__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Internationale Evangelische School Antwerpen Korte Altaarstraat 19, 2018 Antwerpen - v.u. Luc Borkes

Evangelisch Schoolmagazine

Â

1

januari en februari 2015 - uitgave nr. 14 Â


inhoud

3. KERSTMIS 1914 - 2014 Een duik van 100 jaar terug in de tijd: het kerstbestand. 6. DEELTAFELS Het dagboek van meester Tonny.  

  19. KLASBAKKEN Nieuws over de kleuterklassen en de OKAN klas.   32. WINTERKOU Column door meester Filip.

11. ILHAN VERTELT Neerslag van videoreportage.

33. KINDERSPEL Kleurplaten, sudoku’s en rebussen. 36. DITJES EN DATJES Wist je dat en meer nuttige info.

14. JANEE OVER ILHAN Blog over Fans of Flanders 15. English is fun! Christmas Show. 18. NIEUWSFABRIEK

2


door Luc Borkes

thuishaven  

1914 - 2014 Beste ouders, Kerstbestand 1914 Het Kerstbestand aan het westelijk front achter de rivier de IJzer in West-Vlaanderen, begon in de ijskoude, besneeuwde loopgraven van de Eerste Wereldoorlog nu precies 100 jaar geleden. Te midden van de gruwelijke slachtingen tussen de strijdende Britse, Belgische, Franse en aan de andere kant de Duitse legers, ontstond een spontaan staakt-het-vuren op de avond van de 24e december 1914, Kerstavond... Vanuit hun vochtige en koude loopgraven gingen Britse soldaten de donkere kerstnacht in, liggend en turend in hun loopgraven. Het schieten was aanzienlijk minder dan normaal, en vanuit de vijandelijke linies aan de overkant

3


van het niemandsland hoorden zij hoe Duitse soldaten schoorvoetend begonnen om het Kerstfeest te vieren. Ergens in de kilte van de nacht begonnen de Duitsers aan de overkant sigaretten op te steken, werd er geproost en verschenen er kerstlichtjes en kaarsjes boven de loopgraven uit. Plots klonk er gezang, en ademloos hoorden de Britten aan hoe vanuit de Duitse loopgraven het "Stille Nacht" luid en duidelijk weerklonk.

Toen het gezang verstomde, voelden de Britten zich dapper genoeg om op hun beurt een lied in te zetten, dus zongen zij "First NoĂŤl". De Duitsers applaudisseerden en reageerden met "Oh Tannenbaum", en het gezang herhaalde zich over en weer. Al snel klommen de eerste durfals uit hun loopgraven en kropen onder de prikkeldraadversperringen door naar het niemandsland, waar de eerste vijandelijke soldaten elkaar tegenkwamen. Dat was normaal gesproken erg gevaarlijk natuurlijk. Er moest er maar ĂŠĂŠn schieten en je was gewond of dood! Maar nee: spontaan reikten ze elkaar de hand en wensten elkaar gelukkig kerstfeest, terwijl ze sterke drank uitwisselden in die koude nacht! , Daarna ging iedereen weer snel naar hun eigen stellingen om hun kameraden aan te moedigen.

4


Het duurde niet lang of langs grote delen van het tientallen kilometers lange front kwamen beide partijen uit hun loopgraven om elkaar in het niemandsland een gelukkig kerstfeest te wensen, er werd samen gegeten, gevoetbald en op vele plaatsen zwegen de kanonnen dagenlang. In sommige gevallen duurde het zelfs wekenlang, tot ver in de maand januari. Maar de legerleiding vond het maar niets! Het was oorlog en‌er moest dus geschoten worden! Maar niemand wilde. Tot er uiteindelijk toch mensen gevonden werden die opnieuw de trekker overhaalden. De eerste doden en gewonden vielen. Het kerstbestand, dat in de harten van zoveel frontsoldaten hoop gaf, was voorbij. Nog drie verschrikkelijke oorlogsjaren zouden volgen. Wat zal het Kerstkind, de Heer van hemel en aarde, droevig zijn geweest! Een gezegend kerstfeest en een mooi, gezond 2015 toegewenst.

