__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Internationale Evangelische School Antwerpen Korte Altaarstraat 19, 2018 Antwerpen - v.u. Luc Borkes

Evangelisch Schoolmagazine

 

1

mei en juni 2015 - uitgave nr. 16


inhoud

 

4. ALS JEZUS TERUGKOMT 8. LANGE DAGEN Het dagboek van meester Tonny.  

19. KLASBAKKEN Nieuws o.a. uit het vijfde leerjaar. 34. SCHOOLFEEST Column door meester Filip.

11. UPDATE Mariella, Gregory en Rosie

35. KINDERSPEL Kleurplaten en spellen. 39. DITJES EN DATJES Wist je dat en meer nuttige info.

16. NIEUWSFABRIEK Musical over Jona.

2


IESA

De Zonnebloem proudly present the

international day

06.06.2015

Helden

3


door Luc Borkes

thuishaven  

Ik heb een heel mooi verhaal gekregen, het staat in een heel oud boek, uit 1956. Het is een mooi, duidelijk verhaal en het komt uit een vertelbijbel, van Anne de Vries. Het is een verhaal van Jezus. Dat heeft Hij zelf verteld toen Hij nog op aarde was. Tussen het verhaal heb ik plaatjes gezet van nu. Plaatjes met goede dingen en verkeerde dingen. Jezus ging naar de hemel; daar denken we binnenkort weer aan op Hemelvaartdag. Hij is nu in de hemel. Hij is onze Koning. En wij zijn knechten van Hem. Grote knechten en kleine knechtjes. Wij moeten allemaal wat voor Hem doen. Eens zal Jezus terug komen op

4


aarde. En dan zal hij vragen, aan ieder van ons: "Wat heb jij voor Mij gedaan?" Jezus, is de Zaligmaker, die de mensen lief heeft en ze blij en gelukkig wil maken. En dát moeten wij ook proberen: De mensen liefhebben en ze blij en gelukkig maken. Niet alleen vader en moeder, maar ook andere mensen. En hoe we dat moeten doen, heeft Jezus ons ook verteld. Komt er wel eens een arme bedelaar aan de deur? Dan moet je laten zien, dat je medelijden hebt met arme mensen. Dán ben je een goed knechtje van Jezus. Dan is Hij net zo tevreden, als wanneer je Hem zélf iets gegeven had! En als je later groot bent en zelf een huis hebt, en er komt een arme man aan je deur die nergens een plekje kan vinden waar hij slapen kan, wát doe je dan? En als er een man komt, die haast geen kleren meer heeft? Misschien heb je een vriendje of vriendinnetje, dat ziek is en niet buiten spelen mag. Het is niet altijd prettig om daarbij te zitten. Het is veel prettiger, om met gezonde vriendjes en vriendinnetjes te spelen. Maar je zou dat kind eens blij kunnen maken. En Jezus ook! Misschien heb je later een vriend of een kennis, die in de gevangenis terecht komt. Dan moet je die eens opzoeken, al heeft hij ook iets heel ergs gedaan! Jezus zocht immers ook de slechte mensen op? Hij is op aarde gekomen, om zondaren zalig te maken. Zoals Hij dat deed, moeten wij ook proberen te doen. Dán zijn we goede kinderen van Jezus.

5


En als Jezus dan terug komt, wat een blijde dag zal dat zijn! Wat een groot en heerlijk feest! Op de wolken van de hemel zal Hij komen, met al de heilige engelen. Dan zal Hij zitten op zijn troon, de Koning van de hemel en de aarde, en alle mensen zullen bij Hem komen. Dan zal Hij de goede knechten aan zijn rechterhand zetten en de slechte knechten aan zijn linkerhand. En dan zal Hij zeggen tegen allen, die aan zijn rechterhand staan: "Kom, lieve vrienden, ga mee naar de hemel, waar het altijd feest zal zijn. Want Ik heb honger geleden en jullie hebben Mij te eten gegeven; Ik heb dorst geleden en jullie hebben Mij te drinken gegeven; Ik ben een vreemdeling geweest en jullie hebben Mij een plekje gewezen, waar ik slapen kon. Ik had geen kleren meer en jullie hebben Mij kleren gegeven; Ik ben ziek geweest en jullie hebben Mij opgezocht; Ik ben in de gevangenis geweest en jullie bent naar Mij toegekomen."

