Page 1

NIEUWSBRIEF Mr. A.T. Voslaan 11 9902 LC Appingedam Postbus 33 9900 AA Appingedam telefoon: 0596 – 624053 telefax: 0596 – 682821 e-mail: obs@iemekorf.nl Website: www.iemekorf.nl Brinnr : 10DR

April 2010

Agenda schooljaar 2009/2010 Schoolkamp groep 7/8 Open Dag Meivakantie/ Hemelvaartvakantie Pinkstervakantie Sportdag groep 6 t/m 8 Sponsorloop Avond4daagse Schoolreis groep 3 t/m 6 Schoolreis groep 1 en 2 Zomervakantie

19, 20 en 21 april 28 april 2010 30 april 2010 t/m 14 mei 2010 24 mei 2010 t/m 25 mei 2010 1 juni 2010 2 juni 2010 7 t/m 10 juni 2010. Let op: gewijzigde datum 14 juni 2010 28 juni 2010 12 juli 2010 t/m 20 augustus 2010

Extra vrije dagen Kansrijke Taal Cursus team Margedag

8 juni 2010 ’s middags 21 juni 2010

Woensdagmiddagactiviteiten Appingedam Sportcentrum Eelwerd 13.30 – 14.30 uur groep 3 t/m 5 Opgave is niet nodig 14.30 – 15.30 uur groep 6 t/m 8 Deelname gratis,kom in sportkleding! Datum

14 apr 28 apr 19 mei 2 juni

Activiteit

volleybal Atletiek (hoogspringen, balstoten) Atletiek (estafette, hordenlopen) Spetterende afsluiting


Wat is een Voorleestas? Aan de hand van een bekend prenten- of voorleesboek stellen we een kleurrijke stoffen tas samen met materiaal waarmee het thema van het boek op verschillende manieren ‘tot leven komt’. Deze tas kan samen met het bijbehorende boek uitgeleend worden. Wat kan er in een Voorleestas zitten? * een informatief (prenten)boek, * attributen, * handpoppen / bijpassende knuffels, * verkleedkleren * spel- en leermateriaal ( kleurplaat, puzzel enz.) * informatiebladen, * leeswijzer, * schriftje voor tips, opmerkingen, belevenissen en ideeën. Ouders bedenken samen de thema's, maken & versieren de tas en stellen de inhoud van een Voorleestas samen. Met behulp van deze tas stimuleren we het taalgevoel van kinderen en door een verhaal zelf ‘te beleven’ ervaren ze hoe ontzettend leuk lezen kan zijn! Ze kunnen de zee verkennen met “De mooiste Vis”, toveren met “Anton” en verhuizen met “Olifant en Krokodil”. Inhoud van de cursus Voorleestassen maken: • boekkeuze / boekbespreking • voorleestips • gebruik van het internet -> hoe vind ik bijpassend materiaal & informatie • creatief met naald en draad -> de voorleestas maken en versieren -> verkleedkleren naaien • samenwerken met andere ouders / overleg voeren / ideeën uitwerken Een docente van het Noorderpoort zal deze cursus begeleiden op de Iemekörf. We zullen voor het maken van de Voorleestassen dus regelmatig materiaal nodig hebben zoals lappen stof, garen, versiersels, linten, enz. Kijk ook thuis wat u aan school kunt doneren a.u.b.

Ga voor uitgebreide informatie naar de website: www.verteltas.nl Doelstellingen van een Voorleestas: 1. Ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid 2. Taalontwikkeling van ouder en kind 3. Lees- en voorleesplezier vergroten

HT©2010


Materiaal gezocht voor de voorleestassen Heeft u nog materiaal wat we kunnen gebruiken voor het maken van:

• • • •

stoffen tassen knuffeldieren verkleedkleren versiering van de tassen zoals: - lappen stof - knopen - garen - lintjes - plastic ogen - spelden - overtrekpapier - enz.

doneer dit dan aan school a.u.b.


Wist u dat ….. …alle aanvragen voor verlof aansluitend aan de meivakantie of de zomervakantie via de leerplichtambtenaar gaan? ...als de luizenzak van uw kind kapot is, u dan een nieuwe kunt kopen bij de conciërge? Kosten: 2,00 euro. … er een nieuwe MR is? De medezeggenschapsraad van OBS Iemekörf heeft sinds het begin van dit schooljaar een nieuwe bezetting. De leden die nu in de MR zitten zijn; Dick Medema, Richard Mast, Gea Bolhuis, Cigdem Ucar, Jeanine Nepperus en Amber Tjassing. De MR vergadert elke 2 maand over oa strategisch beleid en over lopende zaken in school, zoals bv veiligheid. Daarnaast verdiept de MR zich in de opzet van de brede school en is daarover in gesprek met de directie en de MR-en van de Triangel en de Jan Nieuwenhuyzenschool. Mocht u vragen hebben aan de MR dan kunt u mailen naar mr@iemkorf.nl