Luc Borkes

5


door Tonny Appermont

dagboek

eerlijk delen:

Deeltafels! uit het dagboek van meester Tonny

In de vorige editie van ons schoolkrantje kon u lezen over “tafels”. Diegenen die het gemist hebben, kunnen het krantje terugvinden op onze schoolwebsite. U vindt daar trouwens alle krantjes, die we tot nu toe hebben uitgebracht. Deze keer gaat het dus over “deeltafels”. Moeilijk, want die deeltafels zijn anders dan plus- en minoefeningen, anders dan maaloefeningen, want die oefeningen kun je veel makkelijker uitvoeren en voorstellen. Wij doen dat in de klas met telramen, honderdvelden en ook met MAB-materiaal. Allemaal middelen om perfect te leren rekenen. Zelf heb ik graag dat mensen naar een speelgoedwinkel of naar de IKEA toestappen om een telraam met 100 bolletjes aan te schaffen. Voor kleuters is al leuk om ermee te spelen. Een telraam van de IKEA kost € 8 en het is zijn prijs waard. Stevig gebouwd, groot en heel handig om mee te werken. Maar u kunt een telraam ook elders kopen natuurlijk, meestal wel een stuk duurder.

6


De kinderen van het eerste leerjaar moeten de twee bovenste rijtjes leren beheersen, zodat ze leren tellen en rekenen tot 20. Voor de kinderen van het tweede leerjaar wordt het worsteling met alle getallen tot 100. De oefeningen zijn behoorlijk ingewikkeld voor een kind van zeven jaar. Volwassenen nemen al gauw een rekenmachine of ze rekenen de dingen onder elkaar uit. Wij leren de kinderen hoe het echt werkt, dus hoe je het uit je hoofd kunt uitrekenen. Maar dat is moeilijker dan je denkt. Als de kinderen de oefeningen niet concreet kunnen leggen en voor hun ogen zien, zullen ze deze oefeningen nooit abstract kennen en beheersen. Ter herinnering: hoe rekent u uit uw hoofd uit hoeveel 37 + 28 is? U

7


doet toch niet 3 plus 2 en dan 7 plus 8? Wij leren: eerst 37 nemen, dan er 20 bijdoen, dan vind je 57, dan moet je nog 8 doen, maar die 8 moet je splitsen in 3 en 5. Dus 37 + 28 = 37 + 20 + 3 + 5 = 65 Best ingewikkeld. Niet? Maar als je het legt met een telraam, zie je wat er gebeurt en begrijp je waarom je op deze manier moet optellen. Aftrekken doen we op dezelfde manier. Dus 91 – 14 = … Je doet eerst min tien, dan min 1, dan min 3 en zo kom je aan 77. Dus 91 – 14 = 91 – 10 – 1 – 3 = 77 Als we op ons telraam 7 x 4 moeten leggen, leggen we effectief 4, nog eens 4, nog eens 4 enz. Tot er 7 keer 4 ligt. Dan tellen we per 4 (4, 8, 12, 16….) en zo komen we aan 28. Ze zien de tafel liggen. Uiteraard willen we graag dat de kinderen de maaltafels zo vlug mogelijk helemaal van buiten kennen. Het moet een automatisme worden. Deeltafels zijn echter andere koek. Als je echt wil verdelen, kost dat een hoop tijd. Bijvoorbeeld 72 : 9 = … Dan moet je bijvoorbeeld 72 schriftjes nemen en die gaan verdelen aan 9 kinderen. Een heel gedoe om eerst 72 schriften af te tellen. Negen kinderen op een rij te plaatsen, dan om te beginnen ieder kind één schrift geven en zo maar door tot alles gelijk verdeeld is. Na lang rekenen vind je dat ieder kind 8 schriften gekregen heeft. Dus 72 : 9 = 8. Uiteraard maken we in de klas enkele oefeningen op deze manier om de kinderen duidelijk te maken wat verdelen is. Op een telraam kun je onmogelijk delingen op zo een manier leggen. Daarom doen we het ook anders. Als je wil verdelen in 6, kun je groepjes van 6 maken. Moet je bijvoorbeeld 18 : 6 zoeken, verdelen we 18 in groepjes van 6. Op die manier vind je de uitkomst van de deling. Mijn opdracht is dan: maak groepjes van 6 tot je 18 hebt (tel dus per 6 tot je 18 hebt). Zo maken we rijtjes van 6. Als we drie rijtjes hebben gemaakt, zitten we aan 18. Hoeveel groepjes hebben we dus gemaakt? Drie! 18 : 6 = 3.