6


Dan zullen die goede knechten heel blij zijn, maar ook verwonderd. En ze zullen vragen: "Heer, maar wanneer is dat toch allemaal gebeurd?" En Koning Jezus zal zeggen: "Toen je die arme bedelaar blij maakte, en die vreemdeling, en dat zieke vriendje en al die anderen, toen heb je Mij ook blij gemaakt! Wat je voor mijn minste broeders hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan." Dan zal Jezus zeggen tegen alle mensen, die aan zijn linkerhand staan: "Ga weg van mij! Want jullie hebben Mij honger en dorst laten lijden, jullie hebben mij geen plekje gegeven, waar Ik slapen kon en ook geen kleren, en jullie hebben Mij ook niet opgezocht, toen Ik ziek was en toen ik in de gevangenis zat." Dan zullen die slechte knechten Hem vragen: "Heer, wanneer dan toch?" En Koning Jezus zal zeggen: "Je hebt die arme bedelaar weggestuurd en dat zieke vriendje nooit opgezocht. Je hebt niets voor andere mensen gedaan en daarom heb je ook niets voor Mij gedaan." Wij weten niet hoelang het nog duurt, voordat Jezus terugkomt. Dat weet God alleen. De mensen, die Jezus niet lief hebben en die niets voor Hem doen, hopen, dat Hij maar lang weg zal blijven. Dat Hij maar nóóit zal komen. Maar die Hem lief hebben, verlangen naar Hem! Die bidden: "Lieve Heer Jezus, kom maar gauw!" En als Hij komt, wat een feest zal dat zijn! Dan blijft Jezus altijd bij ons. Dan zal er geen pijn meer zijn en geen verdriet en geen oorlog. Helemaal geen nare dingen meer! Dan zal alles goed en heerlijk zijn. Een feest, dat altijd zal duren! Ja, kom maar gauw, Jezus! Amen Meester Luc Borkes Bronnen: Vertelboek Bijbelse geschiedenis Anne de Vrieshttp://www.kindengeloof.nl/index.html

7


door Tonny Appermont

dagboek

LANGE DAGEN uit het dagboek van meester Tonny

Trekvogels houden van lange dagen. Ze hebben dan tijd genoeg om eten te verzamelen, om vliegjes te vangen, om hun nest te bouwen, om te zorgen voor de pasgeboren vogeltjes. De trekvogels zijn naar ons land gekomen toen de lente begon, dus half maart. Dan is er in een etmaal (dat is een dag en een nacht) twaalf uur licht en twaalf uur duisternis. De dagen waren heel erg kort in het begin van de winter. Dat zijn de donkere dagen van december. In die donkere

