Page 1

Informatica

Ielke De Prycker

Maatschappelijk ethische aspecten in de informatica 1

Digitale piraterij

1.1

Wat is digitale piraterij?

Bekijk het filmpje ‘Muziek jatten niet normaal!’ via de volgende link https://www.youtube.com/watch?v=kKkO8dyThp4. Waarover gaat dit filmpje? .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. Waar denk jij aan als je de term ‘Digitale piraterij hoort?’ .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. Digitale piraterij: Digitale piraterij is een veelgebruikte term om bewuste schending van auteursrechten aan te duiden. Hierbij wordt een werk van literatuur, wetenschap of kunst moedwillig gepubliceerd of vermenigvuldigd zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur (of de houder van het auteursrecht). Is dit hetzelfde als ‘plagiaat’? Waarom wel/niet? .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. 1.2

Wat mag je wel? Wat mag je niet?

Bekijk onderstaande stellingen. Zijn ze waar of niet waar? -

Je mag een DVD van jezelf kopiëren en als cadeau aan je beste vriend geven. ....................................................................................

-

Je mag een CD van jezelf kopiëren, zodat jij en je broer op hetzelfde moment op jullie eigen kamer deze CD kunnen beluisteren. ....................................................................................................................

-

Je mag Spotify gebruiken om muziek te draaien op de fuif van je jeugdbeweging.

1


Informatica

Ielke De Prycker

.................................................................................................................... -

Je mag de beveiliging van een DVD omzeilen wanneer je een kopie maakt voor gebruik in huiselijke kring. ....................................................................................................................

-

Wanneer je de wet op digitale piraterij overtreedt, kan je een boete krijgen tussen de 550 en 550.000 euro en een gevangenisstraf van 3 maand tot 3 jaar. ....................................................................................................................

Wat mag je niet? -

het kopiëren van muziek, films en games (alsook de verpakking en de logo’s), voor muziek en film geldt de uitzondering van de privékopie.(van een legaal aangekocht of verkregen film of album mag je een kopie maken voor gebruik binnen de onmiddellijke huiselijke kring)

-

het verkopen of verhuren van gekopieerde films, muziek en games

-

het downloaden van muziekopnamen, films en games die worden verspreid zonder toestemming van de rechthebbenden

-

het aanbieden (“uploaden”) van muziekopnamen (ook DJ-sets, radio-uitzendingen of live-opnamen) films, series, games, … via websites, nieuwsgroepen, P2Pdiensten, enz.

-

het aanbieden van links die rechtsreeks of onrechtstreeks verwijzen naar muziekbestanden, films, games …

-

het doorsturen van (links naar) muziekopnamen of films via e-mail, chat …

-

het ‘streamen’ van muziekopnamen, films en series via het Internet

-

het verhuren van dvd’s of videocassettes die exclusief bestemd zijn voor de verkoop

-

het verhuren van muziekcd’s of -dvd’s

-

het importeren en/of verspreiden in de Europese Unie van originele producten die afkomstig zijn uit niet- EU landen (= “parallel import”)

-

het verspreiden (verkopen en installeren) van middelen bestemd om de interne bescherming van spelconsoles te omzeilen (bijvoorbeeld modchips)

-

het openbaar vertonen van films zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbenden

-

het openbaar mededelen van muziek zonder toestemming van de auteurs (www.sabam.be) en zonder betaling van de billijke vergoeding voor artiesten en producenten (www.bvergoed.be)

2


Informatica

1.3

Ielke De Prycker

2 soorten digitale piraterij

Online piraterij of piraterij op het internet -

Aanbieden van illegale kopieën via advertenties

-

Websites die, zonder toestemming, films, muziek en games aanbieden

-

Nieuwsgroepen die tot doel hebben het verspreiden van illegale bestanden

-

P2P netwerken die het verspreiden van illegale bestanden vergemakkelijken.

