Page 1

NIEUWSBRIEF Mr. A.T. Voslaan 11 9902 LC Appingedam Postbus 33 9900 AA Appingedam telefoon: 0596 – 624053 telefax: 0596 – 682821 e-mail: obs@iemekorf.nl Website: www.iemekorf.nl Brinnr : 10DR

Agenda schooljaar

September 2009 2009/2010

Infoavond boekenpret Algemene ouderavond /groepsavond Kinderboekenweek

22 september 19.30 uur

Herfstvakantie

19 oktober 2009 t/m 23 oktober 2009

Sinterklaas Kerstmaaltijd Kerstvakantie Voorjaarsvakantie Paasvakantie Meivakantie/ Hemelvaartvakantie Pinkstervakantie Zomervakantie

4 december 2009 17 december 21 december 2009 t/m 1 januari 2010 22 februari 2010 t/m 26 februari 2010 2 april 2010 t/m 5 april 2010 30 april 2010 t/m 14 mei 2010

Extra vrije dagen

Kansrijke Taal Cursus team: Kansrijke Taal Cursus team Margedag

30 september 19.30 uur 7 oktober t/m 17 oktober

24 mei 2010 t/m 25 mei 2010 12 juli 2010 t/m 20 augustus 2010

18 januari 2010 ’s middags 8 juni 2010 ’s middags 21 juni 2010


Even voorstellen:

De nieuwsbrief is de afgelopen jaren gemaakt door Sandie. Vanaf heden zal ik, Marjon de Groot, dit gaan doen. Allereerst willen we Sandie natuurlijk bedanken voor haar inzet al die jaren!! Vanaf januari 2009 gaat mijn zoontje naar de Iemekörf. Hij heeft het erg naar zijn zin op school en ook ik voel me er welkom. Ik wilde graag meer binding met de school krijgen en daarom heb ik het afgelopen schooljaar aan diverse activiteiten meegedaan. Hierdoor leer je andere ouders kennen en krijg je meer betrokkenheid bij de school. Het actief helpen op school smaakte mij naar meer en daarom ben ik in de ouderraad gegaan. De ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste ouders. Erg leuk om hier deel van uit te maken! De nieuwsbrief wordt gemaakt door een ouder uit de ouderraad en door Ria, de directrice. De nieuwsbrief is een belangrijk communicatiemiddel tussen de school en de ouders, natuurlijk is de nieuwsbrief ook voor de kinderen. In de nieuwsbrief staan belangrijke mededelingen, zoals vakanties, maar ook leuke dingen, zoals geboortes. En natuurlijk van de activiteiten die er ondernomen zijn. Belangrijk is dat er wel input wordt aangeleverd. Dit wordt gedaan door o.a. de leerkrachten, maar de ouders mogen ook input geven. Heel graag zelfs!! Dus als u een leuke anekdote heeft of iets anders dat u graag met andere ouders wilt delen mail dit dan naar: marjondegroot@home.nl Ik ga in elk geval mijn uiterste best doen om voor u elke maand weer een mooi exemplaar van de nieuwsbrief te maken. Marjon de Groot

 

De volgende spullen zijn gevonden 1 fietssleutel 1 blauwe sleutel, zit vast aan popje 1 blauwe bril in groene brillenkoker Deze spullen zijn af te halen bij Ria de directrice

Wist u dat ….. •

De corsowagenbouwers een gat in het dak van de kerk hebben gesprongen toen ze voor de tweede keer de wisselbeker kregen. Het was een enorme ontlading na maandenlang keihard werken aan de corsowagen. Het resultaat was ook zeer geslaagd en dat vond de jury gelukkig ook. Corsowagenbouwers bedankt en we gaan er nog een jaar voor, omdat we de beker willen houden.


Op 1 oktober a.s komt het IVAK met de voorstelling, "Koken en Slikken", in het kader van de Kinderboekenweek 2009 op onze school. De voorstelling is 's middags in de grote gymzaal van 14.15 tot 14.45 uur. De kleuters zijn op donderdagmiddag vrij. Wij stellen u echter in de gelegenheid om samen met uw kind de voorstelling te bezoeken. Wij verwachten u dan om 14.10 uur op school. Wilt u de voorstelling bijwonen, meldt dit dan even bij juf Cigdem of juf Ans.

Er op het schoolplein niet gefietst mag worden. Je loopt het risico dat als je het wel doet, je het schoolplein moet vegen…helemaal…

Juf Gea Bolhuis is op 09-09-09 met Hans Kauw getrouwd. Maandagmiddag 14-09-09 zijn zij samen op school geweest. Alle leerlingen en collega’s stonden het bruidspaar op te wachten en er werd “Lang zullen ze leven” gezongen. Namens alle leerlingen werd er een verjaardagskalender aangeboden met daarop de foto’s van alle groepen. Van haar eigen groep kregen zij een mooi boek met een zelfgetekend verhaal van de bijtjes Zoem en Sara. Deze bijtjes waren ook getrouwd. Alle kinderen werden getrakteerd op ijs en in groep 3 werd er ook nog taart gegeten.

Op 08-09-09 is Beau Matthijs geboren. Zoontje van juf Harma en Mark Dijkhuizen, broertje van Niek en Jort. Beau weegt 3965 gram en is 50 cm lang.

Wist u dat er 3 nieuwe kinderen in groep 1 zijn gekomen, nl. Soumiya Bey, Amber Meedendorp en Sander Aukes. Wij wensen hen een prettige en leerzame tijd op onze school.

De kinderen van groep 1/2 een multomap (23 ringen) mee naar school mogen nemen. We verzamelen hierin de werkbladen.

Groep 1/2 grote stevige kokers spaart. (bijv van pringlers)

Groep 1/2 als afsluiting van het project “vakantie” een kijkje in een echte caravan nam? We bedanken de mevrouw van nr. 15 nog hartelijk voor haar medewerking.

De OR graag nieuwe leden wil hebben. We zijn o.a op zoek naar een nieuwe voorzitter en een secretaris/secretaresse. Vaders zijn ook van harte welkom. De eerste vader heeft zich al aangemeld.

Er binnenkort een brief uitgaat met het verzoek om te helpen bij het opknappen van het schoolplein. Dit is op een zaterdag. We zijn tevens op zoek naar een tegellegger. Onder het nieuwe klimrek van de kleuters moeten rubberen tegels gelegd worden. Nadere informatie volgt nog.

In het schooljaar 2008-2009 werd er op de woensdag de meeste informatie(brieven) meegegeven. Om organisatorische redenen gebeurt dit in het schooljaar 2009-2010 op de dinsdag.


KENNISMAKING MET DE OUDERRAAD Beste ouder(s)/verzorger(s), Zo aan het begin van het nieuwe schooljaar is het een mooie gelegenheid om nader kennis te maken met de ouderraad van de Iemekรถrf. De ouderraad is op zoek naar nieuwe leden. De huidige voorzitter legt haar functie aan het einde van dit schooljaar neer. Voor haar zoeken we alvast een vervanger. Ook zoeken we een enthousiaste secretaresse/secretaris. Momenteel bestaat de ouderraad uit 13 enthousiaste moeders en een vader die er mede voor zorgen dat onze kinderen leuke en leerzame activiteiten kunnen ondernemen. Hierbij kunt u denken aan het helpen voorbereiden van sinterklaas, de kerstviering, de paasactiviteitenochtend. Ook het project boekenpret vraagt vrijwilligers en, niet te vergeten, de corsowagen. Aan het begin van het schooljaar worden hiervoor commissies samengesteld zodat er een eerlijke taakverdeling ontstaat. Zo is er o.a. een commissie voor het schoolplein, voor de schoolkrant, ect. De algemene ouderavond van a.s. woensdag 30 september is de ultieme kans om nader kennis te maken met de ouderraad. Heeft u nog vragen dan kunt u ze o.a. op deze avond stellen. Als het u wat lijkt om deel te gaan nemen aan de ouderraad, schroom dan niet en meldt u aan! De ouderraad -----------------------------------------------------------------------------------------opgavenstrookje ouderraad

naam: emailadres: telefoonnummer: U zult uitgenodigd worden voor de eerstvolgende vergadering van de ouderraad. Het opgavenstrookje kan ingeleverd worden bij de leerkracht van uw kind


Woensdagmiddagactiviteiten Appingedam Sportcentrum Eelwerd Datum 16 sept 30 sept 14 okt 28 okt 11 nov 25 nov 2 dec

Activiteit Apekooi Acrogym en judo Hiphop-dance Tennis Slagbal Voetbal Pietengym

13.30 – 14.30 uur groep 3 t/m 5 14.30 – 15.30 uur groep 6 t/m 8

Opgave is niet nodig Deelname gratis Kom in sportkleding!

Nieuwsbrief september 2009  

Nieuwsbrief september 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you