…de nieuwe cursus voorleestassen op de Iemekörf gestart is? 7 enthousiaste cursisten komen op woensdagmorgen bij elkaar. Na de eerste bijeenkomst hebben ze elk een voorleesboek mee naar huis hebben genomen om, aan de hand van vooraf bedachte criteria, hun boek te beoordelen. Deze beoordelingen komen in een ordner die in de voorleestas komt zodat andere mensen hier aanvullende informatie over het boek uit kunnen halen. Volgende keer gaan ze aan de gang met het maken van tassen die zo versierd worden dat het meteen te zien is welk boek er in de tas zit. We maken met behulp van het computerprogramma WORD de beoordelingen en gaan een volgende keer ook op de computer aanvullend materiaal zoeken m.b.v. het zoekprogramma Google. De cursus wordt gegeven op de Iemekörf, op woensdagmorgen van 10.15 - 11.45 uur o.l.v. een docente van het Noorderpoort. U bent nog van harte welkom om deel te nemen aan de cursus. …er twee nieuwe leerlingen in groep 1 zijn gekomen, nl Roan Smit en Nisa Erke. Wij wensen hun een prettige en leerzame tijd op onze school. ...de kinderen van de groepen 1 en 1/2 enorm genoten hebben van de voorstelling van het Toverfluitje van Mozart? Een combinatie van dans, poppen en schimmenspel in combinatie met zang en muziek zorgden voor een prachtig schouwspel. Het geheel werd uitgevoerd door slechts twee spelers in prachtige kostuums. Het vervoer naar de Molenberg gebeurde door ouders en zelfs een oma. Namens de kinderen en de leerkrachten hartelijk bedankt voor uw inzet.


...de kinderen van de groepen 1 en 1/2 een bezoekje aan de boerderij van de familie Zomerman brachten?Talrijke lammetjes werden bewonderd en mochten zelfs geaaid worden. Fijn, dat we onze traditie voort konden zetten. I.v.m. de verkoop van de schapen van boer Wedda, moesten we op zoek naar een ander adres. We bedanken de familie Zomerman hartelijk voor hun gastvrijheid en alle opa's, oma's en ouders voor hun inzet. ...we zelfs visite in de groepen 1 en 1/2 hadden van kleine schattige kuikentjes? De oma van Sanne kwam ons de nieuwe aanwinst tonen. Nu moet de lente toch snel beginnen met zoveel jong leven. We bedanken opa en oma Perdon hartelijk voor de verrassing. ...de kinderen van de onderbouw erg veel plezier beleefden aan de materialen uit de Waterkast en de Grondkast. We huurden deze kasten van het Ivak. De kasten zien er erg aantrekkelijk uit en bevatten talrijke laatjes met uitnodigende materialen zoals een voeldoos, verkleedkleren en poppenkastpoppen en zelfs een metaaldetector. Misschien hebt u de kinderen wel zien speuren.

…Groep 4 nog steeds op zoek is naar een spaarpot? In groep 4 wordt gespaard voor de dieren in onze patio. …Groep 5 en 6 bij de Zijlen aan het pannenkoeken bakken zijn geweest? De pannenkoeken werden gebakken in een reuzenkoekenpan in de buitenlucht, onder een partytent. De kinderen waren om de beurt kok, ober of hulp bij het eten. Ze hebben hier veel plezier aan beleefd. Ook hebben ze een mini optreden gegeven. Alles werd door de bewoners zeer gewaardeerd. De middag was zeer geslaagd, mede dankzij juf Anita, die de organisatie had in het gebeuren en de altijd bereidwillige hulpouders. Er waren enkele leerlingen die nu al vroegen of we volgend jaar weer gaan......... In de Eemsbode en de Eemslander heeft u er ook over kunnen lezen. Bent u nieuwsgierig? Kijk dan op de website voor een leuk filmpje. …Patrick Hazekamp onze school heeft verlaten? We wensen hem heel veel plezier op de Delta. …Groep 7 naar Damsterheerd is geweest? Samen met de bewoners maakten de leerlingen paasstukjes en een paaseihouder met een mooie paaswens en een paaseitje. Ter afsluiting gingen de leerlingen onder begeleiding van de activiteitenbegeleidsters de paasknutsels uitdelen aan alle bewoners van Damsterheerd. De kinderen kregen als dank voor hun geweldige inzet een heerlijke paasverrassing.


‌De groepen 7 en 8 naar de techniekdag (Technics4U) zijn geweest? Deze ochtend werd georganiseerd om kinderen te motiveren een technische opleiding te gaan volgen. Hun credo is: "Techniek heeft de toekomst". De ochtend begon met een film over techniek in een pretpark. Vooral de g-kracht werd gedemonstreerd in de film. Na afloop van de film moesten vragen beantwoord worden. Celil wist hiermee een mooie vlieger te winnen. In de pauze werden de kinderen vermaakt door een entertainer. Na de pauze gingen de kinderen een werkstuk maken in het technieklokaal. Er moest een ventilator op zonne-energie gemaakt worden. Dat Celil een techneut is liet hij duidelijk zien: zonder hulp, met alleen een voorbeeld, had hij de ventilator vlot in elkaar. De meeste kinderen kregen hulp van leerlingen van het Noorderpoort en het Fivelcollege. Leuk was het om daar nog enkele oud-leerlingen rond te zien lopen. Na afloop kregen alle kinderen een koffer met een mooi zakmes/tangetje/kurkentrekker........., waardebonnen en kortingsbonnen. Foto's van deze ochtend zijn te zien op www.technics4u.nl Marnix, bedankt voor de begeleiding!

