Page 1

ЕЛЕКТРОННО СПИСАНИЕ ИЗДАНИЕ НА ИНСТИТУТА НА ЕКСПЕРТ ПРОВЕРИТЕЛИТЕ НА ИЗМАМИ

|Октомври - Декември 2011, Година 2, Брой 4

ФИНАНСИ, ИЗМАМИ И ОДИТ МОС240 и оценката на риска от измами КАК СА КРАЛИ СЛЕД 9-ти СЕПТЕМВРИ! КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ОДИТИНГА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТТА?


И през 2012 г. можете да сте спокойни, че семинарите на АПИИ и ИЕПИ ще продължават - на стр. 38 Престижът и интересът към познанията и сертифицирането на Експерт проверител на измами набират скорост и стават приоритет на все повече експерти – стр. 42

От Издателя Зън, зън, зън – Зима е навън! Последният брой за 2011 г. успя да види хубав бял сняг, макар че на корицата е показана забележителност на есенен Велинград, където проведохме последното за годината обучение за противодействие на измамите на две одиторски компании. Тук нямаме време да правим равносметки и затова този брой започваме със документираните спомени на ревизора Кирил Лалов, ръководил важни ревизии на бившето БКП и последвалите “нови демократи”. Той наскоро потвърди нашето мнение, че и сега нищо не се е променило – сменили са се само “играчите”. Става дума за ефективното правене на икономически измами и за неефективнотоим противодействие. Така че за това, как са крали след 9 септември и след това, можете да прочетете на стр. 3. Дядо Коледа донесе нов подарък – дългоочакваната втора част на “Икономическите измами: Риск, Разкриване, Разследване и Предотвратяване”. Тази книга предоставя пълния цикъл на противодействие на широк кръг от измами – не само схемите им, но и методиките за “3D Моделът за оценка на риска от измами”, “Компасът на Динев” за разкриването им, както и “Пъзелът на разследването” им. (стр.28) Оказа се огромен световният интерес към тези модели, отчасти публикувани чрез професионалната Интернет мрежа LinkedIn. (стр.27) Продължението от миналия брой на “3D Моделът за оценка на риска от измами”, описващ приложението на МОС 240 можете да проследите на стр.27

Началото на годината може и трябва да бъдe използванo пълноценно и за получване на нови знания и умения при оценката на риска от измами и злоупотреби, за бизнес презентиране, техники на интервюиране, компютърни умения, за индикаторите за измами и техниките за разпознаване и разкриването им. За предстоящия график можете да се информирате на стр. 26 и на Интернет страницата на ИЕПИ – www.iepinet.eu. С този брой започваме поредица от статии за същността и важността на одита на изпълнението на дейносттав публичния сектор и на операционалния одит – в частния сектор. Темата за икономичното, ефективно и ефикасно изразходване на държавните, общинските и фирмените ресурси е все още слабо разработена прилагана на практика. С други думи, не колко магистрали, псортни зали и детски градини строим, а дали те действително са качествено построени, дали отговaрятна всички технически, екологични изисквания и социални потребности. Накратко - не колко харчат, а как ги харчат!(стр.3)


Съдържание Финанси

3

как са крали след 9-ти септември !

„Управлявайте парите на другите като своите, но не и като...свои!”

Измами

27

„Измамите ги правят другите, но ние не желаем те да бъдат при нас!”

ОЦЕНКАТА НА РИСКА ОТ ИЗМАМИ КАТО УСЛУГА ИЛИ ЗАДЪЛЖЕНИЕ СПОРЕД МОС 240 (Международен Одиторски Стандарт 240)

Одит

42

„Обществото вярва и се надява, че резултатите от одита ще оправдае очакванията му“

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ОДИТИНГЪТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТТА?

Книжарница

28 www.iepinet.eu

“От незнание сме тъй сиромаси” Х.Г.Данов

ФИНАНСИ, ИЗМАМИ И ОДИТ | стр. 1


Автор: Кирил Лалов След VIII конгрес на БКП (14.11.1962 г.) първият секретар на партията Тодор Живков е избран и за председател на Министерския съвет на НР България. Непосредствено след като овладява цялата партийна и правителствена власт, Живков се заема с уреждане на семействотот си и на най-близките около него съпартийнци и ръководители.

телната издръжка на властимащите - по 20 000 лева годишно за първия секретар на ЦК, а на останалите секретари - по 5000 лева (при близо 8000 лева годишна заплата до паричната обмяна през 1962 г. ).

Създаденото с разпореждане на МС (5 февруари 1947 г. ) Управление “Особени имоти” (негов шеф от 1950 до 1968 г. е ген. Димитър Гръбчев, Предистория починал от сърдечна криза през септември 1968 г. - бел. ред.) пък преПо това време върхушката в Бълга- доставя всички имущества на биврия си е присвоила различни при- шия царски двор за ползване от вилегии, узаконени с протокол “А” републиканските властимащи. По(1956 г.) на Политюро на ЦК на БКП. степенно функциите на тази структура на държавата се поемат от V Две години по-късно с Решение Б-12 управление на ДС, на което се възлана Секретариата на ЦК на БКП се гат и битово обслужване, и охраната създава безотечен фонд за допълни- на държавния и партийния елит. www.iepinet.eu

ФИНАНСИ, ИЗМАМИ И ОДИТ | стр. 3


Тодор Живков обаче решава това управление да мине на пряко подчинение на МС, на който той вече е председател. Тайният Протокол Б-13

то и обслужването на най-отговорните партийни и държавни ръководители и работата по посрещането, настаняването, охраната и обслужването на делегациите и гостите на партията и правителството”.

За целта на 27.12.1962 г. Политбюро на ЦК на БКП взима решения, отразени в Протокол Б-13, за “подобряване на работата по охраната, снабдяване-

Протоколът се състои от 16 машинописни страници с гриф “Строго секретно!”. Написан е в един екземпляр, не е приподписан от членовете на

стр. 4 | ФИНАНСИ, ИЗМАМИ И ОДИТ

www.iepinet.eu


станете

член на Като член на АПИИ Вие ще имате възможността да: Сте неотделима част от екипа от професионалисти на АПИИ Сте “Експерт проверител на измами” - най- бързо развиващата се професия в световен мащаб

апии

Участвате в дейността на АПИИ Получавате професионални съвети и информация Ползвате отстъпки при закупуване на публикации и софтуер Ползвате отстъпки при участие в семинари и курсове

АДРЕСЪТ НА АПИИ Е: 1700 София, Студентски град, Бл. 6А, вх. В, ет. 4, ап.14 Тел./факс: (+359)(02) 868 4184 Мобилен телефон: +359 884 374 681 ФИНАНСИ, ИЗМАМИ И ОДИТ | стр. 8

www.iepinet.eu


НОВИНИ АНАЛИЗИ КОМЕНТАРИ И МУЗИКА

НАТИСНЕТЕ ТУК www.iepinet.eu !

ОЧАКВАЙТЕ ИЕПИ НА ЖИВО ПО ИНТЕРНЕТ ВСЕКИ ПОНЕДЕЛНИК, СРЯДА И ПЕТЪК ОТ 17:00 ч. www.iepinet.eu

ФИНАНСИ, ИЗМАМИ И ОДИТ | стр. 13


Продължение от стр. 15

През 1986 г. е платил 358 лева за два костюма и 30,65 лева за една жилетка, а 250 лева са платени за поправка на костюми и сака и за химическото им почистване. Подобни са разходите му и за 1988 и 1989 г. Пенчо Кубадински фен на парфюмите Над 200 000 лева е похарчено по партидата на Пенчо Кубадински в УБО. Страстният ловджия е закупил западна валута за 65 000 лева, от посолствата са му доставени стоки за 37 000 лева, от магазин „Рила“ - за 58 000 лева. Интересно е, че Пенчо Кубадински (или по-скоро дъщеря му Боряна - бел. ред.) като че ли конкурира Жени Живкова. И на него от магазин „Рила“ му доставят 470 метра плат, в т.ч. вълнен - 277 метра, 133 блузи, 96 чифта обувки, 118 комплекта парфюми, 32 златни предмета и др. Партидата на Милко Балев показва закупена валута, стоки и услуги за 179 337 лева, Емил Христов (секретар на ЦК на БКП) - 177 807 лева и др. Сравнително малко са разходите за валута и стоки по партидите на Григор Стоичков - 15 295 лева (зам.-председател на МС), Петър Дюлгеров - 22 849 лева (председател на БПС, член на Държавния съвет, секретар на ЦК и член на Политбюро - бел.ред.) и Димитър Станишев - 24 199 лева (секретар на ЦК на БКП, народен представител, баща на сегашния премиер - бел.ред.).

3000 лева годишно, за останалите членове на ПБ - по 1500 лева. При надвишаване на тези лимити разликите се заплащат от правоимащите.

По това перо за периода 1985-1989г. за сметка на бюджета на УБО са разходени под формата на подарени предмети и парични средства 748 864 лева от 31 лица (и тук по устно разпореждане на Тодор Живков е разширен кръгът на правоимаПодаръци за сватби и кръщенета щите). Самият Живков е разходвал под тази форма 434 279 лева, като само за Без да има предвидени средства в бю- новогодишни подаръци, сватби и годишджета на УБО съгласно Разпореждане нини е похарчил 51 704 лева. N80 на МС (1963 г.), в Протокол Б-13 на политбюро (1962 г.) е разпоредено: да се Милко Балев е разходвал 41 948 лева, Дипредвидят средства за покриване разхо- митър Стоянов (министър на вътрешнидите (извън тези, за които стана дума до- те работи, член на ПБ на ЦК - бел. ред.) сега - бел.ред.), правени от членовете на - 22 898 лева, и др. Прави впечатление, че Политбюро, както следва: за първия се- правоимащите щедро са давали подаръкретар на партията, председателя на МС ци, когато са били и в домашен отпуск, и и председателя на Президиума на НС - по www.iepinet.eu

ФИНАНСИ, ИЗМАМИ И ОДИТ | стр. 17


ИНСТИТУТЪТ НА ЕКСПЕРТ ПРОВЕРИТЕЛИТЕ НА ИЗМАМИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ОБУЧЕНИЕ, УСЛУГИ

СОФИЯ СТУДЕНТСКИ ГРАД, БЛ. 6А, ВХ. В, АП. 14 Тел./факс: +39 /2/ 868 4184, mobile: +359 884 374 681 www.iepinet.eu

ФИНАНСИ, ИЗМАМИ И ОДИТ | стр. 21


АПИИ и ИЕПИ ще проведат професионално обучение и тренинг за получаване на професионалната квалификация “Експерт-проверител на измами” чрез семинари и курсове ТЕХНИКИ ЗА ИНТЕРВЮИРАНЕ ЗА ОДИТОРИ, ФИНАНСОВИ КОНТРОЛЬОРИ И ИНСПЕКТОРИ 30 януари ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ИЗМАМИ КАТО УСЛУГА И ЗАДЪЛЖЕНИЕ СПОРЕД МОС 240 “ОТГОВОРНОСТТА НА ОДИТОРА ОТНОСНО ИЗМАМИТЕ ПРИ ОДИТ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ” 1-2 февруари ИЗМАМИ И ЗЛОУПОТРЕБИ ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ИНСТИТУЦИИ 6 февруари

Одит, разкриване и превенция на измами чрез финансовите отчети- базов 13 Февруари КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ - РАЗКРИВАНЕ, ПРОВЕРКА И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ 16 февруари МЕТОДИ И ТЕХНИКИ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ИЗМАМИ И ЗЛОУПОТРЕБИ 20 ФЕВРУАРИ ТЕХНИКИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ПРЕЗЕНТИРАНЕ - ЗА ОДИТОРИ, ФИНАНСОВИ КОНТРОЛЬОРИ И ИНСПЕКТОРИ 21 ФЕВРУАРИ

И н ф ор м а ц ия з а з аписвания : София, Студентски град, бл. 6А, вх. В, ап. 14 Тел./факс: +39 /2/ 868 4184, mobile: +359 884 374 681 e-mail: info@acefraud.org стр. 26 | ФИНАНСИ, ИЗМАМИ И ОДИТ

www.iepinet.eu


АВТОР: Димитър Динев CFE, ЕПИ

В

ече и външните (регистрирани) одитори в нашата страна са задължени са прилагат Международен одиторски стандарт (МОС) 240 “Отговорност на одитора относно измамите при одит на финансовите отчети”, който дефинира тяхнатa отговорност относно оценката на риска от измами при одита на фнансовите отчети.

Двата стандарта си приличат по съдържание, но в тази глава ще се спрем по-подробно на МОС 240, тъй като той пряко касае дейността на регистрираните одитори в РБългария.

Още в самото начало трябва да подчертаем, че регистрираните одитори могат спокойно да използват опиА как е в САЩ – веднага може някой сания по-горе “3D Модел на оценка да запита? В САЩ прилагат собствен на риска от измами” като отделна стандарт SAS No. 99 “Вземане пред- бизнес услуга-ангажимент, а прилавид на измамите при одита на фи- гането на МОС 240 е в контекста на нансовите отчети” (Consideration of цялостното провеждане на одита на Fraud in a Financial Statement Audit), финансовите отчети, а оттам – и прикойто отразява спецификата на оди- лагането на всички други стандарти торската дейност и федералното им за одит на финансовите отчети. законодателство. www.iepinet.eu

ФИНАНСИ, ИЗМАМИ И ОДИТ | стр. 27


Това е учебникът по одитинг в 200 страници, който е в основата на настоящите познания и практически умения на студенти, стажанти и регистрирани одитори, които ползват Международните одиторски стандарти .

КНИЖАРНИЦА Първ˓˝ː книг˓, написан˓ не на английски език, представящ˓ 100% практически примери и резултати от изследвания, ко˓то ˜ˋ в основата на обучението при изучаваната дисциплина “Финансови измами - разкриване и превенция” в магистърската степен на специалност “Финансов контрол” в УНСС. Вече се разпространява новото - над 250 стр. издание на книгата “Икономическите измами - 2 част”.

ПОРЪЧАЙТЕ НА : Тел./факс: (+359 2) 868 4184 Мобилен телефон: +359 884 357 844 e-mail: info@acefraud.org С БАНКОВ ПРЕВОД: Банкова сметка: ИЕПИ, ОББ-София, BIC: UBBSBGSF IBAN: BG97UBBS80021092185920 www.iepinet.eu


Процедури за оценка на риска и свързаните с тях дейности 16. Когато осъществява процедури за оценка на риска и други свързани с тях дейности, за да се запознае с предприятието и неговат среда, включително и вътрешния контрол на предприятието, изисквано чрез МОС 315, одиторът трябва да извърши процедурите в параграфи 17-24, за да получи информация за ползване при идентифицирането на рисковете от съществени неверни твърдения, породени от измама. Мениджмънт и други вътре в предприятието 17. Одиторът ще трябва да извърши обследвания на мениджмънта по отношение на: (a) Оценката на мениджмънта за риска, че финансовите отчети могат да бъдат съществено невярно изготвени поради измама, включително характера, обхвата и честотата на такива оценки; (Ref: Para. A12–A13) (b) Мениджърският процес за идентифициране и реагиране на рисковете от измами в предприятието, включително каквито и да е специфични рискове от измами, които мениджмънтът е идентифицирал или са стигнали до тяхното внимание или класовете от транзакции, счетоводни салда или оповестявания, за които е възможно да съществува измама; (Ref: Para. A14) (c) Мениджърската комуникация, ако има такава, с тези, които отговарят за общото управление по отношение стр. 30 | ФИНАНСИ, ИЗМАМИ И ОДИТ

на процесите за идентифициране и реагиране на рисковете от измами в предприятието; (d) Мениджърската комуникация, ако има такава, със служителите по отношение на техните виждания за бизнес практиките и етично поведение. 18. Одиторът ще трябва да направи обследвания на мениджмънта и на други в предприятието, доколкто това е подходящо, за да определи дали те знаят за каквито и да е фактически, подозирани или предполагаеми измами, засягащи предприятието. (Ref: Para. A15–A17) 19. За онези предприятия, които имат функцията вътрешен одит, одиторът ще трябва да извърши обследвания на вътрешния одит, за да определи съществуват ли познания за каквато и да е практическа, подозирана или предполагаема измама, засягаща предприятието и да получат техните мнения относно рисковете от измами.(Ref: Para. A18) Тези, които са натоварени с управлението 20. Освен ако всички, които са натоварени с управление, не са включени в мениджмънта на предприятието, одиторът ще трябва да се запознае и с това как онези, които са натоварени с общото управление, упражняват надзор върху мениджърските процеси за идентифициране и реагиране на рисковете от измами в предприятието и за вътрешния контрол, който мениджwww.iepinet.eu


ИНСТИТУТЪТ НА ЕКСПЕРТ ПРОВЕРИТЕЛИТЕ НА ИЗМАМИ

ИЕПИ провежда изследвания, обучение и тренинг и предоставя консултантски услуги в областта на разкриването, превенцията и разследванията на измами и злоупотреби. ИЕПИ изследва проблемите и предлага решения за противодействие на корупцията, присвояване на и злоупотреба с активи, измами с финансови и нефинансови отчети в национален, регионален и международен мащаб.

СОФИЯ СТУДЕНТСКИ ГРАД, БЛ. 6А, ВХ. В, АП. 14 Тел./факс: +359 /02/ 868 4184 mobile: +359 884 374 681

стр. 32 | ФИНАНСИ, ИЗМАМИ И ОДИТ

ИЕПИ провежда одити за разкриване и предотвратяване на вътрешни и външни измами и злоупотреби.

www.iepinet.eu


ределяне на възможно и/или очаквано състояние. • При “3D Модела за оценката на риска от измами” се прилага разкриващата извадка, а не извадка, извършвана на случаен принцип. • Оценката на риска от измами при “3D Модела за оценката на риска от измами” се фокусира към автентичността на представените твърдения и документи, а не на осчетоводените и документирани факти и данни за всяко едно твърдение. • При “3D Модела за оценката на риска от измами” се разчита на факти и данни, външни за организацията, докато при традиционният одит се насочва предимно към вътрешните факти и данни. • При “3D Модела за оценката на риска от измами” мнението за риска от измами се основава на надеждни факти и данни и умисъла, обвързани с

стр. 34 | ФИНАНСИ, ИЗМАМИ И ОДИТ

възможните за предприятието сценарии за измами. В допълнение на описаните по-горе етапи на оценката на риска от измами според МОС 240, одиторът би трябвало да провежда и други конкретни процедури през цялото време на провеждане на одита, а именно да: • Оценява одитните факти и данни чрез:  Оценка на рисковете от съществено невярно твърдение поради измама през цялото времетраене на одита.  Оценка на това, дали аналитичните процедури, провеждани като детайлни тестове или пък при цялостния им преглед не насочват към неустановен пред това риск от съществено невярно твърдение, породено от измама

www.iepinet.eu


Таблица 1.1. Примери за присвояване и злоупотреби с активи за търговска фирма Статия на финансовите отчети Пари

Вземания от клиенти, приходи от продажби

Материални запаси, дълготрайни материални активи

Задължения към доставчици, покупки

Присвоен актив Пари

Пари

Материални запаси, дълготрайни материални активи

Пари

Материални запаси или други активи

Разчети с персонала, с бюджета

Заеми и кредити

Капиталови сметки

www.iepinet.eu

Пари

Пари

Пари

Вид на присвояване или злоупотреба • Присвояване на влезли в касата пари • Пропуск да се осчетоводят пари и те да бъдат присвоени • Промяна на банкови извлечения и присвояване на пари от депозити • Припокриване на погасителни вноски по клиентски сметки и частично присвояване • Отнасяне на вземания от клиенти като несъбираеми и присвояване на постъпващите постъпления • Съглашателство между купувач и продавач за върнатите суми от невърнатите стоки • Присвояване на активи • Използване на фирмени активи за лична изгода • Продажба на активи и задържане на постъпленията за лична изгода • Оформяне на фиктивни клиенти и изпращане на активи към тях • Пренасочване на изпратените стоки на избран адрес, обикновено личен • Използване на фирмена кредитна карта за плащане на лични разходи • Оформяне на фиктивни продавачи и закупуване на стоки от тях • Съглашателство между служител на купувача и продавач, при което купуваът получава подкуп за покупката на надути цени, за покупка на ненужни стоки или услуги или за приемане на повредени или не с нужното качество стоки • Поръчване на стоки, които се използват за лична изгода • Оформяне на фиктивни служители (мъртви души) и присвояване на начислените им възнаграждения, като се внасят осигурителни им вноски • Преувеличаване на изработените часове и извънработно време • Неотписване на напусналите служители и присвояване на техните възнаграждения • Неразрешено искане и получаване на заеми и кредити срещу активи на фирмата • Пренасочване на постъпленията от кредита в своя лична полза • Пренасочване на постъпленията от емитирани ценни книжа в своя полза • Намаляване стойността на дивидентите на някои инвеститори и пренасочване на сумите в своя полза • Продажба на едни и същи акции няколко пъти

ФИНАНСИ, ИЗМАМИ И ОДИТ | стр. 35


СЕМИНАРИТЕ НА ИЕПИ ПРЕЗ Януари - Февруари 2012

ОДИТ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ПРИСВОЯВАНЕ И ИЗМАМИ ЧРЕЗ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ 25 - 26 АВГУСТ МЕТОДИ И ТЕХНИКИ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ИЗМАМИ И ЗЛОУПОТРЕБИ 13 - 14 ФЕВРУАРИ

КОМПЮТЪРНИ ТЕХНИКИ ЗА ОДИТОРИ 26 ЯНУАРИ

ЗАПИСВАНИЯ: на тел. +359 884 374 681, +359/884 357 844 или на е-mail: info@acefraud.org стр.38 | ФИНАНСИ, ИЗМАМИ И ОДИТ

Семинарът беше чудесен! Точно както си го представях - определения, законова норма, сигнали, документиране и насочване за решение. И всичко това с примери. Така че всичко беше премерено и много полезно. Султана Българенска, Регистриран одитор, член на АПИИ Благодаря Ви за знанията които получих, чрез темите от семинара “КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ: ПРОВЕРКА, УСТАНОВЯВАНЕ, ПРЕВЕНЦИЯ”`, който посетих на 24 юни 2011 година организиран от АПИИ. Темите бяха поднесени професионално и много забавно с примерите, които обсъждахме. Получи се диалог между преподавател и курсисти, присъствуващи на семинара. Знанията които получих още на семинара ще приложа в практиката си на регистриран одитор. Конфликта на интереси е основна етична норма в нашата професия. Николина Ганчева, Регистриран одитор, член на АПИИ www.iepinet.eu


Продължение от стр. 37

Напоследък все повече фирми изискват клауза за насрещен одит в договорите си със строителни или ремонтни фирми, изпълняващи скъпи и дългосрочни проекти.

И двата вида могат да бъдат конкретизи рани съобразно спецификата на предприятията, а особено там, където липсват контроли против измамите, те да бъдат създадени. И така, надяваме се, че процесът на оценка на риска от измами, предствени чрез “3D Модела за оценка на риска от измами” и чрез прилагането на МОС 240 “Отговорността на одитора относно измамите при одит на финансовите отчети” ще продължи да интересува и други изследователи и експерти, които да продължат вече започнатото в тази толкова важна и значима област. Автор: Димитър Динев

Процедури за тестване Съществуват две фундаментални процедури за тестване относно оценката на риска от измами: а) тестващи процедури на сценариите на измами; и б) тестващи процедури на контролите, създадени за противодействие на вътрешните и външни измами.

www.iepinet.eu

ФИНАНСИ, ИЗМАМИ И ОДИТ | стр. 39


ЦЕЛ НА ОДИТИНГА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТТА (ОИД) В съответствие с INTOSAI одитинга на изпълнението на дейността е “одит за икономичност, ефикасност и ефективност”, с които одитираната организация използва своите ресурси при изпълнение на задълженията си (Одиторски стандарти на INTOSAI- 1992). Или, с други думи, одитингът на изпълнението на дейността може да бъде дефиниран като “проверяване на това дали министрите и държавните организации “вършат правилните неща” и го правят “по най-правилния и наймалко скъпия начин”. ОИД може да бъде и е провеждан в целия публичен сектор: в държавните организации, общини и др. стр.40 | ФИНАНСИ, ИЗМАМИ И ОДИТ

ПРИЧИНИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОДИТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТТА

Много и различни са причините, поради които се извършват одити на дейността. Някои от тях са следните: Подотчетност и демократично разбиране

Публичната подоточетност означава, че лицата, изпълняващи държавна програма или дейност, са отговорни за ефикасното осъществяване. От друга страна, подотчетността предполага, че съществува публично разбиране за дейностите по програмите или дейността на агенциите и министерствата. ОИД е важен подход за данъкоплатци, финансисти, депутати, www.iepinet.eu


ДОКОЛКО ПОЗНАВАТЕ СМИСЪЛА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА СТАТИИТЕ, ПУБЛИКУВАНИ В СПИСАНИЕТО “ФИНАНСИ, ИЗМАМИ И ОДИТ”? МОЖЕ БИ ЩЕ БЪДЕТЕ ЕДИН ОТ ЩАСТЛИВЦИТЕ, КОЙТО ЩЕ ПОЗНАЕ НАЙ-МНОГО ВЕРНИ ОТГОВОРИ И ПО ЖРЕБИЙ ЩЕ ПОЛУЧИТЕ КНИГАТА “ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ’ СХЕМИТЕ…” НА ДИМИТЪР ДИНЕВ. ПРОЧЕТЕТЕ СТАТИИТЕ, ОТГОВОРЕТЕ НА ВЪПРОСИТЕ ПО-ДОЛУ И ИЗПРАТЕТЕ НАЙ-ВЕРНИЯ ОТГОВОР НА ВСЕКИ ЕДИН ВЪПРОС НА e-mail: info@iepinet.eu Например, Правилните отговори са: 1 - A, 2 - C, 3 - B и т.н.

Отговорите са в съответствие с текста от статиите!

1. Снимката на корицата е от: a. Пловдив b. Велинград c. Велико Търново 2. МОС 240 е стандарт за провеждане на: a. Одит на изпълнението на дейността b. Финансов одит c. Одит на финансовите отчети 3. Оценката на риска от измами според МОС 240 касае: a. Всички етапи на одита b. Планирането на одита c. Проучването на клиента и приемането на ангажимента 4. За лова на партийните дейци са отглеждани специално: a. Сибирски тигри b. Алпийски елени c. Карпатски мечки

www.iepinet.eu

ФИНАНСИ, ИЗМАМИ И ОДИТ | стр. 47

Finance, Fraud & Audit 4 - 2011  
Finance, Fraud & Audit 4 - 2011  

This is the press release of the e-magazine Finance, Fraud And Audit, Number 4-2011. Published by The Institute of Expert Fraud Examiners