Page 1

NIEUWSBRIEF Mr. A.T. Voslaan 11 9902 LC Appingedam Postbus 33 9900 AA Appingedam telefoon: 0596 – 624053 telefax: 0596 – 682821 e-mail: obs@iemekorf.nl Website: www.iemekorf.nl Brinnr : 10DR

NOVEMBER 2009

Agenda schooljaar Sinterklaas Kerstmaaltijd Kerstvakantie

2009/2010 4 december 2009, ‘s middags alle kinderen vrij 17 december 2009 18 december, ‘s middags vrij. 21 december 2009 t/m 1 januari 2010 22 februari 2010 t/m 26 februari 2010 2 april 2010 t/m 5 april 2010 30 april 2010 t/m 14 mei 2010

Voorjaarsvakantie Paasvakantie Meivakantie/ Hemelvaartvakantie Pinkstervakantie Zomervakantie

24 mei 2010 t/m 25 mei 2010 12 juli 2010 t/m 20 augustus 2010

Extra vrije dagen

Kansrijke Taal Cursus team: Kansrijke Taal Cursus team Margedag

18 januari 2010 ’s middags 8 juni 2010 ’s middags 21 juni 2010

Woensdagmiddagactiviteiten Appingedam Sportcentrum Eelwerd 2 dec

Pietengym

13.30 – 14.30 uur groep 3 t/m 5 14.30 – 15.30 uur groep 6 t/m 8

Opgave is niet nodig Deelname gratis Kom in sportkleding!


Novemberraadsel: Het is geel en het heeft een kort rokje? Antwoord op de laatste pagina.  

Wist u dat ….. .. de notulen van de algemene ouderavond d.d. 30 september 2009 vanaf heden op school ter inzage liggen voor iedereen? .. er een zwarte Piet langs kwam op de Pietenochtend? ..voor groep 8 het werken met de agenda een belangrijk onderdeel van de lessen is? Zodra de opdrachten bekend zijn worden deze genoteerd. Maar ook de tijd, die de kinderen hebben gebruikt voor de opdrachten wordt opgeschreven. Het doel is het leren schatten van de hoeveelheid tijd die je voor een bepaalde opdracht nodig bent. ..Lianne een stenenverzamelaar is? Daar is een opdracht “vraag en antwoord” uit voortgekomen. De kinderen stellen vragen en gaan de antwoorden op een kindersite proberen te vinden. Het doel hiervan is het gericht leren zoeken op internet en niet zomaar wat surfen. Goed en nauwkeurig lezen is hierbij ook een doel. ..de kinderen van de hele groep 7 en 8 een kerstkoor vormen? O.l.v. meester Hans worden allerlei kerstliederen ingestudeerd. Op 12 december staan de kinderen op een heus podium dichtbij de Nicolaïkerk. Daar brengen ze tussen 10 en 11 uur de liederen ten gehore. Kijken dus! Ook zingt het koor tijdens de avond van de kerstmaaltijd op 17 december.


..er veel aandacht besteed wordt aan woordenschat, omdat dit een onmisbaar onderdeel is van begrijpend luisteren en lezen? De kinderen leren op verschillende manieren een moeilijk woord te begrijpen: soms kun je het woord splitsen, dan weer moet je er andere woordjes “omheen” denken. ..het Nationaal Schoolontbijt weer is geweest? Wat een keur aan brood en bolletjes. En er waren zelfs eieren! Groep 7/8 maakt als bedankje een gedichtenboek met rondelen. Uiteraard gaan de gedichten over brood. Monika heeft zelfs een mooi gedicht gemaakt over een verliefd broodje.

..de training “Rots en water” afgerond is?. De kinderen leerden daar manieren van omgaan met elkaar en benadering van conflicten. Nu is het zaak, het geleerde toe te passen: in de groep, op het plein, in de kleedkamer en thuis. Tijdens de laatste training was er een behoorlijk aantal ouders dat de les bijwoonde. In de nazit hebben we nog nagepraat met de ouders en daaruit bleek, dat zij het een leerzaam en nuttig onderwerp vonden. ..Reale de voorleeskampioen is van onze Iemekörf? Er hadden zich 14 kinderen opgegeven, waarvan er 6 streden in de finale. Komend voorjaar gaat Reale de strijd aanbinden met andere kinderen uit de Eemsmondregio. Spannend! Vanaf nu gaat ze specifiek oefenen op toon, tempo en sfeer, om zo goed mogelijk de voorleeswedstrijd aan te gaan. ..er op 20 januari 2010 een avond wordt georganiseerd met als onderwerp: “Hoe gaat het met Boekenpret”. We horen dan graag de ervaringen van ouders en kinderen. Daarnaast gaan we het hebben over de “Leestas”. Dit sluit heel mooi aan bij “Boekenpret”. Antwoord novemberraadsel: Een kanarie-grietje.

Nieuwsbrief november 2009  

Nieuwsbrief november 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you