Page 1

NIEUWSBRIEF Mr. A.T. Voslaan 11 9902 LC Appingedam Postbus 33 9900 AA Appingedam telefoon: 0596 – 624053 telefax: 0596 – 682821 e-mail: obs@iemekorf.nl Website: www.iemekorf.nl Brinnr : 10DR

Agenda schooljaar Zomervakantie Herfstvakantie Kerstvakantie Voorjaarsvakantie Paasvakantie Meivakantie Hemelvaartvakantie Pinkstervakantie Zomervakantie

JULI 2010 2010/2011 12 juli 2010 t/m 20 augustus 2010 25 oktober t/m 29 oktober 2010 20 december t/m 31 december 2010 21 februari t/m 25 februari 2011 22 april t/m 25 april 2011 2 mei t/m 6 mei 2011 2 juni t/m 3 juni 2011 13 juni t/m 17 juni 2011 25 juli t/m 2 september 2011

Extra vrije dagen Onderwijsdag Marenland Voorbereidingsdag 2011-2012

10 november 2010 4 juli 2011

Belangrijke Oproep!!!!!!!!!!!!!!!!!

Penningmeester Marcel Stoppels is door verhuizing genoodzaakt zijn functie neer te leggen. De school is dringend op zoek naar een nieuwe penningmeester. Taken van de penningmeester zijn: Het gehele financiële plaatje van de ouderraad op orde houden. Het incasseren van het schoolreis geld en schoolgeld voor activiteiten. Het maken van het financieel jaarverslag en de begroting. Uitgaven en inkomsten van activiteiten zoals kerst, sinterklaas, pleinfeest, sint maarten, sponsorloop e.d. inboeken en afschrijven. De drukste periode is het eerste halve schooljaar i.v.m. het schoolgeld. Lijkt het u een uitdaging om deze belangrijke functie te vervullen ? Aarzel dan niet en ga deze uitdaging aan! In verband met de jaarafsluiting wil Marcel graag voor de zomervakantie zijn functie overdragen. Voor vragen e.d. kunt u zich wenden tot de directrice.


Schoolgruiten op de Iemekörf In september starten alle basisscholen in de gemeente Appingedam met Schoolgruiten. De kern van het Schoolgruiten vormt het gezamelijk groenten en fruit eten in de klas! Met SchoolGruiten leren kinderen op de basisschool spelenderwijs gezonder te eten. Daar hebben ze voordeel van: niet alleen nu maar ook later als ze groot zijn. De ochtendpauze leent zich het beste als Gruitmoment. Kinderen eten dan toch al vaak samen. SchoolGruiten blijkt een effectieve methode te zijn om kinderen op een leuke en leerzame wijze te helpen een gezonde voedselkeuzes aan te leren. Eenmaal gewend aan de Gruitroutine blijken kinderen gezamelijk groenten en fruit eten leuk te vinden en er naar uit te kijken. Zelfs 'lastige' groente- en fruiteters doen graag mee want zien eten, doet eten! Ook durven kinderen in de klas sneller onbekende groente- en fruitsoorten uit te proberen. Prima voor hun smaakontwikkeling! De Iemekörf sluit zich graag aan bij dit programma. Dit betekent voor u als ouder dat u wordt verzocht om voor de ochtendpauze alleen fruit (en/of eventueel een broodje) mee te geven. Na de zomervakantie ontvangt u een brief waarin uitleg en nadere informatie over het project volgt.

Belangrijk!!!!!!!!! Belangrijk!!!!!!!!! Belangrijk!!!!!!!!! Belangrijk!!!!!!!!!

Het is voor de school heel belangrijk om te weten hoeveel leerlingen er het volgende schooljaar onze school bezoeken? Ons Bestuur kijkt in april/mei hoeveel leerlingen er op onze school staan ingeschreven en stelt n.a.v. hiervan het aantal leerkrachten voor de school aan. Voor ons en uw kind is het dus van belang dat wij zo vroeg mogelijk weten hoeveel leerlingen er in 2010-2011 bij ons op school zitten. Mijn vraag aan u: Heeft u een kind dat tussen nu en juni 2011, 4 jaar wordt, meldt het dan zo spoedig mogelijk aan. Kent u kinderen in deze leeftijdsgroep die nog geen broertje(s) of zusje(s) op onze school hebben, wilt u deze boodschap dan doorgeven?