Belangrijk!!!!!!!!! Belangrijk!!!!!!!!! Belangrijk!!!!!!!!! Belangrijk!!!!!!!!!

Het is voor de school heel belangrijk om te weten hoeveel leerlingen er het volgende schooljaar onze school bezoeken? Ons Bestuur kijkt in april/mei hoeveel leerlingen er op onze school staan ingeschreven en stelt n.a.v. hiervan het aantal leerkrachten voor de school aan. Voor ons en uw kind is het dus van belang dat wij zo vroeg mogelijk weten hoeveel leerlingen er in 2010-2011 bij ons op school zitten. Mijn vraag aan u: Heeft u een kind dat tussen nu en juni 2011, 4 jaar wordt, meldt het dan zo spoedig mogelijk aan. Kent u kinderen in deze leeftijdsgroep die nog geen broertje(s) of zusje(s) op onze school hebben, wilt u deze boodschap dan doorgeven?


PRESENTATIE VAN DE OUDERRAAD

Beste ouder(s)/verzorger(s), Op 8 maart 2010 heeft de ouderraad een presentatie gegeven. In deze presentatie is uitgelegd wat een ouderraad inhoudt en waar een ouderraad zich mee bezighoudt. Bent u niet in de gelegenheid geweest om deze presentatie bij te wonen? Niet getreurd, u kunt deze presentatie nalezen. Vraag aan één van de ouderraadsleden het verslag van deze avond in te mogen zien. Momenteel bestaat de ouderraad uit 12 enthousiaste vaders en moeders die er mede voor zorgen dat onze kinderen leuke en leerzame activiteiten kunnen ondernemen. Hierbij kunt u denken aan het helpen voorbereiden van het sinterklaasfeest, de kerstviering, de paasactiviteitenochtend en wat denkt u van het project boekenpret en niet te vergeten de corsowagen. Aan het begin van het schooljaar worden hiervoor commissies samengesteld zodat er een eerlijke taakverdeling ontstaat. Zo zijn er nog diverse commissies waaronder de schoolpleincommissie, commissie voor de schoolkrant ect. In de ouderraad is altijd plaats voor nieuwe, enthousiaste ouders. Als het u, na het lezen van de presentatie, leuk lijkt om deel te gaan nemen aan de ouderraad, schroom dan niet en geef u op! De ouderraad Sandie Hamminga Gisela Medendorp Helga v/d Loo

Rhimou Almojahid Belinda Ubels Marnix Woensdregt

Aafke Mast Diane Medema Emine Zuur Marcel Stoppels Mϋnevver Yϋksek Marjon de Groot

--------------------------------------------------------------------------opgavestrookje ouderraad

naam: naam kind(eren): groep: emailadres: telefoonnummer:

U zult uitgenodigd worden voor de eerst volgende vergadering van de ouderraad. opgavenstrookje kan ingeleverd worden bij de leerkracht van uw kind.

--------------


ZIN IN EEN ACTIEVE WEEK? SPORTIEF VAKANTIE KAMP 2010

Home4Events, onderdeel van Huis voor de Sport Groningen, organiseert voor het tweede jaar een midweek lang een Sportief Vakantie Kamp voor kinderen van 8 tot 13 jaar in Elp (Drenthe). Het kamp ligt middenin de staatsbossen en heeft een recreatieplas op loopafstand. Je overnacht in een tent met 10 personen. Tijdens het kamp organiseert Home4Events verschillende sportieve activiteiten, zoals Extreme Survival, mountainbiken, boogschieten, waterspelen, bosspelen en verschillende balsporten. De deskundige begeleiding bestaat uit afgestudeerde ALO- en CIOSstudenten en o.a. een begeleider voor belangrijke zaken als corvee en EHBO. Alle deelnemers ontvangen een T-shirt en na afloop een DVD met opnames van het Sportief Vakantie Kamp. Het Sportief Vakantie Kamp wordt georganiseerd in: Week 31 van 2 t/m 6 augustus Week 32 van 9 t/m 13 augustus Week 33 van 16 t/m 20 augustus Kosten: â‚Ź 365,- p.p. per week. Geef je snel op! Vol=Vol! Reageer voor 1 mei 2010 en ontvang â‚Ź 30,- korting. Voor opgave zie het aanvraagformulier op www.home4events.nl (ga naar Sportief Vakantie Kamp).

Nieuwsbrief April 2010  

Nieuwsbrief April 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you