Page 1

28380027 3 372 6 57721267 384 J625 1 458063 9633 F 9151 3 6 4 4315E8G 2022 2732946 64H9298196924 1 8 835 369H 45 829 C4571484647351 623 3190 74 5718 C11130452834N4653 654 7311 09 8657 2 41169225086594217 L0 U00287J69476797 375J EU014367 25149C18. EUROPEAN FINANCIAL 496001 3TOT43 2 3DU04T10N P361638.01 EDUCATION PARTNERSHIP

Institut d’Estudis Financers (IEF) Gran Via, 670, 2a planta 08010 Barcelona Tel. 93 412 44 31 www.iefweb.org infoief@iefweb.org

El projecte EFEP per a l’Educació Financera dels adolescents

Disseny: hola@plaetix.com


El projecte EFEP per a l’Educació Financera dels adolescents Objectiu Transposar a diversos països europeus el projecte escocès FEF (Financial Education Partnership) que, des de 2002, és la iniciativa europea de més èxit i més eficient per traslladar la cultura financera a adolescents estudiants de secundària. En què consisteix? Oferta de “tallers” breus (1 hora cadascun) de formació financera bàsica i pràctica per part de professionals bancaris i financers (voluntaris), amb material dissenyat exclusivament per a aquest projecte. Aquests voluntaris són instruïts per poder impartir els tallers als alumnes de primer o segon de batxillerat (darrers cursos de secundària o en el primer cicle de formació professional). Tallers

·A  dministrant el teus diners (finances personals per al dia a dia).

·F  inances per a la vida (introducció al pressupost personal).

·E  ndeutar-se amb seny (la importància de l’estalvi i els productes financers de crèdit).

· I nversió intel·ligent (productes financers d’estalvi/inversió).

·H  ipoteca sí/Hipoteca no (compra vers lloguer d’habitatge).

Aquelles entitats i persones interessades en una presentació completa del projecte, contacteu amb: smitjavila@iefweb.orgPer un partenariat català i espanyol d’Educació Financera En base als resultats del projecte EFEP, l’objectiu final és constituir entre diferents grups d’interès (entitats financeres, associacions professionals, institucions públiques, escoles de finances, etc.) un Partenariat Espanyol o Català d’Educació Financera per contribuir a millorar la cultura financera dels ciutadans. L’estructuració (exclosa la posada en marxa i impartir els tallers) està finançada per la Comissió Europea. Avantatges per al voluntariat en Educació Financera

· Autoestima i desenvolupament personal.

· Col·laborar en la dignificació i prestigi de la professió.

· Millora d’habilitats de comunicació en presentacions públiques.

Avantatges per a entitats del partenariat de suport

· Responsabilitat social corporativa.

· Retorn de la confiança i el prestigi del sector bancari i financer.

· A mitjà i llarg termini evitar episodis de sobreendeutament, morositats, incidències, etc.


El projecte EFEP per a l’Educació Financera dels adolescents Objectiu Transposar a diversos països europeus el projecte escocès FEF (Financial Education Partnership) que, des de 2002, és la iniciativa europea de més èxit i més eficient per traslladar la cultura financera a adolescents estudiants de secundària. En què consisteix? Oferta de “tallers” breus (1 hora cadascun) de formació financera bàsica i pràctica per part de professionals bancaris i financers (voluntaris), amb material dissenyat exclusivament per a aquest projecte. Aquests voluntaris són instruïts per poder impartir els tallers als alumnes de primer o segon de batxillerat (darrers cursos de secundària o en el primer cicle de formació professional). Tallers

·A  dministrant el teus diners (finances personals per al dia a dia).

·F  inances per a la vida (introducció al pressupost personal).

·E  ndeutar-se amb seny (la importància de l’estalvi i els productes financers de crèdit).

· I nversió intel·ligent (productes financers d’estalvi/inversió).

·H  ipoteca sí/Hipoteca no (compra vers lloguer d’habitatge).

Aquelles entitats i persones interessades en una presentació completa del projecte, contacteu amb: smitjavila@iefweb.orgPer un partenariat català i espanyol d’Educació Financera En base als resultats del projecte EFEP, l’objectiu final és constituir entre diferents grups d’interès (entitats financeres, associacions professionals, institucions públiques, escoles de finances, etc.) un Partenariat Espanyol o Català d’Educació Financera per contribuir a millorar la cultura financera dels ciutadans. L’estructuració (exclosa la posada en marxa i impartir els tallers) està finançada per la Comissió Europea. Avantatges per al voluntariat en Educació Financera

· Autoestima i desenvolupament personal.

· Col·laborar en la dignificació i prestigi de la professió.

· Millora d’habilitats de comunicació en presentacions públiques.

Avantatges per a entitats del partenariat de suport

· Responsabilitat social corporativa.

· Retorn de la confiança i el prestigi del sector bancari i financer.

· A mitjà i llarg termini evitar episodis de sobreendeutament, morositats, incidències, etc.


28380027 3 372 6 57721267 384 J625 1 458063 9633 F 9151 3 6 4 4315E8G 2022 2732946 64H9298196924 1 8 835 369H 45 829 C4571484647351 623 3190 74 5718 C11130452834N4653 654 7311 09 8657 2 41169225086594217 L0 U00287J69476797 375J EU014367 25149C18. EUROPEAN FINANCIAL 496001 3TOT43 2 3DU04T10N P361638.01 EDUCATION PARTNERSHIP

Institut d’Estudis Financers (IEF) Gran Via, 670, 2a planta 08010 Barcelona Tel. 93 412 44 31 www.iefweb.org infoief@iefweb.org

El projecte EFEP per a l’Educació Financera dels adolescents

Disseny: hola@plaetix.com

Projecte EFEP per a l'Educació Financera dels adolescents  

Transposar a diversos països europeus el projecte escocès FEF (Financial Education Partnership) que, des de 2002, és la iniciativa europea d...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you