Ilse was such a good sport she let the children soak her with their water pistols! Everyone was awarded a certificate to confirm that they had successfully completed their pirate apprenticeship.

Thank you to all of our teachers especially Miss Ilse, and Miss Simina, Miss Priyanka, Jermiah and Lois for making the two weeks a huge success.

FILM PROJECT This summer our school also hosted a very special workshop leading to international acclaim... Nine of our children (Ebenezer, Ebo, Aliful, Aleeza, Diane, Abdul, Karista, Paras and Antonios) and some children from other schools, worked with an international Film artist Nicoline Van Harskamp. Nicoline comes from Amsterdam and makes live performances and video works which are shown in very well known Art galleries like the Tate Modern London! Together the student and teachers explored the future of the English Language children were encouraged

EVANGELISCH SCHOOLMAGAZINE

to invent and speak their own kind of English Language! With the help of the children the Artist made a huge paper dragon from sliced English Dictionaries. The film shows a commentary of the activities that the children took part in – including the finale which was a dragon dance. The final film will be on show at Antwerp’s Extra City Art gallery in a few months time and also across the world, starting in December with Bucharest. We will be invited to the preview. We are so excited and so happy that we could take part in such a prestigious project.

PAGINA

9


BACK TO SCHOOL Now it is back to school and we look forward to welcoming new students and new teachers and helpers. It has been so good to talk with parents this summer who are so excited by the level of English their children have reached. We love

EVANGELISCH SCHOOLMAGAZINE

hearing reports about family visits to the UK when our children have put their English to good use. In the next newsletter we plan to interview some students and bring you some great new stories.

PAGINA

10


EVANGELISCH SCHOOLMAGAZINE

PAGINA

11


spelletjes

EVANGELISCH SCHOOLMAGAZINE

PAGINA

12


EVANGELISCH SCHOOLMAGAZINE

PAGINA

13


EVANGELISCH SCHOOLMAGAZINE

PAGINA

14


EVANGELISCH SCHOOLMAGAZINE

PAGINA

15


het laatste woord

door TONNY

NUTTIGE INFO Dit krantje wordt in papieren versie doorgegeven aan alle gezinnen van onze school. Er worden weer enkele extra exemplaren afgedrukt voor belangstellenden. Daarnaast vindt u de volledige digitale versie op www.iesa.com Op de homepagina vindt u in de rechtermenubalk een link naar het krantje. Het staat u vrij om een link naar het krantje door te sturen aan uw familie of vrienden. Dat kan door volgende link door te sturen naar de mensen: http://www.ieba.eu/Krantje/ES18.pdf

STEUNEN Het schooljaar 2015-2016 is inmiddels twee maanden bezig. De eerste graad (1ste en 2de leerjaar) gingen op boerderijklassen. Op het einde van het schooljaar volgen de 2de graad (bosklassen) en 3de graad (zeeklassen). Er werd een nieuw klaslokaal ingericht (6de leerjaar). In dat lokaal kwam er een elektronisch bord en uiteraard moesten ook alle handleidingen, leerlingenmaterialen aangekocht worden. Ook kwam er een nieuw digitaal zorgsysteem. Om de kinderen een aangename speeltijd te bezorgen, zorgden we ook voor een speelkoffer. We doen ons best om de kinderen een mooie school te geven. Daarvoor zijn er steeds herstelwerkzaamheden nodig. Verder is de vraag naar nieuwe EVANGELISCH SCHOOLMAGAZINE

PAGINA

16


materialen door de leerkrachten steeds groter dan de beschikbare budgetten. Altijd geld te kort dus. U kent dat wel. Door geld te storten op het volgende rekeningnummer kun je ons een steuntje in de rug geven. BE16 9730 7957 3174 van IESA De Zonnebloem, Korte Altaarstraat 19 te 2018 Antwerpen

MEER UITLEG Informatie over onze school vindt u, behalve in dit informatieblaadje, op onze website www.ies-a.com Maar wij zijn ook altijd bereid u te woord te staan als u info over de school vraagt. Kerken of gemeenten kunnen ons vragen om een woordje uitleg te komen geven in hun christelijke gemeenschap. Wij zullen u eerlijk informeren over hoe het eraan toe gaat in onze school, welk pedagogisch project we hebben, hoe we onze kinderen onderwijzen.