Surfsleutel Hallo ik ben René van Liesdonk en ik ben leerkracht. Samen met een klein maar dapper redactieteam heb ik kinderinternet de Surfsleutel helemaal vernieuwd naar een hogere opbrengst in “weten en spelen”. De Surfsleutel is bestemd voor kinderen in de basisschoolleeftijd die Internet gebruiken op school en thuis. Vrijdag 11 juni 2010 was de eerste echte “live try-out” met leerlingen uit groep 7 van OBS De Merwedonk te Gorinchem. De Surfsleutel werd door de kinderen al snel “digitaal omarmd”. Op 15 juni is de landelijke lancering een feit. Meer informatie is te vinden op de websites www.surfsleutel.nl en www.worldchildweb.com . Mochten er suggesties zijn voor websites die we binnen de Surfsleutel in de rubrieken op kunnen nemen, geef ons dit door via emailadres rene@worldchildweb.com.


Wist u dat ….. …alle aanvragen voor verlof aansluitend aan de zomervakantie via de leerplichtambtenaar gaan? ... er hoofdluiscontrole is geweest en in alle groepen geen hoofdluis geconstateerd is? …alle kinderen goed hun best hebben gedaan met de sponsoor loop? De totale opbrengst dat met de sponsorloop is opgehaald is: € 851,92 …het ballonkaartje welke op 1 oktober 2009 opgelaten is door Soumiya Bey alsnog teruggestuurd is? Het was terecht gekomen bij het Polizeistation Esterwegen in Esterwegen. Al is het een beetje laat, Soumiya heeft alsnog een boekje cadeau gekregen. … het erop zit voor groep 8? De periode van de basisschool is definitief voorbij. Nog even ben je de oudste,straks weer de jongste. Zo’n middelbare school is veel groter. Je moet daar je plek veroveren, er is druk van groepjes op het gebied van uiterlijk. Daar moet je tegen bestand zijn. En NIET altijd aan toegeven. Want waar gaat het om? “Om de knikkers”, zegt Sharon, één van mijn groep 8-kinderen. Mijn collega’s en ik hebben vanaf 8 jaar geleden de kinderen “klaargemaakt” voor elke volgende stap. Als ik me beperk tot groep 8: de kinderen hebben geleerd wat je allemaal moet doen VOORDAT je aan een begrijpend leesopdracht begint. Denktekeningetjes bijvoorbeeld. Of indelen in kolommen: wat weet ik al-wat wil ik weten-wat heb ik geleerd. Als je naast alle spannende puberdingen gewoon je taak doet,goed leert en serieus bent, zal het lukken. Tegenslag krijg je ook, dat hoort bij het leven. Veel succes op jullie nieuwe school kinderen. Ik heb het 2 jaar prima naar m’n zin gehad met jullie. En……gewoon weer langskomen hè, net als Danijela. …De dansical is geweest en een groot succes was? We hadden als opzet een filmfragment,een opname van het inoefenen in de gymzaal en natuurlijk de live uitvoering. Juf Anne Marije heeft daar veel tijd en energie ingestoken,zelfs in het weekend. Het resultaat was er dan ook naar.


…het bezoek van Mirjam Tjassing heel zinvol was aan onze school? Ze hield en informatieve powerpointpresentatie (scrabblewoord) over Burkina Fasso. De kinderen van groep 7 en 8 waren één en al oor. …Groep 8 woensdag 30 juni de afscheidsactiviteit heeft gehad? Leuke,actieve spelletjes en na afloop High Tea. Dat was erg geslaagd. …Groep 7 nu klaar is voor het grote werk van groep 8? Je inzetten, je taak kennen, daar gaat het om. Er zal weer veel worden geleerd en zo hoort het, dat is de sleutel tot succes. Als persoonlijke noot voeg ik er nog iets aan toe: wij kunnen veel voor uw kinderen betekenen. U ook. Niet alleen als opvoeder en ouder. Nee, als steun voor onze Iemekörf. Zodat wij veel voor uw kinderen kunnen doen. Het is niet moeilijk. Ouders die een school moeten kiezen,gaan vaak af op ervaringen van andere ouders. Hier komt u om de hoek kijken! U kunt een positieve rol spelen. Vertel hun, wat de Iemekörf voor de kinderen doet. Nodig ze uit om onze school van BINNEN te bekijken. Want kiezen,kun je,vind ik,alleen maar, als je het zelf hebt GEZIEN. Dat is wel zo eerlijk. Helpt u ons? Vast wel! Bedankt hè!

Nieuwsbrief juli 2010  

website van O.B.S. Iemekörf met informatie over de school, leerlingen, leerkrachten

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you