-

Piraten (zgn. “release groups”) die systematisch de nieuwste illegale kopieën via internet verspreiden.

Offline piraterij of piraterij in de werkelijke wereld

1.4

-

Videotheken die kopieën verkopen en of verhuren, titels importeren, koopdvd’s te huur aanbieden, enz.

-

Lokale markten waar marktkramers kopieën van films, muziek en games aanbieden

-

Huis-aan-huis verkopers van illegale goederen

-

Illegale of nagemaakte goederen die via internationale zendingen België worden binnengebracht, of waarbij België als transitland fungeert

-

Het omzeilen van ingebouwde beveiligingsmechanismen in spelconsoles

-

Het opnemen van concerten, de zgn. ‘bootlegs’ Digitale piraterij en actualiteit

Binnenkort zijn het weer verkiezingen. Wat is het standpunt van de politieke partijen over digitale piraterij? De jongeren van het VRT-project ‘Krijg Carte Blanche’ zochten dit uit in hun programma ‘BOOST’. Je kan het filmpje herbekijken via: https://www.youtube.com/watch?v=AS6C6N0qHBk. Bedenk 4 argumenten waarom jij zelf vindt dat digitale piraterij wel of niet kan. Ik vind dat het kan omdat .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. Ik vind dat het niet kan omdat ..............................................................................................................................

3


Informatica

Ielke De Prycker

.............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. 1.5

Youtube

Wanneer je een filmpje maakt en op Youtube plaatst, doe je afstand van auteursrechten. Iedereen mag dan je filmpje bekijken en gebruiken. Wees dus voorzichtig met wat je op Youtube plaatst!

4


Informatica

2

Cyberpesten

2.1

Wat is cyberpesten?

Ielke De Prycker

Wat versta jij onder cyberpesten? Op welke manier kan dit volgens jou gebeuren? .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. Onder cyberpesten verstaan we alle vormen van pesterijen waarvoor internet, gsm of de computer gebruikt worden om slachtoffers lastig te vallen, te bedreigen, te beledigen,... Verschillende manieren van cyberpesten: -

Kwetsende emails naar het slachtoffer sturen

-

Emails sturen uit naam van het slachtoffer

-

Beledigingen en roddels via sociale media zoals Facebook

-

Kwetsende of dreigende sms’en sturen naar het slachtoffer

-

Een haatsite maken over het slachtoffer

-

Kwetsende of bedreigende boodschappen via chatkanalen

-

Soms denkt men dat cyberpesten minder erg is, want het gebeurt niet in ‘real life’ tegenover het slachtoofer. Klasse maakte een filmpje dat toont welk effect het heeft als je dingen die op internet ‘geschreven’ worden, in het echt gezegd worden. Je kan het filmpje bekijken op https://www.youtube.com/watch?v=8crNhqdXIr8. 2.2

Wat te doen bij cyberpesten

Childfocus voerde onlangs een campagne rond veilig internetgebruik. Hiervoor publiceerden ze een website. De website is onderverdeeld voor verschillende doelgroepen. Zo is er ook een stukje speciaal voor jongeren, namelijk http://www.clicksafe.be/jongeren/?q=nl, waarop je een stukje kan vinden over cyberpesten. Tips ter preventie van cyberpesten: -

Geen vertrouwelijke informatie doorgeven

-

Opletten met gebruik webcam 5


Informatica

-

Selectiviteit bij het openen van mails

-

Kritisch contacten accepteren in sociale media

-

Geen emailadressen doorgeven

-

Zelf niet cyberpesten

-

Geen informatie over anderen op je website of blog plaatsen

-

Nadenken vooraleer je foto’s online plaatst

Ielke De Prycker

Wat kan je doen als je zelf slachtoffer bent van cyberpesten of je kent een slachtoffer? .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. ..............................................................................................................................

6

Maatschappelijk ethische aspecten  
Maatschappelijk ethische aspecten  
Advertisement