8


tijd van het jaar vieren we het feest van Kerstmis, het feest van de geboorte van de Here Jezus. Hij is immers het Licht der wereld dat in de donkere wereld kwam. Maar dan beginnen de dagen te lengen en ze worden almaar langer tot de zomer begint. Op 21 juni is het heel lang licht en is de nacht heel kort. Het lijkt of er geen einde komt aan de dag. De nacht duurt nauwelijks 8 uur. Maar drie maanden later, als de herfst begint, dus op 21 september, is de dag weer net even lang als de nacht, precies als op 21 maart, toen de lente begon. De trekvogels houden het in september voor bekeken en vliegen terug naar de andere kant van de wereld. Immers, ze houden niet van korte dagen en lange nachten. Ze zouden omkomen van de honger, want ze hebben geen tijd genoeg om eten te verzamelen. Trekvogels hebben er een vliegtocht van soms meer dan 10 000 km voor over om de lente en de zomer te beleven op het zuidelijk halfrond. Wonderlijk hoe God de vogels zo heeft geschapen. Ze vinden hun weg zonder gebruik te maken van GPS. De meeste mensen houden van lange dagen. Ook ik. Immers, je kunt ’s morgens vroeg al genieten van het gefluit van de vogeltjes. Als je opstaat en gordijnen opentrekt, krijg je meteen al licht van buiten. Je hoeft geen lichten aan te doen. En je ziet waar je rijdt of loopt, al is het nog vroeg in de morgen. En ’s avonds zit duurt het lang eer je in het donker bent. Je kunt buiten van alles doen. Je kunt een leuke wandeling maken, in de tuin werken of zitten of gaan fietsen, of op een terras heerlijk wat kletsen met andere mensen. En als je alleen op het terras zit, kun je er een boek bijhalen en lekker lezen. Dat zijn zalige momenten in een mensenleven. Licht is nodig om te kunnen zien. In het donker kun je moeilijk lezen of werken. In het licht kun je zien en word je gezien. Dieven hebben een hekel aan licht. Ze opereren graag in de duisternis, want ze willen niet gezien worden. Jezus roept ons op om te wandelen in het Licht. Hij bedoelt daarmee dat we kort bij Hem moeten wandelen, dat we moeten doen wat Hij van ons vraagt. Als we dicht bij Jezus leven,

9


wandelen we in het Licht, want Jezus is het Licht. In Hem is geen duisternis. Ik herinner me vanuit de middelbare school lessen over planten. We leerden dat planten licht nodig hebben. Om dat te bewijzen had de leraar planten in het donker gezet. De planten kregen goede grond en ze kregen ook water, en toch kwijnden ze na een tijd volledig weg. Immers, ze hadden geen licht, en zonder licht gaan planten dood. Niet voor niets is een zomertuin onwaarschijnlijk mooi met al zijn bloemen in allerlei kleuren. Immers, deze planten krijgen voldoende licht en kunnen daardoor volledig tot hun ontwikkeling komen. In ons schooljaar hebben we nog maar enkele weken te gaan. Het zijn prachtige weken, want het zijn de dagen van de mooie maanden mei en juni, maanden met lange dagen, met veel licht dus. De kinderen bruisen van energie. We werken aan het schoolfeest, we leren nog verder, we maken toetsen, we genieten van de schoolreis en van de sportdag‌ Men zegt dat de laatste loodjes het zwaarst wegen. Dat is waar, maar met voldoende energie lukt het! Zeker weten. Meester Tonny Â

10


door Rosie Bass

English Programme

The youngest children For two years I have been working as a Pre school English teacher at IESA De Zonnebloem. Every day we learn new words and sentences through singing and dancing. We start our English lesson with a snack, because it is a long day for the youngest children. After that we sing a song about the weather. The children can tell me if it is a cloudy day or a sunny day. Then we sing about the days of the week. Each day has a colour, so when we know which day it is, we look at the colour and search for this

11


colour in our clothes and things around us in the classroom. Then we count to ten. We end this introduction of the lesson by introducing ourselves. We can say ‘My name is…’ and we can also say how old we are. We are always having so much fun. This is because every day we dance and sing songs according to IESA De Zonnebloem’s school themes. We have already learned about clothes, health, patience, Autumn, Christmas, Winter and Spring. It is so amazing that our youngest children can learn a different language so fast! Every day I am more and more surprised and that makes my work so valuable! Miss Mariella

12


The human senses Hello! I am Mr. Gregory, a recent addition to the IESA De Zonnenbloem as a volunteer helper. There is no task too small to assist in the development of your child(ren). Each session requires full attention and use of the senses Sometimes the task set forward is to be an extra pair of eyes for the teacher. I try to make certain each child is allowed to participate and encouraged to focus on the lesson. When it is noticed a child is shy or confused, I do my best to have them be included. It is also important to listen to each child and answer their questions about the worksheets. Listening to each concern over their work and guiding them to a correct and understandable answer is very rewarding. Many activities include using hands. This can be demonstrated by clapping in rhythm to music, setting an example on