8


30 : 5 = …. Maak groepjes van 5 tot je 30 hebt. We tellen 5, 10, 15…… 30. We hebben 6 groepjes gemaakt. Dus 30 : 5 = 6 56 : 7 = … Maak groepjes van 7 tot je 56 hebt. We tellen 7, 14, 21 … tot 56. We vinden dat we 8 groepjes hebben gemaakt. Dus 56 : 7 = 8 Een heel ingewikkelde procedure dus, maar toch een goede manier om de delingen te kunnen uitvoeren. Ouders zouden ons geweldig helpen door de kinderen te helpen te tellen per 2, per 3, per 4, per 5, per 6, per 7, per 8, per 9 en per 10. Tellen per 2, per 5 en per 10 lukt de meeste kinderen heel snel. De andere tafels zijn wat moeilijker. Helpt u de kinderen als ze moeten rekenen? Dus… het tweede leerjaar is het leerjaar waar de kinderen tot 100 rekenen. Het is een hele klus om dit voor elkaar te krijgen. Het begint natuurlijk allemaal met het getalleninzicht. Als een kind niet weet wat 36 is, heeft het ook geen zin om bewerkingen (+ - X en :) te maken met die getallen. Komt er nog iets heel vervelends bij: in het Nederlands spreken we het getal anders uit dan we het noteren. We zeggen zesendertig, maar we schrijven eerst de drie en dan de zes. Alleen de Duitsers hebben ook pech, want daar heet het sechsunddreiβig. Die zeggen het getal ook omgekeerd dan ze het moeten noteren. Moeilijk dus. In de andere talen is het veel simpeler. Wie Engels spreekt, zegt thirty-six. Voor wie Frans spreekt is het trente-six. Voor mensen die Portugees spreken, is het trinta e seis, voor de Spanjaarden treinta y seis en voor de Italianen trentasei. Zelf zou ik het fijn vinden dat de kinderen ook de getallen in hun moedertaal kunnen zeggen. Dus leer hen gerust tellen in het Portugees, Frans, Engels, whatever in welke taal.

9


En tenslotte nog iets. Ook de deeltafels kunt u vinden op onze eigen website www.ies-a.com Ga naar het tweede leerjaar. Klik dan op de tab “rekenen” en neem dan “oefen hier je tafels” of tik volgende link in. http://ies-a.com/tweede_leerjaar/Tafels%20index.htm Veel plezier met het leren van maal- en deeltafels! En … als uw kind een bolleboos is in wiskunde… Het zou fijn zijn als uw kind later in de middelbare school een wiskundige afdeling vlot kan doorlopen. Ik heb in de loop van mijn carrière al heel wat kinderen in mijn klas gehad, die later “wiskunde” kozen en daarna dokter, ingenieur, architect, scheikundige, laborant, informaticus, econoom werden. Dat ligt natuurlijk niet aan mij, maar toch ben ik een beetje fier dat ik van deze kinderen de basis mocht leggen. En voor mij is het leggen van de basis heel belangrijk! We leren de kinderen lezen, schrijven, spreken, luisteren… We leren de kinderen rekenen (de wonderlijke wereld van de wiskunde)… We leren de kinderen uit de wereld (W.O.)… We leren muzische dingen aan de kinderen (muziek, beeld, drama, beweging….)… We leren de kinderen de wonderen van het leven (Over God, over de Here Jezus, de bijbelse geschiedenis)… En natuurlijk nog veel meer! Genoeg om nog veel meer artikels te schrijven. Maar mijn schrijfsel eindigt hier! Meester Tonny

10


door Fans of Flanders

interview Â

the right to be a

KID

11


Deze week focussen we op Kinderrechtendag. Dus geven we kinderen het woord. Elhan uit Afganistan weet wel heel goed wat een kind echt nodig heeft. Elhan: Mijn mama en papa zeiden: “Wil jij Engelse les, of wil jij kleren?” Ik zei: “Kleren kan je altijd kopen maar Engelse les kan je niet altijd kopen. Daarom heb ik voor Engelse les gekozen.”

“Elke dag naar school gaan is beter”

Elhan is tien en kwam vijf jaar geleden naar België omwille van de oorlog in Afganistan. Ondertussen spreekt ze Engels en Nederlands en maakt ze plannen voor de toekomst.

Elhan: Ik heb vooral in Iran gewoond. Wij hadden geen papieren vandaar. Mijn mama en papa besloten om naar Afghanistan te gaan. In Afghanistan was het daar als een klein meisje niet zo goed want we konden niet naar buiten gaan spelen en zulke dingen omdat er daar oorlog was. De kleine kindjes willen wel zelf maar hun ouders zijn bang (om hun kinderen te verliezen). Ik mocht ook door de oorlog niet naar school en zo beslisten mijn ouders om naar België te komen. Wij zijn zonder het vliegtuig gekomen. We kwamen met de auto en kleine boten. Alleen mijn vader, moeder, zus en ik waren in de boot met enkele andere mensen. Ik denk dat we samen waren met ongeveer 25 mensen in de kleine boot.

12


In het midden van de zee hebben wij politieagenten gezien die kwamen aanvaren met hun boot. Zij schenen met hun licht op ons. Ik zei: “Hé, wat is dat?!” Dat was eng en spannend. Ik was ook blij dat we naar België konden, naar Europa. België woon is mijn leven totaal veranderd. In Afganistan helemaal anders; kinderen moesten blootvoets in de wandelen! Ik heb een keer mijn schoenen aan een kind omdat ik thuis nog veel schoenen had liggen.

Nu ik in was het sneeuw gegeven

Toen ik hier kwam zag ik allemaal kinderen die proper zijn, die elke dag nieuwe kleren kunnen aandoen en ze hebben allemaal voldoende schoenen.

“Kleren kan je altijd kopen maar Engelse les niet.”

Wat volgens mij belangrijk is voor een kind om een goed leven te leiden dat is dat de dromen uitkomen over wat zij of hij later wil worden. In Afghanistan ben ik maar één dag naar school gegaan en hier ga ik elke dag naar school. Elke dag naar school gaan is beter omdat je dan meer kan leren dan op één dag. Later wil ik rechter worden. Ik kan ook zo goed praten, ja, ik ga dat kunnen.

13


// FANS  OF  FLANDERS   >> Janee Angel Flanders is an area in Belgium (Dutch speaking). Fans of Flanders has both TV programs and a website that combines Dutch and English and touches relevant stories in area. The Universal Day of Children’s Rights is November 20th and they came to our school and decided to do a story on one of my precious students from Afghanistan. I started teaching Elhan 3 years ago. When she came to class, she didn’t know any English. She’s a quick little learner and loves coming to class. Her mother once told me that when their father was out of work, she gave her daughter the choice to have new clothes or go to English (there is a slight extra charge for the special language class). Elhan chose English! Here is the website where you can hear her tell her refugee story in her own words. Elhan, her sister and her mother often walk or take the bus with Phoebe and I to school. They are a sweet family that has been through a lot. She is one of many immigrant students that I teach every day and she shares one of many stories that are left to be told.

14


door Ilse Bielen

English Programme

WINTERSHOW 15


S

ince the beginning of November we have been working very hard in the English Classes towards the Winter show which was held on December 2nd.

A great effort and lots of work has gone into the preparations of this wonderful show. During the art classes on Wednesdays the students created the marvellous props and Christmas decorations you could admire on the walls. The music lessons were filled with practising the Christmas songs and music and during the English lessons the children put a lot of effort into learning their lines, poems and lyrics. On the night itself our students were absolutely wonderful not only in their performances but in their model behaviour on the stage. They all participated with great energy and enthusiasm and they were absolutely fabulous! The older students lead the show, they spoke loud and clear with lots of confidence. What an amazing difference since the beginning of our rehearsals! All the younger students enthusiastically sang along as they performed their songs. Our students really did themselves proud! I wasn’t only impressed by our children but also by the fact that so many parents

16


and friends came to see the children perform. I hope you enjoyed the performance as much as I did! A big, big thank you to all the staff who helped preparing for the show but especially to Miss JanĂŠe who put the whole event together. Finally I want to tell you how happy and proud I am to have become part of our wonderful English programme and De Zonnebloem school. I just feel so lucky to be able to work with your children every day. On Wednesdays with the little ones, on the other days with the English starters group. Wishing you all a lovely Christmas and great holidays. Miss Ilse

17


door meester Filip

nieuwsfabriek

VOETBALTORNOOI Het tornooi zit er op! De winnaars werden bekendgemaakt in de viering op 1 december. Er werd dit jaar gekozen voor een tornooi met de ‘groten’ van het 5de, 4de, 3de en 2de leerjaar. Zowel Glory, Bilal en Ouassim speelden zichzelf in de kijker. Ook anderen speelden de pannen van het dak. In de groep van het 2de leerjaar, het 1ste leerjaar en de 3de kleuterklas was het nog even zoeken naar balgevoel, regels volgen, verdedigen en scoren… maar intussen hebben we toch maar een fijne tijd gehad!

TUTORLEZEN De kinderen van de lagere school zijn er aan begonnen: het tutorlezen. Je hebt een ‘tutor’ en een ‘tutee’. De tutor is bijvoorbeeld iemand uit het vijfde leerjaar die iemand van het derde leerjaar (tutee) helpt/begeleidt. De tutee leert van de tutor. Zo wordt elke middag een half uur samen gelezen met elkaar. Héél efficient. Want nu heeft elk kind héél veel kansen om te lezen.

CINEMA Het 3de, 4de en 5de trokken op 16 december naar het cultuurcentrum in Luchtbal om er een filmvoorstelling bij te wonen. Met bussen van ‘De Polder’ geraakten ze vlot ter plaatse. De film ging over de kleine beestjes en dat vonden heel wat kinderen interessant. De muziek die bij de film hoorde was ook geweldig.

18


door kleuterjuffen en juf Hilleen

klasbakken

nieuws uit 1 ko Juf Aryana en Juf Rosanne ‘Stop het niet in je oren maar stop het in je mond want fruit is heel erg gezond!’ De afgelopen weken hebben wij gewerkt rond fruit en de kleuren. We leerden een fruitlied: Kijk eens naar je appel Kijk eens naar je peer Kijk naar je banaantje Er is nog veel meer

19


Eet maar lekker op Want fruit is gezond Stop het niet in je oren Maar stop het in je mond Kijk eens naar je kiwi Naar je mandarijn Kijk eens naar je aardbei Ja, ze smaken fijn Eet maar lekker op Want fruit is gezond Stop het niet in je oren Maar stop het in je mond We hebben werkjes gemaakt, luisterden naar verhalen en we mochten zelf meedoen met een voel- en proefspel! Wat was dit spannend! De juf ging ons blinddoeken en wij mochten proeven van verschillende stukken fruit en groenten. Maar dit was niet alles! We moesten raden wat we in ons mond hadden en dan nog eens de juiste kleur aanwijzen. Het was heel fijn ;).

20


Wij hadden in de klas ook een sorteerhoek. Wij mochten de verschillende kleuren sorteren. De juf was blij dat wij het goed konden. Hier ziet u ons bezig met de werkjes: Een visje met verschillende kleuren en een peer bestempelen met groene verf.

Fijn dat je even in ons apenklasje kwam kijken! De kinderen, Juf Aryana en Juf Rosanne

21


nieuws uit 2 ko Juf Pieternel

De eerste helft van het schooljaar is al bijna voorbij. We hebben fijne weken met elkaar gehad. Na de herfst hebben we gewerkt over de kapper. Nu werken we over het kerstfeest. We maken mooie werkjes en zingen liedjes. Na 2 weekjes vakantie hopen we na de kerst heerlijk verder met elkaar te gaan!                        

22


23


nieuws uit 3 ko Juf Marjolein (& juf Evelien)

 

24


1.

De appels wassen

 

                                 

2.

De appels schillen

 

25


De appels snijden in stukjes

3.

                                     

De appels in de pot

4.

 

26


5.

Suiker erbij

6.

Kaneel erbij

7.

Roeren

27


8.

Op laag vuur koken

Eet smakelijk!

28


nieuws uit de OKAN-klas Juf Hilleen In de maand november was het thema: "Muziek in de klas". We luisterden naar 'Peter en de Wolf', leerden over luid en zacht, snel en traag, hoog en laag, het orkest... We bedachten een verhaal op muziek, werkten rond ritme met instrumentjes en speelden een instrumentenmemory en kwartet. Als kers op de taart hadden we vrijdag bezoek. Echte instrumenten in de klas! We leerden over de piccolo, de dwarsfluit, de fagot en de viool. We mochten vragen stellen en de instrumenten proberen. Dat vonden we het allerfijnst. Bedankt Jozefien en Jesje voor de super leuke les!

29


Wat vertellen de kinderen zelf? Ik vond Jesje en Jozefien leuk. De fluit blonk mooi. De fagot was heel groot. De fagot was groter dan de fluit. De viool maakte mooie muziek. (Sara, 1LO) Bezoek in mijn OKAN-klas. Juf heeft zussen. Een zus haar naam is Jesje. Een andere zus haar naam is Jozefien. Ze hebben een eigen instrumenten meegebracht. Dat was super leuk ! (Nithilla, 3LO)

30


Ik kan heel goed blazen. De fagot was heel groot. Er was een grote en een kleine dwarsfluit. De kleine dwarsfluit heette piccolo. Het was heel cool. (Gustavo BC, 2LO) Ik kan heel hard blazen op de fagot. Dat is een heel groot instrume nt. (Gustavo R, 3LO)

31


door meester Filip

column

winterkou vs opwarming Een gematigd zeeklimaat. Dat is wat ze ons leren in de aardrijkskundeles. Soms heb ik er mijn twijfels over of dat wel waar is. De kou die ik soms voelde als kind, als tiener blijft in mijn vingers. Ik ben soms wat chaotisch en dus vergat ik soms mijn handschoenen in de examenperiode. Mijn vingers waren soms zo verkleumd, wat wil je als het min 10° is en je zonder handschoenen door het vriesweer fietst, dat ik mijn examens niet meer kon invullen. Eerst nog een kwartier die vingers laten opwarmen aan een gloeiende chauffage en dan kon het wel weer verder. Gelukkig hebben we die temperaturen niet meer meegemaakt in 2014. Duffel in ieder geval je kinderen goed in als ze op pad gaan. We zien nog teveel open schoenen, dunne jassen en andere zaken verschijnen op de speelplaats. En toch is de koude goed. Stel je voor dat al het ijs aan de polen smelt… dat zou een ramp betekenen. Door uitlaatgassen en andere stoffen warmt de aarde op. We kunnen er iets aan doen. We moeten niet wachten op klimaattops in Peru of Parijs, als we zelf wat respect voor de wereld hebben… dan krijgt de generatie die nu jong is, ook een mooie aarde. En dan vraag ik mezelf af: wat kan ik er aan doen?

32


kinderspel

33


34


35


Door Tonny Appermont en Luc Borkes

Ditjes en datjes Nuttige info

Dit krantje wordt in papieren versie doorgegeven aan alle gezinnen van onze school, zes keer per jaar. Er worden altijd enkele extra exemplaren afgedrukt voor belangstellenden. Daarnaast vindt u de volledige digitale versie van dit krantje, maar ook van alle tot nu toe uitgebrachte krantjes op www.ies-a.com U kunt het krantje ook zelf afdrukken op uw printer. De link naar het krantje vindt u op de homepagina (startpagina) van www.ies-a.com in de rechtermenubalk. Het staat u vrij om een link naar het krantje door te sturen aan uw familie of vrienden. Dat kan door volgende link door te sturen naar de mensen: http://www.ieba.eu/Krantje/ES_14.pdf

Steunen? Het schooljaar 2014-2015 is inmiddels 4 maanden oud. We zijn ondertussen weeral een nieuwe klas aan het inrichten (6LO). In september 2015 zal deze klas starten. Voor deze klas moet nog alle leermateriaal worden aangekocht. Noden genoeg dus. Verder groeit de school. Dat is heel fijn natuurlijk. Maar we moeten als school steeds geld “voorschieten� (geld dat we eigenlijk niet hebben). Door geld te storten op het volgende rekeningnummer kun je ons een steuntje in de rug geven.

36


BE16 9730 7957 3174 van IESA De Zonnebloem, Korte Altaarstraat 19 te 2018 Antwerpen. U kunt ons steunen door onze schoolkalender aan te kopen (€ 6).

Meer uitleg? Informatie over onze school vindt u op onze website www.ies-a.com Maar wij zijn ook altijd bereid u te woord te staan als u info over de school vraagt. Kerken of gemeenten kunnen ons vragen om een woordje uitleg te komen geven in hun christelijke gemeenschap. Wij zullen u eerlijk informeren over hoe het eraan toe gaat in onze school, welk pedagogisch project we hebben, hoe we onze kinderen onderwijzen. Op het eerste blad van onze website vindt u onderaan een presentatie van onze school. Klikken maar en het filmpje opent zich vanzelf.

Bidden helpt! Heeft u nog gebedsonderwerpen nodig? Bid voor… … een leuk vervolg van het schooljaar voor kinderen en leerkrachten; … verder een veilig schooljaar zonder (zware) ongevallen of erge ziekte. (Kleine ongevalletjes waren er al, maar gelukkig zonder veel gevolgen); … verdere bescherming over ons gebouw (we zitten in een prachtig gebouw, maar we houden niet van inbraak). Dit schooljaar lieten de dieven ons tot nu toe met rust en dat willen we graag zo houden; … dat onze school haar missie goed zal volbrengen en de juiste visie zal behouden; … dat de nodige financiën binnenkomen om alles betaald te krijgen; … dat de kinderen in onze school gezegend worden: dat ze veel leren en ook mogen genieten van elkaar en dat ze ook de Here God beter

37


leren kennen; … dat de goede sfeer die er is tussen leerkrachten, directie en schoolbestuur zo mag blijven; … dat er een fijne sfeer mag zijn in de klas, in de viering, in de turnles, op de speelplaats; … dat de kinderen het fijn blijven vinden om een troon te maken voor de Here God (ze doen dat door te zingen voor de Here). Bedank God… … voor wie Hij is; … omdat Hij ontzettend veel van ons houdt; … dat Hij onze school kent en het allerbeste voorheeft met deze school; … dat Hij houdt van ieder kind en dat Hij ieder kind belangrijk vindt; … dat Hij ons nooit in de steek laat.

Wist je dat …. … dat papa Janutt de Souza als VDAB stagiair de zesde klas voor volgend schooljaar heeft geverfd. Ook zijn daar nu kapstokken aangebracht op de bovenste verdieping. Nog gordijnen, een smart board, computers en een beamer en ons eerste zesde studiejaar kan starten in september! … dat de laatste noodzakelijke veiligheidswerken die nodig zijn voor de brandweerinspectie afgerond worden. Een automatisch rookluik boven in de trappenhal. En een aanpassing van de elektrische installaties aan de wettelijke vereisten. De Stad Antwerpen betaalt voor die werken. Dat is natuurlijk erg fijn! … de verwarming in de theaterzaal aangevuld werd met een warmteblazer, zodat we daar nu een aangename temperatuur hebben, ook in de winter. … juf Janee van de Engelse les misschien al bevallen is van een dochtertje.

38


… het er niet naar uitziet dat juf Joëlle al terug kan komen in januari. … alle ouders die nog een klein broertje/zusje thuis hebben, geboren in 2013, zeker in januari moeten aanmelden! Anders is je plaats voor een ander kind! …iedereen, ook belangstellenden, grootouders, ooms, tantes en vrienden, welkom is op de kerstviering van vrijdag, 19 december om 9 uur!

39


SCHOOLKA

IE SA

De Zonnebloem

INTERNATIONALE EVANGELISCHE SCHOOL ANTWERPEN KORTE ALTAARSTRAAT 19, 2018 ANTWERPEN IES-A.COM | V.U. LUC BORKES

40

Profile for IESA De Zonnebloem

Es 14  

Es 14  

Profile for iesa_dz
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded