Page 1

ИЗДАНИЕ НА ИНСТИТУТА НА ЕКСПЕРТ ПРОВЕРИТЕЛИТЕ НА ИЗМАМИ ЕЛЕКТРОННО СПИСАНИЕ

ФИО Финанси Измами и Одит

Януари - Март 2012 / Година 3 / Брой 1

Как са крали след 9 септември - втора част Изчисляване на икономически загуби при съдебен спор

Рискове за фирмата от финансови измами www.iepinet.eu

ФИНАНСИ, ИЗМАМИ И ОДИТ | 1


От Издателя Пролет пукна - ФИО вече започна 3-та си година. Не, че трябва да продължим на всяка цена, а е задължително – вече и в ePub и MOBI формат – за Вашите смартфони, Kindle и таблети. Както измамите са навсякъде – така и противодействието ни ги следва – навсякъде! Впрочем, концесиите в Мадан, на Софийската Вода, на морските плажове и минералните извори показват фактическата, а не “де юре” приватизация и доказват посочените “Измами при концесиите” в книгата ми “Икономическите измами -1” още през 2006 г. Новите схеми, касещи и ОЦК – Кърджали, са описани в във втората част от 2012 г. – потърсете я на www. iepinet.eu! В този брой продължаваме с темата за това как са крали след 9-сепември - “УБО отглежда мечки за Живков”, “Пенчо - на сафари в Танзания”, “Допълнителните заплати” и “Високите командировъчни”, “Танзания – Мека за Пенчо и Владко”, за да продължим и с това – как са крали след 10 ноември – а и сега! Бонуси е имало, има и ще има! Същото е и при измамите – имало е, има, и, за съжаление – очаквайте още! И то от “белите якички”, не чрез телефонните измами на възрастните българи! (стр. 6) Своят дял в противодействието на икономическите измами има и Маргарита Христова, защитила с отличие магистърската си теза в УНСС (стр. 16). Оценката на рисковете от измами е темата, която за първи път се включва в актуализирания “COSO – Internal Control Integrated Framework - 2012”.

противника. А това никак не е лесно (стр. 34) – в съдебния процес участват адвокати, свидетели, свидетели, вещи лица, процесът се протака, а накрая, са и съдиите. Не е нужно да търсите дори и корупцията! Но ще Ви е полезно да знаете как се изчисляват материалните загуби, за да се предяви тяхната стойност и да се ви се присъдят, ако са добре защитени и доказани! Не пропускайте да посетите семинарите (стр. 19 и 37), организирани от АПИИ и ИЕПИ през април, май и юни, обявени на www.iepinet.eu! Всичко това, а и повече – като се абонирате за е-списанието “Финанси, измами и одит” на www.iepinet.eu!

Приятно четене!

Полезните за Вас издания на АПИИ и ИЕПИ можете да видите на стр. 28, а новините “Без цензура” – всеки понеделник, сряда и петък от 17 ч. – отново през май! Колкото и да не ни се иска – за съжаление, за да защитим свите права и интереси, трябва да спечелим съдебния спор с

2 | ФИНАНСИ, ИЗМАМИ И ОДИТ

www.iepinet.eu


АБОНАМЕНТ Редакционна колегия Председател Доц. д-р Димитър Динев CFE, ЕПИ

Редактор

Абонаментът и авторските права на списанието “Финанси, измами и одит” са собственост на ИЕПИ ЕООД

Списанието излиза в 4 броя годишно и се разпространява чрез CD диск или по Интернет в .pdf формат. Подробна информация за абонамента можете да получите в страницата “Списание” в страницата на ИЕПИ

Венета Христова

Членове Проф. д.ик.н. Калю Донев Икономически университет Варна Проф. д.техн.н. Стефан Димов, Бирмингам Университет Великобритния Доц. д-р Йордан Томов Стопанска Академия “Д.А.Ценов” Свищов

Натиснете тук за абонамент!

Султана Българенска Регистриран одитор Славчо Златков Сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор

Дизайн Таня Ташева

www.iepinet.eu www.iepinet.eu

ФИНАНСИ, ФИНАНСИ, ИЗМАМИ ИЗМАМИ И И ОДИТ ОДИТ || 3 3


ФИО Финанси Измами и Одит

съдър съдър

„Управлявайте парите на другите като своите, но не и като...свои!”

6

Как са крали след 9 септември - втора част

„Измамите ги правят другите, но ние не желаем те да бъдат при нас!”

16

Рискове за фирмата от финансови измами и отговорност на одитора за предотвратяването им

4 | ФИНАНСИ, ИЗМАМИ И ОДИТ

www.iepinet.eu


ржание ржание „Обществото вярва и се надява, че резултатите от одита ще оправдае очакванията му“

Изчисляване на икономически загуби при съдебен спор

34

“От незнание сме тъй сиромаси” Х.Г.Данов

КНИЖАРНИЦА

www.iepinet.eu

28

ФИНАНСИ, ИЗМАМИ И ОДИТ | 5


Автор: Кирил Лалов Бивш финансов ревизор

През 70-те години в България има повече от 25 държавни ловни стопанства, които са предоставяли на правоимащите чудесни условия за лов. Властта обаче се е чуствала сигурна само под закрилата на УБО. И затоа с решения на МС прехвърля на УБО стари и новопостроени ловни стопанства. Там трофеите са сигурни, а заплащането е на чужда сметка. “Воден” любимият ловен дом

Тодор Живкове бил страстен ловец. Обичал е и риболова. Бил е добър турист. Във “Воден” е бил 18 пъти. Отстрелял е 9 благородни елена, 7 лопатара и 8 диви свине. Пенчо Кубадински е ловувал 16 пъти, като е отстрелял 5 благородни елена, 7 лопатара и 8 диви свине. Владимир Живков е бил 3 пъти. Освен от УБО, от партийни и държавни ръководители Тодор Живков е придружаван от приятели, които не са били правоимащи - академик Ангел Балев, Георги Джагаров, Любомир Левчев и др. Добитите трофеи от лова са ботвани от специално назначен “препаратор”. Впоследствие са изпращани в София, за да бъдат връчени на съответния ловец.

След преминаването към УБО в ловния дом във “Воден”, Разградско, са разходени 9 535 701 лева. От тях за обзавеждане са пръснати 719 770 лева, за летище - 2 037 000 лева, за храна и Отгледан трофей за Живков напитки - 11 646 лева. За пет години (1985-1989) стопанството е посетено През 1984 г. е създадено ловно стопан32 пъти. ство “Мазалат”, Севлиевска община.

6 | ФИНАНСИ, ИЗМАМИ И ОДИТ

www.iepinet.eu


станете член на апии Като член на АПИИ Вие ще имате възможността да: * Сте неотделима част от екипа от професионалисти на АПИИ

* Сте “Експерт проверител на измами” - най- бързо развиващата се професия в световен мащаб * Участвате в дейността на АПИИ

* Получавате професионални съвети и информация * Ползвате отстъпки при закупуване на публикации и софтуер * Ползвате отстъпки при участие в семинари и курсове АДРЕСЪТ НА АПИИ Е: 1700 София, Студентски град, Бл. 6А, вх. В, ет. 4, ап.14 Тел./факс: (+359)(02) 868 4184 Мобилен телефон: +359 884 374 681

12 | ФИНАНСИ, ИЗМАМИ И ОДИТ

www.iepinet.eu


Продължение от стр. 11

www.iepinet.eu

ФИНАНСИ, ИЗМАМИ И ОДИТ | 13


Маргарита Христова

Магистър по Икономика

В света, а в това число и България последните няколко години се наблюдава икономическа рецесия, влияеща върху цялото ни общество и най-вече върху бизнеса. В сърцето на бизнеса обиновено се зараждат най-големите измами, рефлектиращи върху лица в, и извън фирмата.

те, изследванията и разработките на водещите в тази сфера организации (COSO, ACFE, ACEF), Международните одиторски стандарти и националната ни законова рамка отнасящи се до въпросите за измамите и отговорностите на одиторите за разкриването им.

Икономическото положение в България предпоставя и допринася за извършването на измами в сферата на биснеса, чието отражението върху всички нас акцентира на причината защо този въпрос е така актуален в днешно време.

В тази работа изследвам въпросите отнасящи се до извършването и идентифицирането на измамите и ще опитам да докажа, че все още не са достатъчно институционално и законодателно уредени и са налице перспективи за развитието на тази материя. За постигане на целта се постаПредмет на това изследване са съ- вят няколко задачи: временните типовете измами при фирмите, от кого се извършват, по1. Да се изследват най-често среведението на одиторите – вътрешни и щаните видове вътрешни и външни външни, за откриване на измамите и измами; измамите с финансовите отспособността им да противодействат чети, свързани с дейността на одитона наложилите се измамни практики. рите и начините за извършването им. Обект на изследването са доклади-

16 | ФИНАНСИ, ИЗМАМИ И ОДИТ

www.iepinet.eu


АПИИ и ИЕПИ ще проведат професионално обучение и тренинг за получаване на професионалната квалификация “Експерт-проверител на измами” чрез семинари и курсове Проверка, разкриване и превенция на измами и злоупотреби - базов 10- 11 Април

Разкриване и превенция на измами и злоупотреби във финансовите институции, базов 3 - 4 май

Проверка и разкриване на индикатори и схеми на измами и злоупотреби при договарянето и обществените поръчки 19 - 20 Април

3D модел за оценка на риска от измами и злоупотребиза напреднали

Конфликт на интереси: установяване, управление, предотвратяване- базов 23 април

методи и техники за разкриване на измами и злоупотреби - за напреднали 15 МАЙ

Одит, разкриване и превенция на измами чрез финансовите отчети- базов 26 - 27 април

ПРОФЕСИОНАЛНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗА ОДИТОРИ. ИНТЕРВЮТО КАТО ОДИТОРСКА ТЕХНИКА 21 - 22 МАЙ

10 - 11 МАЙ

И н ф о р м а ц и я з а з ап и с в а н и я : София Студентски град, бл. 6А, вх. В, ап. 14 Тел./факс: +39 /2/ 868 4184, mobile: +359 884 374 681 e-mail: info@acefraud.org www.iepinet.eu

ФИНАНСИ, ИЗМАМИ И ОДИТ | 19


ИНСТИТУТЪТ НА ЕКСПЕРТ ПРОВЕРИТЕЛИТЕ НА ИЗМАМИ

ИЕПИ провежда изследвания, обучение и тренинг и предоставя консултантски услуги в областта на разкриването, превенцията и разследванията на измами и злоупотреби. ИЕПИ изследва проблемите и предлага решения за противодействие на корупцията, присвояване на и злоупотреба с активи, измами с финансови и нефинансови отчети в национален, регионален и международен мащаб. ИЕПИ провежда одити за разкриване и предотвратяване на вътрешни и външни измами излоупотреби.

СОФИЯ СТУДЕНТСКИ ГРАД, БЛ. 6А, ВХ. В, АП. 14 Тел./факс: +39 /2/ 868 4184, mobile: +359 884 374 681 22 | ФИНАНСИ, ИЗМАМИ И ОДИТ

www.iepinet.eu


Продължение от стр. 25

* наричат използване на ресурса като отношение надеждността на финансовавзимане на заем и напълно възнамеряват та отчетност. да върнат откраднатите пари в някакъв Според МОС 240.16 отговорност на момент; ръководството е и да създаде контролна * лицето поради някакво недоволство среда и да поддържа политика, подпомаот работата си (заплата, обстановка, от- гаща постигането на целта за гарантираношение , мениджмънт и др.) смята, че не (доколкото е възможно) на системно и нещо му се дължи; ефикасно осъществяване на дейността на предприятието. Външният одитор от своя * лицето не осъзнава или не се вълну- страна трябва да получи разумна степен ва от последствията от неговите действия на сигурност, че финансовият отчет не или от възприетите представи за благо- съдържа съществени неточности, отклоприличие и доверие нение и несъответствия, независимо дали се дължат на измама или грешка. Той Други съображения, които трябва да трябва да запази отношение на професисе имат предвид при оценка на риска от онален скептицизъм, поставяйки под въизмами са свързани с възможността да прос и на критична оценка придобитите се намали вероятността от риск като се одиторски доказателства. предприемат действия в други компоненти на вътрешния контрол, правейки промени в оперативните процеси и дейности на организацията. Примерно да се продадат някои операции, имащи висок риск, или рискът от присвояване на парични средства да се намали чрез централизиране на процеса на плащанията. Рискът от корупция да се намали чрез мониторинг на процеса на възлагане на поръчки. На теоретично ниво проблематиката с финансовите измами и отговорността на одитора за предотвратяването им се дефинира в МОС 240 „Отговорност на одитора относно измами при одита на финансови отчети”, МОС 315 „Идентифициране и оценяване на рисковете от съществени отклонения чрез получаване на разбиране за предприятието и неговата среда” и МОС 330 „Одиторски процедури в отговор на оценените рискове”. В организацията основната отговорност за предотвратяване и разкриване на измами е на ръководството и на лицата, натоварени с общото управление. Отговорност на лицата, натоварени с общото управление на предприятието е да гарантират, посредством упражняване на надзор върху работата на ръководството, че предприятието е установило и поддържа система за вътрешен контрол за осигуряване на разумна степен на сигурност по www.iepinet.eu

От тук идва и въпросът за контрола над дейността на одитора. ИДЕС е институцията, която осъществява контрола на качеството на одиторската дейност, а Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори носи отговорност за Продължава на стр. 30 ФИНАНСИ, ИЗМАМИ И ОДИТ | 27


КНИЖАРНИЦА

Това е учебникът по одитинг в 200 страници, който е в основата на настоящите познания и практически умения на студенти, стажанти и регистрирани одитори, които ползват Международните одиторски стандарти .

Първите книги, написани не на английски език, представящи 100% практически примери и резултати от изследвания, която е в основата на обучението при изучаваната дисциплина “Финансови измами - разкриване и превенция” в магистърската степен на специалност “Финансов контрол” в УНСС.

28 | ФИНАНСИ, ИЗМАМИ И ОДИТ

www.iepinet.eu


ПОРЪЧАЙТЕ НА : Тел./факс: (+359 2) 868 4184 Мобилен телефон: +359 884 357 844 e-mail: info@acefraud.org С БАНКОВ ПРЕВОД: Банкова сметка: ИЕПИ, ОББ-София, BIC: UBBSBGSF IBAN: BG97UBBS80021092185920 www.iepinet.eu www.iepinet.eu

ФИНАНСИ, ИЗМАМИ И ОДИТ | 29


По-малките компании са по-често страдащите от измами, тъй като липсва вътрешен контрол при тях. Вътрешният контрол според рамката COSO трябва да идентифицира рисковете за постигане на зададените цели, да ги анализира – вероятност да се случи и оценка на влиянието им, а мениджмънтът трябва да прецени как да отговори на идентифицираните рискове.

ният одитор ще откаже да завери отчет, когато това означава загуба на клиент или ще премълчи за дребни нередности, оправдавайки се с „разумната степен на сигурност”? Контролът над независимия финансов одит е относно спазването на МОС и етичните норми, а не до липсата или наличието на измамни практики. Същевременно историята помни как големи одиторски компании са били глобявани, а Артур Андерсен бе обявена в несъстояСобствениците и ръководителите на телност в следствие съучастие в аферите организациите са най-потърпевшите от с Енрон. измами и тяхна е отговорността за предотвратяването им. Подпомогнати от въРепутацията в тази сфера е от изтрешния одит се предполага, че те огра- ключителна важност, поради което, ако ничават рисковете за измами. Независи- се спазват изискванията на законодамите одитори извършвайки независимия телството, вкл. Наказателния кодекс, финансов одит също проверяват за дос- МОС 240 и Правилата и процедурите за товерността на отчетите и липсата на из- контрол върху качеството на дейността мамни практики. Противоречия са нали- на регистрираните одитори, може да се це когато измамите са извършени имен- каже, че отговорността на одиторите е но от собствениците или ръководителите адекватна на изпълняваните от тях услуна организациите. ги, но усилията на регулаторните органи в България могат да бъдат насочени към Дали вътрешният одитор ще разкрие по-стриктното и по-ясно регулиране на измама, когато работодателят му е във- областта, касаеща измами с финансовилечен в извършването й, и дали външ- те отчети.

Маргарита Христова завършва през февруари 2012 г. магистратура „Финансов контрол, със специализация Одитинг” в Университет за национално и световно стопанство, гр. София. Притежава бакалавърска степен - специалност „Финанси” и бакалавърска и магистърска степени - специалност „Публична администрация” от Университет за национално и световно стопанство, гр. София. По обменна студентска програма е учила един семестър в Бизнес академия Копенхаген Норт, Кралство Дания, където следва в курс по маркетинг мениджмънт. Към момента работи като „Специалист финансови плащания” в Кока Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън ЕООД, гр. София. Възнамерява да градя кариера в сферата на счетоводството и одита, да развива и усъвършенства квалификацията и уменията си и да се доказва като уважаван и отговорен човек и професионалист тук в България.

http://bg.linkedin.com/pub/margarita-hristova/47/333/797

32 | ФИНАНСИ, ИЗМАМИ И ОДИТ

www.iepinet.eu


АСОЦИАЦИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ ОБЕДИНЯВА УСИЛИЯТА НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ В ПРOТИВОДЕЙСТВИЕТО ИМ НА ИЗМАМИТЕ НА “БЕЛИТЕ ЯКИЧКИ” www.acefraud.org Phone: +359 2 868 4184 Mobile: +359 884 357 844 E-Mail: info@acefraud.org www.iepinet.eu

ФИНАНСИ, ИЗМАМИ И ОДИТ | 33


Димитър Динев

ЕКСПЕРТ-ПРОВЕРИТЕЛЯТ НА ИЗМАМИ КАТО ВЕЩО ЛИЦЕ Когато възникне вреда за едно лице или страна, които понасят икономически загуби в резултат на възникването, се появява потребността от определянето на финансовите компенсации. Ако загубата е причинена от вредоносен акт от страна на друго лице или страна, може да възникнат вреди. Вредите могат да бъдат дефинирани като паричната стойност, за която се претендира или е платена според закона, за да се компенсира нанесена вреда на лицето (или друга страна) или на неговото имущество. В повечето случаи пострадалата страна желае да получи компенсации за нанесените вреди. Обстановката, в която

34 | ФИНАНСИ, ИЗМАМИ И ОДИТ

се извършва

установяването и намирането на фактите, касаещи вредите и тяхното квантифициране много често е сложна и неясна. При една юридическа ситуация лицето, което е пострадало (ищецът) и лицето, което му е навредило (ответникът) могат да не се съгласят за това какви са фактите, касаещи вредоносните действия и реалните вреди. В тези случаи се привличат експерти, за да решат проблема и да представят своето мнение пред съда. Ролята на експерт–проверителя на измами в подобни спорове може да варира от случай на случай, но най-често се отнася до изчисляването на вредите, които могат да бъдат в следствие и на измами. Разбирането на същността на вредо-

www.iepinet.eu


СЕМИНАРИТЕ НА ИЕПИ ПРЕЗ Април - Май 2012

ОДИТ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ПРИСВОЯВАНЕ И ИЗМАМИ ЧРЕЗ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ 25 - 26 АВГУСТ МЕТОДИ И ТЕХНИКИ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ИЗМАМИ И ЗЛОУПОТРЕБИ 28 Май

КОМПЮТЪРНИ ТЕХНИКИ ЗА ОДИТОРИ 29 Май

Семинарът беше чудесен! Точно както си го представях - определения, законова норма, сигнали, документиране и насочване за решение. И всичко това с примери. Така че всичко беше премерено и много полезно. Султана Българенска, Регистриран одитор, член на АПИИ Благодаря Ви за знанията които получих, чрез темите от семинара “КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ: ПРОВЕРКА, УСТАНОВЯВАНЕ, ПРЕВЕНЦИЯ”`, който посетих на 24 юни 2011 година организиран от АПИИ. Темите бяха поднесени професионално и много забавно с примерите, които обсъждахме. Получи се диалог между преподавател и курсисти, присъствуващи на семинара. Знанията които получих още на семинара ще приложа в практиката си на регистриран одитор. Конфликта на интереси е основна етична норма в нашата професия. Николина Ганчева, Регистриран одитор, член на АПИИ

38 | ФИНАНСИ, ИЗМАМИ И ОДИТ

www.iepinet.eu


НОВИНИ АНАЛИЗИ КОМЕНТАРИ И МУЗИКА

NO CENSURE

НАТИСНЕТЕ ТУК www.iepinet.eu !

ОЧАКВАЙТЕ ИЕПИ НА ЖИВО ПО ИНТЕРНЕТ ВСЕКИ ПОНЕДЕЛНИК, СРЯДА И ПЕТЪК ОТ 17:00 ч. www.iepinet.eu

ФИНАНСИ, ИЗМАМИ И ОДИТ | 47


QUIZ ДОКОЛКО ПОЗНАВАТЕ СМИСЪЛА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА СТАТИИТЕ, ПУБЛИКУВАНИ В СПИСАНИЕТО “ФИНАНСИ, ИЗМАМИ И ОДИТ”? МОЖЕ БИ ЩЕ БЪДЕТЕ ЕДИН ОТ ЩАСТЛИВЦИТЕ, КОЙТО ЩЕ ПОЗНАЕ НАЙ-МНОГО ВЕРНИ ОТГОВОРИ И ПО ЖРЕБИЙ ЩЕ ПОЛУЧИТЕ КНИГАТА “ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ’ СХЕМИТЕ…” НА ДИМИТЪР ДИНЕВ. ПРОЧЕТЕТЕ СТАТИИТЕ, ОТГОВОРЕТЕ НА ВЪПРОСИТЕ ПО-ДОЛУ И ИЗПРАТЕТЕ НАЙ-ВЕРНИЯ ОТГОВОР НА ВСЕКИ ЕДИН ВЪПРОС НА e-mail: info @ iepinet . eu Например, Правилните отговори са: 1 - A, 2 - C, 3 - B и т.н. ОТГОВОРИТЕ СА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕКСТА 1. За периода 1985-1989 г. ловно стопанство “Мазалат” е посещавано 71 пъти. Първенството по ловуване държи: a. Пенчо Кубадински b. Владимир Живков пъти c. Тодор Живков 2. Танзания била Мека за ловците: a. Пенчо и Батко b. Пенчо и Татко c. Пенчо и Владко 3. Според изследване на ACFE чрез сигнали са разкрити: a. Над 20% от измамите b. Над 40% от измамите c. Над 60% от измамите 4. Според доклада на ACFE за 2010 г. най-много измами са извършени от служители със стаж между: a. 10-15 г. b. 1-5 г. c. 5-10 г.

www.iepinet.eu

ФИНАНСИ, ИЗМАМИ И ОДИТ | 49

Finance, Fraud & Audit Number 1-2012  

This is the first number for 2012 of the e-journal Finance, Fraud & Audit publish by The Institute of Expert Fraud Examiners