Page 1

Internationale Evangelische School Antwerpen Korte Altaarstraat 19, 2018 Antwerpen - v.u. Luc Borkes

Evangelisch Schoolmagazine

juli en augustus 2014 - uitgave nr. 11

zomerT!

1


inhoud

3. OP HET ZOMERKAMP De thuishaven, een geschreven blikopener door meester Luc. 6. DE LAATSTE LOODJES Het dagboek van meester Tonny.

23. WHAT A GREAT YEAR! The English programme. 24. DE COLLEGA’S VERTELLEN Juf Hilleen stapte in het huwelijksbootje. 31. NIEUWSFABRIEK Voetbalwedstrijd tussen leerkrachten en kinderen, waterdag en schoolfeest.

9. KROSSEN DOOR DE BOSSEN Zohra en Juf Mariella vertellen over de bosklassen.

43. WK KOORTS Column door meester Filip. 47. DITJES EN DATJES Wist je dat en meer nuttige info.

22. OP AVONTUUR Het Padenboek.

2


door Luc Borkes

thuishaven

MAX EN MAYA OP HET ZOMERKAMP ©*

Max heeft zijn drumstel meegenomen. Tjonge, wat neemt dat ding een ruimte in beslag. Met moeite krijgen ze hem in de auto. Als ze bij het kamphuis zijn aangekomen worden ze welkom geheten door de kampleider. ‘Fijn dat jullie er zijn. Zet je spullen maar vast op jullie kamers neer.’ ‘Ik ben lekker snel klaar,’ zegt Maya, ‘ik heb maar één koffer.’ De arme Max heeft heel wat meer te sjouwen. ‘Kan je effe meehelpen dragen?’ vraag Max. ‘Nee hoor,’ zegt Maya, ‘je draagt je eigen spullen maar lekker zelf. Ik ga spelen.’

3


Ook Eugène wordt afgeleverd door zijn moeder. ‘Pas je goed op jezelf, Eugène? Zul je je goed gedragen? Zorg ervoor dat je kleren niet vies worden. En geen andere kinderen plagen.’ ‘Ja, mama. Natuurlijk, mama. Ik zal erom denken, mama.’ ’s Avonds na het eten is er een kampdienst. Max kan de liedjes al heel aardig mee drummen. De dominee vertelt dat ieder mens voor God waardevol is. En dat Hij heel veel van ons houdt. Jezus, Gods Zoon, is zelfs voor ons aan het kruis gegaan. Na de dienst staat er een nachtspel op het programma.

Max, Maya en Eugène zitten samen in een groepje. Ze worden in een donker bos gedropt en moeten daar allerlei spelletjes spelen. ‘Ik zie niets,’ zegt Max. ‘Ik ook niet,’ zegt Maya, ‘maar ik hoor en voel wel van alles.’ Even later fluistert ze: ‘Ik hoor een wolf huilen!’ ‘Dat ben ik,’ piept Eugène. Dan komen ze bij het eerste spel. Ze moeten zo snel mogelijk onder een paar poortjes door kruipen. ‘Ik ga wel eerst,’ roept Max, ‘jongens kunnen dat heel erg goed.’ Als Max geweest is, gaat Maya. Daarna is Eugène aan de beurt. Uiterst voorzichtig kruipt hij onder de poortjes door. Hij mag zijn kleren niet vies maken. Bij de volgende oefening moeten ze over een hek heen klimmen. ‘Nu wil ik eerst,’ zegt Eugène. ‘Ik ga als tweede,’ roept Max.

4


‘Dan ga ik wel als laatste,’ zucht Maya. Als Maya aan de beurt is klimt ze snel omhoog. Dan roept ze: ‘Aan de kant, hier komt Zorro!’ En ze springt met een grote sprong naar beneden. ‘Auw! Auw!’ gilt ze.‘Auw! Mijn been! Ik kan niet meer lopen!’ ‘Blijf hier maar zitten,’ zegt Max.‘ Als het spel afgelopen is komt de leiding je wel halen met een auto.’ ‘Jullie kunnen mij hier niet achterlaten,’ zegt Maya angstig, ‘ik ben heel bang in het donker. Kunnen jullie me niet dragen?’ Max moet denken aan het uitpakken van de auto. Hij hoort Maya weer zeggen: ‘Je draagt je eigen spullen maar lekker zelf. Ik ga spelen.’ Maar dan is het ook of hij de dominee hoort spreken: ‘Jezus is voor ons aan het kruis gegaan. Zomaar voor niets deed Hij dat. Zoveel houdt God van ons.’ ‘Willen jullie me alsjeblieft helpen?’ piept Maya. ‘Oké dan,’ zucht Max, ‘we zullen het proberen.’ Max en Eugène maken een draagstoeltje van hun armen. ‘Je bent een stuk zwaarder dan een drumstel,’ bromt Max. Als ze terug zijn gekomen bij het kamp wordt Maya’s voet stevig in het verband gepakt. Daarna krijgen ze chocolademelk met wat lekkers. En zo heeft iedereen die nacht iets gedragen. Max heeft Maya gedragen. Maya heeft haar pijn gedragen en Eugène heeft zich netjes gedragen. Fijne vakantie! Meester Luc * De grappige avonturen van Max en Maya ( deel 1) www.buddybooks.nl Luc Borkes

5


door Tonny Appermont

dagboek

de laatste LOODJES uit het dagboek van meester Tonny Het spreekwoord zegt: de laatste loodjes wegen het zwaarst. En dat is een waarheid als een koe. Draag maar eens een iets zwaardere boodschappentas. Aan het begin valt het allemaal best mee, maar hoe langer je onderweg bent, des te zwaarder de tas lijkt te wegen. Het echte gewicht blijft natuurlijk hetzelfde, maar de vermoeidheid slaat toe. En dan komen de ‘loodjes’. In het schoolleven is dat net zo. Het is ontzettend druk op het einde van het schooljaar, zowel voor de kinderen als voor de meester of de juf. Er zijn toetsen en er volgen rapporten en besprekingen. Allemaal zware loodjes. Mama’s weten het: het lijkt wel een beetje op een bevalling. Maar dan komt er ineens een prachtige en deugddoende zomervakantie (na de bevalling is dat natuurlijk een baby). Dan zijn we alle inspanningen plots weer vergeten.

6


En na die zomervakantie kunnen we weer uitgerust beginnen met een frisse start. Iedereen bruist weer van energie om er terug een lap op te geven. De kinderen vinden het fijn dat ze bij een nieuwe meester of juf komen. De meesters en juffen vinden het fijn dat er weer nieuwe kinderen en dus ook nieuwe uitdagingen komen. Zelf ben ik vol verwachting naar wat het volgend schooljaar ons zal brengen. De kinderen van mijn klas in september zitten nu nog in het eerste leerjaar bij meester Filip of ergens in een eerste leerjaar van een andere school. Nu zijn de kinderen wat moe van het schooljaar en verlangen net als meester of juf naar vakantie. Maar in september zijn ze er weer klaar voor en verlangen ze terug naar een klasje, dat voor hen heel aangename, creatieve, leerrijke momenten in petto heeft. Er zijn weer muzische momenten waar volop geturnd, getekend, gedanst, gesport, geknutseld ‌ kan worden. Er wachten speelgenootjes op het schoolplein. Geen tijd voor verveling. De kinderen staan centraal in onze school. Het gaat om hen. Het draait rond hen. Ook voor onze Heer en Heiland, de Here Jezus Christus, was en is elk kind superbelangrijk. Daarom vinden we het ook fijn om over Hem te kunnen vertellen in onze school. Om samen God groot te maken in onze liederen en gebeden, in ons doen en laten, in wat we zeggen en wie we zijn.

7


Wat betreft dat laatste vinden we het fijn dat in Antwerpen het aantal evangelische christenen stijgt. Met name onder mensen die inweken vanuit andere landen, zijn er heel wat christenen. Hopelijk vinden velen van hen de weg naar onze school. Immers God heeft wel kinderen, maar geen kleinkinderen. Elk mens moet zelf de beslissing nemen of hij / zij al dan niet Jezus wil volgen. Wij in onze school willen de kinderen die goede weg presenteren. We dwingen de kinderen niet. Ze mogen zelf kiezen. Maar we weten dat, als kinderen thuis en op school ditzelfde prachtige verhaal te horen krijgen, dat het werkt en helpt. Ik wil dit dagboek graag eindigen met een mooie liedtekst: ‘k Heb Jezus nodig, heel mijn leven. ‘k Heb Jezus nodig, dag aan dag. In mijn handel en mijn wandel, in mijn slapen en ontwaken. ‘k Heb Hem nodig, elke dag.

8


door Zohra Grijsen

verslag

KROSSEN DOOR DE

BOSSEN 9


De eerste dag naar bosklassen was het leuk. We hebben eerst onze spullen in de kamer gebracht. Daarna hoorden we een voetbaltoeter . Als je dat hoorde, dan moet je direct tegen de muur gaan staan. Ook al als je je aan het aankleden bent. Je moet je haasten . En als je te laat komt dan krijg je straf. En daarna moesten we onze bedden opmaken. Het was niet gemakkelijk. Daarna kregen we een kaart en iedereen was in groepjes verdeeld. Ik was met Gift, Gulistan en Glory. Wij waren groep vier en juf zei: groep 1 mag de kaart lezen en toen moesten we groep 1 volgen.

10


En daarna liep de rest. We gingen naar de sportzaal en het cafe. Daar waren ook kinderen. Zn toen zei ik tegen de juf: wanneer gaan we naar ons kamphuis? en juf Elke zei subiet . We gingen onderweg naar ons kamphuis en toen hebben we middageten gegeten. We kregen vrij spelen maar juf zei: Wie het meeste takken gezocht had, die wint! We gingen het voor het kampvuur doen. Nadat we het op de andere takken hadden gedaan (in het kampvuur) en we waren allemaal weg, zagen we allemaal rook

in de lucht!

Hanna en Andonis gingen helemaal naar achter. Toen zagen ze dat het kampvuur in brand was ‌ ‌ en het was allemaal door de zon!

11


Hanna ging de juf halen en de juf rende zo vlug naar de kampvuur en zei: haal water! En we moesten veel emmers water gaan halen. Juf zei: gaan jullie maar takken zoeken dan zal ik het water op het kampvuur gieten en juf mariella zei: het is genoeg . Ik denk dat het kampvuur klaar is, maar juf elke zei: nee! Er is nog rook en toen de rook weg was, Konden we naar het kamphuis gaan. juf had lekkere soep gemaakt. Er waren 4 soorten : tomatensoep zonder gehaktbal of met en we hadden groentensoep zonder gehaktbal of met. Er was nog een beetje. Toen wou ik nog een bakje maar toen kreeg ik gemixte tomaten- en groentensoep. Het was echt lekker !

12


Toen mochten we nog dikke droge takken zoeken want anders konden we niet een kampvuur maken. En we hadden alles onder de schaduw gelegd. en er was niets mis

toen we allemaal klaar waren. Juf Elke en meester Tonny gingen mee takken zoeken . Toen moest ik juf Mariella gaan halen maar ze was al weg . Ik moest spekjes En toen pas

en drankjes

gaan halen.

kwam juf Mariella terug.

We waren allemaal naar het kamp gegaan om spekjes te eten. Toen zongen we liedjes . Daar waren plots meester

Luc

en juf Willie er.

Toen ging juf Mariella lezen over Tijl en de dikke boom. We waren allemaal klaar. Juf Elke moest een boom oppakken.

13


’s Avonds gingen we terug naar ons kamphuis. We hebben ons dagboek geschreven. De eerste dag was heel leuk. Juf Mariella heeft nog voorgelezen. En dan… tijd om te slapen . ’s Morgens konden we sporten en daarna gingen wij ontbijten. Je kon kiezen tussen lopen en dansen . Maar lopen was moeilijk en het dansen was een beetje gemakkelijk. Daarna hebben we brood gegeten. Je mocht het eten met vlees of met kaas. Als we klaar waren mochten we ons omkleden en douchen . We hadden nog waterpret gedaan. We gooiden met water op elkaar. Daarna hebben we hout gesprokkeld. Toen de juffen terug kwamen maakten zij ons nat. Gelukkig mochten wij hen terug nat maken. ’s Middags hebben we ook gegeten. We mochten ook vrij spelen er achter. De dag nadien hebben we vlotten gebouwd. Dat ging wel moeilijk.

14


Bij ons in het team vonden we het moeilijk om samen te werken. Uiteindelijk werden we gedisqualificeerd . Mohammed was in het water gegaan. Eigenlijk mochten we daar niet gaan zwemmen. En daar zaten kikkers in. ‘s Avonds was de regel: stil zijn en niet met lampen schijnen. Er was iemand die met een lamp scheen. Buiten slapen, riep juf Elke. Het regende en wij lagen buiten. Daarna mochten we binnen gaan slapen en dromen. Op donderdag gingen we nog naar het bos. Daar hebben we over het bos geleerd. Daarna gingen we terug en mochten we nog vrij spelen. De bus kwam ons toen halen. Zo geraakten we terug op school.

Geschreven Door:

Zohra Grijsen

15

(10 jaar)


Met Mariella Verbeek

interview

Enkele weken geleden ben jij naar de bosklassen geweest. Hoe was het daar? Het was heel gezellig. Heel leuk. De kinderen hebben heel veel plezier gehad. Vertel eens een klein beetje. Was het fijn om de voorbereidingen te treffen? Dat was heel leuk. We hebben ook op de website van de ‘Hoge Rielen’ heel veel materialen gevonden. Daaruit hebben we dan activiteiten gekozen. We hebben natuurlijk ook zelf plannen bedacht. De Hoge Rielen, jullie locatie, hoe zag die er eigenlijk uit? Super mooi! We zaten midden in de bossen. Overal waar we keken zagen we bossen en gras om te spelen.

16


De slaapzaal was ook ongelofelijk heb ik gezien. Ja, die was heel modern. De slaapzaal was een soort loods. In de slaapzaal waren slaapbakken – een soort bedstee – gemaakt. Daar mochten de kinderen hun eigen luchtmatras leggen. Zo hadden ze precies hun eigen kamertje. Wat hebben jullie gedaan in die vier dagen dat jullie weg waren? Een heleboel! Maandag hebben we hout gesprokkeld om vuur te maken. We hebben die dag ook het terrein bezocht. Daar hebben twee en een half uur over gedaan. Daarna kwamen we er achter dat we nog niet alles hebben ontdekt. We hebben ook vlotten gemaakt. Op een andere keer hebben we ook een heel touwenparcours doorlopen. We hebben ook de bossen en de heide bestudeerd. Heel interessant. En zou je nog eens terug willen gaan? Jazeker! Ik zou best nog een keer terug willen gaan. Het was een enorm succes. De kinderen hebben enorm genoten van het krossen door de bossen! n

17


18


19


20


21


door Filip Wittocx

padenboek

p bosklassen gaan. Op avontuur gaan. Is dat niet wat het mensenleven is? Een avontuur met grote stappen, soms met veel vreugde, andere keren een tikkeltje verdriet. De ene keer zelfverzekerd de weg vinden, de andere keer stilletjes verdwalen. Soms emotioneel, de andere keer met veel focus op wat moet komen.

O

Leren is niet alleen de wiskundeboek openslaan op pagina 43 en weten hoe je juist je staartdeling kan controleren. Leren is niet alleen weten hoe je de dt-regel juist toepast. Dat is het ook maar daarnaast heb je zoiets als levenservaring. Om dat duidelijk te maken aan de kinderen, de het leven een pad is, hebben we het padenboek gemaakt. Omdat elk kind een traject zal afleggen. Kind A moet niet per sé hetzelfde pad afleggen als kind B. We hebben de laatste maanden hard achter de schermen gewerkt aan het Padenboek en zullen dat blijven doen. In september nodigen we jullie uit. En we zullen niet alleen spreken maar ook naar jullie luisteren. Zodat we samen – leerkrachten en ouders – kunnen werken aan de toekomst van uw kind. n

22


Â

door Rosie Bass

English programme

WHAT A GREAT YEAR! Our first twenty children have taken their Cambridge Starters Exam. This year our groups have been fully subscribed. Next year our successful English Programme will be delivered in De Brug school too. Don't forget to enrol your child for English Lessons next year. We think there will be a big demand for places. We are really excited to be expanding! English IS fun! By Miss Rosie nď Ž

23


door alle klassen

nieuwsfabriek

de collega’s vertellen

Juf Miet

Je was onlangs bij het trouwfeest van juf Hilleen. Hoe vond je dat? Prachtig! Juf Hilleen straalde. Ze was heel gelukkig. Waarom denk je dat Hilleen is getrouwd? Omdat ze Sam doodgraag ziet. Vind je dat goed dat mensen vandaag de dag nog trouwen? Ja. Ik vind dat heel goed. Wettelijk gezien is dat nog altijd prima (lacht). Heb je nog wens voor de kinderen deze zomer? Ik hoop dat de kinderen zich uitleven, zich goed amuseren. Heel veel lol maken en vriendschappen sluiten.