BIDDEN HELPT Dank aan God voor het bestuur, dat trouw haar taak opneemt, dank aan God voor de directie, die steeds nieuwe uitdagingen moet aangaan en voor alle mogelijke problemen antwoorden aanbrengt, dank aan God voor de leerkrachten, die in een hecht team samenwerken en die aan de kinderen zoveel mogelijk willen meegeven, dank aan God voor de ouders, die hun kinderen aan de school toevertrouwen, dank aan God voor zoveel lieve kinderen

EVANGELISCH SCHOOLMAGAZINE

PAGINA

17


BIDDEN VOOR Genezing voor onze Romalyano (ligt al sinds half augustus in het ziekenhuis en we bidden dat het uiteindelijk toch nog goed zal komen met deze lieve jongen)… Troost voor onze juf Jasmine (haar mama had een zwaar verkeersongeluk in augustus en ligt nu op sterven)… Genezing voor onze Esli (ook hier is een wonder voor God voor nodig, maar onze God kan alles!)… Een goede oogoperatie voor meester Luc, zodat hij binnen enkele weken weer een prima zicht krijgt… Nieuwe kinderen, die in de plaats komen van kinderen die verhuisden? De school mag vol lopen. ‘Hoe meer zielen, hoe meer vreugde!’ zegt het spreekwoord. En dat geldt ook voor onze school. Bidt u ook dat de kinderen goed hun best doen om ook goede schoolresultaten te halen. Wij vinden het heel belangrijk dat de kinderen ook een goed rapport krijgen. Het is niet altijd evident dat alles zo gemakkelijk gaat, zeker niet als thuis een andere taal gesproken wordt. Een goed rapport komt er alleen als de kinderen ook hun best doen. Hoe beter de rapporten van de kinderen, hoe gelukkiger de ouders en de leerkrachten zijn. Het is inmiddels eind oktober en nu is de tijd daar om hard ons best te doen. Ach, er zijn zoveel dingen om voor te bidden, persoonlijke noden, de vraag voor bescherming, de vraag om dicht bij de Here te mogen leven… Het zou zonde zijn om niet te bidden. Immers we lezen in de Bijbel (Jakobus 4 vers 2): gij hebt niets, omdat gij niet bidt. Of we bidden wel, maar op een verkeerde manier.

EVANGELISCH SCHOOLMAGAZINE

PAGINA

18


WIST JE DAT? … dit het laatste krantje is in deze vorm? Het volgende krantje zal veel meer van de kinderen komen. … er nieuwe acties komen op school waardoor we weer een project zullen steunen. U hoort er nog van. … er een nieuwe schoolkalender in de maak is? … in juni 2016 getuigschriften basisonderwijs afleveren bij de kinderen die in het zesde leerjaar geslaagd zijn? Dit is voor het eerst, want in de afgelopen schooljaren hadden we nog geen zesde leerjaar. … de boerderijklassen zo fijn waren dat we hopen binnen twee jaar naar dezelfde plaats terug te gaan (natuurlijk met andere kinderen). … er een nieuwe moderne schoolwebsite in de maak is, die we ook vanop smartphones en tablets kunnen bekijken. … de bel gaat om 8 u 47 en dat gelukkig de meeste kinderen op tijd zijn. … dat het heel kan zijn in de straat doordat er op hetzelfde moment te veel auto’s zijn en we horen dan vaak veel getoeter en automobilisten die zich ergeren. … de kinderen hun fiets of step in de kelder kunnen plaatsen? De fiets of step op de straat laten staan is niet altijd een goed idee… Jammer genoeg.

EVANGELISCH SCHOOLMAGAZINE

PAGINA

19


IESA basisschool HART Evangelische

HOOFD met EVANGELISCH SCHOOLMAGAZINE

De Zonnebloem

HANDEN

IESA De Zonnebloem 03 293 06 08 ies-a.com Korte Altaarstraat 19, 2018 Antwerpen PAGINA 20 dezonnebloem1@telenet.be


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.