13


gathering materials or offering a 'high-five' for encouragement. Singing along, verbally re-enforcing the teacher's instructions or offering a kind word for work well done are good examples of how we use our voices. As a helper it is naturally easy to use the senses. This is small thing to do but goes a long way in development of the children at De Zonnenbloem. Mister Gregory

Janee is back! This year is flying by! Our hot news is that you can now see all of the exciting things we are doing by logging on to our Facebook page 'ISF Active English'. Our website is also almost ready. This month we are very happy to welcome back Miss JanĂŠe. We also warmly welcome a new teacher, Miss Priyanka and several new volunteers. Our children will be having some dance classes this month on a Wednesday led by a professional dance teacher. We thank all of our adult helpers for giving up their time. We are very lucky to be so well supported.

14


15


door meester Filip

nieuwsfabriek

JONA Juf Willie (de vrouw van meester Luc), Emmanuel Boie (de zandkunstenaar!) en nog 2 muzikanten brachten een prachtige musical in onze theaterzaal. Een kort fotoverslag.

16


17


18


Door de juffen en meesters

klasbakken

1KO NIEUWS juf Aryana en juf Rosanne WAUW! De afgelopen weken hebben wij iets SUPER leuk gedaan! Wij wisten niet wat er ons te wachten stond. Water, zeep, bloem, wol, gelparels, glitters, scheerschuim, ijsblokjes, schuurpapier, voelzakjes en nog veel meer! Dit hadden de juffen voor ons klaar staan en hier mochten wij van alles mee uitproberen. Sommige kinderen voelden zich als een echte mama of papa wanneer ze de baby mochten wassen en anderen mochten weer een blotevoeten-pad bewandelen. Een aantal kinderen mochten met hun handen in scheerschuim zitten terwijl anderen zich weer vuil maakte met bloem of ijsblokjes. Wij hadden veel plezier. De kinderen en de juffen amuseerde zich heel hard. Kijk je even mee naar de foto’s? Na al het plezier mochten wij gaan rusten in de snoezelhoek. Het bestond uit heel veel dekentjes en knuffeltjes. Wij hebben hier enorm van genoten. Wij voelden ons als axenroos-poezen: Ons lekker laten verwennen! ;)

19


Tot de volgende keer! De schatjes van 1KO en de juffen

20


DIEREN UIT 2KO juf Pieternel We zijn druk aan het werk in onze klas. We spelen met veel verschillende dingen en werken over allerlei verschillende thema’s. We werkten over ons eigen lichaam en over feest. Ook hadden we een gezellige meester- en juffendag. Daarna werkten we over het thema dieren. We leerden over de leeuw, de pauw en de poes. Na de vakantie starten we met het eten en drinken. We gaan leren wat gezond is en we ontdekten nieuwe lekkere dingen! Hieronder enkele foto’s van de afgelopen weken.

 

21


22


HET IS LENTE in de derde kleuterklas Het is lente! Buiten spelen we in de zon. Onderweg naar het zwembad zien we allerlei voorjaarsbloemen. In de klas planten we bloembollen en zaaien we tuinkers. Elke dag geven we ze voorzichtig water. Spannend wat er gaat gebeuren! En soms duurt wachten lang! We luisteren naar "De lente" van Vivaldi en maken op de muziek een lentetekening met elkaar. Ook knutselen we bloemen en maken er een raamschilderij van.

23


Dit liedje hebben we geleerd en we kunnen het ook uitbeelden: Er liggen bolletjes in de grond, te slapen, te slapen. Er liggen bolletjes in de grond, overal in 't rond. Wakker worden, wakker worden! Alle vogeltjes zingen, Alle vogeltjes fluiten, Zet de bloemetjes buiten.

24


25


de letterdoos Jerusha (1ste leerjaar)

26


In Antwerpen viert men Moederdag op 15 augustus. Op de meeste plaatsen van Vlaanderen viert men echter Moederdag op de tweede zondag van mei. Dit jaar is (was) dat op 10 mei. Omdat de kinderen op 15 augustus niet op school zijn wegens de zomervakantie, zetten we mama in de bloemetjes de tweede zondag van mei. Onze kinderen knutselen een leuk knutselwerkje in elkaar en geven dit cadeautje graag aan hun mama. Op woensdag 6 mei was Jerusha al vroeg op school. Ik vroeg haar of ze een artikeltje wilde schrijven voor het schoolkrantje. “Waarover moet ik schrijven?” vroeg Jerusha. “Volgende zondag is het Moederdag. Kun je enkele zinnen schrijven over je mama? In de klas ligt een letterdoos. Maak je een verhaaltje op de letterdoos?” En Jerusha, die in de eerste klas zit bij meester Filip, ging aan het werk. Ik was stom verbaasd want na een kwartiertje had ze met haar letterdoos een hele tekst in elkaar gezet. Kijk maar naar de foto’s. Jerusha, dat heb je knap gedaan!

2LO VIERT MOEDERDAG De kinderen van het tweede leerjaar schreven ook over hun mama. Ze schreven het op papier. Sommige maakten er spontaan leuke tekeningen bij, of gingen hun blad op een speciale manier versieren en uitknippen. Hieronder krijg je enkele zinnetjes uit hun verhaaltjes… We maken een selectie.

27


Mijn mama is lief. Zij heeft mooi haar. Zij shopt veel. In de zomer en lente geeft ze veel ijsjes en het is heel lekker. Zij kijkt veel tevee. Zij kookt graag. Zij knuffelt graa. Zij speelt graag. Zij houdt van mij. (Rayyan) Mijn mama is lief. Zij doet haar best. Zij zorgt goed voor mij. En ik mag alles doen. Ik vind het leuk om te shoppen met mama. Zij doet leuke dingen voor mij. Zij gaat op avontuur. Zij doet alles graag voor mij. (Abdelmalik) Mijn mama is leuk en lief en is 36 jaar en heeft 4 kinderen. Mijn mama heeft zwart haar en een bril. Mijn mama knuffelt mij graag. En kookt. En zij leest in de Bijbel. (Jeremiah) Lieve mama, je zorgt goed voor mij. Jij bent de beste mama. Ik hou van jou. (Abdul) Ik hou van mijn mama. Mijn mama zorgt voor mij. Mijn mama speelt met mij. Mijn mama heeft zwart haar. Ze is mooi. Ze kookt voor mij. Ze bidt voor mij. Mijn mama praat Portugees. (Gabriel J.) Mama heeft mooie kleren aan en mooie ogen en schoenen. (Romahissa) Mijn mama kookt graag. Ik hou zo veel van jou. Ze is zo lief. Ik mag ook mee koken van haar. Love van Queeniya. (Queeniya)

28


Lieve mama. Ik vind dat je graag shopt. Ze houdt van mooie dingen en zingt graag en danst graag. Lieve mama, je doet leuke dingen voor mij. Ze zorgt heel veel voor mij en ze geniet graag. Ze doet mooie dingen voor mij. Love mama. (Queentansheny) Ik vind mijn mama mooi en ze doet me lachen en ze shopt veel. Ze zingt graag maar dansen doet ze niet graag, want ze is verlegen. Maar als ze moet, dan doet ze het, maar als mijn vader het vraagt dan zegt ze wel. Ze kookt lekker en ĂŠĂŠn keer per week kookt ze niet, maar dan gaan we uit eten, dus niet te veel vet en ook niet altijd gezond. Mama zat vroeger in een koor. Love mama van Chalome. (Shalome) Lieve mama, ik hou van jou en jij houdt van mij. Jij maakt mij blij. Van Esli voor mama. Ik ben blij dat jij mijn moeder bent. (Esli) Mama, ik hou van jou. Sorry dat ik je elke dag boos maak. Dank u dat je voor ons leeft. Dank u dat wij met zijn allen naar het park gaan. Ik hou van jou. Jij bent de beste mama ooit. Xxx (Ouassim) Mijn mama is lief. Soms verandert ze haar haar. Ze is elke dag op facebook. Soms slaapt zij. (Jason) Lieve mama, ik vind je mooi. Mijn mama vindt mij mooi. Mijn mama heeft mooie ogen. Mijn mama en ik gaan shoppen. (Aleeza)

29


Mijn mama is er niet meer. Ze is er lang geweest. Wel 100 jaar. Ze was heel fijn. En heel lief. Maar aan elk leven komt een einde. Nu ligt ze al 8 jaar in een graf. Van haar lichaam blijft niet meer veel over. Maar haar ziel ligt niet in het graf. Haar ziel is in de hemel bij de Here Jezus. Dat komt omdat Jezus haar Heer en Redder was. Ik geloof ook dat Jezus mij in de hemel brengt. Want Hij is ook mijn Heer en Redder. (meester Tonny)

30


DE MARS NAAR MARS Dianne uit het 5 leerjaar de

Het vijfde leerjaar heeft voor de vakantie geleerd over nieuwe uitvindingen en ontdekkingen. De meeste daarvan zijn heel interessant: Misschien kunnen we bijvoorbeeld in de toekomst wel op vakantie naar Mars! Diane schreef de belangrijkste informatie hierover voor ons op.

31


Wat hebben de wetenschappers ontdekt? De wetenschappers hebben ontdekt dat ijs in water verandert in sommige maanden als het niet zo koud is. Ze hebben ook methaangas,wat wijst op leven (bacteriёn).

Een reisje naar Mars? Kenmerken van de planeet De afstand tussen Mars en de zon is 227 940 000 km. En de afstand tussen Mars en de aarde is 55 000 000 km. Mars draait rond de zon in 687 dagen. temperatuur van Mars is gemiddeld -53 Celcius en de uiterste is : -150 Celcius tot b +20 Celcius En Mars draait rond zichzelf in 24,5 uur. De grootte van Mars is de helft van de aarde. Dit is de informatie van de atmosfeer van Mars : er is 0% zuurstof, 95% kooldioxide n, 5% van andere gassen.

32


Wat maakt een reis naar Mars onmogelijk? Een reis naar Mars is onmogelijk. Als je met een raket naar Mars vliegt dan duurt het 7 maanden om naar Mars te gaan. Wetenschappers doen hun best om te zorgen dat je in 40 dagen naar Mars kunt reizen.

Wat vind ik van reizen naar Mars of van wonen op die planeet? Ik vind het eigenlijk heel spannend.Want binnenkort kunnen we naar Mars reizen door de wetenschappers.En het is ook heel spannend dat we kunnen reizen naar een andere planeet.Dat is echt cool. Ik verheug me om naar Mars te reizen.

33


door meester Filip

column

SCHOOLFEEST En hopsa, daar zal het zijn; het schoolfeest. 6 juni, da’s nog een paar weken. Ik kijk er heel hard naar uit en de kinderen ook. Het is dé niet te missen dag. Het is een echt feest met spelletjes, lekker eten, lachende gezichten, muziek, dans, toneel, … en nog veel meer! Ik heb er nu al 3 meegemaakt. Ik heb er één gemist, die van het circus. De tweede handelde over David en Goliath. We hebben toen een reusachtige Goliath gemaakt op ware grootte. Dat ging nog door in Borgerhout. Het was een gezellig feest tussen de in bloei staande bomen van de speelplaats ginder. Er werden schatten gegraven in de zandbak en de zon scheen met veel plezier. Ook op onze 3de editie deed de zon haar best. Ik herriner me de jeep en de samson-hit ‘in het oerwoud’. Of ‘op een onbewoond eiland’. Vorig jaar plaatsten we de Dageraadplaats als middelpunt van ons feest. Dat doen we dit jaar weer. We hopen opnieuw op een zonovergoten dag. We hopen dat u er zal zijn en dat u misschien vrienden en familie meeneemt. Het is alleszins een kans om uw kind te zien schitteren op een podium en de andere ouders eens wat beter te leren bij een glas ice-tea, een pakje friet of Marokaanse gerecht met een Amerikaans dessert. Tot dan?

34


Â

kinderspel

35


36


37


38


Nuttige info Dit krantje wordt in papieren versie doorgegeven aan alle gezinnen van onze school, zes keer per jaar. Bovendien worden altijd enkele extra exemplaren afgedrukt voor belangstellenden. Daarnaast vindt u de volledige digitale versie van dit krantje, maar ook van alle tot nu toe uitgebrachte krantjes op www.ies-a.com Van daaruit kunt u het krantje ook zelf afdrukken op uw printer. De link naar het krantje vindt u op de homepagina (startpagina) van www.iesa.com in de rechtermenubalk. Het staat u vrij om een link naar het krantje door te sturen aan uw familie of vrienden. Dat kan door volgende link door te sturen naar de mensen: http://www.ieba.eu/Krantje/ES_16.pdf Steunen? Het schooljaar 2014-2015 loopt op zijn laatste beentjes. In september 2015 start ons zesde leerjaar. Voor deze klas moet nog heel wat leermateriaal worden aangekocht. Bovendien starten we met een nieuw digitaal zorgsysteem. Wij willen graag met de school het onderste uit de kan halen, dus de kinderen op een zo goed mogelijke manier onderwijzen, opvolgen, begeleiden. Verder groeit de school. Dat is heel fijn natuurlijk. Maar we moeten als school steeds geld “voorschieten� (geld dat we eigenlijk niet hebben). Door geld te storten op het volgende rekeningnummer kun je ons een steuntje in de rug geven. BE16 9730 7957 3174 van IESA De Zonnebloem, Korte Altaarstraat 19 te 2018 Antwerpen.

39


Meer uitleg? Informatie over onze school vindt u op onze website www.ies-a.com Maar wij zijn ook altijd bereid u te woord te staan als u info over de school vraagt. Kerken of gemeenten kunnen ons vragen om een woordje uitleg te komen geven in hun christelijke gemeenschap. Wij zullen u eerlijk informeren over hoe het eraan toe gaat in onze school, welk pedagogisch project we hebben, hoe we onze kinderen onderwijzen. Op het eerste blad van onze website vindt u onderaan een presentatie van onze school. Klikken maar en het filmpje opent zich vanzelf. Bidden helpt! Heeft u nog gebedsonderwerpen nodig? Bid voor… … een veilig schooljaar zonder (zware) ongevallen of erge ziekte; … verdere bescherming over ons gebouw (we zitten in een prachtig gebouw, maar we houden niet van inbraak). Dit schooljaar lieten de dieven ons tot nu toe met rust en dat willen we graag zo houden; … dat onze school haar missie goed zal volbrengen en de juiste visie zal behouden; … dat de nodige financiën binnenkomen om alles betaald te krijgen; … dat de kinderen in onze school gezegend worden: dat ze veel leren en ook mogen genieten van elkaar en dat ze ook de Here God beter leren kennen; … dat de goede sfeer die er is tussen leerkrachten, directie en schoolbestuur zo mag blijven; … dat er een fijne sfeer mag zijn in de klas, in de viering, in de turnles, op de speelplaats; … dat de kinderen het fijn blijven vinden om een troon te maken voor de Here God (ze doen dat door te zingen voor de Here); … dat het een spetterend schoolfeest wordt op zaterdag 6 juni 2015;

40


… dat de kinderen erin slagen goede eindtoetsen te maken volgens de capaciteiten die ze hebben; … dat de schoolreizen en de sportdag leuk mogen zijn voor de kinderen. Bedank God… … voor wie Hij is; … omdat Hij ontzettend veel van ons houdt; … dat Hij onze school kent en het allerbeste voorheeft met deze school; … dat Hij houdt van ieder kind en dat Hij ieder kind belangrijk vindt; … dat Hij het fijn vindt dat we een school van Hem zijn; … dat Zijn Woord, de Bijbel zo vol staat met prachtige verhalen, ook voor kinderen te begrijpen; … dat Hij ons nooit in de steek laat; … dat Hij onze Vader wil zijn: Abba.

Wist je dat … we in de lagere school vier keer per week het eerste half uur van de namiddag lezen en dat de leesniveaus van de kinderen er op vooruit gaan? … alle kinderen van 3KO tot 5LO in de maand maart zijn gaan schaatsen? … de BIB-bus dit schooljaar nog één keer langs komt en dat de kinderen alle boekjes terug moeten inleveren. Kijk thuis eens rond dat er zeker geen boekjes van de bibliotheek meer liggen. … dat we ook een schoolbibliotheek hebben waar de kinderen boekjes mogen lenen? Maar ook hier moeten eind juni alle boekjes terug ingeleverd worden.

41


… we op het schoolfeest van zaterdag 6 juni 2015 alle kinderen en ouders verwachten? We beginnen er al vroeg aan. Het is de bedoeling om ’s middags ook lekker te eten. Er is eten uit verschillende landen. De kinderen treden op, er zijn leuke kraampjes en er is ook een springkasteel. … we alle kinderen verwachten tot en met de laatste schooldag? Dat is dinsdag 30 juni. Het is fijn dat alle kinderen er zijn bij de laatste viering van het schooljaar. Het is niet fijn dat sommige ouders denken dat leuk afscheid nemen op het einde van het schooljaar niet belangrijk is. Bovendien moeten de leerplichtige kinderen naar school komen tot de laatste dag. … dat er ook een krantje komt voor de maanden juli en augustus? Een vakantiekrantje! … dat er enkele kinderen verhuizen en daardoor in september naar een andere school gaan? Daardoor is er plaats voor nieuwe kinderen. We zijn heel blij met alle kinderen die in de school geweest zijn, in de school zijn of nog komen. Onze school staat open voor alle kinderen! … dat de schoolreizen per klas georganiseerd worden? Sommige klassen gaan samen op stap. Je hoort er nog van. Voor de kleinste kleuters is er geen schoolreis, maar voorzien we wel een dag dat er speciaal voor hen een groot springkasteel komt in de turnzaal. … dat er ook dit jaar een sportdag is? Voor de kinderen wordt dat een prachtige dag, want we doen dan de hele dag sport. … dat er dit schooljaar flink wat zwemlessen gegeven werden? Daardoor zijn er al heel wat kinderen die al een aantal meter kunnen zwemmen en dit zonder gebruik te maken van zwembanden of een zwemplankje. Andere kinderen zijn op weg om dit ook te kunnen. Elke zwemles leren ze wel iets bij…

42


… we alle kinderen veel frisse moed toewensen de laatste weken van het schooljaar? … We volgend schooljaar hopen met 160-165 lln. van start te gaan? Bidden jullie mee? Voor de meeste geboortejaren en klassen er nog plaats. Nodig vrienden/ familie uit voor de vrije inschrijvingen vanaf 26 mei a.s. … Ons internationale schoolfeest (I-day) van 6 juni al volop wordt voorbereid! Helden’ is het thema! We zoeken veel vrijwilligers: opbouw, afbraak, eetstandjes, enz. geef je alvast op? … Alle kinderen in de maand mei op schoolreis gaan en we eind juni een water-/sportdag organiseren! … De maand mei natuurlijk weer veel verlofdagen kent: 1 mei, hemelvaart plus brugdag en Pinkstermaandag. … Alle kinderen in alle klassen hard werken aan hun vaardigheden om goed met elkaar, met de juf/meester en met hun spullen om te gaan. Onze ‘Padenwerking’ helpt hun daarbij. We zijn samen op weg op dat pad, met veel avonturen, veel moeilijkheden en uitdagingen ook, maar we komen vooruit, door het SAMEN! Te doen. … Juf Helga ook nu weer preventief de luizen nakijkt. Onze school is bijna helemaal neten- en luizenvrij. We hopen dat dat zo blijft… … We stilaan beginnen met de voorbereidingen van de boerderij-, bos- en zeeklassen

43


SCHOOLKA

IE SA

De Zonnebloem

INTERNATIONALE EVANGELISCHE SCHOOL ANTWERPEN KORTE ALTAARSTRAAT 19, 2018 ANTWERPEN IES-A.COM | V.U. LUC BORKES

44

Profile for IESA De Zonnebloem

Es 16  

Es 16  

Profile for iesa_dz
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded