Page 1

2010- 2011 Eğitim Öğretim Yılı Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yıl Sonu Raporu 1- İLDEKİ İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞ NORM KADRO SAYISI

Eğitim Müfettişi Norm Kadro Sayısı

Dolu Norm Kadro Sayısı

Boş Norm Kadro Sayısı

Norm Fazlası Eğitim Müfettişi Sayısı

2- EĞİTİM MÜFETTİŞ/MÜFETTİŞ YARDIMCILARININ DAĞILIMLARI İLİMİZDEKİ EĞİTİM MÜFETTİŞLERİNİN DAĞILIMLARI EĞİTİM MÜFETTİŞ SAYISI Müfettiş Yardımcısı GRUPLAR Müfettiş Sayısı

I.Grup II.Grup III.Grup IV.Grup …. TOPLAM


UST ÖĞR SAYISI VE ORANI

SÖZLEŞMELİ SAYISI VE ORANI

REHBERLİK YAPILAN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN SAYISI

KADROLU SAYISI VE ORANI

UST ÖĞR SAYISI VE ORANI

SÖZLEŞMELİ SAYISI VE ORANI

DENETİM

KADROLU SAYISI VE ORANI

ÖZEL ÖĞR.KUR SAYISI VE ORANI

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN SAYISI VE ORANI

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SAYISI VE ORANI

ADAY ÖĞRETMEN SAYISI VE ORANI

ASİL ÖĞRETMEN SAYISI VE ORANI

DENETLENMEYEN ÖĞRT SAYISI VE ORANI

REHBERLİK YAPILAN

DENETLENMEYEN YÖNET. SAYISI VE ORANI

DENETLENMEYEN KURUM SAYISI VE ORANI

DENETLENEN ÖĞRETMEN SAYISI VE ORANI

DENETLENEN YÖNETİCİ SAYISI VE ORANI

DENETLENEN KURUM SAYISI VE ORANI

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN SAYISI VE ORANI

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SAYISI VE ORANI

ADAY ÖĞRETMEN SAYISI VE ORANI

ASİL ÖĞRETMEN SAYISI VE ORANI

ÖĞRETMEN SAYISI VE ORANI

YÖNETİCİ SAYISI VE ORANI

KURUM SAYISI VE ORANI

ÖĞRETMEN SAYISI VE ORANI

YÖNETCİ SAYISI VE ORANI

TOPLAM KURUM SAYISI

3- KURUM, YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN REHBERLİK VE DENETİM İSTATİSTİK FORMU DENETİMİ YAPILAN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN SAYISI


4- EĞİTİM MÜFETTİŞLERİ BAŞKANLIĞINCA İNCELEME SORUŞTURMA İSTATİSTİK FORMU

VERİLEN İNCELEME VE SORUŞTURMA GÖREVLERİ İNCELEME RAPORU Ortaöğretim Kurumlarındaki Personel

Diğer Kurumlardaki Personel

SORUŞTURMA RAPORU İlköğretim Kurumlarındaki Personel

Ortaöğretim Kurumlarındaki Personel

ÖN İNCELEME RAPORU

Diğer Kurumlardaki Personel

İlköğretim Kurumlarındaki Personel

Ortaöğretim Kurumlarındaki Personel

TOPLAM

SONUÇLANAN EDENDEVAM

İlköğretim Kurumlarınd aki Personel

5- YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN DENETİM DEĞERLENDİRME İSTATİSTİK FORMU

Yönetici Öğretmen Toplam

6- ADAY ÖĞRETMENLERLE İLGİLİ İSTATİSTİK BİLGİLER Aday Rehberliği Yapılan Adaylığı Kaldırılan Öğretmen Aday Öğretmen Öğretmen Sayısı ve Sayısı Sayısı ve Oranı(%) Oranı(%)

Adaylığı İkinci Yıla Uzatılan Öğretmen Sayısı ve Oranı(%)

Yetersiz

Orta

İyi

Denetimi Yapılan (Sayı ve % Oran)

Çok İyi

2010/2011 ÖĞRETİM YILI DENETİM DEĞERLENDİRME İSTATİSTİK FORMU

Diğer Kurumlardaki Personel


7- İLİNİZ YSÖP BAŞARI DURUMU: 2010-2011 Öğretim Yılı YSÖP Kapsamına Alınması Gereken Hedef Grup Toplamı YSÖP kapsamında kazandırılan çocuk sayısı

8- ALDIKLARI YETİŞTİRİCİ SINIF ÖĞRETİM PROGRAMINA GÖRE ÖĞRENCİLERİN DAĞILIMLARI Uygulanan YSÖP Programı

1-3 A K

E

1-3 B K

E

4-5 K

6-7

E

K

Toplam E

K

E

Eğitime Başlayan Çocuk Sayısı YSÖP’nı Tamamlayarak İlköğretim Kurumuna Geçiş Yapan Öğrenci Sayısı YSÖP’nı Tamamlayamayan ve İlköğretim Kurumuna Geçiş Yapan Öğrenci Sayısı

9- KANUNLA İHTİLAFA DÜŞEN ÇOCUKLARLA İLGİLİ VERİLER; Adı Soyadı

T.C Kimlik No

Okulu

Adli Durumu Tutuklu Tutuksuz Hükümlü

İşlemin Ne Zaman Başladığı

10- ÖĞRETİM PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Sorunlar

Çözüm Önerleri

11- DERS KİTAPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Sorunlar

Çözüm Önerleri

12- HAFTALIK DERS ÇİZELGESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Sorunlar

Çözüm Önerleri

İletişim Adresi


13- İL DÜZEYİNDE YAPILAN DENEME SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

14- YILSONU BAŞARI PUANI İLE SBS PUANI ARASINDAKİ FARKIN DEĞERLENDİRİLMESİ

15- E-OKULDA KAYDI BULUNMAYAN (NÜFUS CÜZDANI OLMADIĞI İÇİN) ÖĞRENCİSİ SAYILARI VE DURUMLARI

16- DEZAVANTAJLI GRUPLARA YÖNELİK (ENGELLİ, ÇALIŞAN VE OKUL RİSKİ BULUNAN ÇOCUKLAR) ÇALIŞMALARIN NELER OLDUĞU VE NE GİBİ ÖNLEMLERİN ALINDIĞI

17- KAYNAŞTIRMA PROGRAMI UYGULAMALARI VE BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALARIN ETKİLİLİĞİN

18- REHABİLİTASYON HİZMETİ ALAN ÖĞRENCİ SAYISI Kız

Erkek

TOPLAM


19- ÖZEL EĞİTİM REHABİLATASYON MERKEZLERİ SAYISI VE DENETLERİNİN YAPILIP YAPILAMADIĞINA İLİŞKİN BİLGİLER Kurum Sayısı

Denetlenen Kurum Sayısı

Açıklamalar

20- İLKÖĞRETİM ÇAĞ NÜFUSUNDA REHABİLATASYON MERKEZLERİNE GİDEN ÖĞRENCİ SAYISI Kız

Erkek

TOPLAM

21- İLİNİZDE ULUSAL DÜZEYDE YAPILAN PROJE SAYISI

Projenin Adı

Projenin Durumu

Açıklamalar

22- İLİNİZDE ULUSLAR ARASI DÜZEYDE YAPILAN PROJELERİN SAYISI

Projenin Adı

Projenin Durumu

Açıklamalar

23- İLİNİZDEKİ EĞİTİM-ÖĞRETİM İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİZİ BELİRTİNİZ.     

YIL SONU İSTATİĞİ  

Yıl sonu istatistikleri

Advertisement