24


Meester Tonny Wat heb je dit weekend gedaan? Ik mocht ook getuige zijn van het prachtig huwelijk van juf Hilleen. Zou je dat zelf ook opnieuw willen beleven. Eigenlijk niet, mijn vrouw die ik nu heb is goed dus ik wil niet meer opnieuw trouwen. Vind je dat fijn om getrouwd te zijn? Ja dat vind ik heel fijn. Ik wil dat iedereen aanraden. Ik wil het ook aan juffrouw Elke aanraden. Wat is het leukste aan een huwelijk? Oei (lacht even). Dat je altijd samen moogt zijn. Dat je kindjes mag krijgen en ervan genieten. En dat man en vrouw van elkaar mogen genieten. Nooit meer alleen! Wat hoop je dat de kinderen deze zomer gaan doen? Ik hoop dat ze heel veel gaan spelen. Dat ze zullen genieten van de vakantie. En ik hoop dat ze heel goed gaan luisteren naar hun papa en mama. Laatste vraag. Wat vond je van het schooljaar? Ik vond het een heel fijn schooljaar. Jammer dat het al voorbij is. Van mij mocht het nog wat langer duren. Â Â

25


Juf Elke

Je bent naar de trouw geweest van Juf Hilleen. Hoe vond je dat? Héél mooi! Zou je later ook zelf willen trouwen? Misschien. Maar je moet de ware nog tegenkomen? Dat klopt! Wat hoop je dat de kinderen deze zomer nog gaan doen? Ik hoop dat ze veel boeken gaan lezen en dat ze genieten van de zon. Wat vond jij van dit schooljaar? Heel leuk, maar het ging zo snel voorbij! Nog één vraag. Wat vond jij van de bosklassen? Verschrikkelijk, afschuwelijk leuk. Nog nooit zo’n toffe week gehad. Hoe komt dat? Omdat het heel mooi weer was en alle kindjes braaf waren en zich super geweldig hebben geamusseerd. We hadden natuurlijk ook een hele leuke juf (Mariella) en meester (Tonny) bij.

26


Juf INGE Vertel me eens, wie kom ik hier tegen en waar kom je vandaan? Ik ben Inge Groeneveld uit Antwerpen. Mooie stad! Wat brengt jou in de Zonnebloem? Wel, de eerste kleuterklas. De instapklas. Ik ga met veel plezier naar De Zonnebloem. Ik vind het heel leuk. Ik heb de leukste klas natuurlijk. Hoe was het trouwfeest van juf Hilleen? Dat was heel mooi! Ze was een echte prinses. Het was een heel leuk feest. Lekker eten. Mooie muziek. Zie je het zelf zitten om zo eens te trouwen? Goh. Ja, eigenlijk wel. Ik ga zelfs binnenkort al trouwen met de leukste man die er bestaat. Ik zal in augustus trouwen. Vind je dat belangrijk, trouwen? Ik vind dat heel belangrijk. Als je van iemand houdt en je er de rest van je leven mee wil spenderen, dan vind ik ook dat je daar Gods Zegen over moet vragen met al je vrienden en al je familie. Wat hoop je dat de kinderen deze zomer doen? Ik hoop dat ze veel genieten van de zon. En dat ze na de vakantie met veel plezier terugkomen naar de volgende klas. nď Ž

27


28


Twee weken geleden is er toch iets speciaals gebeurd in je leven. Wat is er gebeurd?

ontmoet op Ichtus, dat is een studentenvereniging. We keden elkaar nog niet echt goed in die periode. Maar op een gegeven moment ben ik met een vriendin naar de kerk gegaan. Dan zijn we samen naar het boekenfestijn gegaan en van het één kwam het ander!

Ik ben getrouwd met de man van mijn dromen. En dat is? Samuel.

Samuel heeft wel een speciale achtergrond. Kan je daarover vertellen? Samuel zijn ouders zijn zendelingen. Hij is opgegroeid op heel veel verschillende plaatsen. Hij is geboren in Genk, in België. Hij heeft een aantal jaren van zijn leven doorgebracht in Engeland, in Amerika. Hij heeft zelfs een tijd in Afrika gezeten maar het grootste deel van zijn leven in Papoua New Guinea. Dat ligt bij Australië. Was dat uit noodzaak dat je nu trouwde of kon je gewoon niet wachten tot het zomer was?

En van waar ken je hem?

Is liefde een noodzaak? Ik weet het niet (lacht). Wij zijn getrouwd in het schooljaar in een

Eum… nu moet ik eventjes terugdenken. Ik heb hem

29


misschien niet zo handig weekend maar dat kwam door mijn schoonbroer en schoonzus die in Amerika wonen. Zij konden zich niet zomaar vrijmaken. Ook voor mijn schoonouders was het anders moeilijk geweest. Op dit moment kon het wel. Daarom hebben we voor die datum gekozen. Het was heel mooi weer. Wat een chance!

ook heel lang aan voor en het gaat zo snel voorbij! Het was gewoon heel de tijd genieten. Al die mensen die speciaal naar ons feest zijn gekomen. Lekker feest, vrienden, lekker eten. ’t Was Fantastisch. Wat wens je de kinderen toe deze zomer? Ik hoop dat de kinderen heel erg gaan genieten van de zomer. Dat ze niet zoveel binnen gaan zitten. Dat ze gaan spelen. En ja, als ze natuurlijk langs de bib zouden geraken zou dat goed zijn. Maar veel werkblaadjes maken, dat hoeft even niet. n

Wat vond je zelf van de trouw? Dat is een dag om nooit meer te vergeten. Dat is een start van een nieuw hoofdstuk naar mijn gevoel. Ik heb er ook heel lang naar uitgekeken. Je bereidt er

30


Sport Meer dan 10 weken lang hebben de klassen dit voorjaar wedstrijden kunnen spelen tijdens de middagspeeltijd. Hockey, voetbal, basketbal, honkbal, volleybal, koningsbal, lopen, handbal, … werd er gespeeld. Het derde nam het steeds op tegen het vierde. Het eerste tegen het tweede. Het werden spannende wedstrijden.

Langs de kant van de leerkrachten werd er ook hard gezocht naar een goed team. We konden gelukkig rekenen op een sterke kracht in de aanval: meester Gersom (secretaris). Met meester Filip, juf Elke, juf Mariella en meester Tonny hadden we ook een defensief blok. Meester Luc zat in een bui van alertheid. Achteraf maakte hij nog de vergelijking met Thibault Courtois en zichzelf. Bescheidenheid siert onze directeur.

Elke ploeg (klas) heeft zowel wedstrijden verloren als gewonnen. Algemeen ging het dus gelijk op. Behalve de laatste clash – want die was tussen de meesters en de juffen tegen de kinderen. Het kinderteam had zich geplaatst door strafschoppen tegen meester Filip. Uiteindelijk waren er 10 kinderen die met 3 kansen genoeg hadden om vanop de stip te schoren. Een sterk leerlingenteam (Bilal, Mohammed, Ouassim, Benny, Solayman, en nog een paar anderen) stond op.

Neen, alle gekheid op een stokje. De spanning was te snijden. Ik (meester Filip) had er dan ook hard naar uitgegekeken. Ik speel soms mee op de speelplaats met de jongens en meisjes. Ik ontwaar

31


het talent er tussen. De bovengenoemde kinderen zijn stuk voor stuk klassespelers die gemakkelijk scoren. Handig met de bal, snel met de voeten.

Mariella, Tonny en Elke inbeuken: 4 - 3. Lichte paniek bij juf Elke, maar daar was geen reden voor. De frisheid was er een beetje uit, de zon stond hoog en dat was in het nadeel van de kinderen. De organisatie bij hun liep een beetje fout. Supporters trokken de kaart van de juffen en de meesters. De keeper werd afgeleid… zodoende werd er na 2 keer 8 minuten spelen afgefloten met 6 - 3 cijfers in het voordeel van de leerkrachten. Zeker voor herhaling vatbaar! Benieuwd hoe het gaat zijn als de kinderen nog groeien…

Ook bij de kinderen was er enerzijds vertrouwen, anderzijds de gedachte dat ze wel zouden kunnen verliezen. Juf Sarah was de scheidsrechter en Yassine hielp haar. De bal werd op de stip gebracht en de snelheid van de wedstrijd zat er meteen in. Het gevaar was groot bij de leerkrachten en de bal vloog regelmatig in de handen van meester Luc. Uiteindelijk werd de bal naar voor gebracht en met een stuntelige beweging vloog hij binnen via mijn ‘borstkas’. De kinderen konden weer gelijkmaken. 1 – 1. Het werd daarna 2 – 1 voor ons. Weer konden de kinderen, door een foutje in onze verdediging en slim aanvalspel van de kinderen, het scorebord weer op 2 – 2 zetten. Gelukkig konden Gersom en ik wat meer druk op de match zetten. Ook kwam meester Tonny goed opzetten. Het werd 4 -2 in ons voordeel. Opnieuw konden de kinderen door de verdedigende linie van

32


Waterdag Een krachtige zon en een stralende blauwe hemel. Wat heb je nog meer nodig om van de waterdag een succes te maken? Eerst uiteraard wat spelen. Aan de overkant van de autostrade ligt een groot speelplein met een waterkraantje. De kinderen vinden het

geweldig. Op school zelf stond er een watercircuit klaar. De kinderen konden in groepen tegen elkaar strijden. Elkaar nat maken met een waterspons. Ballonprikken. Watertikkertje. Met waterpistolen schieten. Enfin. Het was de max!

Schoolfeest Door Jermiah Vandersteegen (10 jaar) Eerst werd alles klaargemaakt voor het schoolfeest. Daarna begon de musical over Jona. Toen dat klaar was, deden we alles over de engelse les. daarna gingen de kraampjes open, en toen de kraampjes open waren, begon er een dansgroep te dansen. En die dansgroep leerde het publiek dezelfde dans.

die gospelgroep klaar was met zingen kon je nog iets gaan halen om te eten. Ik heb al vier schoolfeesten gehad: Circus, David en Goliath, Noach en nu was het dus over Jona. De laatste twee vond ik de leukste.

Daarna begon er een gospelgroep te zingen, en toen

Hopelijk zijn jullie er volgend jaar ook weer bij. nď Ž

Deze keer was wel de eerste keer dat het op een plein was. Dat was heel speciaal.

33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


door meester Filip

column

WK KOORTS Over het algemeen volg ik nauwelijks het voetbal. Ik voel me nog steeds een beetje een Mechelaar, ook al woon ik nu al een jaar in Sint-Niklaas. Je kan dus stellen dat als er een ploeg van mij de Belgische competitie mag winnen dat dat KV Mechelen is. Maar daar volg ik geen enkele wedstrijd van. Ook de Champions League en andere competities of bekers laten me koud. Wat mij wel in spanning houdt is nu de Wereldbeker. Wie gaat er winnen? Hoe ver zal België geraken? Gisterenavond wou ik toch even een Nederlander zijn, denk ik dan. Een 5-1 overwinning tegen Spanje, dat is niet niks. Zeker als je weet dat het ene doelpunt van Spanje ook nog eens onverdiend was (een onterecht gegeven penalty). Ook kegelde het Braziliaanse elftal al 3 goalen in de juiste netten. Ook Chili kon al 3 keer scoren. Als u dit leest weet u wellicht al hoe België het tegen Algerije deed. Nog toffer dan die wedstrijden kijken is natuurlijk er zelf te spelen. Zo hebben we op 12 juni een wedstrijd op de middag gehouden: juffen en meesters tegen de kinderen. Ambiance verzekerd! Het is fijn om te zien hoe sporten samen kan binden.

43


kinderspel

44


45


46


door meester Luc en meester Tonny

ditjes en datjes

Wist je dat… * … we volgend school jaar een vijfde klas inrichten met juf Joëlle als titularis! * … er alles samen toch weer zo’n 25 nieuwe leerlingen bijkomen volgend schooljaar. Dat kan meer worden, want iedere week is er nog telefoon. Enkel het geboortejaar 2010 zit helemaal vol! * … juf Liesbeth al een heel dikke buik heeft! Als jullie dit lezen is de baby er misschien al.

47


* … het oudercontact op en rond 24 juni weer gepland is. Kom allemaal naar de leerkracht van je kind! * … de school op 27 juni echt stipt om 12 uur sluit. Er is geen nabewaking. * … je altijd op de website van onze school terecht kunt voor meer informatie, voor foto’s, om te zoeken welke dagen vrij zijn het komende schooljaar en veel meer … www.ies-a.com * … dat het goed is om de kinderen onder de zomervakantie te laten lezen en af en toe ook te laten rekenen. Twee maanden niet rekenen en lezen garandeert dat de kinderen terug een stuk achteruit gaan. * … het fijn is dat kinderen buiten kunnen spelen. Neem alstublieft de moeite om naar een speeltuin, een speelplein of bos te trekken. Kinderen vinden het zalig om met papa en mama avonturen te beleven. * … ons krantje te vinden is op onze website www.ies-a.com – Je vindt er alle schoolkrantjes van vorig schooljaar en van dit schooljaar. We zijn van plan om ook in de toekomst alle onze krantjes te publiceren op het internet. Veel leesplezier! * … 1 september op een maandag valt en alle kinderen dan weer aanwezig moeten zijn? Je vakantie verlengen is verboden voor alle kinderen vanaf het geboortejaar 2008. Maar ook voor de kleuters is het belangrijk om er meteen bij te zijn, vanaf het begin…

E G I T PRET ! E I T VAKAN

48


Nuttige info Ook dit krantje wordt in papieren versie doorgegeven aan alle gezinnen van onze school. Er worden altijd enkele extra exemplaren afgedrukt voor belangstellenden. Daarnaast vindt u de volledige digitale versie op www.ies-a.com Op de homepagina vindt u in de rechtermenubalk een link naar het krantje. Het staat u vrij om een link naar het krantje door te sturen aan uw familie of vrienden. Dat kan door volgende link door te sturen naar de mensen: http://www.ieba.eu/Krantje/ES_11klein.pdf Wie graag een betere kwaliteit wil bekijken (bijvoorbeeld om foto's af te drukken, kan beter klikken op http://www.ieba.eu/Krantje/ES_11groot.pdf

Steunen? Het schooljaar 2014-2015 start weldra, dus maken we voluit plannen voor dit nieuwe schooljaar. Natuurlijk hebben we centen nodig om alles betaald te krijgen. Denk aan de nieuwe klas, die moet ingericht worden (vijfde leerjaar) – we bestellen graag mooie materialen voor onze kinderen – er zijn steeds herstelwerkzaamheden te doen etc… Steeds geld te kort dus. Door geld te storten op het volgende rekeningnummer kun je ons een steuntje in de rug geven. BE16 9730 7957 3174 van IESA De Zonnebloem, Korte Altaarstraat 19 te 2018 Antwerpen

49


Meer uitleg? Informatie over onze school vindt u, behalve in dit informatieblaadje, op onze website www.ies-a.com Maar wij zijn ook altijd bereid u te woord te staan als u info over de school vraagt. Kerken of gemeenten kunnen ons vragen om een woordje uitleg te komen geven in hun christelijke gemeenschap. Wij zullen u eerlijk informeren over hoe het eraan toe gaat in onze school, welk pedagogisch project we hebben, hoe we onze kinderen onderwijzen.

Bidden helpt! Dank aan God voor het bestuur, dat trouw haar taak opneemt, dank aan God voor de directie, die steeds nieuwe uitdagingen moet aangaan en voor alle mogelijke problemen antwoorden aanbrengt, dank aan God voor de leerkrachten, die in een hecht team samenwerken en die aan de kinderen zoveel mogelijk willen meegeven, dank aan God voor de ouders, die hun kinderen aan de school toevertrouwen, dank aan God voor zoveel lieve kinderen

Bid voor‌ Een fijne vakantie voor kinderen en leerkrachten. Een veilige vakantie zonder ongevallen of ziekte. Bescherming over ons gebouw (we zitten in een prachtig gebouw dat we graag in september prachtig terugvinden). Mogelijk zijn er weer enkele kinderen, die verhuizen en daardoor naar een andere school gaan. Bidt u mee voor deze kinderen, dat het hun goed zal gaan? Bidt u mee dat er nieuwe kinderen in de plaats komen van kinderen

50


die weg gaan? De school mag vol lopen. ‘Hoe meer zielen, hoe meer vreugde!’ zegt het spreekwoord. En dat geldt ook voor onze school. De nieuwe kinderen die op 1 september in onze school starten, dat ze zich vlug op hun gemak voelen en dat ze onze school geweldig zullen vinden.

51


SCHOOLKA

IE SA

De Zonnebloem

INTERNATIONALE EVANGELISCHE SCHOOL ANTWERPEN KORTE ALTAARSTRAAT 19, 2018 ANTWERPEN IES-A.COM | V.U. LUC BORKES

52


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.